Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7527977253902156501281565862568638791044110949963441150988752
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8744969107764929095285146847257788473450231123848917087487446
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
400064762637168523415448449224469135290268856525075314671070
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
430435304755150641983866748740383983567332101490472849740964
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
492394139355118484463944847777327587020351301472773936749854
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
265422145924755226542836327225365582536730379285312624530448
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
253222807227617219231949819145186312149822076192602560225307
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
143871054913003153752324819674157341717317089175101573820374
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000001246122181574910583
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 158340
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 151357
 3. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 144396
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 111921
 5. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 56490
 6. obwieszczenia
  Wyświetleń: 36559
 7. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 32900
 8. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 31135
 9. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 29497
 10. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KADENCJA 2018-2023
  Wyświetleń: 29469
 11. Zawiadomienia o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 28150
 12. Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 24386
 13. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 24374
 14. Komunikaty o ochronie roślin przed chorobami i szkodnikami
  Wyświetleń: 21822
 15. Gospodarka przestrzenna
  Wyświetleń: 21701
 16. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 21654
 17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Niezdrowice z dnia 28.05.2009
  Wyświetleń: 21058
 18. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 18864
 19. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 17106
 20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Jaryszów z dnia 27.10.2009
  Wyświetleń: 16001
 21. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 13926
 22. Burmistrz Ujazdu
  Wyświetleń: 13582
 23. Kwartalne informacje z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 13392
 24. Referat Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 13375
 25. Dofinansowania inne
  Wyświetleń: 13235
 26. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 12745
 27. Wybory Samorządowe
  Wyświetleń: 12449
 28. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 12412
 29. Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych
  Wyświetleń: 12135
 30. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 11972
 31. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 11962
 32. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 10758
 33. Zarządzanie kryzysowe
  Wyświetleń: 10225
 34. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy UJAZD - 2014r
  Wyświetleń: 10087
 35. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 9739
 36. Archiwum nagrań z sesji Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 9702
 37. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 9635
 38. Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 9499
 39. Transmisja z obrad Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 9339
 40. Gminny Zarząd Oświaty
  Wyświetleń: 9191
 41. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 9189
 42. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe z dnia 28.05.2012
  Wyświetleń: 9069
 43. Miejsko Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej
  Wyświetleń: 9014
 44. Statut Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 8988
 45. Karty informacyjne o środowisku - inne
  Wyświetleń: 8920
 46. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 8868
 47. Rejestr działalności regulowanej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 8750
 48. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 8715
 49. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 8678
 50. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2013 rok
  Wyświetleń: 8641
 51. EKOPORTAL
  Wyświetleń: 8597
 52. KADENCJA 2002-2006
  Wyświetleń: 8550
 53. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Ujeździe
  Wyświetleń: 8501
 54. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 8494
 55. Zaświadczenie o przeznaczeniu w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz o potwierdzeniu czy działka/i nie znajduje/ą się lub znajduje/ą na obszarze rewitalizacji i/lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji
  Wyświetleń: 8489
 56. Wybory Parlamentarne
  Wyświetleń: 8392
 57. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 8292
 58. Informacje
  Wyświetleń: 8109
 59. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 8103
 60. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 8099
 61. Przetarg na opracowanie programu funkcjonalno– użytkowego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 8039
 62. Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 8017
 63. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 7965
 64. Karty informacyjne o środowisku - zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 7916
 65. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 7877
 66. Referanda
  Wyświetleń: 7833
 67. Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 7814
 68. Referat Organizacyjno-Gospodarczy
  Wyświetleń: 7779
 69. Rządowe Centrum Legislacji
  Wyświetleń: 7742
 70. Wybory Ławników
  Wyświetleń: 7713
 71. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
  Wyświetleń: 7664
 72. Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 7580
 73. Pobierz programy
  Wyświetleń: 7485
 74. Przyjmowanie i załatwianie spraw
  Wyświetleń: 7420
 75. Referat Inwestycji
  Wyświetleń: 7266
 76. Budżet Gminy Ujazd na 2010 rok
  Wyświetleń: 7248
 77. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 7207
 78. Dofinansowania UE
  Wyświetleń: 7170
 79. Komórki organizacyjne
  Wyświetleń: 7076
 80. Uchwały Rady Miejskiej 2005
  Wyświetleń: 7039
 81. Uchwały Rady Miejskiej 2004
  Wyświetleń: 7027
 82. Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych
  Wyświetleń: 7016
 83. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 7008
 84. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce z dnia 27.06.2012
  Wyświetleń: 6994
 85. Opracowanie ekofizjograficzne do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi: Klucz, Zimna Wódka, Olszowa, Sieroniowice
  Wyświetleń: 6954
 86. Referat Finansowo-Budżetowy
  Wyświetleń: 6950
 87. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 6799
 88. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6798
 89. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 6783
 90. Zasady dostępu do informacji publicznej
  Wyświetleń: 6704
 91. Pomoc dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 6671
 92. Budżet Gminy Ujazd na 2008 rok
  Wyświetleń: 6644
 93. PRZETARG NIEOGRANICZONY- II POSTĘPOWANIE-PLACE ZABAW
  Wyświetleń: 6640
 94. Uchwały Rady Miejskiej 2002-2003
  Wyświetleń: 6591
 95. Petycje
  Wyświetleń: 6530
 96. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 6359
 97. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 6295
 98. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla częsci terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa z dnia 27.06.2012
  Wyświetleń: 6254
 99. Budżet Gminy Ujazd na 2007 rok
  Wyświetleń: 6220
 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymania psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 6176
 101. MPZP terenu w granicach administracyjnych wsi Stary Ujazd z dnia 28.10.2010
  Wyświetleń: 6102
 102. Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej 2018-2023
  Wyświetleń: 6048
 103. Przedszkola
  Wyświetleń: 6027
 104. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Sieroniowice i Zimna Wódka z dnia 03.07.2009
  Wyświetleń: 5956
 105. Przetarg nieograniczony w systemie zaprojektuj i wybuduj na zadanie pn.: Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 5873
 106. MPZP w gminie Ujazd dla części terenów miasta Ujazd z dnia 27.04.2010
  Wyświetleń: 5728
 107. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5702
 108. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 5687
 109. Dostępność
  Wyświetleń: 5657
 110. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KADENCJA 2014-2018
  Wyświetleń: 5636
 111. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 5590
 112. Rok 2017
  Wyświetleń: 5532
 113. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KADENCJA 2010-2014
  Wyświetleń: 5514
 114. Szkoły Podstawowe
  Wyświetleń: 5500
 115. Statut
  Wyświetleń: 5489
 116. PRZETARG NIEOGRANICZONY- Wykonanie robót budowlanych - POSTĘPOWANIE NR GT.271.2.2018
  Wyświetleń: 5435
 117. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 5296
 118. Zapytanie ofertowe-opracowanie dokumentacji
  Wyświetleń: 5242
 119. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 5237
 120. Wydanie i wymiana, zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  Wyświetleń: 5186
 121. Przetarg nieograniczony- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olszowa
  Wyświetleń: 5183
 122. Rok 2017
  Wyświetleń: 5180
 123. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Zimna Wódka 2004 r.
  Wyświetleń: 5155
 124. Organizacja pracy
  Wyświetleń: 5112
 125. Zapytanie ofertowe-nadzór-żłobek
  Wyświetleń: 5081
 126. OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO - budowa dróg publicznych na osiedlu Piaski w Ujeździe - etap III,
  Wyświetleń: 5026
 127. PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 5009
 128. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe
  Wyświetleń: 4999
 129. Organizacja pracy
  Wyświetleń: 4964
 130. Potwierdzenie za zgodność kopii dokumentu z oryginałem
  Wyświetleń: 4948
 131. Informacja o mobilnym punkcie informacyjnym funduszy Europejskich
  Wyświetleń: 4927
 132. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2018 rok
  Wyświetleń: 4927
 133. Statut
  Wyświetleń: 4904
 134. Uchwały podatkowe na 2007 rok
  Wyświetleń: 4888
 135. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 4851
 136. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
  Wyświetleń: 4843
 137. Gminny Zarząd Oświaty
  Wyświetleń: 4786
 138. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego fragment miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice z dnia 31.08.2015
  Wyświetleń: 4783
 139. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 4779
 140. ZAPYTANIE OFERTOWE- Kompleksowy nadzór inwestorski- Szkoła w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 4753
 141. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Założenie gminnego żłobka w Ujeździe
  Wyświetleń: 4752
 142. Podatek rolny
  Wyświetleń: 4722
 143. 2014
  Wyświetleń: 4667
 144. Przetarg nieograniczony: na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zad.pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe” - II postępowanie
  Wyświetleń: 4645
 145. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 4630
 146. PRZETARG NIEOGRANICZONY- Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz
  Wyświetleń: 4626
 147. Oświadczenia majątkowe Burmistrza Ujazdu kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 4625
 148. 2010
  Wyświetleń: 4600
 149. PRZETARG NIEOGRANICZONY- NADZÓR
  Wyświetleń: 4595
 150. Budżet Gminy Ujazd na 2009 rok
  Wyświetleń: 4585
 151. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
  Wyświetleń: 4582
 152. 2008
  Wyświetleń: 4566
 153. Przetarg na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Ujazd i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 4564
 154. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedaży 2 działek budowlanych , połozonych w Ujeździe, na osiedlu Piaski .
  Wyświetleń: 4543
 155. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa, Zimna Wódka, Sieroniowice - SAG z dnia 28.10.2008
  Wyświetleń: 4525
 156. 2012
  Wyświetleń: 4517
 157. Ogłoszenie II przetargu pisemnego, na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 4517
 158. 2009
  Wyświetleń: 4486
 159. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów.
  Wyświetleń: 4486
 160. Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu - przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 4462
 161. Zapytanie ofertowe-remont dachu kościoła
  Wyświetleń: 4439
 162. Informacja o wydanej decyzji RG OŚ 7632-7/10
  Wyświetleń: 4432
 163. Chcesz pozyskać wsparcie z środków UE? Przystąp do Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 4428
 164. Uchwały podatkowe na 2005 rok
  Wyświetleń: 4413
 165. Uchwały podatkowe na 2006 rok
  Wyświetleń: 4410
 166. Konkurs na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
  Wyświetleń: 4409
 167. Uchwały podatkowe na 2004 rok
  Wyświetleń: 4408
 168. Wynik konkursu na Dyrektora Żłobka Publicznego w Ujeździe
  Wyświetleń: 4403
 169. Rok 2006
  Wyświetleń: 4394
 170. PRZETARG NIEOGRANICZONY - BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W BALCARZOWICACH DZ.NR 9
  Wyświetleń: 4380
 171. 2011
  Wyświetleń: 4361
 172. 2013
  Wyświetleń: 4361
 173. Lata 2009-2014
  Wyświetleń: 4356
 174. Statut
  Wyświetleń: 4352
 175. Wybory Parlamentarne 2011
  Wyświetleń: 4352
 176. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4332
 177. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 4313
 178. Podatek leśny
  Wyświetleń: 4261
 179. Budżet Gminy Ujazd na 2012 rok
  Wyświetleń: 4260
 180. Wybory Parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 4252
 181. PRZETARG NIEOGRANICZONY- PRZEBUDOWA DRÓG- GT.271.6.2018
  Wyświetleń: 4242
 182. Rok 2005
  Wyświetleń: 4241
 183. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Olszowa 2004 r.
  Wyświetleń: 4238
 184. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 4230
 185. Budżet Gminy Ujazd na 2014 rok
  Wyświetleń: 4208
 186. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ujazd - 2004 r.
  Wyświetleń: 4206
 187. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 4188
 188. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Nogowczyce - 2004 r.
  Wyświetleń: 4187
 189. Budżet Gminy Ujazd na 2011 rok
  Wyświetleń: 4178
 190. Rok 2009
  Wyświetleń: 4169
 191. VI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 4163
 192. Zezwolenie na wycinkę drzewa
  Wyświetleń: 4135
 193. Referendum 06-09-2015
  Wyświetleń: 4120
 194. Sprawozdania Finansowe
  Wyświetleń: 4107
 195. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 r.
  Wyświetleń: 4100
 196. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
  Wyświetleń: 4096
 197. Wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4089
 198. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 4069
 199. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 4050
 200. Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia
  Wyświetleń: 4047
 201. Organizacja pracy
  Wyświetleń: 4045
 202. Rok 2004
  Wyświetleń: 4044
 203. Rok 2008
  Wyświetleń: 4043
 204. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 4021
 205. ogłoszenia
  Wyświetleń: 4017
 206. Rok 2003
  Wyświetleń: 4014
 207. VII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3995
 208. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2012 rok
  Wyświetleń: 3986
 209. Zawiadomienie RG OŚ 7632-7/2010 z dnia 21.01.2011r.
  Wyświetleń: 3983
 210. Skład osobowy Rady Miejskiej i Komisji Stałych 2014-2018
  Wyświetleń: 3974
 211. Zapytanie ofertowe- dokumentacja
  Wyświetleń: 3966
 212. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 3960
 213. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2011 rok
  Wyświetleń: 3953
 214. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3952
 215. Rok 2005
  Wyświetleń: 3950
 216. Rok 2002
  Wyświetleń: 3948
 217. Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości
  Wyświetleń: 3939
 218. Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3939
 219. Wybory Ławników 2019
  Wyświetleń: 3932
 220. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2017
  Wyświetleń: 3931
 221. Rok 2007
  Wyświetleń: 3927
 222. Akt zgonu
  Wyświetleń: 3917
 223. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Wykonanie obiektów budowlanych- Poprawa oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 3917
 224. 2007
  Wyświetleń: 3913
 225. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego - ul. Zapłotna w m. Olszowa
  Wyświetleń: 3897
 226. Zarządzenie 0050.243.2017 w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3888
 227. Rok 2007
  Wyświetleń: 3886
 228. Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2010-2017
  Wyświetleń: 3884
 229. PRZETARG NIEOGRANICZONY: NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANMYCH DLA ZAD.:Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 3878
 230. Rok 2008
  Wyświetleń: 3871
 231. Budżet Gminy Ujazd na 2006 rok
  Wyświetleń: 3869
 232. Wybory Ławników 2011
  Wyświetleń: 3862
 233. Rok 2003
  Wyświetleń: 3859
 234. Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko stałe
  Wyświetleń: 3855
 235. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Sieroniowice 2004 r.
  Wyświetleń: 3853
 236. Rok 2004
  Wyświetleń: 3839
 237. Rok 2006
  Wyświetleń: 3834
 238. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego lub zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  Wyświetleń: 3834
 239. Plany pracy Rady Miejskiej i Komisji Stałych
  Wyświetleń: 3819
 240. Strategia Rozwoju Miasta i Gmniny Ujazd
  Wyświetleń: 3818
 241. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 3805
 242. Jak załatwić sprawę w OPS
  Wyświetleń: 3790
 243. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2011
  Wyświetleń: 3772
 244. PRZETARG NIEOGRANICZONY - PRZEDSZKOLE W STARYM UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 3759
 245. Przetarg nieograniczony- PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STARYM UJEŹDZIE - II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 3737
 246. Zapytanie ofertowe - LIKWIDACJA POGŁOSU W HALI SPORTOWEJ W JARYSZOWIE
  Wyświetleń: 3737
 247. Budżet Gminy Ujazd na 2013 rok
  Wyświetleń: 3715
 248. Wykaz osób fizycznych i osób prawnych, którym udzielono pomocy publicznej za 2009 rok
  Wyświetleń: 3702
 249. Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
  Wyświetleń: 3700
 250. Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 3697
 251. ROZEZNANIE RYNKU-DORADZTWO TECHNICZNE-OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW UJAZD
  Wyświetleń: 3693
 252. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Balcarzowice - 2004 r.
  Wyświetleń: 3691
 253. Żłobki
  Wyświetleń: 3685
 254. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r zadania z zakresu pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 3684
 255. Konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych.
  Wyświetleń: 3675
 256. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010
  Wyświetleń: 3673
 257. Rok 2001
  Wyświetleń: 3671
 258. PRZETARG NIEOGRANICZONY -ODPROWADZENIE WÓD BURZOWYCH W SAG OLSZOWA, ZIMNA WÓDKA
  Wyświetleń: 3665
 259. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej
  Wyświetleń: 3663
 260. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów SAG, uchwała z 25 lutego 2002.
  Wyświetleń: 3656
 261. Miejscowy Plan Zagosopodarowania Przestrzennego wsi Klucz - 2004 r.
  Wyświetleń: 3634
 262. ROK 2011 - karty informacyjne
  Wyświetleń: 3632
 263. Wybory Samorządowe 2016 - Uzupełniające
  Wyświetleń: 3632
 264. Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej
  Wyświetleń: 3620
 265. Obwodnica
  Wyświetleń: 3617
 266. Nabycie lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 3593
 267. PRZETARG NIEOGRANICZONY: Rozbudowa drogi gminnej nr 105776 O ul. Europejska w m.Olszowa i Zimna Wódka
  Wyświetleń: 3577
 268. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  Wyświetleń: 3576
 269. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o zebraniu materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3571
 270. Rok 2016
  Wyświetleń: 3571
 271. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2014
  Wyświetleń: 3570
 272. Rok 2000
  Wyświetleń: 3568
 273. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 3566
 274. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2013
  Wyświetleń: 3565
 275. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2014 rok
  Wyświetleń: 3553
 276. Zapytanie ofertowe-boisko Niezdrowice-ogrodzenie,piłkochwyt,wiaty magazynowe
  Wyświetleń: 3545
 277. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa z dnia 11-09-2014
  Wyświetleń: 3540
 278. Skład osobowy Rady Miejskiej i Komisji Stałych
  Wyświetleń: 3538
 279. Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 3532
 280. Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 3532
 281. Budżet Gminy Ujazd na 2005 rok
  Wyświetleń: 3526
 282. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3524
 283. Uchwały podatkowe na 2016 rok
  Wyświetleń: 3521
 284. Wniosek do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ujazd
  Wyświetleń: 3516
 285. PRZETARG NIEOGRANICZONY-ŚWIETLICA W NOGOWCZYCACH
  Wyświetleń: 3514
 286. Rejestracja urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 3512
 287. Ocena Jakości Wody
  Wyświetleń: 3507
 288. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3502
 289. Obwieszczenia, zawiadomienia
  Wyświetleń: 3499
 290. Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego
  Wyświetleń: 3483
 291. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las.
  Wyświetleń: 3469
 292. Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń w pasie drogowym (linii elektroenergetycznej, telefonicznej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej itp.)
  Wyświetleń: 3459
 293. Uchwały podatkowe na 2011 rok
  Wyświetleń: 3458
 294. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 3452
 295. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa wiaty miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nogowczyce wraz z przyłączem energetycznym.
  Wyświetleń: 3449
 296. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2012
  Wyświetleń: 3448
 297. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 3446
 298. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego adprowadzania ścieków na terenie Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 3442
 299. Wybory do Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3442
 300. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.255.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu, położonych w Olszowej w SAG
  Wyświetleń: 3442
 301. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie
  Wyświetleń: 3440
 302. Przetarg nieograniczony na zadanie: Rozbudowa drogi gminnej nr 105758 O Kolonia wraz z budową kanalizacji burzowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1441 O Jaryszów - Zimna Wódka w Jaryszowie.
  Wyświetleń: 3437
 303. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3436
 304. Inkaso podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 3434
 305. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchości gruntowych nr 25/13, 24/21, 23/13,18/9, położonych w Olszowej w SAG
  Wyświetleń: 3428
 306. Projekt systemowy Moja Szansa
  Wyświetleń: 3420
 307. ROK 2012 - karty informacyjne
  Wyświetleń: 3414
 308. OBWIESZCZENIESTAROSTY STRZELECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 3411
 309. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Wyświetleń: 3405
 310. Udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
  Wyświetleń: 3402
 311. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski w Ujeździe - etap III
  Wyświetleń: 3374
 312. Potwierdzenie własnoręczności podpisu
  Wyświetleń: 3372
 313. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej
  Wyświetleń: 3368
 314. ZGKIM - Informacja (Pozwolenie Wodno Prawne)
  Wyświetleń: 3365
 315. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3359
 316. Organizacje Pozarządowe
  Wyświetleń: 3359
 317. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2009 rok
  Wyświetleń: 3359
 318. Rok 2014- karty informacyjne o środowisku.
  Wyświetleń: 3356
 319. Zarządzenie Nr 0050.266.2014 z dnia 30.07.2014r. dot. sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym oraz w formie bezprzetargowej nieruhomości stanowiących włsność Gminy Uajzd położone w m. Olszowa.
  Wyświetleń: 3355
 320. Zawarcie związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą
  Wyświetleń: 3355
 321. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
  Wyświetleń: 3346
 322. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2010
  Wyświetleń: 3343
 323. Rok 2010 - karty informacyjne o środowisku
  Wyświetleń: 3326
 324. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2007 rok
  Wyświetleń: 3323
 325. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3320
 326. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 3319
 327. Informacja o wyrobach zawierających azbest
  Wyświetleń: 3313
 328. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedazy lokali uzytkowych na rzecz najemców
  Wyświetleń: 3313
 329. Przetarg nieograniczony - przewóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 3308
 330. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 3277
 331. Dostawa oleju opałowego dla placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Ujazd na rok 2013-2014
  Wyświetleń: 3259
 332. Uchwała - wzór deklaracji na podatek rolny
  Wyświetleń: 3257
 333. Przetarg nieograniczony na: Zabudowę pomp ciepła powietrze- woda oraz wykonanie boiska do siatkówki plażowej w obiekcie sportowym przy ulicy Chrobrego w Ujeździe.
  Wyświetleń: 3243
 334. Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe ogłasza nabór ofert w zakresie obsługi gastronomicznej dożynek gminnych w Ujeździe.
  Wyświetleń: 3241
 335. Zmiana terminu składania deklaracji osób prawnych i opłat na podatek od nieruchomości w styczniu 2012
  Wyświetleń: 3224
 336. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 3223
 337. Rok 2012 - karty informacyjne o środowisku.
  Wyświetleń: 3209
 338. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej dz. nr 101 o pow. 0,1500ha położonej w Olszowej na poprawę warunków sąsiedniej działki stanowiącej własność firmy SEEK.
  Wyświetleń: 3202
 339. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ujazd przy ul. Chrobrego na dz. nr 419.
  Wyświetleń: 3201
 340. Rok 2013- karty informacyjne o środowisku.
  Wyświetleń: 3182
 341. ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO
  Wyświetleń: 3180
 342. Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 3179
 343. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko stałe.
  Wyświetleń: 3172
 344. Budowa drogi gminnej ulicy Pięknej w Ujeździe
  Wyświetleń: 3171
 345. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 3170
 346. zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sparwie sprzedaży działek w formie bezprzetargowej na poprawę warunków sąsiedniej działki
  Wyświetleń: 3168
 347. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe.
  Wyświetleń: 3157
 348. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe
  Wyświetleń: 3154
 349. Rok 2011 - karty informacyjne o środowisku.
  Wyświetleń: 3154
 350. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych położonych w Ujeździe na osiedlu Piaski oraz w Niezdrowicach, stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 3153
 351. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu 0050.232.2014 z dnia 06.02.2014r. w sparwie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3143
 352. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Ujazd i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 3143
 353. Budowa drogi gminnej nr 105785O w Strefie Aktywności Gospodarczej obręb Zimna Wódka, gmina Ujazd
  Wyświetleń: 3139
 354. Przetarg nieograniczony: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Klucz
  Wyświetleń: 3136
 355. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 04 grudnia 2017 roku na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3132
 356. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2016 rok
  Wyświetleń: 3130
 357. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sieroniowicach i Balcarzowicach.
  Wyświetleń: 3121
 358. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi.
  Wyświetleń: 3119
 359. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2018-2023
  Wyświetleń: 3118
 360. Wybory do Gminnej Rady Seniorów 2019
  Wyświetleń: 3111
 361. Burmistrz Ujazdu Ogłasza II Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż 4 działek budowlanych położonych w Ujeździe na osiedlu Piaski
  Wyświetleń: 3101
 362. Budżet Gminy Ujazd na 2016 rok
  Wyświetleń: 3096
 363. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 105774 O Księży Las w Olszowej
  Wyświetleń: 3090
 364. Ogłoszenie II przetargu Ustnego Nieograniczonego - na sprzedaż 3 działek budowlanych , niezabudowanych , położonych w Ujeździe na osiedlu Piaski
  Wyświetleń: 3073
 365. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
  Wyświetleń: 3073
 366. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3069
 367. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2015 rok
  Wyświetleń: 3066
 368. Budżet Gminy Ujazd na 2004 rok
  Wyświetleń: 3065
 369. Wpis lub zmiana wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 3054
 370. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3044
 371. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2015
  Wyświetleń: 3042
 372. Modernizacja ujęć wody na terenie gminy Ujazd - roboty elektryczne
  Wyświetleń: 3041
 373. Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej ul. Polnej w Jaryszowie.
  Wyświetleń: 3040
 374. Zawiadomienie-Budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych w Olszowej, gm. Ujazd.
  Wyświetleń: 3040
 375. Zarządzanie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości ptrzeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3035
 376. Protokół z otwarcia ofert z przetargu nieograniczonego pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 3026
 377. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2010 rok
  Wyświetleń: 3023
 378. ZAPYTANIE OFERTOWE-NADZÓR NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI
  Wyświetleń: 3022
 379. Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na dyrektora PSP Olszowa
  Wyświetleń: 3019
 380. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 105758 O Kolonia w Jaryszowie.
  Wyświetleń: 3005
 381. Wyznaczenie miejsc na terenioe Gminy Ujazd przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych.
  Wyświetleń: 3005
 382. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek rolnych położonych w Ujeździe
  Wyświetleń: 3002
 383. Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na modernizację ujęć wody na terenie gminy Ujazd - roboty elektryczne
  Wyświetleń: 2999
 384. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.186.2013 z dnia 22.07.2013r w sprawie sprzedaży drewna opałowego.
  Wyświetleń: 2994
 385. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Budowa drogi gminnej nr 105784 O ul. Krzemowa i Bazaltowa w Ujeździe
  Wyświetleń: 2988
 386. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zabudowę pomp ciepła powietrze-woda oraz wykonanie boiska do siatkówki plażowej w obiekcie sportowym przy ulicy Chrobrego w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2973
 387. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2973
 388. Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęć wody na terenie gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2966
 389. Zarządzenie Nr 0050.52.11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2966
 390. Zarządzenie Burmistrza o sprzedaży w przetargu lok.mieszkalnego nr 7 w budynku przy Pl. 1 Maja 13 w Ujeździe wraz z oddaniem w użytk. wiecz. gruntu
  Wyświetleń: 2960
 391. Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 2950
 392. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w latach 2014 – 2020
  Wyświetleń: 2949
 393. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.155.2013 z dnia 12.02.2013r.w sprawie sprzedazy działek budowlanych w Ujeździe na osiedlu Piaski oraz w Niezdrowicach .
  Wyświetleń: 2947
 394. Dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 2943
 395. Zarządzenie nr 0151/211/2009 Burmistrza Ujazdu
  Wyświetleń: 2941
 396. Zarządzenie Burmistrza w sprawie sprzedaży działki budowlanej w Ujexdzie przy ul. Kościuszki oraz działki rolnej w Kluczu
  Wyświetleń: 2939
 397. Przebudowa poddasza budynku remizy strażackiej łącznie z zmianą sposobu użytkowania na cele społeczno-kulturalne wsi wraz z budową wiaty w Starym Ujeździe
  Wyświetleń: 2937
 398. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu PROJEKTÓW UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW
  Wyświetleń: 2933
 399. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2017 rok
  Wyświetleń: 2926
 400. Uchwała - wzór deklaracji na podatek leśny
  Wyświetleń: 2919
 401. Budżet Gminy Ujazd na 2015 rok
  Wyświetleń: 2906
 402. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych ,niezabudowanych, położonych w Ujeżdzie na osiedlu Piaski i Niezdrowicach
  Wyświetleń: 2904
 403. PRZETARG NIEOGRANICZONY - RUINY ZAMKU
  Wyświetleń: 2903
 404. sprzedaż najemcy lokalu mieszkalnego nr 37B/1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu dz. nr 635 w Ujexdzie przy ul. Traugutta 37
  Wyświetleń: 2902
 405. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 2896
 406. Zarządzenie 0050.23.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2892
 407. I Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek nr 238/1 , 238/5 w Olszowej oraz dz. nr 617/1 w Starym Ujeździe
  Wyświetleń: 2888
 408. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.201.2013 z dnia 12.09.2013r.w sprawie sprzedaży dz. nr 238/1 w Olszowej
  Wyświetleń: 2888
 409. Kwartalne wykonanie budżetu - rok 2017
  Wyświetleń: 2887
 410. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK"
  Wyświetleń: 2881
 411. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego - Budowa zakładu produkcyjnego firmy Polmag w Olszowej.
  Wyświetleń: 2878
 412. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2003 rok
  Wyświetleń: 2872
 413. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawy gruntów mienia komunalnego
  Wyświetleń: 2871
 414. Konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych.
  Wyświetleń: 2869
 415. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz działki nr 224/2 , położonej w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 2868
 416. Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2865
 417. Konsultacje społeczne Projektu dokumentu „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 2863
 418. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.198.2013 z dnia 02.09.2013r.w sparwie sprzedaży działki nr 238/5 w Olszowej oraz dz. nr 617/1 w Starym Ujeździe
  Wyświetleń: 2863
 419. zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2863
 420. INFORMACJA o wydanej decyzji - Komora przeładunkowa farmaceutyczna.
  Wyświetleń: 2861
 421. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2861
 422. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2016
  Wyświetleń: 2859
 423. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2858
 424. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 2858
 425. Konsultacje społeczne dla projektu: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ujazd”
  Wyświetleń: 2854
 426. łoszenie o I przetargu na lokal mieszkalny o pow. 114,80 m2 w Ujeździe przy ul. 3 Maja 19
  Wyświetleń: 2853
 427. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą: TARGI PANIEŃSKIE
  Wyświetleń: 2850
 428. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.173.2013 z dnia 10.05.2013r. w sparwie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu
  Wyświetleń: 2846
 429. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2843
 430. Zarządzenie Nr 0050.53.2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2841
 431. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 4 działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową , położonych w Ujeździe na osiedlu Piaski
  Wyświetleń: 2836
 432. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe- zaprojektuj i wybuduj.
  Wyświetleń: 2835
 433. Zarządzenie Burmistrza o sprzedaży 4 działek budowlanych niezabudowanych położonych w Ujexdzie na osiedlu Piaski
  Wyświetleń: 2835
 434. Wybory Parlamentarne 2019
  Wyświetleń: 2833
 435. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego - Utworzenie Parku Miniatur oraz bazy gastronomiczno-noclegowej w Olszowej
  Wyświetleń: 2828
 436. Skład osobowy Rady Miejskiej i Komisji Stałych 2018-2023
  Wyświetleń: 2827
 437. ZARZĄDZENIE NR 0050. 178. 2013 z dnia 11.06.2013r w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .
  Wyświetleń: 2826
 438. Zarządzenie Nr 0050.5.2014 Burmistrza Ujazdu z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
  Wyświetleń: 2815
 439. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom-szkoła-dom
  Wyświetleń: 2814
 440. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na 2016 rok
  Wyświetleń: 2810
 441. Zarządzenie nr 0050.54.2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2810
 442. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 3 działek budowlanych położonych w Ujeździe przy ul. Krzemowej na os. Piaski
  Wyświetleń: 2807
 443. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Nogowczycach przy ul. Lipowej
  Wyświetleń: 2807
 444. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2806
 445. Zarządzenie burmistrza nr 0050.214.2013 z dnia 12 listopada 2013 w sprawie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne
  Wyświetleń: 2804
 446. Wyniki przetargu - Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęć wody na terenie gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2803
 447. Zarządzenie Burmistrza nr 0050.96.2012 z dnia 16.05.2012r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej dz. nr 312/1 w Olszowej
  Wyświetleń: 2803
 448. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Komora przeładunkowa farmaceutyczna
  Wyświetleń: 2798
 449. ZAPYTANIE OFERTOWE- PFU- ZAGOSPODAROWANIE RYNKU W UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 2795
 450. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2792
 451. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji- Budowa zakładu produkującego firmy Polmag w Olszowej.
  Wyświetleń: 2792
 452. ZARZĄDZENIE Burmistrza Ujazdu NR 0151/ 304 /2010 r.z dnia 07.12.2010r. w sprawie sprzedazy nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 2791
 453. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2790
 454. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2788
 455. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 2788
 456. Kwartalne wykonanie budżetu - 2016
  Wyświetleń: 2785
 457. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania- Produkcja eko-pelletu.
  Wyświetleń: 2784
 458. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Domu Spotkań wraz z zagospodarowaniem terenu w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 2783
 459. Ogłoszenie o terminie sesji w sprawie uchwalenia Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Olszowa
  Wyświetleń: 2781
 460. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2777
 461. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe na rok 2012-2014
  Wyświetleń: 2776
 462. Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę materiałów i urządzeń do modernizacji ujęcia wody w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 2775
 463. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów na Kanale Gliwickim w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 2772
 464. ZARZĄDZENIE NR 0151/180 /2009 r. BURMISTRZA UJAZDU w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .
  Wyświetleń: 2765
 465. ZARZĄDZENIE NR 0151/170 /2009 r. BURMISTRZA UJAZDU w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .
  Wyświetleń: 2761
 466. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2760
 467. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o sprzedaży dz nr 2351/3 o pow. 0,0182 ha położonej w Ujexdzie na os. Piaski
  Wyświetleń: 2755
 468. I ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Olszowa w SAG o nr ewid. 30/21 i 31/9.
  Wyświetleń: 2751
 469. Klauzule informacyjne
  Wyświetleń: 2751
 470. zarządzenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2751
 471. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 105758 O kolonia wraz z budową kanalizacji burzowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1441 O Jaryszów- Zimna Wódka w Jaryszowie.
  Wyświetleń: 2749
 472. Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2749
 473. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2748
 474. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa- Ujazd w m. Olszowa ul. Wiejska.
  Wyświetleń: 2744
 475. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu mpzp osiedla Piaski w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2743
 476. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.256.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych , położonych w Olszowej w SAG, które sprzedane zostaną w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2743
 477. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o sprzedazy dz. nr 1551 o pow. 0,1810 ha położonej w Ujęździe przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową
  Wyświetleń: 2743
 478. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę drogi gminnej ulicy Pięknej w Ujeździe
  Wyświetleń: 2742
 479. Ogłoszenie I Przetarg Ustny Nieograniczony ba dzierżawę na cele rolne, na okres 5 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2739
 480. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. nr 317/6 , położonej w m. Zimna Wódka
  Wyświetleń: 2735
 481. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 01.06.2012 r.
  Wyświetleń: 2733
 482. Zarządzenie nr 0050.211.2013 Burmistrza Ujazd w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2733
 483. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU
  Wyświetleń: 2731
 484. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 2724
 485. ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO
  Wyświetleń: 2723
 486. Obwieszczenie o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestcyji celu pu
  Wyświetleń: 2721
 487. Ogłoszenie II Przetarg Ustny Nieograniczony na dzierżawę na cele rolne.
  Wyświetleń: 2721
 488. PRZETARG NIEOGRANICZONY - PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STARYM UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 2720
 489. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu - przewóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2717
 490. I Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych , niezabudowanych , przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz usugi
  Wyświetleń: 2705
 491. Testowa podstrona w nowym BIP
  Wyświetleń: 2700
 492. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na ?Przebudowę drogi gminnej ul. Polnej w Jaryszowie?
  Wyświetleń: 2696
 493. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zadaniu pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej
  Wyświetleń: 2696
 494. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.162.2013 z dnia 19.03.2013r w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych położonych w Ujeździe
  Wyświetleń: 2695
 495. Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie oceny oddzaiływania na środowisko w związku z przystąpieniem do sporządzenia 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2681
 496. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZAD.PN.: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zimnej Wódce na potrzeby zabezpieczeń SAG w wodę pitną i ppoż. Znak spr. GT.271.3.2016
  Wyświetleń: 2678
 497. Zarządzenie 0050.98.2016
  Wyświetleń: 2677
 498. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na: Budowę budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ujazd przy ul. Bolesława Chrobrego na dz. nr 419.
  Wyświetleń: 2673
 499. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 2672
 500. Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęcia w Ujeździe gm. Ujazd
  Wyświetleń: 2664
 501. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. nr 317/3 położonej w m. Zimna Wódka
  Wyświetleń: 2663
 502. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.2.2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2663
 503. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę obiektu wielofunkcyjnego nw działce nr 544 w Ujeździe
  Wyświetleń: 2662
 504. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 2661
 505. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 23.05.2013 r.
  Wyświetleń: 2654
 506. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 2652
 507. Konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2651
 508. Informacja o wydanej decyzji - Budowa zakładu produkcyjnego firmy Polmag w Olszowej
  Wyświetleń: 2649
 509. Ogłoszenie I Przetarg Ustny Nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat część nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ujazd z przeznaczeniem pod posadowienie garażu.
  Wyświetleń: 2645
 510. Zarządzenienie nr 0050.84.2012 Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy e formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2639
 511. Ogłoszenie I Przetargu Ustnego Nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 2638
 512. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 2636
 513. Zarządzenie nr 0050.75.2011 Burmistrza Ujazdu z dnia 19.12.2011 w sprawie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne
  Wyświetleń: 2635
 514. Zarządzenie o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Ujeździe i Jaryszowie
  Wyświetleń: 2635
 515. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 12.06.2012 r.
  Wyświetleń: 2633
 516. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Ujazd w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012-2030.
  Wyświetleń: 2632
 517. Zarządzenie Nr 0151/173/2009r. Burmistrza Ujazdu z dnia 26 marca 2009r.
  Wyświetleń: 2629
 518. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przepompowni ścieków wraz z pozostałą infrastrukturą techniczną na terenie SAG Olszowa - Sieroniowice, Gmina Ujazd
  Wyświetleń: 2627
 519. PRZETARG NIEOGRANICZONY - PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM DLA ZADANIA pn.:„Odprowadzenie wód burzowych w SAG Olszowa, Zimna Wódka”
  Wyświetleń: 2620
 520. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice.
  Wyświetleń: 2618
 521. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.188.2013 z dnia 31.07.2013r.w sprawie sprzedaży działki nr 617/2 w Starym Ujeździe pod ciągi pieszo-jezdne
  Wyświetleń: 2615
 522. PRZETARG NIEOGRANICZONY- PALCE ZABAW I SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE
  Wyświetleń: 2614
 523. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 2613
 524. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujzas z organizacjami pozarządowymi.
  Wyświetleń: 2610
 525. Zarządzenie Burmistrza Ujzdu w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargopwej lokalu użytkowego w Ujeździe pl. 1 Maja 11 na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 2607
 526. Ogłoszenie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty wykonawcy K&K Kapica Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna
  Wyświetleń: 2599
 527. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2597
 528. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2591
 529. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 2590
 530. INFORMACJA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2580
 531. Zaproszenie do złożenia oferty na nadzór inwestorski pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2572
 532. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie oraz montaz 1szt. tablicy informacyjnej.
  Wyświetleń: 2565
 533. Zarządzenie Nr 0050.107.2016 Burmistrza Ujazdu z dnia 01 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 2565
 534. Konkurs ofert na przygotowanie dokumentacji - Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
  Wyświetleń: 2562
 535. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 17.05.2013 r.
  Wyświetleń: 2561
 536. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów na Kanale Gliwickim w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 2558
 537. ZAPYTANIE OFERTOWE-KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTORSKI PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM DLA ZADANIA pn.:Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 2556
 538. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zad.pn:„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie m. Klucz.”
  Wyświetleń: 2555
 539. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 2553
 540. Przetarg nieograniczony na zad. pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd- Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice.
  Wyświetleń: 2543
 541. Ogłoszenie burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las.
  Wyświetleń: 2540
 542. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 26.04.2013 r.
  Wyświetleń: 2537
 543. Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej
  Wyświetleń: 2536
 544. Przetarg nieograniczony na zad.pn.:Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zimnej Wódce na potrzeby zabezpieczeń SAG w wodę pitną i ppoż
  Wyświetleń: 2536
 545. Ogłoszenie II przetargu ustnegop nieograniczonego na sprzedaż lokalu nr 3 mieszczącego się w budynku mieszkalno-usługowym w Ujeździe przy ul. 3 Maja 19 wraz z ułamkową częścią gruntu.
  Wyświetleń: 2534
 546. Kwartalne wykonanie budżetu - 2015
  Wyświetleń: 2531
 547. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu pn.: Budowa wiaty- miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nogowczyce wraz z przyłączem energetycznym.
  Wyświetleń: 2527
 548. Zmiana Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2016 r.
  Wyświetleń: 2527
 549. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE PFU - REWITALIZACJA RYNKU W UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 2526
 550. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe zadania z zakresu pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 2522
 551. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 2521
 552. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DOŻYNKI GMINNE
  Wyświetleń: 2521
 553. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2520
 554. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 2520
 555. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2519
 556. Uchwały podatkowe na 2008 rok
  Wyświetleń: 2519
 557. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Przebudowa drogi gminnej nr 105774O Księży Las w Olszowej
  Wyświetleń: 2514
 558. Zmiana mpzp w gminie Ujazd dla części terenów wsi OLSZOWA - 2008 r.
  Wyświetleń: 2514
 559. INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na: Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sieroniowicach i Balcarzowicach.
  Wyświetleń: 2513
 560. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrznnego dla obszarów SAG, uchwała z dnia 09 listopada 2007r.
  Wyświetleń: 2513
 561. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą TARGI PANIEŃSKIE organizowanej w dniu 1 CZERWCA 2014 roku na rynku w Ujeździe
  Wyświetleń: 2513
 562. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce.
  Wyświetleń: 2505
 563. Zaproszenie do składania odert na demontaż, transport oraz utylizację materiałów azbestowych z terenu Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 2501
 564. Zarządzenie Nr 0050.274.2018 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Ujeździe przy ul. Strzeleckiej 6
  Wyświetleń: 2500
 565. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. nr 442 położonej w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej, st. wła. Gminy Ujazd, pod zabudowę mieszkaniową , wielorodzinną.
  Wyświetleń: 2499
 566. Zarządzenie nr 0050.100.2016 Burmistrza Ujazdu z dnia 28 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 2499
 567. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 2498
 568. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o sprzedaży dz. nr 471/1 o pow. 0,1460 ha, położonej w Niezdrowicach, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową
  Wyświetleń: 2495
 569. Informacja o wydanej decyzji nr RG.6220.1.2013
  Wyświetleń: 2492
 570. Zarządzenie Burmistzra Ujazdu Nr 0050.237.2014 z dnia 27.03.2014r. w sprawie sprzedaży dz. nr 224/2 położonej w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 2489
 571. Kominikaty o zagrożeniu upraw z dnia 04.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2488
 572. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn.Budowa budynku inwentarskiego - fermy brojlerów w miejscowości Klucz.
  Wyświetleń: 2488
 573. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. " ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK"
  Wyświetleń: 2484
 574. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.
  Wyświetleń: 2482
 575. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2480
 576. Zawiadomienie nr RG.OŚ.6220.32011
  Wyświetleń: 2480
 577. Ogłoszenie I przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 387 w Kluczu o pow. 0,5046 ha oraz działki budowlanej o pow. 0,0604 ha w Ujeździe przy ul. Kościuszki
  Wyświetleń: 2476
 578. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne
  Wyświetleń: 2476
 579. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do wglądu do publicznego projektu MPZP dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las.
  Wyświetleń: 2475
 580. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 23.04.2013 r.
  Wyświetleń: 2467
 581. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzcji - Budowa kanalziacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki.`
  Wyświetleń: 2465
 582. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych.
  Wyświetleń: 2459
 583. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla Piaski w Ujeździe - 2003 r.
  Wyświetleń: 2458
 584. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DNI ZIEMI UJAZDOWSKIEJ 09-10 lipca 2011
  Wyświetleń: 2456
 585. Zawiadomienie stron o wydanym postanowieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki.
  Wyświetleń: 2456
 586. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
  Wyświetleń: 2455
 587. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. Regulacja koryta rzeki Jordan w km 1+090 - 2+250 Gmina Ujazd
  Wyświetleń: 2453
 588. Informacja o wynikach konkursu na realizację zadań - usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych
  Wyświetleń: 2451
 589. Informacja o wykluczeniu oraz odrzuceniu ofert w postępowaniu pn Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
  Wyświetleń: 2450
 590. Nabór ofert w zakresie obsługi gastronomiczno-handlowej na 2-dniowy festyn w Ujeździe - DNI PARTNERSTWA UJAZD-BRIDLICNA
  Wyświetleń: 2450
 591. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego- Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1.
  Wyświetleń: 2450
 592. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2447
 593. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla części terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa.
  Wyświetleń: 2446
 594. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 08.07.2013 r.
  Wyświetleń: 2443
 595. SZACOWANIE WARTOŚCI-OBSŁUGA BANKOWA
  Wyświetleń: 2443
 596. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 15.04.2013 r.
  Wyświetleń: 2442
 597. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzcji - Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1
  Wyświetleń: 2440
 598. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce.
  Wyświetleń: 2432
 599. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 02.07.2012 r.
  Wyświetleń: 2430
 600. Zwolnienia od podatku dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 2427
 601. Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 2425
 602. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Produkcja eko-pelletu.
  Wyświetleń: 2422
 603. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa oleju opałowego dla placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Ujazd na rok 2013-2014
  Wyświetleń: 2421
 604. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 08.03.2013 r.
  Wyświetleń: 2421
 605. Informacja o wyborze oferty konkursu wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2419
 606. Ogłoszenie konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z Organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2419
 607. Informacja w sprawie rostrzygnięcia konkursu na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
  Wyświetleń: 2417
 608. Zaproszenie do złożenia oferty na zamieszczenie w prasie lokalnej ogłoszenia promującego projekt pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 2417
 609. Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych niezabudowanych nr 2246/6 i 2374/2 połozonych w Ujeździe przy ul. Bursztynowej
  Wyświetleń: 2415
 610. Informacja o wydanej decyzji środowiskowej- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa-Ujazd w m. Olszowa ul. Wiejska
  Wyświetleń: 2414
 611. Informacja o wydanej decyzji o zmianie decyzji Nr RG.6220.5.2011 z dnia 3 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 2413
 612. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą TARGI PANIEŃSKIE
  Wyświetleń: 2413
 613. Zaproszenie do złożenia oferty na nadzór inwestorski w zadaniu Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 2410
 614. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 05.10.2012 r.
