Przejdź do treści strony
Gmina Ujazd Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4000647626371685234154484492244691352902688564645800
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
430435304755150641983866748740383983567332101490472849740964
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
492394139355118484463944847777327587020351301472773936749854
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
265422145924755226542836327225365582536730379285312624530448
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
253222807227617219231949819145186312149822076192602560225307
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
143871054913003153752324819674157341717317089175101573820374
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000001246122181574910583
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 115236
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 106416
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 74265
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 71133
 5. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 37121
 6. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 22945
 7. obwieszczenia
  Wyświetleń: 21393
 8. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 18527
 9. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 18339
 10. Zawiadomienia o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 17755
 11. Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 13915
 12. Gospodarka przestrzenna
  Wyświetleń: 13010
 13. Komunikaty o ochronie roślin przed chorobami i szkodnikami
  Wyświetleń: 12703
 14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Niezdrowice z dnia 28.05.2009
  Wyświetleń: 11120
 15. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 11066
 16. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 10578
 17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Jaryszów z dnia 27.10.2009
  Wyświetleń: 10497
 18. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 10334
 19. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9918
 20. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8941
 21. Wybory Samorządowe
  Wyświetleń: 8776
 22. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 8640
 23. Burmistrz Ujazdu
  Wyświetleń: 8639
 24. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 8551
 25. Referat Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 8479
 26. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 8459
 27. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 8232
 28. Kwartalne informacje z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 7759
 29. Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych
  Wyświetleń: 7738
 30. Dofinansowania inne
  Wyświetleń: 7643
 31. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy UJAZD - 2014r
  Wyświetleń: 7486
 32. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe z dnia 28.05.2012
  Wyświetleń: 7179
 33. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2013 rok
  Wyświetleń: 7163
 34. Przetarg na opracowanie programu funkcjonalno– użytkowego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 6769
 35. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 6769
 36. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 6718
 37. Karty informacyjne o środowisku - inne
  Wyświetleń: 6640
 38. Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 6598
 39. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 6560
 40. Gminny Zarząd Oświaty
  Wyświetleń: 6428
 41. Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 6317
 42. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 6239
 43. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
  Wyświetleń: 6232
 44. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6175
 45. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 6168
 46. Budżet Gminy Ujazd na 2010 rok
  Wyświetleń: 6008
 47. Miejsko Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej
  Wyświetleń: 5953
 48. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 5848
 49. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 5845
 50. Statut Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 5841
 51. Rejestr działalności regulowanej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 5775
 52. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Ujeździe
  Wyświetleń: 5709
 53. Karty informacyjne o środowisku - zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 5704
 54. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce z dnia 27.06.2012
  Wyświetleń: 5616
 55. Archiwum nagrań z sesji Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 5599
 56. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 5533
 57. PRZETARG NIEOGRANICZONY- II POSTĘPOWANIE-PLACE ZABAW
  Wyświetleń: 5514
 58. EKOPORTAL
  Wyświetleń: 5509
 59. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 5432
 60. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 5374
 61. Rządowe Centrum Legislacji
  Wyświetleń: 5352
 62. Transmisja z obrad Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 5339
 63. Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 5309
 64. Zarządzanie kryzysowe
  Wyświetleń: 5281
 65. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 5217
 66. Budżet Gminy Ujazd na 2008 rok
  Wyświetleń: 5190
 67. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5188
 68. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5166
 69. Przyjmowanie i załatwianie spraw
  Wyświetleń: 5043
 70. Wybory Parlamentarne
  Wyświetleń: 5031
 71. Referat Organizacyjno-Gospodarczy
  Wyświetleń: 5008
 72. Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 5006
 73. Opracowanie ekofizjograficzne do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi: Klucz, Zimna Wódka, Olszowa, Sieroniowice
  Wyświetleń: 4959
 74. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla częsci terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa z dnia 27.06.2012
  Wyświetleń: 4953
 75. Wybory Ławników
  Wyświetleń: 4945
 76. Budżet Gminy Ujazd na 2007 rok
  Wyświetleń: 4941
 77. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 4884
 78. Informacje
  Wyświetleń: 4862
 79. Zaświadczenie o przeznaczeniu w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz o potwierdzeniu czy działka/i nie znajduje/ą się lub znajduje/ą na obszarze rewitalizacji i/lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji
  Wyświetleń: 4838
 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymania psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 4812
 81. Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych
  Wyświetleń: 4806
 82. Referat Inwestycji
  Wyświetleń: 4798
 83. Dofinansowania UE
  Wyświetleń: 4704
 84. Referat Finansowo-Budżetowy
  Wyświetleń: 4644
 85. Referanda
  Wyświetleń: 4640
 86. MPZP terenu w granicach administracyjnych wsi Stary Ujazd z dnia 28.10.2010
  Wyświetleń: 4568
 87. Komórki organizacyjne
  Wyświetleń: 4541
 88. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4509
 89. Przetarg nieograniczony w systemie zaprojektuj i wybuduj na zadanie pn.: Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 4507
 90. KADENCJA 2002-2006
  Wyświetleń: 4504
 91. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Sieroniowice i Zimna Wódka z dnia 03.07.2009
  Wyświetleń: 4500
 92. MPZP w gminie Ujazd dla części terenów miasta Ujazd z dnia 27.04.2010
  Wyświetleń: 4388
 93. Zasady dostępu do informacji publicznej
  Wyświetleń: 4369
 94. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4358
 95. Pomoc dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 4343
 96. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 4266
 97. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 4135
 98. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 4123
 99. Zapytanie ofertowe-nadzór-żłobek
  Wyświetleń: 4078
 100. Zapytanie ofertowe-opracowanie dokumentacji
  Wyświetleń: 4055
 101. Przetarg nieograniczony- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olszowa
  Wyświetleń: 4043
 102. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 4036
 103. Uchwały Rady Miejskiej 2005
  Wyświetleń: 4028
 104. PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 3938
 105. OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO - budowa dróg publicznych na osiedlu Piaski w Ujeździe - etap III,
  Wyświetleń: 3920
 106. Uchwały Rady Miejskiej 2004
  Wyświetleń: 3903
 107. Szkoły Podstawowe
  Wyświetleń: 3877
 108. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe
  Wyświetleń: 3832
 109. PRZETARG NIEOGRANICZONY- Wykonanie robót budowlanych - POSTĘPOWANIE NR GT.271.2.2018
  Wyświetleń: 3782
 110. Uchwały podatkowe na 2007 rok
  Wyświetleń: 3778
 111. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 3699
 112. Przedszkola
  Wyświetleń: 3674
 113. ZAPYTANIE OFERTOWE- Kompleksowy nadzór inwestorski- Szkoła w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 3649
 114. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Założenie gminnego żłobka w Ujeździe
  Wyświetleń: 3617
 115. PRZETARG NIEOGRANICZONY- Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz
  Wyświetleń: 3578
 116. Przetarg na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Ujazd i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 3575
 117. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KADENCJA 2018-2023
  Wyświetleń: 3565
 118. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 3543
 119. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
  Wyświetleń: 3533
 120. Uchwały Rady Miejskiej 2002-2003
  Wyświetleń: 3488
 121. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 3479
 122. Informacja o mobilnym punkcie informacyjnym funduszy Europejskich
  Wyświetleń: 3468
 123. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 3422
 124. PRZETARG NIEOGRANICZONY- NADZÓR
  Wyświetleń: 3404
 125. Rok 2017
  Wyświetleń: 3403
 126. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego fragment miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice z dnia 31.08.2015
  Wyświetleń: 3367
 127. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3357
 128. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 3356
 129. Informacja o wydanej decyzji RG OŚ 7632-7/10
  Wyświetleń: 3353
 130. Uchwały podatkowe na 2005 rok
  Wyświetleń: 3329
 131. Budżet Gminy Ujazd na 2009 rok
  Wyświetleń: 3327
 132. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Zimna Wódka 2004 r.
  Wyświetleń: 3310
 133. Uchwały podatkowe na 2004 rok
  Wyświetleń: 3293
 134. Przetarg nieograniczony: na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zad.pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe” - II postępowanie
  Wyświetleń: 3283
 135. Ogłoszenie II przetargu pisemnego, na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 3278
 136. Uchwały podatkowe na 2006 rok
  Wyświetleń: 3259
 137. Oświadczenia majątkowe Burmistrza Ujazdu kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3256
 138. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
  Wyświetleń: 3254
 139. Potwierdzenie za zgodność kopii dokumentu z oryginałem
  Wyświetleń: 3236
 140. Wydanie i wymiana, zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  Wyświetleń: 3235
 141. Zapytanie ofertowe-remont dachu kościoła
  Wyświetleń: 3187
 142. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedaży 2 działek budowlanych , połozonych w Ujeździe, na osiedlu Piaski .
  Wyświetleń: 3175
 143. Wynik konkursu na Dyrektora Żłobka Publicznego w Ujeździe
  Wyświetleń: 3169
 144. Konkurs na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
  Wyświetleń: 3162
 145. Rok 2017
  Wyświetleń: 3126
 146. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 3086
 147. PRZETARG NIEOGRANICZONY - BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W BALCARZOWICACH DZ.NR 9
  Wyświetleń: 3085
 148. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 3060
 149. Organizacja pracy
  Wyświetleń: 3059
 150. VI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 3040
 151. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa, Zimna Wódka, Sieroniowice - SAG z dnia 28.10.2008
  Wyświetleń: 3020
 152. PRZETARG NIEOGRANICZONY- PRZEBUDOWA DRÓG- GT.271.6.2018
  Wyświetleń: 3020
 153. Statut
  Wyświetleń: 3017
 154. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2018 rok
  Wyświetleń: 2997
 155. Organizacja pracy
  Wyświetleń: 2973
 156. Budżet Gminy Ujazd na 2012 rok
  Wyświetleń: 2970
 157. Gminny Zarząd Oświaty
  Wyświetleń: 2969
 158. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KADENCJA 2014-2018
  Wyświetleń: 2968
 159. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 2966
 160. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 r.
  Wyświetleń: 2958
 161. Budżet Gminy Ujazd na 2014 rok
  Wyświetleń: 2957
 162. Budżet Gminy Ujazd na 2011 rok
  Wyświetleń: 2947
 163. Chcesz pozyskać wsparcie z środków UE? Przystąp do Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 2940
 164. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 2933
 165. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów.
  Wyświetleń: 2922
 166. Wybory Parlamentarne 2011
  Wyświetleń: 2920
 167. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego - ul. Zapłotna w m. Olszowa
  Wyświetleń: 2918
 168. Wybory Parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 2912
 169. Zawiadomienie RG OŚ 7632-7/2010 z dnia 21.01.2011r.
  Wyświetleń: 2890
 170. Zarządzenie 0050.243.2017 w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2879
 171. Podatek rolny
  Wyświetleń: 2855
 172. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Wykonanie obiektów budowlanych- Poprawa oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2840
 173. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 2838
 174. VII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2797
 175. Zapytanie ofertowe- dokumentacja
  Wyświetleń: 2791
 176. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
  Wyświetleń: 2781
 177. Budżet Gminy Ujazd na 2006 rok
  Wyświetleń: 2759
 178. Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 2732
 179. Skład osobowy Rady Miejskiej i Komisji Stałych 2014-2018
  Wyświetleń: 2731
 180. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Nogowczyce - 2004 r.
  Wyświetleń: 2728
 181. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2721
 182. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KADENCJA 2010-2014
  Wyświetleń: 2717
 183. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las.
  Wyświetleń: 2692
 184. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 2690
 185. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 2683
 186. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2011 rok
  Wyświetleń: 2683
 187. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2678
 188. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Olszowa 2004 r.
  Wyświetleń: 2671
 189. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2012 rok
  Wyświetleń: 2671
 190. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego lub zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  Wyświetleń: 2671
 191. Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu - przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 2660
 192. Lata 2009-2014
  Wyświetleń: 2659
 193. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2634
 194. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej
  Wyświetleń: 2624
 195. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r zadania z zakresu pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 2622
 196. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ujazd - 2004 r.
  Wyświetleń: 2610
 197. ROZEZNANIE RYNKU-DORADZTWO TECHNICZNE-OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW UJAZD
  Wyświetleń: 2602
 198. Zapytanie ofertowe - LIKWIDACJA POGŁOSU W HALI SPORTOWEJ W JARYSZOWIE
  Wyświetleń: 2602
 199. Wykaz osób fizycznych i osób prawnych, którym udzielono pomocy publicznej za 2009 rok
  Wyświetleń: 2587
 200. Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia
  Wyświetleń: 2583
 201. Zezwolenie na wycinkę drzewa
  Wyświetleń: 2583
 202. Konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych.
  Wyświetleń: 2581
 203. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2580
 204. Referendum 06-09-2015
  Wyświetleń: 2580
 205. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2017
  Wyświetleń: 2571
 206. Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2010-2017
  Wyświetleń: 2564
 207. PRZETARG NIEOGRANICZONY: NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANMYCH DLA ZAD.:Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 2562
 208. Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko stałe
  Wyświetleń: 2559
 209. Organizacja pracy
  Wyświetleń: 2552
 210. Statut
  Wyświetleń: 2551
 211. Strategia Rozwoju Miasta i Gmniny Ujazd
  Wyświetleń: 2524
 212. Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2523
 213. Wybory Ławników 2011
  Wyświetleń: 2521
 214. PRZETARG NIEOGRANICZONY - PRZEDSZKOLE W STARYM UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 2519
 215. Statut
  Wyświetleń: 2516
 216. Jak załatwić sprawę w OPS
  Wyświetleń: 2513
 217. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2501
 218. Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości
  Wyświetleń: 2493
 219. Petycje
  Wyświetleń: 2489
 220. Budżet Gminy Ujazd na 2013 rok
  Wyświetleń: 2481
 221. Wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2472
 222. Plany pracy Rady Miejskiej i Komisji Stałych
  Wyświetleń: 2461
 223. Akt zgonu
  Wyświetleń: 2459
 224. Budżet Gminy Ujazd na 2005 rok
  Wyświetleń: 2453
 225. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010
  Wyświetleń: 2440
 226. Rok 2005
  Wyświetleń: 2431
 227. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa z dnia 11-09-2014
  Wyświetleń: 2429
 228. PRZETARG NIEOGRANICZONY: Rozbudowa drogi gminnej nr 105776 O ul. Europejska w m.Olszowa i Zimna Wódka
  Wyświetleń: 2425
 229. OBWIESZCZENIESTAROSTY STRZELECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2419
 230. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2011
  Wyświetleń: 2417
 231. Wybory Ławników 2019
  Wyświetleń: 2415
 232. Przetarg nieograniczony na zadanie: Rozbudowa drogi gminnej nr 105758 O Kolonia wraz z budową kanalizacji burzowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1441 O Jaryszów - Zimna Wódka w Jaryszowie.
  Wyświetleń: 2410
 233. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Sieroniowice 2004 r.
  Wyświetleń: 2408
 234. PRZETARG NIEOGRANICZONY -ODPROWADZENIE WÓD BURZOWYCH W SAG OLSZOWA, ZIMNA WÓDKA
  Wyświetleń: 2405
 235. Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
  Wyświetleń: 2394
 236. Uchwały podatkowe na 2011 rok
  Wyświetleń: 2357
 237. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  Wyświetleń: 2355
 238. ROK 2011 - karty informacyjne
  Wyświetleń: 2352
 239. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2013
  Wyświetleń: 2349
 240. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie
  Wyświetleń: 2349
 241. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2343
 242. Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 2339
 243. Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej
  Wyświetleń: 2337
 244. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2334
 245. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2007 rok
  Wyświetleń: 2332
 246. Zapytanie ofertowe-boisko Niezdrowice-ogrodzenie,piłkochwyt,wiaty magazynowe
  Wyświetleń: 2330
 247. 2008
  Wyświetleń: 2325
 248. Rejestracja urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 2309
 249. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej
  Wyświetleń: 2305
 250. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchości gruntowych nr 25/13, 24/21, 23/13,18/9, położonych w Olszowej w SAG
  Wyświetleń: 2302
 251. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2009 rok
  Wyświetleń: 2302
 252. 2014
  Wyświetleń: 2299
 253. Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego
  Wyświetleń: 2294
 254. Ocena Jakości Wody
  Wyświetleń: 2288
 255. Miejscowy Plan Zagosopodarowania Przestrzennego wsi Klucz - 2004 r.
  Wyświetleń: 2284
 256. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2014
  Wyświetleń: 2283
 257. Skład osobowy Rady Miejskiej i Komisji Stałych
  Wyświetleń: 2277
 258. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Balcarzowice - 2004 r.
  Wyświetleń: 2276
 259. Uchwały podatkowe na 2016 rok
  Wyświetleń: 2273
 260. Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 2262
 261. 2009
  Wyświetleń: 2252
 262. Inkaso podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 2247
 263. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów SAG, uchwała z 25 lutego 2002.
  Wyświetleń: 2243
 264. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2014 rok
  Wyświetleń: 2236
 265. 2010
  Wyświetleń: 2234
 266. Przetarg nieograniczony- PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STARYM UJEŹDZIE - II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 2230
 267. ROK 2012 - karty informacyjne
  Wyświetleń: 2220
 268. PRZETARG NIEOGRANICZONY-ŚWIETLICA W NOGOWCZYCACH
  Wyświetleń: 2219
 269. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa wiaty miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nogowczyce wraz z przyłączem energetycznym.
  Wyświetleń: 2208
 270. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Ujazd i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2208
 271. ZGKIM - Informacja (Pozwolenie Wodno Prawne)
  Wyświetleń: 2200
 272. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 2191
 273. Rok 2014- karty informacyjne o środowisku.
  Wyświetleń: 2185
 274. Rok 2009
  Wyświetleń: 2184
 275. Nabycie lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 2182
 276. Potwierdzenie własnoręczności podpisu
  Wyświetleń: 2182
 277. Udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
  Wyświetleń: 2182
 278. Rok 2008
  Wyświetleń: 2180
 279. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2012
  Wyświetleń: 2176
 280. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Wyświetleń: 2172
 281. Wybory Samorządowe 2016 - Uzupełniające
  Wyświetleń: 2172
 282. Informacja o wyrobach zawierających azbest
  Wyświetleń: 2168
 283. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2165
 284. Zawarcie związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą
  Wyświetleń: 2164
 285. Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń w pasie drogowym (linii elektroenergetycznej, telefonicznej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej itp.)
  Wyświetleń: 2163
 286. Projekt systemowy Moja Szansa
  Wyświetleń: 2161
 287. Wniosek do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2160
 288. Przetarg nieograniczony na: Zabudowę pomp ciepła powietrze- woda oraz wykonanie boiska do siatkówki plażowej w obiekcie sportowym przy ulicy Chrobrego w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2157
 289. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2154
 290. Uchwała - wzór deklaracji na podatek rolny
  Wyświetleń: 2145
 291. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi.
  Wyświetleń: 2139
 292. Obwieszczenia, zawiadomienia
  Wyświetleń: 2128
 293. 2013
  Wyświetleń: 2123
 294. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 2120
 295. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o zebraniu materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2119
 296. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 2110
 297. Przetarg nieograniczony - przewóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2105
 298. 2011
  Wyświetleń: 2093
 299. Budowa drogi gminnej ulicy Pięknej w Ujeździe
  Wyświetleń: 2092
 300. Zmiana terminu składania deklaracji osób prawnych i opłat na podatek od nieruchomości w styczniu 2012
  Wyświetleń: 2092
 301. Rok 2003
  Wyświetleń: 2089
 302. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2010
  Wyświetleń: 2085
 303. 2012
  Wyświetleń: 2084
 304. Rok 2004
  Wyświetleń: 2081
 305. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ujazd przy ul. Chrobrego na dz. nr 419.
  Wyświetleń: 2080
 306. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sieroniowicach i Balcarzowicach.
  Wyświetleń: 2079
 307. ZAPYTANIE OFERTOWE-NADZÓR NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI
  Wyświetleń: 2069
 308. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 04 grudnia 2017 roku na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2068
 309. Rok 2006
  Wyświetleń: 2064
 310. Rok 2010 - karty informacyjne o środowisku
  Wyświetleń: 2063
 311. Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na modernizację ujęć wody na terenie gminy Ujazd - roboty elektryczne
  Wyświetleń: 2061
 312. Dostawa oleju opałowego dla placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Ujazd na rok 2013-2014
  Wyświetleń: 2060
 313. Budżet Gminy Ujazd na 2004 rok
  Wyświetleń: 2051
 314. Rok 2012 - karty informacyjne o środowisku.
  Wyświetleń: 2049
 315. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych położonych w Ujeździe na osiedlu Piaski oraz w Niezdrowicach, stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2046
 316. ogłoszenia
  Wyświetleń: 2045
 317. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 2045
 318. Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe ogłasza nabór ofert w zakresie obsługi gastronomicznej dożynek gminnych w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2040
 319. Budowa drogi gminnej nr 105785O w Strefie Aktywności Gospodarczej obręb Zimna Wódka, gmina Ujazd
  Wyświetleń: 2031
 320. Rok 2001
  Wyświetleń: 2029
 321. Rok 2003
  Wyświetleń: 2025
 322. Rok 2002
  Wyświetleń: 2020
 323. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 105758 O Kolonia w Jaryszowie.
  Wyświetleń: 2010
 324. Przetarg nieograniczony: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Klucz
  Wyświetleń: 2004
 325. Zawiadomienie-Budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych w Olszowej, gm. Ujazd.
  Wyświetleń: 2004
 326. Rok 2005
  Wyświetleń: 2003
 327. 2007
  Wyświetleń: 1995
 328. Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na dyrektora PSP Olszowa
  Wyświetleń: 1995
 329. Rok 2007
  Wyświetleń: 1995
 330. Rok 2000
  Wyświetleń: 1994
 331. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 105758 O kolonia wraz z budową kanalizacji burzowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1441 O Jaryszów- Zimna Wódka w Jaryszowie.
  Wyświetleń: 1992
 332. Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej ul. Polnej w Jaryszowie.
