Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wznowieniu postępowania administracyjnego

Państwowe Gospodarstwo Wodne                                                                                                   Gliwice, dnia 24 listopada 2023 r.

Wody Polskie

GL.RUZ.4220.13.2023.2.BS

 

INFORMACJA

Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret 1 i art. 400 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1478 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zmianami)

informuje,

że postanowieniem z dnia 24 listopada 2023r. znak GL.RUZ.4220.13.2023.1.BS wznowiono z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Gustav Wolf pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na działce nr 26/4 obręb Zimna Wódka, urządzenia wodnego tj. studni służącej do ujmowania wód podziemnych, udzielonego punktem 1.1) ostatecznej decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 25 stycznia 2019r. znak GL.RUZ.421.233.2018.BS.