Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.

Termin: 28.08.2023, g. 16:00

Miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. uchwalenia Regulaminu korzystania z obiektu turystyczno- rekreacyjnego i terenu przyległego ,, Staw w Starym Ujeździe";

   PDFProjekt uchwały Regulamin.pdf (1 009,94KB)

  2. b. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Ujeździe;

   PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji.pdf (561,18KB)

   PDFUzasadnienie.pdf (19,14KB)

  3. c. powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich;

   PDFsprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.pdf (171,84KB)

   PDFUzasadnienie do projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.pdf (94,77KB)

  4. d. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;

   PDFw sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o.pdf (169,98KB)

   PDFuzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach.pdf (60,92KB)

  5. e. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok;
  6. f. zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 6. 6. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
 7. 7. Interpelacje i zapytania.
 8. 8. Przyjęcie protokołu z LXI Sesji Rady Miejskiej.
 9. 9. Sprawy różne.
  1. a. Analiza złożonych oświadczeń majątkowych pracowników urzędu;
 10. 10. Zakończenie posiedzenia.