  Wyświetleń: 1990
 333. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2010 rok
  Wyświetleń: 1988
 334. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1983
 335. Rok 2011 - karty informacyjne o środowisku.
  Wyświetleń: 1982
 336. Protokół z otwarcia ofert z przetargu nieograniczonego pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1981
 337. Ogłoszenie II przetargu Ustnego Nieograniczonego - na sprzedaż 3 działek budowlanych , niezabudowanych , położonych w Ujeździe na osiedlu Piaski
  Wyświetleń: 1976
 338. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 105774 O Księży Las w Olszowej
  Wyświetleń: 1974
 339. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko stałe.
  Wyświetleń: 1968
 340. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.255.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu, położonych w Olszowej w SAG
  Wyświetleń: 1967
 341. Rok 2004
  Wyświetleń: 1966
 342. Rok 2006
  Wyświetleń: 1962
 343. Przebudowa poddasza budynku remizy strażackiej łącznie z zmianą sposobu użytkowania na cele społeczno-kulturalne wsi wraz z budową wiaty w Starym Ujeździe
  Wyświetleń: 1957
 344. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
  Wyświetleń: 1956
 345. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 1955
 346. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1952
 347. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą: TARGI PANIEŃSKIE
  Wyświetleń: 1948
 348. Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęć wody na terenie gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1943
 349. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zabudowę pomp ciepła powietrze-woda oraz wykonanie boiska do siatkówki plażowej w obiekcie sportowym przy ulicy Chrobrego w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1943
 350. Zarządzenie Nr 0050.266.2014 z dnia 30.07.2014r. dot. sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym oraz w formie bezprzetargowej nieruhomości stanowiących włsność Gminy Uajzd położone w m. Olszowa.
  Wyświetleń: 1943
 351. Rok 2013- karty informacyjne o środowisku.
  Wyświetleń: 1941
 352. Wpis lub zmiana wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1941
 353. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek rolnych położonych w Ujeździe
  Wyświetleń: 1936
 354. Rok 2008
  Wyświetleń: 1935
 355. Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1933
 356. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1931
 357. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
  Wyświetleń: 1924
 358. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w latach 2014 – 2020
  Wyświetleń: 1921
 359. Wyniki przetargu - Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęć wody na terenie gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1916
 360. Rok 2007
  Wyświetleń: 1915
 361. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedazy lokali uzytkowych na rzecz najemców
  Wyświetleń: 1914
 362. I ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Olszowa w SAG o nr ewid. 30/21 i 31/9.
  Wyświetleń: 1906
 363. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2003 rok
  Wyświetleń: 1906
 364. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1903
 365. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na 2016 rok
  Wyświetleń: 1898
 366. Konsultacje społeczne Projektu dokumentu „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 1894
 367. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1883
 368. Budżet Gminy Ujazd na 2016 rok
  Wyświetleń: 1880
 369. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu PROJEKTÓW UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW
  Wyświetleń: 1876
 370. Dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 1875
 371. I Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek nr 238/1 , 238/5 w Olszowej oraz dz. nr 617/1 w Starym Ujeździe
  Wyświetleń: 1872
 372. Konsultacje społeczne dla projektu: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ujazd”
  Wyświetleń: 1872
 373. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2015
  Wyświetleń: 1872
 374. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1871
 375. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrznnego dla obszarów SAG, uchwała z dnia 09 listopada 2007r.
  Wyświetleń: 1869
 376. Zmiana mpzp w gminie Ujazd dla części terenów wsi OLSZOWA - 2008 r.
  Wyświetleń: 1868
 377. PRZETARG NIEOGRANICZONY - RUINY ZAMKU
  Wyświetleń: 1862
 378. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej dz. nr 101 o pow. 0,1500ha położonej w Olszowej na poprawę warunków sąsiedniej działki stanowiącej własność firmy SEEK.
  Wyświetleń: 1861
 379. Konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych.
  Wyświetleń: 1860
 380. Ogłoszenie I Przetarg Ustny Nieograniczony ba dzierżawę na cele rolne, na okres 5 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1857
 381. Modernizacja ujęć wody na terenie gminy Ujazd - roboty elektryczne
  Wyświetleń: 1854
 382. Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej 2018-2023
  Wyświetleń: 1846
 383. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. nr 317/6 , położonej w m. Zimna Wódka
  Wyświetleń: 1845
 384. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych ,niezabudowanych, położonych w Ujeżdzie na osiedlu Piaski i Niezdrowicach
  Wyświetleń: 1844
 385. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe na rok 2012-2014
  Wyświetleń: 1843
 386. Zarządzenie Nr 0050.5.2014 Burmistrza Ujazdu z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
  Wyświetleń: 1843
 387. ZAPYTANIE OFERTOWE- PFU- ZAGOSPODAROWANIE RYNKU W UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 1842
 388. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego - Budowa zakładu produkcyjnego firmy Polmag w Olszowej.
  Wyświetleń: 1840
 389. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 1839
 390. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 1839
 391. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu 0050.232.2014 z dnia 06.02.2014r. w sparwie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1837
 392. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Domu Spotkań wraz z zagospodarowaniem terenu w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 1832
 393. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2015 rok
  Wyświetleń: 1832
 394. Uchwała - wzór deklaracji na podatek leśny
  Wyświetleń: 1830
 395. Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęcia w Ujeździe gm. Ujazd
  Wyświetleń: 1828
 396. Zarządzanie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości ptrzeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1828
 397. INFORMACJA o wydanej decyzji - Komora przeładunkowa farmaceutyczna.
  Wyświetleń: 1823
 398. Żłobki
  Wyświetleń: 1802
 399. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe- zaprojektuj i wybuduj.
  Wyświetleń: 1800
 400. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów SAG, uchwała z dnia 01 sierpnia 2006 r.
  Wyświetleń: 1798
 401. Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1795
 402. zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sparwie sprzedaży działek w formie bezprzetargowej na poprawę warunków sąsiedniej działki
  Wyświetleń: 1791
 403. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1790
 404. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zadaniu pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej
  Wyświetleń: 1790
 405. Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1789
 406. łoszenie o I przetargu na lokal mieszkalny o pow. 114,80 m2 w Ujeździe przy ul. 3 Maja 19
  Wyświetleń: 1787
 407. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 1780
 408. ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO
  Wyświetleń: 1778
 409. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.2.2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 1777
 410. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 1777
 411. Budżet Gminy Ujazd na 2015 rok
  Wyświetleń: 1771
 412. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1767
 413. Testowa podstrona w nowym BIP
  Wyświetleń: 1767
 414. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla Piaski w Ujeździe - 2003 r.
  Wyświetleń: 1766
 415. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego - Utworzenie Parku Miniatur oraz bazy gastronomiczno-noclegowej w Olszowej
  Wyświetleń: 1766
 416. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 1763
 417. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK"
  Wyświetleń: 1757
 418. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Komora przeładunkowa farmaceutyczna
  Wyświetleń: 1757
 419. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1756
 420. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom-szkoła-dom
  Wyświetleń: 1755
 421. Burmistrz Ujazdu Ogłasza II Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż 4 działek budowlanych położonych w Ujeździe na osiedlu Piaski
  Wyświetleń: 1750
 422. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 1749
 423. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 3 działek budowlanych położonych w Ujeździe przy ul. Krzemowej na os. Piaski
  Wyświetleń: 1746
 424. Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę materiałów i urządzeń do modernizacji ujęcia wody w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 1745
 425. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji- Budowa zakładu produkującego firmy Polmag w Olszowej.
  Wyświetleń: 1740
 426. I Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych , niezabudowanych , przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz usugi
  Wyświetleń: 1734
 427. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego adprowadzania ścieków na terenie Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 1734
 428. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 1730
 429. Kwartalne wykonanie budżetu - 2016
  Wyświetleń: 1728
 430. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.155.2013 z dnia 12.02.2013r.w sprawie sprzedazy działek budowlanych w Ujeździe na osiedlu Piaski oraz w Niezdrowicach .
  Wyświetleń: 1728
 431. Ogłoszenie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty wykonawcy K&K Kapica Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna
  Wyświetleń: 1719
 432. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 1718
 433. Przetarg nieograniczony na zad.pn.:Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zimnej Wódce na potrzeby zabezpieczeń SAG w wodę pitną i ppoż
  Wyświetleń: 1717
 434. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1713
 435. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz działki nr 224/2 , położonej w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 1710
 436. Przetarg nieograniczony na zad. pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd- Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice.
  Wyświetleń: 1710
 437. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania- Produkcja eko-pelletu.
  Wyświetleń: 1709
 438. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 4 działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową , położonych w Ujeździe na osiedlu Piaski
  Wyświetleń: 1697
 439. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.201.2013 z dnia 12.09.2013r.w sprawie sprzedaży dz. nr 238/1 w Olszowej
  Wyświetleń: 1693
 440. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 1691
 441. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu - przewóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1691
 442. Ogłoszenie II Przetarg Ustny Nieograniczony na dzierżawę na cele rolne.
  Wyświetleń: 1690
 443. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przepompowni ścieków wraz z pozostałą infrastrukturą techniczną na terenie SAG Olszowa - Sieroniowice, Gmina Ujazd
  Wyświetleń: 1684
 444. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 01.06.2012 r.
  Wyświetleń: 1682
 445. Informacja o wykluczeniu oraz odrzuceniu ofert w postępowaniu pn Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
  Wyświetleń: 1680
 446. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 1680
 447. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów na Kanale Gliwickim w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 1679
 448. Zarządzenie nr 0151/211/2009 Burmistrza Ujazdu
  Wyświetleń: 1674
 449. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZAD.PN.: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zimnej Wódce na potrzeby zabezpieczeń SAG w wodę pitną i ppoż. Znak spr. GT.271.3.2016
  Wyświetleń: 1673
 450. Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej
  Wyświetleń: 1672
 451. Wyznaczenie miejsc na terenioe Gminy Ujazd przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych.
  Wyświetleń: 1669
 452. Rok 2016
  Wyświetleń: 1664
 453. Kwartalne wykonanie budżetu - rok 2017
  Wyświetleń: 1657
 454. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1656
 455. Konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1653
 456. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę drogi gminnej ulicy Pięknej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1650
 457. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. nr 317/3 położonej w m. Zimna Wódka
  Wyświetleń: 1649
 458. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DOŻYNKI GMINNE, organizowanej w dniu 13 września 2015 roku w Ujeździe - w zamian za wyłączność na obsługę gastronomiczną.
  Wyświetleń: 1649
 459. Zarządzenie Burmistrza w sprawie sprzedaży działki budowlanej w Ujexdzie przy ul. Kościuszki oraz działki rolnej w Kluczu
  Wyświetleń: 1648
 460. Zarządzenie Nr 0050.297.2014 Burmistrza Ujazdu z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
  Wyświetleń: 1648
 461. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2016 rok
  Wyświetleń: 1647
 462. Konkurs ofert na przygotowanie dokumentacji - Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
  Wyświetleń: 1645
 463. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa- Ujazd w m. Olszowa ul. Wiejska.
  Wyświetleń: 1638
 464. Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kompletem uzgodnień i decyzji do uzyskania pozwolenia na budowę projektu pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1633
 465. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu mpzp osiedla Piaski w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1631
 466. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 1630
 467. Zarządzenie Burmistrza o sprzedaży w przetargu lok.mieszkalnego nr 7 w budynku przy Pl. 1 Maja 13 w Ujeździe wraz z oddaniem w użytk. wiecz. gruntu
  Wyświetleń: 1630
 468. Informacja o wyborze w zad. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd- Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice.
