Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.472.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-06-2023

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023r. poz. 40 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1634 z późn.zm), art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa (Dz.U z 2022 r. poz.583 z późn.zm.) oraz § 14 Uchwały Nr LIV.365.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 24 984,00 zł. I. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 24 634,00 zł. 1. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 24 634,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 24 634,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 634,00 zł.


II. Dział 855 Rodzina w kwocie 350,00 zł.
1. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 350,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 350,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 350,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 35 317,55 zł. I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 8 667,55 zł. 1. Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 8 667,55 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 8 667,55 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8 667,55 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8 667,55 zł.II. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 500,00 zł.
1. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 500,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 500,00 zł.III. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 25 000,00 zł.
1. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 25 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 25 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 25 000,00 zł.IV. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 150,00 zł.
1. Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 1 150,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 150,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 150,00 zł.


§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 60 301,55 zł. I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 8 667,55 zł. 1. Rozdział 01008 Melioracje wodne w kwocie 8 667,55 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 8 667,55 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8 667,55 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8 667,55 zł.II. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 500,00 zł.
1. Rozdział 75414 Obrona cywilna w kwocie 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 500,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł.


III. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 25 000,00 zł.
1. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 25 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 25 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25 000,00 zł.IV. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 24 634,00 zł.
1. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 24 634,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 24 634,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24 634,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 24 634,00 zł.V. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 150,00 zł.
1. Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 1 150,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 150,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 150,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 150,00 zł.VI. Dział 855 Rodzina w kwocie 350,00 zł.
1. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 350,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 350,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 350,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 350,00 zł.§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Hubert Ibrom

PDF   Zarządzenie Nr 0050.472.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-06-2023 w sprawie zmian budżetu gminy na 2023.pdf (195,35KB)

PDFZalacznik3 0050.472.2023.pdf (372,17KB)

PDFZalacznik4 0050.472.2023.pdf (288,67KB)

PDFZalacznik5 0050.472.2023.pdf (431,06KB)

PDFZalacznik6 0050.472.2023.pdf (200,86KB)

PDFZalacznik7 0050.472.2023.pdf (199,48KB)

PDFZalacznik8 0050.472.2023.pdf (210,47KB)

PDFZalacznikTABELA_NR_2 0050.472.2023.pdf (552,01KB)