Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.453.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-03-2023

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt.2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się wzory druków związanych z wydatkowaniem środków w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Ujazd, które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia:
1 Załącznik nr 1 Wniosek sołectwa w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego

2 Załącznik nr 2 Protokół z zebrania w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego

3 Załącznik nr 3 Lista obecności

4 Załącznik nr 4 Uchwała Sołectwa w sprawie przeznaczenia fundusz sołeckiego

5 Załącznik nr 5 Wniosek sołectwa o zmianę przeznaczenia fundusz sołeckiego

6 Załącznik nr 6 Protokół z zebrania w sprawie zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego

7 Załącznik nr 7 Uchwała sołectwa w sprawie zmiany przeznaczenia fundusz sołeckiego


§ 2. Ustala się zasady wydatkowania środków funduszu sołeckiego w ramach budżetu Gminy Ujazd stanowiące załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.258.2021 z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie określenia zasad oraz podstawowych druków związanych z wydatkowaniem środków w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Ujazd.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.

PDFZalacznik1 0050.453.2023.pdf (378,04KB)

PDFZalacznik2 0050.453.2023.pdf (133,03KB)

PDFZalacznik3 0050.453.2023.pdf (192,35KB)

PDFZalacznik4 0050.453.2023.pdf (126,25KB)

PDFZalacznik5 0050.453.2023.pdf (322,80KB)

PDFZalacznik6 0050.453.2023.pdf (131,31KB)

PDFZalacznik7 0050.453.2023.pdf (127,22KB)

DOCXZałącznik nr 8 0050.453.2023.docx (6,99KB)