  Wyświetleń: 1628
 469. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2016
  Wyświetleń: 1625
 470. PRZETARG NIEOGRANICZONY - PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STARYM UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 1625
 471. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.186.2013 z dnia 22.07.2013r w sprawie sprzedaży drewna opałowego.
  Wyświetleń: 1625
 472. INFORMACJA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1623
 473. Ogłoszenie I Przetargu Ustnego Nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 1620
 474. Informacja o wyborze wykonawcy Studium wykonalności projektu pn. Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd i budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe ? odnawialne źródła energii pompy ciepła
  Wyświetleń: 1619
 475. Zaproszenie do składania odert na demontaż, transport oraz utylizację materiałów azbestowych z terenu Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 1619
 476. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujzas z organizacjami pozarządowymi.
  Wyświetleń: 1616
 477. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 23.05.2013 r.
  Wyświetleń: 1614
 478. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na: Budowę budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ujazd przy ul. Bolesława Chrobrego na dz. nr 419.
  Wyświetleń: 1612
 479. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 1609
 480. ZAPYTANIE OFERTOWE-OPRACOWANIE SWI WRAZ Z WNIOSKIEM APLIKACYJNYM O DOFINANSOWANIE I FORMULARZEM ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
  Wyświetleń: 1607
 481. Zarządzenie 0050.23.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1602
 482. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Budowa drogi gminnej nr 105784 O ul. Krzemowa i Bazaltowa w Ujeździe
  Wyświetleń: 1599
 483. zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1599
 484. Zarządzenie Nr 0050.52.11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1598
 485. Zarządzenie Nr 0050.107.2016 Burmistrza Ujazdu z dnia 01 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 1597
 486. sprzedaż najemcy lokalu mieszkalnego nr 37B/1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu dz. nr 635 w Ujexdzie przy ul. Traugutta 37
  Wyświetleń: 1594
 487. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Ujazd w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012-2030.
  Wyświetleń: 1592
 488. Zarządzenie Burmistrza o sprzedaży 4 działek budowlanych niezabudowanych położonych w Ujexdzie na osiedlu Piaski
  Wyświetleń: 1586
 489. Uchwały podatkowe na 2008 rok
  Wyświetleń: 1584
 490. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 17.05.2013 r.
  Wyświetleń: 1582
 491. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 1582
 492. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 26.04.2013 r.
  Wyświetleń: 1581
 493. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawy gruntów mienia komunalnego
  Wyświetleń: 1580
 494. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie oraz montaz 1szt. tablicy informacyjnej.
  Wyświetleń: 1579
 495. Zmiana Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2016 r.
  Wyświetleń: 1579
 496. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1576
 497. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.198.2013 z dnia 02.09.2013r.w sparwie sprzedaży działki nr 238/5 w Olszowej oraz dz. nr 617/1 w Starym Ujeździe
  Wyświetleń: 1575
 498. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na ?Przebudowę drogi gminnej ul. Polnej w Jaryszowie?
  Wyświetleń: 1571
 499. Informacja o wydanej decyzji - Budowa zakładu produkcyjnego firmy Polmag w Olszowej
  Wyświetleń: 1571
 500. PRZETARG NIEOGRANICZONY- PALCE ZABAW I SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE
  Wyświetleń: 1569
 501. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia- Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów śceków dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1569
 502. OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1564
 503. Zaproszenie do złożenia oferty na nadzór inwestorski pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1564
 504. INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na: Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sieroniowicach i Balcarzowicach.
  Wyświetleń: 1562
 505. ZAPYTANIE OFERTOWE-KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTORSKI PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM DLA ZADANIA pn.:Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 1561
 506. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1560
 507. Ogłoszenie II przetargu ustnegop nieograniczonego na sprzedaż lokalu nr 3 mieszczącego się w budynku mieszkalno-usługowym w Ujeździe przy ul. 3 Maja 19 wraz z ułamkową częścią gruntu.
  Wyświetleń: 1559
 508. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 12.06.2012 r.
  Wyświetleń: 1556
 509. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zad.pn:„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie m. Klucz.”
  Wyświetleń: 1555
 510. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. Regulacja koryta rzeki Jordan w km 1+090 - 2+250 Gmina Ujazd
  Wyświetleń: 1552
 511. Zarządzenie 0050.98.2016
  Wyświetleń: 1551
 512. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.173.2013 z dnia 10.05.2013r. w sparwie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu
  Wyświetleń: 1550
 513. Kwartalne wykonanie budżetu - 2015
  Wyświetleń: 1549
 514. ZARZĄDZENIE NR 0151/180 /2009 r. BURMISTRZA UJAZDU w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .
  Wyświetleń: 1547
 515. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1546
 516. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn.Budowa budynku inwentarskiego - fermy brojlerów w miejscowości Klucz.
  Wyświetleń: 1545
 517. ZARZĄDZENIE NR 0151/170 /2009 r. BURMISTRZA UJAZDU w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .
  Wyświetleń: 1543
 518. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 9 grudnia 2014 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1542
 519. Ogłoszenie I Przetarg Ustny Nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat część nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ujazd z przeznaczeniem pod posadowienie garażu.
  Wyświetleń: 1540
 520. Zarządzenie nr 0050.211.2013 Burmistrza Ujazd w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1538
 521. Zarządzenie Nr 0050.267.2014 z dnia 30.07.2014 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2, mieszczącego się w budynku przy Pl. 1 Maja 15 w Ujeździe oraz oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu .
  Wyświetleń: 1538
 522. Zarządzenie Nr 0050.53.2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1537
 523. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu pn.: Budowa wiaty- miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nogowczyce wraz z przyłączem energetycznym.
  Wyświetleń: 1536
 524. informacja o odrzuceniu oferty w postępowaniu przetargowym pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1533
 525. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice.
  Wyświetleń: 1533
 526. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 1529
 527. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o sprzedazy dz. nr 1551 o pow. 0,1810 ha położonej w Ujęździe przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową
  Wyświetleń: 1528
 528. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DOŻYNKI GMINNE
  Wyświetleń: 1524
 529. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1523
 530. zarządzenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1521
 531. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą TARGI PANIEŃSKIE organizowanej w dniu 1 CZERWCA 2014 roku na rynku w Ujeździe
  Wyświetleń: 1520
 532. Zarządzenie Burmistrza nr 0050.96.2012 z dnia 16.05.2012r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej dz. nr 312/1 w Olszowej
  Wyświetleń: 1520
 533. Zawiadomienie nr RG.OŚ.6220.32011
  Wyświetleń: 1520
 534. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1519
 535. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 08.07.2013 r.
  Wyświetleń: 1518
 536. Zarządzenie burmistrza nr 0050.214.2013 z dnia 12 listopada 2013 w sprawie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne
  Wyświetleń: 1518
 537. ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO
  Wyświetleń: 1515
 538. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. " ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK"
  Wyświetleń: 1514
 539. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Przebudowa drogi gminnej nr 105774O Księży Las w Olszowej
  Wyświetleń: 1514
 540. Informacja o wydanej decyzji nr RG.6220.1.2013
  Wyświetleń: 1514
 541. Otwarty nabór partnera - REWITALIZACJA
  Wyświetleń: 1512
 542. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych.
  Wyświetleń: 1511
 543. obwieszczenie RDOŚ w Katowicach
  Wyświetleń: 1510
 544. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów na Kanale Gliwickim w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 1509
 545. Zwolnienia od podatku dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 1509
 546. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 23.04.2013 r.
  Wyświetleń: 1507
 547. Zarządzenie 0050.245.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1507
 548. Nabór ofert w zakresie obsługi gastronomiczno-handlowej na 2-dniowy festyn w Ujeździe - DNI PARTNERSTWA UJAZD-BRIDLICNA
  Wyświetleń: 1506
 549. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1506
 550. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce.
  Wyświetleń: 1506
 551. Zarządzenie nr 0050.100.2016 Burmistrza Ujazdu z dnia 28 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 1506
 552. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE PFU - REWITALIZACJA RYNKU W UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 1505
 553. Zarządzenie Nr 0151/173/2009r. Burmistrza Ujazdu z dnia 26 marca 2009r.
  Wyświetleń: 1503
 554. Zarządzenie nr 0050.54.2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1501
 555. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzcji - Budowa kanalziacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki.`
  Wyświetleń: 1499
 556. Informacja rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 grudnia 2014 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1496
 557. Wynik rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 16 grudnia 2014 roku na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1495
 558. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.256.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych , położonych w Olszowej w SAG, które sprzedane zostaną w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1492
 559. Informacja o wydanej decyzji- Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd - odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 1491
 560. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 1490
 561. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o sprzedaży dz nr 2351/3 o pow. 0,0182 ha położonej w Ujexdzie na os. Piaski
  Wyświetleń: 1489
 562. Zarządzenie Burmistzra Ujazdu Nr 0050.237.2014 z dnia 27.03.2014r. w sprawie sprzedaży dz. nr 224/2 położonej w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 1488
 563. ZARZĄDZENIE NR 0050. 178. 2013 z dnia 11.06.2013r w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .
  Wyświetleń: 1487
 564. Ogłoszenie burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las.
  Wyświetleń: 1487
 565. Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 1485
 566. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 1482
 567. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 1482
 568. Ogłoszenie I Przetarg Ustny Nieograniczony na dzierżawę części działki pod garaże oraz pod komercyjną działalność gospodarczą, na okres 5 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1480
 569. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.158.2016 z dnia 2 listopada 2016r, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym, położonych w m. Zimna Wódka
  Wyświetleń: 1476
 570. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla części terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa.
  Wyświetleń: 1475
 571. Zaproszenie do złożenia oferty na zamieszczenie w prasie lokalnej ogłoszenia promującego projekt pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 1475
 572. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych w 2016r
  Wyświetleń: 1474
 573. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Nogowczycach przy ul. Lipowej
  Wyświetleń: 1474
 574. Ogłoszenie I przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 387 w Kluczu o pow. 0,5046 ha oraz działki budowlanej o pow. 0,0604 ha w Ujeździe przy ul. Kościuszki
  Wyświetleń: 1473
 575. ogłoszenie I przetargu na sprzedaż lok. mieszkalnego nr 7 miesczącego się w budynku w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu
  Wyświetleń: 1470
 576. Informacja o wydanej decyzji o zmianie decyzji Nr RG.6220.5.2011 z dnia 3 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 1469
 577. Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych niezabudowanych nr 2246/6 i 2374/2 połozonych w Ujeździe przy ul. Bursztynowej
  Wyświetleń: 1469
 578. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DOŻYNKI GMINNE, organizowanej w dniu 07 września 2014 roku w Ujeździe
  Wyświetleń: 1469
 579. Zarządzenienie nr 0050.84.2012 Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy e formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1469
 580. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie 2 szt. tabliczek pamiątkowych w ramach projektu pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1468
 581. Zarządzenie Burmistrza Ujzdu w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargopwej lokalu użytkowego w Ujeździe pl. 1 Maja 11 na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 1468
 582. Informacja o wydanej decyzji o zmianie decyzji Nr RG.6220.5.2011 z dnia 3 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 1467
 583. ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 , o pow. 20,10m2 wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntudz. nr 635 oraz 2 działek budowlanych położonych na Piaskach w Ujeździe
  Wyświetleń: 1467
 584. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe zadania z zakresu pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 1466
 585. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego- Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1.