  Wyświetleń: 2408
 615. Ogłoszenie o uzupełniającym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2408
 616. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 2402
 617. Informacja o wydanej decyzji- Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd - odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 2402
 618. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy planerowej DNI ZIEMI UJAZDOWSKIEJ
  Wyświetleń: 2399
 619. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą DOŻYNKI GMINNE 04 września 2011
  Wyświetleń: 2395
 620. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki
  Wyświetleń: 2389
 621. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce.
  Wyświetleń: 2386
 622. PRZETARG NIEOGRANICZONY- PSP W SIERONIOWICACH
  Wyświetleń: 2386
 623. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa wrejonie przysiółka Księży Las.
  Wyświetleń: 2385
 624. obwieszczenie RDOŚ w Katowicach
  Wyświetleń: 2383
 625. OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2382
 626. Informacja o wydanej decyzji o zmianie decyzji Nr RG.6220.5.2011 z dnia 3 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 2381
 627. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.4.2012
  Wyświetleń: 2380
 628. Zarządzenie 0050.245.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2377
 629. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 21.09.2012 r.
  Wyświetleń: 2374
 630. Informacja o wydanej decyzji - Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istnejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw w miejscwości Olszowa-Księży Las
  Wyświetleń: 2372
 631. Informacja o wydanej decyzji - Utworzenie Parku Miniatur oraz bazy gastronomiczno-noclegowej w Olszowej.
  Wyświetleń: 2371
 632. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 2371
 633. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 10.06.2013 r.
  Wyświetleń: 2370
 634. Zarządzenie NR 0050.173.2016 Burmistrza Ujazdu z dnia 5.12.2016 w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2365
 635. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia-RG.OŚ.6220.6.2011 z dnia 7 października 2011r.
  Wyświetleń: 2363
 636. Informacja o wydanej decyzji- Budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych w Olszowej, gm. Ujazd.
  Wyświetleń: 2362
 637. informacja o odrzuceniu oferty w postępowaniu przetargowym pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2360
 638. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia- Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów śceków dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2356
 639. Zarządzenie Nr 0050.297.2014 Burmistrza Ujazdu z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
  Wyświetleń: 2355
 640. Informacja o wydanej decyzji - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki.
  Wyświetleń: 2354
 641. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego dot. wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa ronda wraz z infrastrukturą techniczą na terenie KSSE w Ujeździe
  Wyświetleń: 2353
 642. Ogłoszenie I Przetarg Ustny Nieograniczony na dzierżawę części działki pod garaże oraz pod komercyjną działalność gospodarczą, na okres 5 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2353
 643. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 9 grudnia 2014 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2353
 644. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia RG.OŚ.6220.7.2011
  Wyświetleń: 2353
 645. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DOŻYNKI GMINNE, organizowanej w dniu 07 września 2014 roku w Ujeździe
  Wyświetleń: 2352
 646. Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 2347
 647. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa.
  Wyświetleń: 2345
 648. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2345
 649. ZAPYTANIE OFERTOWE-SWI WRAZ Z WNIOSKIEM APLIKACYJNYM-ODPROW.WÓD BURZOWYCH W SAG OLSZOWA I ZIMNA WÓDKA
  Wyświetleń: 2342
 650. ZAWIADOMIENIE stron o wydanym postanowieniu- Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw.
  Wyświetleń: 2339
 651. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu 0050.198.2017 z dnia 27.03.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia wniosków złożonych w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 roku
  Wyświetleń: 2338
 652. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2337
 653. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzieżawy
  Wyświetleń: 2336
 654. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów SAG, uchwała z dnia 01 sierpnia 2006 r.
  Wyświetleń: 2333
 655. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.158.2016 z dnia 2 listopada 2016r, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym, położonych w m. Zimna Wódka
  Wyświetleń: 2331
 656. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2325
 657. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 2325
 658. ogłoszenie I przetargu na sprzedaż lok. mieszkalnego nr 7 miesczącego się w budynku w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu
  Wyświetleń: 2321
 659. Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kompletem uzgodnień i decyzji do uzyskania pozwolenia na budowę projektu pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2320
 660. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 5 grudnia 2016 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2318
 661. Informacja o wydanej decyzji - Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1.
  Wyświetleń: 2312
 662. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 16.07.2012 r.
  Wyświetleń: 2312
 663. Informacja o wyborze wykonawcy Studium wykonalności projektu pn. Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd i budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe ? odnawialne źródła energii pompy ciepła
  Wyświetleń: 2308
 664. Unieważnienie postępowania na przygotowanie kompleksowych SIWZ w zwiazku z zadaniem pn. Modernizacja boiska sprotowego w Ujeździe wraz z rozbudowa infrastruktury towrzyszącej.
  Wyświetleń: 2305
 665. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd.
  Wyświetleń: 2304
 666. Zawiadomienie RG.OŚ.6220.2.2011 Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw
  Wyświetleń: 2303
 667. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 2011-2032.
  Wyświetleń: 2300
 668. Informacja o wydanej decyzji -Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2299
 669. Wynik rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 16 grudnia 2014 roku na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2296
 670. ZAPYTANIE OFERTOWE-GT.042.8.2018.2019
  Wyświetleń: 2295
 671. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 2286
 672. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2283
 673. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 19.06.2013 r., 20.06.2013 r., 25.06.2013 r.
  Wyświetleń: 2281
 674. ZAPYTANIE OFERTOWE-OPRACOWANIE SWI WRAZ Z WNIOSKIEM APLIKACYJNYM O DOFINANSOWANIE I FORMULARZEM ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
  Wyświetleń: 2276
 675. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 2274
 676. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 05.06.2013 r.
  Wyświetleń: 2274
 677. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia- Produkcja eko-pelletu w Sieroniowicach.
  Wyświetleń: 2271
 678. Informacja o wydanej decyzji pn. Produkcja eko-pelletu w miejscowości Sierobiowice.
  Wyświetleń: 2261
 679. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
  Wyświetleń: 2258
 680. PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2020 R.
  Wyświetleń: 2258
 681. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.2.2013 z dnia 16 października 2013 r.
  Wyświetleń: 2254
 682. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa.
  Wyświetleń: 2251
 683. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na obsługę gastronomiczną imprezy pod nazwą: „TARGI PANIEŃSKIE„ organizowanej w dniu 21 MAJA 2017 roku na Rynku Miasta w Ujeździe
  Wyświetleń: 2251
 684. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu ochrocny i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2250
 685. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowie stacji obsługi samochodów ciężarowych w Olszowej, gm. Ujazd?
  Wyświetleń: 2247
 686. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd -odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 2246
 687. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego- Przebudowa dróg leśnych odcienek I km 0+000 do km 1+430, odcienek II km 0+000 do km 0+450 w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 2245
 688. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.4.2013 z dnia 7 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 2243
 689. OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2240
 690. Zaproszenie do złożenia oferty na zamieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu realizacji projektu: Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd- odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 2238
 691. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DOŻYNKI GMINNE, organizowanej w dniu 13 września 2015 roku w Ujeździe - w zamian za wyłączność na obsługę gastronomiczną.
  Wyświetleń: 2237
 692. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.196.2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego, w roku szkolnym 2017/2018, uczniom obecnych klas szóstych szkół podstawowych w Jaryszowie i Olszowej.
  Wyświetleń: 2231
 693. VIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 2225
 694. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Regulacja koryta rzeki Jordan w km 1+090 - 2+250 Gmina Ujazd
  Wyświetleń: 2225
 695. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie 2 szt. tabliczek pamiątkowych w ramach projektu pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2221
 696. Informacja o wyborze w zad. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd- Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice.
  Wyświetleń: 2220
 697. Zaproszenie do złożenia oferty na projekt, wykonanie oraz montaż 3 szt. tablic pamiątkowych w ramach projektu pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 2219
 698. OBWIESZCZENIE o opracowaniu projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 2011-2032 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu
  Wyświetleń: 2213
 699. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą: „TARGI PANIEŃSKIE" organizowanej w dniu 22 MAJA 2016 roku na rynku w Ujeździe
  Wyświetleń: 2209
 700. Wyniki konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 roku
  Wyświetleń: 2204
 701. Obwieszczenie wydania decyzji na wycinkę drzew wzdłóż rzeki Kłodnica
  Wyświetleń: 2203
 702. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 2201
 703. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na obsługę gastronomiczną Dożynek Gminnych w Ujeździe w dniu 10 września 2017 r.
  Wyświetleń: 2197
 704. Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 2193
 705. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej składającej się z 2 działek tj. dz. nr 1690/1 o pow. 0,4995 ha oraz dz. nr 1690/4 o pow. 1,7620 ha połozonej w Ujeździe przy ul. Okrzei 6.
  Wyświetleń: 2193
 706. Zarządzenie Nr 0050.267.2014 z dnia 30.07.2014 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2, mieszczącego się w budynku przy Pl. 1 Maja 15 w Ujeździe oraz oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu .
  Wyświetleń: 2191
 707. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 grudnia 2017 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2187
 708. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
  Wyświetleń: 2183
 709. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 05 grudnia 2016 roku na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2180
 710. ZAPYTANIE OFERTOWE - OBSŁUGA BANKOWA
  Wyświetleń: 2167
 711. ZAPYTANIE OFERTOWE-DORADZTWO TECHNICZNE
  Wyświetleń: 2158
 712. OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO
  Wyświetleń: 2150
 713. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2139
 714. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu 0050.194.2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 roku
  Wyświetleń: 2134
 715. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady, jednostek pomocniczych gminy i promocji
  Wyświetleń: 2133
 716. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego dla MGODK w Ujeździe
  Wyświetleń: 2127
 717. Konkurs na opracowanie studium wykonalności - Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd i budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe ? odnawialne źródła energii pompy ciepła
  Wyświetleń: 2121
 718. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w spr. sprzedaży w formie bezprz. lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku mieszkalnym w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu na rzecznajemcy lokalu
  Wyświetleń: 2118
 719. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2018
  Wyświetleń: 2116
 720. Otwarty nabór partnera - REWITALIZACJA
  Wyświetleń: 2114
 721. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 2111
 722. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych
  Wyświetleń: 2110
 723. ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 , o pow. 20,10m2 wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntudz. nr 635 oraz 2 działek budowlanych położonych na Piaskach w Ujeździe
  Wyświetleń: 2109
 724. Informacja rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 grudnia 2014 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2108
 725. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 4 grudnia 2015 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2105
 726. Zaproszenie do złożenia oferty na projekt, wykonanie oraz montaż 1szt. tablicy pamiątkowej w ramach projektu pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2101
 727. Projekt planu zrównoważonego transportu zbiorowego dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI"
  Wyświetleń: 2099
 728. Raport o stanie Gminy za 2019 rok
  Wyświetleń: 2099
 729. Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2091
 730. Ogłoszenie o II Przetargu Ustnym Nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, mieszczącego się w budynku mieszkalno-usługowym, w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13 wraz z oddaniem w uż. wieczyste 238/10000 części działek nr 518, 519, 520, 521, 522
  Wyświetleń: 2087
 731. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa ronda wraz z infrastrukturą techniczną na terenie KSSE w Ujeździe
  Wyświetleń: 2081
 732. ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI
  Wyświetleń: 2076
 733. Informacja o odrzuceniu oferty w postępowaniu przetargowym pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2075
 734. ZARZĄDZENIE NR 0151/242/2010 r. BURMISTRZA UJAZDU w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste dz. nr 548/1 pod garaż wraz z 193/1000 częściami dz. nr 548/8- plac manewrowy położonych w Ujeździe
  Wyświetleń: 2072
 735. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetragu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa poddasza budynku remizy strażackiej łącznie z zmianą sposobu użytkowania na cele społeczno-kulturalne wsi wraz z budową wiaty w Starym Ujeździe
  Wyświetleń: 2062
 736. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych w 2016r
  Wyświetleń: 2050
 737. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 600 kW oraz odcinka przyłączeniowej linii elektroenergetycznej na działce nr 305/5; położonej w Księżym Lesie, obręb Olszowa, k.m. 4
  Wyświetleń: 2047
 738. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia Nr RG.6220.2.2014
  Wyświetleń: 2032
 739. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2030
 740. Przetarg nieograniczony- Budowa drogi ul. Zapłotnej oraz przebudowa ul. Wiejskiej w Olszowej
  Wyświetleń: 2025
 741. Ogłoszenie Związku Powiatowo - Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 17 października 2017
  Wyświetleń: 2021
 742. Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowania przetargowym pn Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 2017
 743. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadania pn. Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd. 22.08.2013r.
  Wyświetleń: 2015
 744. Burmistrz Ujazdu Ogłasza I Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku przy Pl. 1 Maja 13 w Ujeździe o pow. 53m2 wraz z oddaniem w użyt. wiecz.ułamk. części gruntu działek nr 518, 519, 520, 521,522
  Wyświetleń: 2009
 745. ZAPYTANIE OFERTOWE-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
  Wyświetleń: 2007
 746. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.3.2013 z dnia 05.02.2014r.
  Wyświetleń: 2003
 747. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu uchwały Nr XL.226.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 2002
 748. ZAPYTANIE OFERTOWE - Na opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę nowych siłowni zewnętrznych i placów zabaw oraz modernizację istniejących placów zabaw polegających na doposażeniu ich w nowe urządzenia i urządzenia siłow
  Wyświetleń: 1997
 749. Ogłoszenie konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013
  Wyświetleń: 1993
 750. PRZETARG NIEOGRANICZONY- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodnosci biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn; Etap I -Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe
  Wyświetleń: 1984
 751. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjnego z przylegającą do niego częścią socjalno-biurową, parkingu na samochody osobowe oraz zjazdu z drogi gminnej -dz. 312/2 na dz. 319 w miejscowości Olszowa.
  Wyświetleń: 1983
 752. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie warsztatu blacharskiego dla samochodów osobowych na działce nr 22 położonej w Balcarzowicach, gm. Ujazd
  Wyświetleń: 1981
 753. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA-opracowanie PFU dla poprawy gospodarki wodnej w miejscowości Ujazd
  Wyświetleń: 1980
 754. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw w miejscowości Olszowa - Księży Las 1
  Wyświetleń: 1972
 755. Burmistrz Ujazdu Ogłasza II Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż lokalu miesz. nr 7, mieszczącego się w budynku przy Pl. 1 Maja 13 , wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części działki nr 518, 519, 520, 521, 522-UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1970
 756. PRZETARG NIEOGRANICZONY - NADZÓR - Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe
  Wyświetleń: 1964
 757. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu ochrony środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”
  Wyświetleń: 1961
 758. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego z dnia 12.10.2017 r.
  Wyświetleń: 1960
 759. Zarządzenie Nr 0050.96.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 1960
 760. STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy UJAZD - 2008 r.
  Wyświetleń: 1955
 761. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi gminnej dojazdowej do studni wodociągowych w Ujeździe
  Wyświetleń: 1941
 762. Wynik rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2011 roku na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1939
 763. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjnego z przylegającą do niego częścią socjalno-biurową, parkingu na samochody osobowe oraz zjazdu z drogi gminnej -dz. 312/2 na dz. 319 w miejscowości Olszowa.
  Wyświetleń: 1927
 764. Zapytanie ofertowe - Budowa siłowni zewnętrznej dla seniorów w ramach projektu pn. "Ujazd gmina przyjazna seniorom"
  Wyświetleń: 1925
 765. INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę drogi gminnej nr 105785O w Strefie Aktywności Gospodarczej obręb Zimna Wódka, gmina UjazdNumer ogłoszenia w BZP 135764 - 2012, data zamieszczenia 27.04.2012
  Wyświetleń: 1924
 766. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru SAG obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice z dnia 29.01.2018 oraz Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Opolskiego z dn 27.02.2018 stwierdzającego nieważność w części w/w planu
  Wyświetleń: 1918
 767. Ogłoszenie o II Przetargu Ustnym Nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, mieszczącego się w budynku mieszkalno-usługowym, w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13 wraz z oddaniem w uż. wieczyste 238/10000 części działek nr 518, 519, 520, 521, 522
  Wyświetleń: 1916
 768. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu uchwały Nr XLIV.251.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 11 września 2014r. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa
  Wyświetleń: 1909
 769. Zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie kompleksowych SIWZ w zwiazku z zadaniem pn. Modernizacja boiska sprotowego w Ujeździe wraz z rozbudowa infrastruktury towrzyszącej.
  Wyświetleń: 1909
 770. PRZETARG NIEOGRANICZONY- NADZÓR- Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 1905
 771. Zaproszenie do złożenia oferty na druk ulotki informacyjnej wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, na potrzeby promocji projektu pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1905
 772. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o sprzedazy w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalneg nr 13/4 mieszczące się w budynku mieszkalno-usługowym w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13-16 wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste ułamkowej cześci gruntu
  Wyświetleń: 1899
 773. Zarządzenie Nr 0050.98.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-11-2019
  Wyświetleń: 1895
 774. ZAPYTANIE OFERTOWE- OPRACOWANIE PFU-GT.7011.3.2019
  Wyświetleń: 1894
 775. PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” Etap II - ODBUDOWA ZDEGRADOWANEGO STAWU W STARYM UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 1888
 776. Raport o stanie Gminy za 2018 rok
  Wyświetleń: 1887
 777. PRZETARG NIEOGRANICZONY-Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 1883
 778. PRZETARG NIEOGRANICZONY- PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W JARYSZOWIE-UL.STAWOWA
  Wyświetleń: 1871
 779. ROZEZNANIE RYNKU NA OPRACOWANIE SWI
  Wyświetleń: 1866
 780. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1858
 781. Zarządzenie nr 0050.1.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-11-2018r.
  Wyświetleń: 1850
 782. Otwarty nabór Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności biologicznej gminy Ujazd”
  Wyświetleń: 1846
 783. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia ? usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych w 2014 rok
  Wyświetleń: 1840
 784. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o II przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 17.11.2021 r.
  Wyświetleń: 1837
 785. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia ? usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych
  Wyświetleń: 1835
 786. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie oraz montaż 4 szt. tablic informacyjnych w ramach promocji projektu: Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd- odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 1834
 787. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na obsługę gastronomiczną imprezy pod nazwą: „TARGI PANIEŃSKIE„ organizowanej w dniu 20 MAJA 2018 roku na Rynku Miasta w Ujeździe w zamian za wyłączność
  Wyświetleń: 1833
 788. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część wsi Sieroniowice z dnia 28.12.2017 oraz Rozstrzygnięce Nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 02.02.2018 stwierdzające nieważność w części w/w planu
  Wyświetleń: 1831
 789. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie oraz montaż 4 szt. tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu: Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd- odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 1829
 790. Interpelacje i zapytania 2018-2023
  Wyświetleń: 1827
 791. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 1819
 792. Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów
  Wyświetleń: 1819
 793. Informacja o nowych formularzach na podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 1813
 794. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA-RPO WO 2001-2020 DZ.2.2.1 - SWI WRAZ Z WNIOSKIEM APLIKACYJNYM - ODPROWADZENIE WÓD BURZOWYCH W SAG OLSZOWA I ZIMNA WÓDKA
  Wyświetleń: 1808
 795. Zamówienia publiczne nieobjęte PZP
  Wyświetleń: 1795
 796. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28 listopada 2017 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1793
 797. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi publicznej nr 10576O, na północ od ul. Europejskiej, wraz z infrast. tech. na terenie KSSE w Ujeździe
  Wyświetleń: 1783
 798. Uchwała Nr II.11.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1783
 799. Zarządzenie Burmistrza w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów
  Wyświetleń: 1771
 800. Sprawozdania finansowe ZGKIM za 2018 rok
  Wyświetleń: 1756
 801. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 1746
 802. PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 1743
 803. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w północnej części wsi Sieroniowice”
  Wyświetleń: 1731
 804. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe
  Wyświetleń: 1727
 805. Uchwała Nr II.12.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1721
 806. Uchwała Nr II.14.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1710
 807. Burmistrz Ujazdu serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest „Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi"
  Wyświetleń: 1708
 808. Zarządzenie Nr 0050.118.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-01-2020
  Wyświetleń: 1707
 809. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r zadania z zakresu pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 1702
 810. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.89.2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Ujazd
  Wyświetleń: 1694
 811. Zarządzenie Nr 0050.123.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-01-2020
  Wyświetleń: 1694
 812. XV Sesja RM
  Wyświetleń: 1684
 813. Zarządzenie Nr 0050.125.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-01-2020
  Wyświetleń: 1677
 814. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu dot. kosultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2023
  Wyświetleń: 1676
 815. Zarządzenie Nr 0050.127.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-01-2020
  Wyświetleń: 1670
 816. Zarządzenie Nr 0050.124.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-01-2020
  Wyświetleń: 1667
 817. Uchwała Nr II.8.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1661
 818. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1656
 819. Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-11-2018
  Wyświetleń: 1654
 820. Zawiadomienie o wszęciu postępowania
  Wyświetleń: 1653
 821. Uchwała Nr II.15.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1652
 822. Uchwała Nr II.9.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1643
 823. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o terminie naboru kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Gminy w Ujeździe oraz o zasadach i terminie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1642
 824. XVII Sesja RM
  Wyświetleń: 1629
 825. Zarządzenie Nr 0050.129.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-02-2020
  Wyświetleń: 1625
 826. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Przebudowa drogi gminnej nr 105734 O ul. Jaryszowska w m. Zimna Wódka
  Wyświetleń: 1624
 827. Zarządzenie Nr 0050.64.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-08-2019
  Wyświetleń: 1624
 828. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego dot. wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi publicznej nr 105786O, na północ od ul. Europejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie KSSE w Ujeździe
  Wyświetleń: 1622
 829. Uchwała Nr II.10.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1622
 830. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2016 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1620
 831. XIV Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1607
 832. Zarządzenie Nr 0050.126.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-01-2020
  Wyświetleń: 1606
 833. Uchwała Nr II.7.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1604
 834. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1601
 835. Zarządzenie Nr 0050.131.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-03-2020
  Wyświetleń: 1601
 836. Zarządzenie Nr 0050.3.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-11-2018
  Wyświetleń: 1598
 837. Zarządzenie Nr 0050.110.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-12-2019
  Wyświetleń: 1596
 838. Przetarg nieograniczony (II postępowanie)- „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” Etap I - Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe
  Wyświetleń: 1590
 839. Uchwała Nr II.16.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1589
 840. Uchwała Nr II.13.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1587
 841. IX Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1585
 842. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych w 2018r
  Wyświetleń: 1585
 843. Wyniki przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem części lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 1567
 844. XII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1562
 845. Zarządzenie Nr 0050.47.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-04-2019
  Wyświetleń: 1561
 846. Zarządzenie Nr 0050.60.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-07-2019
  Wyświetleń: 1558
 847. Zarządzenie Nr 0050.128.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-02-2020
  Wyświetleń: 1555
 848. Obwieszczenie Wojewody ws obwodnicy
  Wyświetleń: 1553
 849. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego pod działalność rehabilitacyjną
  Wyświetleń: 1550
 850. Zarządzenie Nr 0050.48.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-04-2019
  Wyświetleń: 1545
 851. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd w organizacjami pozarządowymi na rok 2020
  Wyświetleń: 1544
 852. Zarządzenie Nr 0050.52.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-05-2019
  Wyświetleń: 1544
 853. X Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1532
 854. Zarządzenie Nr 0050.53.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-05-2019
  Wyświetleń: 1530
 855. Zarządzenie Nr 0050.50.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-05-2019
  Wyświetleń: 1529
 856. Uchwała Nr XXIV.185.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 1528
 857. Zarządzenie Nr 0050.38.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-03-2019 w
  Wyświetleń: 1525
 858. Zarządzenie Nr 0050.35.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-03-2019
  Wyświetleń: 1523
 859. Zarządzenie Nr 0050.44.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-04-2019 w
  Wyświetleń: 1519
 860. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1518
 861. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy do referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1514
 862. Zarządzenie Nr 0050.122.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 13-01-2020
  Wyświetleń: 1513
 863. Zarządzenie Nr 0050.2.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-11-2018
  Wyświetleń: 1508
 864. Zawiadomienie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 1508
 865. Przetarg nieograniczony - Odwiercenie studni głębinowych w m. Ujazd, Sieroniowice i Zimna Wódka
  Wyświetleń: 1507
 866. Harmonogram postępowania rekrutaryjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 201812019 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Ujazd
  Wyświetleń: 1500
 867. XVI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1499
 868. Zarządzenie Nr 0050.49.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-04-2019
  Wyświetleń: 1499
 869. Zarządzenie Nr 0050.61.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-07-2019
  Wyświetleń: 1499
 870. Zarządzenie Nr 0050.36.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-03-2019 w
  Wyświetleń: 1497
 871. Zarządzenie Nr 0050.74.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-09-2019 w
  Wyświetleń: 1494
 872. Zarządzenie Nr 0050.13.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-12-2018
  Wyświetleń: 1492
 873. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych w 2017r
  Wyświetleń: 1491
 874. Zarządzenie Nr 0050.130.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-03-2020
  Wyświetleń: 1490
 875. Zarządzenie Nr 0050.34.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2019 w
  Wyświetleń: 1489
 876. Zarządzenie Nr 0050.58.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-06-2019
  Wyświetleń: 1489
 877. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2019 rok
  Wyświetleń: 1488
 878. Zarządzenie Nr 0050.8.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-12-2018
  Wyświetleń: 1488
 879. Zarządzenie Nr 0050.117.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-12-2019
  Wyświetleń: 1486
 880. Zarządzenie Nr 0050.59.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-06-2019
  Wyświetleń: 1485
 881. Zarządzenie Nr 0050.116.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-12-2019
  Wyświetleń: 1482
 882. Zarządzenie Nr 0050.84.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-10-2019
  Wyświetleń: 1482
 883. Zarządzenie Nr 0050.111.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-12-2019
  Wyświetleń: 1481
 884. Zarządzenie Nr 0050.83.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-10-2019 w
  Wyświetleń: 1480
 885. Decyzja ZRiD
  Wyświetleń: 1478
 886. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.239.2021 z dnia 27.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1472
 887. Zarządzenie Nr 0050.91.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-11-2019
  Wyświetleń: 1472
 888. Zarządzenie Nr 0050.109.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-12-2019
  Wyświetleń: 1471
 889. Zarządzenie Nr 0050.69.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-08-2019 w
  Wyświetleń: 1468
 890. Zarządzenie Nr 0050.18.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-01-2019 w
  Wyświetleń: 1465
 891. XIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1462
 892. Zarządzenie Nr 0050.113.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-12-2019
  Wyświetleń: 1460
 893. 2/2021 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do referatu Finansowo Budżetowego
