Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.452.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-03-2023

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089, z 2023 r. poz. 185) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdzam konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowejim.
Adama Mickiewicza w Ujeździe ogłoszony i przeprowadzony na podstawie Zarządzenia Burmistrza Ujazdu Nr 0050.442.2023 z dnia 08 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe.
2. Kandydatem na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe, wyłonionym w drodze postępowania konkursowego, została Pani Grażyna Łupak.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Hubert Ibrom