Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wpłynięciu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego - Kultura i Integracja Mniejszości Niemieckiej w Gminie Ujazd

Ujazd, dnia 11.08.2023 r.

OG.524.6.2023

 

INFORMACJA

 O WPŁYNIĘCIU URPOSZCZONEJ  OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

„Kultura i Integracja Mniejszości Niemieckiej w Gminie Ujazd

 

W dniu 10.08.2023 r. roku do Urzędu Miejskiego w Ujeździe wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim z siedzibą w Opolu.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 571), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
  •  na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Termin i forma zgłaszania uwag:

  • uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 18 sierpnia 2023 r.,
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd
  • drogą elektroniczną na adres:

Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

Po upływie terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowi załącznik do umowy.

Załączniki:

PDFformularz-uwagi.pdf (170,34KB)
PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego .pdf (228,72KB)