Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8709868867763796423000000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
400064762637168523415448449224469135290268856525075314671070
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
430435304755150641983866748740383983567332101490472849740964
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
492394139355118484463944847777327587020351301472773936749854
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
265422145924755226542836327225365582536730379285312624530448
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
253222807227617219231949819145186312149822076192602560225307
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
143871054913003153752324819674157341717317089175101573820374
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000001246122181574910583
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 129547
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 115230
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 90813
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 80008
 5. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 43960
 6. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 26896
 7. obwieszczenia
  Wyświetleń: 24277
 8. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 21579
 9. Zawiadomienia o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 20201
 10. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 19764
 11. Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 15132
 12. Komunikaty o ochronie roślin przed chorobami i szkodnikami
  Wyświetleń: 14990
 13. Gospodarka przestrzenna
  Wyświetleń: 14792
 14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Niezdrowice z dnia 28.05.2009
  Wyświetleń: 14208
 15. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 12517
 16. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 12210
 17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Jaryszów z dnia 27.10.2009
  Wyświetleń: 12204
 18. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 11644
 19. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 11312
 20. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 10261
 21. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9536
 22. Referat Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 9529
 23. Burmistrz Ujazdu
  Wyświetleń: 9478
 24. Wybory Samorządowe
  Wyświetleń: 9314
 25. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 9296
 26. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 9251
 27. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KADENCJA 2018-2023
  Wyświetleń: 9184
 28. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 9146
 29. Kwartalne informacje z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 8813
 30. Dofinansowania inne
  Wyświetleń: 8716
 31. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 8522
 32. Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych
  Wyświetleń: 8433
 33. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy UJAZD - 2014r
  Wyświetleń: 7955
 34. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe z dnia 28.05.2012
  Wyświetleń: 7643
 35. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2013 rok
  Wyświetleń: 7492
 36. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 7333
 37. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 7328
 38. Przetarg na opracowanie programu funkcjonalno– użytkowego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 7073
 39. Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 7012
 40. Karty informacyjne o środowisku - inne
  Wyświetleń: 6993
 41. Gminny Zarząd Oświaty
  Wyświetleń: 6840
 42. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6669
 43. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 6632
 44. Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 6617
 45. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 6562
 46. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
  Wyświetleń: 6533
 47. Rejestr działalności regulowanej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 6381
 48. Miejsko Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej
  Wyświetleń: 6379
 49. Statut Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 6338
 50. Archiwum nagrań z sesji Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 6334
 51. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 6294
 52. Budżet Gminy Ujazd na 2010 rok
  Wyświetleń: 6228
 53. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Ujeździe
  Wyświetleń: 6158
 54. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 6127
 55. Transmisja z obrad Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 6063
 56. Karty informacyjne o środowisku - zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 6041
 57. Zarządzanie kryzysowe
  Wyświetleń: 6000
 58. EKOPORTAL
  Wyświetleń: 5975
 59. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5975
 60. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce z dnia 27.06.2012
  Wyświetleń: 5942
 61. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 5901
 62. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 5891
 63. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 5875
 64. PRZETARG NIEOGRANICZONY- II POSTĘPOWANIE-PLACE ZABAW
  Wyświetleń: 5753
 65. Rządowe Centrum Legislacji
  Wyświetleń: 5753
 66. Zaświadczenie o przeznaczeniu w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz o potwierdzeniu czy działka/i nie znajduje/ą się lub znajduje/ą na obszarze rewitalizacji i/lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji
  Wyświetleń: 5735
 67. Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 5700
 68. Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 5686
 69. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 5568
 70. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 5563
 71. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5552
 72. Wybory Parlamentarne
  Wyświetleń: 5451
 73. Budżet Gminy Ujazd na 2008 rok
  Wyświetleń: 5447
 74. Przyjmowanie i załatwianie spraw
  Wyświetleń: 5427
 75. Wybory Ławników
  Wyświetleń: 5390
 76. Informacje
  Wyświetleń: 5372
 77. Referat Organizacyjno-Gospodarczy
  Wyświetleń: 5360
 78. KADENCJA 2002-2006
  Wyświetleń: 5344
 79. Opracowanie ekofizjograficzne do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi: Klucz, Zimna Wódka, Olszowa, Sieroniowice
  Wyświetleń: 5306
 80. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla częsci terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa z dnia 27.06.2012
  Wyświetleń: 5272
 81. Referat Inwestycji
  Wyświetleń: 5205
 82. Budżet Gminy Ujazd na 2007 rok
  Wyświetleń: 5191
 83. Referanda
  Wyświetleń: 5174
 84. Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych
  Wyświetleń: 5164
 85. Dofinansowania UE
  Wyświetleń: 5094
 86. Referat Finansowo-Budżetowy
  Wyświetleń: 5084
 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymania psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 5083
 88. Komórki organizacyjne
  Wyświetleń: 5032
 89. MPZP terenu w granicach administracyjnych wsi Stary Ujazd z dnia 28.10.2010
  Wyświetleń: 4943
 90. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Sieroniowice i Zimna Wódka z dnia 03.07.2009
  Wyświetleń: 4902
 91. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4888
 92. Przetarg nieograniczony w systemie zaprojektuj i wybuduj na zadanie pn.: Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 4811
 93. Pomoc dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 4782
 94. Zasady dostępu do informacji publicznej
  Wyświetleń: 4743
 95. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 4701
 96. MPZP w gminie Ujazd dla części terenów miasta Ujazd z dnia 27.04.2010
  Wyświetleń: 4678
 97. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4669
 98. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 4637
 99. Uchwały Rady Miejskiej 2005
  Wyświetleń: 4603
 100. Uchwały Rady Miejskiej 2004
  Wyświetleń: 4513
 101. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 4498
 102. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 4351
 103. Zapytanie ofertowe-nadzór-żłobek
  Wyświetleń: 4322
 104. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 4318
 105. Przetarg nieograniczony- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olszowa
  Wyświetleń: 4314
 106. Zapytanie ofertowe-opracowanie dokumentacji
  Wyświetleń: 4313
 107. Szkoły Podstawowe
  Wyświetleń: 4254
 108. Przedszkola
  Wyświetleń: 4242
 109. PRZETARG NIEOGRANICZONY- Wykonanie robót budowlanych - POSTĘPOWANIE NR GT.271.2.2018
  Wyświetleń: 4182
 110. PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 4160
 111. OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO - budowa dróg publicznych na osiedlu Piaski w Ujeździe - etap III,
  Wyświetleń: 4158
 112. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe
  Wyświetleń: 4139
 113. Uchwały Rady Miejskiej 2002-2003
  Wyświetleń: 4121
 114. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 4060
 115. Uchwały podatkowe na 2007 rok
  Wyświetleń: 3968
 116. ZAPYTANIE OFERTOWE- Kompleksowy nadzór inwestorski- Szkoła w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 3880
 117. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
  Wyświetleń: 3856
 118. PRZETARG NIEOGRANICZONY- Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz
  Wyświetleń: 3837
 119. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Założenie gminnego żłobka w Ujeździe
  Wyświetleń: 3834
 120. Przetarg na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Ujazd i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 3766
 121. Rok 2017
  Wyświetleń: 3766
 122. Informacja o mobilnym punkcie informacyjnym funduszy Europejskich
  Wyświetleń: 3759
 123. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 3751
 124. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Zimna Wódka 2004 r.
  Wyświetleń: 3732
 125. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego fragment miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice z dnia 31.08.2015
  Wyświetleń: 3710
 126. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3703
 127. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 3701
 128. Wydanie i wymiana, zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  Wyświetleń: 3680
 129. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 3679
 130. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 3678
 131. PRZETARG NIEOGRANICZONY- NADZÓR
  Wyświetleń: 3669
 132. Przetarg nieograniczony: na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zad.pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe” - II postępowanie
  Wyświetleń: 3639
 133. Potwierdzenie za zgodność kopii dokumentu z oryginałem
  Wyświetleń: 3606
 134. Informacja o wydanej decyzji RG OŚ 7632-7/10
  Wyświetleń: 3580
 135. Budżet Gminy Ujazd na 2009 rok
  Wyświetleń: 3556
 136. Ogłoszenie II przetargu pisemnego, na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 3523
 137. Oświadczenia majątkowe Burmistrza Ujazdu kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3511
 138. Uchwały podatkowe na 2005 rok
  Wyświetleń: 3507
 139. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KADENCJA 2014-2018
  Wyświetleń: 3507
 140. Rok 2017
  Wyświetleń: 3498
 141. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
  Wyświetleń: 3496
 142. Petycje
  Wyświetleń: 3493
 143. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedaży 2 działek budowlanych , połozonych w Ujeździe, na osiedlu Piaski .
  Wyświetleń: 3487
 144. Uchwały podatkowe na 2004 rok
  Wyświetleń: 3474
 145. Zapytanie ofertowe-remont dachu kościoła
  Wyświetleń: 3472
 146. Statut
  Wyświetleń: 3459
 147. Organizacja pracy
  Wyświetleń: 3458
 148. Uchwały podatkowe na 2006 rok
  Wyświetleń: 3451
 149. Konkurs na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
  Wyświetleń: 3437
 150. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2018 rok
  Wyświetleń: 3436
 151. Wynik konkursu na Dyrektora Żłobka Publicznego w Ujeździe
  Wyświetleń: 3410
 152. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa, Zimna Wódka, Sieroniowice - SAG z dnia 28.10.2008
  Wyświetleń: 3399
 153. PRZETARG NIEOGRANICZONY - BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W BALCARZOWICACH DZ.NR 9
  Wyświetleń: 3396
 154. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 3375
 155. Gminny Zarząd Oświaty
  Wyświetleń: 3350
 156. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KADENCJA 2010-2014
  Wyświetleń: 3315
 157. PRZETARG NIEOGRANICZONY- PRZEBUDOWA DRÓG- GT.271.6.2018
  Wyświetleń: 3304
 158. Organizacja pracy
  Wyświetleń: 3297
 159. Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu - przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 3270
 160. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów.
  Wyświetleń: 3267
 161. VI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 3261
 162. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 3243
 163. Chcesz pozyskać wsparcie z środków UE? Przystąp do Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 3237
 164. Podatek rolny
  Wyświetleń: 3236
 165. Budżet Gminy Ujazd na 2012 rok
  Wyświetleń: 3217
 166. Budżet Gminy Ujazd na 2011 rok
  Wyświetleń: 3205
 167. Wybory Parlamentarne 2011
  Wyświetleń: 3203
 168. Budżet Gminy Ujazd na 2014 rok
  Wyświetleń: 3197
 169. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 3197
 170. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 r.
  Wyświetleń: 3170
 171. Wybory Parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 3163
 172. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego - ul. Zapłotna w m. Olszowa
  Wyświetleń: 3137
 173. Zawiadomienie RG OŚ 7632-7/2010 z dnia 21.01.2011r.
  Wyświetleń: 3117
 174. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 3101
 175. Zarządzenie 0050.243.2017 w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3100
 176. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Wykonanie obiektów budowlanych- Poprawa oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 3087
 177. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Olszowa 2004 r.
  Wyświetleń: 3042
 178. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
  Wyświetleń: 3039
 179. Zapytanie ofertowe- dokumentacja
  Wyświetleń: 3037
 180. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Nogowczyce - 2004 r.
  Wyświetleń: 3017
 181. VII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3003
 182. Skład osobowy Rady Miejskiej i Komisji Stałych 2014-2018
  Wyświetleń: 2984
 183. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ujazd - 2004 r.
  Wyświetleń: 2983
 184. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2975
 185. Statut
  Wyświetleń: 2968
 186. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 2967
 187. Lata 2009-2014
  Wyświetleń: 2963
 188. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2011 rok
  Wyświetleń: 2954
 189. Budżet Gminy Ujazd na 2006 rok
  Wyświetleń: 2948
 190. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 2944
 191. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2012 rok
  Wyświetleń: 2940
 192. Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 2931
 193. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2918
 194. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2909
 195. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego lub zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  Wyświetleń: 2909
 196. Zezwolenie na wycinkę drzewa
  Wyświetleń: 2892
 197. Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia
  Wyświetleń: 2886
 198. PRZETARG NIEOGRANICZONY: NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANMYCH DLA ZAD.:Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 2881
 199. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2867
 200. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r zadania z zakresu pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 2860
 201. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las.
  Wyświetleń: 2857
 202. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej
  Wyświetleń: 2848
 203. ROZEZNANIE RYNKU-DORADZTWO TECHNICZNE-OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW UJAZD
  Wyświetleń: 2847
 204. Zapytanie ofertowe - LIKWIDACJA POGŁOSU W HALI SPORTOWEJ W JARYSZOWIE
  Wyświetleń: 2843
 205. Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko stałe
  Wyświetleń: 2831
 206. Organizacja pracy
  Wyświetleń: 2830
 207. Referendum 06-09-2015
  Wyświetleń: 2828
 208. Wykaz osób fizycznych i osób prawnych, którym udzielono pomocy publicznej za 2009 rok
  Wyświetleń: 2824
 209. PRZETARG NIEOGRANICZONY - PRZEDSZKOLE W STARYM UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 2820
 210. Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2817
 211. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2017
  Wyświetleń: 2811
 212. Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2010-2017
  Wyświetleń: 2810
 213. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2804
 214. Jak załatwić sprawę w OPS
  Wyświetleń: 2790
 215. Strategia Rozwoju Miasta i Gmniny Ujazd
  Wyświetleń: 2784
 216. Konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych.
  Wyświetleń: 2782
 217. Statut
  Wyświetleń: 2782
 218. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Sieroniowice 2004 r.
  Wyświetleń: 2779
 219. Wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2779
 220. Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości
  Wyświetleń: 2764
 221. Rok 2005
  Wyświetleń: 2748
 222. Wybory Ławników 2011
  Wyświetleń: 2738
 223. Plany pracy Rady Miejskiej i Komisji Stałych
  Wyświetleń: 2736
 224. PRZETARG NIEOGRANICZONY: Rozbudowa drogi gminnej nr 105776 O ul. Europejska w m.Olszowa i Zimna Wódka
  Wyświetleń: 2723
 225. Akt zgonu
  Wyświetleń: 2702
 226. Budżet Gminy Ujazd na 2013 rok
  Wyświetleń: 2698
 227. PRZETARG NIEOGRANICZONY -ODPROWADZENIE WÓD BURZOWYCH W SAG OLSZOWA, ZIMNA WÓDKA
  Wyświetleń: 2691
 228. Wybory Ławników 2019
  Wyświetleń: 2691
 229. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa z dnia 11-09-2014
  Wyświetleń: 2686
 230. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2011
  Wyświetleń: 2683
 231. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010
  Wyświetleń: 2668
 232. Budżet Gminy Ujazd na 2005 rok
  Wyświetleń: 2667
 233. 2008
  Wyświetleń: 2639
 234. OBWIESZCZENIESTAROSTY STRZELECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2637
 235. Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
  Wyświetleń: 2626
 236. Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej 2018-2023
  Wyświetleń: 2593
 237. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej
  Wyświetleń: 2592
 238. Przetarg nieograniczony na zadanie: Rozbudowa drogi gminnej nr 105758 O Kolonia wraz z budową kanalizacji burzowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1441 O Jaryszów - Zimna Wódka w Jaryszowie.
  Wyświetleń: 2590
 239. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie
  Wyświetleń: 2590
 240. 2014
  Wyświetleń: 2587
 241. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Balcarzowice - 2004 r.
  Wyświetleń: 2585
 242. Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej
  Wyświetleń: 2584
 243. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  Wyświetleń: 2579
 244. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2013
  Wyświetleń: 2576
 245. Miejscowy Plan Zagosopodarowania Przestrzennego wsi Klucz - 2004 r.
  Wyświetleń: 2575
 246. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2574
 247. Zapytanie ofertowe-boisko Niezdrowice-ogrodzenie,piłkochwyt,wiaty magazynowe
  Wyświetleń: 2569
 248. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2565
 249. Uchwały podatkowe na 2011 rok
  Wyświetleń: 2559
 250. 2009
  Wyświetleń: 2555
 251. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchości gruntowych nr 25/13, 24/21, 23/13,18/9, położonych w Olszowej w SAG
  Wyświetleń: 2553
 252. Przetarg nieograniczony- PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STARYM UJEŹDZIE - II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 2546
 253. Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 2546
 254. ROK 2011 - karty informacyjne
  Wyświetleń: 2534
 255. Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego
  Wyświetleń: 2533
 256. Rok 2009
  Wyświetleń: 2525
 257. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2007 rok
  Wyświetleń: 2525
 258. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2014
  Wyświetleń: 2523
 259. Uchwały podatkowe na 2016 rok
  Wyświetleń: 2522
 260. Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 2519
 261. 2010
  Wyświetleń: 2517
 262. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2014 rok
  Wyświetleń: 2515
 263. Rejestracja urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 2514
 264. Skład osobowy Rady Miejskiej i Komisji Stałych
  Wyświetleń: 2513
 265. PRZETARG NIEOGRANICZONY-ŚWIETLICA W NOGOWCZYCACH
  Wyświetleń: 2503
 266. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2009 rok
  Wyświetleń: 2499
 267. Ocena Jakości Wody
  Wyświetleń: 2497
 268. Inkaso podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 2493
 269. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2492
 270. Nabycie lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 2487
 271. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów SAG, uchwała z 25 lutego 2002.
  Wyświetleń: 2481
 272. Rok 2008
  Wyświetleń: 2476
 273. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 2462
 274. Wybory Samorządowe 2016 - Uzupełniające
  Wyświetleń: 2455
 275. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2444
 276. Wniosek do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2443
 277. Udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
  Wyświetleń: 2442
 278. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o zebraniu materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2441
 279. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa wiaty miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nogowczyce wraz z przyłączem energetycznym.
  Wyświetleń: 2441
 280. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Wyświetleń: 2439
 281. 2013
  Wyświetleń: 2437
 282. Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń w pasie drogowym (linii elektroenergetycznej, telefonicznej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej itp.)
  Wyświetleń: 2435
 283. ZGKIM - Informacja (Pozwolenie Wodno Prawne)
  Wyświetleń: 2419
 284. Obwieszczenia, zawiadomienia
  Wyświetleń: 2416
 285. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Ujazd i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2411
 286. Rok 2004
  Wyświetleń: 2410
 287. ROK 2012 - karty informacyjne
  Wyświetleń: 2410
 288. Potwierdzenie własnoręczności podpisu
  Wyświetleń: 2400
 289. Informacja o wyrobach zawierających azbest
  Wyświetleń: 2390
 290. Rok 2003
  Wyświetleń: 2390
 291. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2012
  Wyświetleń: 2389
 292. Zawarcie związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą
  Wyświetleń: 2389
 293. Projekt systemowy Moja Szansa
  Wyświetleń: 2388
 294. Rok 2014- karty informacyjne o środowisku.
  Wyświetleń: 2386
 295. 2012
  Wyświetleń: 2373
 296. Dostawa oleju opałowego dla placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Ujazd na rok 2013-2014
  Wyświetleń: 2372
 297. Rok 2006
  Wyświetleń: 2366
 298. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 2363
 299. Budowa drogi gminnej ulicy Pięknej w Ujeździe
  Wyświetleń: 2357
 300. Przetarg nieograniczony na: Zabudowę pomp ciepła powietrze- woda oraz wykonanie boiska do siatkówki plażowej w obiekcie sportowym przy ulicy Chrobrego w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2351
 301. Przetarg nieograniczony - przewóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2349
 302. Rok 2005
  Wyświetleń: 2347
 303. 2011
  Wyświetleń: 2346
 304. Rok 2002
  Wyświetleń: 2346
 305. ogłoszenia
  Wyświetleń: 2344
 306. Uchwała - wzór deklaracji na podatek rolny
  Wyświetleń: 2342
 307. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 2337
 308. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 2329
 309. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko stałe.
  Wyświetleń: 2324
 310. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi.
  Wyświetleń: 2324
 311. Rok 2007
  Wyświetleń: 2322
 312. Zmiana terminu składania deklaracji osób prawnych i opłat na podatek od nieruchomości w styczniu 2012
  Wyświetleń: 2320
 313. Rok 2003
  Wyświetleń: 2317
 314. Rok 2006
  Wyświetleń: 2310
 315. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ujazd przy ul. Chrobrego na dz. nr 419.
  Wyświetleń: 2309
 316. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 2308
 317. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sieroniowicach i Balcarzowicach.
  Wyświetleń: 2304
 318. Rok 2010 - karty informacyjne o środowisku
  Wyświetleń: 2303
 319. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 04 grudnia 2017 roku na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2302
 320. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2010
  Wyświetleń: 2301
 321. ZAPYTANIE OFERTOWE-NADZÓR NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI
  Wyświetleń: 2287
 322. Budowa drogi gminnej nr 105785O w Strefie Aktywności Gospodarczej obręb Zimna Wódka, gmina Ujazd
  Wyświetleń: 2285
 323. Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe ogłasza nabór ofert w zakresie obsługi gastronomicznej dożynek gminnych w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2281
 324. Rok 2004
  Wyświetleń: 2272
 325. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych położonych w Ujeździe na osiedlu Piaski oraz w Niezdrowicach, stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2270
 326. Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na modernizację ujęć wody na terenie gminy Ujazd - roboty elektryczne
  Wyświetleń: 2262
 327. Rok 2001
  Wyświetleń: 2261
 328. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2259
 329. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2257
 330. Rok 2007
  Wyświetleń: 2255
 331. Budżet Gminy Ujazd na 2004 rok
  Wyświetleń: 2249
 332. Zarządzenie Nr 0050.266.2014 z dnia 30.07.2014r. dot. sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym oraz w formie bezprzetargowej nieruhomości stanowiących włsność Gminy Uajzd położone w m. Olszowa.
  Wyświetleń: 2249
 333. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.255.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu, położonych w Olszowej w SAG
  Wyświetleń: 2248
 334. Rok 2008
  Wyświetleń: 2246
 335. Przetarg nieograniczony: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Klucz
  Wyświetleń: 2237
 336. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2236
 337. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 105774 O Księży Las w Olszowej
  Wyświetleń: 2229
 338. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
  Wyświetleń: 2226
 339. Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej ul. Polnej w Jaryszowie.
  Wyświetleń: 2218
 340. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 105758 O Kolonia w Jaryszowie.
  Wyświetleń: 2217
 341. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedazy lokali uzytkowych na rzecz najemców
  Wyświetleń: 2215
 342. Zawiadomienie-Budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych w Olszowej, gm. Ujazd.
  Wyświetleń: 2215
 343. Rok 2000
  Wyświetleń: 2211
 344. Rok 2012 - karty informacyjne o środowisku.
  Wyświetleń: 2210
 345. Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na dyrektora PSP Olszowa
  Wyświetleń: 2209
 346. Ogłoszenie II przetargu Ustnego Nieograniczonego - na sprzedaż 3 działek budowlanych , niezabudowanych , położonych w Ujeździe na osiedlu Piaski
  Wyświetleń: 2208
 347. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2010 rok
  Wyświetleń: 2205
 348. 2007
  Wyświetleń: 2201
 349. Protokół z otwarcia ofert z przetargu nieograniczonego pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2197
 350. Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2195
 351. Rok 2011 - karty informacyjne o środowisku.
  Wyświetleń: 2195
 352. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej dz. nr 101 o pow. 0,1500ha położonej w Olszowej na poprawę warunków sąsiedniej działki stanowiącej własność firmy SEEK.
  Wyświetleń: 2186
 353. Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęć wody na terenie gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2175
 354. Wpis lub zmiana wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2166
 355. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zabudowę pomp ciepła powietrze-woda oraz wykonanie boiska do siatkówki plażowej w obiekcie sportowym przy ulicy Chrobrego w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2165
 356. Przebudowa poddasza budynku remizy strażackiej łącznie z zmianą sposobu użytkowania na cele społeczno-kulturalne wsi wraz z budową wiaty w Starym Ujeździe
  Wyświetleń: 2165
 357. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek rolnych położonych w Ujeździe
  Wyświetleń: 2164
 358. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
  Wyświetleń: 2153
 359. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 105758 O kolonia wraz z budową kanalizacji burzowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1441 O Jaryszów- Zimna Wódka w Jaryszowie.
  Wyświetleń: 2147
 360. Rok 2013- karty informacyjne o środowisku.
  Wyświetleń: 2130
 361. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w latach 2014 – 2020
  Wyświetleń: 2130
 362. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 2130
 363. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2129
 364. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 2123
 365. Zarządzanie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości ptrzeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2122
 366. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą: TARGI PANIEŃSKIE
  Wyświetleń: 2119
 367. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2112
 368. Budżet Gminy Ujazd na 2016 rok
  Wyświetleń: 2110
 369. Żłobki
  Wyświetleń: 2108
 370. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 2106
 371. PRZETARG NIEOGRANICZONY - RUINY ZAMKU
  Wyświetleń: 2106
 372. Wyniki przetargu - Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęć wody na terenie gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2103
 373. zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sparwie sprzedaży działek w formie bezprzetargowej na poprawę warunków sąsiedniej działki
  Wyświetleń: 2094
 374. Modernizacja ujęć wody na terenie gminy Ujazd - roboty elektryczne
  Wyświetleń: 2092
 375. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2003 rok
  Wyświetleń: 2090
 376. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu 0050.232.2014 z dnia 06.02.2014r. w sparwie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2087
 377. Konsultacje społeczne Projektu dokumentu „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 2086
 378. I Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek nr 238/1 , 238/5 w Olszowej oraz dz. nr 617/1 w Starym Ujeździe
  Wyświetleń: 2084
 379. Konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych.
  Wyświetleń: 2083
 380. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na 2016 rok
  Wyświetleń: 2080
 381. ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO
  Wyświetleń: 2080
 382. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu PROJEKTÓW UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW
  Wyświetleń: 2079
 383. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2015
  Wyświetleń: 2078
 384. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2076
 385. Konsultacje społeczne dla projektu: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ujazd”
  Wyświetleń: 2075
 386. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego adprowadzania ścieków na terenie Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 2074
 387. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych ,niezabudowanych, położonych w Ujeżdzie na osiedlu Piaski i Niezdrowicach
  Wyświetleń: 2072
 388. Dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 2070
 389. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego - Budowa zakładu produkcyjnego firmy Polmag w Olszowej.
  Wyświetleń: 2064
 390. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2015 rok
  Wyświetleń: 2063
 391. INFORMACJA o wydanej decyzji - Komora przeładunkowa farmaceutyczna.
  Wyświetleń: 2061
 392. I ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Olszowa w SAG o nr ewid. 30/21 i 31/9.
  Wyświetleń: 2058
 393. Ogłoszenie I Przetarg Ustny Nieograniczony ba dzierżawę na cele rolne, na okres 5 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2051
 394. ZAPYTANIE OFERTOWE- PFU- ZAGOSPODAROWANIE RYNKU W UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 2045
 395. Zarządzenie Nr 0050.5.2014 Burmistrza Ujazdu z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
  Wyświetleń: 2044
 396. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. nr 317/6 , położonej w m. Zimna Wódka
  Wyświetleń: 2043
 397. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 2042
 398. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe na rok 2012-2014
  Wyświetleń: 2039
 399. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe- zaprojektuj i wybuduj.
  Wyświetleń: 2036
 400. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrznnego dla obszarów SAG, uchwała z dnia 09 listopada 2007r.
  Wyświetleń: 2036
 401. Burmistrz Ujazdu Ogłasza II Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż 4 działek budowlanych położonych w Ujeździe na osiedlu Piaski
  Wyświetleń: 2035
 402. Przetarg nieograniczony na zad. pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd- Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice.
  Wyświetleń: 2035
 403. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Domu Spotkań wraz z zagospodarowaniem terenu w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 2033
 404. Rok 2016
  Wyświetleń: 2028
 405. Uchwała - wzór deklaracji na podatek leśny
  Wyświetleń: 2022
 406. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.155.2013 z dnia 12.02.2013r.w sprawie sprzedazy działek budowlanych w Ujeździe na osiedlu Piaski oraz w Niezdrowicach .
  Wyświetleń: 2018
 407. Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2015
 408. Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęcia w Ujeździe gm. Ujazd
  Wyświetleń: 2014
 409. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji- Budowa zakładu produkującego firmy Polmag w Olszowej.
  Wyświetleń: 2014
 410. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK"
  Wyświetleń: 2012
 411. Zmiana mpzp w gminie Ujazd dla części terenów wsi OLSZOWA - 2008 r.
  Wyświetleń: 2010
 412. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zadaniu pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej
  Wyświetleń: 2003
 413. łoszenie o I przetargu na lokal mieszkalny o pow. 114,80 m2 w Ujeździe przy ul. 3 Maja 19
  Wyświetleń: 1997
 414. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.201.2013 z dnia 12.09.2013r.w sprawie sprzedaży dz. nr 238/1 w Olszowej
  Wyświetleń: 1994
 415. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego - Utworzenie Parku Miniatur oraz bazy gastronomiczno-noclegowej w Olszowej
  Wyświetleń: 1992
 416. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 1988
 417. Testowa podstrona w nowym BIP
  Wyświetleń: 1985
 418. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1982
 419. Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę materiałów i urządzeń do modernizacji ujęcia wody w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 1981
 420. Budżet Gminy Ujazd na 2015 rok
  Wyświetleń: 1980
 421. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom-szkoła-dom
  Wyświetleń: 1979
 422. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Komora przeładunkowa farmaceutyczna
  Wyświetleń: 1979
 423. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 1977
 424. Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1974
 425. Wyznaczenie miejsc na terenioe Gminy Ujazd przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych.
  Wyświetleń: 1972
 426. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.2.2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 1967
 427. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.186.2013 z dnia 22.07.2013r w sprawie sprzedaży drewna opałowego.
  Wyświetleń: 1965
 428. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1964
 429. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 3 działek budowlanych położonych w Ujeździe przy ul. Krzemowej na os. Piaski
  Wyświetleń: 1963
 430. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1953
 431. Zarządzenie nr 0151/211/2009 Burmistrza Ujazdu
  Wyświetleń: 1951
 432. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1945
 433. Zarządzenie Burmistrza w sprawie sprzedaży działki budowlanej w Ujexdzie przy ul. Kościuszki oraz działki rolnej w Kluczu
  Wyświetleń: 1943
 434. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2016 rok
  Wyświetleń: 1941
 435. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 1941
 436. Kwartalne wykonanie budżetu - 2016
  Wyświetleń: 1938
 437. Ogłoszenie II Przetarg Ustny Nieograniczony na dzierżawę na cele rolne.
  Wyświetleń: 1937
 438. I Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych , niezabudowanych , przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz usugi
  Wyświetleń: 1936
 439. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów SAG, uchwała z dnia 01 sierpnia 2006 r.
  Wyświetleń: 1931
 440. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla Piaski w Ujeździe - 2003 r.
  Wyświetleń: 1930
 441. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz działki nr 224/2 , położonej w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 1930
 442. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 01.06.2012 r.
  Wyświetleń: 1927
 443. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Budowa drogi gminnej nr 105784 O ul. Krzemowa i Bazaltowa w Ujeździe
  Wyświetleń: 1927
 444. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów na Kanale Gliwickim w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 1926
 445. Zarządzenie Burmistrza o sprzedaży w przetargu lok.mieszkalnego nr 7 w budynku przy Pl. 1 Maja 13 w Ujeździe wraz z oddaniem w użytk. wiecz. gruntu
  Wyświetleń: 1923
 446. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania- Produkcja eko-pelletu.
  Wyświetleń: 1923
 447. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 4 działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową , położonych w Ujeździe na osiedlu Piaski
  Wyświetleń: 1920
 448. Ogłoszenie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty wykonawcy K&K Kapica Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna
  Wyświetleń: 1920
 449. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę drogi gminnej ulicy Pięknej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1909
 450. Przetarg nieograniczony na zad.pn.:Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zimnej Wódce na potrzeby zabezpieczeń SAG w wodę pitną i ppoż
  Wyświetleń: 1903
 451. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZAD.PN.: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zimnej Wódce na potrzeby zabezpieczeń SAG w wodę pitną i ppoż. Znak spr. GT.271.3.2016
  Wyświetleń: 1899
 452. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu - przewóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1896
 453. PRZETARG NIEOGRANICZONY - PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STARYM UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 1896
 454. Kwartalne wykonanie budżetu - rok 2017
  Wyświetleń: 1893
 455. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.198.2013 z dnia 02.09.2013r.w sparwie sprzedaży działki nr 238/5 w Olszowej oraz dz. nr 617/1 w Starym Ujeździe
  Wyświetleń: 1892
 456. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 1891
 457. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 1890
 458. Zarządzenie Nr 0050.52.11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1890
 459. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przepompowni ścieków wraz z pozostałą infrastrukturą techniczną na terenie SAG Olszowa - Sieroniowice, Gmina Ujazd
  Wyświetleń: 1887
 460. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa- Ujazd w m. Olszowa ul. Wiejska.
  Wyświetleń: 1883
 461. sprzedaż najemcy lokalu mieszkalnego nr 37B/1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu dz. nr 635 w Ujexdzie przy ul. Traugutta 37
  Wyświetleń: 1877
 462. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski w Ujeździe - etap III
  Wyświetleń: 1876
 463. Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej
  Wyświetleń: 1874
 464. Konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1873
 465. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 1872
 466. zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1869
 467. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu mpzp osiedla Piaski w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1868
 468. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 1863
 469. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawy gruntów mienia komunalnego
  Wyświetleń: 1861
 470. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na: Budowę budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ujazd przy ul. Bolesława Chrobrego na dz. nr 419.
  Wyświetleń: 1860
 471. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2016
  Wyświetleń: 1860
 472. Zarządzenie Burmistrza o sprzedaży 4 działek budowlanych niezabudowanych położonych w Ujexdzie na osiedlu Piaski
  Wyświetleń: 1858
 473. Zarządzenie 0050.23.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1857
 474. Informacja o wykluczeniu oraz odrzuceniu ofert w postępowaniu pn Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
  Wyświetleń: 1854
 475. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. nr 317/3 położonej w m. Zimna Wódka
  Wyświetleń: 1853
 476. Konkurs ofert na przygotowanie dokumentacji - Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
  Wyświetleń: 1849
 477. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.173.2013 z dnia 10.05.2013r. w sparwie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu
  Wyświetleń: 1848
 478. Zarządzenie Nr 0050.107.2016 Burmistrza Ujazdu z dnia 01 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 1845
 479. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1840
 480. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujzas z organizacjami pozarządowymi.
  Wyświetleń: 1831
 481. Informacja o wydanej decyzji - Budowa zakładu produkcyjnego firmy Polmag w Olszowej
  Wyświetleń: 1828
 482. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 1827
 483. INFORMACJA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1822
 484. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Ujazd w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012-2030.
  Wyświetleń: 1822
 485. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na ?Przebudowę drogi gminnej ul. Polnej w Jaryszowie?
  Wyświetleń: 1821
 486. Zarządzenie Burmistrza nr 0050.96.2012 z dnia 16.05.2012r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej dz. nr 312/1 w Olszowej
  Wyświetleń: 1820
 487. Zarządzenie nr 0050.211.2013 Burmistrza Ujazd w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1819
 488. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1817
 489. ZARZĄDZENIE NR 0151/180 /2009 r. BURMISTRZA UJAZDU w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .
  Wyświetleń: 1816
 490. ZARZĄDZENIE NR 0151/170 /2009 r. BURMISTRZA UJAZDU w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .
  Wyświetleń: 1815
 491. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 17.05.2013 r.
  Wyświetleń: 1810
 492. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 23.05.2013 r.
  Wyświetleń: 1808
 493. Ogłoszenie I Przetargu Ustnego Nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 1807
 494. ZARZĄDZENIE NR 0050. 178. 2013 z dnia 11.06.2013r w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .
  Wyświetleń: 1805
 495. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o sprzedazy dz. nr 1551 o pow. 0,1810 ha położonej w Ujęździe przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową
  Wyświetleń: 1805
 496. PRZETARG NIEOGRANICZONY- PALCE ZABAW I SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE
  Wyświetleń: 1803
 497. Zarządzenie Nr 0050.53.2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1802
 498. Zaproszenie do składania odert na demontaż, transport oraz utylizację materiałów azbestowych z terenu Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 1800
 499. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 26.04.2013 r.
  Wyświetleń: 1798
 500. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 1790
 501. Sprawozdania Finansowe
  Wyświetleń: 1789
 502. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1788
 503. Zarządzenie Nr 0050.297.2014 Burmistrza Ujazdu z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
  Wyświetleń: 1788
 504. Zarządzenie nr 0050.54.2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1787
 505. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 12.06.2012 r.
  Wyświetleń: 1786
 506. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1785
 507. Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kompletem uzgodnień i decyzji do uzyskania pozwolenia na budowę projektu pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1785
 508. zarządzenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1782
 509. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów na Kanale Gliwickim w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 1778
 510. Zaproszenie do złożenia oferty na nadzór inwestorski pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1778
 511. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie oraz montaz 1szt. tablicy informacyjnej.
  Wyświetleń: 1776
 512. Zarządzenie 0050.98.2016
  Wyświetleń: 1775
 513. ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO
  Wyświetleń: 1775
 514. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu pn.: Budowa wiaty- miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nogowczyce wraz z przyłączem energetycznym.
  Wyświetleń: 1774
 515. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Nogowczycach przy ul. Lipowej
  Wyświetleń: 1771
 516. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DOŻYNKI GMINNE, organizowanej w dniu 13 września 2015 roku w Ujeździe - w zamian za wyłączność na obsługę gastronomiczną.
  Wyświetleń: 1769
 517. Zmiana Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2016 r.
  Wyświetleń: 1769
 518. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zad.pn:„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie m. Klucz.”
  Wyświetleń: 1768
 519. INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na: Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sieroniowicach i Balcarzowicach.
  Wyświetleń: 1768
 520. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.256.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych , położonych w Olszowej w SAG, które sprzedane zostaną w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1768
 521. Informacja o wyborze w zad. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd- Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice.
  Wyświetleń: 1767
 522. Uchwały podatkowe na 2008 rok
  Wyświetleń: 1766
 523. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. " ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK"
  Wyświetleń: 1765
 524. ZAPYTANIE OFERTOWE-KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTORSKI PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM DLA ZADANIA pn.:Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 1765
 525. ZAPYTANIE OFERTOWE-OPRACOWANIE SWI WRAZ Z WNIOSKIEM APLIKACYJNYM O DOFINANSOWANIE I FORMULARZEM ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
  Wyświetleń: 1764
 526. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn.Budowa budynku inwentarskiego - fermy brojlerów w miejscowości Klucz.
  Wyświetleń: 1763
 527. Zarządzenie burmistrza nr 0050.214.2013 z dnia 12 listopada 2013 w sprawie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne
  Wyświetleń: 1762
 528. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 1759
 529. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 1756
 530. Ogłoszenie I Przetarg Ustny Nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat część nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ujazd z przeznaczeniem pod posadowienie garażu.
  Wyświetleń: 1754
 531. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice.
  Wyświetleń: 1753
 532. ZARZĄDZENIE Burmistrza Ujazdu NR 0151/ 304 /2010 r.z dnia 07.12.2010r. w sprawie sprzedazy nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 1753
 533. Informacja o wyborze wykonawcy Studium wykonalności projektu pn. Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd i budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe ? odnawialne źródła energii pompy ciepła
  Wyświetleń: 1752
 534. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.188.2013 z dnia 31.07.2013r.w sprawie sprzedaży działki nr 617/2 w Starym Ujeździe pod ciągi pieszo-jezdne
  Wyświetleń: 1752
 535. Ogłoszenie II przetargu ustnegop nieograniczonego na sprzedaż lokalu nr 3 mieszczącego się w budynku mieszkalno-usługowym w Ujeździe przy ul. 3 Maja 19 wraz z ułamkową częścią gruntu.
  Wyświetleń: 1750
 536. Kwartalne wykonanie budżetu - 2015
  Wyświetleń: 1749
 537. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o sprzedaży dz nr 2351/3 o pow. 0,0182 ha położonej w Ujexdzie na os. Piaski
  Wyświetleń: 1748
 538. Zarządzenie Nr 0151/173/2009r. Burmistrza Ujazdu z dnia 26 marca 2009r.
  Wyświetleń: 1745
 539. Ogłoszenie o terminie sesji w sprawie uchwalenia Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Olszowa
  Wyświetleń: 1743
 540. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DOŻYNKI GMINNE
  Wyświetleń: 1743
 541. Zarządzenie nr 0050.100.2016 Burmistrza Ujazdu z dnia 28 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 1741
 542. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia- Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów śceków dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1739
 543. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1735
 544. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE PFU - REWITALIZACJA RYNKU W UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 1731
 545. Zawiadomienie stron o wydanym postanowieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki.
  Wyświetleń: 1726
 546. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce.
  Wyświetleń: 1725
 547. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 1724
 548. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę obiektu wielofunkcyjnego nw działce nr 544 w Ujeździe
  Wyświetleń: 1724
 549. Obwieszczenie o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestcyji celu pu
  Wyświetleń: 1723
 550. Wybory do Gminnej Rady Seniorów 2019
  Wyświetleń: 1723
 551. Zarządzenie Burmistrza Ujzdu w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargopwej lokalu użytkowego w Ujeździe pl. 1 Maja 11 na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 1723
 552. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.162.2013 z dnia 19.03.2013r w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych położonych w Ujeździe
  Wyświetleń: 1721
 553. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 08.07.2013 r.
  Wyświetleń: 1720
 554. Informacja o wydanej decyzji nr RG.6220.1.2013
  Wyświetleń: 1719
 555. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. Regulacja koryta rzeki Jordan w km 1+090 - 2+250 Gmina Ujazd
  Wyświetleń: 1718
 556. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Przebudowa drogi gminnej nr 105774O Księży Las w Olszowej
  Wyświetleń: 1717
 557. Zarządzenienie nr 0050.84.2012 Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy e formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1717
 558. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą TARGI PANIEŃSKIE organizowanej w dniu 1 CZERWCA 2014 roku na rynku w Ujeździe
  Wyświetleń: 1716
 559. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1713
 560. Ogłoszenie burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las.
  Wyświetleń: 1713
 561. OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1708
 562. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1708
 563. Nabór ofert w zakresie obsługi gastronomiczno-handlowej na 2-dniowy festyn w Ujeździe - DNI PARTNERSTWA UJAZD-BRIDLICNA
  Wyświetleń: 1707
 564. Zarządzenie Burmistzra Ujazdu Nr 0050.237.2014 z dnia 27.03.2014r. w sprawie sprzedaży dz. nr 224/2 położonej w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 1707
 565. Zawiadomienie nr RG.OŚ.6220.32011
  Wyświetleń: 1706
 566. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 23.04.2013 r.
  Wyświetleń: 1704
 567. Zarządzenie nr 0050.75.2011 Burmistrza Ujazdu z dnia 19.12.2011 w sprawie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne
  Wyświetleń: 1704
 568. Zwolnienia od podatku dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 1704
 569. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych.
  Wyświetleń: 1703
 570. informacja o odrzuceniu oferty w postępowaniu przetargowym pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1702
 571. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzcji - Budowa kanalziacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki.`
  Wyświetleń: 1702
 572. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 9 grudnia 2014 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1701
 573. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe
  Wyświetleń: 1696
 574. Informacja o wynikach konkursu na realizację zadań - usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych
  Wyświetleń: 1692
 575. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 1691
 576. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 1690
 577. Informacja o wydanej decyzji- Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd - odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 1689
 578. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1689
 579. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do wglądu do publicznego projektu MPZP dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las.
  Wyświetleń: 1687
 580. Zarządzenie Nr 0050.274.2018 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Ujeździe przy ul. Strzeleckiej 6
  Wyświetleń: 1686
 581. Zarządzenie 0050.245.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1685
 582. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego- Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1.
  Wyświetleń: 1685
 583. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla części terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa.
  Wyświetleń: 1684
 584. obwieszczenie RDOŚ w Katowicach
  Wyświetleń: 1682
 585. Informacja o wydanej decyzji o zmianie decyzji Nr RG.6220.5.2011 z dnia 3 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 1671
 586. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe zadania z zakresu pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 1670
 587. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.
  Wyświetleń: 1669
 588. Zarządzenie Nr 0050.267.2014 z dnia 30.07.2014 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2, mieszczącego się w budynku przy Pl. 1 Maja 15 w Ujeździe oraz oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu .
  Wyświetleń: 1669
 589. Ogłoszenie I Przetarg Ustny Nieograniczony na dzierżawę części działki pod garaże oraz pod komercyjną działalność gospodarczą, na okres 5 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1668
 590. Otwarty nabór partnera - REWITALIZACJA
  Wyświetleń: 1667
 591. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2018-2023
  Wyświetleń: 1666
 592. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DOŻYNKI GMINNE, organizowanej w dniu 07 września 2014 roku w Ujeździe
  Wyświetleń: 1666
 593. Zaproszenie do złożenia oferty na zamieszczenie w prasie lokalnej ogłoszenia promującego projekt pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 1666
 594. Ogłoszenie I przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 387 w Kluczu o pow. 0,5046 ha oraz działki budowlanej o pow. 0,0604 ha w Ujeździe przy ul. Kościuszki
  Wyświetleń: 1665
 595. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. nr 442 położonej w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej, st. wła. Gminy Ujazd, pod zabudowę mieszkaniową , wielorodzinną.
  Wyświetleń: 1665
 596. Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych niezabudowanych nr 2246/6 i 2374/2 połozonych w Ujeździe przy ul. Bursztynowej
  Wyświetleń: 1665
 597. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
  Wyświetleń: 1663
 598. Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 1663
 599. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.158.2016 z dnia 2 listopada 2016r, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym, położonych w m. Zimna Wódka
  Wyświetleń: 1660
 600. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa oleju opałowego dla placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Ujazd na rok 2013-2014
  Wyświetleń: 1656
 601. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 15.04.2013 r.
  Wyświetleń: 1655
 602. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DNI ZIEMI UJAZDOWSKIEJ 09-10 lipca 2011
  Wyświetleń: 1655
 603. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą TARGI PANIEŃSKIE
  Wyświetleń: 1653
 604. Informacja o wydanej decyzji o zmianie decyzji Nr RG.6220.5.2011 z dnia 3 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 1652
 605. ogłoszenie I przetargu na sprzedaż lok. mieszkalnego nr 7 miesczącego się w budynku w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu
  Wyświetleń: 1649
 606. Wynik rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 16 grudnia 2014 roku na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1648
 607. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1646
 608. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki
  Wyświetleń: 1642
 609. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzcji - Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1
  Wyświetleń: 1642
 610. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 08.03.2013 r.
  Wyświetleń: 1640
 611. Informacja o wydanej decyzji- Budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych w Olszowej, gm. Ujazd.
  Wyświetleń: 1638
 612. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy planerowej DNI ZIEMI UJAZDOWSKIEJ
  Wyświetleń: 1635
 613. PRZETARG NIEOGRANICZONY- PSP W SIERONIOWICACH
  Wyświetleń: 1634
 614. ZAPYTANIE OFERTOWE-SWI WRAZ Z WNIOSKIEM APLIKACYJNYM-ODPROW.WÓD BURZOWYCH W SAG OLSZOWA I ZIMNA WÓDKA
  Wyświetleń: 1630
 615. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 1628
 616. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia-RG.OŚ.6220.6.2011 z dnia 7 października 2011r.
  Wyświetleń: 1626
 617. Informacja rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 grudnia 2014 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1625
 618. Informacja o wydanej decyzji - Utworzenie Parku Miniatur oraz bazy gastronomiczno-noclegowej w Olszowej.
  Wyświetleń: 1624
 619. Ogłoszenie konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z Organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1624
 620. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 02.07.2012 r.
  Wyświetleń: 1623
 621. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Produkcja eko-pelletu.
  Wyświetleń: 1623
 622. Informacja o wyborze oferty konkursu wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1622
 623. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1621
 624. Informacja o wydanej decyzji środowiskowej- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa-Ujazd w m. Olszowa ul. Wiejska
  Wyświetleń: 1620
 625. Kominikaty o zagrożeniu upraw z dnia 04.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1620
 626. ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI
  Wyświetleń: 1620
 627. Zarządzenie NR 0050.173.2016 Burmistrza Ujazdu z dnia 5.12.2016 w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1620
 628. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
  Wyświetleń: 1617
 629. Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie oceny oddzaiływania na środowisko w związku z przystąpieniem do sporządzenia 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1614
 630. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie 2 szt. tabliczek pamiątkowych w ramach projektu pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1614
 631. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 10.06.2013 r.
  Wyświetleń: 1609
 632. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 05.10.2012 r.
  Wyświetleń: 1608
 633. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 21.09.2012 r.
  Wyświetleń: 1606
 634. Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 1606
 635. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą DOŻYNKI GMINNE 04 września 2011
  Wyświetleń: 1605
 636. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1605
 637. Informacja o wydanej decyzji - Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istnejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw w miejscwości Olszowa-Księży Las
  Wyświetleń: 1603
 638. Skład osobowy Rady Miejskiej i Komisji Stałych 2018-2023
  Wyświetleń: 1602
 639. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 19.06.2013 r., 20.06.2013 r., 25.06.2013 r.
  Wyświetleń: 1601
 640. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1600
 641. PRZETARG NIEOGRANICZONY - PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM DLA ZADANIA pn.:„Odprowadzenie wód burzowych w SAG Olszowa, Zimna Wódka”
  Wyświetleń: 1600
 642. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej składającej się z 2 działek tj. dz. nr 1690/1 o pow. 0,4995 ha oraz dz. nr 1690/4 o pow. 1,7620 ha połozonej w Ujeździe przy ul. Okrzei 6.
  Wyświetleń: 1599
 643. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd.
  Wyświetleń: 1597
 644. Zarządzenie o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Ujeździe i Jaryszowie
  Wyświetleń: 1597
 645. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego dot. wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa ronda wraz z infrastrukturą techniczą na terenie KSSE w Ujeździe
  Wyświetleń: 1596
 646. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.2.2013 z dnia 16 października 2013 r.
  Wyświetleń: 1595
 647. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 05.06.2013 r.
  Wyświetleń: 1595
 648. Zaproszenie do złożenia oferty na nadzór inwestorski w zadaniu Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 1594
 649. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.4.2013 z dnia 7 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 1593
 650. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce.
  Wyświetleń: 1591
 651. ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 , o pow. 20,10m2 wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntudz. nr 635 oraz 2 działek budowlanych położonych na Piaskach w Ujeździe
  Wyświetleń: 1591
 652. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.196.2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego, w roku szkolnym 2017/2018, uczniom obecnych klas szóstych szkół podstawowych w Jaryszowie i Olszowej.
  Wyświetleń: 1589
 653. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia RG.OŚ.6220.7.2011
  Wyświetleń: 1589
 654. Informacja w sprawie rostrzygnięcia konkursu na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
  Wyświetleń: 1588
 655. Zaproszenie do złożenia oferty na projekt, wykonanie oraz montaż 1szt. tablicy pamiątkowej w ramach projektu pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1585
 656. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych
  Wyświetleń: 1584
 657. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych w 2016r
  Wyświetleń: 1583
 658. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.4.2012
  Wyświetleń: 1582
 659. Informacja o wydanej decyzji - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki.
  Wyświetleń: 1581
 660. Zaproszenie do złożenia oferty na projekt, wykonanie oraz montaż 3 szt. tablic pamiątkowych w ramach projektu pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 1580
 661. ZAWIADOMIENIE stron o wydanym postanowieniu- Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw.
  Wyświetleń: 1579
 662. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa wrejonie przysiółka Księży Las.
  Wyświetleń: 1577
 663. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 1571
 664. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce.
  Wyświetleń: 1565
 665. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1565
 666. Informacja o wydanej decyzji - Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1.
  Wyświetleń: 1561
 667. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 16.07.2012 r.
  Wyświetleń: 1560
 668. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 1560
 669. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1556
 670. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu 0050.198.2017 z dnia 27.03.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia wniosków złożonych w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 roku
  Wyświetleń: 1556
 671. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 5 grudnia 2016 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1554
 672. SZACOWANIE WARTOŚCI-OBSŁUGA BANKOWA
  Wyświetleń: 1554
 673. Informacja o wydanej decyzji -Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1553
 674. Ogłoszenie o II Przetargu Ustnym Nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, mieszczącego się w budynku mieszkalno-usługowym, w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13 wraz z oddaniem w uż. wieczyste 238/10000 części działek nr 518, 519, 520, 521, 522
  Wyświetleń: 1551
 675. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa.
  Wyświetleń: 1549
 676. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego- Przebudowa dróg leśnych odcienek I km 0+000 do km 1+430, odcienek II km 0+000 do km 0+450 w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 1549
 677. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na obsługę gastronomiczną Dożynek Gminnych w Ujeździe w dniu 10 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1547
 678. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne
  Wyświetleń: 1546
 679. Konkurs na opracowanie studium wykonalności - Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd i budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe ? odnawialne źródła energii pompy ciepła
  Wyświetleń: 1545
 680. Wyniki konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 roku
  Wyświetleń: 1545
 681. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetragu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa poddasza budynku remizy strażackiej łącznie z zmianą sposobu użytkowania na cele społeczno-kulturalne wsi wraz z budową wiaty w Starym Ujeździe
  Wyświetleń: 1543
 682. Zawiadomienie RG.OŚ.6220.2.2011 Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw
  Wyświetleń: 1543
 683. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na obsługę gastronomiczną imprezy pod nazwą: „TARGI PANIEŃSKIE„ organizowanej w dniu 21 MAJA 2017 roku na Rynku Miasta w Ujeździe
  Wyświetleń: 1542
 684. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 2011-2032.
  Wyświetleń: 1538
 685. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu ochrocny i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1538
 686. Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1537
 687. ZAPYTANIE OFERTOWE-GT.042.8.2018.2019
  Wyświetleń: 1536
 688. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o sprzedaży dz. nr 471/1 o pow. 0,1460 ha, położonej w Niezdrowicach, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową
  Wyświetleń: 1534
 689. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa ronda wraz z infrastrukturą techniczną na terenie KSSE w Ujeździe
  Wyświetleń: 1532
 690. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2017 rok
  Wyświetleń: 1530
 691. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą: „TARGI PANIEŃSKIE" organizowanej w dniu 22 MAJA 2016 roku na rynku w Ujeździe
  Wyświetleń: 1529
 692. OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1525
 693. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd -odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 1525
 694. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1523
 695. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzieżawy
  Wyświetleń: 1523
 696. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego dla MGODK w Ujeździe
  Wyświetleń: 1522
 697. ZAPYTANIE OFERTOWE-DORADZTWO TECHNICZNE
  Wyświetleń: 1522
 698. ZAPYTANIE OFERTOWE - Na opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę nowych siłowni zewnętrznych i placów zabaw oraz modernizację istniejących placów zabaw polegających na doposażeniu ich w nowe urządzenia i urządzenia siłow
  Wyświetleń: 1517
 699. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Regulacja koryta rzeki Jordan w km 1+090 - 2+250 Gmina Ujazd
  Wyświetleń: 1507
 700. OBWIESZCZENIE o opracowaniu projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 2011-2032 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu
  Wyświetleń: 1505
 701. Obwieszczenie wydania decyzji na wycinkę drzew wzdłóż rzeki Kłodnica
  Wyświetleń: 1503
 702. Unieważnienie postępowania na przygotowanie kompleksowych SIWZ w zwiazku z zadaniem pn. Modernizacja boiska sprotowego w Ujeździe wraz z rozbudowa infrastruktury towrzyszącej.
  Wyświetleń: 1503
 703. Burmistrz Ujazdu Ogłasza I Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku przy Pl. 1 Maja 13 w Ujeździe o pow. 53m2 wraz z oddaniem w użyt. wiecz.ułamk. części gruntu działek nr 518, 519, 520, 521,522
  Wyświetleń: 1502
 704. Informacja o wydanej decyzji pn. Produkcja eko-pelletu w miejscowości Sierobiowice.
  Wyświetleń: 1499
 705. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 4 grudnia 2015 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1499
 706. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowie stacji obsługi samochodów ciężarowych w Olszowej, gm. Ujazd?
  Wyświetleń: 1497
 707. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa.
  Wyświetleń: 1494
 708. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia- Produkcja eko-pelletu w Sieroniowicach.
  Wyświetleń: 1494
 709. VIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1490
 710. Burmistrz Ujazdu Ogłasza II Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż lokalu miesz. nr 7, mieszczącego się w budynku przy Pl. 1 Maja 13 , wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części działki nr 518, 519, 520, 521, 522-UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1489
 711. Ogłoszenie o uzupełniającym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1488
 712. Wybory Parlamentarne 2019
  Wyświetleń: 1486
 713. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 600 kW oraz odcinka przyłączeniowej linii elektroenergetycznej na działce nr 305/5; położonej w Księżym Lesie, obręb Olszowa, k.m. 4
  Wyświetleń: 1486
 714. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 05 grudnia 2016 roku na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1485
 715. Zaproszenie do złożenia oferty na zamieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu realizacji projektu: Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd- odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 1484
 716. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 1475
 717. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu uchwały Nr XL.226.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 1474
 718. Wybory do Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1474
 719. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjnego z przylegającą do niego częścią socjalno-biurową, parkingu na samochody osobowe oraz zjazdu z drogi gminnej -dz. 312/2 na dz. 319 w miejscowości Olszowa.
  Wyświetleń: 1467
 720. Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowania przetargowym pn Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 1457
 721. Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 1457
 722. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw w miejscowości Olszowa - Księży Las 1
  Wyświetleń: 1457
 723. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w spr. sprzedaży w formie bezprz. lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku mieszkalnym w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu na rzecznajemcy lokalu
  Wyświetleń: 1450
 724. ZARZĄDZENIE NR 0151/242/2010 r. BURMISTRZA UJAZDU w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste dz. nr 548/1 pod garaż wraz z 193/1000 częściami dz. nr 548/8- plac manewrowy położonych w Ujeździe
  Wyświetleń: 1442
 725. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjnego z przylegającą do niego częścią socjalno-biurową, parkingu na samochody osobowe oraz zjazdu z drogi gminnej -dz. 312/2 na dz. 319 w miejscowości Olszowa.
  Wyświetleń: 1441
 726. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 grudnia 2017 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1437
 727. Projekt planu zrównoważonego transportu zbiorowego dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI"
  Wyświetleń: 1436
 728. Zaproszenie do złożenia oferty na druk ulotki informacyjnej wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, na potrzeby promocji projektu pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1434
 729. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu uchwały Nr XLIV.251.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 11 września 2014r. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa
  Wyświetleń: 1431
 730. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 1430
 731. Informacja o odrzuceniu oferty w postępowaniu przetargowym pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1426
 732. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu 0050.194.2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 roku
  Wyświetleń: 1425
 733. Ogłoszenie o II Przetargu Ustnym Nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, mieszczącego się w budynku mieszkalno-usługowym, w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13 wraz z oddaniem w uż. wieczyste 238/10000 części działek nr 518, 519, 520, 521, 522
  Wyświetleń: 1421
 734. STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy UJAZD - 2008 r.
  Wyświetleń: 1420
 735. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadania pn. Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd. 22.08.2013r.
  Wyświetleń: 1417
 736. ROZEZNANIE RYNKU NA OPRACOWANIE SWI
  Wyświetleń: 1416
 737. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.3.2013 z dnia 05.02.2014r.
  Wyświetleń: 1414
 738. INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę drogi gminnej nr 105785O w Strefie Aktywności Gospodarczej obręb Zimna Wódka, gmina UjazdNumer ogłoszenia w BZP 135764 - 2012, data zamieszczenia 27.04.2012
  Wyświetleń: 1411
 739. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie warsztatu blacharskiego dla samochodów osobowych na działce nr 22 położonej w Balcarzowicach, gm. Ujazd
  Wyświetleń: 1409
 740. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1401
 741. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi gminnej dojazdowej do studni wodociągowych w Ujeździe
  Wyświetleń: 1399
 742. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia Nr RG.6220.2.2014
  Wyświetleń: 1390
 743. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi publicznej nr 10576O, na północ od ul. Europejskiej, wraz z infrast. tech. na terenie KSSE w Ujeździe
  Wyświetleń: 1380
 744. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o sprzedazy w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalneg nr 13/4 mieszczące się w budynku mieszkalno-usługowym w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13-16 wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste ułamkowej cześci gruntu
  Wyświetleń: 1367
 745. OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO
  Wyświetleń: 1355
 746. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie oraz montaż 4 szt. tablic informacyjnych w ramach promocji projektu: Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd- odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 1343
 747. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia ? usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych
  Wyświetleń: 1334
 748. Ogłoszenie konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013
  Wyświetleń: 1331
 749. Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 1325
 750. Ogłoszenie Związku Powiatowo - Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 17 października 2017
  Wyświetleń: 1312
 751. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia ? usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych w 2014 rok
  Wyświetleń: 1310
 752. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA-RPO WO 2001-2020 DZ.2.2.1 - SWI WRAZ Z WNIOSKIEM APLIKACYJNYM - ODPROWADZENIE WÓD BURZOWYCH W SAG OLSZOWA I ZIMNA WÓDKA
  Wyświetleń: 1309
 753. ZAPYTANIE OFERTOWE-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
  Wyświetleń: 1306
 754. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie oraz montaż 4 szt. tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu: Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd- odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 1296
 755. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego z dnia 12.10.2017 r.
  Wyświetleń: 1279
 756. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu dot. kosultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2023
  Wyświetleń: 1276
 757. ZAPYTANIE OFERTOWE - OBSŁUGA BANKOWA
  Wyświetleń: 1267
 758. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 1247
 759. Otwarty nabór Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności biologicznej gminy Ujazd”
  Wyświetleń: 1245
 760. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru SAG obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice z dnia 29.01.2018 oraz Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Opolskiego z dn 27.02.2018 stwierdzającego nieważność w części w/w planu
  Wyświetleń: 1235
 761. Wynik rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2011 roku na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1235
 762. Przetarg nieograniczony- Budowa drogi ul. Zapłotnej oraz przebudowa ul. Wiejskiej w Olszowej
  Wyświetleń: 1224
 763. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA-opracowanie PFU dla poprawy gospodarki wodnej w miejscowości Ujazd
  Wyświetleń: 1211
 764. PRZETARG NIEOGRANICZONY- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodnosci biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn; Etap I -Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe
  Wyświetleń: 1205
 765. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część wsi Sieroniowice z dnia 28.12.2017 oraz Rozstrzygnięce Nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 02.02.2018 stwierdzające nieważność w części w/w planu
  Wyświetleń: 1200
 766. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego dot. wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi publicznej nr 105786O, na północ od ul. Europejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie KSSE w Ujeździe
  Wyświetleń: 1188
 767. Zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie kompleksowych SIWZ w zwiazku z zadaniem pn. Modernizacja boiska sprotowego w Ujeździe wraz z rozbudowa infrastruktury towrzyszącej.
  Wyświetleń: 1185
 768. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28 listopada 2017 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1175
 769. Obwodnica
  Wyświetleń: 1165
 770. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na obsługę gastronomiczną imprezy pod nazwą: „TARGI PANIEŃSKIE„ organizowanej w dniu 20 MAJA 2018 roku na Rynku Miasta w Ujeździe w zamian za wyłączność
  Wyświetleń: 1160
 771. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych w 2018r
  Wyświetleń: 1129
 772. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych w 2017r
  Wyświetleń: 1114
 773. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2016 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1102
 774. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2018
  Wyświetleń: 1088
 775. Zapytanie ofertowe - Budowa siłowni zewnętrznej dla seniorów w ramach projektu pn. "Ujazd gmina przyjazna seniorom"
  Wyświetleń: 1074
 776. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
  Wyświetleń: 1072
 777. Harmonogram postępowania rekrutaryjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 201812019 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Ujazd
  Wyświetleń: 1022
 778. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r zadania z zakresu pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 983
 779. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 972
 780. PRZETARG NIEOGRANICZONY-Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 967
 781. Przetarg nieograniczony (II postępowanie)- „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” Etap I - Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe
  Wyświetleń: 954
 782. Klauzule informacyjne
  Wyświetleń: 939
 783. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.89.2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Ujazd
  Wyświetleń: 937
 784. ZAPYTANIE OFERTOWE- OPRACOWANIE PFU-GT.7011.3.2019
  Wyświetleń: 909
 785. Zawiadomienie o wszęciu postępowania
  Wyświetleń: 904
 786. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 901
 787. PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 880
 788. Przetarg nieograniczony na zad. pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd- Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice.
  Wyświetleń: 859
 789. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 858
 790. PRZETARG NIEOGRANICZONY - NADZÓR - Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe
  Wyświetleń: 854
 791. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe
  Wyświetleń: 847
 792. PRZETARG NIEOGRANICZONY- NADZÓR- Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 837
 793. ZAPYTANIE OFERTOWE- KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTORSKI -„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn”; Etap I - Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe
  Wyświetleń: 831
 794. IX Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 816
 795. Sprawozdania finansowe ZGKIM za 2018 rok
  Wyświetleń: 815
 796. X Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 800
 797. XIV Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 782
 798. XII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 780
 799. PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2020 R.
  Wyświetleń: 769
 800. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 755
 801. PRZETARG NIEOGRANICZONY- PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W JARYSZOWIE-UL.STAWOWA
  Wyświetleń: 753
 802. Informacja o nowych formularzach na podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 752
 803. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego pod działalność rehabilitacyjną
  Wyświetleń: 752
 804. Organizacje Pozarządowe
  Wyświetleń: 749
 805. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd w organizacjami pozarządowymi na rok 2020
  Wyświetleń: 745
 806. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 734
 807. Raport o stanie Gminy za 2019 rok
  Wyświetleń: 734
 808. Wyniki przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem części lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 731
 809. XV Sesja RM
  Wyświetleń: 718
 810. Zarządzenie Nr 0050.96.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 718
 811. XIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 714
 812. Zarządzenie nr 0050.1.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-11-2018r.
  Wyświetleń: 703
 813. Zarządzenie Nr 0050.98.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-11-2019
  Wyświetleń: 703
 814. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu ochrony środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”
  Wyświetleń: 699
 815. Zawiadomienie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 685
 816. Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-11-2018
  Wyświetleń: 684
 817. PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” Etap II - ODBUDOWA ZDEGRADOWANEGO STAWU W STARYM UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 679
 818. Zarządzenie Nr 0050.123.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-01-2020
  Wyświetleń: 676
 819. Zarządzenie Nr 0050.125.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-01-2020
  Wyświetleń: 668
 820. Zarządzenie Nr 0050.127.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-01-2020
  Wyświetleń: 665
 821. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Przebudowa drogi gminnej nr 105734 O ul. Jaryszowska w m. Zimna Wódka
  Wyświetleń: 659
 822. Zarządzenie Nr 0050.129.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-02-2020
  Wyświetleń: 647
 823. Zarządzenie Nr 0050.126.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-01-2020
  Wyświetleń: 645
 824. Zarządzenie Nr 0050.124.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-01-2020
  Wyświetleń: 638
 825. Zarządzenie Nr 0050.131.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-03-2020
  Wyświetleń: 636
 826. Zarządzenie Nr 0050.64.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-08-2019
  Wyświetleń: 634
 827. Zapytanie ofertowe - Drugi etap budowy wiaty przy domu spotkań w Zimnej Wódce dz. nr 663
  Wyświetleń: 630
 828. Zarządzenie Nr 0050.118.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-01-2020
  Wyświetleń: 629
 829. XVI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 624
 830. Zarządzenie Nr 0050.130.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-03-2020
  Wyświetleń: 622
 831. Interpelacje i zapytania 2018-2023
  Wyświetleń: 610
 832. Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 14.08.2020 r. na działki 2393 i część działki 2392
  Wyświetleń: 609
 833. Zarządzenie Nr 0050.128.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-02-2020
  Wyświetleń: 601
 834. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 600
 835. Uchwała Nr II.14.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 596
 836. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych w 2019r
  Wyświetleń: 593
 837. XVII Sesja RM
  Wyświetleń: 590
 838. XVIII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 590
 839. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA-NADZÓR-RYNEK W UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 588
 840. Uchwała Nr II.10.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 583
 841. Raport o stanie Gminy za 2018 rok
  Wyświetleń: 582
 842. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 580
 843. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 579
 844. Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 578
 845. Uchwała Nr II.12.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 578
 846. Uchwała Nr II.15.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 578
 847. Uchwała Nr II.11.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 569
 848. Zarządzenie Nr 0050.122.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 13-01-2020
  Wyświetleń: 568
 849. Zarządzenie Nr 0050.31.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 563
 850. Drugie postępowanie - Zapytanie ofertowe - Drugi etap budowy wiaty przy domu spotkań w Zimnej Wódce dz. nr 663
  Wyświetleń: 561
 851. Uchwała Nr II.8.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 559
 852. Zarządzenie Nr 0050.50.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-05-2019
  Wyświetleń: 556
 853. Uchwała Nr II.13.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 552
 854. Uchwała Nr II.16.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 552
 855. Zarządzenie Nr 0050.117.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-12-2019
  Wyświetleń: 551
 856. Zarządzenie Nr 0050.60.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-07-2019
  Wyświetleń: 550
 857. Zarządzenie Nr 0050.34.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2019 w
  Wyświetleń: 549
 858. Obwieszczenie Wojewody ws obwodnicy
  Wyświetleń: 548
 859. Uchwała Nr II.9.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 548
 860. Zarządzenie Nr 0050.2.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-11-2018
  Wyświetleń: 545
 861. Zarządzenie Nr 0050.116.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-12-2019
  Wyświetleń: 543
 862. Zarządzenie Nr 0050.49.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-04-2019
  Wyświetleń: 543
 863. Zarządzenie Nr 0050.16.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2018
  Wyświetleń: 541
 864. Burmistrz Ujazdu serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest „Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi"
  Wyświetleń: 540
 865. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany MPZP części obszaru SAG obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice
  Wyświetleń: 540
 866. Zarządzenie Nr 0050.113.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-12-2019
  Wyświetleń: 539
 867. Zarządzenie Nr 0050.44.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-04-2019 w
  Wyświetleń: 539
 868. Zarządzenie Nr 0050.110.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-12-2019
  Wyświetleń: 535
 869. Zarządzenie Nr 0050.109.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-12-2019
  Wyświetleń: 532
 870. Zarządzenie Nr 0050.48.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-04-2019
  Wyświetleń: 532
 871. Zarządzenie Nr 0050.36.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-03-2019 w
  Wyświetleń: 528
 872. Zarządzenie Nr 0050.111.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-12-2019
  Wyświetleń: 524
 873. Zarządzenie Nr 0050.59.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-06-2019
  Wyświetleń: 524
 874. Zarządzenie Nr 0050.3.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-11-2018
  Wyświetleń: 523
 875. Zarządzenie Nr 0050.112.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-12-2019
  Wyświetleń: 519
 876. Zarządzenie Nr 0050.38.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-03-2019 w
  Wyświetleń: 519
 877. Zarządzenie Nr 0050.47.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-04-2019
  Wyświetleń: 519
 878. Zarządzenie Nr 0050.61.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-07-2019
  Wyświetleń: 518
 879. Zarządzenie Nr 0050.18.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-01-2019 w
  Wyświetleń: 514
 880. Zarządzenie Nr 0050.58.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-06-2019
  Wyświetleń: 513
 881. Zarządzenie Nr 0050.35.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-03-2019
  Wyświetleń: 512
 882. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku
  Wyświetleń: 510
 883. Zarządzenie Nr 0050.151.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-06-2020
  Wyświetleń: 509
 884. Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-12-2019
  Wyświetleń: 507
 885. Zarządzenie Nr 0050.114.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2019
  Wyświetleń: 507
 886. Zarządzenie Nr 0050.5.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-11-2018
  Wyświetleń: 507
 887. Zarządzenie nr 0050.101.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-11-2019r.
  Wyświetleń: 506
 888. Zawiadomienie-Obwieszczenie
  Wyświetleń: 506
 889. Zarządzenie Nr 0050.120.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-01-2020
  Wyświetleń: 505
 890. Zarządzenie Nr 0050.32.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-02-2019
  Wyświetleń: 504
 891. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 27 listopada 2019 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 502
 892. Zarządzenie Nr 0050.33.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-02-2019
  Wyświetleń: 502
 893. Zarządzenie Nr 0050.91.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-11-2019
  Wyświetleń: 502
 894. Uchwała Nr II.7.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 501
 895. Informacja o wydanej decyzji
  Wyświetleń: 499
 896. Zarządzenie Nr 0050.13.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-12-2018
  Wyświetleń: 499
 897. Zarządzenie Nr 0050.66.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-08-2019
  Wyświetleń: 495
 898. Zarządzenie Nr 0050.67.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-08-2019
  Wyświetleń: 494
 899. Informacja o unieważnieniu konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe
  Wyświetleń: 492
 900. Zarządzenie Nr 0050.43.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-04-2019
  Wyświetleń: 492
 901. Zarządzenie Nr 0050.5a.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-11-2018
  Wyświetleń: 491
 902. Zarządzenie Nr 0050.115.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2019
  Wyświetleń: 490
 903. Zarządzenie Nr 0050.62.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-08-2019
  Wyświetleń: 490
 904. Gmina Ujazd w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant w wysokości 60 000 zł na zakup sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 489
 905. Zarządzenie Nr 0050.143.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 04 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe
  Wyświetleń: 487
 906. Zarządzenie Nr 0050.74.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-09-2019 w
  Wyświetleń: 487
 907. Zarządzenie Nr 0050.46.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-04-2019
  Wyświetleń: 483
 908. Zarządzenie Nr 0050.53.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-05-2019
  Wyświetleń: 483
 909. Zarządzenie Nr 0050.89.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 06-11-2019
  Wyświetleń: 483
 910. Zarządzenie Nr 0050.65.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-08-2019
  Wyświetleń: 482
 911. Zarządzenie Nr 0050.83.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-10-2019 w
  Wyświetleń: 482
 912. Zarządzenie Nr 0050.97.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 481
 913. Informacja o wydanej decyzji
  Wyświetleń: 480
 914. Zarządzenie Nr 0050.52.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-05-2019
  Wyświetleń: 480
 915. Zarządzenie Nr 0050.84.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-10-2019
  Wyświetleń: 480
 916. Wstrzymanie do odwołania procedury konkursowej na dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe
  Wyświetleń: 479
 917. Zarządzenie Nr 0050.86.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-10-2010
  Wyświetleń: 479
 918. Zarządzenie Nr 0050.14.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-12-2018
  Wyświetleń: 478
 919. Zarządzenie Nr 0050.72.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-09-2019
  Wyświetleń: 477
 920. Informacja o wydanej decyzji nr RG.6220.8.2019
  Wyświetleń: 476
 921. Zarządzenie Nr 0050.9.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-12-2018
  Wyświetleń: 476
 922. Zarządzenie Nr 0050.24.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-01-2019
  Wyświetleń: 473
 923. Unieważnienie konkursu na dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe
  Wyświetleń: 472
 924. Zarządzenie Nr 0050.107.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-12-2019
  Wyświetleń: 472
 925. Zarządzenie Nr 0050.15.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 472
 926. Zarządzenie Nr 0050.29.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-02-2019
  Wyświetleń: 471
 927. Zarządzenie Nr 0050.106.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-12-2019
  Wyświetleń: 470
 928. Zarządzenie Nr 0050.87.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-10-2019
  Wyświetleń: 470
 929. Zarządzenie Nr 0050.79.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-10-2019
  Wyświetleń: 468
 930. Zarządzenie Nr 0050.99.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-11-2019
  Wyświetleń: 468
 931. Zarządzenie Nr 0050.73.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-09-2019
  Wyświetleń: 467
 932. XII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 466
 933. Zarządzenie Nr 0050.69.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-08-2019 w
  Wyświetleń: 466
 934. Zarządzenie Nr 0050.95.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 466
 935. XIX Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 465
 936. Zarządzenie Nr 0050.104.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-12-2019
  Wyświetleń: 465
 937. Zarządzenie Nr 0050.63.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-08-2019
  Wyświetleń: 465
 938. Zarządzenie Nr 0050.82.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-10-2019
  Wyświetleń: 465
 939. Zarządzenie Nr 0050.121.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 13-01-2020
  Wyświetleń: 464
 940. Zarządzenie Nr 0050.6.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-12-2018
  Wyświetleń: 463
 941. Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-12-2018
  Wyświetleń: 462
 942. Zarządzenie Nr 0050.8.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-12-2018
  Wyświetleń: 462
 943. Zarządzenie Nr 0050.92.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-11-2019
  Wyświetleń: 461
 944. ZARZĄDZENIE NR 0050.144.2020 BURMISTRZA UJAZDU  z dnia 5 maja 2020 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy  w formie bezprzetargowej 
  Wyświetleń: 460
 945. Zarządzenie Nr 0050.76.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-09-2019
  Wyświetleń: 460
 946. Zarządzenie Nr 0050.80.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-10-2019 w
  Wyświetleń: 460
 947. Zarządzenie Nr 0050.138.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-04-2020
  Wyświetleń: 458
 948. Zarządzenie Nr 0050.98.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-11-2019
  Wyświetleń: 458
 949. Zapytanie ofertowe na "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 457
 950. Zarządzenie Nr 0050.17.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2018
  Wyświetleń: 457
 951. Zarządzenie Nr 0050.70.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-08-2019 w
  Wyświetleń: 456
 952. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Ujazd w 2020 roku
  Wyświetleń: 455
 953. Zarządzenie Nr 0050.20.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-01-2019
  Wyświetleń: 455
 954. Zarządzenie Nr 0050.28.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-02-2019
  Wyświetleń: 455
 955. Zarządzenie Nr 0050.54.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-05-2019
  Wyświetleń: 455
 956. Zarządzenie Nr 0050.21.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-01-2019
  Wyświetleń: 454
 957. Zarządzenie Nr 0050.7.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-12-2018
  Wyświetleń: 453
 958. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej położonej w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 453
 959. Zarządzenie Nr 0050.56.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-06-2002
  Wyświetleń: 452
 960. Zarządzenie Nr 0050.71.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-08-2019 w
  Wyświetleń: 452
 961. Zarządzenie Nr 0050.93.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-11-2019
  Wyświetleń: 450
 962. Zarządzenie Nr 0050.105.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-12-2019
  Wyświetleń: 449
 963. Zarządzenie Nr 0050.78.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2019
  Wyświetleń: 449
 964. Zarządzenie Nr 0050.96.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 449
 965. Zarządzenie Nr 0050.88.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-11-2019
  Wyświetleń: 448
 966. Uchwała Nr I.2.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-11-2018
  Wyświetleń: 447
 967. Zarządzenie Nr 0050.85.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-10-2019
  Wyświetleń: 447
 968. Zarządzenie Nr 0050.77.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2019
  Wyświetleń: 446
 969. Uchwała Nr II.6.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 445
 970. Zarządzenie Nr 0050.40.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-04-2019
  Wyświetleń: 445
 971. Zarządzenie Nr 0050.55.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-05-2019
  Wyświetleń: 444
 972. Zarządzenie Nr 0050.37.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-03-2019
  Wyświetleń: 441
 973. Zarządzenie Nr 0050.68.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 441
 974. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 439
 975. Zarządzenie Nr 0050.75.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-09-2019
  Wyświetleń: 439
 976. Zarządzenie Nr 0050.94.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-11-2019
  Wyświetleń: 439
 977. Zarządzenie Nr 0050.57.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-06-2019
  Wyświetleń: 438
 978. Zarządzenie Nr 0050.137.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 437
 979. XI Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 436
 980. Zarządzenie Nr 0050.45.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-04-2019
  Wyświetleń: 435
 981. Zarządzenie Nr 0050.11.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-12-2018
  Wyświetleń: 434
 982. Zarządzenie Nr 0050.27.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-02-2019
  Wyświetleń: 434
 983. Zarządzenie Nr 0050.51.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-05-2019
  Wyświetleń: 434
 984. Przetarg nieograniczony - Odwiercenie studni głębinowych w m. Ujazd, Sieroniowice i Zimna Wódka
  Wyświetleń: 433
 985. Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-12-2018
  Wyświetleń: 433
 986. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi za rok 2019
  Wyświetleń: 432
 987. Uchwała Nr IV.35.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 432
 988. Zarządzenie Nr 0050.42.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-04-2019
  Wyświetleń: 432
 989. Zarządzenie Nr 0050.100.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-11-2019
  Wyświetleń: 431
 990. Zarządzenie Nr 050.30.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-02-2019
  Wyświetleń: 431
 991. Zarządzenie Nr 0050.41.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-04-2019
  Wyświetleń: 430
 992. Uchwała Nr I.1.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-11-2018
  Wyświetleń: 429
 993. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2019 rok
  Wyświetleń: 428
 994. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej położonej w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 428
 995. Zarządzenie Nr 0050.119.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-01-2020
  Wyświetleń: 423
 996. Zarządzenie Nr 0050.90.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 06-11-2019 w
  Wyświetleń: 423
 997. Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-01-2020
  Wyświetleń: 421
 998. 1/2020 - Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych
  Wyświetleń: 420
 999. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Zimna Wódka i część wsi Sieroniowice"
  Wyświetleń: 419
 1000. Zarządzenie Nr 0050.157.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2020
  Wyświetleń: 419
 1001. Uchwała Nr I.3.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-11-2018
  Wyświetleń: 417
 1002. Zarządzenie Nr 0050.25.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-02-2019
  Wyświetleń: 416
 1003. Zarządzenie Nr 0050.136.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-03-2020
  Wyświetleń: 415
 1004. Zarządzenie Nr 0050.139.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-04-2020
  Wyświetleń: 415
 1005. Uchwała Nr IV.29.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 414
 1006. Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-01-2019
  Wyświetleń: 414
 1007. Zarządzenie Nr 0050.159.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-07-2020
  Wyświetleń: 413
 1008. Zarządzenie Nr 0050.158.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2020
  Wyświetleń: 411
 1009. Zarządzenie Nr 0050.23.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-01-2019 w
  Wyświetleń: 411
 1010. Uchwała Nr IV.32.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 410
 1011. Zarządzenie Nr 0050.26.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-02-2019
  Wyświetleń: 410
 1012. Decyzja ZRiD
  Wyświetleń: 409
 1013. Uchwała Nr II.5.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 409
 1014. Zarządzenie w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w Ujeździe przy ul. Strzeleckiej 11
  Wyświetleń: 409
 1015. Uchwała Nr III.28.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 408
 1016. XX Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 408
 1017. ZAPYTANIE OFERTOWE na "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 408
 1018. Zarządzenie Nr 0050.39.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-03-2019 w
  Wyświetleń: 408
 1019. Uchwała Nr IV.31.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 405
 1020. Uchwała Nr IV.33.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 404
 1021. Zarządzenie Nr 0050.156.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-06-2020
  Wyświetleń: 402
 1022. Uchwała Nr IV.30.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 398
 1023. Uchwała Nr IV.34.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 398
 1024. Zarządzenie Nr 0050.140.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-04-2020
  Wyświetleń: 398
 1025. Zarządzenie Nr 0050.141.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-04-2020
  Wyświetleń: 398
 1026. Zarządzenie Nr 0050.81.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-10-2019
  Wyświetleń: 395
 1027. Uchwała Nr II.4.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 394
 1028. Uchwała Nr III.27.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 392
 1029. Zarządzenie Nr 0050.155.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-06-2020
  Wyświetleń: 391
 1030. Strategia Rozowju Gminy Ujazd na lata 2015-2025
  Wyświetleń: 390
 1031. Zarządzenie Nr 0050.150.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-06-2020
  Wyświetleń: 390
 1032. Zarządzenie Nr 0050.154.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-06-2020
  Wyświetleń: 390
 1033. Zarządzenie Nr 0050.152.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-06-2020
  Wyświetleń: 389
 1034. Zarządzenie Nr 0050.153.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 387
 1035. Dostępność
  Wyświetleń: 385
 1036. Zarządzenie Nr 0050.103.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-12-2019
  Wyświetleń: 385
 1037. Sprawozdania finansowe ZGKIM za 2019 rok
  Wyświetleń: 384
 1038. Uchwała Nr III.20.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 384
 1039. Zarządzenie Nr 0050.146.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-06-2020
  Wyświetleń: 384
 1040. Zarządzenie Nr 0050.147.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-06-2020
  Wyświetleń: 382
 1041. Zarządzenie Nr 0050.135.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-03-2020
  Wyświetleń: 380
 1042. Zarządzenie Nr 0050.149.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-06-2020
  Wyświetleń: 380
 1043. Zarządzenie Nr 0050.102.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-12-2019
  Wyświetleń: 378
 1044. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 27 listopada 2019 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 375
 1045. Uchwała Nr III.21.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 373
 1046. Zarządzenie Nr 0050.148.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-06-2020
  Wyświetleń: 373
 1047. Uchwała Nr II.17.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 372
 1048. Uchwała Nr III.26.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 371
 1049. Sprawozdania finansowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 370
 1050. Uchwała Nr II.18.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 370
 1051. Uchwała Nr III.19.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 370
 1052. Zarządzenie Nr 0050.133.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2020
  Wyświetleń: 369
 1053. Uchwała nr III.23.2018 z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 367
 1054. Uchwała Nr III.22.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 365
 1055. Zarządzenie Nr 0050.134.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2020
  Wyświetleń: 364
 1056. Zarządzenie Nr 0050.142.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-04-2020
  Wyświetleń: 363
 1057. Zarządzenie Nr 0050.145.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-05-2020
  Wyświetleń: 363
 1058. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Stary Ujazd
  Wyświetleń: 359
 1059. Zarządzenie Nr 0050.101.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-11-2019
  Wyświetleń: 358
 1060. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy do referatu Inwestycji Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych
  Wyświetleń: 355
 1061. Uchwała Nr XII.94.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 354
 1062. Uchwała Nr XI.89.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 349
 1063. Zarządzenie Nr 0050.160.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-07-2020
  Wyświetleń: 348
 1064. Zarządzenie Nr 0050.143.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-05-2020
  Wyświetleń: 347
 1065. Uchwała Nr III.24.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 346
 1066. Zarządzenie Nr 0050.144.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-05-2020
  Wyświetleń: 344
 1067. Uchwała Nr XI.88.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 343
 1068. Uchwała Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 341
 1069. 1/2021 - Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady, jednostek pomocniczych gminy i promocji
  Wyświetleń: 340
 1070. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd ( działka 359 Stary Ujazd)
  Wyświetleń: 340
 1071. Uchwała Nr XI.93.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 340
 1072. Zarządzenie Nr 0050.132.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2020
  Wyświetleń: 340
 1073. Uchwała Nr XII.96.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 333
 1074. Uchwała Nr XI.92.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 332
 1075. Uchwała Nr XII.95.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 331
 1076. Uchwała Nr XI.87.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 330
 1077. Uchwała Nr XI.91.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 328
 1078. Burmistrz Ujazdu ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 326
 1079. Uchwała Nr XI.90.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 325
 1080. Zarządzenie Nr 0050.190.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-10-2020
  Wyświetleń: 325
 1081. Zarządzenie Nr 0050.181.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 13-10-2020
  Wyświetleń: 324
 1082. Zarządzenie w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 322
 1083. Zarządzenie Nr 0050.187.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-10-2020
  Wyświetleń: 319
 1084. Zarządzenie Nr 0050.188.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-10-2020
  Wyświetleń: 317
 1085. Zarządzenie Nr 0050.184.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-10-2020
  Wyświetleń: 311
 1086. Uchwała Nr VI.51.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 310
 1087. Zarządzenie Nr 0050.185.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-10-2020
  Wyświetleń: 309
 1088. Zarządzenie Nr 0050.189.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-10-2020 w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 309
 1089. Uchwała Nr VI.53.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 303
 1090. Uchwała Nr V.45.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 302
 1091. Zarządzenie Nr 0050.172.2020 Burmistrz Ujazdu z dnia 15-09-2020
  Wyświetleń: 302
 1092. Zarządzenie Nr 0050.186.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-10-2020
  Wyświetleń: 302
 1093. XXI Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 298
 1094. Zarządzenie Nr 0050.177.A.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-09-2020
  Wyświetleń: 298
 1095. Zarządzenie Nr 0050.173.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-09-2020
  Wyświetleń: 297
 1096. Zarządzenie Nr 0050.174.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-09-2020
  Wyświetleń: 297
 1097. Zarządzenie Nr 0050.175.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-09-2020
  Wyświetleń: 295
 1098. Uchwała Nr VII.63.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 294
 1099. Zarządzenie Nr 0050.183.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-10-2020
  Wyświetleń: 293
 1100. Zarządzenie Nr 0050.164.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-08-2020
  Wyświetleń: 292
 1101. Zarządzenie Nr 0050.177.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-09-2020
  Wyświetleń: 290
 1102. Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe
  Wyświetleń: 289
 1103. Zarządzenie Nr 0050.182.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 13-10-2020
  Wyświetleń: 288
 1104. Uchwała Nr VII.59.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 286
 1105. Zarządzenie Nr 0050.171.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-09-2020
  Wyświetleń: 285
 1106. Uchwała Nr VII.60.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 284
 1107. Uchwała Nr VII.58.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 283
 1108. Uchwała Nr XI.86.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 283
 1109. Zarządzenie Nr 0050.162.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-07-2020
  Wyświetleń: 283
 1110. Zarządzenie Nr 0050.176.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-09-2020
  Wyświetleń: 282
 1111. Uchwała Nr VII.61.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 280
 1112. Uchwała Nr VIII.68.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019
  Wyświetleń: 280
 1113. Uchwała Nr VIII.66.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019
  Wyświetleń: 276
 1114. Zarządzenie Nr 0050.163.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-07-2020
  Wyświetleń: 275
 1115. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 274
 1116. Uchwała Nr V.42.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 274
 1117. Uchwała Nr V.43.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 274
 1118. Uchwała Nr VII.62.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 274
 1119. Uchwała Nr X.78.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-07-2019
  Wyświetleń: 274
 1120. Zarządzenie Nr 0050.166.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-08-2020
  Wyświetleń: 274
 1121. Uchwała Nr V.44.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 273
 1122. Uchwała Nr VIII.65.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
  Wyświetleń: 273
 1123. Uchwała Nr XI.85.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 273
 1124. Zarządzenie Nr 0050.165.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-08-2020
  Wyświetleń: 273
 1125. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 273
 1126. Uchwała Nr VIII.64.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019
  Wyświetleń: 272
 1127. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 272
 1128. Uchwała Nr VIII.67.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019
  Wyświetleń: 270
 1129. Uchwała Nr XI.80.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 268
 1130. Zarządzenie Nr 0050.180.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-10-2020
  Wyświetleń: 267
 1131. Uchwała Nr IX.76.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019
  Wyświetleń: 266
 1132. Uchwała Nr X.77.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-07-2019
  Wyświetleń: 266
 1133. Zarządzenie Nr 0050.178.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-09-2020
  Wyświetleń: 265
 1134. Uchwała Nr IX.74.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019
  Wyświetleń: 264
 1135. Uchwała Nr X.79.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-07-2019
  Wyświetleń: 264
 1136. Zarządzenie Nr 0050.170.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-09-2020
  Wyświetleń: 264
 1137. Uchwała Nr V.40.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 263
 1138. Uchwała Nr VI.47.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 263
 1139. Uchwała Nr VI.55.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 263
 1140. Uchwała Nr VI.50.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 262
 1141. Uchwała Nr VII.57.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 261
 1142. Zarządzenie Nr 0050.161.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-07-2020
  Wyświetleń: 261
 1143. XXII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 260
 1144. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 260
 1145. Uchwała Nr IX.71.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019
  Wyświetleń: 259
 1146. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu z dnia 12-06-2020 II przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 256
 1147. Uchwała Nr V.41.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 256
 1148. XXII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 256
 1149. Uchwała Nr V.46.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 254
 1150. Uchwała Nr IX.75.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019
  Wyświetleń: 251
 1151. Uchwała Nr VI.48.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 250
 1152. Zarządzenie Nr 0050.168.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-08-2020
  Wyświetleń: 250
 1153. Zarządzenie Nr 0050.169.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-08-2020
  Wyświetleń: 249
 1154. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 248
 1155. Uchwała Nr VI.54.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 247
 1156. Zarządzenie Nr 0050.179.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2020
  Wyświetleń: 247
 1157. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 247
 1158. Uchwała Nr VI.56.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 245
 1159. Zarządzenie Nr 0050.167.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-08-2020
  Wyświetleń: 243
 1160. Uchwała Nr XI.82.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 242
 1161. Uchwała Nr IX.70.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019
  Wyświetleń: 234
 1162. Uchwała Nr XI.83.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 233
 1163. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 232
 1164. Uchwała Nr XI.84.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 232
 1165. Uchwała Nr IV.37.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 228
 1166. Uchwała Nr V.39.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 228
 1167. Uchwała Nr XI.81.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 228
 1168. Uchwała Nr IX.73.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019
  Wyświetleń: 226
 1169. Uchwała Nr VIII.69.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019
  Wyświetleń: 226
 1170. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 221
 1171. XXIV Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 219
 1172. Uchwała Nr IX.72.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019
  Wyświetleń: 217
 1173. Ogłoszenie otwartego konkursu na realizacje przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku 2021
  Wyświetleń: 216
 1174. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 212
 1175. Uchwała Nr IV.36.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 211
 1176. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021
  Wyświetleń: 209
 1177. Uchwała Nr IV.38.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 207
 1178. XXV Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 204
 1179. Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021
  Wyświetleń: 202
 1180. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.8.2020 z dnia 10 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 195
 1181. Zawiadomienie stron o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 194
 1182. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 189
 1183. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 187
 1184. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 183
 1185. 2/2021 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do referatu Finansowo Budżetowego
  Wyświetleń: 174
 1186. Zarządzenie Nr 0050.191.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 12-11-2020
  Wyświetleń: 173
 1187. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady, jednostek pomocniczych gminy i promocji
  Wyświetleń: 170
 1188. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 162
 1189. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 3 grudnia 2020 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 161
 1190. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Ujazd w 2021 roku
  Wyświetleń: 158
 1191. XXVII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 150
 1192. Wody Polskie Informują o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 144
 1193. Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 138
 1194. Zarządzenie w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w Ujeździe przy Placu 1 Maja 14
  Wyświetleń: 136
 1195. Uchwała Nr XXVII.205.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 134
 1196. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej ooś i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” - kopia
  Wyświetleń: 133
 1197. Uchwała Nr XXVII.201.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 132
 1198. Klauzula Informacyjna Decyzje podatkowe - RODO
  Wyświetleń: 127
 1199. Uchwała Nr XXVII.204.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 127
 1200. Zarządzenie Nr 0050.193.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-11-2020
  Wyświetleń: 125
 1201. Uchwała Nr XXVII.203.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 124
 1202. Uchwała Nr XXVII.202.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 122
 1203. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie bezprzetargowej, położonej w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 121
 1204. Zarządzenie Nr 0050.192.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-11-2020
  Wyświetleń: 119
 1205. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.236.2021 z dnia 13.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 118
 1206. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 118
 1207. KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO
  Wyświetleń: 117
 1208. Uchwała Nr XXVIII.209.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-02-2021
  Wyświetleń: 116
 1209. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 115
 1210. Uchwała Nr XXII.169.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-09-2020
  Wyświetleń: 113
 1211. Uchwała Nr XXVII.199.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 113
 1212. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 3 grudnia 2020 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 111
 1213. Uchwała Nr XXVII.200.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 108
 1214. Uchwała Nr VI.49.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019 w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie lub budowie źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 107
 1215. XXIX sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 107
 1216. Zarządzenie Nr 0050.196.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 107
 1217. XXV Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 106
 1218. Zarządzenie Nr 0050.197.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-12-2020
  Wyświetleń: 106
 1219. Uchwała Nr XXVII.198.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 105
 1220. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Ujeździe
  Wyświetleń: 105
 1221. Uchwała Nr XXVI.195.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 104
 1222. Uchwała Nr XXI.164.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 103
 1223. XXVIII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 103
 1224. Uchwała Nr VI.52.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty
  Wyświetleń: 102
 1225. Uchwała Nr XX.157.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 102
 1226. Uchwała Nr XXII.170.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-09-2020
  Wyświetleń: 102
 1227. Uchwała Nr XXVII.197.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 102
 1228. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dn 25-01-2021 o wydaniu zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 100
 1229. Uchwała Nr XX.156.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 100
 1230. Zarządzenie Nr 0050.204.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-12-2020
  Wyświetleń: 100
 1231. Zarządzenie Nr 0050.205.2020 Burmistrz Ujazdu z dnia 28-12-2020
  Wyświetleń: 100
 1232. Zarządzenie Nr 0050.209.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 100
 1233. Uchwała Nr XXI.168.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 99
 1234. Uchwała Nr XXV.192.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020
  Wyświetleń: 99
 1235. Zarządzenie Burmistrza w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów
  Wyświetleń: 99
 1236. Zarządzenie Nr 0050.201.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-12-2020
  Wyświetleń: 99
 1237. Zarządzenie Nr 0050.202.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-12-2020
  Wyświetleń: 99
 1238. Zarządzenie Nr 0050.203.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-12-2020
  Wyświetleń: 98
 1239. Zarządzenie Nr 0050.210.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 98
 1240. Uchwała Nr XXI.166.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 97
 1241. Uchwała Nr XXI.167.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 97
 1242. Uchwała Nr XXV.191.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020
  Wyświetleń: 97
 1243. Uchwała Nr XX.158.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 96
 1244. Zarządzenie Nr 0050.194.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-11-2020
  Wyświetleń: 96
 1245. Zarządzenie Nr 0050.198.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-12-2020
  Wyświetleń: 96
 1246. Zarządzenie Nr 0050.200.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-12-2020
  Wyświetleń: 96
 1247. Uchwała Nr XXVIII.207.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-02-2021
  Wyświetleń: 95
 1248. Uchwała Nr XXVIII.208.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-02-2021
  Wyświetleń: 95
 1249. Uchwała Nr XXVIII.210.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-02-2021
  Wyświetleń: 95
 1250. Zarządzenie Nr 0050.195.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-11-2020
  Wyświetleń: 95
 1251. Uchwała Nr XXI.163.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 94
 1252. Zarządzenie Nr 0050.199.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-12-2020
  Wyświetleń: 94
 1253. Uchwała Nr XXI.162.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 93
 1254. Uchwała Nr XXVI.194.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 93
 1255. Uchwała Nr XXI.161.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 92
 1256. Uchwała Nr XXIII.174.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-10-2020
  Wyświetleń: 92
 1257. Uchwała Nr XXIII.177.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-10-2020
  Wyświetleń: 92
 1258. Uchwała Nr XXIV.180.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 92
 1259. Uchwała Nr XX.159.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 91
 1260. Uchwała Nr XXII.171.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-09-2020
  Wyświetleń: 91
 1261. Uchwała Nr XXIV.182.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 91
 1262. Uchwała Nr XXIX.218.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 91
 1263. Uchwała Nr XXVIII.206.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-02-2021
  Wyświetleń: 91
 1264. Uchwała Nr XXIV.184.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 90
 1265. Uchwała Nr XXVI.196.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 90
 1266. Uchwała Nr XXI.165.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 89
 1267. Uchwała Nr XXVI.193.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 89
 1268. Uchwała Nr XXIV.183.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 88
 1269. Uchwała Nr XX.154.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 87
 1270. Uchwała Nr XXII.172.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-09-2020
  Wyświetleń: 87
 1271. Uchwała Nr XIV.110.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 86
 1272. Uchwała Nr XIV.114.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 86
 1273. Uchwała Nr XII.99.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 85
 1274. Uchwała Nr XXIX.215.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 85
 1275. Uchwała Nr XXIV.179.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 84
 1276. Uchwała Nr XXIX.214.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 84
 1277. Uchwała Nr XXIX.216.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 84
 1278. Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów
  Wyświetleń: 84
 1279. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej ooś i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”
  Wyświetleń: 83
 1280. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 - poprzednia wersja
  Wyświetleń: 83
 1281. Uchwała Nr XVIII.140.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 82
 1282. Uchwała Nr XX.155.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 82
 1283. Uchwała Nr XXIII.175.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-10-2020
  Wyświetleń: 82
 1284. Uchwała Nr XVII.135.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020
  Wyświetleń: 81
 1285. Uchwała Nr XX.160.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 81
 1286. Uchwała Nr XIII.106.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 80
 1287. Uchwała Nr XIII.109.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 80
 1288. Uchwała Nr XIX.148.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020
  Wyświetleń: 80
 1289. Uchwała Nr XIX.150.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020
  Wyświetleń: 80
 1290. Uchwała Nr XXIX.217.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 80
 1291. Uchwała Nr XIII.108.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 79
 1292. Uchwała Nr XIV.112.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 79
 1293. Uchwała Nr XIX.153.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020
  Wyświetleń: 79
 1294. Uchwała Nr XV.121.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 79
 1295. Uchwała Nr XVI.133.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020
  Wyświetleń: 79
 1296. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe
  Wyświetleń: 78
 1297. Uchwała Nr XIII.105.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 78
 1298. Uchwała Nr XIV.111.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 78
 1299. Uchwała Nr XVII.139.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020
  Wyświetleń: 78
 1300. Uchwała Nr XVIII.141.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 78
 1301. Uchwała Nr XVIII.144.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 78
 1302. Uchwała Nr XXIV.181.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 78
 1303. Uchwała Nr XXIX.212.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 78
 1304. Uchwała Nr XIV.113.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 77
 1305. Uchwała Nr XV.125.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 77
 1306. Uchwała Nr XVII.134.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020
  Wyświetleń: 77
 1307. Uchwała Nr XIV.115.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 76
 1308. Uchwała Nr XV.122.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 76
 1309. Uchwała Nr XVI.132.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020
  Wyświetleń: 76
 1310. Uchwała Nr XVIII.142.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 76
 1311. Uchwała Nr XXIII.176.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-10-2020
  Wyświetleń: 76
 1312. Uchwała Nr XV.117.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 75
 1313. Uchwała Nr XV.119.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 75
 1314. Uchwała Nr XVI.129.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020
  Wyświetleń: 75
 1315. Uchwała Nr XVII.138.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020
  Wyświetleń: 75
 1316. Uchwała Nr XVIII.143.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 75
 1317. Uchwała Nr XVIII.145.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 75
 1318. Uchwała Nr XXIII.178.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-10-2020
  Wyświetleń: 75
 1319. Uchwała Nr XXIX.211.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 75
 1320. Uchwała Nr XXIX.213.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 75
 1321. Uchwała Nr XIII.104.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 74
 1322. Uchwała Nr XV.118.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 74
 1323. Uchwała Nr XVI.128.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020
  Wyświetleń: 74
 1324. Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 74
 1325. Uchwała Nr XIII.107.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 73
 1326. Uchwała Nr XIX.147.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020
  Wyświetleń: 73
 1327. Uchwała Nr XV.120.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 73
 1328. Uchwała Nr XVII.137.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020
  Wyświetleń: 73
 1329. Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów
  Wyświetleń: 73
 1330. Zarządzenie Burmistrza w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów
  Wyświetleń: 73
 1331. Uchwała Nr XIX.149.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020
  Wyświetleń: 71
 1332. Uchwała Nr XIX.151.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020
  Wyświetleń: 71
 1333. Uchwała Nr XVIII.146.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 71
 1334. Uchwała Nr XXX.219.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 12-04-2021
  Wyświetleń: 71
 1335. Uchwała Nr XIX.152.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020
  Wyświetleń: 70
 1336. Uchwała Nr XVI.127.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020
  Wyświetleń: 70
 1337. Uchwała Nr XVII.136.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020
  Wyświetleń: 70
 1338. Uchwała Nr XXV.188.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020
  Wyświetleń: 70
 1339. Zarządzenie Nr 0050.206.2020 Burmistrz Ujazdu z dnia 28-12-2020
  Wyświetleń: 67
 1340. Uchwała Nr XII.101.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 65
 1341. Uchwała Nr XV.123.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 65
 1342. Uchwała Nr XVI.130.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020
  Wyświetleń: 65
 1343. Uchwała Nr XXV.187.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020
  Wyświetleń: 65
 1344. Uchwała Nr XXV.190.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020
  Wyświetleń: 65
 1345. Uchwała Nr XII.97.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 64
 1346. Uchwała Nr XII.100.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 63
 1347. Uchwała Nr XV.124.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 63
 1348. Uchwała Nr XXV.189.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020
  Wyświetleń: 63
 1349. Uchwała Nr XXV.186.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020
  Wyświetleń: 61
 1350. Uchwała Nr XV.116.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 59
 1351. Zarządzenie Nr 0050.207.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-12-2020
  Wyświetleń: 59
 1352. Zarządzenie Nr 0050.208.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-12-2020
  Wyświetleń: 59
 1353. Uchwała Nr XII.98.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 57
 1354. Uchwała Nr XXIV.185.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 56
 1355. Uchwała Nr XIII.102.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 49
 1356. Zarządzenie Nr 0050.212.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-12-2020
  Wyświetleń: 48
 1357. Zarządzenie Nr 0050.211.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-12-2020
  Wyświetleń: 47
 1358. Uchwała Nr XIII.103.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 44
 1359. XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 43
 1360. Zarządzenie Nr 0050.209.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 32
 1361. Zarządzenie Nr 0050.209.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 32
 1362. XXXI Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 29
 1363. Zarządzenie Nr 0050.213.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-01-2021
  Wyświetleń: 1