  Wyświetleń: 1465
 586. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1464
 587. Zarządzenie Nr 0050.274.2018 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Ujeździe przy ul. Strzeleckiej 6
  Wyświetleń: 1464
 588. ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI
  Wyświetleń: 1463
 589. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 15.04.2013 r.
  Wyświetleń: 1461
 590. ZARZĄDZENIE Burmistrza Ujazdu NR 0151/ 304 /2010 r.z dnia 07.12.2010r. w sprawie sprzedazy nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 1460
 591. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
  Wyświetleń: 1459
 592. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. nr 442 położonej w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej, st. wła. Gminy Ujazd, pod zabudowę mieszkaniową , wielorodzinną.
  Wyświetleń: 1459
 593. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.
  Wyświetleń: 1459
 594. Informacja o wynikach konkursu na realizację zadań - usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych
  Wyświetleń: 1458
 595. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych
  Wyświetleń: 1457
 596. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DNI ZIEMI UJAZDOWSKIEJ 09-10 lipca 2011
  Wyświetleń: 1455
 597. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.4.2013 z dnia 7 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 1452
 598. Ogłoszenie o terminie sesji w sprawie uchwalenia Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Olszowa
  Wyświetleń: 1452
 599. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
  Wyświetleń: 1452
 600. Zaproszenie do złożenia oferty na projekt, wykonanie oraz montaż 1szt. tablicy pamiątkowej w ramach projektu pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1449
 601. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do wglądu do publicznego projektu MPZP dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las.
  Wyświetleń: 1448
 602. Ogłoszenie o II Przetargu Ustnym Nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, mieszczącego się w budynku mieszkalno-usługowym, w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13 wraz z oddaniem w uż. wieczyste 238/10000 części działek nr 518, 519, 520, 521, 522
  Wyświetleń: 1447
 603. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej składającej się z 2 działek tj. dz. nr 1690/1 o pow. 0,4995 ha oraz dz. nr 1690/4 o pow. 1,7620 ha połozonej w Ujeździe przy ul. Okrzei 6.
  Wyświetleń: 1447
 604. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1447
 605. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1446
 606. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 08.03.2013 r.
  Wyświetleń: 1445
 607. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1444
 608. Obwieszczenie o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestcyji celu pu
  Wyświetleń: 1442
 609. ZAPYTANIE OFERTOWE-SWI WRAZ Z WNIOSKIEM APLIKACYJNYM-ODPROW.WÓD BURZOWYCH W SAG OLSZOWA I ZIMNA WÓDKA
  Wyświetleń: 1441
 610. Zarządzenie nr 0050.75.2011 Burmistrza Ujazdu z dnia 19.12.2011 w sprawie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne
  Wyświetleń: 1440
 611. Zawiadomienie stron o wydanym postanowieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki.
  Wyświetleń: 1438
 612. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą TARGI PANIEŃSKIE
  Wyświetleń: 1436
 613. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę obiektu wielofunkcyjnego nw działce nr 544 w Ujeździe
  Wyświetleń: 1435
 614. Informacja o wydanej decyzji - Utworzenie Parku Miniatur oraz bazy gastronomiczno-noclegowej w Olszowej.
  Wyświetleń: 1434
 615. Informacja o wydanej decyzji- Budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych w Olszowej, gm. Ujazd.
  Wyświetleń: 1433
 616. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.188.2013 z dnia 31.07.2013r.w sprawie sprzedaży działki nr 617/2 w Starym Ujeździe pod ciągi pieszo-jezdne
  Wyświetleń: 1429
 617. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.162.2013 z dnia 19.03.2013r w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych położonych w Ujeździe
  Wyświetleń: 1426
 618. Zaproszenie do złożenia oferty na projekt, wykonanie oraz montaż 3 szt. tablic pamiątkowych w ramach projektu pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 1418
 619. Zarządzenie NR 0050.173.2016 Burmistrza Ujazdu z dnia 5.12.2016 w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1417
 620. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 19.06.2013 r., 20.06.2013 r., 25.06.2013 r.
  Wyświetleń: 1416
 621. Ogłoszenie konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z Organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1416
 622. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy planerowej DNI ZIEMI UJAZDOWSKIEJ
  Wyświetleń: 1415
 623. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 02.07.2012 r.
  Wyświetleń: 1413
 624. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1413
 625. Informacja o wydanej decyzji środowiskowej- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa-Ujazd w m. Olszowa ul. Wiejska
  Wyświetleń: 1412
 626. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 05.10.2012 r.
  Wyświetleń: 1412
 627. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.2.2013 z dnia 16 października 2013 r.
  Wyświetleń: 1411
 628. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa oleju opałowego dla placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Ujazd na rok 2013-2014
  Wyświetleń: 1410
 629. Informacja o wydanej decyzji - Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istnejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw w miejscwości Olszowa-Księży Las
  Wyświetleń: 1410
 630. Informacja o wyborze oferty konkursu wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1409
 631. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 05.06.2013 r.
  Wyświetleń: 1409
 632. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1409
 633. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 10.06.2013 r.
  Wyświetleń: 1408
 634. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.196.2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego, w roku szkolnym 2017/2018, uczniom obecnych klas szóstych szkół podstawowych w Jaryszowie i Olszowej.
  Wyświetleń: 1402
 635. Konkurs na opracowanie studium wykonalności - Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd i budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe ? odnawialne źródła energii pompy ciepła
  Wyświetleń: 1401
 636. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa ronda wraz z infrastrukturą techniczną na terenie KSSE w Ujeździe
  Wyświetleń: 1401
 637. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.4.2012
  Wyświetleń: 1400
 638. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 21.09.2012 r.
  Wyświetleń: 1400
 639. Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1398
 640. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą DOŻYNKI GMINNE 04 września 2011
  Wyświetleń: 1398
 641. Burmistrz Ujazdu Ogłasza I Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku przy Pl. 1 Maja 13 w Ujeździe o pow. 53m2 wraz z oddaniem w użyt. wiecz.ułamk. części gruntu działek nr 518, 519, 520, 521,522
  Wyświetleń: 1397
 642. Kominikaty o zagrożeniu upraw z dnia 04.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1396
 643. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Produkcja eko-pelletu.
  Wyświetleń: 1395
 644. ZAPYTANIE OFERTOWE - Na opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę nowych siłowni zewnętrznych i placów zabaw oraz modernizację istniejących placów zabaw polegających na doposażeniu ich w nowe urządzenia i urządzenia siłow
  Wyświetleń: 1394
 645. Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 1387
 646. Informacja w sprawie rostrzygnięcia konkursu na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
  Wyświetleń: 1384
 647. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego dot. wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa ronda wraz z infrastrukturą techniczą na terenie KSSE w Ujeździe
  Wyświetleń: 1384
 648. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki
  Wyświetleń: 1383
 649. Zaproszenie do złożenia oferty na nadzór inwestorski w zadaniu Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 1382
 650. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 1380
 651. Informacja o wydanej decyzji - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki.
  Wyświetleń: 1379
 652. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd.
  Wyświetleń: 1379
 653. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa wrejonie przysiółka Księży Las.
  Wyświetleń: 1376
 654. PRZETARG NIEOGRANICZONY- PSP W SIERONIOWICACH
  Wyświetleń: 1376
 655. Burmistrz Ujazdu Ogłasza II Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż lokalu miesz. nr 7, mieszczącego się w budynku przy Pl. 1 Maja 13 , wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części działki nr 518, 519, 520, 521, 522-UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1375
 656. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzcji - Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1
  Wyświetleń: 1373
 657. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia-RG.OŚ.6220.6.2011 z dnia 7 października 2011r.
  Wyświetleń: 1371
 658. ZAWIADOMIENIE stron o wydanym postanowieniu- Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw.
  Wyświetleń: 1369
 659. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce.
  Wyświetleń: 1368
 660. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu 0050.198.2017 z dnia 27.03.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia wniosków złożonych w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 roku
  Wyświetleń: 1367
 661. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 16.07.2012 r.
  Wyświetleń: 1364
 662. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1363
 663. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa.
  Wyświetleń: 1361
 664. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2018-2023
  Wyświetleń: 1359
 665. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 600 kW oraz odcinka przyłączeniowej linii elektroenergetycznej na działce nr 305/5; położonej w Księżym Lesie, obręb Olszowa, k.m. 4
  Wyświetleń: 1359
 666. Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie oceny oddzaiływania na środowisko w związku z przystąpieniem do sporządzenia 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1356
 667. Informacja o wydanej decyzji -Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1355
 668. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1355
 669. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego dla MGODK w Ujeździe
  Wyświetleń: 1354
 670. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Regulacja koryta rzeki Jordan w km 1+090 - 2+250 Gmina Ujazd
  Wyświetleń: 1353
 671. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 1351
 672. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego- Przebudowa dróg leśnych odcienek I km 0+000 do km 1+430, odcienek II km 0+000 do km 0+450 w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 1350
 673. Wybory do Gminnej Rady Seniorów 2019
  Wyświetleń: 1347
 674. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 5 grudnia 2016 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1346
 675. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce.
  Wyświetleń: 1345
 676. Wyniki konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 roku
  Wyświetleń: 1344
 677. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu uchwały Nr XL.226.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 1342
 678. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd -odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 1342
 679. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu ochrocny i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1341
 680. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 1340
 681. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na obsługę gastronomiczną Dożynek Gminnych w Ujeździe w dniu 10 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1338
 682. ZAPYTANIE OFERTOWE-DORADZTWO TECHNICZNE
  Wyświetleń: 1337
 683. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 2011-2032.
  Wyświetleń: 1334
 684. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą: „TARGI PANIEŃSKIE" organizowanej w dniu 22 MAJA 2016 roku na rynku w Ujeździe
  Wyświetleń: 1333
 685. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na obsługę gastronomiczną imprezy pod nazwą: „TARGI PANIEŃSKIE„ organizowanej w dniu 21 MAJA 2017 roku na Rynku Miasta w Ujeździe
  Wyświetleń: 1332
 686. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjnego z przylegającą do niego częścią socjalno-biurową, parkingu na samochody osobowe oraz zjazdu z drogi gminnej -dz. 312/2 na dz. 319 w miejscowości Olszowa.
  Wyświetleń: 1332
 687. Zaproszenie do złożenia oferty na zamieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu realizacji projektu: Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd- odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 1331
 688. Zarządzenie o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Ujeździe i Jaryszowie
  Wyświetleń: 1331
 689. Zawiadomienie RG.OŚ.6220.2.2011 Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw
  Wyświetleń: 1331
 690. Zaproszenie do złożenia oferty na druk ulotki informacyjnej wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, na potrzeby promocji projektu pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1330
 691. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw w miejscowości Olszowa - Księży Las 1
  Wyświetleń: 1329
 692. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjnego z przylegającą do niego częścią socjalno-biurową, parkingu na samochody osobowe oraz zjazdu z drogi gminnej -dz. 312/2 na dz. 319 w miejscowości Olszowa.
