Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.493.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-08-2023

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam następujące miejsca na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych oraz urzędowych obwieszczeń wyborczych, w związku z zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:
1. W Ujeździe:
1 słup ogłoszeniowy obok przystanku PKS ul. 3 Maja


2. W Niezdrowicach:
1 tablica ogłoszeń ul. Krótka

2 słup ogłoszeniowy obok remizy OSP ul. Wiejska.


3. W Starym Ujeździe:
1 słup ogłoszeniowy obok remizy OSP, ul. Wiejska.


4. W Zimnej Wódce:
1 słup ogłoszeniowy przy skrzyżowaniu ul. Ujazdowskiej i Pl. Wolności.


5. W Kluczu:
1 słup ogłoszeniowy obok świetlicy wiejskiej, ul. Wiejska.


6. W Olszowej:
1 słup ogłoszeniowy obok remizy OSP, ul. Szkolna.


7. W Jaryszowie:
1 słup ogłoszeniowy obok Kościoła, ul. Strzelecka.


8. W Nogowczycach:
1 2 tablice ogłoszeniowe ul. Lipowa.


9. W Sieroniowicach:
-słup ogłoszeniowy przy świetlicy wiejskiej, ul. Ujazdowska.


10. W Balcarzowicach:
1 słup ogłoszeniowy obok przystanku PKS, ul. 1 Maja.


§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Ujazd.
§ 3. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz na stronie internetowej BIP Urzędu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Hubert Ibrom

PDF   Zarządzenie Nr 0050.493.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-08-2023 w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Ujazd przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych.pdf (240,70KB)

PDFZalacznik3 0050.493.2023.pdf (372,17KB)

PDFZalacznik4 0050.493.2023.pdf (288,67KB)

PDFZalacznik5 0050.493.2023.pdf (431,06KB)

PDFZalacznik6 0050.493.2023.pdf (200,86KB)

PDFZalacznik7 0050.493.2023.pdf (199,48KB)

PDFZalacznik8 0050.493.2023.pdf (210,47KB)

PDFZalacznikTABELA_NR_2 0050.493.2023.pdf (552,01KB)