  Wyświetleń: 1459
 894. Zarządzenie Nr 0050.14.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-12-2018
  Wyświetleń: 1456
 895. Zarządzenie nr 0050.101.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-11-2019r.
  Wyświetleń: 1455
 896. Zarządzenie Nr 0050.54.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-05-2019
  Wyświetleń: 1455
 897. Zarządzenie Nr 0050.6.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-12-2018
  Wyświetleń: 1455
 898. Zarządzenie Nr 0050.72.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-09-2019
  Wyświetleń: 1455
 899. Zarządzenie Nr 0050.79.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-10-2019
  Wyświetleń: 1454
 900. 4/2021 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1447
 901. Zarządzenie Nr 0050.15.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1444
 902. Zarządzenie Nr 0050.16.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2018
  Wyświetleń: 1441
 903. Zarządzenie Nr 0050.76.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-09-2019
  Wyświetleń: 1439
 904. Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-12-2018
  Wyświetleń: 1438
 905. Zarządzenie Nr 0050.5.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-11-2018
  Wyświetleń: 1438
 906. Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-12-2019
  Wyświetleń: 1435
 907. Zarządzenie Nr 0050.45.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-04-2019
  Wyświetleń: 1435
 908. Zarządzenie Nr 0050.120.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-01-2020
  Wyświetleń: 1433
 909. Uchwała Nr III.19.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1432
 910. Zarządzenie Nr 0050.67.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-08-2019
  Wyświetleń: 1431
 911. Zarządzenie Nr 0050.73.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-09-2019
  Wyświetleń: 1431
 912. Uchwała Nr IV.35.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1430
 913. Zarządzenie Nr 0050.151.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-06-2020
  Wyświetleń: 1430
 914. Zarządzenie Nr 0050.66.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-08-2019
  Wyświetleń: 1430
 915. Zarządzenie Nr 0050.5a.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-11-2018
  Wyświetleń: 1429
 916. Zapytanie ofertowe - Drugi etap budowy wiaty przy domu spotkań w Zimnej Wódce dz. nr 663
  Wyświetleń: 1426
 917. XVIII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1425
 918. Zarządzenie Nr 0050.89.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 06-11-2019
  Wyświetleń: 1425
 919. 1/2020 - Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych
  Wyświetleń: 1424
 920. 1/2021 - Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady, jednostek pomocniczych gminy i promocji
  Wyświetleń: 1424
 921. Zarządzenie Nr 0050.46.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-04-2019
  Wyświetleń: 1422
 922. Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 1421
 923. Uchwała Nr I.1.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-11-2018
  Wyświetleń: 1417
 924. Uchwała Nr II.6.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1415
 925. Uchwała Nr IV.34.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1412
 926. Uchwała Nr I.2.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-11-2018
  Wyświetleń: 1410
 927. Uchwała Nr IV.29.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1409
 928. Uchwała Nr IV.33.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1407
 929. Zarządzenie Nr 0050.62.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-08-2019
  Wyświetleń: 1406
 930. Uchwała Nr III.27.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1405
 931. Uchwała Nr III.28.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1404
 932. Zarządzenie Nr 0050.85.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-10-2019
  Wyświetleń: 1402
 933. Zarządzenie Nr 0050.97.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 1402
 934. Zarządzenie Nr 0050.63.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-08-2019
  Wyświetleń: 1401
 935. Zarządzenie Nr 0050.65.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-08-2019
  Wyświetleń: 1396
 936. Zarządzenie Nr 0050.7.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-12-2018
  Wyświetleń: 1395
 937. Zarządzenie Nr 0050.31.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 1393
 938. Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-12-2018
  Wyświetleń: 1392
 939. Uchwała Nr IV.32.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1390
 940. Uchwała Nr III.20.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1387
 941. Zarządzenie Nr 0050.33.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-02-2019
  Wyświetleń: 1387
 942. Zarządzenie Nr 0050.86.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-10-2010
  Wyświetleń: 1386
 943. Uchwała nr III.23.2018 z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1385
 944. Zarządzenie Nr 0050.9.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-12-2018
  Wyświetleń: 1382
 945. Informacja o wyniku przetargu na działkę nr 2396 w Ujeździe
  Wyświetleń: 1381
 946. Uchwała Nr I.3.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-11-2018
  Wyświetleń: 1381
 947. Uchwała Nr III.26.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1377
 948. Zarządzenie Nr 0050.172.2020 Burmistrz Ujazdu z dnia 15-09-2020
  Wyświetleń: 1377
 949. Zarządzenie Nr 0050.43.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-04-2019
  Wyświetleń: 1373
 950. Zarządzenie Nr 0050.57.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-06-2019
  Wyświetleń: 1372
 951. Uchwała Nr II.17.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1370
 952. Uchwała Nr IV.31.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1370
 953. Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe
  Wyświetleń: 1369
 954. Zarządzenie Nr 0050.71.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-08-2019 w
  Wyświetleń: 1369
 955. Uchwała Nr II.18.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1368
 956. Uchwała Nr III.21.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1365
 957. Zarządzenie Nr 0050.11.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-12-2018
  Wyświetleń: 1365
 958. Zarządzenie Nr 0050.114.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2019
  Wyświetleń: 1365
 959. Zarządzenie Nr 0050.90.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 06-11-2019 w
  Wyświetleń: 1364
 960. Zarządzenie Nr 0050.104.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-12-2019
  Wyświetleń: 1360
 961. Zarządzenie Nr 0050.78.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2019
  Wyświetleń: 1358
 962. Zarządzenie Nr 0050.82.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-10-2019
  Wyświetleń: 1358
 963. Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 14.08.2020 r. na działki 2393 i część działki 2392
  Wyświetleń: 1356
 964. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA-NADZÓR-RYNEK W UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 1356
 965. Zarządzenie Nr 0050.51.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-05-2019
  Wyświetleń: 1356
 966. Zarządzenie nr 0050.259.2021 z 30.07.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonej w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 1355
 967. Zarządzenie Nr 0050.56.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-06-2002
  Wyświetleń: 1354
 968. Uchwała Nr III.22.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1353
 969. Zarządzenie Nr 0050.80.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-10-2019 w
  Wyświetleń: 1353
 970. Strategia Rozowju Gminy Ujazd na lata 2015-2025
  Wyświetleń: 1352
 971. Zarządzenie Nr 0050.112.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-12-2019
  Wyświetleń: 1351
 972. Uchwała Nr II.4.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1349
 973. Zarządzenie Nr 0050.87.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-10-2019
  Wyświetleń: 1349
 974. Uchwała Nr II.5.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1348
 975. Zarządzenie Nr 0050.37.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-03-2019
  Wyświetleń: 1345
 976. Zarządzenie Nr 0050.70.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-08-2019 w
  Wyświetleń: 1345
 977. Rejestr Instytucji Kultury Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1343
 978. Zarządzenie Nr 0050.156.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-06-2020
  Wyświetleń: 1341
 979. Zarządzenie Nr 0050.92.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-11-2019
  Wyświetleń: 1341
 980. Zarządzenie Nr 0050.153.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 1339
 981. Drugie postępowanie - Zapytanie ofertowe - Drugi etap budowy wiaty przy domu spotkań w Zimnej Wódce dz. nr 663
  Wyświetleń: 1338
 982. Zarządzenie Nr 0050.157.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2020
  Wyświetleń: 1336
 983. Zarządzenie Nr 0050.154.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-06-2020
  Wyświetleń: 1335
 984. Zarządzenie Nr 0050.95.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 1334
 985. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1333
 986. Zarządzenie Nr 0050.115.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2019
  Wyświetleń: 1329
 987. Zarządzenie Nr 0050.98.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-11-2019
  Wyświetleń: 1329
 988. Zarządzenie Nr 0050.158.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2020
  Wyświetleń: 1328
 989. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1328
 990. ZAPYTANIE OFERTOWE- KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTORSKI -„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn”; Etap I - Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe
  Wyświetleń: 1327
 991. Zarządzenie Nr 0050.55.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-05-2019
  Wyświetleń: 1327
 992. Zarządzenie Nr 0050.99.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-11-2019
  Wyświetleń: 1326
 993. XIX Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1324
 994. Raport o stanie Gminy za 2020 rok
  Wyświetleń: 1322
 995. Zarządzenie Nr 0050.155.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-06-2020
  Wyświetleń: 1322
 996. Zarządzenie Nr 0050.88.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-11-2019
  Wyświetleń: 1319
 997. Wstrzymanie do odwołania procedury konkursowej na dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe
  Wyświetleń: 1315
 998. Uchwała Nr IV.30.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1314
 999. Zapytanie ofertowe na "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1314
 1000. Zarządzenie Nr 0050.138.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-04-2020
  Wyświetleń: 1311
 1001. Zarządzenie Nr 0050.152.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-06-2020
  Wyświetleń: 1311
 1002. Zarządzenie Nr 0050.75.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-09-2019
  Wyświetleń: 1310
 1003. Zawiadomienie-Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1310
 1004. Zarządzenie Nr 0050.32.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-02-2019
  Wyświetleń: 1308
 1005. Zarządzenie Nr 0050.159.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-07-2020
  Wyświetleń: 1305
 1006. Zarządzenie Nr 0050.96.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 1305
 1007. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1302
 1008. Zarządzenie Nr 0050.149.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-06-2020
  Wyświetleń: 1299
 1009. Zarządzenie Nr 0050.105.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-12-2019
  Wyświetleń: 1298
 1010. Zarządzenie Nr 0050.93.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-11-2019
  Wyświetleń: 1298
 1011. Zarządzenie Nr 0050.107.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-12-2019
  Wyświetleń: 1291
 1012. Zarządzenie Nr 0050.121.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 13-01-2020
  Wyświetleń: 1288
 1013. Sprawozdania finansowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 1284
 1014. Zarządzenie Nr 0050.28.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-02-2019
  Wyświetleń: 1283
 1015. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1282
 1016. Uchwała Nr XI.89.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1279
 1017. Zarządzenie Nr 0050.77.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2019
  Wyświetleń: 1278
 1018. Uchwała Nr III.24.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1276
 1019. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi za rok 2019
  Wyświetleń: 1273
 1020. Zarządzenie Nr 0050.189.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-10-2020 w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 1273
 1021. Zarządzenie Nr 0050.106.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-12-2019
  Wyświetleń: 1272
 1022. Zarządzenie Nr 0050.137.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 1269
 1023. Informacja o wydanej decyzji
  Wyświetleń: 1268
 1024. Zarządzenie Nr 0050.190.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-10-2020
  Wyświetleń: 1268
 1025. Informacja o unieważnieniu konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe
  Wyświetleń: 1265
 1026. Gmina Ujazd w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant w wysokości 60 000 zł na zakup sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 1263
 1027. ZAPYTANIE OFERTOWE na "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1262
 1028. Zarządzenie Nr 0050.17.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2018
  Wyświetleń: 1262
 1029. Informacja o wydanej decyzji
  Wyświetleń: 1261
 1030. Sprawozdania finansowe ZGKIM za 2019 rok
  Wyświetleń: 1261
 1031. Zarządzenie Nr 0050.181.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 13-10-2020
  Wyświetleń: 1259
 1032. Zarządzenie Nr 0050.182.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 13-10-2020
  Wyświetleń: 1259
 1033. Zarządzenie Nr 0050.94.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-11-2019
  Wyświetleń: 1259
 1034. Zarządzenie Nr 0050.29.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-02-2019
  Wyświetleń: 1256
 1035. Zarządzenie Nr 0050.42.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-04-2019
  Wyświetleń: 1255
 1036. Zarządzenie Nr 0050.143.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 04 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe
  Wyświetleń: 1253
 1037. Zarządzenie Nr 0050.150.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-06-2020
  Wyświetleń: 1252
 1038. Informacja o wydanej decyzji nr RG.6220.8.2019
  Wyświetleń: 1249
 1039. Zarządzenie Nr 0050.119.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-01-2020
  Wyświetleń: 1249
 1040. Zarządzenie Nr 0050.103.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-12-2019
  Wyświetleń: 1245
 1041. Zarządzenie Nr 0050.68.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1243
 1042. Zarządzenie Nr 0050.100.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-11-2019
  Wyświetleń: 1241
 1043. Zarządzenie Nr 0050.187.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-10-2020
  Wyświetleń: 1241
 1044. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Zimna Wódka i część wsi Sieroniowice"
  Wyświetleń: 1240
 1045. Zarządzenie Nr 0050.185.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-10-2020
  Wyświetleń: 1237
 1046. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1236
 1047. Uchwała Nr XI.93.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1236
 1048. Uchwała Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1234
 1049. Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-01-2020
  Wyświetleń: 1234
 1050. Uchwała Nr VI.53.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 1230
 1051. Uchwała Nr XXV.187.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020
  Wyświetleń: 1230
 1052. Zarządzenie Nr 0050.188.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-10-2020
  Wyświetleń: 1230
 1053. Zarządzenie Nr 0050.81.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-10-2019
  Wyświetleń: 1229
 1054. Unieważnienie konkursu na dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe
  Wyświetleń: 1228
 1055. Zarządzenie Nr 0050.141.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-04-2020
  Wyświetleń: 1228
 1056. Uchwała Nr XI.87.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1227
 1057. Zarządzenie Nr 0050.146.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-06-2020
  Wyświetleń: 1227
 1058. Zarządzenie Nr 0050.147.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-06-2020
  Wyświetleń: 1226
 1059. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy do referatu Inwestycji Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych
  Wyświetleń: 1222
 1060. Zarządzenie Nr 0050.139.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-04-2020
  Wyświetleń: 1222
 1061. Zarządzenie Nr 0050.186.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-10-2020
  Wyświetleń: 1222
 1062. Zarządzenie Nr 0050.39.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-03-2019 w
  Wyświetleń: 1221
 1063. Uchwała Nr XXV.189.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020
  Wyświetleń: 1220
 1064. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok
  Wyświetleń: 1218
 1065. Uchwała Nr XII.95.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 1217
 1066. Zarządzenie Nr 0050.183.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-10-2020
  Wyświetleń: 1215
 1067. Uchwała Nr V.45.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 1214
 1068. Zarządzenie Nr 0050.133.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2020
  Wyświetleń: 1213
 1069. Uchwała Nr XI.92.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1212
 1070. Zarządzenie Nr 0050.40.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-04-2019
  Wyświetleń: 1211
 1071. Zarządzenie Nr 0050.24.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-01-2019
  Wyświetleń: 1209
 1072. Zarządzenie Nr 0050.135.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-03-2020
  Wyświetleń: 1207
 1073. Zarządzenie Nr 0050.21.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-01-2019
  Wyświetleń: 1207
 1074. Zarządzenie Nr 0050.41.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-04-2019
  Wyświetleń: 1207
 1075. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 1204
 1076. Zarządzenie Nr 0050.27.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-02-2019
  Wyświetleń: 1204
 1077. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej położonej w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 1204
 1078. Uchwała Nr XI.88.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1202
 1079. Zarządzenie Nr 0050.148.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-06-2020
  Wyświetleń: 1202
 1080. Zarządzenie Nr 0050.184.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-10-2020
  Wyświetleń: 1201
 1081. Zarządzenie Nr 0050.140.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-04-2020
  Wyświetleń: 1196
 1082. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej położonej w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 1196
 1083. Uchwała Nr XII.96.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 1192
 1084. Uchwała Nr XII.94.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 1190
 1085. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1187
 1086. Zarządzenie Nr 0050.142.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-04-2020
  Wyświetleń: 1187
 1087. Przetarg nieograniczony na zad. pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd- Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice.
  Wyświetleń: 1186
 1088. Zarządzenie Nr 0050.20.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-01-2019
  Wyświetleń: 1186
 1089. Zarządzenie Nr 050.30.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-02-2019
  Wyświetleń: 1185
 1090. Zarządzenie Nr 0050.143.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-05-2020
  Wyświetleń: 1184
 1091. Zarządzenie Nr 0050.160.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-07-2020
  Wyświetleń: 1180
 1092. Zarządzenie Nr 0050.102.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-12-2019
  Wyświetleń: 1179
 1093. Zarządzenie Nr 0050.144.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-05-2020
  Wyświetleń: 1179
 1094. Uchwała Nr XI.91.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1178
 1095. Zarządzenie Nr 0050.134.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2020
  Wyświetleń: 1178
 1096. Zarządzenie Nr 0050.145.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-05-2020
  Wyświetleń: 1177
 1097. ZARZĄDZENIE NR 0050.144.2020 BURMISTRZA UJAZDU  z dnia 5 maja 2020 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy  w formie bezprzetargowej 
  Wyświetleń: 1176
 1098. Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 23.08.2021 r. dla dz. 2420
  Wyświetleń: 1175
 1099. Uchwała Nr VI.51.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 1175
 1100. Zarządzenie Nr 0050.136.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-03-2020
  Wyświetleń: 1174
 1101. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1173
 1102. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku
  Wyświetleń: 1172
 1103. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 27 listopada 2019 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1167
 1104. Uchwała Nr V.41.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 1167
 1105. Uchwała Nr V.44.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 1167
 1106. Uchwała Nr V.43.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 1160
 1107. Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-01-2019
  Wyświetleń: 1160
 1108. Uchwała Nr XI.80.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1153
 1109. Uchwała Nr IX.74.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019
  Wyświetleń: 1152
 1110. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1149
 1111. Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 23.08.2021 r. dla dz. 2421
  Wyświetleń: 1146
 1112. Uchwała Nr IX.76.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019
  Wyświetleń: 1146
 1113. Zarządzenie Nr 0050.26.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-02-2019
  Wyświetleń: 1142
 1114. XX Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1139
 1115. Uchwała Nr X.77.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-07-2019
  Wyświetleń: 1135
 1116. Uchwała Nr VII.60.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 1132
 1117. Zarządzenie w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w Ujeździe przy ul. Strzeleckiej 11
  Wyświetleń: 1129
 1118. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021
  Wyświetleń: 1128
 1119. Uchwała Nr VII.59.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 1126
 1120. Uchwała Nr VIII.65.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
  Wyświetleń: 1124
 1121. Zarządzenie Nr 0050.257.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-07-2021
  Wyświetleń: 1123
 1122. Uchwała Nr V.42.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 1121
 1123. Uchwała Nr VI.48.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 1119
 1124. Zarządzenie w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1119
 1125. Uchwała Nr VIII.64.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019
  Wyświetleń: 1116
 1126. 3/2021 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych na stanowisko ds. zarzadzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej.
  Wyświetleń: 1115
 1127. Uchwała Nr V.40.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 1115
 1128. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd ( działka 359 Stary Ujazd)
  Wyświetleń: 1113
 1129. Uchwała Nr VII.63.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 1113
 1130. Uchwała Nr IX.71.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019
  Wyświetleń: 1112
 1131. Uchwała Nr VII.61.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 1109
 1132. Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 23.08.2021 r. dla działki 2418
  Wyświetleń: 1108
 1133. Zarządzenie Nr 0050.132.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2020
  Wyświetleń: 1106
 1134. Uchwała Nr XI.90.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1103
 1135. Zarządzenie Nr 0050.25.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-02-2019
  Wyświetleń: 1100
 1136. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1100
 1137. Uchwała Nr VIII.68.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019
  Wyświetleń: 1096
 1138. Uchwała Nr VIII.67.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019
  Wyświetleń: 1094
 1139. Uchwała Nr VII.62.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 1092
 1140. Uchwała Nr IX.75.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019
  Wyświetleń: 1088
 1141. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KADENCJA 2018-2023 - poprzednia wersja
  Wyświetleń: 1088
 1142. Uchwała Nr VI.50.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 1087
 1143. Uchwała Nr XI.85.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1086
 1144. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 1084
 1145. Uchwała Nr X.78.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-07-2019
  Wyświetleń: 1082
 1146. Uchwała Nr VIII.66.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019
  Wyświetleń: 1079
 1147. Uchwała Nr X.79.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-07-2019
  Wyświetleń: 1079
 1148. Uchwała Nr VI.47.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 1078
 1149. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy do referatu Finansowo Budżetowego
  Wyświetleń: 1071
 1150. Zarządzenie Nr 0050.23.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-01-2019 w
  Wyświetleń: 1069
 1151. Zarządzenie Nr 0050.174.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-09-2020
  Wyświetleń: 1068
 1152. Zarządzenie Nr 0050.171.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-09-2020
  Wyświetleń: 1066
 1153. Zarządzenie Nr 0050.177.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-09-2020
  Wyświetleń: 1065
 1154. Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 19.08.2021 r dla działki 2246/6
  Wyświetleń: 1064
 1155. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 1064
 1156. Zarządzenie Nr 0050.175.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-09-2020
  Wyświetleń: 1063
 1157. Zarządzenie Nr 0050.173.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-09-2020
  Wyświetleń: 1061
 1158. Zarządzenie Nr 0050.177.A.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-09-2020
  Wyświetleń: 1059
 1159. Zarządzenie Nr 0050.101.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-11-2019
  Wyświetleń: 1056
 1160. Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 23.08.2021 r. dla dz. 2419
  Wyświetleń: 1054
 1161. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany MPZP części obszaru SAG obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice
  Wyświetleń: 1052
 1162. Uchwała Nr VII.58.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 1052
 1163. Uchwała Nr XXVII.205.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 1050
 1164. Uchwała Nr XI.86.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1048
 1165. Uchwała Nr XXVII.204.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 1048
 1166. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o II przetargu ustnym ograniczonym w dniu 16.11.2021 r.
  Wyświetleń: 1046
 1167. Zarządzenie Nr 0050.178.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-09-2020
  Wyświetleń: 1042
 1168. Uchwała Nr VI.55.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 1039
 1169. Uchwała Nr VII.57.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 1038
 1170. Zarządzenie Nr 0050.180.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-10-2020
  Wyświetleń: 1037
 1171. Informacja o odrzuceniu oferty Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej, ul. Tatrzańska 62/64, 93-219 Łódź - na zadanie „Sieć Życia Seniorów”
  Wyświetleń: 1035
 1172. Uchwała Nr IV.36.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1035
 1173. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 1035
 1174. Zarządzenie Nr 0050.176.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-09-2020
  Wyświetleń: 1034
 1175. Burmistrz Ujazdu ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 1032
 1176. Uchwała Nr VI.54.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 1032
 1177. Uchwała Nr IX.70.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019
  Wyświetleń: 1029
 1178. Uchwała Nr XXIX.218.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 1028
 1179. Uchwała Nr XXVII.201.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 1023
 1180. Uchwała Nr V.46.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 1022
 1181. Uchwała Nr XXVII.203.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 1021
 1182. Uchwała Nr VI.56.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 1020
 1183. Zarządzenie Nr 0050.170.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-09-2020
  Wyświetleń: 1015
 1184. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dn 25-01-2021 o wydaniu zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1011
 1185. Plan postępowań
  Wyświetleń: 1011
 1186. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1011
 1187. Uchwała Nr XI.81.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1009
 1188. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach
  Wyświetleń: 1007
 1189. Uchwała Nr XXVII.202.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 1007
 1190. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych w 2019r
  Wyświetleń: 1007
 1191. Uchwała Nr IX.72.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019
  Wyświetleń: 1006
 1192. Zarządzenie Nr 0050.179.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2020
  Wyświetleń: 1005
 1193. Zarządzenie Nr 0050.164.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-08-2020
  Wyświetleń: 1004
 1194. Uchwała Nr IV.38.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1003
 1195. Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 20.08.2021 r. dla dz. 218/2
  Wyświetleń: 1002
 1196. Uchwała Nr IX.73.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019
  Wyświetleń: 1002
 1197. Wody Polskie Informują o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1001
 1198. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy do referatu spraw obywatelskich i obronnych
  Wyświetleń: 999
 1199. Uchwała Nr XI.82.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 998
 1200. Uchwała Nr XXV.190.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020
  Wyświetleń: 998
 1201. Uchwała Nr VIII.69.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019
  Wyświetleń: 997
 1202. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 994
 1203. Zarządzenie Nr 0050.162.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-07-2020
  Wyświetleń: 992
 1204. PROGRAM „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”
  Wyświetleń: 990
 1205. Zarządzenie Nr 0050.169.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-08-2020
  Wyświetleń: 990
 1206. XXII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 989
 1207. KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO
  Wyświetleń: 987
 1208. Uchwała Nr XI.83.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 987
 1209. Uchwała Nr XXXII.226.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31-05-2021
  Wyświetleń: 985
 1210. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Stary Ujazd
  Wyświetleń: 984
 1211. Uchwała Nr XXXII.224.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31-05-2021
  Wyświetleń: 983
 1212. Uchwała Nr XXXIV.236.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-06-2021
  Wyświetleń: 983
 1213. Zarządzenie Nr 0050.163.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-07-2020
  Wyświetleń: 983
 1214. Zarządzenie Nr 0050.165.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-08-2020
  Wyświetleń: 983
 1215. Zarządzenie Nr 0050.166.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-08-2020
  Wyświetleń: 982
 1216. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 982
 1217. Uchwała Nr XXIX.216.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 981
 1218. Uchwała Nr XI.84.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 980
 1219. Zarządzenie w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości przez Gminę Ujazd
  Wyświetleń: 980
 1220. Uchwała Nr XXVIII.207.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-02-2021
  Wyświetleń: 978
 1221. Uchwała Nr V.39.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 977
 1222. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 - poprzednia wersja
  Wyświetleń: 977
 1223. Uchwała Nr IV.37.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 976
 1224. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2020 rok
  Wyświetleń: 976
 1225. Zarządzenie Nr 0050.161.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-07-2020
  Wyświetleń: 976
 1226. Informacja o wyniku przetargu z dnia 20.08.2021 r.
  Wyświetleń: 975
 1227. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 973
 1228. Zarządzenie Nr 0050.168.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-08-2020
  Wyświetleń: 972
 1229. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 970
 1230. Uchwała Nr XXVIII.208.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-02-2021
  Wyświetleń: 963
 1231. Uchwała Nr XXX.219.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 12-04-2021
  Wyświetleń: 963
 1232. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 963
 1233. XXII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 962
 1234. Uchwała Nr XXIX.214.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 960
 1235. Uchwała Nr XXIX.217.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 958
 1236. Uchwała Nr XXXIV.233.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-06-2021
  Wyświetleń: 958
 1237. XXI Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 950
 1238. Uchwała Nr XXVIII.206.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-02-2021
  Wyświetleń: 948
 1239. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.8.2020 z dnia 10 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 947
 1240. Zarządzenie Nr 0050.167.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-08-2020
  Wyświetleń: 947
 1241. Uchwała Nr XXXII.225.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31-05-2021
  Wyświetleń: 941
 1242. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.236.2021 z dnia 13.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 941
 1243. Uchwała Nr XXIX.215.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 938
 1244. Uchwała Nr XXVII.200.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 938
 1245. Uchwała Nr XXVII.197.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 934
 1246. Uchwała Nr XXVIII.210.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-02-2021
  Wyświetleń: 934
 1247. Klauzula Informacyjna Decyzje podatkowe - RODO
  Wyświetleń: 932
 1248. Uchwała Nr XXXIV.232.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-06-2021
  Wyświetleń: 927
 1249. Uchwała Nr XXVII.199.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 924
 1250. Zmiana terminu II przetargu ustnego nieograniczonego zaplanowanego na dzień 17.11.2021 r.
  Wyświetleń: 924
 1251. Uchwała Nr XXXIV.234.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-06-2021
  Wyświetleń: 923
 1252. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Ujazd w 2020 roku
  Wyświetleń: 921
 1253. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nogowczyce i dla obrębu Balcarzowice
  Wyświetleń: 916
 1254. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi za rok 2020
  Wyświetleń: 911
 1255. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 910
 1256. Uchwała Nr XXXIV.235.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-06-2021
  Wyświetleń: 909
 1257. Uchwała Nr XXVII.198.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 906
 1258. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wyborze Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 905
 1259. Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021
  Wyświetleń: 903
 1260. Uchwała Nr XXXIV.230.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-06-2021
  Wyświetleń: 903
 1261. Uchwała Nr XXVIII.209.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-02-2021
  Wyświetleń: 901
 1262. Zarządzenie Nr 0050.268.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-09-2021
  Wyświetleń: 900
 1263. Uchwała Nr XXVI.195.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 897
 1264. Uchwała Nr XXXI.221.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-04-2021
  Wyświetleń: 896
 1265. Uchwała Nr XXIX.213.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 895
 1266. XII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 891
 1267. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Ujeździe
  Wyświetleń: 890
 1268. Ogłoszenie otwartego konkursu na realizacje przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku 2021
  Wyświetleń: 887
 1269. XXIV Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 887
 1270. XXV Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 884
 1271. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 27 listopada 2019 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 880
 1272. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 878
 1273. Uchwała Nr XXXIV.231.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-06-2021
  Wyświetleń: 874
 1274. Zarządzenie Burmistrza w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów
  Wyświetleń: 874
 1275. Zawiadomienie stron o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 873
 1276. Uchwała Nr XXVI.196.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 872
 1277. Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów
  Wyświetleń: 871
 1278. Uchwała Nr XXVI.193.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 869
 1279. Uchwała Nr XX.156.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 865
 1280. XI Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 865
 1281. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 861
 1282. Uchwała Nr XXVI.194.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 859
 1283. Zarządzenie Nr 0050.210.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 858
 1284. Zarządzenie Nr 0050.255.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 13-07-2021
  Wyświetleń: 857
 1285. Zarządzenie Nr 0050.241.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-04-2021
  Wyświetleń: 856
 1286. Sprawozdania finansowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 853
 1287. Zarządzenie Nr 0050.209.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 852
 1288. Zarządzenie Nr 0050.242.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-04-2021
  Wyświetleń: 850
 1289. Zarządzenie Nr 0050.250.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-06-2021
  Wyświetleń: 850
 1290. Zarządzenie Nr 0050.191.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 12-11-2020
  Wyświetleń: 849
 1291. Uchwała Nr XXV.191.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020
  Wyświetleń: 848
 1292. Uchwała Nr XXIX.211.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 846
 1293. Uchwała Nr XXIX.212.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 846
 1294. Zarządzenie Nr 0050.251.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2021
  Wyświetleń: 844
 1295. Zarządzenie Nr 0050.256.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-07-2021
  Wyświetleń: 844
 1296. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 842
 1297. Zarządzenie Nr 0050.240.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-04-2021
  Wyświetleń: 841
 1298. Zarządzenie Nr 0050.192.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-11-2020
  Wyświetleń: 840
 1299. Zarządzenie Nr 0050.199.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-12-2020
  Wyświetleń: 836
 1300. Zarządzenie Nr 0050.252.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2021
  Wyświetleń: 835
 1301. Uchwała Nr XXV.192.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020
  Wyświetleń: 834
 1302. Uchwała Nr XXXI.223.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-04-2021
  Wyświetleń: 834
 1303. Zarządzenie Nr 0050.197.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-12-2020
  Wyświetleń: 834
 1304. Rok 2021 - karty informacyjne o środowisku
  Wyświetleń: 831
 1305. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 831
 1306. Zarządzenie Nr 0050.204.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-12-2020
  Wyświetleń: 827
 1307. Zarządzenie Nr 0050.234.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-03-2021
  Wyświetleń: 824
 1308. Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 823
 1309. Zarządzenie Nr 0050.253.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2021
  Wyświetleń: 819
 1310. Zarządzenie Nr 0050.193.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-11-2020
  Wyświetleń: 818
 1311. Zarządzenie Nr 0050.196.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 818
 1312. Zarządzenie Nr 0050.200.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-12-2020
  Wyświetleń: 818
 1313. Uchwała Nr XXXV.241.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-08-2021
  Wyświetleń: 815
 1314. Zarządzenie Nr 0050.201.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-12-2020
  Wyświetleń: 815
 1315. Sprawozdania finansowe ZGKIM za 2020 rok
  Wyświetleń: 814
 1316. Uchwała Nr XXXI.220.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-04-2021
  Wyświetleń: 814
 1317. Zarządzenie Nr 0050.237.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-04-2021
  Wyświetleń: 813
 1318. Zarządzenie Nr 0050.194.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-11-2020
  Wyświetleń: 811
 1319. Zarządzenie Nr 0050.219.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 810
 1320. Zarządzenie Nr 0050.239.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-04-2021
  Wyświetleń: 810
 1321. 3/2022 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w referacie Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych
  Wyświetleń: 809
 1322. Uchwała Nr XV.125.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 809
 1323. Zarządzenie Nr 0050.195.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-11-2020
  Wyświetleń: 807
 1324. Zarządzenie Nr 0050.203.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-12-2020
  Wyświetleń: 807
 1325. Zarządzenie Nr 0050.205.2020 Burmistrz Ujazdu z dnia 28-12-2020
  Wyświetleń: 807
 1326. Zarządzenie Nr 0050.202.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-12-2020
  Wyświetleń: 806
 1327. Zarządzenie Nr 0050.220.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-02-2021
  Wyświetleń: 804
 1328. Zarządzenie Nr 0050.269.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 28-09-2021
  Wyświetleń: 804
 1329. Uchwała Nr XXXIII.227.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-06-2021
  Wyświetleń: 803
 1330. Uchwała Nr XXXIII.228.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-06-2021
  Wyświetleń: 803
 1331. Zarządzenie Nr 0050.198.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-12-2020
  Wyświetleń: 803
 1332. Uchwała Nr XV.118.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 800
 1333. Uchwała Nr XIV.114.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 795
 1334. Uchwała Nr XXXI.222.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-04-2021
  Wyświetleń: 794
 1335. Uchwała Nr XII.99.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 793
 1336. Uchwała Nr XVI.129.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020
  Wyświetleń: 793
 1337. Zarządzenie Nr 0050.218.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-01-2021
  Wyświetleń: 793
 1338. Uchwała Nr XV.121.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 792
 1339. Uchwała Nr XXXV.240.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-08-2021
  Wyświetleń: 792
 1340. Uchwała Nr XVI.127.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020
  Wyświetleń: 791
 1341. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 791
 1342. XXVII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 791
 1343. Uchwała Nr XXXIII.229.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-06-2021
  Wyświetleń: 790
 1344. Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek GDDKiA postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 790
 1345. Zarządzenie Nr 0050.223.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-02-2021
  Wyświetleń: 789
 1346. Decyzja
  Wyświetleń: 787
 1347. Uchwała Nr XIV.110.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 787
 1348. Zarządzenie Nr 0050.235.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-04-2021
  Wyświetleń: 787
 1349. Uchwała Nr XV.119.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 786
 1350. Zarządzenie Nr 0050.233.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-03-2021
  Wyświetleń: 786
 1351. Zarządzenie Nr 0050.222.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-02-2021
