Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXII.420.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-08-2023

Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463), art. 216 ust.2 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 z 2023r. poz. 412, 497, 658, 803, 1059) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się treść § 1 uchwały LXI.410.2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w zakresie wysokości dotacji celowej z kwoty 1 507 087,00 zł na kwotę 1 473 087,00 zł. 2. W § 1 pkt 3 uchwały nr LXI.410.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego na „Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów ul.1 Maja - wraz z dokumentacją projektową” zmianie ulega kwota dotacji z kwoty 185 000,00 zł na kwotę 152 500,00 zł.
§ 2. W § 1 pkt 4 uchwały nr LXI.410.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego zmianie ulega kwota dotacji na „Przebudowę nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Stary Ujazd ul. Główna” z kwoty 37 500,00 zł na kwotę 36 000,00 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Rajmund Muskała

 

PDF   Uchwała Nr LXII.420.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-08-2023 w sprawie zmiany uchwały nr LXI.410.2023 Rady Miejskiej w.pdf (170,76KB)