Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 82087Luty: 106691Marzec: 53393Kwiecień: 30250Maj: 43864Czerwiec: 35483
Lipiec: 29476Sierpień: 49627Wrzesień: 14708Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2022
Styczeń: 74121Luty: 76240Marzec: 88528Kwiecień: 63857Maj: 80430Czerwiec: 85244
Lipiec: 85338Sierpień: 90003Wrzesień: 109353Październik: 94615Listopad: 113429Grudzień: 75156
Rok 2021
Styczeń: 87148Luty: 68649Marzec: 76046Kwiecień: 90095Maj: 84305Czerwiec: 84029
Lipiec: 76915Sierpień: 72307Wrzesień: 228674Październik: 84061Listopad: 69998Grudzień: 86567
Rok 2020
Styczeń: 39871Luty: 47446Marzec: 37091Kwiecień: 52163Maj: 54355Czerwiec: 49120
Lipiec: 46734Sierpień: 52794Wrzesień: 68743Październik: 52359Listopad: 52951Grudzień: 70775
Rok 2019
Styczeń: 42871Luty: 52890Marzec: 55017Kwiecień: 63951Maj: 38517Czerwiec: 48596
Lipiec: 38297Sierpień: 35561Wrzesień: 31989Październik: 48895Listopad: 28413Grudzień: 40826
Rok 2018
Styczeń: 49131Luty: 41282Marzec: 54966Kwiecień: 48351Maj: 39346Czerwiec: 47670
Lipiec: 32663Sierpień: 70101Wrzesień: 51188Październik: 47129Listopad: 39214Grudzień: 49685
Rok 2017
Styczeń: 26461Luty: 21376Marzec: 24658Kwiecień: 22575Maj: 28257Czerwiec: 27122
Lipiec: 36424Sierpień: 25291Wrzesień: 30282Październik: 28432Listopad: 26145Grudzień: 30363
Rok 2016
Styczeń: 25231Luty: 27967Marzec: 27532Kwiecień: 21843Maj: 19408Czerwiec: 19058
Lipiec: 18552Sierpień: 21405Wrzesień: 21978Październik: 19168Listopad: 25493Grudzień: 25212
Rok 2015
Styczeń: 14318Luty: 10499Marzec: 12960Kwiecień: 15304Maj: 23156Czerwiec: 19602
Lipiec: 15670Sierpień: 17123Wrzesień: 17032Październik: 17443Listopad: 15671Grudzień: 20329
Rok 2014
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 122Wrzesień: 6Październik: 12136Listopad: 15643Grudzień: 10524
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 169194
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 164643
 3. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 157778
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 121230
 5. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 61849
 6. obwieszczenia
  Wyświetleń: 39835
 7. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 37669
 8. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KADENCJA 2018-2023
  Wyświetleń: 36633
 9. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 35502
 10. Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 30830
 11. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 30320
 12. Zawiadomienia o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 29875
 13. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 25623
 14. Gospodarka przestrzenna
  Wyświetleń: 23525
 15. Komunikaty o ochronie roślin przed chorobami i szkodnikami
  Wyświetleń: 23434
 16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Niezdrowice z dnia 28.05.2009
  Wyświetleń: 22830
 17. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 22651
 18. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 20205
 19. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 18206
 20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Jaryszów z dnia 27.10.2009
  Wyświetleń: 16810
 21. Burmistrz Ujazdu
  Wyświetleń: 15307
 22. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 14648
 23. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 14547
 24. Kwartalne informacje z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 14319
 25. Dofinansowania inne
  Wyświetleń: 14190
 26. Wybory Samorządowe
  Wyświetleń: 13405
 27. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 13338
 28. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 13324
 29. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 12760
 30. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 12581
 31. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 11948
 32. Archiwum nagrań z sesji Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 10978
 33. Transmisja z obrad Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 10957
 34. Zarządzanie kryzysowe
  Wyświetleń: 10905
 35. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy UJAZD - 2014r
  Wyświetleń: 10739
 36. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 10215
 37. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 10060
 38. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 10045
 39. Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 9937
 40. Gminny Zarząd Oświaty
  Wyświetleń: 9648
 41. Statut Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 9629
 42. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 9531
 43. Miejsko Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej
  Wyświetleń: 9506
 44. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe z dnia 28.05.2012
  Wyświetleń: 9492
 45. Rejestr działalności regulowanej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 9411
 46. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 9395
 47. Karty informacyjne o środowisku - inne
  Wyświetleń: 9389
 48. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 9289
 49. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 9244
 50. KADENCJA 2002-2006
  Wyświetleń: 9238
 51. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Ujeździe
  Wyświetleń: 9210
 52. EKOPORTAL
  Wyświetleń: 9184
 53. Wybory Parlamentarne
  Wyświetleń: 9040
 54. Zaświadczenie o przeznaczeniu w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz o potwierdzeniu czy działka/i nie znajduje/ą się lub znajduje/ą na obszarze rewitalizacji i/lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji
  Wyświetleń: 9005
 55. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 8900
 56. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2013 rok
  Wyświetleń: 8864
 57. Informacje
  Wyświetleń: 8640
 58. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 8640
 59. Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 8495
 60. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 8411
 61. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 8405
 62. Karty informacyjne o środowisku - zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 8388
 63. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 8345
 64. Referenda
  Wyświetleń: 8309
 65. Przetarg na opracowanie programu funkcjonalno– użytkowego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 8281
 66. Rządowe Centrum Legislacji
  Wyświetleń: 8241
 67. Wybory Ławników
  Wyświetleń: 8212
 68. Referat Organizacyjno-Gospodarczy
  Wyświetleń: 8188
 69. Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 8055
 70. Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 7999
 71. Pobierz programy
  Wyświetleń: 7913
 72. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
  Wyświetleń: 7906
 73. Przyjmowanie i załatwianie spraw
  Wyświetleń: 7898
 74. Komórki organizacyjne
  Wyświetleń: 7865
 75. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 7783
 76. Referat Inwestycji
  Wyświetleń: 7783
 77. Uchwały Rady Miejskiej 2005
  Wyświetleń: 7656
 78. Dofinansowania UE
  Wyświetleń: 7632
 79. Uchwały Rady Miejskiej 2004
  Wyświetleń: 7576
 80. Budżet Gminy Ujazd na 2010 rok
  Wyświetleń: 7478
 81. Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych
  Wyświetleń: 7448
 82. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 7425
 83. Referat Finansowo-Budżetowy
  Wyświetleń: 7424
 84. Opracowanie ekofizjograficzne do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi: Klucz, Zimna Wódka, Olszowa, Sieroniowice
  Wyświetleń: 7398
 85. Petycje
  Wyświetleń: 7379
 86. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7348
 87. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 7282
 88. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 7243
 89. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce z dnia 27.06.2012
  Wyświetleń: 7191
 90. Zasady dostępu do informacji publicznej
  Wyświetleń: 7163
 91. Pomoc dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 7145
 92. Uchwały Rady Miejskiej 2002-2003
  Wyświetleń: 7127
 93. Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej 2018-2023
  Wyświetleń: 7017
 94. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 6920
 95. Budżet Gminy Ujazd na 2008 rok
  Wyświetleń: 6882
 96. PRZETARG NIEOGRANICZONY- II POSTĘPOWANIE-PLACE ZABAW
  Wyświetleń: 6880
 97. Dostępność
  Wyświetleń: 6786
 98. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 6700
 99. Przedszkola
  Wyświetleń: 6568
 100. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla częsci terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa z dnia 27.06.2012
  Wyświetleń: 6449
 101. Budżet Gminy Ujazd na 2007 rok
  Wyświetleń: 6412
 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymania psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 6400
 103. MPZP terenu w granicach administracyjnych wsi Stary Ujazd z dnia 28.10.2010
  Wyświetleń: 6362
 104. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 6175
 105. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Sieroniowice i Zimna Wódka z dnia 03.07.2009
  Wyświetleń: 6140
 106. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KADENCJA 2014-2018
  Wyświetleń: 6129
 107. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 6069
 108. Przetarg nieograniczony w systemie zaprojektuj i wybuduj na zadanie pn.: Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 6058
 109. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KADENCJA 2010-2014
  Wyświetleń: 6043
 110. Szkoły Podstawowe
  Wyświetleń: 5976
 111. MPZP w gminie Ujazd dla części terenów miasta Ujazd z dnia 27.04.2010
  Wyświetleń: 5945
 112. Rok 2017
  Wyświetleń: 5836
 113. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 5799
 114. Statut
  Wyświetleń: 5786
 115. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 5655
 116. PRZETARG NIEOGRANICZONY- Wykonanie robót budowlanych - POSTĘPOWANIE NR GT.271.2.2018
  Wyświetleń: 5626
 117. Wydanie i wymiana, zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  Wyświetleń: 5615
 118. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Zimna Wódka 2004 r.
  Wyświetleń: 5510
 119. Organizacja pracy
  Wyświetleń: 5471
 120. Zapytanie ofertowe-opracowanie dokumentacji
  Wyświetleń: 5446
 121. Rok 2017
  Wyświetleń: 5425
 122. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 5416
 123. Przetarg nieograniczony- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olszowa
  Wyświetleń: 5357
 124. Organizacja pracy
  Wyświetleń: 5323
 125. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2018 rok
  Wyświetleń: 5269
 126. Gminny Zarząd Oświaty
  Wyświetleń: 5265
 127. Potwierdzenie za zgodność kopii dokumentu z oryginałem
  Wyświetleń: 5238
 128. Zapytanie ofertowe-nadzór-żłobek
  Wyświetleń: 5233
 129. Informacja o mobilnym punkcie informacyjnym funduszy Europejskich
  Wyświetleń: 5226
 130. OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO - budowa dróg publicznych na osiedlu Piaski w Ujeździe - etap III,
  Wyświetleń: 5215
 131. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe
  Wyświetleń: 5195
 132. PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 5190
 133. Statut
  Wyświetleń: 5167
 134. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 5100
 135. Uchwały podatkowe na 2007 rok
  Wyświetleń: 5084
 136. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 5083
 137. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
  Wyświetleń: 5057
 138. Podatek rolny
  Wyświetleń: 5054
 139. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego fragment miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice z dnia 31.08.2015
  Wyświetleń: 4987
 140. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 4981
 141. ZAPYTANIE OFERTOWE- Kompleksowy nadzór inwestorski- Szkoła w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 4937
 142. 2014
  Wyświetleń: 4934
 143. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Założenie gminnego żłobka w Ujeździe
  Wyświetleń: 4930
 144. Przetarg nieograniczony: na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zad.pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe” - II postępowanie
  Wyświetleń: 4923
 145. Oświadczenia majątkowe Burmistrza Ujazdu kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 4884
 146. 2010
  Wyświetleń: 4849
 147. PRZETARG NIEOGRANICZONY- Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz
  Wyświetleń: 4839
 148. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 4830
 149. Budżet Gminy Ujazd na 2009 rok
  Wyświetleń: 4827
 150. PRZETARG NIEOGRANICZONY- NADZÓR
  Wyświetleń: 4823
 151. 2008
  Wyświetleń: 4817
 152. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
  Wyświetleń: 4811
 153. 2012
  Wyświetleń: 4790
 154. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa, Zimna Wódka, Sieroniowice - SAG z dnia 28.10.2008
  Wyświetleń: 4772
 155. Przetarg na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Ujazd i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 4771
 156. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów.
  Wyświetleń: 4769
 157. 2009
  Wyświetleń: 4744
 158. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedaży 2 działek budowlanych , połozonych w Ujeździe, na osiedlu Piaski .
  Wyświetleń: 4743
 159. Chcesz pozyskać wsparcie z środków UE? Przystąp do Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 4733
 160. Ogłoszenie II przetargu pisemnego, na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 4731
 161. Sprawozdania Finansowe
  Wyświetleń: 4695
 162. Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu - przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 4694
 163. Zapytanie ofertowe-remont dachu kościoła
  Wyświetleń: 4673
 164. 2013
  Wyświetleń: 4649
 165. Rok 2006
  Wyświetleń: 4641
 166. 2011
  Wyświetleń: 4626
 167. Uchwały podatkowe na 2006 rok
  Wyświetleń: 4626
 168. Lata 2009-2014
  Wyświetleń: 4621
 169. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ujazd - 2004 r.
  Wyświetleń: 4614
 170. Uchwały podatkowe na 2004 rok
  Wyświetleń: 4614
 171. Informacja o wydanej decyzji RG OŚ 7632-7/10
  Wyświetleń: 4613
 172. Konkurs na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
  Wyświetleń: 4613
 173. Uchwały podatkowe na 2005 rok
  Wyświetleń: 4603
 174. Statut
  Wyświetleń: 4600
 175. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Olszowa 2004 r.
  Wyświetleń: 4597
 176. Wybory Parlamentarne 2011
  Wyświetleń: 4596
 177. Wynik konkursu na Dyrektora Żłobka Publicznego w Ujeździe
  Wyświetleń: 4596
 178. PRZETARG NIEOGRANICZONY - BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W BALCARZOWICACH DZ.NR 9
  Wyświetleń: 4569
 179. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4543
 180. Podatek leśny
  Wyświetleń: 4507
 181. Wybory Parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 4485
 182. Rok 2005
  Wyświetleń: 4482
 183. Budżet Gminy Ujazd na 2012 rok
  Wyświetleń: 4471
 184. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Nogowczyce - 2004 r.
  Wyświetleń: 4462
 185. Budżet Gminy Ujazd na 2014 rok
  Wyświetleń: 4448
 186. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 4440
 187. Rok 2009
  Wyświetleń: 4426
 188. Wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4420
 189. Zezwolenie na wycinkę drzewa
  Wyświetleń: 4419
 190. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 4412
 191. PRZETARG NIEOGRANICZONY- PRZEBUDOWA DRÓG- GT.271.6.2018
  Wyświetleń: 4406
 192. Budżet Gminy Ujazd na 2011 rok
  Wyświetleń: 4402
 193. Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia
  Wyświetleń: 4365
 194. Referendum 06-09-2015
  Wyświetleń: 4363
 195. VI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 4351
 196. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 4324
 197. Rok 2004
  Wyświetleń: 4311
 198. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
  Wyświetleń: 4298
 199. Rok 2008
  Wyświetleń: 4295
 200. Organizacja pracy
  Wyświetleń: 4292
 201. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 r.
  Wyświetleń: 4291
 202. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 4289
 203. ogłoszenia
  Wyświetleń: 4262
 204. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 4256
 205. Rok 2003
  Wyświetleń: 4252
 206. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2012 rok
  Wyświetleń: 4244
 207. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 4241
 208. Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości
  Wyświetleń: 4213
 209. Wybory Ławników 2019
  Wyświetleń: 4201
 210. Akt zgonu
  Wyświetleń: 4189
 211. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2011 rok
  Wyświetleń: 4188
 212. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4187
 213. Skład osobowy Rady Miejskiej i Komisji Stałych 2014-2018
  Wyświetleń: 4183
 214. Rok 2005
  Wyświetleń: 4179
 215. VII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4177
 216. Zawiadomienie RG OŚ 7632-7/2010 z dnia 21.01.2011r.
  Wyświetleń: 4172
 217. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Sieroniowice 2004 r.
  Wyświetleń: 4167
 218. Rok 2007
  Wyświetleń: 4165
 219. Rok 2002
  Wyświetleń: 4162
 220. Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4158
 221. Zapytanie ofertowe- dokumentacja
  Wyświetleń: 4152
 222. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2017
  Wyświetleń: 4147
 223. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4144
 224. Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko stałe
  Wyświetleń: 4139
 225. Rok 2007
  Wyświetleń: 4139
 226. Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2010-2017
  Wyświetleń: 4126
 227. Obwodnica
  Wyświetleń: 4116
 228. Rok 2003
  Wyświetleń: 4115
 229. Rok 2008
  Wyświetleń: 4113
 230. 2007
  Wyświetleń: 4109
 231. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Wykonanie obiektów budowlanych- Poprawa oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 4090
 232. PRZETARG NIEOGRANICZONY: NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANMYCH DLA ZAD.:Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 4089
 233. Rok 2004
  Wyświetleń: 4082
 234. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego lub zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  Wyświetleń: 4082
 235. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2011
  Wyświetleń: 4079
 236. Wybory Ławników 2011
  Wyświetleń: 4074
 237. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego - ul. Zapłotna w m. Olszowa
  Wyświetleń: 4072
 238. Strategia Rozwoju Miasta i Gmniny Ujazd
  Wyświetleń: 4061
 239. Rok 2006
  Wyświetleń: 4051
 240. Plany pracy Rady Miejskiej i Komisji Stałych
  Wyświetleń: 4050
 241. Zarządzenie 0050.243.2017 w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 4047
 242. Budżet Gminy Ujazd na 2006 rok
  Wyświetleń: 4034
 243. Jak załatwić sprawę w OPS
  Wyświetleń: 4027
 244. Przetarg nieograniczony- PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STARYM UJEŹDZIE - II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 4024
 245. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów SAG, uchwała z 25 lutego 2002.
  Wyświetleń: 4016
 246. Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
  Wyświetleń: 4008
 247. Żłobki
  Wyświetleń: 4005
 248. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 3983
 249. PRZETARG NIEOGRANICZONY - PRZEDSZKOLE W STARYM UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 3976
 250. Budżet Gminy Ujazd na 2013 rok
  Wyświetleń: 3964
 251. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Balcarzowice - 2004 r.
  Wyświetleń: 3937
 252. Zapytanie ofertowe - LIKWIDACJA POGŁOSU W HALI SPORTOWEJ W JARYSZOWIE
  Wyświetleń: 3929
 253. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010
  Wyświetleń: 3908
 254. PRZETARG NIEOGRANICZONY -ODPROWADZENIE WÓD BURZOWYCH W SAG OLSZOWA, ZIMNA WÓDKA
  Wyświetleń: 3900
 255. ROK 2011 - karty informacyjne
  Wyświetleń: 3899
 256. Wybory do Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3890
 257. Rok 2001
  Wyświetleń: 3884
 258. Miejscowy Plan Zagosopodarowania Przestrzennego wsi Klucz - 2004 r.
  Wyświetleń: 3883
 259. Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 3880
 260. Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej
  Wyświetleń: 3880
 261. Konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych.
  Wyświetleń: 3876
 262. Wykaz osób fizycznych i osób prawnych, którym udzielono pomocy publicznej za 2009 rok
  Wyświetleń: 3872
 263. ROZEZNANIE RYNKU-DORADZTWO TECHNICZNE-OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW UJAZD
  Wyświetleń: 3867
 264. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r zadania z zakresu pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 3859
 265. Wybory Samorządowe 2016 - Uzupełniające
  Wyświetleń: 3856
 266. Nabycie lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 3848
 267. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej
  Wyświetleń: 3836
 268. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 3834
 269. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2014
  Wyświetleń: 3820
 270. Rok 2016
  Wyświetleń: 3810
 271. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2013
  Wyświetleń: 3803
 272. Rok 2000
  Wyświetleń: 3795
 273. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  Wyświetleń: 3783
 274. Wniosek do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ujazd
  Wyświetleń: 3779
 275. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o zebraniu materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3777
 276. Skład osobowy Rady Miejskiej i Komisji Stałych
  Wyświetleń: 3776
 277. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3771
 278. PRZETARG NIEOGRANICZONY: Rozbudowa drogi gminnej nr 105776 O ul. Europejska w m.Olszowa i Zimna Wódka
  Wyświetleń: 3770
 279. Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 3767
 280. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego adprowadzania ścieków na terenie Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 3761
 281. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2014 rok
  Wyświetleń: 3761
 282. Rejestracja urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 3755
 283. Zapytanie ofertowe-boisko Niezdrowice-ogrodzenie,piłkochwyt,wiaty magazynowe
  Wyświetleń: 3752
 284. Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 3751
 285. Uchwały podatkowe na 2016 rok
  Wyświetleń: 3751
 286. PRZETARG NIEOGRANICZONY-ŚWIETLICA W NOGOWCZYCACH
  Wyświetleń: 3741
 287. Ocena Jakości Wody
  Wyświetleń: 3734
 288. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa z dnia 11-09-2014
  Wyświetleń: 3708
 289. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3708
 290. Budżet Gminy Ujazd na 2005 rok
  Wyświetleń: 3707
 291. Obwieszczenia, zawiadomienia
  Wyświetleń: 3707
 292. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa wiaty miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nogowczyce wraz z przyłączem energetycznym.
  Wyświetleń: 3695
 293. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 3693
 294. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2012
  Wyświetleń: 3687
 295. Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń w pasie drogowym (linii elektroenergetycznej, telefonicznej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej itp.)
  Wyświetleń: 3680
 296. Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego
  Wyświetleń: 3674
 297. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski w Ujeździe - etap III
  Wyświetleń: 3670
 298. Uchwały podatkowe na 2011 rok
  Wyświetleń: 3663
 299. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 3657
 300. Projekt systemowy Moja Szansa
  Wyświetleń: 3653
 301. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.255.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu, położonych w Olszowej w SAG
  Wyświetleń: 3641
 302. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Wyświetleń: 3629
 303. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3626
 304. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las.
  Wyświetleń: 3625
 305. ROK 2012 - karty informacyjne
  Wyświetleń: 3625
 306. Inkaso podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 3624
 307. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchości gruntowych nr 25/13, 24/21, 23/13,18/9, położonych w Olszowej w SAG
  Wyświetleń: 3623
 308. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie
  Wyświetleń: 3621
 309. Udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
  Wyświetleń: 3619
 310. Przetarg nieograniczony na zadanie: Rozbudowa drogi gminnej nr 105758 O Kolonia wraz z budową kanalizacji burzowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1441 O Jaryszów - Zimna Wódka w Jaryszowie.
  Wyświetleń: 3613
 311. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2010
  Wyświetleń: 3609
 312. Potwierdzenie własnoręczności podpisu
  Wyświetleń: 3603
 313. Zawarcie związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą
  Wyświetleń: 3594
 314. Rok 2014- karty informacyjne o środowisku.
  Wyświetleń: 3583
 315. ZGKIM - Informacja (Pozwolenie Wodno Prawne)
  Wyświetleń: 3583
 316. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2018-2023
  Wyświetleń: 3579
 317. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
  Wyświetleń: 3579
 318. OBWIESZCZENIESTAROSTY STRZELECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 3574
 319. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3573
 320. Zarządzenie Nr 0050.266.2014 z dnia 30.07.2014r. dot. sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym oraz w formie bezprzetargowej nieruhomości stanowiących włsność Gminy Uajzd położone w m. Olszowa.
  Wyświetleń: 3553
 321. Rok 2010 - karty informacyjne o środowisku
  Wyświetleń: 3546
 322. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2009 rok
  Wyświetleń: 3543
 323. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 3537
 324. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedazy lokali uzytkowych na rzecz najemców
  Wyświetleń: 3527
 325. Informacja o wyrobach zawierających azbest
  Wyświetleń: 3526
 326. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej
  Wyświetleń: 3519
 327. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3511
 328. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 3507
 329. Przetarg nieograniczony - przewóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 3492
 330. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2007 rok
  Wyświetleń: 3485
 331. ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO
  Wyświetleń: 3483
 332. Dostawa oleju opałowego dla placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Ujazd na rok 2013-2014
  Wyświetleń: 3449
 333. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe
  Wyświetleń: 3449
 334. Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe ogłasza nabór ofert w zakresie obsługi gastronomicznej dożynek gminnych w Ujeździe.
  Wyświetleń: 3447
 335. Uchwała - wzór deklaracji na podatek rolny
  Wyświetleń: 3443
 336. Zmiana terminu składania deklaracji osób prawnych i opłat na podatek od nieruchomości w styczniu 2012
  Wyświetleń: 3436
 337. Rok 2012 - karty informacyjne o środowisku.
  Wyświetleń: 3432
 338. Przetarg nieograniczony na: Zabudowę pomp ciepła powietrze- woda oraz wykonanie boiska do siatkówki plażowej w obiekcie sportowym przy ulicy Chrobrego w Ujeździe.
  Wyświetleń: 3415
 339. zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sparwie sprzedaży działek w formie bezprzetargowej na poprawę warunków sąsiedniej działki
  Wyświetleń: 3413
 340. Rok 2013- karty informacyjne o środowisku.
  Wyświetleń: 3411
 341. Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 3410
 342. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 3408
 343. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ujazd przy ul. Chrobrego na dz. nr 419.
  Wyświetleń: 3401
 344. Wybory do Gminnej Rady Seniorów 2019
  Wyświetleń: 3393
 345. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej dz. nr 101 o pow. 0,1500ha położonej w Olszowej na poprawę warunków sąsiedniej działki stanowiącej własność firmy SEEK.
  Wyświetleń: 3392
 346. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sieroniowicach i Balcarzowicach.
  Wyświetleń: 3391
 347. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 3389
 348. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2016 rok
  Wyświetleń: 3386
 349. Rok 2011 - karty informacyjne o środowisku.
  Wyświetleń: 3384
 350. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 3381
 351. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko stałe.
  Wyświetleń: 3367
 352. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych położonych w Ujeździe na osiedlu Piaski oraz w Niezdrowicach, stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 3363
 353. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe.
  Wyświetleń: 3360
 354. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu 0050.232.2014 z dnia 06.02.2014r. w sparwie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3354
 355. Budowa drogi gminnej ulicy Pięknej w Ujeździe
  Wyświetleń: 3336
 356. Przetarg nieograniczony: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Klucz
  Wyświetleń: 3323
 357. Budżet Gminy Ujazd na 2016 rok
  Wyświetleń: 3319
 358. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 04 grudnia 2017 roku na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3306
 359. Budowa drogi gminnej nr 105785O w Strefie Aktywności Gospodarczej obręb Zimna Wódka, gmina Ujazd
  Wyświetleń: 3302
 360. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
  Wyświetleń: 3298
 361. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Ujazd i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 3295
 362. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2015 rok
  Wyświetleń: 3293
 363. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 105774 O Księży Las w Olszowej
  Wyświetleń: 3290
 364. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU
  Wyświetleń: 3287
 365. Burmistrz Ujazdu Ogłasza II Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż 4 działek budowlanych położonych w Ujeździe na osiedlu Piaski
  Wyświetleń: 3275
 366. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi.
  Wyświetleń: 3271
 367. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2017 rok
  Wyświetleń: 3266
 368. Ogłoszenie II przetargu Ustnego Nieograniczonego - na sprzedaż 3 działek budowlanych , niezabudowanych , położonych w Ujeździe na osiedlu Piaski
  Wyświetleń: 3265
 369. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3265
 370. Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 3263
 371. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3245
 372. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2015
  Wyświetleń: 3245
 373. Budżet Gminy Ujazd na 2004 rok
  Wyświetleń: 3244
 374. Wpis lub zmiana wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 3235
 375. Modernizacja ujęć wody na terenie gminy Ujazd - roboty elektryczne
  Wyświetleń: 3233
 376. Wyznaczenie miejsc na terenioe Gminy Ujazd przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych.
  Wyświetleń: 3231
 377. Zarządzanie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości ptrzeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3231
 378. Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na dyrektora PSP Olszowa
  Wyświetleń: 3227
 379. Zawiadomienie-Budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych w Olszowej, gm. Ujazd.
  Wyświetleń: 3227
 380. Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej ul. Polnej w Jaryszowie.
  Wyświetleń: 3217
 381. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2010 rok
  Wyświetleń: 3214
 382. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek rolnych położonych w Ujeździe
  Wyświetleń: 3206
 383. Protokół z otwarcia ofert z przetargu nieograniczonego pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 3204
 384. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.186.2013 z dnia 22.07.2013r w sprawie sprzedaży drewna opałowego.
  Wyświetleń: 3189
 385. Skład osobowy Rady Miejskiej i Komisji Stałych 2018-2023
  Wyświetleń: 3184
 386. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 105758 O Kolonia w Jaryszowie.
  Wyświetleń: 3174
 387. ZAPYTANIE OFERTOWE-NADZÓR NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI
  Wyświetleń: 3174
 388. Klauzule informacyjne
  Wyświetleń: 3173
 389. Zarządzenie Nr 0050.52.11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 3173
 390. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Budowa drogi gminnej nr 105784 O ul. Krzemowa i Bazaltowa w Ujeździe
  Wyświetleń: 3172
 391. Dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 3168
 392. Zarządzenie nr 0151/211/2009 Burmistrza Ujazdu
  Wyświetleń: 3157
 393. Zamówienia publiczne nieobjęte PZP
  Wyświetleń: 3154
 394. Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na modernizację ujęć wody na terenie gminy Ujazd - roboty elektryczne
  Wyświetleń: 3150
 395. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zabudowę pomp ciepła powietrze-woda oraz wykonanie boiska do siatkówki plażowej w obiekcie sportowym przy ulicy Chrobrego w Ujeździe.
  Wyświetleń: 3149
 396. Zarządzenie Burmistrza w sprawie sprzedaży działki budowlanej w Ujexdzie przy ul. Kościuszki oraz działki rolnej w Kluczu
  Wyświetleń: 3143
 397. Budżet Gminy Ujazd na 2015 rok
  Wyświetleń: 3142
 398. Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęć wody na terenie gminy Ujazd
  Wyświetleń: 3140
 399. Zarządzenie Burmistrza o sprzedaży w przetargu lok.mieszkalnego nr 7 w budynku przy Pl. 1 Maja 13 w Ujeździe wraz z oddaniem w użytk. wiecz. gruntu
  Wyświetleń: 3128
 400. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.155.2013 z dnia 12.02.2013r.w sprawie sprzedazy działek budowlanych w Ujeździe na osiedlu Piaski oraz w Niezdrowicach .
  Wyświetleń: 3127
 401. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu PROJEKTÓW UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW
  Wyświetleń: 3124
 402. Przebudowa poddasza budynku remizy strażackiej łącznie z zmianą sposobu użytkowania na cele społeczno-kulturalne wsi wraz z budową wiaty w Starym Ujeździe
  Wyświetleń: 3115
 403. PRZETARG NIEOGRANICZONY - RUINY ZAMKU
  Wyświetleń: 3113
 404. Uchwała - wzór deklaracji na podatek leśny
  Wyświetleń: 3113
 405. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 3110
 406. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w latach 2014 – 2020
  Wyświetleń: 3107
 407. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3105
 408. Wybory Parlamentarne 2019
  Wyświetleń: 3104
 409. sprzedaż najemcy lokalu mieszkalnego nr 37B/1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu dz. nr 635 w Ujexdzie przy ul. Traugutta 37
  Wyświetleń: 3103
 410. Zarządzenie 0050.23.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 3103
 411. Kwartalne wykonanie budżetu - rok 2017
  Wyświetleń: 3102
 412. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawy gruntów mienia komunalnego
  Wyświetleń: 3095
 413. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych ,niezabudowanych, położonych w Ujeżdzie na osiedlu Piaski i Niezdrowicach
  Wyświetleń: 3092
 414. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3082
 415. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK"
  Wyświetleń: 3078
 416. zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających
  Wyświetleń: 3076
 417. I Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek nr 238/1 , 238/5 w Olszowej oraz dz. nr 617/1 w Starym Ujeździe
  Wyświetleń: 3073
 418. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego - Budowa zakładu produkcyjnego firmy Polmag w Olszowej.
  Wyświetleń: 3069
 419. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.201.2013 z dnia 12.09.2013r.w sprawie sprzedaży dz. nr 238/1 w Olszowej
  Wyświetleń: 3067
 420. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ujazd
  Wyświetleń: 3065
 421. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.198.2013 z dnia 02.09.2013r.w sparwie sprzedaży działki nr 238/5 w Olszowej oraz dz. nr 617/1 w Starym Ujeździe
  Wyświetleń: 3063
 422. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz działki nr 224/2 , położonej w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 3062
 423. Konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych.
  Wyświetleń: 3058
 424. Zarządzenie Burmistrza o sprzedaży 4 działek budowlanych niezabudowanych położonych w Ujexdzie na osiedlu Piaski
  Wyświetleń: 3051
 425. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 3050
 426. łoszenie o I przetargu na lokal mieszkalny o pow. 114,80 m2 w Ujeździe przy ul. 3 Maja 19
  Wyświetleń: 3049
 427. Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3049
 428. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2016
  Wyświetleń: 3046
 429. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3046
 430. Konsultacje społeczne Projektu dokumentu „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 3045
 431. Konsultacje społeczne dla projektu: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ujazd”
  Wyświetleń: 3040
 432. INFORMACJA o wydanej decyzji - Komora przeładunkowa farmaceutyczna.
  Wyświetleń: 3035
 433. Zarządzenie Nr 0050.53.2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3035
 434. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą: TARGI PANIEŃSKIE
  Wyświetleń: 3031
 435. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.173.2013 z dnia 10.05.2013r. w sparwie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu
  Wyświetleń: 3031
 436. ZARZĄDZENIE NR 0050. 178. 2013 z dnia 11.06.2013r w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .
  Wyświetleń: 3024
 437. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 4 działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową , położonych w Ujeździe na osiedlu Piaski
  Wyświetleń: 3023
 438. Zarządzenie burmistrza nr 0050.214.2013 z dnia 12 listopada 2013 w sprawie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne
  Wyświetleń: 3023
 439. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Nogowczycach przy ul. Lipowej
  Wyświetleń: 3020
 440. Zarządzenie nr 0050.54.2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3016
 441. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2003 rok
  Wyświetleń: 3011
 442. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 3 działek budowlanych położonych w Ujeździe przy ul. Krzemowej na os. Piaski
  Wyświetleń: 3007
 443. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe- zaprojektuj i wybuduj.
  Wyświetleń: 3004
 444. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3001
 445. Zarządzenie Burmistrza nr 0050.96.2012 z dnia 16.05.2012r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej dz. nr 312/1 w Olszowej
  Wyświetleń: 2998
 446. ZARZĄDZENIE Burmistrza Ujazdu NR 0151/ 304 /2010 r.z dnia 07.12.2010r. w sprawie sprzedazy nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 2998
 447. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom-szkoła-dom
  Wyświetleń: 2997
 448. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego - Utworzenie Parku Miniatur oraz bazy gastronomiczno-noclegowej w Olszowej
  Wyświetleń: 2993
 449. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania- Produkcja eko-pelletu.
  Wyświetleń: 2990
 450. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Komora przeładunkowa farmaceutyczna
  Wyświetleń: 2982
 451. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2981
 452. Kwartalne wykonanie budżetu - 2016
  Wyświetleń: 2979
 453. Ogłoszenie o terminie sesji w sprawie uchwalenia Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Olszowa
  Wyświetleń: 2979
 454. Zarządzenie Nr 0050.5.2014 Burmistrza Ujazdu z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
  Wyświetleń: 2979
 455. Obwieszczenie o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestcyji celu pu
  Wyświetleń: 2969
 456. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji- Budowa zakładu produkującego firmy Polmag w Olszowej.
  Wyświetleń: 2969
 457. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na 2016 rok
  Wyświetleń: 2966
 458. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2965
 459. ZAPYTANIE OFERTOWE- PFU- ZAGOSPODAROWANIE RYNKU W UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 2965
 460. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2964
 461. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2962
 462. ZARZĄDZENIE NR 0151/170 /2009 r. BURMISTRZA UJAZDU w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .
  Wyświetleń: 2962
 463. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o sprzedaży dz nr 2351/3 o pow. 0,0182 ha położonej w Ujexdzie na os. Piaski
  Wyświetleń: 2960
 464. Wyniki przetargu - Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęć wody na terenie gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2954
 465. zarządzenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2951
 466. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 2948
 467. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o sprzedazy dz. nr 1551 o pow. 0,1810 ha położonej w Ujęździe przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową
  Wyświetleń: 2944
 468. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów na Kanale Gliwickim w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 2940
 469. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu mpzp osiedla Piaski w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2938
 470. ZARZĄDZENIE NR 0151/180 /2009 r. BURMISTRZA UJAZDU w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .
  Wyświetleń: 2937
 471. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2937
 472. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa- Ujazd w m. Olszowa ul. Wiejska.
  Wyświetleń: 2934
 473. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 01.06.2012 r.
  Wyświetleń: 2931
 474. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe na rok 2012-2014
  Wyświetleń: 2927
 475. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.256.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych , położonych w Olszowej w SAG, które sprzedane zostaną w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2926
 476. Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę materiałów i urządzeń do modernizacji ujęcia wody w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 2925
 477. I ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Olszowa w SAG o nr ewid. 30/21 i 31/9.
  Wyświetleń: 2924
 478. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Domu Spotkań wraz z zagospodarowaniem terenu w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 2920
 479. ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO
  Wyświetleń: 2913
 480. PRZETARG NIEOGRANICZONY - PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STARYM UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 2912
 481. Ogłoszenie I Przetarg Ustny Nieograniczony ba dzierżawę na cele rolne, na okres 5 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2909
 482. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. nr 317/6 , położonej w m. Zimna Wódka
  Wyświetleń: 2905
 483. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę drogi gminnej ulicy Pięknej w Ujeździe
  Wyświetleń: 2904
 484. Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2904
 485. Zarządzenie nr 0050.211.2013 Burmistrza Ujazd w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2902
 486. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 105758 O kolonia wraz z budową kanalizacji burzowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1441 O Jaryszów- Zimna Wódka w Jaryszowie.
  Wyświetleń: 2900
 487. Zarządzenie 0050.98.2016
  Wyświetleń: 2900
 488. Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie oceny oddzaiływania na środowisko w związku z przystąpieniem do sporządzenia 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2891
 489. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na ?Przebudowę drogi gminnej ul. Polnej w Jaryszowie?
  Wyświetleń: 2890
 490. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 2890
 491. I Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych , niezabudowanych , przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz usugi
  Wyświetleń: 2881
 492. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZAD.PN.: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zimnej Wódce na potrzeby zabezpieczeń SAG w wodę pitną i ppoż. Znak spr. GT.271.3.2016
  Wyświetleń: 2880
 493. Ogłoszenie II Przetarg Ustny Nieograniczony na dzierżawę na cele rolne.
  Wyświetleń: 2880
 494. Testowa podstrona w nowym BIP
  Wyświetleń: 2880
 495. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu - przewóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2878
 496. Zarządzenienie nr 0050.84.2012 Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy e formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2869
 497. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.162.2013 z dnia 19.03.2013r w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych położonych w Ujeździe
  Wyświetleń: 2864
 498. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. nr 317/3 położonej w m. Zimna Wódka
  Wyświetleń: 2863
 499. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zadaniu pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej
  Wyświetleń: 2863
 500. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 23.05.2013 r.
  Wyświetleń: 2857
 501. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 12.06.2012 r.
  Wyświetleń: 2853
 502. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę obiektu wielofunkcyjnego nw działce nr 544 w Ujeździe
  Wyświetleń: 2848
 503. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na: Budowę budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ujazd przy ul. Bolesława Chrobrego na dz. nr 419.
  Wyświetleń: 2847
 504. Informacja o wydanej decyzji - Budowa zakładu produkcyjnego firmy Polmag w Olszowej
  Wyświetleń: 2841
 505. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 2840
 506. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.2.2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2829
 507. Zarządzenie nr 0050.75.2011 Burmistrza Ujazdu z dnia 19.12.2011 w sprawie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne
  Wyświetleń: 2825
 508. PRZETARG NIEOGRANICZONY- PALCE ZABAW I SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE
  Wyświetleń: 2817
 509. Zarządzenie o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Ujeździe i Jaryszowie
  Wyświetleń: 2817
 510. Ogłoszenie I Przetarg Ustny Nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat część nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ujazd z przeznaczeniem pod posadowienie garażu.
  Wyświetleń: 2815
 511. Ogłoszenie I Przetargu Ustnego Nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 2814
 512. Zarządzenie Nr 0151/173/2009r. Burmistrza Ujazdu z dnia 26 marca 2009r.
  Wyświetleń: 2814
 513. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 2813
 514. Konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2810
 515. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 2810
 516. Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęcia w Ujeździe gm. Ujazd
  Wyświetleń: 2808
 517. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 2806
 518. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Ujazd w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012-2030.
  Wyświetleń: 2804
 519. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2804
 520. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice.
  Wyświetleń: 2795
 521. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.188.2013 z dnia 31.07.2013r.w sprawie sprzedaży działki nr 617/2 w Starym Ujeździe pod ciągi pieszo-jezdne
  Wyświetleń: 2795
 522. Zarządzenie Burmistrza Ujzdu w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargopwej lokalu użytkowego w Ujeździe pl. 1 Maja 11 na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 2791
 523. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 2782
 524. PRZETARG NIEOGRANICZONY - PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM DLA ZADANIA pn.:„Odprowadzenie wód burzowych w SAG Olszowa, Zimna Wódka”
  Wyświetleń: 2779
 525. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujzas z organizacjami pozarządowymi.
  Wyświetleń: 2776
 526. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2773
 527. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 2769
 528. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przepompowni ścieków wraz z pozostałą infrastrukturą techniczną na terenie SAG Olszowa - Sieroniowice, Gmina Ujazd
  Wyświetleń: 2767
 529. Ogłoszenie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty wykonawcy K&K Kapica Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna
  Wyświetleń: 2767
 530. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 17.05.2013 r.
  Wyświetleń: 2763
 531. INFORMACJA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2753
 532. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zad.pn:„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie m. Klucz.”
  Wyświetleń: 2749
 533. Zarządzenie Nr 0050.107.2016 Burmistrza Ujazdu z dnia 01 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 2747
 534. Zaproszenie do złożenia oferty na nadzór inwestorski pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2745
 535. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie oraz montaz 1szt. tablicy informacyjnej.
  Wyświetleń: 2745
 536. ZAPYTANIE OFERTOWE-KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTORSKI PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM DLA ZADANIA pn.:Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 2735
 537. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 26.04.2013 r.
  Wyświetleń: 2731
 538. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 2730
 539. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów na Kanale Gliwickim w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 2727
 540. Konkurs ofert na przygotowanie dokumentacji - Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
  Wyświetleń: 2717
 541. Kwartalne wykonanie budżetu - 2015
  Wyświetleń: 2715
 542. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe zadania z zakresu pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 2713
 543. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE PFU - REWITALIZACJA RYNKU W UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 2712
 544. Przetarg nieograniczony na zad.pn.:Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zimnej Wódce na potrzeby zabezpieczeń SAG w wodę pitną i ppoż
  Wyświetleń: 2711
 545. Kominikaty o zagrożeniu upraw z dnia 04.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2710
 546. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Przebudowa drogi gminnej nr 105774O Księży Las w Olszowej
  Wyświetleń: 2706
 547. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu pn.: Budowa wiaty- miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nogowczyce wraz z przyłączem energetycznym.
  Wyświetleń: 2703
 548. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DOŻYNKI GMINNE
  Wyświetleń: 2703
 549. Zarządzenie nr 0050.100.2016 Burmistrza Ujazdu z dnia 28 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 2703
 550. SZACOWANIE WARTOŚCI-OBSŁUGA BANKOWA
  Wyświetleń: 2702
 551. Ogłoszenie burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las.
  Wyświetleń: 2701
 552. Ogłoszenie II przetargu ustnegop nieograniczonego na sprzedaż lokalu nr 3 mieszczącego się w budynku mieszkalno-usługowym w Ujeździe przy ul. 3 Maja 19 wraz z ułamkową częścią gruntu.
  Wyświetleń: 2699
 553. Zmiana Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2016 r.
  Wyświetleń: 2699
 554. Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej
  Wyświetleń: 2697
 555. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 2696
 556. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2695
 557. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą TARGI PANIEŃSKIE organizowanej w dniu 1 CZERWCA 2014 roku na rynku w Ujeździe
  Wyświetleń: 2695
 558. Uchwały podatkowe na 2008 rok
  Wyświetleń: 2695
 559. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 2694
 560. INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na: Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sieroniowicach i Balcarzowicach.
  Wyświetleń: 2682
 561. Przetarg nieograniczony na zad. pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd- Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice.
  Wyświetleń: 2681
 562. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.
  Wyświetleń: 2679
 563. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce.
  Wyświetleń: 2678
 564. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o sprzedaży dz. nr 471/1 o pow. 0,1460 ha, położonej w Niezdrowicach, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową
  Wyświetleń: 2678
 565. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2676
 566. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 2675
 567. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. nr 442 położonej w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej, st. wła. Gminy Ujazd, pod zabudowę mieszkaniową , wielorodzinną.
  Wyświetleń: 2674
 568. Informacja o wydanej decyzji nr RG.6220.1.2013
  Wyświetleń: 2672
 569. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2672
 570. Zaproszenie do składania odert na demontaż, transport oraz utylizację materiałów azbestowych z terenu Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 2660
 571. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne
  Wyświetleń: 2660
 572. Zarządzenie Nr 0050.274.2018 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Ujeździe przy ul. Strzeleckiej 6
  Wyświetleń: 2660
 573. Ogłoszenie I przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 387 w Kluczu o pow. 0,5046 ha oraz działki budowlanej o pow. 0,0604 ha w Ujeździe przy ul. Kościuszki
  Wyświetleń: 2659
 574. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn.Budowa budynku inwentarskiego - fermy brojlerów w miejscowości Klucz.
  Wyświetleń: 2659
 575. Zawiadomienie nr RG.OŚ.6220.32011
  Wyświetleń: 2658
 576. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. " ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK"
  Wyświetleń: 2656
 577. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 23.04.2013 r.
  Wyświetleń: 2655
 578. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzcji - Budowa kanalziacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki.`
  Wyświetleń: 2650
 579. Zarządzenie Burmistzra Ujazdu Nr 0050.237.2014 z dnia 27.03.2014r. w sprawie sprzedaży dz. nr 224/2 położonej w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 2649
 580. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do wglądu do publicznego projektu MPZP dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las.
  Wyświetleń: 2646
 581. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 15.04.2013 r.
  Wyświetleń: 2645
 582. Zmiana mpzp w gminie Ujazd dla części terenów wsi OLSZOWA - 2008 r.
  Wyświetleń: 2643
 583. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 02.07.2012 r.
  Wyświetleń: 2641
 584. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
  Wyświetleń: 2638
 585. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego- Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1.
  Wyświetleń: 2634
 586. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych.
  Wyświetleń: 2632
 587. Zawiadomienie stron o wydanym postanowieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki.
  Wyświetleń: 2632
 588. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2629
 589. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 08.03.2013 r.
  Wyświetleń: 2627
 590. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. Regulacja koryta rzeki Jordan w km 1+090 - 2+250 Gmina Ujazd
  Wyświetleń: 2624
 591. Informacja o wynikach konkursu na realizację zadań - usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych
  Wyświetleń: 2623
 592. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 08.07.2013 r.
  Wyświetleń: 2622
 593. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla Piaski w Ujeździe - 2003 r.
  Wyświetleń: 2621
 594. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DNI ZIEMI UJAZDOWSKIEJ 09-10 lipca 2011
  Wyświetleń: 2621
 595. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla części terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa.
  Wyświetleń: 2617
 596. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzcji - Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1
  Wyświetleń: 2614
 597. Nabór ofert w zakresie obsługi gastronomiczno-handlowej na 2-dniowy festyn w Ujeździe - DNI PARTNERSTWA UJAZD-BRIDLICNA
  Wyświetleń: 2609
 598. Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 2609
 599. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrznnego dla obszarów SAG, uchwała z dnia 09 listopada 2007r.
  Wyświetleń: 2607
 600. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 05.10.2012 r.
  Wyświetleń: 2606
 601. Ogłoszenie konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z Organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2605
 602. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Produkcja eko-pelletu.
  Wyświetleń: 2597
 603. Informacja o wyborze oferty konkursu wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2595
 604. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce.
  Wyświetleń: 2595
 605. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą TARGI PANIEŃSKIE
  Wyświetleń: 2593
 606. Informacja w sprawie rostrzygnięcia konkursu na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
  Wyświetleń: 2591
 607. Zaproszenie do złożenia oferty na nadzór inwestorski w zadaniu Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 2589
 608. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa oleju opałowego dla placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Ujazd na rok 2013-2014
  Wyświetleń: 2587
 609. Zaproszenie do złożenia oferty na zamieszczenie w prasie lokalnej ogłoszenia promującego projekt pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 2586
 610. Informacja o wydanej decyzji środowiskowej- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa-Ujazd w m. Olszowa ul. Wiejska
  Wyświetleń: 2579
 611. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy planerowej DNI ZIEMI UJAZDOWSKIEJ
  Wyświetleń: 2579
 612. Informacja o wykluczeniu oraz odrzuceniu ofert w postępowaniu pn Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
  Wyświetleń: 2578
 613. Ogłoszenie o uzupełniającym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2578
 614. Zwolnienia od podatku dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 2578
 615. Informacja o wydanej decyzji o zmianie decyzji Nr RG.6220.5.2011 z dnia 3 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 2575
 616. Informacja o wydanej decyzji- Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd - odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 2575
 617. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki
  Wyświetleń: 2575
 618. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 10.06.2013 r.
  Wyświetleń: 2574
 619. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 21.09.2012 r.
  Wyświetleń: 2570
 620. Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych niezabudowanych nr 2246/6 i 2374/2 połozonych w Ujeździe przy ul. Bursztynowej
  Wyświetleń: 2566
 621. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą DOŻYNKI GMINNE 04 września 2011
  Wyświetleń: 2565
 622. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce.
  Wyświetleń: 2562
 623. obwieszczenie RDOŚ w Katowicach
  Wyświetleń: 2559
 624. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.4.2012
  Wyświetleń: 2558
 625. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa wrejonie przysiółka Księży Las.
  Wyświetleń: 2557
 626. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 2557
 627. PRZETARG NIEOGRANICZONY- PSP W SIERONIOWICACH
  Wyświetleń: 2555
 628. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 2547
 629. Informacja o wydanej decyzji - Utworzenie Parku Miniatur oraz bazy gastronomiczno-noclegowej w Olszowej.
  Wyświetleń: 2547
 630. OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2547
 631. Informacja o wydanej decyzji o zmianie decyzji Nr RG.6220.5.2011 z dnia 3 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 2545
 632. Zarządzenie 0050.245.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2543
 633. Informacja o wydanej decyzji - Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istnejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw w miejscwości Olszowa-Księży Las
  Wyświetleń: 2541
 634. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego dot. wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa ronda wraz z infrastrukturą techniczą na terenie KSSE w Ujeździe
  Wyświetleń: 2538
 635. Informacja o wydanej decyzji- Budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych w Olszowej, gm. Ujazd.
  Wyświetleń: 2537
 636. Zarządzenie NR 0050.173.2016 Burmistrza Ujazdu z dnia 5.12.2016 w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2536
 637. Informacja o wydanej decyzji - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki.
  Wyświetleń: 2532
 638. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia-RG.OŚ.6220.6.2011 z dnia 7 października 2011r.
  Wyświetleń: 2532
 639. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2527
 640. informacja o odrzuceniu oferty w postępowaniu przetargowym pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2525
 641. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 2524
 642. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2523
 643. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa.
  Wyświetleń: 2519
 644. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia RG.OŚ.6220.7.2011
  Wyświetleń: 2519
 645. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 16.07.2012 r.
  Wyświetleń: 2517
 646. Ogłoszenie I Przetarg Ustny Nieograniczony na dzierżawę części działki pod garaże oraz pod komercyjną działalność gospodarczą, na okres 5 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2511
 647. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DOŻYNKI GMINNE, organizowanej w dniu 07 września 2014 roku w Ujeździe
  Wyświetleń: 2511
 648. ZAPYTANIE OFERTOWE-SWI WRAZ Z WNIOSKIEM APLIKACYJNYM-ODPROW.WÓD BURZOWYCH W SAG OLSZOWA I ZIMNA WÓDKA
  Wyświetleń: 2511
 649. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu 0050.198.2017 z dnia 27.03.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia wniosków złożonych w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 roku
  Wyświetleń: 2510
 650. Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 2509
 651. Zarządzenie Nr 0050.297.2014 Burmistrza Ujazdu z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
  Wyświetleń: 2508
 652. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia- Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów śceków dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2503
 653. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 9 grudnia 2014 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2501
 654. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2500
 655. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzieżawy
  Wyświetleń: 2500
 656. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.158.2016 z dnia 2 listopada 2016r, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym, położonych w m. Zimna Wódka
  Wyświetleń: 2497
 657. ZAWIADOMIENIE stron o wydanym postanowieniu- Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw.
  Wyświetleń: 2494
 658. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 5 grudnia 2016 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2493
 659. ZAPYTANIE OFERTOWE-GT.042.8.2018.2019
  Wyświetleń: 2489
 660. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 2484
 661. PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2020 R.
  Wyświetleń: 2476
 662. Informacja o wydanej decyzji - Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1.
  Wyświetleń: 2474
 663. Unieważnienie postępowania na przygotowanie kompleksowych SIWZ w zwiazku z zadaniem pn. Modernizacja boiska sprotowego w Ujeździe wraz z rozbudowa infrastruktury towrzyszącej.
  Wyświetleń: 2474
 664. Informacja o wyborze wykonawcy Studium wykonalności projektu pn. Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd i budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe ? odnawialne źródła energii pompy ciepła
  Wyświetleń: 2471
 665. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o II przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 17.11.2021 r.
  Wyświetleń: 2471
 666. ogłoszenie I przetargu na sprzedaż lok. mieszkalnego nr 7 miesczącego się w budynku w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu
  Wyświetleń: 2468
 667. Wynik rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 16 grudnia 2014 roku na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2467
 668. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2464
 669. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd.
  Wyświetleń: 2461
 670. Informacja o wydanej decyzji -Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2460
 671. Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kompletem uzgodnień i decyzji do uzyskania pozwolenia na budowę projektu pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2460
 672. ZAPYTANIE OFERTOWE-OPRACOWANIE SWI WRAZ Z WNIOSKIEM APLIKACYJNYM O DOFINANSOWANIE I FORMULARZEM ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
  Wyświetleń: 2460
 673. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 2456
 674. Zawiadomienie RG.OŚ.6220.2.2011 Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw
  Wyświetleń: 2455
 675. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 2011-2032.
  Wyświetleń: 2450
 676. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 05.06.2013 r.
  Wyświetleń: 2449
 677. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 19.06.2013 r., 20.06.2013 r., 25.06.2013 r.
  Wyświetleń: 2449
 678. Informacja o wydanej decyzji pn. Produkcja eko-pelletu w miejscowości Sierobiowice.
  Wyświetleń: 2443
 679. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia- Produkcja eko-pelletu w Sieroniowicach.
  Wyświetleń: 2434
 680. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów SAG, uchwała z dnia 01 sierpnia 2006 r.
  Wyświetleń: 2426
 681. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.196.2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego, w roku szkolnym 2017/2018, uczniom obecnych klas szóstych szkół podstawowych w Jaryszowie i Olszowej.
  Wyświetleń: 2426
 682. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na obsługę gastronomiczną imprezy pod nazwą: „TARGI PANIEŃSKIE„ organizowanej w dniu 21 MAJA 2017 roku na Rynku Miasta w Ujeździe
  Wyświetleń: 2423
 683. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
  Wyświetleń: 2418
 684. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.2.2013 z dnia 16 października 2013 r.
  Wyświetleń: 2413
 685. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa.
  Wyświetleń: 2412
 686. Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów
  Wyświetleń: 2411
 687. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu ochrocny i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2409
 688. OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2408
 689. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowie stacji obsługi samochodów ciężarowych w Olszowej, gm. Ujazd?
  Wyświetleń: 2407
 690. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego- Przebudowa dróg leśnych odcienek I km 0+000 do km 1+430, odcienek II km 0+000 do km 0+450 w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 2405
 691. Zaproszenie do złożenia oferty na zamieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu realizacji projektu: Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd- odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 2403
 692. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 2401
 693. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd -odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 2399
 694. ZAPYTANIE OFERTOWE - OBSŁUGA BANKOWA
  Wyświetleń: 2393
 695. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Regulacja koryta rzeki Jordan w km 1+090 - 2+250 Gmina Ujazd
  Wyświetleń: 2392
 696. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
  Wyświetleń: 2390
 697. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.4.2013 z dnia 7 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 2388
 698. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na obsługę gastronomiczną Dożynek Gminnych w Ujeździe w dniu 10 września 2017 r.
  Wyświetleń: 2386
 699. Zaproszenie do złożenia oferty na projekt, wykonanie oraz montaż 3 szt. tablic pamiątkowych w ramach projektu pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 2383
 700. VIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 2382
 701. Wyniki konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 roku
  Wyświetleń: 2380
 702. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DOŻYNKI GMINNE, organizowanej w dniu 13 września 2015 roku w Ujeździe - w zamian za wyłączność na obsługę gastronomiczną.
  Wyświetleń: 2376
 703. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie 2 szt. tabliczek pamiątkowych w ramach projektu pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2376
 704. OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO
  Wyświetleń: 2374
 705. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej składającej się z 2 działek tj. dz. nr 1690/1 o pow. 0,4995 ha oraz dz. nr 1690/4 o pow. 1,7620 ha połozonej w Ujeździe przy ul. Okrzei 6.
  Wyświetleń: 2374
 706. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą: „TARGI PANIEŃSKIE" organizowanej w dniu 22 MAJA 2016 roku na rynku w Ujeździe
  Wyświetleń: 2373
 707. OBWIESZCZENIE o opracowaniu projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 2011-2032 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu
  Wyświetleń: 2367
 708. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2018
  Wyświetleń: 2367
 709. Raport o stanie Gminy za 2019 rok
  Wyświetleń: 2365
 710. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 2362
 711. Obwieszczenie wydania decyzji na wycinkę drzew wzdłóż rzeki Kłodnica
  Wyświetleń: 2359
 712. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 grudnia 2017 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2355
 713. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 05 grudnia 2016 roku na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2350
 714. Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 2350
 715. Informacja o wyborze w zad. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd- Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice.
  Wyświetleń: 2342
 716. Zarządzenie Nr 0050.267.2014 z dnia 30.07.2014 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2, mieszczącego się w budynku przy Pl. 1 Maja 15 w Ujeździe oraz oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu .
  Wyświetleń: 2333
 717. ZAPYTANIE OFERTOWE-DORADZTWO TECHNICZNE
  Wyświetleń: 2326
 718. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu 0050.194.2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 roku
  Wyświetleń: 2300
 719. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w spr. sprzedaży w formie bezprz. lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku mieszkalnym w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu na rzecznajemcy lokalu
  Wyświetleń: 2280
 720. Otwarty nabór partnera - REWITALIZACJA
  Wyświetleń: 2277
 721. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego dla MGODK w Ujeździe
  Wyświetleń: 2274
 722. Zarządzenie Burmistrza w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów
  Wyświetleń: 2274
 723. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu ochrony środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”
  Wyświetleń: 2265
 724. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2265
 725. Projekt planu zrównoważonego transportu zbiorowego dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI"
  Wyświetleń: 2260
 726. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 4 grudnia 2015 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2255
 727. Informacja rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 grudnia 2014 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2254
 728. Konkurs na opracowanie studium wykonalności - Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd i budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe ? odnawialne źródła energii pompy ciepła
  Wyświetleń: 2252
 729. Informacja o odrzuceniu oferty w postępowaniu przetargowym pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2249
 730. Zaproszenie do złożenia oferty na projekt, wykonanie oraz montaż 1szt. tablicy pamiątkowej w ramach projektu pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2248
 731. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych
  Wyświetleń: 2248
 732. ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 , o pow. 20,10m2 wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntudz. nr 635 oraz 2 działek budowlanych położonych na Piaskach w Ujeździe
  Wyświetleń: 2245
 733. PRZETARG NIEOGRANICZONY - NADZÓR - Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe
  Wyświetleń: 2234
 734. Ogłoszenie o II Przetargu Ustnym Nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, mieszczącego się w budynku mieszkalno-usługowym, w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13 wraz z oddaniem w uż. wieczyste 238/10000 części działek nr 518, 519, 520, 521, 522
  Wyświetleń: 2229
 735. ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI
  Wyświetleń: 2227
 736. Przetarg nieograniczony- Budowa drogi ul. Zapłotnej oraz przebudowa ul. Wiejskiej w Olszowej
  Wyświetleń: 2224
 737. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa ronda wraz z infrastrukturą techniczną na terenie KSSE w Ujeździe
  Wyświetleń: 2219
 738. PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” Etap II - ODBUDOWA ZDEGRADOWANEGO STAWU W STARYM UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 2218
 739. ZARZĄDZENIE NR 0151/242/2010 r. BURMISTRZA UJAZDU w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste dz. nr 548/1 pod garaż wraz z 193/1000 częściami dz. nr 548/8- plac manewrowy położonych w Ujeździe
  Wyświetleń: 2215
 740. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetragu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa poddasza budynku remizy strażackiej łącznie z zmianą sposobu użytkowania na cele społeczno-kulturalne wsi wraz z budową wiaty w Starym Ujeździe
  Wyświetleń: 2208
 741. Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2204
 742. PRZETARG NIEOGRANICZONY- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodnosci biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn; Etap I -Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe
  Wyświetleń: 2199
 743. Interpelacje i zapytania 2018-2023
  Wyświetleń: 2192
 744. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych w 2016r
  Wyświetleń: 2192
 745. Zarządzenie Nr 0050.96.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 2187
 746. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 600 kW oraz odcinka przyłączeniowej linii elektroenergetycznej na działce nr 305/5; położonej w Księżym Lesie, obręb Olszowa, k.m. 4
  Wyświetleń: 2187
 747. Ogłoszenie Związku Powiatowo - Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 17 października 2017
  Wyświetleń: 2186
 748. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA-opracowanie PFU dla poprawy gospodarki wodnej w miejscowości Ujazd
  Wyświetleń: 2185
 749. ZAPYTANIE OFERTOWE-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
  Wyświetleń: 2185
 750. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia Nr RG.6220.2.2014
  Wyświetleń: 2170
 751. Burmistrz Ujazdu Ogłasza I Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku przy Pl. 1 Maja 13 w Ujeździe o pow. 53m2 wraz z oddaniem w użyt. wiecz.ułamk. części gruntu działek nr 518, 519, 520, 521,522
  Wyświetleń: 2149
 752. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2149
 753. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadania pn. Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd. 22.08.2013r.
  Wyświetleń: 2148
 754. Raport o stanie Gminy za 2018 rok
  Wyświetleń: 2148
 755. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w północnej części wsi Sieroniowice”
  Wyświetleń: 2145
 756. PRZETARG NIEOGRANICZONY- NADZÓR- Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 2144
 757. ZAPYTANIE OFERTOWE - Na opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę nowych siłowni zewnętrznych i placów zabaw oraz modernizację istniejących placów zabaw polegających na doposażeniu ich w nowe urządzenia i urządzenia siłow
  Wyświetleń: 2142
 758. ZAPYTANIE OFERTOWE- OPRACOWANIE PFU-GT.7011.3.2019
  Wyświetleń: 2138
 759. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.3.2013 z dnia 05.02.2014r.
  Wyświetleń: 2137
 760. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu uchwały Nr XL.226.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 2137
 761. Ogłoszenie konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013
  Wyświetleń: 2136
 762. Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowania przetargowym pn Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 2134
 763. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjnego z przylegającą do niego częścią socjalno-biurową, parkingu na samochody osobowe oraz zjazdu z drogi gminnej -dz. 312/2 na dz. 319 w miejscowości Olszowa.
  Wyświetleń: 2134
 764. PRZETARG NIEOGRANICZONY- PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W JARYSZOWIE-UL.STAWOWA
  Wyświetleń: 2133
 765. Zarządzenie Nr 0050.98.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-11-2019
  Wyświetleń: 2130
 766. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego z dnia 12.10.2017 r.
  Wyświetleń: 2123
 767. Zapytanie ofertowe - Budowa siłowni zewnętrznej dla seniorów w ramach projektu pn. "Ujazd gmina przyjazna seniorom"
  Wyświetleń: 2118
 768. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie warsztatu blacharskiego dla samochodów osobowych na działce nr 22 położonej w Balcarzowicach, gm. Ujazd
  Wyświetleń: 2116
 769. Burmistrz Ujazdu Ogłasza II Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż lokalu miesz. nr 7, mieszczącego się w budynku przy Pl. 1 Maja 13 , wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części działki nr 518, 519, 520, 521, 522-UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 2112
 770. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw w miejscowości Olszowa - Księży Las 1
  Wyświetleń: 2111
 771. PRZETARG NIEOGRANICZONY-Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 2095
 772. Wynik rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2011 roku na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2091
 773. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi gminnej dojazdowej do studni wodociągowych w Ujeździe
  Wyświetleń: 2085
 774. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru SAG obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice z dnia 29.01.2018 oraz Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Opolskiego z dn 27.02.2018 stwierdzającego nieważność w części w/w planu
  Wyświetleń: 2080
 775. Zarządzenie nr 0050.1.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-11-2018r.
  Wyświetleń: 2071
 776. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjnego z przylegającą do niego częścią socjalno-biurową, parkingu na samochody osobowe oraz zjazdu z drogi gminnej -dz. 312/2 na dz. 319 w miejscowości Olszowa.
  Wyświetleń: 2070
 777. Zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie kompleksowych SIWZ w zwiazku z zadaniem pn. Modernizacja boiska sprotowego w Ujeździe wraz z rozbudowa infrastruktury towrzyszącej.
  Wyświetleń: 2068
 778. Ogłoszenie o II Przetargu Ustnym Nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, mieszczącego się w budynku mieszkalno-usługowym, w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13 wraz z oddaniem w uż. wieczyste 238/10000 części działek nr 518, 519, 520, 521, 522
  Wyświetleń: 2066
 779. STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy UJAZD - 2008 r.
  Wyświetleń: 2064
 780. Informacja o nowych formularzach na podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 2061
 781. INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę drogi gminnej nr 105785O w Strefie Aktywności Gospodarczej obręb Zimna Wódka, gmina UjazdNumer ogłoszenia w BZP 135764 - 2012, data zamieszczenia 27.04.2012
  Wyświetleń: 2058
 782. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o sprzedazy w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalneg nr 13/4 mieszczące się w budynku mieszkalno-usługowym w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13-16 wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste ułamkowej cześci gruntu
  Wyświetleń: 2052
 783. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu uchwały Nr XLIV.251.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 11 września 2014r. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa
  Wyświetleń: 2044
 784. Zaproszenie do złożenia oferty na druk ulotki informacyjnej wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, na potrzeby promocji projektu pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2037
 785. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 2027
 786. ROZEZNANIE RYNKU NA OPRACOWANIE SWI
  Wyświetleń: 2022
 787. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część wsi Sieroniowice z dnia 28.12.2017 oraz Rozstrzygnięce Nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 02.02.2018 stwierdzające nieważność w części w/w planu
  Wyświetleń: 2014
 788. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2001
 789. Uchwała Nr II.11.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1995
 790. Otwarty nabór Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności biologicznej gminy Ujazd”
  Wyświetleń: 1994
 791. Uchwała Nr XXIV.185.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 1994
 792. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie oraz montaż 4 szt. tablic informacyjnych w ramach promocji projektu: Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd- odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 1990
 793. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia ? usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych w 2014 rok
  Wyświetleń: 1984
 794. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na obsługę gastronomiczną imprezy pod nazwą: „TARGI PANIEŃSKIE„ organizowanej w dniu 20 MAJA 2018 roku na Rynku Miasta w Ujeździe w zamian za wyłączność
  Wyświetleń: 1984
 795. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia ? usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych
  Wyświetleń: 1974
 796. Burmistrz Ujazdu serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest „Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi"
  Wyświetleń: 1971
 797. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie oraz montaż 4 szt. tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu: Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd- odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 1968
 798. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA-RPO WO 2001-2020 DZ.2.2.1 - SWI WRAZ Z WNIOSKIEM APLIKACYJNYM - ODPROWADZENIE WÓD BURZOWYCH W SAG OLSZOWA I ZIMNA WÓDKA
  Wyświetleń: 1966
 799. Sprawozdania finansowe ZGKIM za 2018 rok
  Wyświetleń: 1963
 800. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1961
 801. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe
  Wyświetleń: 1949
 802. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o terminie naboru kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Gminy w Ujeździe oraz o zasadach i terminie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1949
 803. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28 listopada 2017 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1947
 804. PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 1944
 805. Uchwała Nr II.12.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1940
 806. Zarządzenie Nr 0050.123.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-01-2020
  Wyświetleń: 1934
 807. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 1925
 808. Zarządzenie Nr 0050.118.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-01-2020
  Wyświetleń: 1925
 809. Uchwała Nr II.14.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1910
 810. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.89.2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Ujazd
  Wyświetleń: 1906
 811. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r zadania z zakresu pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 1905
 812. Zarządzenie Nr 0050.125.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-01-2020
  Wyświetleń: 1904
 813. Zarządzenie Nr 0050.124.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-01-2020
  Wyświetleń: 1902
 814. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi publicznej nr 10576O, na północ od ul. Europejskiej, wraz z infrast. tech. na terenie KSSE w Ujeździe
  Wyświetleń: 1898
 815. Zarządzenie Nr 0050.127.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-01-2020
  Wyświetleń: 1898
 816. XV Sesja RM
  Wyświetleń: 1883
 817. Zawiadomienie o wszęciu postępowania
  Wyświetleń: 1872
 818. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Przebudowa drogi gminnej nr 105734 O ul. Jaryszowska w m. Zimna Wódka
  Wyświetleń: 1868
 819. Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-11-2018
  Wyświetleń: 1858
 820. Zarządzenie Nr 0050.64.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-08-2019
  Wyświetleń: 1854
 821. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1850
 822. Uchwała Nr II.8.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1850
 823. Zarządzenie Nr 0050.129.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-02-2020
  Wyświetleń: 1846
 824. Uchwała Nr II.9.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1843
 825. Uchwała Nr II.15.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1842
 826. Zarządzenie Nr 0050.126.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-01-2020
  Wyświetleń: 1828
 827. Uchwała Nr II.10.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1824
 828. XVII Sesja RM
  Wyświetleń: 1816
 829. Zarządzenie Nr 0050.3.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-11-2018
  Wyświetleń: 1813
 830. Uchwała Nr II.7.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1808
 831. Zarządzenie Nr 0050.131.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-03-2020
  Wyświetleń: 1808
 832. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1807
 833. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu dot. kosultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2023
  Wyświetleń: 1806
 834. Zarządzenie Nr 0050.110.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-12-2019
  Wyświetleń: 1802
 835. Wyniki przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem części lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 1796
 836. Zarządzenie Nr 0050.60.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-07-2019
  Wyświetleń: 1792
 837. Zarządzenie Nr 0050.47.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-04-2019
  Wyświetleń: 1789
 838. Uchwała Nr II.13.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1788
 839. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego pod działalność rehabilitacyjną
  Wyświetleń: 1787
 840. Zarządzenie Nr 0050.128.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-02-2020
  Wyświetleń: 1784
 841. Informacja o wyniku przetargu na działkę nr 2396 w Ujeździe
  Wyświetleń: 1782
 842. Uchwała Nr II.16.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1781
 843. IX Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1779
 844. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2019 rok
  Wyświetleń: 1778
 845. Przetarg nieograniczony - Odwiercenie studni głębinowych w m. Ujazd, Sieroniowice i Zimna Wódka
  Wyświetleń: 1777
 846. XIV Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1776
 847. Obwieszczenie Wojewody ws obwodnicy
  Wyświetleń: 1771
 848. Zarządzenie Nr 0050.48.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-04-2019
  Wyświetleń: 1769
 849. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd w organizacjami pozarządowymi na rok 2020
  Wyświetleń: 1764
 850. Zarządzenie Nr 0050.35.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-03-2019
  Wyświetleń: 1758
 851. Przetarg nieograniczony (II postępowanie)- „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” Etap I - Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe
  Wyświetleń: 1756
 852. Zarządzenie Nr 0050.52.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-05-2019
  Wyświetleń: 1756
 853. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2016 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1749
 854. Zawiadomienie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 1749
 855. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.239.2021 z dnia 27.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1743
 856. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok
  Wyświetleń: 1742
 857. Zarządzenie Nr 0050.50.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-05-2019
  Wyświetleń: 1740
 858. Zarządzenie Nr 0050.53.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-05-2019
  Wyświetleń: 1738
 859. Zarządzenie Nr 0050.122.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 13-01-2020
  Wyświetleń: 1735
 860. XII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1734
 861. Rejestr Instytucji Kultury Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1731
 862. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego dot. wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi publicznej nr 105786O, na północ od ul. Europejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie KSSE w Ujeździe
  Wyświetleń: 1730
 863. Zarządzenie Nr 0050.61.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-07-2019
  Wyświetleń: 1726
 864. Zarządzenie Nr 0050.2.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-11-2018
  Wyświetleń: 1724
 865. Zarządzenie Nr 0050.38.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-03-2019 w
  Wyświetleń: 1717
 866. Zarządzenie Nr 0050.49.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-04-2019
  Wyświetleń: 1717
 867. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych w 2018r
  Wyświetleń: 1716
 868. Zarządzenie Nr 0050.44.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-04-2019 w
  Wyświetleń: 1716
 869. Zarządzenie Nr 0050.172.2020 Burmistrz Ujazdu z dnia 15-09-2020
  Wyświetleń: 1714
 870. Zarządzenie Nr 0050.36.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-03-2019 w
  Wyświetleń: 1712
 871. Zarządzenie Nr 0050.59.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-06-2019
  Wyświetleń: 1712
 872. Zarządzenie Nr 0050.74.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-09-2019 w
  Wyświetleń: 1711
 873. Decyzja ZRiD
  Wyświetleń: 1708
 874. X Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1705
 875. Zarządzenie Nr 0050.13.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-12-2018
  Wyświetleń: 1705
 876. Zarządzenie Nr 0050.130.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-03-2020
  Wyświetleń: 1701
 877. Zarządzenie Nr 0050.58.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-06-2019
  Wyświetleń: 1700
 878. Zarządzenie Nr 0050.91.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-11-2019
  Wyświetleń: 1700
 879. Zarządzenie Nr 0050.84.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-10-2019
  Wyświetleń: 1697
 880. Zarządzenie Nr 0050.8.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-12-2018
  Wyświetleń: 1696
 881. Zarządzenie Nr 0050.117.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-12-2019
  Wyświetleń: 1693
 882. Zarządzenie Nr 0050.34.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2019 w
  Wyświetleń: 1687
 883. Zarządzenie nr 0050.259.2021 z 30.07.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonej w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 1683
 884. Zarządzenie Nr 0050.83.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-10-2019 w
  Wyświetleń: 1682
 885. Zarządzenie Nr 0050.69.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-08-2019 w
  Wyświetleń: 1681
 886. Zarządzenie Nr 0050.111.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-12-2019
  Wyświetleń: 1678
 887. Zarządzenie Nr 0050.116.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-12-2019
  Wyświetleń: 1678
 888. Zarządzenie Nr 0050.14.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-12-2018
  Wyświetleń: 1678
 889. Zarządzenie Nr 0050.54.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-05-2019
  Wyświetleń: 1678
 890. Zarządzenie Nr 0050.109.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-12-2019
  Wyświetleń: 1676
 891. XVI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1671
 892. Zarządzenie Nr 0050.5.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-11-2018
  Wyświetleń: 1668
 893. Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe
  Wyświetleń: 1667
 894. Uchwała Nr IV.34.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1667
 895. Uchwała Nr IV.35.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1667
 896. Zarządzenie Nr 0050.72.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-09-2019
  Wyświetleń: 1666
 897. Uchwała Nr III.27.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1665
 898. Zarządzenie Nr 0050.18.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-01-2019 w
  Wyświetleń: 1665
 899. Zarządzenie Nr 0050.6.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-12-2018
  Wyświetleń: 1664
 900. Zarządzenie nr 0050.101.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-11-2019r.
  Wyświetleń: 1663
 901. Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-12-2018
  Wyświetleń: 1662
 902. Uchwała Nr III.28.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1660
 903. Uchwała Nr IV.29.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1658
 904. Zarządzenie Nr 0050.151.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-06-2020
  Wyświetleń: 1656
 905. Zarządzenie Nr 0050.73.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-09-2019
  Wyświetleń: 1651
 906. Zarządzenie Nr 0050.113.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-12-2019
  Wyświetleń: 1649
 907. Zarządzenie Nr 0050.79.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-10-2019
  Wyświetleń: 1649
 908. Zarządzenie Nr 0050.15.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1648
 909. Zarządzenie Nr 0050.76.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-09-2019
  Wyświetleń: 1647
 910. Uchwała Nr III.19.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1642
 911. Zarządzenie Nr 0050.89.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 06-11-2019
  Wyświetleń: 1641
 912. Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 1640
 913. Uchwała Nr III.26.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1640
 914. Zarządzenie Nr 0050.16.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2018
  Wyświetleń: 1634
 915. Zarządzenie Nr 0050.5a.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-11-2018
  Wyświetleń: 1633
 916. Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-12-2019
  Wyświetleń: 1632
 917. Harmonogram postępowania rekrutaryjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 201812019 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Ujazd
  Wyświetleń: 1630
 918. Zarządzenie Nr 0050.120.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-01-2020
  Wyświetleń: 1630
 919. XIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1629
 920. Zapytanie ofertowe - Drugi etap budowy wiaty przy domu spotkań w Zimnej Wódce dz. nr 663
  Wyświetleń: 1628
 921. Zarządzenie Nr 0050.67.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-08-2019
  Wyświetleń: 1626
 922. Uchwała Nr IV.32.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1624
 923. Zarządzenie Nr 0050.63.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-08-2019
  Wyświetleń: 1623
 924. Uchwała Nr IV.33.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1621
 925. Zarządzenie Nr 0050.66.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-08-2019
  Wyświetleń: 1619
 926. Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-12-2018
  Wyświetleń: 1618
 927. Zarządzenie Nr 0050.45.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-04-2019
  Wyświetleń: 1618
 928. Zarządzenie Nr 0050.46.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-04-2019
  Wyświetleń: 1616
 929. Raport o stanie Gminy za 2020 rok
  Wyświetleń: 1613
 930. Uchwała nr III.23.2018 z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1612
 931. Zarządzenie Nr 0050.85.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-10-2019
  Wyświetleń: 1612
 932. Zarządzenie Nr 0050.156.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-06-2020
  Wyświetleń: 1611
 933. XVIII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1609
 934. Zarządzenie Nr 0050.65.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-08-2019
  Wyświetleń: 1609
 935. Zarządzenie Nr 0050.62.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-08-2019
  Wyświetleń: 1607
 936. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych w 2017r
  Wyświetleń: 1604
 937. Zarządzenie Nr 0050.86.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-10-2010
  Wyświetleń: 1603
 938. Zarządzenie Nr 0050.9.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-12-2018
  Wyświetleń: 1603
 939. Plan postępowań
  Wyświetleń: 1600
 940. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1597
 941. Uchwała Nr III.20.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1596
 942. Uchwała Nr IV.31.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1596
 943. Strategia Rozowju Gminy Ujazd na lata 2015-2025
  Wyświetleń: 1592
 944. Uchwała Nr I.1.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-11-2018
  Wyświetleń: 1591
 945. Uchwała Nr II.17.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1590
 946. Zarządzenie Nr 0050.97.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 1587
 947. Uchwała Nr XXV.187.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020
  Wyświetleń: 1585
 948. Zarządzenie Nr 0050.157.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2020
  Wyświetleń: 1585
 949. Uchwała Nr II.6.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1584
 950. Zarządzenie Nr 0050.11.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-12-2018
  Wyświetleń: 1583
 951. Zarządzenie Nr 0050.33.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-02-2019
  Wyświetleń: 1583
 952. Uchwała Nr II.18.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1581
 953. Zarządzenie Nr 0050.43.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-04-2019
  Wyświetleń: 1581
 954. Zarządzenie Nr 0050.7.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-12-2018
  Wyświetleń: 1581
 955. Uchwała Nr I.2.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-11-2018
  Wyświetleń: 1579
 956. Zarządzenie Nr 0050.158.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2020
  Wyświetleń: 1576
 957. Zarządzenie Nr 0050.90.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 06-11-2019 w
  Wyświetleń: 1575
 958. Uchwała Nr III.21.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1573
 959. Zarządzenie Nr 0050.153.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 1572
 960. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1570
 961. Zarządzenie Nr 0050.114.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2019
  Wyświetleń: 1568
 962. Zarządzenie Nr 0050.57.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-06-2019
  Wyświetleń: 1568
 963. Zarządzenie Nr 0050.80.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-10-2019 w
  Wyświetleń: 1568
 964. Zarządzenie Nr 0050.87.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-10-2019
  Wyświetleń: 1568
 965. Uchwała Nr I.3.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-11-2018
  Wyświetleń: 1566
 966. Zarządzenie Nr 0050.155.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-06-2020
  Wyświetleń: 1566
 967. Zarządzenie Nr 0050.51.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-05-2019
  Wyświetleń: 1565
 968. Zarządzenie Nr 0050.31.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 1564
 969. Zarządzenie Nr 0050.78.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2019
  Wyświetleń: 1564
 970. Uchwała Nr XXV.189.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020
  Wyświetleń: 1562
 971. Zarządzenie Nr 0050.154.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-06-2020
  Wyświetleń: 1562
 972. Zarządzenie Nr 0050.71.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-08-2019 w
  Wyświetleń: 1562
 973. Zarządzenie Nr 0050.92.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-11-2019
  Wyświetleń: 1556
 974. Uchwała Nr III.22.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1555
 975. Zarządzenie Nr 0050.56.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-06-2002
  Wyświetleń: 1553
 976. Zarządzenie Nr 0050.82.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-10-2019
  Wyświetleń: 1553
 977. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA-NADZÓR-RYNEK W UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 1551
 978. Zarządzenie Nr 0050.37.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-03-2019
  Wyświetleń: 1551
 979. Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 14.08.2020 r. na działki 2393 i część działki 2392
  Wyświetleń: 1549
 980. Uchwała Nr IV.30.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1549
 981. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1548
 982. Zarządzenie Nr 0050.159.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-07-2020
  Wyświetleń: 1547
 983. Zarządzenie Nr 0050.95.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 1546
 984. Zarządzenie Nr 0050.88.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-11-2019
  Wyświetleń: 1544
 985. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1543
 986. Zarządzenie Nr 0050.152.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-06-2020
  Wyświetleń: 1540
 987. Zarządzenie Nr 0050.112.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-12-2019
  Wyświetleń: 1538
 988. Zapytanie ofertowe na "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1537
 989. Zarządzenie Nr 0050.55.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-05-2019
  Wyświetleń: 1536
 990. Zarządzenie Nr 0050.70.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-08-2019 w
  Wyświetleń: 1535
 991. Zarządzenie Nr 0050.104.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-12-2019
  Wyświetleń: 1532
 992. Zarządzenie Nr 0050.115.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2019
  Wyświetleń: 1531
 993. Drugie postępowanie - Zapytanie ofertowe - Drugi etap budowy wiaty przy domu spotkań w Zimnej Wódce dz. nr 663
  Wyświetleń: 1524
 994. Zarządzenie Nr 0050.98.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-11-2019
  Wyświetleń: 1523
 995. XIX Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1522
 996. Uchwała Nr II.4.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1520
 997. Zarządzenie Nr 0050.149.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-06-2020
  Wyświetleń: 1520
 998. Zarządzenie Nr 0050.75.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-09-2019
  Wyświetleń: 1517
 999. Uchwała Nr II.5.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1516
 1000. Zarządzenie Nr 0050.96.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 1516
 1001. Zarządzenie Nr 0050.99.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-11-2019
  Wyświetleń: 1514
 1002. Zarządzenie Nr 0050.138.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-04-2020
  Wyświetleń: 1511
 1003. Zarządzenie Nr 0050.93.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-11-2019
  Wyświetleń: 1509
 1004. Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 23.08.2021 r. dla dz. 2420
  Wyświetleń: 1507
 1005. Wstrzymanie do odwołania procedury konkursowej na dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe
  Wyświetleń: 1507
 1006. Zawiadomienie-Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1506
 1007. Zarządzenie Nr 0050.189.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-10-2020 w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 1501
 1008. Zarządzenie Nr 0050.105.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-12-2019
  Wyświetleń: 1494
 1009. Zarządzenie Nr 0050.107.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-12-2019
  Wyświetleń: 1492
 1010. Zarządzenie Nr 0050.32.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-02-2019
  Wyświetleń: 1492
 1011. ZAPYTANIE OFERTOWE- KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTORSKI -„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn”; Etap I - Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe
  Wyświetleń: 1488
 1012. Zarządzenie Nr 0050.121.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 13-01-2020
  Wyświetleń: 1488
 1013. Zarządzenie Nr 0050.182.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 13-10-2020
  Wyświetleń: 1488
 1014. Zarządzenie Nr 0050.181.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 13-10-2020
  Wyświetleń: 1483
 1015. Zarządzenie Nr 0050.190.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-10-2020
  Wyświetleń: 1483
 1016. Zarządzenie Nr 0050.150.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-06-2020
  Wyświetleń: 1482
 1017. ZAPYTANIE OFERTOWE na "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1473
 1018. Zarządzenie Nr 0050.77.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2019
  Wyświetleń: 1472
 1019. Uchwała Nr XI.89.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1471
 1020. Gmina Ujazd w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant w wysokości 60 000 zł na zakup sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 1467
 1021. Zarządzenie Nr 0050.106.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-12-2019
  Wyświetleń: 1467
 1022. Sprawozdania finansowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 1466
 1023. Zarządzenie Nr 0050.187.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-10-2020
  Wyświetleń: 1466
 1024. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Zimna Wódka i część wsi Sieroniowice"
  Wyświetleń: 1463
 1025. Zarządzenie Nr 0050.28.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-02-2019
  Wyświetleń: 1462
 1026. Informacja o wydanej decyzji
  Wyświetleń: 1461
 1027. Uchwała Nr III.24.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1460
 1028. Zarządzenie Nr 0050.185.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-10-2020
  Wyświetleń: 1460
 1029. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi za rok 2019
  Wyświetleń: 1459
 1030. Zarządzenie Nr 0050.188.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-10-2020
  Wyświetleń: 1455
 1031. Informacja o wydanej decyzji
  Wyświetleń: 1453
 1032. Informacja o unieważnieniu konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe
  Wyświetleń: 1451
 1033. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 1449
 1034. Zarządzenie Nr 0050.17.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2018
  Wyświetleń: 1449
 1035. Zarządzenie Nr 0050.42.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-04-2019
  Wyświetleń: 1447
 1036. Sprawozdania finansowe ZGKIM za 2019 rok
  Wyświetleń: 1446
 1037. Zarządzenie Nr 0050.186.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-10-2020
  Wyświetleń: 1445
 1038. Zarządzenie Nr 0050.94.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-11-2019
  Wyświetleń: 1445
 1039. Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 23.08.2021 r. dla dz. 2421
  Wyświetleń: 1444
 1040. Zarządzenie Nr 0050.119.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-01-2020
  Wyświetleń: 1444
 1041. Unieważnienie konkursu na dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe
  Wyświetleń: 1443
 1042. Informacja o wydanej decyzji nr RG.6220.8.2019
  Wyświetleń: 1441
 1043. Zarządzenie Nr 0050.68.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1440
 1044. Uchwała Nr VI.53.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 1436
 1045. Zarządzenie Nr 0050.147.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-06-2020
  Wyświetleń: 1435
 1046. Zarządzenie Nr 0050.137.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 1434
 1047. Zarządzenie Nr 0050.183.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-10-2020
  Wyświetleń: 1434
 1048. Zarządzenie Nr 0050.143.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 04 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe
  Wyświetleń: 1432
 1049. Zarządzenie Nr 0050.29.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-02-2019
  Wyświetleń: 1429
 1050. Uchwała Nr XI.87.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1426
 1051. Uchwała Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1423
 1052. Uchwała Nr XI.93.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1423
 1053. Zarządzenie Nr 0050.81.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-10-2019
  Wyświetleń: 1423
 1054. Zarządzenie Nr 0050.135.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-03-2020
  Wyświetleń: 1421
 1055. Zarządzenie Nr 0050.141.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-04-2020
  Wyświetleń: 1421
 1056. Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-01-2020
  Wyświetleń: 1417
 1057. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej położonej w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 1417
 1058. Zarządzenie Nr 0050.148.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-06-2020
  Wyświetleń: 1414
 1059. Zarządzenie Nr 0050.100.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-11-2019
  Wyświetleń: 1410
 1060. Zarządzenie Nr 0050.133.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2020
  Wyświetleń: 1408
 1061. Zarządzenie Nr 0050.184.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-10-2020
  Wyświetleń: 1407
 1062. Zarządzenie Nr 0050.39.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-03-2019 w
  Wyświetleń: 1407
 1063. Zarządzenie Nr 0050.146.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-06-2020
  Wyświetleń: 1405
 1064. Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 23.08.2021 r. dla działki 2418
  Wyświetleń: 1402
 1065. Zarządzenie Nr 0050.140.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-04-2020
  Wyświetleń: 1402
 1066. Zarządzenie Nr 0050.103.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-12-2019
  Wyświetleń: 1400
 1067. Uchwała Nr V.45.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 1398
 1068. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej położonej w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 1398
 1069. Uchwała Nr XI.92.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1395
 1070. Zarządzenie Nr 0050.257.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-07-2021
  Wyświetleń: 1395
 1071. Zarządzenie Nr 0050.27.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-02-2019
  Wyświetleń: 1392
 1072. Uchwała Nr XII.95.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 1391
 1073. Zarządzenie Nr 0050.134.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2020
  Wyświetleń: 1390
 1074. Zarządzenie Nr 0050.40.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-04-2019
  Wyświetleń: 1390
 1075. Zarządzenie Nr 0050.139.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-04-2020
  Wyświetleń: 1389
 1076. Zarządzenie Nr 0050.21.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-01-2019
  Wyświetleń: 1389
 1077. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1386
 1078. Zarządzenie Nr 0050.160.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-07-2020
  Wyświetleń: 1386
 1079. Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 19.08.2021 r dla działki 2246/6
  Wyświetleń: 1380
 1080. PROGRAM „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”
  Wyświetleń: 1380
 1081. Uchwała Nr XI.88.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1379
 1082. Uchwała Nr XII.96.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 1379
 1083. Zarządzenie Nr 0050.142.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-04-2020
  Wyświetleń: 1378
 1084. Zarządzenie Nr 0050.41.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-04-2019
  Wyświetleń: 1372
 1085. Uchwała Nr XII.94.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 1370
 1086. Zarządzenie Nr 0050.143.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-05-2020
  Wyświetleń: 1370
 1087. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd ( działka 359 Stary Ujazd)
  Wyświetleń: 1367
 1088. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1365
 1089. Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 23.08.2021 r. dla dz. 2419
  Wyświetleń: 1363
 1090. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach
  Wyświetleń: 1362
 1091. Zarządzenie Nr 0050.144.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-05-2020
  Wyświetleń: 1360
 1092. Zarządzenie Nr 0050.20.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-01-2019
  Wyświetleń: 1360
 1093. ZARZĄDZENIE NR 0050.144.2020 BURMISTRZA UJAZDU  z dnia 5 maja 2020 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy  w formie bezprzetargowej 
  Wyświetleń: 1359
 1094. Zarządzenie Nr 0050.145.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-05-2020
  Wyświetleń: 1358
 1095. Uchwała Nr VI.51.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 1357
 1096. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 1356
 1097. Zarządzenie Nr 0050.24.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-01-2019
  Wyświetleń: 1356
 1098. Uchwała Nr XI.91.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1354
 1099. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku
  Wyświetleń: 1354
 1100. Uchwała Nr IX.74.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019
  Wyświetleń: 1352
 1101. Uchwała Nr V.44.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 1351
 1102. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o II przetargu ustnym ograniczonym w dniu 16.11.2021 r.
  Wyświetleń: 1349
 1103. Uchwała Nr V.43.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 1348
 1104. Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-01-2019
  Wyświetleń: 1345
 1105. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 27 listopada 2019 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1344
 1106. Uchwała Nr IX.76.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019
  Wyświetleń: 1344
 1107. Uchwała Nr V.41.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 1344
 1108. Zarządzenie Nr 0050.136.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-03-2020
  Wyświetleń: 1341
 1109. Zarządzenie Nr 0050.102.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-12-2019
  Wyświetleń: 1339
 1110. Zarządzenie Nr 050.30.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-02-2019
  Wyświetleń: 1337
 1111. Uchwała Nr VII.61.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 1336
 1112. Uchwała Nr XI.80.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1334
 1113. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021
  Wyświetleń: 1331
 1114. Uchwała Nr VII.60.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 1322
 1115. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KADENCJA 2018-2023 - poprzednia wersja
  Wyświetleń: 1319
 1116. Zarządzenie Nr 0050.26.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-02-2019
  Wyświetleń: 1319
 1117. XX Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1318
 1118. Uchwała Nr VIII.65.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
  Wyświetleń: 1316
 1119. Uchwała Nr VII.59.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 1315
 1120. Zarządzenie w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1313
 1121. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 1309
 1122. Zarządzenie w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości przez Gminę Ujazd
  Wyświetleń: 1309
 1123. Uchwała Nr X.77.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-07-2019
  Wyświetleń: 1308
 1124. Uchwała Nr VIII.64.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019
  Wyświetleń: 1304
 1125. Uchwała Nr V.42.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 1302
 1126. Zarządzenie w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w Ujeździe przy ul. Strzeleckiej 11
  Wyświetleń: 1302
 1127. Uchwała Nr IX.71.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019
  Wyświetleń: 1300
 1128. Uchwała Nr VIII.68.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019
  Wyświetleń: 1296
 1129. Uchwała Nr V.40.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 1295
 1130. Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 20.08.2021 r. dla dz. 218/2
  Wyświetleń: 1290
 1131. Uchwała Nr VI.48.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 1290
 1132. Uchwała Nr VII.63.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 1288
 1133. Uchwała Nr IX.75.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019
  Wyświetleń: 1287
 1134. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1286
 1135. Uchwała Nr VII.62.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 1281
 1136. Uchwała Nr VIII.67.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019
  Wyświetleń: 1280
 1137. Burmistrz Ujazdu ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 1277
 1138. Informacja o odrzuceniu oferty Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej, ul. Tatrzańska 62/64, 93-219 Łódź - na zadanie „Sieć Życia Seniorów”
  Wyświetleń: 1276
 1139. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 1276
 1140. Zarządzenie Nr 0050.132.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2020
  Wyświetleń: 1273
 1141. Uchwała Nr VIII.66.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019
  Wyświetleń: 1268
 1142. Uchwała Nr X.78.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-07-2019
  Wyświetleń: 1268
 1143. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nogowczyce i dla obrębu Balcarzowice
  Wyświetleń: 1264
 1144. Uchwała Nr XI.85.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1262
 1145. Uchwała Nr VI.50.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 1261
 1146. Zarządzenie Nr 0050.25.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-02-2019
  Wyświetleń: 1260
 1147. Uchwała Nr VI.47.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 1257
 1148. Przetarg nieograniczony na zad. pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd- Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice.
  Wyświetleń: 1251
 1149. Uchwała Nr XI.90.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1250
 1150. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 - poprzednia wersja
  Wyświetleń: 1246
 1151. Zarządzenie Nr 0050.171.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-09-2020
  Wyświetleń: 1246
 1152. Zarządzenie Nr 0050.175.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-09-2020
  Wyświetleń: 1246
 1153. Uchwała Nr XXV.190.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020
  Wyświetleń: 1245
 1154. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany MPZP części obszaru SAG obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice
  Wyświetleń: 1244
 1155. Zarządzenie Nr 0050.174.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-09-2020
  Wyświetleń: 1244
 1156. Informacja o wyniku przetargu z dnia 20.08.2021 r.
  Wyświetleń: 1243
 1157. Zarządzenie Nr 0050.177.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-09-2020
  Wyświetleń: 1242
 1158. Uchwała Nr X.79.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-07-2019
  Wyświetleń: 1241
 1159. Uchwała Nr XXVII.204.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 1240
 1160. Zarządzenie Nr 0050.177.A.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-09-2020
  Wyświetleń: 1240
 1161. Uchwała Nr XXVII.205.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 1239
 1162. Zmiana terminu II przetargu ustnego nieograniczonego zaplanowanego na dzień 17.11.2021 r.
  Wyświetleń: 1239
 1163. Zarządzenie Nr 0050.173.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-09-2020
  Wyświetleń: 1234
 1164. Uchwała Nr XXIX.218.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 1227
 1165. KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO
  Wyświetleń: 1225
 1166. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2020 rok
  Wyświetleń: 1225
 1167. Zarządzenie Nr 0050.178.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-09-2020
  Wyświetleń: 1225
 1168. Uchwała Nr XI.86.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1223
 1169. Zarządzenie Nr 0050.23.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-01-2019 w
  Wyświetleń: 1223
 1170. Uchwała Nr IV.36.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1219
 1171. Zarządzenie Nr 0050.180.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-10-2020
  Wyświetleń: 1219
 1172. Zarządzenie Nr 0050.176.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-09-2020
  Wyświetleń: 1215
 1173. Uchwała Nr XXVII.203.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 1213
 1174. Zarządzenie Nr 0050.170.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-09-2020
  Wyświetleń: 1212
 1175. Uchwała Nr VI.55.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 1210
 1176. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1210
 1177. Zarządzenie Nr 0050.101.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-11-2019
  Wyświetleń: 1209
 1178. Uchwała Nr IX.70.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019
  Wyświetleń: 1207
 1179. Uchwała Nr XXXIV.236.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-06-2021
  Wyświetleń: 1206
 1180. Uchwała Nr VI.54.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 1205
 1181. Uchwała Nr VII.58.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 1204
 1182. Uchwała Nr XXXII.226.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31-05-2021
  Wyświetleń: 1204
 1183. Uchwała Nr XXVII.201.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 1203
 1184. Zarządzenie Nr 0050.268.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-09-2021
  Wyświetleń: 1203
 1185. Uchwała Nr VII.57.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 1199
 1186. Uchwała Nr XXXIV.233.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-06-2021
  Wyświetleń: 1198
 1187. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dn 25-01-2021 o wydaniu zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1195
 1188. Uchwała Nr V.46.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 1192
 1189. Zarządzenie Nr 0050.164.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-08-2020
  Wyświetleń: 1190
 1190. Uchwała Nr VI.56.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 1189
 1191. Uchwała Nr IV.38.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1188
 1192. Zarządzenie Nr 0050.179.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2020
  Wyświetleń: 1188
 1193. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1186
 1194. Uchwała Nr XXVII.202.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 1185
 1195. Uchwała Nr IX.72.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019
  Wyświetleń: 1181
 1196. Uchwała Nr IX.73.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019
  Wyświetleń: 1181
 1197. Uchwała Nr XI.81.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1178
 1198. Uchwała Nr XXXIV.232.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-06-2021
  Wyświetleń: 1178
 1199. Uchwała Nr XXXII.224.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31-05-2021
  Wyświetleń: 1177
 1200. Wody Polskie Informują o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1176
 1201. Zarządzenie Nr 0050.269.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 28-09-2021
  Wyświetleń: 1176
 1202. Uchwała Nr XI.82.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1174
 1203. Zarządzenie Nr 0050.165.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-08-2020
  Wyświetleń: 1174
 1204. Zarządzenie Nr 0050.162.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-07-2020
  Wyświetleń: 1173
 1205. Zarządzenie Nr 0050.169.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-08-2020
  Wyświetleń: 1172
 1206. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1170
 1207. Uchwała Nr XI.83.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1168
 1208. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1168
 1209. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1166
 1210. Uchwała Nr XXVIII.207.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-02-2021
  Wyświetleń: 1166
 1211. Uchwała Nr VIII.69.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019
  Wyświetleń: 1165
 1212. Zarządzenie Nr 0050.166.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-08-2020
  Wyświetleń: 1165
 1213. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Stary Ujazd
  Wyświetleń: 1163
 1214. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wyborze Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1162
 1215. Zarządzenie Nr 0050.163.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-07-2020
  Wyświetleń: 1162
 1216. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych w 2019r
  Wyświetleń: 1160
 1217. Zarządzenie Nr 0050.161.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-07-2020
  Wyświetleń: 1160
 1218. Uchwała Nr XI.84.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1157
 1219. Uchwała Nr XXVIII.208.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-02-2021
  Wyświetleń: 1152
 1220. XXII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1151
 1221. Uchwała Nr XXIX.216.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 1147
 1222. Uchwała Nr XXX.219.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 12-04-2021
  Wyświetleń: 1146
 1223. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.236.2021 z dnia 13.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1146
 1224. Uchwała Nr V.39.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 1145
 1225. Zarządzenie Nr 0050.168.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-08-2020
  Wyświetleń: 1145
 1226. Uchwała Nr XXXII.225.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31-05-2021
  Wyświetleń: 1144
 1227. Uchwała Nr XXVIII.206.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-02-2021
  Wyświetleń: 1140
 1228. Uchwała Nr IV.37.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1137
 1229. Uchwała Nr XXXIV.234.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-06-2021
  Wyświetleń: 1136
 1230. Klauzula Informacyjna Decyzje podatkowe - RODO
  Wyświetleń: 1134
 1231. Uchwała Nr XXIX.217.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 1134
 1232. Uchwała Nr XXIX.214.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 1133
 1233. Uchwała Nr XXXIV.230.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-06-2021
  Wyświetleń: 1132
 1234. Uchwała Nr XXVIII.210.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-02-2021
  Wyświetleń: 1125
 1235. Zarządzenie Nr 0050.167.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-08-2020
  Wyświetleń: 1122
 1236. XXI Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1116
 1237. XXII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1115
 1238. Uchwała Nr XXXIV.235.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-06-2021
  Wyświetleń: 1111
 1239. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1110
 1240. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.8.2020 z dnia 10 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 1109
 1241. Uchwała Nr XXIX.215.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 1109
 1242. Uchwała Nr XXVII.200.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 1107
 1243. Rok 2021 - karty informacyjne o środowisku
  Wyświetleń: 1101
 1244. Uchwała Nr XXVII.197.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 1099
 1245. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi za rok 2020
  Wyświetleń: 1094
 1246. Uchwała Nr XXVII.199.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 1093
 1247. Uchwała Nr XXXIV.231.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-06-2021
  Wyświetleń: 1090
 1248. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Ujeździe
  Wyświetleń: 1090
 1249. Uchwała Nr XXVIII.209.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-02-2021
  Wyświetleń: 1080
 1250. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1078
 1251. Zakup węgla przez gminę
  Wyświetleń: 1077
 1252. Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021
  Wyświetleń: 1075
 1253. Zarządzenie Nr 0050.255.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 13-07-2021
  Wyświetleń: 1074
 1254. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1072
 1255. Uchwała Nr XXIX.213.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 1071
 1256. Uchwała Nr XXXI.221.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-04-2021
  Wyświetleń: 1071
 1257. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Ujazd w 2020 roku
  Wyświetleń: 1070
 1258. Zawiadomienie stron o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 1067
 1259. Uchwała Nr XXVII.198.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 1064
 1260. Uchwała Nr XXVI.195.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 1055
 1261. Zarządzenie Nr 0050.256.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-07-2021
  Wyświetleń: 1055
 1262. Zarządzenie Nr 0050.251.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2021
  Wyświetleń: 1054
 1263. Zarządzenie Nr 0050.250.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-06-2021
  Wyświetleń: 1052
 1264. Ogłoszenie otwartego konkursu na realizacje przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku 2021
  Wyświetleń: 1051
 1265. Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów
  Wyświetleń: 1050
 1266. Zarządzenie Nr 0050.252.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2021
  Wyświetleń: 1049
 1267. Zarządzenie Burmistrza w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów
  Wyświetleń: 1048
 1268. Uchwała Nr XXXV.241.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-08-2021
  Wyświetleń: 1045
 1269. Sprawozdania finansowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 1044
 1270. Uchwała Nr XXVI.196.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 1042
 1271. Uchwała Nr XXVI.193.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 1040
 1272. XXIV Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1038
 1273. Uchwała Nr XX.156.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 1037
 1274. Zarządzenie Nr 0050.192.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-11-2020
  Wyświetleń: 1037
 1275. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 27 listopada 2019 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1036
 1276. Uchwała Nr XXVI.194.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 1033
 1277. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1032
 1278. XXV Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1032
 1279. Zarządzenie Nr 0050.253.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2021
  Wyświetleń: 1032
 1280. Zarządzenie Nr 0050.210.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 1028
 1281. Uchwała Nr XXIX.211.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 1024
 1282. Uchwała Nr XXIX.212.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 1023
 1283. Uchwała Nr XXV.191.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020
  Wyświetleń: 1023
 1284. Zarządzenie Nr 0050.191.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 12-11-2020
  Wyświetleń: 1022
 1285. Zarządzenie Nr 0050.241.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-04-2021
  Wyświetleń: 1022
 1286. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1021
 1287. Sprawozdania finansowe ZGKIM za 2020 rok
  Wyświetleń: 1019
 1288. Zarządzenie Nr 0050.209.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 1017
 1289. Uchwała Nr XXXV.240.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-08-2021
  Wyświetleń: 1016
 1290. Zarządzenie Nr 0050.242.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-04-2021
  Wyświetleń: 1015
 1291. Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 1015
 1292. Uchwała Nr XXV.192.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020
  Wyświetleń: 1013
 1293. Zarządzenie Nr 0050.193.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-11-2020
  Wyświetleń: 1010
 1294. Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek GDDKiA postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1009
 1295. Uchwała Nr XXXI.223.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-04-2021
  Wyświetleń: 1005
 1296. Zarządzenie Nr 0050.199.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-12-2020
  Wyświetleń: 1005
 1297. Zarządzenie Nr 0050.240.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-04-2021
  Wyświetleń: 1005
 1298. Uchwała Nr XXXV.239.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-08-2021
  Wyświetleń: 1001
 1299. Zarządzenie Nr 0050.197.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-12-2020
  Wyświetleń: 998
 1300. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 996
 1301. Zarządzenie Nr 0050.234.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-03-2021
  Wyświetleń: 995
 1302. Zarządzenie Nr 0050.204.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-12-2020
  Wyświetleń: 993
 1303. Zarządzenie Nr 0050.200.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-12-2020
  Wyświetleń: 991
 1304. Zarządzenie Nr 0050.196.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 988
 1305. Zarządzenie Nr 0050.219.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 986
 1306. Zarządzenie Nr 0050.195.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-11-2020
  Wyświetleń: 980
 1307. Zarządzenie Nr 0050.201.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-12-2020
  Wyświetleń: 980
 1308. Uchwała Nr XV.118.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 978
 1309. Zarządzenie Nr 0050.194.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-11-2020
  Wyświetleń: 978
 1310. Uchwała Nr XV.125.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 977
 1311. Uchwała Nr XXXI.220.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-04-2021
  Wyświetleń: 977
 1312. Uchwała Nr XXXIII.227.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-06-2021
  Wyświetleń: 976
 1313. Zarządzenie Nr 0050.202.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-12-2020
  Wyświetleń: 976
 1314. Zarządzenie Nr 0050.203.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-12-2020
  Wyświetleń: 975
 1315. Uchwała Nr XIV.114.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 974
 1316. Uchwała Nr XXXIII.228.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-06-2021
  Wyświetleń: 973
 1317. Uchwała Nr XXXIII.229.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-06-2021
  Wyświetleń: 973
 1318. Zarządzenie Nr 0050.205.2020 Burmistrz Ujazdu z dnia 28-12-2020
  Wyświetleń: 972
 1319. Uchwała Nr XIV.110.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 971
 1320. Uchwała Nr XV.121.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 971
 1321. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 971
 1322. XII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 971
 1323. Zarządzenie Nr 0050.198.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-12-2020
  Wyświetleń: 970
 1324. Uchwała Nr XVI.129.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020
  Wyświetleń: 969
 1325. Zarządzenie Nr 0050.220.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-02-2021
  Wyświetleń: 969
 1326. Zarządzenie Nr 0050.237.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-04-2021
  Wyświetleń: 969
 1327. Uchwała Nr XVI.127.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020
  Wyświetleń: 964
 1328. Zarządzenie Nr 0050.222.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-02-2021
  Wyświetleń: 964
 1329. Informacja o wyniku przetargu z dnia 24.11.2021 r. działka 2396 w Ujeździe
  Wyświetleń: 963
 1330. Uchwała Nr XII.99.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 960
 1331. Informacja o wyniku przetargu z dnia 28.03.2022 r. dla działki nr 2217/7 w Ujeździe
  Wyświetleń: 958
 1332. Uchwała Nr XV.119.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 958
 1333. Uchwała Nr XXXI.222.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-04-2021
  Wyświetleń: 958
 1334. Zarządzenie Nr 0050.218.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-01-2021
  Wyświetleń: 958
 1335. Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 958
 1336. Uchwała Nr XXIV.184.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 957
 1337. Uchwała Nr XIII.105.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 955
 1338. Zarządzenie Nr 0050.248.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-06-2021
  Wyświetleń: 955
 1339. Uchwała Nr XV.122.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 954
 1340. Zarządzenie Nr 0050.223.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-02-2021
  Wyświetleń: 954
 1341. Uchwała Nr XIII.109.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 953
 1342. Zarządzenie Nr 0050.239.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-04-2021
  Wyświetleń: 952
 1343. Uchwała Nr XXXV.242.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-08-2021
  Wyświetleń: 951
 1344. Zarządzenie Nr 0050.233.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-03-2021
  Wyświetleń: 951
 1345. XI Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 949
 1346. Zarządzenie Nr 0050.249.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-06-2021
  Wyświetleń: 949
 1347. Uchwała Nr XXII.169.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-09-2020
  Wyświetleń: 947
 1348. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 3 grudnia 2020 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 946
 1349. Uchwała Nr XV.117.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 945
 1350. Uchwała Nr XVI.128.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020
  Wyświetleń: 945
 1351. Uchwała Nr XIV.111.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 944
 1352. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 944
 1353. Uchwała Nr XV.120.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 942
 1354. Uchwała Nr XIV.115.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 941
 1355. Zarządzenie Nr 0050.235.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-04-2021
  Wyświetleń: 941
 1356. Uchwała Nr XIX.152.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020
  Wyświetleń: 939
 1357. Uchwała Nr XVI.132.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020
  Wyświetleń: 931
 1358. Zarządzenie Nr 0050.238.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-04-2021
  Wyświetleń: 929
 1359. Uchwała Nr XIII.106.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 928
 1360. Uchwała Nr XIX.149.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020
  Wyświetleń: 928
 1361. Uchwała Nr XVI.130.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020
  Wyświetleń: 928
 1362. XXVII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 928
 1363. Uchwała Nr XIII.104.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 927
 1364. XXXV Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 926
 1365. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd
  Wyświetleń: 925
 1366. Uchwała Nr XIX.151.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020
  Wyświetleń: 925
 1367. Uchwała Nr XIII.108.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 924
 1368. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 920
 1369. Uchwała Nr XV.123.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 920
 1370. Uchwała Nr XIX.147.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020
  Wyświetleń: 918
 1371. Decyzja
  Wyświetleń: 917
 1372. Uchwała Nr XIV.113.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 917
 1373. Uchwała Nr XIX.150.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020
  Wyświetleń: 917
 1374. Uchwała Nr XVI.133.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020
  Wyświetleń: 917
 1375. Zarządzenie Nr 0050.215.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-01-2021
  Wyświetleń: 917
 1376. Uchwała Nr XXXVI.243.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 02-09-2021
  Wyświetleń: 916
 1377. Zarządzenie Nr 0050.245.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-05-2021
  Wyświetleń: 916
 1378. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 913
 1379. Zarządzenie Nr 0050.244.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-05-2021
  Wyświetleń: 912
 1380. Uchwała Nr XIX.148.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020
  Wyświetleń: 911
 1381. Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych
  Wyświetleń: 910
 1382. Uchwała Nr XV.124.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 909
 1383. XXIX sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 909
 1384. XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 908
 1385. Zarządzenie Nr 0050.221.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-02-2021
  Wyświetleń: 908
 1386. Uchwała Nr XIV.112.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 907
 1387. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 906
 1388. Uchwała Nr XXIII.175.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-10-2020
  Wyświetleń: 905
 1389. Zarządzenie Nr 0050.254.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-07-2021
  Wyświetleń: 905
 1390. Zarządzenie Nr 0050.247.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-06-2021
  Wyświetleń: 902
 1391. Uchwała Nr XIII.102.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 899
 1392. Uchwała Nr XV.116.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 898
 1393. Zarządzenie Nr 0050.243.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-04-2021
  Wyświetleń: 898
 1394. Uchwała Nr XXI.167.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 891
 1395. Uchwała Nr XXXVII.244.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-09-2021
  Wyświetleń: 891
 1396. Uchwała Nr XXXVII.245.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-09-2021
  Wyświetleń: 891
 1397. Zarządzenie Nr 0050.236.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 13-04-2021
  Wyświetleń: 891
 1398. XXXI Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 889
 1399. Zarządzenie w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w Ujeździe przy Placu 1 Maja 14
  Wyświetleń: 889
 1400. Uchwała Nr XXIII.174.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-10-2020
  Wyświetleń: 887
 1401. Uchwała Nr XX.158.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 886
 1402. Raport o stanie Gminy za 2021 rok
  Wyświetleń: 885
 1403. Uchwała Nr XXI.164.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 885
 1404. Uchwała Nr XXIII.176.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-10-2020
  Wyświetleń: 883
 1405. OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 882
 1406. Uchwała Nr XXII.170.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-09-2020
  Wyświetleń: 881
 1407. XXVIII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 880
 1408. Uchwała Nr XXIII.177.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-10-2020
  Wyświetleń: 878
 1409. Uchwała Nr XXIV.183.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 878
 1410. Uchwała Nr XXIV.179.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 877
 1411. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 877
 1412. Uchwała Nr XXI.166.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 876
 1413. OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 874
 1414. Uchwała Nr XXIV.180.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 870
 1415. Uchwała Nr XIII.107.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 869
 1416. Uchwała Nr XXI.168.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 869
 1417. Uchwała Nr XXIV.181.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 869
 1418. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie bezprzetargowej, położonej w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 869
 1419. Zarządzenie Nr 0050.224.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-02-2021
  Wyświetleń: 868
 1420. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej ooś i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” - kopia
  Wyświetleń: 867
 1421. Uchwała Nr XX.157.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 867
 1422. Uchwała Nr XXIV.182.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 867
 1423. Uchwała Nr XXXV.238.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-08-2021
  Wyświetleń: 867
 1424. Zarządzenie Nr 0050.217.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-01-2021
  Wyświetleń: 864
 1425. Uchwała Nr XXI.162.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 863
 1426. Uchwała Nr XXII.172.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-09-2020
  Wyświetleń: 861
 1427. Uchwała Nr XXI.163.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 859
 1428. Uchwała Nr XXIII.178.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-10-2020
  Wyświetleń: 859
 1429. Uchwała Nr XIX.153.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020
  Wyświetleń: 857
 1430. Uchwała Nr XX.154.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 856
 1431. Zarządzenie Nr 0050.228.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-03-2021
  Wyświetleń: 856
 1432. Uchwała Nr XXXVII.246.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-09-2021
  Wyświetleń: 854
 1433. Uchwała Nr XXII.171.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-09-2020
  Wyświetleń: 853
 1434. Uchwała Nr XXI.165.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 852
 1435. Uchwała Nr XVIII.140.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 849
 1436. Zarządzenie Nr 0050.232.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 849
 1437. Uchwała Nr XX.155.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 847
 1438. Zarządzenie Nr 0050.212.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-12-2020
  Wyświetleń: 845
 1439. Uchwała Nr XXXVII.247.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-09-2021
  Wyświetleń: 841
 1440. Decyzja
  Wyświetleń: 838
 1441. Uchwała Nr XXI.161.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 837
 1442. Uchwała Nr XXXV.237.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-08-2021
  Wyświetleń: 837
 1443. Uchwała Nr XX.160.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 836
 1444. Zarządzenie Nr 0050.230.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-03-2021
  Wyświetleń: 836
 1445. Zarządzenie Nr 0050.211.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-12-2020
  Wyświetleń: 834
 1446. Uchwała Nr XVII.135.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020
  Wyświetleń: 833
 1447. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 833
 1448. Zarządzenie Nr 0050.229.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-03-2021
  Wyświetleń: 833
 1449. Uchwała Nr XX.159.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 831
 1450. Zarządzenie Nr 0050.207.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-12-2020
  Wyświetleń: 830
 1451. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Ujazd w 2021 roku
  Wyświetleń: 829
 1452. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Ujazd
  Wyświetleń: 826
 1453. Zarządzenie Nr 0050.226.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-02-2021
  Wyświetleń: 826
 1454. Uchwała Nr XXV.188.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020
  Wyświetleń: 824
 1455. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 821
 1456. Zarządzenie Nr 0050.225.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-02-2021
  Wyświetleń: 821
 1457. Uchwała Nr XII.100.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 820
 1458. Uchwała Nr XVIII.141.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 820
 1459. OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 816
 1460. Uchwała Nr XVII.139.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020
  Wyświetleń: 816
 1461. Plan postępowań na rok 2022
  Wyświetleń: 810
 1462. Uchwała Nr XII.97.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 808
 1463. Uchwała Nr XVIII.143.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 807
 1464. Uchwała Nr XVIII.142.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 806
 1465. Uchwała Nr XVIII.144.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 804
 1466. Uchwała Nr XVIII.145.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 800
 1467. Uchwała Nr XVIII.146.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 800
 1468. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 800
 1469. Informacja o wyniku przetargu z dnia 24.11.2021 r. działka 445/3 w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 798
 1470. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd 2021
  Wyświetleń: 798
 1471. Zarządzenie Nr 0050.206.2020 Burmistrz Ujazdu z dnia 28-12-2020
  Wyświetleń: 797
 1472. Uchwała Nr XII.101.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 791
 1473. Uchwała Nr XVII.137.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020
  Wyświetleń: 791
 1474. Zarządzenie Nr 0050.208.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-12-2020
  Wyświetleń: 790
 1475. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 784
 1476. Uchwała Nr XVII.138.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020
  Wyświetleń: 781
 1477. Oświadczenia majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 777
 1478. Uchwała Nr XVII.134.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020
  Wyświetleń: 774
 1479. Zarządzenie Nr 0050.216.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-01-2021
  Wyświetleń: 774
 1480. Zarządzenie Nr 0050.267.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-09-2021
  Wyświetleń: 773
 1481. Uchwała Nr XIII.103.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 772
 1482. Uchwała Nr XVII.136.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020
  Wyświetleń: 770
 1483. Uchwała Nr XXV.186.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020
  Wyświetleń: 770
 1484. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 762
 1485. Zarządzenie Nr 0050.265.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-09-2021
  Wyświetleń: 754
 1486. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 3 grudnia 2020 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 751
 1487. Zarządzenie Nr 0050.266.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-09-2021
  Wyświetleń: 749
 1488. Burmistrz Ujazdu serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest "Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi"
  Wyświetleń: 748
 1489. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu z dnia 12-06-2020 II przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 747
 1490. Uchwała Nr XII.98.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 747
 1491. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 746
 1492. Zarządzenie Nr 0050.263.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-09-2021
  Wyświetleń: 738
 1493. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 731
 1494. Zarządzenie Nr 0050.231.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-03-2021d
  Wyświetleń: 729
 1495. Zarządzenie Nr 0050.271.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-09-2021
  Wyświetleń: 729
 1496. Zarządzenie Nr 0050.246.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-05-2021
  Wyświetleń: 728
 1497. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 28.03.2022 r.
  Wyświetleń: 723
 1498. Zarządzenie Nr 0050.258.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 20-07-2021
  Wyświetleń: 723
 1499. XXXVII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 722
 1500. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 722
 1501. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej ooś i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”
  Wyświetleń: 717
 1502. Zarządzenie Nr 0050.270.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-09-2021
  Wyświetleń: 714
 1503. Uchwała Nr XXXVIII.248.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-10-2021
  Wyświetleń: 712
 1504. Zarządzenie Nr 0050.227.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-02-2021
  Wyświetleń: 711
 1505. Zarządzenie Nr 0050.264.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-09-2021
  Wyświetleń: 709
 1506. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 708
 1507. 11/2023 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do referatu Organizacyjno-Gospodarczego
  Wyświetleń: 700
 1508. Zarządzenie Nr 0050.214.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-01-2021
  Wyświetleń: 698
 1509. Uchwała Nr XXXVIII.249.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-10-2021
  Wyświetleń: 697
 1510. Zarządzenie Nr 0050.268.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-09-2021
  Wyświetleń: 696
 1511. Zarządzenie Nr 0050.213.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-01-2021
  Wyświetleń: 693
 1512. Ogłoszenie otwartego konkursu na realizacje przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku 2022
  Wyświetleń: 691
 1513. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 677
 1514. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 671
 1515. Zarządzenie Nr 0050.259.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-07-2021
  Wyświetleń: 662
 1516. Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 658
 1517. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 654
 1518. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy zarządzonych na dzień 21 października 2021 r.
  Wyświetleń: 653
 1519. Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 24.11.2021 r. dz. 2356 w Ujeździe
  Wyświetleń: 647
 1520. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 2356 w Ujeździe
  Wyświetleń: 646
 1521. ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ujazd i jej jednostek podległych”
  Wyświetleń: 645
 1522. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 19-11-2021 o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 641
 1523. Uchwała Nr XXXVIII.250.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-10-2021
  Wyświetleń: 640
 1524. Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 637
 1525. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach”
  Wyświetleń: 637
 1526. Uchwała Nr VI.49.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019 w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie lub budowie źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 637
 1527. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 120 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w miejscowości Klucz.
  Wyświetleń: 635
 1528. Informacja o wpłynięciu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 632
 1529. Informacja o wyniku przetargu z dnia 28.03.2022 r. dla działki nr 2217/5 w Ujeździe
  Wyświetleń: 624
 1530. Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 619
 1531. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach
  Wyświetleń: 617
 1532. Informacja o wynikach przetargu z dnia 24.11.2021 r. dz. 2217/3 w Ujeździe
  Wyświetleń: 616
 1533. 2/2023 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do referatu Organizacyjno-Gospodarczego
  Wyświetleń: 609
 1534. Uchwała Nr VI.52.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty
  Wyświetleń: 608
 1535. Informacja o wpłynięciu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego – „Aktywna Gmina”
  Wyświetleń: 598
 1536. Informacja o wynikach konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 595
 1537. Informacja o wyniku przetargu dz. 2356
  Wyświetleń: 592
 1538. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 588
 1539. Zakup węgla przez gminę - WNIOSEK
  Wyświetleń: 587
 1540. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi w Olszowej
  Wyświetleń: 581
 1541. Uchwała Nr XXXVIII.251.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-10-2021
  Wyświetleń: 581
 1542. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dla Burmistrza Ujazdu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe
  Wyświetleń: 576
 1543. Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022
  Wyświetleń: 575
 1544. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Burmistrza Ujazdu, decyzję administracyjną Nr 1/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w Olszowej
  Wyświetleń: 575
 1545. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 572
 1546. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 570
 1547. Informacja o wynikach przetargu z dnia 24.11.2021 r. dz. 2217/4 w Ujeździe
  Wyświetleń: 566
 1548. Informacja o wynikach przetargu z dnia 24.11.2021 r. dz. 2217/8 w Ujeździe
  Wyświetleń: 566
 1549. Zarządzenie Nr 0050.260.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-08-2021
  Wyświetleń: 564
 1550. Burmistrz Ujazdu serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest "Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi"
  Wyświetleń: 543
 1551. Zarządzenie Nr 0050.262.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-08-2021
  Wyświetleń: 541
 1552. 11/2023 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy do referatu Organizacyjno-Gospodarczego
  Wyświetleń: 539
 1553. Informacja Burmistrza Ujazdu dotycząca rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022
  Wyświetleń: 536
 1554. Zarządzenie Nr 0050.261.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-08-2021
  Wyświetleń: 536
 1555. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 536
 1556. Informacja o wyniku przetargu z dnia 28.03.2022 r. dla działki nr 2217/10 w Ujeździe
  Wyświetleń: 530
 1557. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o uchwaleniu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w północnej części wsi Sieroniowice”
  Wyświetleń: 523
 1558. XXV Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 522
 1559. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU (MONITORING WIZYJNY)
  Wyświetleń: 518
 1560. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 518
 1561. Uchwała Nr XL.266.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 508
 1562. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 504
 1563. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych
  Wyświetleń: 504
 1564. Rok 2022 - karty informacyjne o środowisku
  Wyświetleń: 504
 1565. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 502
 1566. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 502
 1567. 9/2023 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych
  Wyświetleń: 499
 1568. Uchwała Nr XLIII.287.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 498
 1569. Uchwała Nr XL.267.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 497
 1570. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 495
 1571. Zarządzenie nr 0050.341.2022 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokali mieszkalnych
  Wyświetleń: 487
 1572. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 28.03.2022 r.
  Wyświetleń: 481
 1573. 10/2023 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w referacie Spraw Obywatelskich i Obronnych
  Wyświetleń: 479
 1574. Uchwała Nr XLIV.290.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-04-2022
  Wyświetleń: 474
 1575. Zarządzenie nr 0050.356.2022 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ul. Strzeleckiej w Ujeździe, stanowiącego własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 473
 1576. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2021 rok
  Wyświetleń: 468
 1577. Uchwała Nr XXXIX.255.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 466
 1578. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zmianie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 463
 1579. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 456
 1580. Decyzja
  Wyświetleń: 454
 1581. 3/2023 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do referatu Finansowo-Budżetowego
  Wyświetleń: 452
 1582. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 451
 1583. 9/2023 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych
  Wyświetleń: 444
 1584. Informacja o wynikach naboru na Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe
  Wyświetleń: 443
 1585. XL Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 443
 1586. OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 437
 1587. 10/2023 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w referacie Spraw Obywatelskich i Obronnych
  Wyświetleń: 435
 1588. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 435
 1589. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 434
 1590. XXXIX Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 433
 1591. Uchwała Nr XLIV.291.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-04-2022
  Wyświetleń: 430
 1592. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wezwaniu inwestora do uzupełnienia raportu
  Wyświetleń: 428
 1593. OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 427
 1594. Dane przestrzenne
  Wyświetleń: 425
 1595. Sprawozdania finansowe za 2021 rok
  Wyświetleń: 420
 1596. Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 415
 1597. 1/2023 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe
  Wyświetleń: 413
 1598. Zarządzenie Nr 0050.280.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-10-2021
  Wyświetleń: 410
 1599. Zarządzenie Nr 0050.304.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-12-2021
  Wyświetleń: 410
 1600. Zarządzenie Nr 0050.285.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-11-2021
  Wyświetleń: 409
 1601. Uchwała Nr XXXIX.256.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 408
 1602. Zarządzenie Nr 0050.292.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 06-12-2021
  Wyświetleń: 408
 1603. Zarządzenie Nr 0050.293.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-12-2021
  Wyświetleń: 407
 1604. Zarządzenie Nr 0050.275.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-10-2021
  Wyświetleń: 406
 1605. Uchwała Nr XXXIX.260.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 405
 1606. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 405
 1607. 3/2023 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy do referatu Finansowo-budżetowego w Urzędzie Miejskim w Ujeździe
  Wyświetleń: 404
 1608. Informacja o zamiarze zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych
  Wyświetleń: 404
 1609. OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 404
 1610. Uchwała Nr XXXIX.257.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 404
 1611. Zarządzenie Nr 0050.209.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 403
 1612. Zarządzenie Nr 0050.276.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 15-10-2021
  Wyświetleń: 403
 1613. Wybory Samorządowe 2024
  Wyświetleń: 402
 1614. Uchwała Nr XLIII.286.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 401
 1615. XLI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 399
 1616. Uchwała Nr XXXIX.259.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 398
 1617. Uchwała Nr XXXIX.258.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 397
 1618. Zarządzenie Nr 0050.272.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2021
  Wyświetleń: 397
 1619. Zarządzenie Nr 0050.274.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-10-2021
  Wyświetleń: 397
 1620. Zarządzenie Nr 0050.303.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 27-12-2021
  Wyświetleń: 395
 1621. Uchwała Nr XLIII.285.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 394
 1622. Zarządzenie Nr 0050.209.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 394
 1623. 8/2023 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych
  Wyświetleń: 392
 1624. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej - SIM
  Wyświetleń: 392
 1625. Zarządzenie Nr 0050.273.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2021
  Wyświetleń: 391
 1626. Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 386
 1627. Zarządzenie Nr 0050.278.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-10-2021
  Wyświetleń: 384
 1628. Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 384
 1629. 7/2023 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych
  Wyświetleń: 383
 1630. Zarządzenie Nr 0050.300.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2021
  Wyświetleń: 383
 1631. Uchwała Nr XL.265.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 382
 1632. Wybory Sołtysów
  Wyświetleń: 382
 1633. Zarządzenie Nr 0050.329.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-05-2022
  Wyświetleń: 382
 1634. Zarządzenie Nr 0050.286.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-11-2021
  Wyświetleń: 379
 1635. 8/2023 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze do spraw planowania przestrzennego w referacie Inwestycji, planowania przestrzennego, spraw komunalnych i koordynacji programów unijnych
  Wyświetleń: 378
 1636. Zarządzenie Nr 0050.291.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 03-12-2021
  Wyświetleń: 377
 1637. INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH
  Wyświetleń: 376
 1638. Zarządzenie Nr 0050.302.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 27-12-2021
  Wyświetleń: 376
 1639. Zarządzenie Nr 0050.313.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-01-2022
  Wyświetleń: 376
 1640. Sprawozdania finansowe ZGKIM za 2021 rok
  Wyświetleń: 375
 1641. XLII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 374
 1642. ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 374
 1643. OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 373
 1644. Uchwała Nr XL.261.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 373
 1645. Uchwała Nr XLIII.284.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 372
 1646. Zarządzenie Nr 0050.299.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 372
 1647. Zarządzenie Nr 0050.277.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-10-2021
  Wyświetleń: 371
 1648. Zarządzenie Nr 0050.290.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 371
 1649. Uchwała Nr XLII.280.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-02-2022
  Wyświetleń: 370
 1650. Zarządzenie Nr 0050.312.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-01-2022
  Wyświetleń: 370
 1651. Sprawozdania finansowe jednostkowe UM w Ujeździe za 2021
  Wyświetleń: 369
 1652. Uchwała Nr XLIII.283.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 369
 1653. Uchwała Nr XLVII.308.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 369
 1654. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.12.2021 z dnia 7 lutego 2022 roku
  Wyświetleń: 368
 1655. Uchwała Nr XL.262.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 367
 1656. Zarządzenie Nr 0050.296.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-12-2021
  Wyświetleń: 365
 1657. Zarządzenie Nr 0050.310.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 365
 1658. Zarządzenie Nr 0050.297.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 363
 1659. Uchwała Nr XL.263.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 362
 1660. Uchwała Nr XL.264.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 362
 1661. Zarządzenie Nr 0050.289.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-11-2021
  Wyświetleń: 357
 1662. Zarządzenie Nr 0050.311.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 355
 1663. Uchwała Nr XLV.294.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2022
  Wyświetleń: 354
 1664. Uchwała Nr XXXIX.253.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 354
 1665. Zarządzenie Nr 0050.298.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 354
 1666. Zarządzenie Nr 0050.309.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-01-2022
  Wyświetleń: 354
 1667. Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 354
 1668. Uchwała Nr XXXIX.254.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 352
 1669. Zarządzenie Nr 0050.306.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-01-2022
  Wyświetleń: 349
 1670. Uchwała Nr XLVI.300.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-05-2022
  Wyświetleń: 348
 1671. Zarządzenie Nr 0050.307.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-01-2022
  Wyświetleń: 347
 1672. Zarządzenie Nr 0050.305.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 03-01-2022
  Wyświetleń: 346
 1673. Zarządzenie Nr 0050.308.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-01-2022
  Wyświetleń: 346
 1674. Uchwała Nr XXXIX.252.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 345
 1675. Zarządzenie Nr 0050.281.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-10-2021
  Wyświetleń: 345
 1676. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 344
 1677. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 344
 1678. Obwieszczenie o wydanej decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 342
 1679. Uchwała Nr XLIII.289.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 341
 1680. Uchwała Nr XLIII.288.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 340
 1681. Uchwała Nr XLV.292.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2022
  Wyświetleń: 340
 1682. Zarządzenie Nr 0050.279.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 20-10-2021
  Wyświetleń: 340
 1683. Uchwała Nr XLV.293.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2022
  Wyświetleń: 338
 1684. Zarządzenie Nr 0050.287.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-11-2021
  Wyświetleń: 337
 1685. Uchwała Nr XLVII.306.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 336
 1686. 2/2023 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy do referatu organizacyjno-gospodarczym w Urzędzie Miejskim w Ujeździe
  Wyświetleń: 335
 1687. Decyzja
  Wyświetleń: 334
 1688. Plan postępowań na rok 2023
  Wyświetleń: 330
 1689. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 330
 1690. Uchwała Nr XLV.295.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2022
  Wyświetleń: 328
 1691. Uchwała Nr XLVIII.313.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-07-2022
  Wyświetleń: 327
 1692. Zarządzenie Nr 0050.301.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2021
  Wyświetleń: 324
 1693. Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 323
 1694. Uchwała Nr XLIII.281.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 323
 1695. Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 322
 1696. Zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 321
 1697. 5/2023 Burmustrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do spraw planowania przestrzennego w referacie inwestycji, planowania przestrzennego, spraw komunalnych i koordynacji programów unijnych
  Wyświetleń: 320
 1698. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 319
 1699. Zarządzenie Nr 0050.282.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-11-2021
  Wyświetleń: 318
 1700. Uchwała Nr XLVII.307.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 317
 1701. Zarządzenie Nr 0050.283.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-11-2021
  Wyświetleń: 317
 1702. Uchwała Nr XLIII.282.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 316
 1703. Zarządzenie Nr 0050.288.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-11-2021
  Wyświetleń: 316
 1704. Uchwała Nr XLVII.309.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 313
 1705. Uchwała Nr XLVII.310.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 312
 1706. Uchwała Nr XLVII.311.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 310
 1707. Uchwała Nr XLVIII.314.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-07-2022
  Wyświetleń: 310
 1708. Uchwała Nr XLI.272.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 309
 1709. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 307
 1710. Uchwała Nr XLII.279.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-02-2022
  Wyświetleń: 307
 1711. ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA- POZWOLENIE WODNOPRAWNE
  Wyświetleń: 306
 1712. Uchwała Nr XLVII.312.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 305
 1713. Zarządzenie Nr 0050.284.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-11-2021
  Wyświetleń: 303
 1714. 4/2023 Burmustrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do spraw planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Ujeździe
  Wyświetleń: 302
 1715. Uchwała Nr XLVI.301.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-05-2022
  Wyświetleń: 302
 1716. Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 299
 1717. Decyzja
  Wyświetleń: 295
 1718. XLV Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 295
 1719. Uchwała Nr XLII.278.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-02-2022
  Wyświetleń: 294
 1720. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 294
 1721. 6/2023 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe
  Wyświetleń: 293
 1722. Burmistrz Ujazdu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe
  Wyświetleń: 293
 1723. Gmina Ujazd ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia analizy ryzyka na ujęciach wody w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 293
 1724. Zapytanie ofertowe dot. zakupu opału
  Wyświetleń: 292
 1725. Informacja o wpłynięciu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego - Kultura i Integracja Mniejszości Niemieckiej w Gminie Ujazd w 2022 roku
  Wyświetleń: 290
 1726. Uchwała Nr XLI.268.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 288
 1727. Uchwała Nr XLVII.304.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 288
 1728. Zapytanie ofertowe dot. usuwania azbestu
  Wyświetleń: 288
 1729. Zarządzenie Nr 0050.321.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-03-2022
  Wyświetleń: 287
 1730. Uchwała Nr XLVI.299.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-05-2022
  Wyświetleń: 286
 1731. Uchwała Nr XLVI.298.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-05-2022
  Wyświetleń: 285
 1732. Zarządzenie Nr 0050.328.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-05-2022
  Wyświetleń: 283
 1733. Uchwała Nr XLVII.305.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 282
 1734. 7/2023 Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy do referatu Inwestycji, planowania przestrzennego, spraw komunalnych i koordynacji programów unijnych
  Wyświetleń: 281
 1735. Uchwała Nr XLI.273.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 281
 1736. Uchwała Nr XLIX.325.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 281
 1737. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 281
 1738. Zarządzenie Nr 0050.325.A.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-04-2022
  Wyświetleń: 281
 1739. Uchwała Nr XLI.275.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 280
 1740. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działek nr 2217/3, 2217/4, 2217/5, 2217/8
  Wyświetleń: 279
 1741. Uchwała Nr XLIX.323.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 275
 1742. Zarządzenie Nr 0050.320.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-03-2022
  Wyświetleń: 275
 1743. Zarządzenie Nr 0050.352.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-07-2022
  Wyświetleń: 272
 1744. Uchwała Nr XLI.270.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 271
 1745. Zarządzenie Nr 0050.327.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-04-2022
  Wyświetleń: 271
 1746. Uchwała Nr LII.356.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 270
 1747. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W SPRAWIE ODBIORU FOLII
  Wyświetleń: 270
 1748. Uchwała Nr L.333.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022
  Wyświetleń: 269
 1749. Uchwała Nr XLI.274.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 269
 1750. Zarządzenie Nr 0050.294.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-12-2021
  Wyświetleń: 269
 1751. Zarządzenie Nr 0050.325.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-04-2022
  Wyświetleń: 267
 1752. Uchwała Nr L.330.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022
  Wyświetleń: 266
 1753. Uchwała Nr XLI.269.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 266
 1754. Zarządzenie Nr 0050.351.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-07-2022
  Wyświetleń: 266
 1755. Uchwała Nr XLIX.315.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 265
 1756. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 265
 1757. Zarządzenie Nr 0050.350.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-07-2022
  Wyświetleń: 265
 1758. Uchwała Nr XLI.271.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 264
 1759. Uchwała Nr XLII.277.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-02-2022
  Wyświetleń: 264
 1760. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o uchwaleniu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach”
  Wyświetleń: 263
 1761. 6/2023 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe
  Wyświetleń: 262
 1762. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. usunięcia azbestu
  Wyświetleń: 262
 1763. Zarządzenie Nr 0050.295.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-12-2021
  Wyświetleń: 261
 1764. Uchwała Nr XLIX.324.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 260
 1765. Zarządzenie Nr 0050.375.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-09-2022
  Wyświetleń: 260
 1766. Zarządzenie Nr 0050.349.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-07-2022
  Wyświetleń: 259
 1767. Zarządzenie Nr 0050.324.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-04-2022
  Wyświetleń: 258
 1768. Zarządzenie Nr 0050.346.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-06-2022
  Wyświetleń: 257
 1769. Zarządzenie Nr 0050.323.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-03-2022
  Wyświetleń: 256
 1770. Zarządzenie Nr 0050.344.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-06-2022
  Wyświetleń: 255
 1771. Uchwała Nr XLIX.318.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 254
 1772. Zarządzenie Nr 0050.326.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-04-2022
  Wyświetleń: 254
 1773. Zarządzenie Nr 0050.347.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2022
  Wyświetleń: 254
 1774. Uchwała Nr L.331.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022
  Wyświetleń: 253
 1775. Uchwała Nr XLII.276.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-02-2022
  Wyświetleń: 253
 1776. Uchwała Nr L.327.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022
  Wyświetleń: 252
 1777. Zarządzenie Nr 0050.348.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2022
  Wyświetleń: 252
 1778. Zapytanie ofertowe dot. usuwanie odpadów z folii rolniczych
  Wyświetleń: 251
 1779. Zarządzenie Nr 0050.322.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-03-2022
  Wyświetleń: 251
 1780. 5/2023 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko do spraw planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Ujaździe
  Wyświetleń: 249
 1781. Uchwała Nr LI.335.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-10-2022
  Wyświetleń: 248
 1782. Uchwała Nr L.332.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022
  Wyświetleń: 246
 1783. Zarządzenie Nr 0050.377.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2022
  Wyświetleń: 246
 1784. Uchwała Nr XLVI.296.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-05-2022
  Wyświetleń: 245
 1785. Zarządzenie Nr 0050.376.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2022
  Wyświetleń: 245
 1786. L Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 244
 1787. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1729 obręb Ujazd
  Wyświetleń: 243
 1788. Uchwała Nr XLVI.297.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-05-2022
  Wyświetleń: 243
 1789. 4/2023 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy do spraw planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Ujeździe
  Wyświetleń: 242
 1790. Uchwała Nr LI.337.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-10-2022
  Wyświetleń: 242
 1791. Uchwała Nr XLIX.317.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 242
 1792. Uchwała Nr L.328.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022
  Wyświetleń: 241
 1793. Zarządzenie Nr 0050.345.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-06-2022
  Wyświetleń: 239
 1794. Decyzja
  Wyświetleń: 238
 1795. Uchwała Nr L.329.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022
  Wyświetleń: 238
 1796. Zapytanie ofertowe na dostawę tonerów i tuszy do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
  Wyświetleń: 238
 1797. Uchwała Nr L.326.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022
  Wyświetleń: 237
 1798. Zarządzenie Nr 0050.355.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-07-2022
  Wyświetleń: 235
 1799. Zarządzenie Nr 0050.372.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-09-2022
  Wyświetleń: 235
 1800. Zarządzenie Nr 0050.374.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-09-2022
  Wyświetleń: 234
 1801. Zarządzenie Nr 0050.354.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-07-2022
  Wyświetleń: 233
 1802. Zarządzenie Nr 0050.314.2022 Burmistrz Ujazdu z dnia 15-02-2022
  Wyświetleń: 232
 1803. Zarządzenie Nr 0050.357.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-08-2022
  Wyświetleń: 232
 1804. Uchwała Nr LI.336.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-10-2022
  Wyświetleń: 231
 1805. Uchwała Nr XLIX.321.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 231
 1806. Zarządzenie Nr 0050.353.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-07-2022
  Wyświetleń: 231
 1807. Zarządzenie Nr 0050.356.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-07-2022
  Wyświetleń: 231
 1808. Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023
  Wyświetleń: 229
 1809. Uchwała Nr XLIX.319.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 229
 1810. Zarządzenie Nr 0050.359.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-08-2022
  Wyświetleń: 228
 1811. Zarządzenie Nr 0050.370.2022 Burmistrz Ujazdu z dnia 12-09-2022
  Wyświetleń: 228
 1812. Zarządzenie Nr 0050.373.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-09-2022
  Wyświetleń: 227
 1813. Uchwała Nr LI.334.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-10-2022
  Wyświetleń: 226
 1814. Zarządzenie Nr 0050.315.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-02-2022
  Wyświetleń: 226
 1815. Zarządzenie Nr 0050.371.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-09-2022
  Wyświetleń: 226
 1816. Uchwała Nr XLIX.320.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 225
 1817. Uchwała Nr XLIX.322.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 225
 1818. Zarządzenie Nr 0050.369.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-09-2022
  Wyświetleń: 224
 1819. Uchwała Nr XLIX.316.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 223
 1820. Zarządzenie Nr 0050.319.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2022
  Wyświetleń: 223
 1821. Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko -Strzeleckiego na lata 2021-2030 wraz z Prognoza Oddziaływania na Środowisko
  Wyświetleń: 222
 1822. Zarządzenie Nr 0050.339.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-06-2022
  Wyświetleń: 222
 1823. Zarządzenie Nr 0050.317.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2022
  Wyświetleń: 220
 1824. Zarządzenie Nr 0050.316.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-02-2022
  Wyświetleń: 219
 1825. Zarządzenie Nr 0050.318.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2022
  Wyświetleń: 219
 1826. Zarządzenie Nr 0050.342.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-06-2022
  Wyświetleń: 219
 1827. Zawiadomienie- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 216
 1828. INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO NA USŁUGI WODNE
  Wyświetleń: 212
 1829. Raport o stanie Gminy za 2022 rok
  Wyświetleń: 212
 1830. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych
  Wyświetleń: 211
 1831. Uchwała Nr XLVII.303.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 211
 1832. LI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 209
 1833. Zarządzenie Nr 0050.338.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-06-2022
  Wyświetleń: 208
 1834. Zarządzenie Nr 0050.330.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-05-2022
  Wyświetleń: 206
 1835. Zarządzenie Nr 0050.335.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-05-2022
  Wyświetleń: 206
 1836. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 206
 1837. Uchwała Nr LII.348.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 205
 1838. Uchwała Nr LII.349.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 204
 1839. Uchwała Nr XLVII.302.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 203
 1840. Zarządzenie Nr 0050.336.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-05-2022
  Wyświetleń: 202
 1841. Zarządzenie Nr 0050.337.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-06-2022
  Wyświetleń: 202
 1842. Uchwała Nr LII.351.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 201
 1843. Zapytanie ofertowe dot. zakupu serwera
  Wyświetleń: 201
 1844. Zarządzenie Nr 0050.331.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-05-2022
  Wyświetleń: 200
 1845. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 200
 1846. Zarządzenie Nr 0050.340.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-06-2022
  Wyświetleń: 198
 1847. Zarządzenie Nr 0050.378.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-10-2022
  Wyświetleń: 197
 1848. Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego dz.1729 położona w Ujeździe
  Wyświetleń: 197
 1849. Informacja o wyniku przetargu na dz. nr 2217/3 obręb Ujazd
  Wyświetleń: 196
 1850. Wybory Parlamentarne 2023
  Wyświetleń: 196
 1851. Informacja o wynikach przetargu z dnia 24.11.2021 r. dz. 2217/8 w Ujeździe
  Wyświetleń: 195
 1852. Uchwała Nr LII.355.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 195
 1853. Zarządzenie Nr 0050.341.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-06-2022
  Wyświetleń: 195
 1854. Decyzja
  Wyświetleń: 194
 1855. Zarządzenie Nr 0050.333.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-05-2022
  Wyświetleń: 194
 1856. OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
  Wyświetleń: 193
 1857. Uchwała Nr LII.354.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 193
 1858. Zarządzenie Nr 0050.332.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-05-2022
  Wyświetleń: 193
 1859. Zarządzenie Nr 0050.334.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-05-2022
  Wyświetleń: 192
 1860. Zarządzenie Nr 0050.343.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-06-2022
  Wyświetleń: 190
 1861. Uchwała Nr LIV.364.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-12-2022
  Wyświetleń: 189
 1862. Uchwała Nr LII.350.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 188
 1863. Uchwała Nr LII.345.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 186
 1864. Uchwała Nr LII.353.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 185
 1865. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 184
 1866. Uchwała Nr LII.352.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 184
 1867. Zapytanie ofertowe na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 184
 1868. Zawiadomienie-Obwieszczenie
  Wyświetleń: 184
 1869. Zbiory danych przestrzennych APP
  Wyświetleń: 184
 1870. Informacja o wpłynięciu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia”
  Wyświetleń: 183
 1871. Zarządzenie Nr 0050.363.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 182
 1872. Uchwała Nr LII.347.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 181
 1873. Uchwała Nr LIII.361.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-12-2022
  Wyświetleń: 181
 1874. Uchwała Nr LIV.365.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-12-2022
  Wyświetleń: 181
 1875. Informacja o wynikach konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2023 roku
  Wyświetleń: 180
 1876. Informacja o wynikach konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023
  Wyświetleń: 180
 1877. Ogłoszenie otwartego konkursu na realizacje przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku 2023
  Wyświetleń: 180
 1878. Uchwała Nr LIII.360.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-12-2022
  Wyświetleń: 178
 1879. Decyzja
  Wyświetleń: 177
 1880. LIV Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 176
 1881. Uchwała Nr LIII.357.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-12-2022
  Wyświetleń: 174
 1882. Uchwała Nr LV.370.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-01-2023
  Wyświetleń: 174
 1883. LV Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 173
 1884. Uchwała Nr LII.341.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 173
 1885. Zarządzenie Nr 0050.364.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-08-2022
  Wyświetleń: 172
 1886. Zarządzenie Nr 0050.368.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-09-2022
  Wyświetleń: 172
 1887. Uchwała Nr LIII.358.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-12-2022
  Wyświetleń: 171
 1888. Zarządzenie Nr 0050.367.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 06-09-2022
  Wyświetleń: 170
 1889. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 170
 1890. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 169
 1891. Zarządzenie Nr 0050.362.2022 Burmistrz Ujazdu z dnia 26-08-2022
  Wyświetleń: 169
 1892. Zarządzenie Nr 0050.365.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-08-2022
  Wyświetleń: 169
 1893. Zarządzenie Nr 0050.366.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 06-09-2022
  Wyświetleń: 169
 1894. Uchwała Nr LII.342.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 168
 1895. Uchwała Nr LIII.359.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-12-2022
  Wyświetleń: 167
 1896. Zarządzenia Burmistrza Ujazdu w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów obowiązujących przy udzielaniu dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Ujazd na realizację zadań służących ochronie powietrza
  Wyświetleń: 167
 1897. LII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 164
 1898. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 164
 1899. Zarządzenie Nr 0050.360.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-08-2022
  Wyświetleń: 164
 1900. Zarządzenie Nr 0050.361.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-08-2022
  Wyświetleń: 163
 1901. Uchwała Nr LII.340.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 162
 1902. Obwieszczenie o wydanej decyzji
  Wyświetleń: 159
 1903. Burmistrz Ujazdu zaprasza do składania ofert cenowych na Ekogroszek workowany w ilości 20 ton
  Wyświetleń: 158
 1904. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych
  Wyświetleń: 156
 1905. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach
  Wyświetleń: 154
 1906. Zarządzenie Nr 0050.322.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-03-2022
  Wyświetleń: 154
 1907. LIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 151
 1908. OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
  Wyświetleń: 151
 1909. Uchwała Nr LII.343.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 151
 1910. Uchwała Nr LIV.366.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-12-2022
  Wyświetleń: 151
 1911. Uchwała Nr LV.376.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-01-2023
  Wyświetleń: 150
 1912. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zakupu serwera
  Wyświetleń: 150
 1913. Zarządzenie Nr 0050.322.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-03-2022
  Wyświetleń: 149
 1914. Uchwała Nr LV.372.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-01-2023
  Wyświetleń: 148
 1915. Uchwała Nr LV.375.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-01-2023
  Wyświetleń: 148
 1916. Zarządzenie Nr 0050.322.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-03-2022
  Wyświetleń: 148
 1917. Uchwała Nr LII.344.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 147
 1918. Zarządzenie Nr 0050.322.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-03-2022
  Wyświetleń: 146
 1919. Uchwała Nr LIV.363.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-12-2022
  Wyświetleń: 143
 1920. Uchwała Nr LV.374.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-01-2023
  Wyświetleń: 142
 1921. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o powołaniu składu komisji konkursowej – dotyczy konkursu na dyrektora PSP Ujazd
  Wyświetleń: 141
 1922. Zarządzenie Nr 0050.406.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-11-2022
  Wyświetleń: 141
 1923. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zakupu opału
  Wyświetleń: 140
 1924. Uchwała Nr LII.338.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 138
 1925. Zarządzenie Nr 0050.393.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-11-2022
  Wyświetleń: 138
 1926. LVII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 137
 1927. Zarządzenie Nr 0050.282.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-11-2021
  Wyświetleń: 137
 1928. Uchwała Nr LIV.362.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-12-2022
  Wyświetleń: 135
 1929. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego dz. 1561/6, 1380 Ujazd, dz. 484/1, 484/2 Klucz, dz. 669 Jaryszów, dz.1000 Zimna Wódka
  Wyświetleń: 135
 1930. Zarządzenie Nr 0050.388.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-11-2022
  Wyświetleń: 135
 1931. Uchwała Nr LVi.383.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-02-2023
  Wyświetleń: 133
 1932. Uchwała Nr LII.339.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 132
 1933. Zarządzenie Nr 0050.386.2022 Burmistrz Ujazdu z dnia 07-11-2022
  Wyświetleń: 132
 1934. Uchwała Nr LVI.384.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-02-2023
  Wyświetleń: 131
 1935. Zarządzenie Nr 0050.379.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-10-2022
  Wyświetleń: 131
 1936. Uchwała Nr LVI.385.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-02-2023
  Wyświetleń: 130
 1937. Uchwała Nr LV.368.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-01-2023
  Wyświetleń: 128
 1938. Zarządzenie Nr 0050.390.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-11-2022
  Wyświetleń: 128
 1939. Zarządzenie Nr 0050.392.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-11-2022
  Wyświetleń: 128
 1940. Uchwała Nr LVI.382.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-02-2023
  Wyświetleń: 127
 1941. Uchwała Nr LII.346.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 126
 1942. Uchwała Nr LV.373.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-01-2023
  Wyświetleń: 126
 1943. Decyzja
  Wyświetleń: 125
 1944. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 124
 1945. Uchwała Nr LV.369.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-01-2023
  Wyświetleń: 124
 1946. Uchwała Nr LV.371.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-01-2023
  Wyświetleń: 124
 1947. Zarządzenie Nr 0050.391.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-11-2022
  Wyświetleń: 124
 1948. Uchwała Nr LVII.390.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-03-2023
  Wyświetleń: 122
 1949. Uchwała Nr LVII.389.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-03-2023
  Wyświetleń: 121
 1950. Uchwała Nr LVII.393.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-03-2023
  Wyświetleń: 121
 1951. Zarządzenie Nr 0050.385.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-11-2022
  Wyświetleń: 121
 1952. Zarządzenie Nr 0050.389.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-11-2022
  Wyświetleń: 119
 1953. Zarządzenie nr 0050.468.2023 w sprawie sprzedaży formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ul. Plac 1 Maja w Ujeździe, stanowiącego własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 119
 1954. Uchwała Nr LVI.377.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-02-2023
  Wyświetleń: 117
 1955. Zarządzenie Nr 0050.387.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-11-2022
  Wyświetleń: 117
 1956. Uchwała Nr LVI.378.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-02-2023
  Wyświetleń: 112
 1957. Zawiadomienie - Obwieszczenie
  Wyświetleń: 111
 1958. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 110
 1959. Obwieszczenie - Kwalifikacja Wojskowa 2023
  Wyświetleń: 110
 1960. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 109
 1961. OGŁOSZENIE - EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
  Wyświetleń: 109
 1962. Uchwała Nr LVI.381.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-02-2023
  Wyświetleń: 108
 1963. Decyzja
  Wyświetleń: 105
 1964. Uchwała Nr LV.367.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-01-2023
  Wyświetleń: 105
 1965. Uchwała Nr LVI.380.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-02-2023
  Wyświetleń: 105
 1966. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 104
 1967. Uchwała Nr LX.402.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-05-2023
  Wyświetleń: 104
 1968. Zarządzenie Nr 0050.332.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-05-2022
  Wyświetleń: 104
 1969. Sprawozdania finansowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 102
 1970. Zarządzenie Nr 0050.384.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-10-2022
  Wyświetleń: 99
 1971. Uchwała Nr LVIII.396.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 96
 1972. LVI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 94
 1973. Uchwała Nr LVIII.394.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-04-2023
  Wyświetleń: 94
 1974. Uchwała Nr LVI.379.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-02-2023
  Wyświetleń: 93
 1975. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy tonerów i tuszy do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
  Wyświetleń: 92
 1976. Uchwała Nr LVIII.397.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-04-2023
  Wyświetleń: 91
 1977. Uchwała Nr LVIII.399.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-04-2023
  Wyświetleń: 91
 1978. Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej
  Wyświetleń: 90
 1979. Uchwała Nr LVIII.398.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-04-2023
  Wyświetleń: 90
 1980. Uchwała Nr LII.347.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 89
 1981. Zarządzenie Nr 0050.383.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-10-2022
  Wyświetleń: 88
 1982. Zarządzenie Nr 0050.425.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-01-2023
  Wyświetleń: 88
 1983. Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 86
 1984. Uchwała Nr LX.400.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-05-2023
  Wyświetleń: 86
 1985. Obwieszczenie o wydanej decyzji
  Wyświetleń: 85
 1986. Uchwała Nr LVII.391.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-03-2023
  Wyświetleń: 84
 1987. Zarządzenie Nr 0050.382.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-10-2022
  Wyświetleń: 84
 1988. Zarządzenie Nr 0050.380.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-10-2022
  Wyświetleń: 83
 1989. Zarządzenie Nr 0050.381.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-10-2022
  Wyświetleń: 83
 1990. LVIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 82
 1991. OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
  Wyświetleń: 82
 1992. Zawiadomienie-obwieszczenie
  Wyświetleń: 82
 1993. Zarządzenie Nr 0050.394.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-11-2022
  Wyświetleń: 81
 1994. Zarządzenie Nr 0050.395.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-11-2022
  Wyświetleń: 80
 1995. Uchwała Nr LVII.386.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-03-2023
  Wyświetleń: 79
 1996. Zarządzenie Nr 0050.429.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-01-2023
  Wyświetleń: 79
 1997. Zarządzenie Nr 0050.408.2022 Burmistrz Ujazdu z dnia 09-12-2022
  Wyświetleń: 78
 1998. Zarządzenie Nr 0050.427.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-01-2023
  Wyświetleń: 78
 1999. Uchwała Nr LVII.392.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-03-2023
  Wyświetleń: 77
 2000. Uchwała Nr LVIII.395.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-04-2023
  Wyświetleń: 77
 2001. Uchwała Nr LX.403.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-05-2023
  Wyświetleń: 76
 2002. Uchwała Nr LVII.388.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-03-2023
  Wyświetleń: 75
 2003. Zarządzenie Nr 0050.426.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-01-2023
  Wyświetleń: 75
 2004. Rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 74
 2005. Uchwała Nr LVII.387.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-03-2023
  Wyświetleń: 74
 2006. Zarządzenie Nr 0050.424.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-01-2023
  Wyświetleń: 73
 2007. LX Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 72
 2008. Sprawozdania finansowe ZGKIM za 2022 rok
  Wyświetleń: 72
 2009. Zarządzenie Nr 0050.430.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-01-2023
  Wyświetleń: 72
 2010. Zarządzenie Nr 0050.431.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-01-2023
  Wyświetleń: 72
 2011. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu
  Wyświetleń: 71
 2012. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi za rok 2022
  Wyświetleń: 71
 2013. Uchwała Nr LXI.409.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2023
  Wyświetleń: 71
 2014. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego dz. 2371/3 obręb Ujazd
  Wyświetleń: 70
 2015. Zarządzenie Nr 0050.439.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-01-2023
  Wyświetleń: 70
 2016. LXI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 69
 2017. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 69
 2018. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi za rok 2021
  Wyświetleń: 69
 2019. Zarządzenie Nr 0050.401.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-12-2022
  Wyświetleń: 69
 2020. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2022 rok
  Wyświetleń: 68
 2021. Zarządzenie Nr 0050.450.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-03-2023
  Wyświetleń: 68
 2022. Zarządzenie Nr 0050.415.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-12-2022
  Wyświetleń: 66
 2023. Konsultacje społeczne 2023
  Wyświetleń: 65
 2024. Sprawozdania finansowe jednostkowe UM w Ujeździe za 2022
  Wyświetleń: 65
 2025. Zarządzenie Nr 0050.428.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-01-2023
  Wyświetleń: 65
 2026. Wybory Ławników 2023
  Wyświetleń: 64
 2027. Zarządzenie Nr 0050.420.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-01-2023
  Wyświetleń: 64
 2028. Zarządzenie Nr 0050.423.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-01-2023
  Wyświetleń: 64
 2029. Decyzja
  Wyświetleń: 63
 2030. Uchwała Nr LXI.411.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2023
  Wyświetleń: 63
 2031. Zarządzenie Nr 0050.404.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-11-2022
  Wyświetleń: 63
 2032. Uchwała Nr LXI.412.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2023
  Wyświetleń: 62
 2033. Uchwała Nr LXI.413.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2023
  Wyświetleń: 62
 2034. Zarządzenie Nr 0050.448.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-03-2023
  Wyświetleń: 62
 2035. Uchwała Nr LXI.406.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2023
  Wyświetleń: 61
 2036. Zarządzenie Nr 0050.407.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-12-2022
  Wyświetleń: 61
 2037. Zarządzenie Nr 0050.418.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-12-2022
  Wyświetleń: 61
 2038. Zarządzenie Nr 0050.466.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-05-2023
  Wyświetleń: 61
 2039. Uchwała Nr LX.401.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-05-2023 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd”
  Wyświetleń: 60
 2040. Zarządzenie Nr 0050.403.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-11-2022
  Wyświetleń: 60
 2041. Zarządzenie Nr 0050.443.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-02-2023
  Wyświetleń: 60
 2042. Zarządzenie Nr 0050.447.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-03-2023
  Wyświetleń: 60
 2043. Zarządzenie Nr 0050.449.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-03-2023
  Wyświetleń: 59
 2044. LIX Uroczysta Sesja z okazji Obchodów 800- lecia Miasta Ujazd
  Wyświetleń: 58
 2045. Uchwała Nr LXI.408.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2023
  Wyświetleń: 58
 2046. Uchwała Nr LXI.410.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2023
  Wyświetleń: 58
 2047. Zarządzenie Nr 0050.402.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-11-2022
  Wyświetleń: 58
 2048. Zarządzenie Nr 0050.346.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-06-2022
  Wyświetleń: 57
 2049. Zarządzenie Nr 0050.416.2022 Burmistrz Ujazdu z dnia 29-12-2022
  Wyświetleń: 57
 2050. Zarządzenie Nr 0050.464.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-05-2023
  Wyświetleń: 57
 2051. Zarządzenie Nr 0050.467.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-05-2023
  Wyświetleń: 57
 2052. Zarządzenie Nr 0050.410.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-12-2022
  Wyświetleń: 56
 2053. Zarządzenie Nr 0050.419.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-12-2022
  Wyświetleń: 56
 2054. Zarządzenie Nr 0050.444.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-02-2023 w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok
  Wyświetleń: 56
 2055. Zarządzenie Nr 0050.463.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-04-2023
  Wyświetleń: 56
 2056. Zarządzenie Nr 0050.399.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-11-2022
  Wyświetleń: 55
 2057. Zarządzenie Nr 0050.446.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-02-2023
  Wyświetleń: 55
 2058. Zarządzenie Nr 0050.451.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-03-2023
  Wyświetleń: 55
 2059. Zarządzenie Nr 0050.468.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-05-2023
  Wyświetleń: 55
 2060. Zarządzenie Nr 0050.469.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-05-2023
  Wyświetleń: 55
 2061. Zarządzenie Nr 0050.400.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 54
 2062. Zarządzenie Nr 0050.405.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-11-2022
  Wyświetleń: 54
 2063. Zarządzenie Nr 0050.412.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-12-2022
  Wyświetleń: 54
 2064. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w przedmiocie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych
  Wyświetleń: 53
 2065. Uchwała Nr LXI.405.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2023
  Wyświetleń: 53
 2066. Zarządzenie Nr 0050.395.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-11-2022
  Wyświetleń: 53
 2067. Zarządzenie Nr 0050.411.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-12-2022
  Wyświetleń: 53
 2068. Zarządzenie Nr 0050.422.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-01-2023
  Wyświetleń: 53
 2069. Zarządzenie Nr 0050.437.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-01-2023
  Wyświetleń: 53
 2070. Zarządzenie Nr 0050.462.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-04-2023
  Wyświetleń: 53
 2071. Zarządzenie Nr 0050.397.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-11-2022
  Wyświetleń: 52
 2072. Zarządzenie Nr 0050.421.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-01-2023
  Wyświetleń: 52
 2073. Uchwała Nr LXI.407.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2023
  Wyświetleń: 51
 2074. Zarządzenie Nr 0050.409.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-12-2022
  Wyświetleń: 51
 2075. Zarządzenie Nr 0050.432.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-01-2023
  Wyświetleń: 51
 2076. Zarządzenie Nr 0050.445.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-02-2023 w sprawie zmiany planów finansowych na 2023 rok
  Wyświetleń: 51
 2077. Zawiadomienie-Obwieszczenie
  Wyświetleń: 51
 2078. Zarządzenie Nr 0050.435.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-01-2023 w sprawie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne
  Wyświetleń: 50
 2079. Zarządzenie Nr 0050.398.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 49
 2080. Zarządzenie Nr 0050.413.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-12-2022
  Wyświetleń: 49
 2081. Zarządzenie Nr 0050.442.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-01-2023
  Wyświetleń: 49
 2082. Zarządzenie Nr 0050.452.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-03-2023
  Wyświetleń: 49
 2083. Zarządzenie Nr 0050.453.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-03-2023
  Wyświetleń: 49
 2084. Zarządzenie Nr 0050.455.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-03-2023
  Wyświetleń: 49
 2085. Zarządzenie Nr 0050.465.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-05-2023
  Wyświetleń: 48
 2086. Zarządzenie Nr 0050.414.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-12-2022
  Wyświetleń: 47
 2087. Zarządzenie Nr 0050.417.2022 Burmistrz Ujazdu z dnia 30-12-2022
  Wyświetleń: 47
 2088. Zarządzenie Nr 0050.438.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-01-2023
  Wyświetleń: 47
 2089. Zarządzenie Nr 0050.440.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-01-2023
  Wyświetleń: 47
 2090. Zarządzenie Nr 0050.461.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-04-2023
  Wyświetleń: 47
 2091. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zakupu opału
  Wyświetleń: 47
 2092. Informacja o wpłynięciu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego - Kultura i Integracja Mniejszości Niemieckiej w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 46
 2093. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 46
 2094. Oświadczenia majątkowe za 2023 rok
  Wyświetleń: 46
 2095. Zarządzenie Nr 0050.441.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-01-2023
  Wyświetleń: 46
 2096. Zarządzenie Nr 0050.442.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-02-2023
  Wyświetleń: 45
 2097. Zarządzenie Nr 0050.457.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-03-2023
  Wyświetleń: 45
 2098. Zarządzenie Nr 0050.454.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-03-2023
  Wyświetleń: 44
 2099. Zarządzenie Nr 0050.456.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-03-2023
  Wyświetleń: 44
 2100. Zawiadomienie- obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 42
 2101. Zarządzenie Nr 0050.460.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-04-2023
  Wyświetleń: 41
 2102. Zawiadomienie -Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 41
 2103. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Ujazd-Niezdrowice
  Wyświetleń: 40
 2104. Zarządzenie Nr 0050.433.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-01-2023
  Wyświetleń: 40
 2105. Burmistrz Ujazdu zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Ekogroszku workowanego w ilości 20 ton
  Wyświetleń: 39
 2106. Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych
  Wyświetleń: 39
 2107. Zarządzenie Nr 0050.434.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-01-2023
  Wyświetleń: 39
 2108. Uchwała Nr LXI.404.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2023
  Wyświetleń: 38
 2109. Zarządzenie Nr 0050.459.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-04-2023
  Wyświetleń: 37
 2110. Decyzja
  Wyświetleń: 36
 2111. Zarządzenie Nr 0050.458.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-04-2023
  Wyświetleń: 36
 2112. Decyzja
  Wyświetleń: 35
 2113. LXIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 34
 2114. Rewitalizacja Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 34
 2115. Decyzja
  Wyświetleń: 33
 2116. Decyzja
  Wyświetleń: 33
 2117. Decyzja
  Wyświetleń: 30
 2118. LXII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 30
 2119. Zarządzenie Nr 0050.424.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-01-2023
  Wyświetleń: 30
 2120. Zarządzenie Nr 0050.444.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-02-2023 w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok
  Wyświetleń: 28
 2121. Zawiadomienie-Obwieszczenie
  Wyświetleń: 27
 2122. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu z dnia 07.09.2023 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2024-2030
  Wyświetleń: 25
 2123. Uchwała Nr LXII.415.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-08-2023
  Wyświetleń: 25
 2124. Zarządzenie Nr 0050.472.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-06-2023
  Wyświetleń: 25
 2125. Zarządzenie Nr 0050.413.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-12-2022
  Wyświetleń: 24
 2126. Decyzja
  Wyświetleń: 23
 2127. Uchwała Nr LXII.422.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-08-2023- Stwierdzenie nieważność Uchwały przez rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 23
 2128. Uchwała Nr LXII.418.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-08-2023
  Wyświetleń: 22
 2129. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 20
 2130. Uchwała Nr LXII.417.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-08-2023
  Wyświetleń: 19
 2131. Uchwała Nr LXII.421.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-08-2023
  Wyświetleń: 19
 2132. Uchwała Nr LXII.419.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-08-2023
  Wyświetleń: 18
 2133. Zarządzenie Nr 0050.432.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-01-2023
  Wyświetleń: 18
 2134. Zarządzenie Nr 0050.471.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-06-2023
  Wyświetleń: 17
 2135. Zarządzenie Nr 0050.482.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-07-2023
  Wyświetleń: 16
 2136. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wydanej decyzji
  Wyświetleń: 15
 2137. Uchwała Nr LXII.416.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-08-2023
  Wyświetleń: 15
 2138. Uchwała Nr LXII.420.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-08-2023
  Wyświetleń: 15
 2139. Zarządzenie Nr 0050.470.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-06-2023
  Wyświetleń: 14
 2140. Zarządzenie Nr 0050.483.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-07-2023
  Wyświetleń: 14
 2141. Zawiadomienie - obwieszczenie rozbudowa mostu w m. Jaryszów
  Wyświetleń: 13
 2142. KOMUNIKAT O WYSTĄPIENIU NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH
  Wyświetleń: 12
 2143. Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowej uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 12
 2144. Zarządzenie Nr 0050.481.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-07-2023
  Wyświetleń: 12
 2145. Referendum 15-10-2023