Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXI.413.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2023

Na podstawie art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z ogólnodostępnego obiektu turystyczno-rekreacyjnego i terenu przyległego „Staw w Starym Ujeździe”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Usytuowanie obiektu turystyczno-rekreacyjnego i terenu przyległego "Staw w Starym Ujeździe" określa załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr LXI.413.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu z korzystania obiektu turystyczno-rekreacyjnego i.pdf (939,10KB)

PDFZalacznik1 LXI.413.2023.pdf (163,87KB)

PDFZalacznik2 LXI.413.2023.pdf (428,88KB)