Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.470.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-06-2023

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 poz. 40z póż.zm), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. 3 000,00 zł
Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 14 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 3 000,00 zł Rozdział 75023 Utrzymanie gmin(miast i miast na prawach powiatu) w kwocie
§ 4140. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 8 000,00 zł Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 8 000,00 zł
§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 000,00 zł
„ Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” w kwocie 8 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 3 000,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 3 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł
Fundusz sołecki – Sieroniowice w kwocie 3 000,00 zł
§ 2. 3 000,00 zł
Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 14 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 3 000,00 zł Rozdział 75023 Utrzymanie gmin(miast i miast na prawach powiatu) w kwocie
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 8 000,00 zł Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 8 000,00 zł
§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 000,00 zł
„ Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” w kwocie 8 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 3 000,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 3 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł
Fundusz sołecki – Sieroniowice w kwocie 3 000,00 zł
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom