Gmina Ujazd

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2181200000000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
498754198655895491133995748783331707419653970492173999450448
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
267112160524965228562862427438369202713830749288892800932235
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
255402832427817221001965419266187782164222253194322579025504
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
145461064913102182752345019840158721728917205176451586420511
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000001256123271587313962
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 74204
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 67511
 3. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 44059
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 28824
 5. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 19638
 6. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 14351
 7. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 13469
 8. Zawiadomienia o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 11208
 9. obwieszczenia
  Wyświetleń: 11018
 10. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 10483
 11. Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 8576
 12. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 7356
 13. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 7027
 14. Gospodarka przestrzenna
  Wyświetleń: 6954
 15. Wybory Samorządowe
  Wyświetleń: 6652
 16. Komunikaty o ochronie roślin przed chorobami i szkodnikami
  Wyświetleń: 6344
 17. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6339
 18. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 6322
 19. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 5982
 20. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 5928
 21. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 5925
 22. Burmistrz Ujazdu
  Wyświetleń: 5594
 23. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy UJAZD - 2014r
  Wyświetleń: 5591
 24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Jaryszów z dnia 27.10.2009
  Wyświetleń: 5587
 25. Przetarg na opracowanie programu funkcjonalno– użytkowego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 5500
 26. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe z dnia 28.05.2012
  Wyświetleń: 5445
 27. Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 5445
 28. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
  Wyświetleń: 5406
 29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Niezdrowice z dnia 28.05.2009
  Wyświetleń: 5388
 30. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
  Wyświetleń: 5343
 31. Karty informacyjne o środowisku - inne
  Wyświetleń: 5164
 32. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 5135
 33. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 4872
 34. Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych
  Wyświetleń: 4785
 35. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
  Wyświetleń: 4783
 36. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 4737
 37. Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 4694
 38. Gminny Zarząd Oświaty
  Wyświetleń: 4639
 39. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 4604
 40. Referat Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 4541
 41. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce z dnia 27.06.2012
  Wyświetleń: 4536
 42. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4334
 43. Karty informacyjne o środowisku - zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 4256
 44. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 4122
 45. Kwartalne informacje z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 4104
 46. Dofinansowania inne
  Wyświetleń: 4013
 47. Miejsko Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej
  Wyświetleń: 3997
 48. Statut Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 3995
 49. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla częsci terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa z dnia 27.06.2012
  Wyświetleń: 3940
 50. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 3857
 51. EKOPORTAL
  Wyświetleń: 3855
 52. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 3846
 53. Przetarg nieograniczony w systemie zaprojektuj i wybuduj na zadanie pn.: Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 3765
 54. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Ujeździe
  Wyświetleń: 3765
 55. Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3750
 56. Rządowe Centrum Legislacji
  Wyświetleń: 3747
 57. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3675
 58. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 3564
 59. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 3523
 60. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3488
 61. Przyjmowanie i załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3486
 62. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3469
 63. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 3457
 64. Opracowanie ekofizjograficzne do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi: Klucz, Zimna Wódka, Olszowa, Sieroniowice
  Wyświetleń: 3453
 65. Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych
  Wyświetleń: 3416
 66. Zarządzanie kryzysowe
  Wyświetleń: 3413
 67. Referat Organizacyjno-Gospodarczy
  Wyświetleń: 3407
 68. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Sieroniowice i Zimna Wódka z dnia 03.07.2009
  Wyświetleń: 3371
 69. Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 3369
 70. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy do referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 3340
 71. Referat Inwestycji
  Wyświetleń: 3331
 72. Informacje
  Wyświetleń: 3317
 73. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3317
 74. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 3311
 75. Dofinansowania UE
  Wyświetleń: 3224
 76. Zapytanie ofertowe-opracowanie dokumentacji
  Wyświetleń: 3200
 77. Wybory Ławników
  Wyświetleń: 3195
 78. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2013 rok
  Wyświetleń: 3178
 79. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe
  Wyświetleń: 3163
 80. Referat Finansowo-Budżetowy
  Wyświetleń: 3156
 81. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3110
 82. Uchwały podatkowe na 2007 rok
  Wyświetleń: 3110
 83. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3069
 84. MPZP terenu w granicach administracyjnych wsi Stary Ujazd z dnia 28.10.2010
  Wyświetleń: 3045
 85. Wybory Parlamentarne
  Wyświetleń: 2978
 86. MPZP w gminie Ujazd dla części terenów miasta Ujazd z dnia 27.04.2010
  Wyświetleń: 2957
 87. Referanda
  Wyświetleń: 2949
 88. Zasady dostępu do informacji publicznej
  Wyświetleń: 2918
 89. ZAPYTANIE OFERTOWE- Kompleksowy nadzór inwestorski- Szkoła w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 2912
 90. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2832
 91. Przetarg na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Ujazd i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2825
 92. Komórki organizacyjne
  Wyświetleń: 2823
 93. PRZETARG NIEOGRANICZONY- II POSTĘPOWANIE-PLACE ZABAW
  Wyświetleń: 2812
 94. Uchwały podatkowe na 2005 rok
  Wyświetleń: 2796
 95. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Założenie gminnego żłobka w Ujeździe
  Wyświetleń: 2795
 96. Pomoc dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 2786
 97. Informacja o wydanej decyzji RG OŚ 7632-7/10
  Wyświetleń: 2706
 98. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2654
 99. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 2641
 100. Uchwały podatkowe na 2006 rok
  Wyświetleń: 2600
 101. Informacja o mobilnym punkcie informacyjnym funduszy Europejskich
  Wyświetleń: 2590
 102. Uchwały podatkowe na 2004 rok
  Wyświetleń: 2589
 103. 1/2018 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do obsługi Samorządu Gminnego
  Wyświetleń: 2554
 104. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 2520
 105. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 2484
 106. Ogłoszenie II przetargu pisemnego, na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 2442
 107. 2/2017 Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze do referatu Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 2430
 108. Szkoły Podstawowe
  Wyświetleń: 2422
 109. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
  Wyświetleń: 2419
 110. Przetarg nieograniczony: na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zad.pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe” - II postępowanie
  Wyświetleń: 2401
 111. PRZETARG NIEOGRANICZONY - BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W BALCARZOWICACH DZ.NR 9
  Wyświetleń: 2387
 112. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
  Wyświetleń: 2383
 113. Archiwum nagrań z sesji Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 2376
 114. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2369
 115. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedaży 2 działek budowlanych , połozonych w Ujeździe, na osiedlu Piaski .
  Wyświetleń: 2363
 116. PRZETARG NIEOGRANICZONY- Wykonanie robót budowlanych - POSTĘPOWANIE NR GT.271.2.2018
  Wyświetleń: 2359
 117. Oświadczenia majątkowe Burmistrza Ujazdu kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2340
 118. Rok 2017
  Wyświetleń: 2338
 119. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego - ul. Zapłotna w m. Olszowa
  Wyświetleń: 2328
 120. Rok 2017
  Wyświetleń: 2279
 121. Konkurs na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
  Wyświetleń: 2275
 122. Zarządzenie 0050.243.2017 w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2275
 123. Zawiadomienie RG OŚ 7632-7/2010 z dnia 21.01.2011r.
  Wyświetleń: 2273
 124. 2/2017 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do referatu Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 2268
 125. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 r.
  Wyświetleń: 2262
 126. Przedszkola
  Wyświetleń: 2209
 127. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 2208
 128. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 2197
 129. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 2170
 130. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 2157
 131. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Zimna Wódka 2004 r.
  Wyświetleń: 2156
 132. Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych za 2011 rok
  Wyświetleń: 2138
 133. Potwierdzenie za zgodność kopii dokumentu z oryginałem
  Wyświetleń: 2125
 134. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa, Zimna Wódka, Sieroniowice - SAG z dnia 28.10.2008
  Wyświetleń: 2124
 135. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Wykonanie obiektów budowlanych- Poprawa oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2114
 136. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 2102
 137. Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 2101
 138. Przetarg nieograniczony- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olszowa
  Wyświetleń: 2075
 139. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 2072
 140. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 2067
 141. Budżet Gminy Ujazd na 2006 rok
  Wyświetleń: 2064
 142. Budżet Gminy Ujazd na 2008 rok
  Wyświetleń: 2045
 143. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego fragment miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice z dnia 31.08.2015
  Wyświetleń: 2038
 144. Uchwały Rady Miejskiej 2004
  Wyświetleń: 2032
 145. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las.
  Wyświetleń: 2022
 146. Wydanie i wymiana dowodu osobistego
  Wyświetleń: 2020
 147. Budżet Gminy Ujazd na 2012 rok
  Wyświetleń: 2012
 148. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów.
  Wyświetleń: 2004
 149. Zapytanie ofertowe- dokumentacja
  Wyświetleń: 2003
 150. Chcesz pozyskać wsparcie z środków UE? Przystąp do Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 1998
 151. Wybory Parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 1998
 152. Uchwały Rady Miejskiej 2006
  Wyświetleń: 1996
 153. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1990
 154. Wybory Parlamentarne 2011
  Wyświetleń: 1986
 155. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 1981
 156. Budżet Gminy Ujazd na 2011 rok
  Wyświetleń: 1975
 157. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 1974
 158. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r zadania z zakresu pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 1967
 159. Podatek rolny
  Wyświetleń: 1958
 160. ROZEZNANIE RYNKU-DORADZTWO TECHNICZNE-OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW UJAZD
  Wyświetleń: 1957
 161. Wykaz osób fizycznych i osób prawnych, którym udzielono pomocy publicznej za 2009 rok
  Wyświetleń: 1940
 162. Skład osobowy Rady Miejskiej i Komisji Stałych 2014-2018
  Wyświetleń: 1935
 163. Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko stałe
  Wyświetleń: 1930
 164. Uchwały Rady Miejskiej 2005
  Wyświetleń: 1919
 165. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1917
 166. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KADENCJA 2014-2018
  Wyświetleń: 1914
 167. Uchwały Rady Miejskiej 2002-2003
  Wyświetleń: 1907
 168. PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 1899
 169. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego lub zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  Wyświetleń: 1892
 170. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1882
 171. Organizacja pracy
  Wyświetleń: 1866
 172. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1854
 173. Zapytanie ofertowe - LIKWIDACJA POGŁOSU W HALI SPORTOWEJ W JARYSZOWIE
  Wyświetleń: 1850
 174. Konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych.
  Wyświetleń: 1843
 175. Lata 2009-2014
  Wyświetleń: 1834
 176. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 1834
 177. Organizacja pracy
  Wyświetleń: 1829
 178. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Nogowczyce - 2004 r.
  Wyświetleń: 1824
 179. Podatek leśny
  Wyświetleń: 1821
 180. Gminny Zarząd Oświaty
  Wyświetleń: 1812
 181. Transmisja z obrad Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1810
 182. PRZETARG NIEOGRANICZONY: NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANMYCH DLA ZAD.:Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 1799
 183. Budżet Gminy Ujazd na 2014 rok
  Wyświetleń: 1793
 184. Przetarg nieograniczony na zadanie: Rozbudowa drogi gminnej nr 105758 O Kolonia wraz z budową kanalizacji burzowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1441 O Jaryszów - Zimna Wódka w Jaryszowie.
  Wyświetleń: 1793
 185. Statut
  Wyświetleń: 1787
 186. Budżet Gminy Ujazd na 2009 rok
  Wyświetleń: 1778
 187. PRZETARG NIEOGRANICZONY- Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz
  Wyświetleń: 1776
 188. Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1772
 189. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
  Wyświetleń: 1764
 190. Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1764
 191. PRZETARG NIEOGRANICZONY -ODPROWADZENIE WÓD BURZOWYCH W SAG OLSZOWA, ZIMNA WÓDKA
  Wyświetleń: 1760
 192. PRZETARG NIEOGRANICZONY - PRZEDSZKOLE W STARYM UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 1759
 193. Wybory Ławników 2011
  Wyświetleń: 1753
 194. Budżet Gminy Ujazd na 2007 rok
  Wyświetleń: 1748
 195. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2011 rok
  Wyświetleń: 1715
 196. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej
  Wyświetleń: 1713
 197. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2007 rok
  Wyświetleń: 1712
 198. Plany pracy Rady Miejskiej i Komisji Stałych
  Wyświetleń: 1708
 199. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2017
  Wyświetleń: 1707
 200. Statut
  Wyświetleń: 1702
 201. ROK 2011 - karty informacyjne
  Wyświetleń: 1695
 202. Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2010-2017
  Wyświetleń: 1691
 203. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Ujazd i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1691
 204. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KADENCJA 2010-2014
  Wyświetleń: 1687
 205. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Olszowa 2004 r.
  Wyświetleń: 1686
 206. Uchwały podatkowe na 2011 rok
  Wyświetleń: 1680
 207. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010
  Wyświetleń: 1680
 208. Zezwolenie na wycinkę drzewa
  Wyświetleń: 1680
 209. Budżet Gminy Ujazd na 2010 rok
  Wyświetleń: 1678
 210. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2009 rok
  Wyświetleń: 1666
 211. Jak załatwić sprawę w OPS
  Wyświetleń: 1664
 212. Strategia Rozwoju Miasta i Gmniny Ujazd
  Wyświetleń: 1662
 213. Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości
  Wyświetleń: 1654
 214. Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia
  Wyświetleń: 1651
 215. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 1647
 216. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa z dnia 11-09-2014
  Wyświetleń: 1646
 217. Inkaso podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 1640
 218. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 1637
 219. Referendum 06-09-2015
  Wyświetleń: 1637
 220. Zapytanie ofertowe-nadzór-żłobek
  Wyświetleń: 1636
 221. Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego
  Wyświetleń: 1627
 222. Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu - przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 1626
 223. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ujazd - 2004 r.
  Wyświetleń: 1624
 224. Wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1622
 225. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1620
 226. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchości gruntowych nr 25/13, 24/21, 23/13,18/9, położonych w Olszowej w SAG
  Wyświetleń: 1615
 227. Statut
  Wyświetleń: 1613
 228. PRZETARG NIEOGRANICZONY: Rozbudowa drogi gminnej nr 105776 O ul. Europejska w m.Olszowa i Zimna Wódka
  Wyświetleń: 1608
 229. Organizacja pracy
  Wyświetleń: 1603
 230. Budżet Gminy Ujazd na 2005 rok
  Wyświetleń: 1602
 231. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1602
 232. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymania psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 1596
 233. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  Wyświetleń: 1595
 234. Akt zgonu
  Wyświetleń: 1590
 235. Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 1575
 236. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2011
  Wyświetleń: 1569
 237. Uchwały podatkowe na 2016 rok
  Wyświetleń: 1568
 238. Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
  Wyświetleń: 1555
 239. ROK 2012 - karty informacyjne
  Wyświetleń: 1549
 240. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1544
 241. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2013
  Wyświetleń: 1540
 242. Rok 2014- karty informacyjne o środowisku.
  Wyświetleń: 1539
 243. ZGKIM - Informacja (Pozwolenie Wodno Prawne)
  Wyświetleń: 1537
 244. Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej
  Wyświetleń: 1530
 245. Informacja o wyrobach zawierających azbest
  Wyświetleń: 1529
 246. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2014 rok
  Wyświetleń: 1529
 247. Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 1525
 248. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Sieroniowice 2004 r.
  Wyświetleń: 1524
 249. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Wyświetleń: 1522
 250. Budżet Gminy Ujazd na 2013 rok
  Wyświetleń: 1518
 251. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów SAG, uchwała z 25 lutego 2002.
  Wyświetleń: 1514
 252. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sieroniowicach i Balcarzowicach.
  Wyświetleń: 1511
 253. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2012 rok
  Wyświetleń: 1509
 254. Rejestracja urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 1500
 255. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2014
  Wyświetleń: 1493
 256. Uchwała - wzór deklaracji na podatek rolny
  Wyświetleń: 1489
 257. Przetarg nieograniczony - przewóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1488
 258. Skład osobowy Rady Miejskiej i Komisji Stałych
  Wyświetleń: 1483
 259. Miejscowy Plan Zagosopodarowania Przestrzennego wsi Klucz - 2004 r.
  Wyświetleń: 1481
 260. Potwierdzenie własnoręczności podpisu
  Wyświetleń: 1481
 261. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ujazd przy ul. Chrobrego na dz. nr 419.
  Wyświetleń: 1481
 262. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi.
  Wyświetleń: 1480
 263. ZAPYTANIE OFERTOWE-NADZÓR NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI
  Wyświetleń: 1476
 264. Udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
  Wyświetleń: 1471
 265. Nabycie lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 1470
 266. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 1461
 267. Obwieszczenia, zawiadomienia
  Wyświetleń: 1459
 268. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Balcarzowice - 2004 r.
  Wyświetleń: 1455
 269. Przetarg nieograniczony na: Zabudowę pomp ciepła powietrze- woda oraz wykonanie boiska do siatkówki plażowej w obiekcie sportowym przy ulicy Chrobrego w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1442
 270. Wniosek do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1437
 271. Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń w pasie drogowym (linii elektroenergetycznej, telefonicznej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej itp.)
  Wyświetleń: 1436
 272. Zawiadomienie-Budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych w Olszowej, gm. Ujazd.
  Wyświetleń: 1434
 273. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 105758 O kolonia wraz z budową kanalizacji burzowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1441 O Jaryszów- Zimna Wódka w Jaryszowie.
  Wyświetleń: 1433
 274. Zawarcie związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą
  Wyświetleń: 1430
 275. Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na modernizację ujęć wody na terenie gminy Ujazd - roboty elektryczne
  Wyświetleń: 1429
 276. Dostawa oleju opałowego dla placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Ujazd na rok 2013-2014
  Wyświetleń: 1427
 277. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 04 grudnia 2017 roku na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1425
 278. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2012
  Wyświetleń: 1424
 279. Rok 2012 - karty informacyjne o środowisku.
  Wyświetleń: 1413
 280. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 1412
 281. Budowa drogi gminnej ulicy Pięknej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1408
 282. Rok 2009
  Wyświetleń: 1408
 283. 2014
  Wyświetleń: 1407
 284. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa wiaty miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nogowczyce wraz z przyłączem energetycznym.
  Wyświetleń: 1402
 285. 2010
  Wyświetleń: 1392
 286. 2009
  Wyświetleń: 1383
 287. 1/2018 Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy do obsługi Samorządu Gminnego
  Wyświetleń: 1379
 288. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 105774 O Księży Las w Olszowej
  Wyświetleń: 1379
 289. Przebudowa poddasza budynku remizy strażackiej łącznie z zmianą sposobu użytkowania na cele społeczno-kulturalne wsi wraz z budową wiaty w Starym Ujeździe
  Wyświetleń: 1378
 290. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych położonych w Ujeździe na osiedlu Piaski oraz w Niezdrowicach, stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1377
 291. Budowa drogi gminnej nr 105785O w Strefie Aktywności Gospodarczej obręb Zimna Wódka, gmina Ujazd
  Wyświetleń: 1376
 292. Projekt systemowy Moja Szansa
  Wyświetleń: 1372
 293. Budżet Gminy Ujazd na 2004 rok
  Wyświetleń: 1368
 294. Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej ul. Polnej w Jaryszowie.
  Wyświetleń: 1368
 295. Rok 2010 - karty informacyjne o środowisku
  Wyświetleń: 1367
 296. Rok 2011 - karty informacyjne o środowisku.
  Wyświetleń: 1367
 297. Przetarg nieograniczony: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Klucz
  Wyświetleń: 1366
 298. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2010
  Wyświetleń: 1364
 299. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1362
 300. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 105758 O Kolonia w Jaryszowie.
  Wyświetleń: 1360
 301. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zabudowę pomp ciepła powietrze-woda oraz wykonanie boiska do siatkówki plażowej w obiekcie sportowym przy ulicy Chrobrego w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1359
 302. PRZETARG NIEOGRANICZONY- PRZEBUDOWA DRÓG- GT.271.6.2018
  Wyświetleń: 1356
 303. Konsultacje społeczne Projektu dokumentu „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 1354
 304. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrznnego dla obszarów SAG, uchwała z dnia 09 listopada 2007r.
  Wyświetleń: 1352
 305. Wybory Samorządowe 2016 - Uzupełniające
  Wyświetleń: 1352
 306. Zmiana terminu składania deklaracji osób prawnych i opłat na podatek od nieruchomości w styczniu 2012
  Wyświetleń: 1350
 307. Rok 2005
  Wyświetleń: 1348
 308. Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na dyrektora PSP Olszowa
  Wyświetleń: 1347
 309. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 1347
 310. Rok 2003
  Wyświetleń: 1345
 311. Rok 2004
  Wyświetleń: 1342
 312. 2012
  Wyświetleń: 1340
 313. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 1339
 314. I Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek nr 238/1 , 238/5 w Olszowej oraz dz. nr 617/1 w Starym Ujeździe
  Wyświetleń: 1328
 315. Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe ogłasza nabór ofert w zakresie obsługi gastronomicznej dożynek gminnych w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1325
 316. Rok 2013- karty informacyjne o środowisku.
  Wyświetleń: 1324
 317. Protokół z otwarcia ofert z przetargu nieograniczonego pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1323
 318. 2013
  Wyświetleń: 1321
 319. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na 2016 rok
  Wyświetleń: 1321
 320. Rok 2005
  Wyświetleń: 1316
 321. 2008
  Wyświetleń: 1314
 322. Rok 2006
  Wyświetleń: 1313
 323. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko stałe.
  Wyświetleń: 1312
 324. Rok 2008
  Wyświetleń: 1310
 325. 2011
  Wyświetleń: 1308
 326. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów SAG, uchwała z dnia 01 sierpnia 2006 r.
  Wyświetleń: 1306
 327. Rok 2001
  Wyświetleń: 1305
 328. Zarządzenie Nr 0050.266.2014 z dnia 30.07.2014r. dot. sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym oraz w formie bezprzetargowej nieruhomości stanowiących włsność Gminy Uajzd położone w m. Olszowa.
  Wyświetleń: 1305
 329. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą: TARGI PANIEŃSKIE
  Wyświetleń: 1299
 330. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1298
 331. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla Piaski w Ujeździe - 2003 r.
  Wyświetleń: 1296
 332. Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęcia w Ujeździe gm. Ujazd
  Wyświetleń: 1293
 333. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek rolnych położonych w Ujeździe
  Wyświetleń: 1293
 334. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
  Wyświetleń: 1293
 335. Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęć wody na terenie gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1289
 336. Ocena Jakości Wody
  Wyświetleń: 1284
 337. Rok 2003
  Wyświetleń: 1276
 338. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w latach 2014 – 2020
  Wyświetleń: 1275
 339. Wpis lub zmiana wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1272
 340. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1269
 341. Przetarg nieograniczony- PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STARYM UJEŹDZIE - II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 1269
 342. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2010 rok
  Wyświetleń: 1262
 343. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.255.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu, położonych w Olszowej w SAG
  Wyświetleń: 1262
 344. I ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Olszowa w SAG o nr ewid. 30/21 i 31/9.
  Wyświetleń: 1261
 345. Przetarg nieograniczony na zad. pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd- Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice.
  Wyświetleń: 1261
 346. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
  Wyświetleń: 1256
 347. Rok 2000
  Wyświetleń: 1255
 348. Testowa podstrona w nowym BIP
  Wyświetleń: 1255
 349. ogłoszenia
  Wyświetleń: 1254
 350. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Domu Spotkań wraz z zagospodarowaniem terenu w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 1251
 351. Wyniki przetargu - Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęć wody na terenie gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1250
 352. Zmiana mpzp w gminie Ujazd dla części terenów wsi OLSZOWA - 2008 r.
  Wyświetleń: 1248
 353. Ogłoszenie II przetargu Ustnego Nieograniczonego - na sprzedaż 3 działek budowlanych , niezabudowanych , położonych w Ujeździe na osiedlu Piaski
  Wyświetleń: 1245
 354. Rok 2008
  Wyświetleń: 1243
 355. Rok 2004
  Wyświetleń: 1240
 356. Rok 2006
  Wyświetleń: 1238
 357. Rok 2002
  Wyświetleń: 1234
 358. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2003 rok
  Wyświetleń: 1229
 359. Konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych.
  Wyświetleń: 1223
 360. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe na rok 2012-2014
  Wyświetleń: 1222
 361. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zadaniu pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej
  Wyświetleń: 1221
 362. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu PROJEKTÓW UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW
  Wyświetleń: 1215
 363. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego - Budowa zakładu produkcyjnego firmy Polmag w Olszowej.
  Wyświetleń: 1209
 364. Ogłoszenie I Przetarg Ustny Nieograniczony ba dzierżawę na cele rolne, na okres 5 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1207
 365. Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1207
 366. Przetarg nieograniczony na zad.pn.:Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zimnej Wódce na potrzeby zabezpieczeń SAG w wodę pitną i ppoż
  Wyświetleń: 1200
 367. Informacja o wyborze w zad. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd- Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice.
  Wyświetleń: 1197
 368. Nabór na wolne stanowisko pracy do referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 1197
 369. Rok 2007
  Wyświetleń: 1191
 370. Modernizacja ujęć wody na terenie gminy Ujazd - roboty elektryczne
  Wyświetleń: 1190
 371. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych ,niezabudowanych, położonych w Ujeżdzie na osiedlu Piaski i Niezdrowicach
  Wyświetleń: 1190
 372. Informacja o wykluczeniu oraz odrzuceniu ofert w postępowaniu pn Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
  Wyświetleń: 1188
 373. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1188
 374. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DOŻYNKI GMINNE, organizowanej w dniu 13 września 2015 roku w Ujeździe - w zamian za wyłączność na obsługę gastronomiczną.
  Wyświetleń: 1187
 375. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedazy lokali uzytkowych na rzecz najemców
  Wyświetleń: 1187
 376. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 1186
 377. Dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 1183
 378. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.2.2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 1183
 379. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. nr 317/6 , położonej w m. Zimna Wódka
  Wyświetleń: 1182
 380. PRZETARG NIEOGRANICZONY- NADZÓR
  Wyświetleń: 1182
 381. Zarządzenie Nr 0050.5.2014 Burmistrza Ujazdu z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
  Wyświetleń: 1182
 382. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 1179
 383. I Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych , niezabudowanych , przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz usugi
  Wyświetleń: 1174
 384. Budżet Gminy Ujazd na 2016 rok
  Wyświetleń: 1172
 385. łoszenie o I przetargu na lokal mieszkalny o pow. 114,80 m2 w Ujeździe przy ul. 3 Maja 19
  Wyświetleń: 1165
 386. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Komora przeładunkowa farmaceutyczna
  Wyświetleń: 1163
 387. INFORMACJA o wydanej decyzji - Komora przeładunkowa farmaceutyczna.
  Wyświetleń: 1159
 388. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1157
 389. Rok 2007
  Wyświetleń: 1157
 390. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2015 rok
  Wyświetleń: 1154
 391. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu 0050.232.2014 z dnia 06.02.2014r. w sparwie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1152
 392. Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1146
 393. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przepompowni ścieków wraz z pozostałą infrastrukturą techniczną na terenie SAG Olszowa - Sieroniowice, Gmina Ujazd
  Wyświetleń: 1145
 394. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz działki nr 224/2 , położonej w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 1144
 395. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 1144
 396. Uchwała - wzór deklaracji na podatek leśny
  Wyświetleń: 1143
 397. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 1142
 398. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom-szkoła-dom
  Wyświetleń: 1139
 399. INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na: Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sieroniowicach i Balcarzowicach.
  Wyświetleń: 1137
 400. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1135
 401. Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1134
 402. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 1131
 403. Konsultacje społeczne dla projektu: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ujazd”
  Wyświetleń: 1131
 404. 2007
  Wyświetleń: 1125
 405. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe- zaprojektuj i wybuduj.
  Wyświetleń: 1124
 406. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania- Produkcja eko-pelletu.
  Wyświetleń: 1124
 407. Zarządzenie Nr 0050.297.2014 Burmistrza Ujazdu z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
  Wyświetleń: 1121
 408. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1120
 409. Zaproszenie do składania odert na demontaż, transport oraz utylizację materiałów azbestowych z terenu Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 1117
 410. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 1114
 411. Ogłoszenie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty wykonawcy K&K Kapica Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna
  Wyświetleń: 1110
 412. Zarządzanie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości ptrzeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1110
 413. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu - przewóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1106
 414. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.155.2013 z dnia 12.02.2013r.w sprawie sprzedazy działek budowlanych w Ujeździe na osiedlu Piaski oraz w Niezdrowicach .
  Wyświetleń: 1103
 415. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2015
  Wyświetleń: 1100
 416. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1100
 417. Budżet Gminy Ujazd na 2015 rok
  Wyświetleń: 1096
 418. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 1095
 419. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 1094
 420. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 1093
 421. Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kompletem uzgodnień i decyzji do uzyskania pozwolenia na budowę projektu pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1091
 422. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów na Kanale Gliwickim w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 1084
 423. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1082
 424. Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej
  Wyświetleń: 1079
 425. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji- Budowa zakładu produkującego firmy Polmag w Olszowej.
  Wyświetleń: 1079
 426. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 1077
 427. Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę materiałów i urządzeń do modernizacji ujęcia wody w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 1077
 428. zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sparwie sprzedaży działek w formie bezprzetargowej na poprawę warunków sąsiedniej działki
  Wyświetleń: 1076
 429. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego - Utworzenie Parku Miniatur oraz bazy gastronomiczno-noclegowej w Olszowej
  Wyświetleń: 1076
 430. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 1075
 431. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 3 działek budowlanych położonych w Ujeździe przy ul. Krzemowej na os. Piaski
  Wyświetleń: 1074
 432. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK"
  Wyświetleń: 1074
 433. Informacja rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 grudnia 2014 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1072
 434. Uchwały podatkowe na 2008 rok
  Wyświetleń: 1069
 435. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę drogi gminnej ulicy Pięknej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1066
 436. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 1066
 437. Ogłoszenie I Przetargu Ustnego Nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 1061
 438. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DOŻYNKI GMINNE, organizowanej w dniu 07 września 2014 roku w Ujeździe
  Wyświetleń: 1061
 439. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej dz. nr 101 o pow. 0,1500ha położonej w Olszowej na poprawę warunków sąsiedniej działki stanowiącej własność firmy SEEK.
  Wyświetleń: 1060
 440. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 23.05.2013 r.
  Wyświetleń: 1059
 441. Zarządzenie nr 0151/211/2009 Burmistrza Ujazdu
  Wyświetleń: 1058
 442. Informacja o wyborze wykonawcy Studium wykonalności projektu pn. Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd i budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe ? odnawialne źródła energii pompy ciepła
  Wyświetleń: 1057
 443. Ogłoszenie II Przetarg Ustny Nieograniczony na dzierżawę na cele rolne.
  Wyświetleń: 1056
 444. ZAPYTANIE OFERTOWE- PFU- ZAGOSPODAROWANIE RYNKU W UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 1055
 445. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1054
 446. Zwolnienia od podatku dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 1054
 447. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 17.05.2013 r.
  Wyświetleń: 1052
 448. Konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1051
 449. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na: Budowę budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ujazd przy ul. Bolesława Chrobrego na dz. nr 419.
  Wyświetleń: 1050
 450. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZAD.PN.: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zimnej Wódce na potrzeby zabezpieczeń SAG w wodę pitną i ppoż. Znak spr. GT.271.3.2016
  Wyświetleń: 1049
 451. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 08.07.2013 r.
  Wyświetleń: 1048
 452. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujzas z organizacjami pozarządowymi.
  Wyświetleń: 1048
 453. Konkurs ofert na przygotowanie dokumentacji - Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
  Wyświetleń: 1047
 454. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu mpzp osiedla Piaski w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1047
 455. Zarządzenie Burmistrza w sprawie sprzedaży działki budowlanej w Ujexdzie przy ul. Kościuszki oraz działki rolnej w Kluczu
  Wyświetleń: 1046
 456. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 4 działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową , położonych w Ujeździe na osiedlu Piaski
  Wyświetleń: 1045
 457. Burmistrz Ujazdu Ogłasza II Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż 4 działek budowlanych położonych w Ujeździe na osiedlu Piaski
  Wyświetleń: 1043
 458. Zarządzenie 0050.23.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1035
 459. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 26.04.2013 r.
  Wyświetleń: 1030
 460. INFORMACJA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1028
 461. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1027
 462. Zarządzenie Nr 0050.267.2014 z dnia 30.07.2014 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2, mieszczącego się w budynku przy Pl. 1 Maja 15 w Ujeździe oraz oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu .
  Wyświetleń: 1026
 463. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą TARGI PANIEŃSKIE organizowanej w dniu 1 CZERWCA 2014 roku na rynku w Ujeździe
  Wyświetleń: 1018
 464. Informacja o wydanej decyzji nr RG.6220.1.2013
  Wyświetleń: 1017
 465. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa- Ujazd w m. Olszowa ul. Wiejska.
  Wyświetleń: 1017
 466. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie oraz montaz 1szt. tablicy informacyjnej.
  Wyświetleń: 1014
 467. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na ?Przebudowę drogi gminnej ul. Polnej w Jaryszowie?
  Wyświetleń: 1008
 468. Nabór ofert w zakresie obsługi gastronomiczno-handlowej na 2-dniowy festyn w Ujeździe - DNI PARTNERSTWA UJAZD-BRIDLICNA
  Wyświetleń: 1008
 469. OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1008
 470. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. nr 317/3 położonej w m. Zimna Wódka
  Wyświetleń: 1006
 471. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zad.pn:„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie m. Klucz.”
  Wyświetleń: 1006
 472. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1006
 473. ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO
  Wyświetleń: 1004
 474. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia- Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów śceków dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1001
 475. ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 , o pow. 20,10m2 wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntudz. nr 635 oraz 2 działek budowlanych położonych na Piaskach w Ujeździe
  Wyświetleń: 1000
 476. Zaproszenie do złożenia oferty na projekt, wykonanie oraz montaż 1szt. tablicy pamiątkowej w ramach projektu pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1000
 477. Wyznaczenie miejsc na terenioe Gminy Ujazd przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych.
  Wyświetleń: 998
 478. ZAPYTANIE OFERTOWE-OPRACOWANIE SWI WRAZ Z WNIOSKIEM APLIKACYJNYM O DOFINANSOWANIE I FORMULARZEM ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
  Wyświetleń: 998
 479. Informacja o wydanej decyzji - Budowa zakładu produkcyjnego firmy Polmag w Olszowej
  Wyświetleń: 997
 480. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o zebraniu materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 997
 481. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 23.04.2013 r.
  Wyświetleń: 996
 482. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie 2 szt. tabliczek pamiątkowych w ramach projektu pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 995
 483. Zarządzenie 0050.245.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 994
 484. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.201.2013 z dnia 12.09.2013r.w sprawie sprzedaży dz. nr 238/1 w Olszowej
  Wyświetleń: 994
 485. Kwartalne wykonanie budżetu - 2016
  Wyświetleń: 987
 486. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 19.06.2013 r., 20.06.2013 r., 25.06.2013 r.
  Wyświetleń: 984
 487. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych w 2016r
  Wyświetleń: 984
 488. Zmiana Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2016 r.
  Wyświetleń: 983
 489. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Ujazd w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012-2030.
  Wyświetleń: 982
 490. Rok 2016
  Wyświetleń: 982
 491. Zaproszenie do złożenia oferty na nadzór inwestorski pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 981
 492. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych
  Wyświetleń: 978
 493. Ogłoszenie II przetargu ustnegop nieograniczonego na sprzedaż lokalu nr 3 mieszczącego się w budynku mieszkalno-usługowym w Ujeździe przy ul. 3 Maja 19 wraz z ułamkową częścią gruntu.
  Wyświetleń: 977
 494. Kwartalne wykonanie budżetu - rok 2017
  Wyświetleń: 975
 495. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 05.06.2013 r.
  Wyświetleń: 974
 496. Ogłoszenie o II Przetargu Ustnym Nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, mieszczącego się w budynku mieszkalno-usługowym, w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13 wraz z oddaniem w uż. wieczyste 238/10000 części działek nr 518, 519, 520, 521, 522
  Wyświetleń: 974
 497. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 973
 498. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Przebudowa drogi gminnej nr 105774O Księży Las w Olszowej
  Wyświetleń: 972
 499. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 970
 500. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 968
 501. Zarządzenie Nr 0050.107.2016 Burmistrza Ujazdu z dnia 01 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 967
 502. Burmistrz Ujazdu Ogłasza I Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku przy Pl. 1 Maja 13 w Ujeździe o pow. 53m2 wraz z oddaniem w użyt. wiecz.ułamk. części gruntu działek nr 518, 519, 520, 521,522
  Wyświetleń: 965
 503. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 12.06.2012 r.
  Wyświetleń: 964
 504. zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających
  Wyświetleń: 960
 505. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DOŻYNKI GMINNE
  Wyświetleń: 956
 506. Zawiadomienie nr RG.OŚ.6220.32011
  Wyświetleń: 948
 507. Zaproszenie do złożenia oferty na projekt, wykonanie oraz montaż 3 szt. tablic pamiątkowych w ramach projektu pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 947
 508. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 08.03.2013 r.
  Wyświetleń: 946
 509. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.256.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych , położonych w Olszowej w SAG, które sprzedane zostaną w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 946
 510. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla części terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa.
  Wyświetleń: 945
 511. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd
  Wyświetleń: 945
 512. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 01.06.2012 r.
  Wyświetleń: 943
 513. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu pn.: Budowa wiaty- miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nogowczyce wraz z przyłączem energetycznym.
  Wyświetleń: 941
 514. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa ronda wraz z infrastrukturą techniczną na terenie KSSE w Ujeździe
  Wyświetleń: 941
 515. Zarządzenie Nr 0050.52.11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 941
 516. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego
  Wyświetleń: 940
 517. Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 940
 518. Zarządzenie Burmistzra Ujazdu Nr 0050.237.2014 z dnia 27.03.2014r. w sprawie sprzedaży dz. nr 224/2 położonej w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 940
 519. Zarządzenie Burmistrza o sprzedaży w przetargu lok.mieszkalnego nr 7 w budynku przy Pl. 1 Maja 13 w Ujeździe wraz z oddaniem w użytk. wiecz. gruntu
  Wyświetleń: 936
 520. PRZETARG NIEOGRANICZONY - PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STARYM UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 935
 521. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn.Budowa budynku inwentarskiego - fermy brojlerów w miejscowości Klucz.
  Wyświetleń: 935
 522. informacja o odrzuceniu oferty w postępowaniu przetargowym pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 934
 523. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
  Wyświetleń: 934
 524. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 934
 525. Burmistrz Ujazdu Ogłasza II Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż lokalu miesz. nr 7, mieszczącego się w budynku przy Pl. 1 Maja 13 , wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części działki nr 518, 519, 520, 521, 522-UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 933
 526. Zarządzenie Burmistrza nr 0050.96.2012 z dnia 16.05.2012r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej dz. nr 312/1 w Olszowej
  Wyświetleń: 933
 527. Informacja o wydanej decyzji o zmianie decyzji Nr RG.6220.5.2011 z dnia 3 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 932
 528. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.186.2013 z dnia 22.07.2013r w sprawie sprzedaży drewna opałowego.
  Wyświetleń: 932
 529. Zarządzenie nr 0050.211.2013 Burmistrza Ujazd w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 932
 530. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice.
  Wyświetleń: 931
 531. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 9 grudnia 2014 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 930
 532. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 930
 533. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów na Kanale Gliwickim w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 929
 534. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.4.2013 z dnia 7 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 928
 535. ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO
  Wyświetleń: 928
 536. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej składającej się z 2 działek tj. dz. nr 1690/1 o pow. 0,4995 ha oraz dz. nr 1690/4 o pow. 1,7620 ha połozonej w Ujeździe przy ul. Okrzei 6.
  Wyświetleń: 927
 537. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 926
 538. obwieszczenie RDOŚ w Katowicach
  Wyświetleń: 924
 539. Zaproszenie do złożenia oferty na zamieszczenie w prasie lokalnej ogłoszenia promującego projekt pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 924
 540. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 15.04.2013 r.
  Wyświetleń: 923
 541. Kwartalne wykonanie budżetu - 2015
  Wyświetleń: 922
 542. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjnego z przylegającą do niego częścią socjalno-biurową, parkingu na samochody osobowe oraz zjazdu z drogi gminnej -dz. 312/2 na dz. 319 w miejscowości Olszowa.
  Wyświetleń: 922
 543. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. Regulacja koryta rzeki Jordan w km 1+090 - 2+250 Gmina Ujazd
  Wyświetleń: 920
 544. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą TARGI PANIEŃSKIE
  Wyświetleń: 919
 545. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.173.2013 z dnia 10.05.2013r. w sparwie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu
  Wyświetleń: 919
 546. Ogłoszenie I Przetarg Ustny Nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat część nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ujazd z przeznaczeniem pod posadowienie garażu.
  Wyświetleń: 918
 547. Informacja o wydanej decyzji- Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd - odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 917
 548. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 917
 549. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego- Przebudowa dróg leśnych odcienek I km 0+000 do km 1+430, odcienek II km 0+000 do km 0+450 w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 917
 550. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe.
  Wyświetleń: 916
 551. Informacja o wydanej decyzji o zmianie decyzji Nr RG.6220.5.2011 z dnia 3 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 914
 552. Ogłoszenie I przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 387 w Kluczu o pow. 0,5046 ha oraz działki budowlanej o pow. 0,0604 ha w Ujeździe przy ul. Kościuszki
  Wyświetleń: 914
 553. sprzedaż najemcy lokalu mieszkalnego nr 37B/1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu dz. nr 635 w Ujexdzie przy ul. Traugutta 37
  Wyświetleń: 913
 554. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu uchwały Nr XLIV.251.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 11 września 2014r. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa
  Wyświetleń: 912
 555. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd -odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 910
 556. Zarządzenie nr 0050.75.2011 Burmistrza Ujazdu z dnia 19.12.2011 w sprawie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne
  Wyświetleń: 908
 557. ZARZĄDZENIE NR 0151/170 /2009 r. BURMISTRZA UJAZDU w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .
  Wyświetleń: 908
 558. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego- Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1.
  Wyświetleń: 908
 559. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
  Wyświetleń: 906
 560. zarządzenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 906
 561. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 21.09.2012 r.
  Wyświetleń: 905
 562. Zarządzenie Burmistrza o sprzedaży 4 działek budowlanych niezabudowanych położonych w Ujexdzie na osiedlu Piaski
  Wyświetleń: 905
 563. Konkurs na opracowanie studium wykonalności - Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd i budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe ? odnawialne źródła energii pompy ciepła
  Wyświetleń: 904
 564. Ogłoszenie I Przetarg Ustny Nieograniczony na dzierżawę części działki pod garaże oraz pod komercyjną działalność gospodarczą, na okres 5 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 904
 565. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.198.2013 z dnia 02.09.2013r.w sparwie sprzedaży działki nr 238/5 w Olszowej oraz dz. nr 617/1 w Starym Ujeździe
  Wyświetleń: 904
 566. Informacja o wydanej decyzji - Utworzenie Parku Miniatur oraz bazy gastronomiczno-noclegowej w Olszowej.
  Wyświetleń: 903
 567. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych.
  Wyświetleń: 903
 568. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą: „TARGI PANIEŃSKIE" organizowanej w dniu 22 MAJA 2016 roku na rynku w Ujeździe
  Wyświetleń: 903
 569. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 902
 570. Ogłoszenie konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z Organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 902
 571. ZAPYTANIE OFERTOWE - Na opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę nowych siłowni zewnętrznych i placów zabaw oraz modernizację istniejących placów zabaw polegających na doposażeniu ich w nowe urządzenia i urządzenia siłow
  Wyświetleń: 902
 572. Zarządzenie Nr 0151/173/2009r. Burmistrza Ujazdu z dnia 26 marca 2009r.
  Wyświetleń: 902
 573. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu uchwały Nr XL.226.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 901
 574. Zarządzenie Nr 0050.53.2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 900
 575. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi publicznej nr 10576O, na północ od ul. Europejskiej, wraz z infrast. tech. na terenie KSSE w Ujeździe
  Wyświetleń: 898
 576. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce.
  Wyświetleń: 897
 577. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu ochrocny i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 896
 578. ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI
  Wyświetleń: 895
 579. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 894
 580. Zarządzenie burmistrza nr 0050.214.2013 z dnia 12 listopada 2013 w sprawie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne
  Wyświetleń: 891
 581. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.2.2013 z dnia 16 października 2013 r.
  Wyświetleń: 889
 582. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 10.06.2013 r.
  Wyświetleń: 887
 583. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawy gruntów mienia komunalnego
  Wyświetleń: 887
 584. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego dla MGODK w Ujeździe
  Wyświetleń: 884
 585. Informacja o wyborze oferty konkursu wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 884
 586. ZAPYTANIE OFERTOWE-KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTORSKI PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM DLA ZADANIA pn.:Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 884
 587. Zawiadomienie stron o wydanym postanowieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki.
  Wyświetleń: 884
 588. ZARZĄDZENIE NR 0151/180 /2009 r. BURMISTRZA UJAZDU w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .
  Wyświetleń: 883
 589. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzcji - Budowa kanalziacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki.`
  Wyświetleń: 883
 590. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 02.07.2012 r.
  Wyświetleń: 882
 591. Obwieszczenie wydania decyzji na wycinkę drzew wzdłóż rzeki Kłodnica
  Wyświetleń: 882
 592. ogłoszenie I przetargu na sprzedaż lok. mieszkalnego nr 7 miesczącego się w budynku w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu
  Wyświetleń: 881
 593. Otwarty nabór partnera - REWITALIZACJA
  Wyświetleń: 880
 594. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do wglądu do publicznego projektu MPZP dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las.
  Wyświetleń: 879
 595. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe.
  Wyświetleń: 877
 596. Zaproszenie do złożenia oferty na druk ulotki informacyjnej wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, na potrzeby promocji projektu pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 877
 597. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 05.10.2012 r.
  Wyświetleń: 876
 598. Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych niezabudowanych nr 2246/6 i 2374/2 połozonych w Ujeździe przy ul. Bursztynowej
  Wyświetleń: 876
 599. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Nogowczycach przy ul. Lipowej
  Wyświetleń: 876
 600. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. nr 442 położonej w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej, st. wła. Gminy Ujazd, pod zabudowę mieszkaniową , wielorodzinną.
  Wyświetleń: 875
 601. Wynik rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 16 grudnia 2014 roku na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 875
 602. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DNI ZIEMI UJAZDOWSKIEJ 09-10 lipca 2011
  Wyświetleń: 873
 603. Informacja o wydanej decyzji- Budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych w Olszowej, gm. Ujazd.
  Wyświetleń: 871
 604. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd.
  Wyświetleń: 869
 605. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 869
 606. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.4.2012
  Wyświetleń: 867
 607. Informacja w sprawie rostrzygnięcia konkursu na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
  Wyświetleń: 867
 608. Zarządzenie nr 0050.54.2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 867
 609. Zarządzenie 0050.98.2016
  Wyświetleń: 866
 610. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.158.2016 z dnia 2 listopada 2016r, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym, położonych w m. Zimna Wódka
  Wyświetleń: 865
 611. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe zadania z zakresu pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 864
 612. Zarządzenie nr 0050.100.2016 Burmistrza Ujazdu z dnia 28 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 864
 613. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 862
 614. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 16.07.2012 r.
  Wyświetleń: 860
 615. Ogłoszenie burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las.
  Wyświetleń: 860
 616. Zarządzenienie nr 0050.84.2012 Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy e formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 857
 617. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 600 kW oraz odcinka przyłączeniowej linii elektroenergetycznej na działce nr 305/5; położonej w Księżym Lesie, obręb Olszowa, k.m. 4
  Wyświetleń: 856
 618. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki
  Wyświetleń: 855
 619. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą DOŻYNKI GMINNE 04 września 2011
  Wyświetleń: 855
 620. Zaproszenie do złożenia oferty na nadzór inwestorski w zadaniu Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 854
 621. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o sprzedazy dz. nr 1551 o pow. 0,1810 ha położonej w Ujęździe przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową
  Wyświetleń: 853
 622. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Budowa drogi gminnej nr 105784 O ul. Krzemowa i Bazaltowa w Ujeździe
  Wyświetleń: 852
 623. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.162.2013 z dnia 19.03.2013r w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych położonych w Ujeździe
  Wyświetleń: 852
 624. Ogłoszenie o II Przetargu Ustnym Nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, mieszczącego się w budynku mieszkalno-usługowym, w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13 wraz z oddaniem w uż. wieczyste 238/10000 części działek nr 518, 519, 520, 521, 522
  Wyświetleń: 851
 625. Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 851
 626. ZARZĄDZENIE Burmistrza Ujazdu NR 0151/ 304 /2010 r.z dnia 07.12.2010r. w sprawie sprzedazy nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 851
 627. Zaproszenie do złożenia oferty na zamieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu realizacji projektu: Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd- odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 846
 628. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw w miejscowości Olszowa - Księży Las 1
  Wyświetleń: 846
 629. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o sprzedaży dz nr 2351/3 o pow. 0,0182 ha położonej w Ujexdzie na os. Piaski
  Wyświetleń: 845
 630. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia-RG.OŚ.6220.6.2011 z dnia 7 października 2011r.
  Wyświetleń: 844
 631. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa oleju opałowego dla placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Ujazd na rok 2013-2014
  Wyświetleń: 842
 632. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 842
 633. Obwieszczenie o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestcyji celu pu
  Wyświetleń: 841
 634. Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowania przetargowym pn Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 838
 635. INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę drogi gminnej nr 105785O w Strefie Aktywności Gospodarczej obręb Zimna Wódka, gmina UjazdNumer ogłoszenia w BZP 135764 - 2012, data zamieszczenia 27.04.2012
  Wyświetleń: 837
 636. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ujazd
  Wyświetleń: 836
 637. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy planerowej DNI ZIEMI UJAZDOWSKIEJ
  Wyświetleń: 836
 638. Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 836
 639. ZAPYTANIE OFERTOWE-SWI WRAZ Z WNIOSKIEM APLIKACYJNYM-ODPROW.WÓD BURZOWYCH W SAG OLSZOWA I ZIMNA WÓDKA
  Wyświetleń: 834
 640. Ogłoszenie o terminie sesji w sprawie uchwalenia Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Olszowa
  Wyświetleń: 831
 641. Informacja o wydanej decyzji środowiskowej- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa-Ujazd w m. Olszowa ul. Wiejska
  Wyświetleń: 830
 642. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Produkcja eko-pelletu.
  Wyświetleń: 830
 643. Kominikaty o zagrożeniu upraw z dnia 04.07.2016 r.
  Wyświetleń: 826
 644. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 826
 645. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce.
  Wyświetleń: 825
 646. PRZETARG NIEOGRANICZONY - PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM DLA ZADANIA pn.:„Odprowadzenie wód burzowych w SAG Olszowa, Zimna Wódka”
  Wyświetleń: 825
 647. ZARZĄDZENIE NR 0151/242/2010 r. BURMISTRZA UJAZDU w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste dz. nr 548/1 pod garaż wraz z 193/1000 częściami dz. nr 548/8- plac manewrowy położonych w Ujeździe
  Wyświetleń: 825
 648. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia RG.OŚ.6220.7.2011
  Wyświetleń: 825
 649. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. " ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK"
  Wyświetleń: 823
 650. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.
  Wyświetleń: 822
 651. ZARZĄDZENIE NR 0050. 178. 2013 z dnia 11.06.2013r w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .
  Wyświetleń: 821
 652. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 818
 653. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.3.2013 z dnia 05.02.2014r.
  Wyświetleń: 815
 654. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w spr. sprzedaży w formie bezprz. lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku mieszkalnym w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu na rzecznajemcy lokalu
  Wyświetleń: 815
 655. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.188.2013 z dnia 31.07.2013r.w sprawie sprzedaży działki nr 617/2 w Starym Ujeździe pod ciągi pieszo-jezdne
  Wyświetleń: 812
 656. Zarządzenie NR 0050.173.2016 Burmistrza Ujazdu z dnia 5.12.2016 w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 812
 657. Informacja o wynikach konkursu na realizację zadań - usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych
  Wyświetleń: 809
 658. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce.
  Wyświetleń: 809
 659. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2016
  Wyświetleń: 807
 660. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzieżawy
  Wyświetleń: 807
 661. Informacja o wydanej decyzji -Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 805
 662. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa wrejonie przysiółka Księży Las.
  Wyświetleń: 805
 663. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadania pn. Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd. 22.08.2013r.
  Wyświetleń: 805
 664. Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 803
 665. Informacja o wydanej decyzji - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki.
  Wyświetleń: 802
 666. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia Nr RG.6220.2.2014
  Wyświetleń: 802
 667. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa.
  Wyświetleń: 801
 668. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 801
 669. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie warsztatu blacharskiego dla samochodów osobowych na działce nr 22 położonej w Balcarzowicach, gm. Ujazd
  Wyświetleń: 801
 670. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Regulacja koryta rzeki Jordan w km 1+090 - 2+250 Gmina Ujazd
  Wyświetleń: 800
 671. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego dot. wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa ronda wraz z infrastrukturą techniczą na terenie KSSE w Ujeździe
  Wyświetleń: 797
 672. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę obiektu wielofunkcyjnego nw działce nr 544 w Ujeździe
  Wyświetleń: 797
 673. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o sprzedazy w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalneg nr 13/4 mieszczące się w budynku mieszkalno-usługowym w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13-16 wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste ułamkowej cześci gruntu
  Wyświetleń: 796
 674. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie oraz montaż 4 szt. tablic informacyjnych w ramach promocji projektu: Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd- odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 794
 675. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 791
 676. Informacja o wydanej decyzji - Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istnejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw w miejscwości Olszowa-Księży Las
  Wyświetleń: 789
 677. Zarządzenie Burmistrza Ujzdu w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargopwej lokalu użytkowego w Ujeździe pl. 1 Maja 11 na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 789
 678. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzcji - Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1
  Wyświetleń: 786
 679. Zarządzenie o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Ujeździe i Jaryszowie
  Wyświetleń: 785
 680. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 784
 681. OBWIESZCZENIE o opracowaniu projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 2011-2032 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu
  Wyświetleń: 782
 682. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE PFU - REWITALIZACJA RYNKU W UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 782
 683. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetragu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa poddasza budynku remizy strażackiej łącznie z zmianą sposobu użytkowania na cele społeczno-kulturalne wsi wraz z budową wiaty w Starym Ujeździe
  Wyświetleń: 781
 684. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 2011-2032.
  Wyświetleń: 781
 685. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 4 grudnia 2015 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 778
 686. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjnego z przylegającą do niego częścią socjalno-biurową, parkingu na samochody osobowe oraz zjazdu z drogi gminnej -dz. 312/2 na dz. 319 w miejscowości Olszowa.
  Wyświetleń: 777
 687. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi gminnej dojazdowej do studni wodociągowych w Ujeździe
  Wyświetleń: 774
 688. PRZETARG NIEOGRANICZONY- PSP W SIERONIOWICACH
  Wyświetleń: 769
 689. Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie oceny oddzaiływania na środowisko w związku z przystąpieniem do sporządzenia 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 768
 690. STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy UJAZD - 2008 r.
  Wyświetleń: 768
 691. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2016 rok
  Wyświetleń: 765
 692. ROZEZNANIE RYNKU NA OPRACOWANIE SWI
  Wyświetleń: 764
 693. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia ? usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych
  Wyświetleń: 763
 694. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowie stacji obsługi samochodów ciężarowych w Olszowej, gm. Ujazd?
  Wyświetleń: 763
 695. Ogłoszenie konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013
  Wyświetleń: 759
 696. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 759
 697. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa.
  Wyświetleń: 757
 698. Zawiadomienie RG.OŚ.6220.2.2011 Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw
  Wyświetleń: 756
 699. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia- Produkcja eko-pelletu w Sieroniowicach.
  Wyświetleń: 755
 700. ZAWIADOMIENIE stron o wydanym postanowieniu- Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw.
  Wyświetleń: 755
 701. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 751
 702. Ogłoszenie o uzupełniającym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 749
 703. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego dot. wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi publicznej nr 105786O, na północ od ul. Europejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie KSSE w Ujeździe
  Wyświetleń: 741
 704. Unieważnienie postępowania na przygotowanie kompleksowych SIWZ w zwiazku z zadaniem pn. Modernizacja boiska sprotowego w Ujeździe wraz z rozbudowa infrastruktury towrzyszącej.
  Wyświetleń: 735
 705. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne
  Wyświetleń: 732
 706. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia ? usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych w 2014 rok
  Wyświetleń: 728
 707. Informacja o odrzuceniu oferty w postępowaniu przetargowym pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 727
 708. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.196.2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego, w roku szkolnym 2017/2018, uczniom obecnych klas szóstych szkół podstawowych w Jaryszowie i Olszowej.
  Wyświetleń: 725
 709. Informacja o wydanej decyzji - Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1.
  Wyświetleń: 722
 710. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 5 grudnia 2016 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 722
 711. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu 0050.198.2017 z dnia 27.03.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia wniosków złożonych w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 roku
  Wyświetleń: 721
 712. Projekt planu zrównoważonego transportu zbiorowego dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI"
  Wyświetleń: 720
 713. Wyniki konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 roku
  Wyświetleń: 717
 714. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie oraz montaż 4 szt. tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu: Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd- odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 716
 715. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu dot. kosultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2023
  Wyświetleń: 712
 716. Informacja o wydanej decyzji pn. Produkcja eko-pelletu w miejscowości Sierobiowice.
  Wyświetleń: 698
 717. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o sprzedaży dz. nr 471/1 o pow. 0,1460 ha, położonej w Niezdrowicach, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową
  Wyświetleń: 698
 718. Bezpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 691
 719. OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 678
 720. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na obsługę gastronomiczną imprezy pod nazwą: „TARGI PANIEŃSKIE„ organizowanej w dniu 21 MAJA 2017 roku na Rynku Miasta w Ujeździe
  Wyświetleń: 671
 721. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na obsługę gastronomiczną Dożynek Gminnych w Ujeździe w dniu 10 września 2017 r.
  Wyświetleń: 666
 722. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych w 2017r
  Wyświetleń: 659
 723. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA-RPO WO 2001-2020 DZ.2.2.1 - SWI WRAZ Z WNIOSKIEM APLIKACYJNYM - ODPROWADZENIE WÓD BURZOWYCH W SAG OLSZOWA I ZIMNA WÓDKA
  Wyświetleń: 645
 724. Otwarty nabór Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności biologicznej gminy Ujazd”
  Wyświetleń: 627
 725. ZAPYTANIE OFERTOWE-DORADZTWO TECHNICZNE
  Wyświetleń: 625
 726. Zarządzenie Nr 0050.274.2018 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Ujeździe przy ul. Strzeleckiej 6
  Wyświetleń: 625
 727. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 05 grudnia 2016 roku na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 617
 728. Wynik rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2011 roku na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 615
 729. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu 0050.194.2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 roku
  Wyświetleń: 586
 730. Zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie kompleksowych SIWZ w zwiazku z zadaniem pn. Modernizacja boiska sprotowego w Ujeździe wraz z rozbudowa infrastruktury towrzyszącej.
  Wyświetleń: 579
 731. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 573
 732. Przetarg nieograniczony na zad. pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd- Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice.
  Wyświetleń: 562
 733. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 grudnia 2017 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 556
 734. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2016 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 550
 735. SZACOWANIE WARTOŚCI-OBSŁUGA BANKOWA
  Wyświetleń: 519
 736. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego adprowadzania ścieków na terenie Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 512
 737. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 508
 738. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego z dnia 12.10.2017 r.
  Wyświetleń: 496
 739. Ogłoszenie Związku Powiatowo - Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 17 października 2017
  Wyświetleń: 484
 740. ZAPYTANIE OFERTOWE-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
  Wyświetleń: 464
 741. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych w 2018r
  Wyświetleń: 460
 742. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28 listopada 2017 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 458
 743. Wynik konkursu na Dyrektora Żłobka Publicznego w Ujeździe
  Wyświetleń: 431
 744. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na obsługę gastronomiczną imprezy pod nazwą: „TARGI PANIEŃSKIE„ organizowanej w dniu 20 MAJA 2018 roku na Rynku Miasta w Ujeździe w zamian za wyłączność
  Wyświetleń: 397
 745. Harmonogram postępowania rekrutaryjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 201812019 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Ujazd
  Wyświetleń: 384
 746. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru SAG obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice z dnia 29.01.2018 oraz Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Opolskiego z dn 27.02.2018 stwierdzającego nieważność w części w/w planu
  Wyświetleń: 290
 747. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 290
 748. Skład osobowy Rady Miejskiej i Komisji Stałych 2018-2023
  Wyświetleń: 283
 749. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część wsi Sieroniowice z dnia 28.12.2017 oraz Rozstrzygnięce Nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 02.02.2018 stwierdzające nieważność w części w/w planu
  Wyświetleń: 278
 750. PRZETARG NIEOGRANICZONY- PALCE ZABAW I SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE
  Wyświetleń: 253
 751. Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej 2018-2023
  Wyświetleń: 197
 752. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2018-2023
  Wyświetleń: 196
 753. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 189
 754. Petycje
  Wyświetleń: 146
 755. ZAPYTANIE OFERTOWE - OBSŁUGA BANKOWA
  Wyświetleń: 120
 756. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KADENCJA 2018-2023
  Wyświetleń: 118
 757. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r zadania z zakresu pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 90
 758. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych w 2019r
  Wyświetleń: 71
 759. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 12
Metryczka
 • wytworzono:
  18-08-2014
  przez: Roman Więcek
 • opublikowano:
  18-08-2014 09:23
  przez: Roman Więcek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 4334
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 487 50
fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
Konto bankowe: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×