Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.466.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-05-2023

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023r. poz. 40 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1634 z późn.zm), art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583 z póżn.zm.) oraz § 14 Uchwały Nr LIV.365.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 34 029,38 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 144,38 zł. 1. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 144,38 zł 1) dochody bieżące w kwocie 144,38 zł
a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 144,38 zł
Fundusz Pomocy.


II. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 29 435,00 zł.
1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 29 435,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 29 435,00 zł
a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 29 435,00 zł
Fundusz Pomocy.


III. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 3 600,00 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 3 600,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 3 600,00 zł
a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 600,00 zł
Fundusz Pomocy.


IV. Dział 855 Rodzina w kwocie 850,00 zł.
1. Rozdział 85595 Pozostała działalność w kwocie 850,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 850,00 zł
a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 850,00 zł
Fundusz Pomocy.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 4 500,00 zł. I. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 4 500,00 zł. 1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 4 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 500,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 3 500,00 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł.


§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 38 529,38 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 144,38 zł. 1. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 144,38 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 144,38 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 144,38 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 144,38 zł
Fundusz Pomocy.II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 33 935,00 zł.
1. Rozdział 80107 Świetlice szkolne w kwocie 4 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 500,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 3 500,00 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł


2. Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 29 435,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 29 435,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 435,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 27 185,00 zł

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 250,00 zł
Fundusz Pomocy.III. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 3 600,00 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 3 600,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 600,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 600,00 zł
Fundusz Pomocy.


IV. Dział 855 Rodzina w kwocie 850,00 zł.
1. Rozdział 85595 Pozostała działalność w kwocie 850,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 850,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 25,00 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 825,00 zł
Fundusz Pomocy.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Hubert Ibrom

PDF   Zarządzenie Nr 0050.466.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-05-2023 w sprawie zmian budżetu gminy na 2023.pdf (195,06KB)

PDFZalacznik3 0050.466.2023.pdf (372,17KB)

PDFZalacznik4 0050.466.2023.pdf (288,67KB)

PDFZalacznik5 0050.466.2023.pdf (431,06KB)

PDFZalacznik6 0050.466.2023.pdf (200,86KB)

PDFZalacznik7 0050.466.2023.pdf (199,48KB)

PDFZalacznik8 0050.466.2023.pdf (210,47KB)

PDFZalacznikTABELA_NR_2 0050.466.2023.pdf (552,01KB)