Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.447.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-03-2023

Na podstawie art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089) ustalam co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe, powołuję Komisję Konkursowąw następującym składzie:

1. Małgorzata Kulesa przewodniczący przedstawiciel organu prowadzącego
2. Katarzyna Tomczyk członek przedstawiciel organu prowadzącego
3. Danuta Ogaza członek przedstawiciel organu prowadzącego
4. Tomasz Słodziński członek przedstawiciel Kuratorium Oświatyw Opolu
5. Stanisław Jędrusik członek przedstawiciel Kuratorium Oświatyw Opolu
6. Jolanta Jaworek członek przedstawiciel Kuratorium Oświatyw Opolu
7. Beata Radochońska członek przedstawiciel Rady PedagogicznejPSP w Ujeździe
8. Agata Trusz członek przedstawiciel Rady PedagogicznejPSP w Ujeździe
9. Agnieszka Kauch członek przedstawiciel Rady Rodziców PSP w Ujeździe
10. Hanna Profus członek przedstawiciel Rady RodzicówPSP w Ujeździe
11. Wioletta Gruntkowska członek przedstawiciel ZNP w Ujeździe

 

 

§ 2. Komisja Konkursowa działa społecznie.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom