Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.456.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-03-2023

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r. poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1634 z późn.zm), art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022r. poz.583 z póżn.zm.) oraz § 14 Uchwały Nr LIV.365.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 31 570,00 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 32,00 zł. 1. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 32,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 32,00 zł
a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 32,00 zł
Fundusz Pomocy.

II. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 29 718,00 zł.
1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 29 718,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 29 718,00 zł
a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 29 718,00 zł
Fundusz Pomocy.

III. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1 820,00 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 1 820,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 1 820,00 zł
a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 820,00 zł
Fundusz Pomocy.

§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 31 570,00 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 32,00 zł. 1. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 32,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 32,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 32,00 zł
Fundusz Pomocy.


II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 29 718,00 zł.
1. Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 29 718,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 29 718,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 718,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 27 218,00 zł

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 500,00 zł
Fundusz Pomocy.


III. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1 820,00 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 1 820,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 820,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 820,00 zł
Fundusz Pomocy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Hubert Ibrom

PDF   Zarządzenie Nr 0050.456.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-03-2023 w sprawie zmian budżetu gminy na 2023.pdf (180,99KB)