Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.495.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-08-2023

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 poz. 40 z późn.zm), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 39 039,00 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 39 039,00 zł Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 39 039,00 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami w kwocie 39 039,00 zł
§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 39 039,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 39 039,00 zł Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 39 039,00 zł § 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 5 529,00 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 510,00 zł
§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 700,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 700,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 700,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł
§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 700,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 700,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 700,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 700,00
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom