Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.451.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-03-2023

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 poz. 40), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 54 029,00 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 160,00 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 160,00 zł § 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 160,00 zł
Fundusz Pomocy Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 38 809,00 zł Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 38 809,00 zł
§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 38 809,00 zł
Fundusz Pomocy Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 14 280,00 zł. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 14 280,00 zł
§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 280,00 zł
Fundusz Pomocy Dział 855 Rodzina w kwocie 780,00 zł Rozdział 85595 Pozostała działalność w kwocie 780,00 zł
§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 780,00 zł
Fundusz Pomocy
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 18 000,00 zł PSP- Jaryszów Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 18 000,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 18 000,00 zł § 4350. Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności ) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 000,00 zł
Fundusz Pomocy
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 72 029,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 160,00 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 160,00 zł § 4740. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 160,00 zł
Fundusz Pomocy Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 56 809,00 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 56 809,00 zł Fundusz Pomocy PSP - Ujazd
§ 4350. Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności ) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 000,00 zł
§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 300,00 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 996,00 zł
PSP - Olszowa
§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 240,00 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 216,00 zł
PSP - Jaryszów
§ 4350. Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności ) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 000,00 zł
§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 735,00 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 339,50 zł
PP-Ujazd
§ 4350. Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności ) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 400,00 zł
GZO
§ 4370. Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 582,50 zł
Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 14 280,00 zł. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 14 280,00 zł
§ 3280. Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 280,00 zł
Fundusz Pomocy OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 780,00 zł Rozdział 85595 Pozostała działalność w kwocie 780,00 zł
§ 3290. Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 755,00 zł
§ 4740. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25,00 zł
Fundusz Pomocy
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom