Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LX.401.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-05-2023 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd”

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/213/2001 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 października 2001r. w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Ujazd” oraz „Zasłużony dla Gminy Ujazd” Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje: ​§ 1. Nadaje się Panu Marcinowi Cyris tytuł ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd”.​§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.​§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr LX.401.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-05-2023 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Ujazd”.pdf (160,96KB)