Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXII.417.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-08-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40, 572, 1463) oraz art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z 2022 r. poz. 2642, z 2023 r. poz. 289, 614, 1030, 1429) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję od 2024 r. do 2027 r. w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe do przesłania Komendantowi Wojewódzkiemu Policji, łącznie z uchwałą, nie zbędnych danych osobowych kandydatów, o których mowa w ust. 1.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Rajmund Muskała

 

PDF   Uchwała Nr LXII.417.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-08-2023 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o.pdf (166,44KB)