Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.482.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-07-2023

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 572) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Ujazd.
2. Zasady udzielania dofinasowania zostały określone w Programie Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie” i w umowie nr 011/2023/G-60/OA-CM/DCM z dnia 18 kwietnia 2023 r. podpisaną pomiędzy Gminą Ujazd, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 3. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. Regulamin naboru wniosków wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. Wzór umowy wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
6. Wzór wniosku o płatność wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wnioski o udzielenie dofinansowania należy składać w terminie i w sposób określony w ogłoszeniu o naborze.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Hubert Ibrom


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie 0050.482.2023.docx (6,11KB)

XLSXWyspa1 0050.482.2023.xlsx (4,03KB)

PDFZalacznik2.1 0050.482.2023.pdf (1,11MB)

PDFZalacznik2.3 0050.482.2023.pdf (691,85KB)

PDFZalacznik4.1 0050.482.2023.pdf (428,81KB)

PDFZalacznik4.2 0050.482.2023.pdf (667,74KB)

PDFZalacznik4.3 0050.482.2023.pdf (452,35KB)

PDFZalacznik4 0050.482.2023.pdf (807,83KB)

DOCXZałącznik nr Data2.1.1.1 0050.482.2023.docx (39,61KB)

DOCXZałącznik nr Data2.1.1.2 0050.482.2023.docx (39,88KB)

DOCXZałącznik nr Data2.1.1.3 0050.482.2023.docx (40,30KB)

DOCXZałącznik nr Data2.1.1.4 0050.482.2023.docx (51,56KB)

DOCXZałącznik nr Data2.2 0050.482.2023.docx (42,28KB)

DOCXZałącznik nr Data3.1 0050.482.2023.docx (64,66KB)

DOCXZałącznik nr Data3.2 0050.482.2023.docx (64,70KB)

DOCXZałącznik nr a1 0050.482.2023.docx (46,46KB)

DOCXZałącznik nr a2 0050.482.2023.docx (58,25KB)

DOCXZałącznik nr a3 0050.482.2023.docx (72,83KB)

DOCXZałącznik nr cData2.3 0050.482.2023.docx (42,20KB)