  Wyświetleń: 1327
 693. OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1325
 694. OBWIESZCZENIE o opracowaniu projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 2011-2032 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu
  Wyświetleń: 1322
 695. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia RG.OŚ.6220.7.2011
  Wyświetleń: 1322
 696. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 4 grudnia 2015 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1321
 697. Obwieszczenie wydania decyzji na wycinkę drzew wzdłóż rzeki Kłodnica
  Wyświetleń: 1321
 698. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1320
 699. Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowania przetargowym pn Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 1318
 700. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 1318
 701. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski w Ujeździe - etap III
  Wyświetleń: 1317
 702. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu uchwały Nr XLIV.251.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 11 września 2014r. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa
  Wyświetleń: 1313
 703. Skład osobowy Rady Miejskiej i Komisji Stałych 2018-2023
  Wyświetleń: 1312
 704. SZACOWANIE WARTOŚCI-OBSŁUGA BANKOWA
  Wyświetleń: 1311
 705. VIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1311
 706. Ogłoszenie o II Przetargu Ustnym Nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, mieszczącego się w budynku mieszkalno-usługowym, w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13 wraz z oddaniem w uż. wieczyste 238/10000 części działek nr 518, 519, 520, 521, 522
  Wyświetleń: 1301
 707. Informacja o wydanej decyzji - Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1.
  Wyświetleń: 1300
 708. Unieważnienie postępowania na przygotowanie kompleksowych SIWZ w zwiazku z zadaniem pn. Modernizacja boiska sprotowego w Ujeździe wraz z rozbudowa infrastruktury towrzyszącej.
  Wyświetleń: 1299
 709. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowie stacji obsługi samochodów ciężarowych w Olszowej, gm. Ujazd?
  Wyświetleń: 1299
 710. ZAPYTANIE OFERTOWE-GT.042.8.2018.2019
  Wyświetleń: 1298
 711. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w spr. sprzedaży w formie bezprz. lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku mieszkalnym w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu na rzecznajemcy lokalu
  Wyświetleń: 1298
 712. ZARZĄDZENIE NR 0151/242/2010 r. BURMISTRZA UJAZDU w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste dz. nr 548/1 pod garaż wraz z 193/1000 częściami dz. nr 548/8- plac manewrowy położonych w Ujeździe
  Wyświetleń: 1296
 713. PRZETARG NIEOGRANICZONY - PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM DLA ZADANIA pn.:„Odprowadzenie wód burzowych w SAG Olszowa, Zimna Wódka”
  Wyświetleń: 1294
 714. INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę drogi gminnej nr 105785O w Strefie Aktywności Gospodarczej obręb Zimna Wódka, gmina UjazdNumer ogłoszenia w BZP 135764 - 2012, data zamieszczenia 27.04.2012
  Wyświetleń: 1293
 715. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1293
 716. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia- Produkcja eko-pelletu w Sieroniowicach.
  Wyświetleń: 1284
 717. ROZEZNANIE RYNKU NA OPRACOWANIE SWI
  Wyświetleń: 1282
 718. STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy UJAZD - 2008 r.
  Wyświetleń: 1282
 719. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi publicznej nr 10576O, na północ od ul. Europejskiej, wraz z infrast. tech. na terenie KSSE w Ujeździe
  Wyświetleń: 1273
 720. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzieżawy
  Wyświetleń: 1273
 721. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie warsztatu blacharskiego dla samochodów osobowych na działce nr 22 położonej w Balcarzowicach, gm. Ujazd
  Wyświetleń: 1273
 722. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa.
  Wyświetleń: 1272
 723. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 05 grudnia 2016 roku na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1272
 724. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetragu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa poddasza budynku remizy strażackiej łącznie z zmianą sposobu użytkowania na cele społeczno-kulturalne wsi wraz z budową wiaty w Starym Ujeździe
  Wyświetleń: 1271
 725. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi gminnej dojazdowej do studni wodociągowych w Ujeździe
  Wyświetleń: 1268
 726. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadania pn. Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd. 22.08.2013r.
  Wyświetleń: 1268
 727. Informacja o odrzuceniu oferty w postępowaniu przetargowym pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1257
 728. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o sprzedaży dz. nr 471/1 o pow. 0,1460 ha, położonej w Niezdrowicach, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową
  Wyświetleń: 1249
 729. Sprawozdania Finansowe
  Wyświetleń: 1248
 730. Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 1246
 731. Informacja o wydanej decyzji pn. Produkcja eko-pelletu w miejscowości Sierobiowice.
  Wyświetleń: 1243
 732. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne
  Wyświetleń: 1241
 733. Projekt planu zrównoważonego transportu zbiorowego dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI"
  Wyświetleń: 1239
 734. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.3.2013 z dnia 05.02.2014r.
  Wyświetleń: 1238
 735. Ogłoszenie o uzupełniającym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1237
 736. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu 0050.194.2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 roku
  Wyświetleń: 1228
 737. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o sprzedazy w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalneg nr 13/4 mieszczące się w budynku mieszkalno-usługowym w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13-16 wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste ułamkowej cześci gruntu
  Wyświetleń: 1227
 738. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 grudnia 2017 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1226
 739. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia Nr RG.6220.2.2014
  Wyświetleń: 1220
 740. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia ? usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych
  Wyświetleń: 1217
 741. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 1216
 742. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie oraz montaż 4 szt. tablic informacyjnych w ramach promocji projektu: Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd- odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 1201
 743. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia ? usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych w 2014 rok
  Wyświetleń: 1181
 744. OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO
  Wyświetleń: 1179
 745. Wybory Parlamentarne 2019
  Wyświetleń: 1170
 746. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA-RPO WO 2001-2020 DZ.2.2.1 - SWI WRAZ Z WNIOSKIEM APLIKACYJNYM - ODPROWADZENIE WÓD BURZOWYCH W SAG OLSZOWA I ZIMNA WÓDKA
  Wyświetleń: 1164
 747. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie oraz montaż 4 szt. tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu: Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd- odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 1154
 748. Ogłoszenie konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013
  Wyświetleń: 1145
 749. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2017 rok
  Wyświetleń: 1132
 750. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu dot. kosultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2023
  Wyświetleń: 1121
 751. Ogłoszenie Związku Powiatowo - Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 17 października 2017
  Wyświetleń: 1106
 752. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego z dnia 12.10.2017 r.
  Wyświetleń: 1091
 753. ZAPYTANIE OFERTOWE-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
  Wyświetleń: 1080
 754. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego dot. wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi publicznej nr 105786O, na północ od ul. Europejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie KSSE w Ujeździe
  Wyświetleń: 1074
 755. Otwarty nabór Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności biologicznej gminy Ujazd”
  Wyświetleń: 1065
 756. ZAPYTANIE OFERTOWE - OBSŁUGA BANKOWA
  Wyświetleń: 1033
 757. Wynik rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2011 roku na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1020
 758. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru SAG obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice z dnia 29.01.2018 oraz Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Opolskiego z dn 27.02.2018 stwierdzającego nieważność w części w/w planu
  Wyświetleń: 1016
 759. Wybory do Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1010
 760. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28 listopada 2017 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1007
 761. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych w 2017r
  Wyświetleń: 1007
 762. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część wsi Sieroniowice z dnia 28.12.2017 oraz Rozstrzygnięce Nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 02.02.2018 stwierdzające nieważność w części w/w planu
  Wyświetleń: 1001
 763. Zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie kompleksowych SIWZ w zwiazku z zadaniem pn. Modernizacja boiska sprotowego w Ujeździe wraz z rozbudowa infrastruktury towrzyszącej.
  Wyświetleń: 1000
 764. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych w 2018r
  Wyświetleń: 996
 765. PRZETARG NIEOGRANICZONY- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodnosci biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn; Etap I -Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe
  Wyświetleń: 985
 766. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA-opracowanie PFU dla poprawy gospodarki wodnej w miejscowości Ujazd
  Wyświetleń: 971
 767. Przetarg nieograniczony- Budowa drogi ul. Zapłotnej oraz przebudowa ul. Wiejskiej w Olszowej
  Wyświetleń: 963
 768. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2016 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 946
 769. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe
  Wyświetleń: 914
 770. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na obsługę gastronomiczną imprezy pod nazwą: „TARGI PANIEŃSKIE„ organizowanej w dniu 20 MAJA 2018 roku na Rynku Miasta w Ujeździe w zamian za wyłączność
  Wyświetleń: 908
 771. Harmonogram postępowania rekrutaryjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 201812019 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Ujazd
  Wyświetleń: 895
 772. Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 867
 773. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2018
  Wyświetleń: 847
 774. Zapytanie ofertowe - Budowa siłowni zewnętrznej dla seniorów w ramach projektu pn. "Ujazd gmina przyjazna seniorom"
  Wyświetleń: 847
 775. Przetarg nieograniczony na zad. pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd- Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice.
  Wyświetleń: 791
 776. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
  Wyświetleń: 783
 777. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r zadania z zakresu pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 764
 778. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 763
 779. Przetarg nieograniczony (II postępowanie)- „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” Etap I - Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe
  Wyświetleń: 751
 780. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 737
 781. Zawiadomienie o wszęciu postępowania
  Wyświetleń: 693
 782. PRZETARG NIEOGRANICZONY-Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 690
 783. ZAPYTANIE OFERTOWE- KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTORSKI -„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn”; Etap I - Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe
  Wyświetleń: 685
 784. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.89.2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Ujazd
  Wyświetleń: 668
 785. ZAPYTANIE OFERTOWE- OPRACOWANIE PFU-GT.7011.3.2019
  Wyświetleń: 664
 786. Obwodnica
  Wyświetleń: 651
 787. PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 638
 788. IX Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 622
 789. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe
  Wyświetleń: 613
 790. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 602
 791. X Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 598
 792. XII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 592
 793. PRZETARG NIEOGRANICZONY- NADZÓR- Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 587
 794. Sprawozdania finansowe ZGKIM za 2018 rok
  Wyświetleń: 584
 795. XIV Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 581
 796. Klauzule informacyjne
  Wyświetleń: 580
 797. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 549
 798. XV Sesja RM
  Wyświetleń: 523
 799. Wyniki przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem części lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 515
 800. XIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 514
 801. PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2020 R.
  Wyświetleń: 507
 802. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego pod działalność rehabilitacyjną
  Wyświetleń: 488
 803. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych w 2019r
  Wyświetleń: 486
 804. Informacja o nowych formularzach na podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 481
 805. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd w organizacjami pozarządowymi na rok 2020
  Wyświetleń: 466
 806. Zawiadomienie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 466
 807. PRZETARG NIEOGRANICZONY- PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W JARYSZOWIE-UL.STAWOWA
  Wyświetleń: 462
 808. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 456
 809. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 446
 810. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 433
 811. XVI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 413
 812. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany MPZP części obszaru SAG obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice
  Wyświetleń: 401
 813. XVII Sesja RM
  Wyświetleń: 398
 814. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Przebudowa drogi gminnej nr 105734 O ul. Jaryszowska w m. Zimna Wódka
  Wyświetleń: 390
 815. Zapytanie ofertowe - Drugi etap budowy wiaty przy domu spotkań w Zimnej Wódce dz. nr 663
  Wyświetleń: 388
 816. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA-NADZÓR-RYNEK W UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 372
 817. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku
  Wyświetleń: 364
 818. Organizacje Pozarządowe
  Wyświetleń: 361
 819. XII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 355
 820. XVIII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 349
 821. PRZETARG NIEOGRANICZONY - NADZÓR - Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe
  Wyświetleń: 346
 822. Interpelacje i zapytania 2018-2023
  Wyświetleń: 344
 823. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 341
 824. Raport o stanie Gminy za 2019 rok
  Wyświetleń: 326
 825. XI Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 322
 826. Zarządzenie Nr 0050.96.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 321
 827. Zarządzenie Nr 0050.98.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-11-2019
  Wyświetleń: 321
 828. Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 319
 829. Drugie postępowanie - Zapytanie ofertowe - Drugi etap budowy wiaty przy domu spotkań w Zimnej Wódce dz. nr 663
  Wyświetleń: 311
 830. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 27 listopada 2019 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 308
 831. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Ujazd w 2020 roku
  Wyświetleń: 305
 832. Zarządzenie nr 0050.1.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-11-2018r.
  Wyświetleń: 301
 833. Informacja o wydanej decyzji
  Wyświetleń: 287
 834. Zarządzenie Nr 0050.127.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-01-2020
  Wyświetleń: 286
 835. Zarządzenie Nr 0050.124.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-01-2020
  Wyświetleń: 284
 836. Zarządzenie Nr 0050.123.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-01-2020
  Wyświetleń: 281
 837. Zarządzenie Nr 0050.125.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-01-2020
  Wyświetleń: 280
 838. Informacja o wydanej decyzji
  Wyświetleń: 277
 839. Obwieszczenie Wojewody ws obwodnicy
  Wyświetleń: 276
 840. Zawiadomienie-Obwieszczenie
  Wyświetleń: 276
 841. Zarządzenie Nr 0050.129.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-02-2020
  Wyświetleń: 274
 842. Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 14.08.2020 r. na działki 2393 i część działki 2392
  Wyświetleń: 270
 843. Zarządzenie Nr 0050.126.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-01-2020
  Wyświetleń: 270
 844. Uchwała Nr II.14.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 266
 845. Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-11-2018
  Wyświetleń: 263
 846. Zarządzenie Nr 0050.130.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-03-2020
  Wyświetleń: 261
 847. Informacja o unieważnieniu konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe
  Wyświetleń: 259
 848. Uchwała Nr II.11.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 259
 849. Wstrzymanie do odwołania procedury konkursowej na dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe
  Wyświetleń: 259
 850. Zarządzenie Nr 0050.143.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 04 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe
  Wyświetleń: 259
 851. Uchwała Nr II.15.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 258
 852. Uchwała Nr II.10.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 255
 853. Zarządzenie Nr 0050.131.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-03-2020
  Wyświetleń: 255
 854. Unieważnienie konkursu na dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe
  Wyświetleń: 252
 855. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu ochrony środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”
  Wyświetleń: 251
 856. Uchwała Nr II.16.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 251
 857. Informacja o wydanej decyzji nr RG.6220.8.2019
  Wyświetleń: 250
 858. Zarządzenie Nr 0050.128.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-02-2020
  Wyświetleń: 249
 859. Uchwała Nr II.8.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 248
 860. Raport o stanie Gminy za 2018 rok
  Wyświetleń: 246
 861. Uchwała Nr II.12.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 245
 862. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 27 listopada 2019 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 243
 863. Gmina Ujazd w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant w wysokości 60 000 zł na zakup sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 241
 864. ZARZĄDZENIE NR 0050.144.2020 BURMISTRZA UJAZDU  z dnia 5 maja 2020 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy  w formie bezprzetargowej 
  Wyświetleń: 240
 865. Zarządzenie Nr 0050.122.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 13-01-2020
  Wyświetleń: 239
 866. Uchwała Nr II.13.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 236
 867. XIX Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 236
 868. Uchwała Nr II.9.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 233
 869. Zarządzenie Nr 0050.118.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-01-2020
  Wyświetleń: 229
 870. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 225
 871. Zarządzenie Nr 0050.113.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-12-2019
  Wyświetleń: 224
 872. Zarządzenie Nr 0050.117.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-12-2019
  Wyświetleń: 224
 873. Zarządzenie Nr 0050.110.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-12-2019
  Wyświetleń: 222
 874. Zarządzenie Nr 0050.109.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-12-2019
  Wyświetleń: 218
 875. Zarządzenie w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w Ujeździe przy ul. Strzeleckiej 11
  Wyświetleń: 213
 876. Zarządzenie Nr 0050.116.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-12-2019
  Wyświetleń: 212
 877. Zarządzenie Nr 0050.31.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 212
 878. Zarządzenie Nr 0050.111.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-12-2019
  Wyświetleń: 207
 879. Zarządzenie Nr 0050.91.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-11-2019
  Wyświetleń: 206
 880. Zarządzenie Nr 0050.44.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-04-2019 w
  Wyświetleń: 203
 881. Zarządzenie Nr 0050.36.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-03-2019 w
  Wyświetleń: 200
 882. Zarządzenie Nr 0050.16.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2018
  Wyświetleń: 199
 883. Zarządzenie Nr 0050.74.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-09-2019 w
  Wyświetleń: 199
 884. Zarządzenie Nr 0050.93.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-11-2019
  Wyświetleń: 198
 885. Zarządzenie Nr 0050.112.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-12-2019
  Wyświetleń: 197
 886. Zarządzenie Nr 0050.92.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-11-2019
  Wyświetleń: 197
 887. Zarządzenie Nr 0050.49.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-04-2019
  Wyświetleń: 196
 888. Zarządzenie Nr 0050.58.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-06-2019
  Wyświetleń: 196
 889. Uchwała Nr II.7.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 195
 890. Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-12-2019
  Wyświetleń: 195
 891. Zarządzenie Nr 0050.115.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2019
  Wyświetleń: 195
 892. Zarządzenie Nr 0050.50.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-05-2019
  Wyświetleń: 195
 893. Zarządzenie Nr 0050.34.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2019 w
  Wyświetleń: 194
 894. Zarządzenie Nr 0050.66.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-08-2019
  Wyświetleń: 194
 895. Zarządzenie Nr 0050.48.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-04-2019
  Wyświetleń: 193
 896. Zarządzenie Nr 0050.53.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-05-2019
  Wyświetleń: 193
 897. Zarządzenie Nr 0050.86.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-10-2010
  Wyświetleń: 193
 898. Zarządzenie Nr 0050.95.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 193
 899. Zarządzenie Nr 0050.83.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-10-2019 w
  Wyświetleń: 192
 900. Zarządzenie Nr 0050.114.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2019
  Wyświetleń: 191
 901. Zarządzenie Nr 0050.82.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-10-2019
  Wyświetleń: 191
 902. Zarządzenie Nr 0050.47.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-04-2019
  Wyświetleń: 190
 903. Zarządzenie Nr 0050.60.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-07-2019
  Wyświetleń: 190
 904. Zarządzenie Nr 0050.79.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-10-2019
  Wyświetleń: 190
 905. ZAPYTANIE OFERTOWE na "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 189
 906. Zapytanie ofertowe na "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 189
 907. Zarządzenie nr 0050.101.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-11-2019r.
  Wyświetleń: 189
 908. Zarządzenie Nr 0050.104.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-12-2019
  Wyświetleń: 189
 909. Zarządzenie Nr 0050.33.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-02-2019
  Wyświetleń: 189
 910. Zarządzenie Nr 0050.87.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-10-2019
  Wyświetleń: 189
 911. Zarządzenie Nr 0050.2.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-11-2018
  Wyświetleń: 188
 912. Zarządzenie Nr 0050.67.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-08-2019
  Wyświetleń: 188
 913. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Zimna Wódka i część wsi Sieroniowice"
  Wyświetleń: 187
 914. Zarządzenie Nr 0050.80.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-10-2019 w
  Wyświetleń: 187
 915. Zarządzenie Nr 0050.84.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-10-2019
  Wyświetleń: 187
 916. Zarządzenie Nr 0050.97.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 187
 917. Zarządzenie Nr 0050.99.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-11-2019
  Wyświetleń: 187
 918. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 186
 919. XX Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 186
 920. Zarządzenie Nr 0050.107.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-12-2019
  Wyświetleń: 186
 921. Zarządzenie Nr 0050.38.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-03-2019 w
  Wyświetleń: 186
 922. Zarządzenie Nr 0050.35.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-03-2019
  Wyświetleń: 185
 923. Zarządzenie Nr 0050.52.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-05-2019
  Wyświetleń: 185
 924. Zarządzenie Nr 0050.13.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-12-2018
  Wyświetleń: 184
 925. Zarządzenie Nr 0050.32.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-02-2019
  Wyświetleń: 184
 926. Zarządzenie Nr 0050.5.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-11-2018
  Wyświetleń: 184
 927. Zarządzenie Nr 0050.94.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-11-2019
  Wyświetleń: 183
 928. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2019 rok
  Wyświetleń: 182
 929. Zarządzenie Nr 0050.120.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-01-2020
  Wyświetleń: 182
 930. Zarządzenie Nr 0050.76.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-09-2019
  Wyświetleń: 182
 931. Zarządzenie Nr 0050.78.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2019
  Wyświetleń: 182
 932. Zarządzenie Nr 0050.96.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 182
 933. Zarządzenie Nr 0050.61.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-07-2019
  Wyświetleń: 181
 934. Zarządzenie Nr 0050.72.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-09-2019
  Wyświetleń: 181
 935. Zarządzenie Nr 0050.89.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 06-11-2019
  Wyświetleń: 181
 936. Zarządzenie Nr 0050.106.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-12-2019
  Wyświetleń: 180
 937. Zarządzenie Nr 0050.65.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-08-2019
  Wyświetleń: 179
 938. Zarządzenie Nr 0050.98.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-11-2019
  Wyświetleń: 179
 939. Zarządzenie Nr 0050.5a.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-11-2018
  Wyświetleń: 178
 940. Zarządzenie Nr 0050.3.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-11-2018
  Wyświetleń: 176
 941. Zarządzenie Nr 0050.85.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-10-2019
  Wyświetleń: 176
 942. Zarządzenie Nr 0050.88.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-11-2019
  Wyświetleń: 176
 943. Decyzja ZRiD
  Wyświetleń: 175
 944. Zarządzenie Nr 0050.43.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-04-2019
  Wyświetleń: 175
 945. Zarządzenie Nr 0050.9.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-12-2018
  Wyświetleń: 175
 946. Zarządzenie Nr 0050.18.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-01-2019 w
  Wyświetleń: 174
 947. Zarządzenie Nr 0050.62.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-08-2019
  Wyświetleń: 174
 948. Zarządzenie Nr 0050.64.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-08-2019
  Wyświetleń: 174
 949. Zarządzenie Nr 0050.14.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-12-2018
  Wyświetleń: 173
 950. Zarządzenie Nr 0050.75.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-09-2019
  Wyświetleń: 173
 951. Zarządzenie Nr 0050.70.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-08-2019 w
  Wyświetleń: 172
 952. Zarządzenie Nr 0050.77.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2019
  Wyświetleń: 172
 953. Zarządzenie Nr 0050.24.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-01-2019
  Wyświetleń: 171
 954. Zarządzenie Nr 0050.29.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-02-2019
  Wyświetleń: 171
 955. Zarządzenie Nr 0050.59.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-06-2019
  Wyświetleń: 171
 956. Zarządzenie Nr 0050.105.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-12-2019
  Wyświetleń: 170
 957. Zarządzenie Nr 0050.28.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-02-2019
  Wyświetleń: 170
 958. Zarządzenie Nr 0050.73.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-09-2019
  Wyświetleń: 170
 959. Zarządzenie Nr 0050.8.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-12-2018
  Wyświetleń: 170
 960. Zarządzenie Nr 0050.63.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-08-2019
  Wyświetleń: 169
 961. Uchwała Nr II.6.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 168
 962. Zarządzenie Nr 0050.15.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 168
 963. Zarządzenie Nr 0050.17.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2018
  Wyświetleń: 168
 964. Zarządzenie Nr 0050.46.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-04-2019
  Wyświetleń: 168
 965. Zarządzenie Nr 0050.69.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-08-2019 w
  Wyświetleń: 168
 966. Uchwała Nr I.2.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-11-2018
  Wyświetleń: 167
 967. Zarządzenie Nr 0050.68.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 167
 968. Zarządzenie Nr 0050.40.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-04-2019
  Wyświetleń: 166
 969. Zarządzenie Nr 0050.6.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-12-2018
  Wyświetleń: 166
 970. Zarządzenie Nr 0050.11.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-12-2018
  Wyświetleń: 165
 971. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi za rok 2019
  Wyświetleń: 164
 972. Zarządzenie Nr 0050.71.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-08-2019 w
  Wyświetleń: 164
 973. Zarządzenie Nr 0050.90.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 06-11-2019 w
  Wyświetleń: 164
 974. Strategia Rozowju Gminy Ujazd na lata 2015-2025
  Wyświetleń: 163
 975. Zarządzenie Nr 0050.100.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-11-2019
  Wyświetleń: 163
 976. Zarządzenie Nr 0050.20.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-01-2019
  Wyświetleń: 163
 977. Zarządzenie Nr 0050.21.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-01-2019
  Wyświetleń: 163
 978. Zarządzenie Nr 0050.42.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-04-2019
  Wyświetleń: 163
 979. Uchwała Nr I.1.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-11-2018
  Wyświetleń: 162
 980. Zarządzenie Nr 0050.27.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-02-2019
  Wyświetleń: 162
 981. Zarządzenie Nr 0050.55.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-05-2019
  Wyświetleń: 162
 982. Zarządzenie Nr 0050.45.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-04-2019
  Wyświetleń: 161
 983. Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-12-2018
  Wyświetleń: 160
 984. Zarządzenie Nr 0050.102.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-12-2019
  Wyświetleń: 158
 985. Zarządzenie Nr 0050.54.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-05-2019
  Wyświetleń: 158
 986. Zarządzenie Nr 050.30.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-02-2019
  Wyświetleń: 158
 987. Burmistrz Ujazdu serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest „Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi"
  Wyświetleń: 157
 988. Sprawozdania finansowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 157
 989. Zarządzenie Nr 0050.121.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 13-01-2020
  Wyświetleń: 157
 990. Zarządzenie Nr 0050.56.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-06-2002
  Wyświetleń: 157
 991. Zarządzenie Nr 0050.81.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-10-2019
  Wyświetleń: 157
 992. Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-12-2018
  Wyświetleń: 156
 993. Zarządzenie Nr 0050.119.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-01-2020
  Wyświetleń: 154
 994. Zarządzenie Nr 0050.37.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-03-2019
  Wyświetleń: 154
 995. Zarządzenie Nr 0050.103.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-12-2019
  Wyświetleń: 153
 996. Uchwała Nr II.5.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 152
 997. Zarządzenie Nr 0050.25.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-02-2019
  Wyświetleń: 151
 998. Uchwała Nr II.4.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 149
 999. Zarządzenie Nr 0050.39.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-03-2019 w
  Wyświetleń: 149
 1000. Uchwała Nr I.3.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-11-2018
  Wyświetleń: 148
 1001. Zarządzenie Nr 0050.57.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-06-2019
  Wyświetleń: 148
 1002. Zarządzenie Nr 0050.7.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-12-2018
  Wyświetleń: 148
 1003. Sprawozdania finansowe ZGKIM za 2019 rok
  Wyświetleń: 147
 1004. Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-01-2020
  Wyświetleń: 147
 1005. Zarządzenie Nr 0050.26.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-02-2019
  Wyświetleń: 145
 1006. Zarządzenie Nr 0050.41.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-04-2019
  Wyświetleń: 145
 1007. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej położonej w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 144
 1008. Zarządzenie Nr 0050.51.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-05-2019
  Wyświetleń: 143
 1009. Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-01-2019
  Wyświetleń: 142
 1010. Zarządzenie Nr 0050.23.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-01-2019 w
  Wyświetleń: 139
 1011. Zarządzenie Nr 0050.101.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-11-2019
  Wyświetleń: 132
 1012. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu z dnia 12-06-2020 II przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 126
 1013. Uchwała Nr IV.35.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 120
 1014. Uchwała Nr IV.32.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 116
 1015. Zarządzenie Nr 0050.157.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2020
  Wyświetleń: 116
 1016. Uchwała Nr IV.31.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 114
 1017. Uchwała Nr IV.29.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 113
 1018. Uchwała Nr IV.30.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 113
 1019. Uchwała Nr IV.33.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 113
 1020. Uchwała Nr IV.34.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 112
 1021. Zarządzenie Nr 0050.158.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2020
  Wyświetleń: 112
 1022. Zarządzenie Nr 0050.138.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-04-2020
  Wyświetleń: 111
 1023. Zarządzenie Nr 0050.159.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-07-2020
  Wyświetleń: 111
 1024. Uchwała Nr III.28.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 103
 1025. Zarządzenie Nr 0050.140.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-04-2020
  Wyświetleń: 103
 1026. Zarządzenie Nr 0050.137.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 102
 1027. Uchwała Nr III.20.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 101
 1028. Zarządzenie Nr 0050.156.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-06-2020
  Wyświetleń: 101
 1029. Zarządzenie Nr 0050.136.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-03-2020
  Wyświetleń: 100
 1030. Zarządzenie Nr 0050.139.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-04-2020
  Wyświetleń: 100
 1031. Zarządzenie Nr 0050.154.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-06-2020
  Wyświetleń: 98
 1032. Uchwała Nr III.26.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 96
 1033. Uchwała Nr III.27.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 95
 1034. Zarządzenie Nr 0050.152.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-06-2020
  Wyświetleń: 95
 1035. Zarządzenie Nr 0050.153.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 94
 1036. Zarządzenie Nr 0050.141.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-04-2020
  Wyświetleń: 93
 1037. Zarządzenie Nr 0050.151.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-06-2020
  Wyświetleń: 93
 1038. Zarządzenie Nr 0050.155.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-06-2020
  Wyświetleń: 93
 1039. Zarządzenie Nr 0050.150.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-06-2020
  Wyświetleń: 90
 1040. XXI Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 89
 1041. Uchwała Nr III.19.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 87
 1042. Uchwała Nr III.21.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 83
 1043. Uchwała Nr II.17.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 82
 1044. Zarządzenie Nr 0050.144.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-05-2020
  Wyświetleń: 81
 1045. Zarządzenie Nr 0050.146.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-06-2020
  Wyświetleń: 81
 1046. Zarządzenie Nr 0050.145.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-05-2020
  Wyświetleń: 80
 1047. Zarządzenie Nr 0050.149.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-06-2020
  Wyświetleń: 80
 1048. Uchwała Nr III.22.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 79
 1049. Zarządzenie Nr 0050.147.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-06-2020
  Wyświetleń: 78
 1050. Uchwała nr III.23.2018 z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 77
 1051. Zarządzenie Nr 0050.142.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-04-2020
  Wyświetleń: 77
 1052. Zarządzenie Nr 0050.143.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-05-2020
  Wyświetleń: 77
 1053. Zarządzenie Nr 0050.148.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-06-2020
  Wyświetleń: 76
 1054. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Stary Ujazd
  Wyświetleń: 75
 1055. Uchwała Nr II.18.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 73
 1056. Uchwała Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 70
 1057. Zarządzenie Nr 0050.133.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2020
  Wyświetleń: 69
 1058. Zarządzenie Nr 0050.135.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-03-2020
  Wyświetleń: 68
 1059. XXII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 66
 1060. Burmistrz Ujazdu ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 65
 1061. Uchwała Nr III.24.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 64
 1062. XXII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 63
 1063. Zarządzenie Nr 0050.134.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2020
  Wyświetleń: 63
 1064. Zarządzenie Nr 0050.132.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2020
  Wyświetleń: 62
 1065. Zarządzenie Nr 0050.160.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-07-2020
  Wyświetleń: 62
 1066. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 60
 1067. Zarządzenie Nr 0050.166.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-08-2020
  Wyświetleń: 55
 1068. Zarządzenie Nr 0050.165.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-08-2020
  Wyświetleń: 53
 1069. Zarządzenie Nr 0050.164.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-08-2020
  Wyświetleń: 52
 1070. Zarządzenie Nr 0050.162.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-07-2020
  Wyświetleń: 48
 1071. Zarządzenie Nr 0050.163.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-07-2020
  Wyświetleń: 48
 1072. Zarządzenie Nr 0050.161.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-07-2020
  Wyświetleń: 47
 1073. Uchwała Nr VII.59.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 40
 1074. Uchwała Nr VII.61.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 40
 1075. Uchwała Nr VII.62.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 40
 1076. Uchwała Nr VII.63.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 40
 1077. Uchwała Nr VIII.64.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019
  Wyświetleń: 40
 1078. Uchwała Nr VII.60.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 39
 1079. Uchwała Nr VIII.66.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019
  Wyświetleń: 39
 1080. Uchwała Nr VIII.67.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019
  Wyświetleń: 39
 1081. Uchwała Nr VIII.65.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
  Wyświetleń: 38
 1082. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 37
 1083. Uchwała Nr VIII.68.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019
  Wyświetleń: 36
 1084. Uchwała Nr VI.51.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 35
 1085. Uchwała Nr VI.53.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 34
 1086. Uchwała Nr VI.55.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 34
 1087. Uchwała Nr VI.54.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 33
 1088. Uchwała Nr VI.56.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 33
 1089. Uchwała Nr VII.57.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 33
 1090. Uchwała Nr VII.58.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 33
 1091. Uchwała Nr IV.36.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 2
 1092. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2
 1093. Uchwała Nr IV.37.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1
 1094. Uchwała Nr V.39.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 1
 1095. Uchwała Nr VI.49.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019 w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie lub budowie źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1
 1096. Uchwała Nr VI.50.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 1
 1097. Zarządzenie Nr 0050.167.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-08-2020
  Wyświetleń: 1
 1098. Zarządzenie Nr 0050.168.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-08-2020
  Wyświetleń: 1
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
strona www: www.ujazd.pl