  Wyświetleń: 784
 1352. Zarządzenie Nr 0050.238.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-04-2021
  Wyświetleń: 783
 1353. Uchwała Nr XV.122.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 782
 1354. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 3 grudnia 2020 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 776
 1355. Uchwała Nr XIII.109.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 776
 1356. Uchwała Nr XV.120.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 775
 1357. Uchwała Nr XXXV.239.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-08-2021
  Wyświetleń: 774
 1358. Uchwała Nr XVI.128.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020
  Wyświetleń: 773
 1359. Zarządzenie Nr 0050.215.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-01-2021
  Wyświetleń: 773
 1360. Uchwała Nr XIV.111.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 772
 1361. Uchwała Nr XIV.115.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 772
 1362. Uchwała Nr XV.117.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 772
 1363. Uchwała Nr XXIV.184.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 771
 1364. Uchwała Nr XIII.105.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 770
 1365. Zarządzenie Nr 0050.248.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-06-2021
  Wyświetleń: 769
 1366. Zarządzenie Nr 0050.249.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-06-2021
  Wyświetleń: 767
 1367. Uchwała Nr XIII.104.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 766
 1368. Uchwała Nr XVI.132.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020
  Wyświetleń: 766
 1369. Uchwała Nr XIII.106.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 765
 1370. Uchwała Nr XIX.152.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020
  Wyświetleń: 765
 1371. Uchwała Nr XXII.169.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-09-2020
  Wyświetleń: 763
 1372. Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 761
 1373. Uchwała Nr XVI.130.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020
  Wyświetleń: 760
 1374. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 760
 1375. XXIX sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 757
 1376. Informacja o wyniku przetargu z dnia 24.11.2021 r. działka 2396 w Ujeździe
  Wyświetleń: 755
 1377. Uchwała Nr XV.123.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 755
 1378. Uchwała Nr XIII.108.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 754
 1379. Uchwała Nr XVI.133.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020
  Wyświetleń: 754
 1380. Zarządzenie Nr 0050.243.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-04-2021
  Wyświetleń: 751
 1381. Zarządzenie Nr 0050.244.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-05-2021
  Wyświetleń: 751
 1382. Zarządzenie Nr 0050.221.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-02-2021
  Wyświetleń: 750
 1383. Informacja o wyniku przetargu z dnia 28.03.2022 r. dla działki nr 2217/7 w Ujeździe
  Wyświetleń: 749
 1384. Uchwała Nr XIV.113.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 748
 1385. Uchwała Nr XIX.151.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020
  Wyświetleń: 747
 1386. Zarządzenie Nr 0050.245.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-05-2021
  Wyświetleń: 747
 1387. Uchwała Nr XIX.149.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020
  Wyświetleń: 745
 1388. Zarządzenie w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w Ujeździe przy Placu 1 Maja 14
  Wyświetleń: 745
 1389. Uchwała Nr XIX.147.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020
  Wyświetleń: 744
 1390. Uchwała Nr XIX.150.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020
  Wyświetleń: 744
 1391. Uchwała Nr XV.124.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 744
 1392. Uchwała Nr XIII.102.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 743
 1393. Uchwała Nr XXIII.175.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-10-2020
  Wyświetleń: 743
 1394. Uchwała Nr XXXV.242.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-08-2021
  Wyświetleń: 742
 1395. Zarządzenie Nr 0050.224.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-02-2021
  Wyświetleń: 741
 1396. Uchwała Nr XIV.112.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 740
 1397. XXVIII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 739
 1398. Zarządzenie Nr 0050.236.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 13-04-2021
  Wyświetleń: 739
 1399. Uchwała Nr XIX.148.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020
  Wyświetleń: 732
 1400. Uchwała Nr XV.116.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 730
 1401. Uchwała Nr XXIII.174.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-10-2020
  Wyświetleń: 730
 1402. XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 730
 1403. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 729
 1404. Uchwała Nr XXI.164.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 727
 1405. Uchwała Nr XXXVI.243.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 02-09-2021
  Wyświetleń: 727
 1406. Uchwała Nr XXI.167.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 726
 1407. Zarządzenie Nr 0050.247.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-06-2021
  Wyświetleń: 726
 1408. Zarządzenie Nr 0050.217.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-01-2021
  Wyświetleń: 725
 1409. Uchwała Nr XXII.170.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-09-2020
  Wyświetleń: 724
 1410. XXXV Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 723
 1411. Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych
  Wyświetleń: 721
 1412. Decyzja
  Wyświetleń: 720
 1413. XXXI Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 720
 1414. Uchwała Nr XXIV.179.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 718
 1415. Uchwała Nr XXIII.176.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-10-2020
  Wyświetleń: 717
 1416. Uchwała Nr XXIV.183.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 717
 1417. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie bezprzetargowej, położonej w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 717
 1418. Uchwała Nr XXIV.180.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 716
 1419. Uchwała Nr XIII.107.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 714
 1420. Uchwała Nr XXI.166.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 714
 1421. Uchwała Nr XXIII.177.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-10-2020
  Wyświetleń: 714
 1422. Uchwała Nr XXIV.182.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 713
 1423. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 711
 1424. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 711
 1425. OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 711
 1426. Uchwała Nr XX.158.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 710
 1427. Uchwała Nr XXI.168.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 709
 1428. Uchwała Nr XX.157.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 707
 1429. Uchwała Nr XXIV.181.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 707
 1430. Zarządzenie Nr 0050.228.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-03-2021
  Wyświetleń: 705
 1431. Uchwała Nr XXI.162.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 703
 1432. Uchwała Nr XXI.163.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 702
 1433. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 702
 1434. OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 701
 1435. Uchwała Nr XXIII.178.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-10-2020
  Wyświetleń: 699
 1436. Zarządzenie Nr 0050.232.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 699
 1437. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej ooś i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” - kopia
  Wyświetleń: 697
 1438. Uchwała Nr XX.154.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 697
 1439. Zarządzenie Nr 0050.254.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-07-2021
  Wyświetleń: 696
 1440. Uchwała Nr XXII.172.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-09-2020
  Wyświetleń: 695
 1441. Uchwała Nr XXXVII.245.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-09-2021
  Wyświetleń: 695
 1442. Zarządzenie Nr 0050.212.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-12-2020
  Wyświetleń: 695
 1443. Uchwała Nr XIX.153.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020
  Wyświetleń: 692
 1444. Uchwała Nr XXI.165.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 692
 1445. Uchwała Nr XXXVII.244.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-09-2021
  Wyświetleń: 691
 1446. Zarządzenie Nr 0050.229.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-03-2021
  Wyświetleń: 691
 1447. Zarządzenie Nr 0050.230.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-03-2021
  Wyświetleń: 690
 1448. Uchwała Nr XVIII.140.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 689
 1449. Uchwała Nr XX.155.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 688
 1450. Uchwała Nr XXII.171.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-09-2020
  Wyświetleń: 687
 1451. Zarządzenie Nr 0050.211.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-12-2020
  Wyświetleń: 687
 1452. Uchwała Nr XXXV.238.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-08-2021
  Wyświetleń: 684
 1453. Uchwała Nr XXXV.237.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-08-2021
  Wyświetleń: 674
 1454. Uchwała Nr XXI.161.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 673
 1455. Uchwała Nr XX.160.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 672
 1456. Zarządzenie Nr 0050.226.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-02-2021
  Wyświetleń: 671
 1457. Uchwała Nr XX.159.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 670
 1458. Zarządzenie Nr 0050.207.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-12-2020
  Wyświetleń: 670
 1459. Zarządzenie Nr 0050.225.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-02-2021
  Wyświetleń: 669
 1460. Informacja 2 o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy do referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Urzędu Miejskiego w Ujeździe 2/2022
  Wyświetleń: 668
 1461. Uchwała Nr XXV.188.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020
  Wyświetleń: 668
 1462. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Ujazd w 2021 roku
  Wyświetleń: 666
 1463. Uchwała Nr XXXVII.246.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-09-2021
  Wyświetleń: 666
 1464. Uchwała Nr XVIII.141.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 665
 1465. Uchwała Nr XVII.135.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020
  Wyświetleń: 664
 1466. Uchwała Nr XVII.139.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020
  Wyświetleń: 663
 1467. Uchwała Nr XII.100.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 661
 1468. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu z dnia 12-06-2020 II przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 659
 1469. Uchwała Nr XII.97.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 658
 1470. Uchwała Nr XXXVII.247.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-09-2021
  Wyświetleń: 657
 1471. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 656
 1472. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 654
 1473. Uchwała Nr XVIII.142.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 651
 1474. OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 648
 1475. Uchwała Nr XVIII.144.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 647
 1476. Zarządzenie Nr 0050.208.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-12-2020
  Wyświetleń: 646
 1477. Uchwała Nr XVIII.143.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 645
 1478. Zarządzenie Nr 0050.206.2020 Burmistrz Ujazdu z dnia 28-12-2020
  Wyświetleń: 645
 1479. Uchwała Nr XVIII.146.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 644
 1480. Uchwała Nr XII.101.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 641
 1481. Uchwała Nr XVII.137.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020
  Wyświetleń: 641
 1482. Uchwała Nr XVIII.145.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 641
 1483. Zarządzenie Nr 0050.216.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-01-2021
  Wyświetleń: 636
 1484. Uchwała Nr XVII.138.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020
  Wyświetleń: 627
 1485. Uchwała Nr XVII.134.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020
  Wyświetleń: 625
 1486. Uchwała Nr XXV.186.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020
  Wyświetleń: 624
 1487. Uchwała Nr XIII.103.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 623
 1488. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd 2021
  Wyświetleń: 615
 1489. 1/2022 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Starszego inspektora nadzoru inwestorskiego ds. inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 614
 1490. Uchwała Nr XVII.136.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020
  Wyświetleń: 613
 1491. Uchwała Nr XII.98.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 610
 1492. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 610
 1493. Zarządzenie Nr 0050.231.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-03-2021d
  Wyświetleń: 606
 1494. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 604
 1495. Informacja o wyniku przetargu z dnia 24.11.2021 r. działka 445/3 w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 601
 1496. Plan postępowań na rok 2022
  Wyświetleń: 600
 1497. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 3 grudnia 2020 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 596
 1498. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd
  Wyświetleń: 594
 1499. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 580
 1500. Zarządzenie Nr 0050.227.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-02-2021
  Wyświetleń: 576
 1501. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 574
 1502. Zarządzenie Nr 0050.246.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-05-2021
  Wyświetleń: 574
 1503. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej ooś i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”
  Wyświetleń: 573
 1504. Zarządzenie Nr 0050.214.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-01-2021
  Wyświetleń: 571
 1505. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 565
 1506. Burmistrz Ujazdu serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest "Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi"
  Wyświetleń: 563
 1507. XXXVII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 560
 1508. Zarządzenie Nr 0050.213.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-01-2021
  Wyświetleń: 560
 1509. Zarządzenie Nr 0050.258.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 20-07-2021
  Wyświetleń: 543
 1510. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 542
 1511. Zarządzenie Nr 0050.265.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-09-2021
  Wyświetleń: 542
 1512. Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 535
 1513. 2/2022 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w referacie Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych
  Wyświetleń: 532
 1514. Zarządzenie Nr 0050.267.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-09-2021
  Wyświetleń: 529
 1515. Zarządzenie Nr 0050.266.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-09-2021
  Wyświetleń: 524
 1516. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Ujazd
  Wyświetleń: 522
 1517. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 28.03.2022 r.
  Wyświetleń: 518
 1518. Zarządzenie Nr 0050.263.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-09-2021
  Wyświetleń: 519
 1519. Uchwała Nr VI.49.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019 w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie lub budowie źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 516
 1520. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 514
 1521. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy do referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Urzędu Miejskiego w Ujeździe 2/2022
  Wyświetleń: 508
 1522. Zarządzenie Nr 0050.259.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-07-2021
  Wyświetleń: 508
 1523. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy zarządzonych na dzień 21 października 2021 r.
  Wyświetleń: 507
 1524. Zarządzenie Nr 0050.264.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-09-2021
  Wyświetleń: 506
 1525. Ogłoszenie otwartego konkursu na realizacje przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku 2022
  Wyświetleń: 502
 1526. Uchwała Nr XXXVIII.248.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-10-2021
  Wyświetleń: 502
 1527. Zarządzenie Nr 0050.271.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-09-2021
  Wyświetleń: 501
 1528. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 120 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w miejscowości Klucz.
  Wyświetleń: 493
 1529. Uchwała Nr XXXVIII.249.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-10-2021
  Wyświetleń: 491
 1530. Zarządzenie Nr 0050.270.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-09-2021
  Wyświetleń: 491
 1531. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 488
 1532. ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ujazd i jej jednostek podległych”
  Wyświetleń: 488
 1533. Uchwała Nr VI.52.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty
  Wyświetleń: 485
 1534. 6/2022 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych
  Wyświetleń: 477
 1535. Zarządzenie Nr 0050.268.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-09-2021
  Wyświetleń: 477
 1536. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 475
 1537. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 19-11-2021 o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 474
 1538. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 471
 1539. 1/2022 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy starszego inspektora nadzoru inwestorskiego ds. inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 464
 1540. Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 464
 1541. Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 24.11.2021 r. dz. 2356 w Ujeździe
  Wyświetleń: 457
 1542. Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 449
 1543. Informacja o wynikach przetargu z dnia 24.11.2021 r. dz. 2217/3 w Ujeździe
  Wyświetleń: 442
 1544. XXV Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 440
 1545. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 436
 1546. Uchwała Nr XXXVIII.250.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-10-2021
  Wyświetleń: 433
 1547. 4/2022 Burmustrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do spraw planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Ujeździe
  Wyświetleń: 432
 1548. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dla Burmistrza Ujazdu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe
  Wyświetleń: 420
 1549. Informacja o wyniku przetargu z dnia 28.03.2022 r. dla działki nr 2217/5 w Ujeździe
  Wyświetleń: 417
 1550. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 416
 1551. Informacja o wynikach konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 413
 1552. Zarządzenie Nr 0050.260.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-08-2021
  Wyświetleń: 406
 1553. Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022
  Wyświetleń: 402
 1554. Informacja o wpłynięciu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 400
 1555. Informacja o wynikach przetargu z dnia 24.11.2021 r. dz. 2217/4 w Ujeździe
  Wyświetleń: 399
 1556. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach
  Wyświetleń: 395
 1557. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi w Olszowej
  Wyświetleń: 395
 1558. Informacja o wynikach przetargu z dnia 24.11.2021 r. dz. 2217/8 w Ujeździe
  Wyświetleń: 393
 1559. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Burmistrza Ujazdu, decyzję administracyjną Nr 1/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w Olszowej
  Wyświetleń: 393
 1560. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach”
  Wyświetleń: 391
 1561. Zarządzenie Nr 0050.261.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-08-2021
  Wyświetleń: 386
 1562. Uchwała Nr XXXVIII.251.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-10-2021
  Wyświetleń: 385
 1563. Zarządzenie Nr 0050.262.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-08-2021
  Wyświetleń: 384
 1564. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 381
 1565. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 2356 w Ujeździe
  Wyświetleń: 377
 1566. Informacja Burmistrza Ujazdu dotycząca rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022
  Wyświetleń: 368
 1567. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 364
 1568. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 362
 1569. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o uchwaleniu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w północnej części wsi Sieroniowice”
  Wyświetleń: 360
 1570. Uchwała Nr XL.266.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 355
 1571. Decyzja
  Wyświetleń: 352
 1572. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 350
 1573. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 348
 1574. Informacja o wyniku przetargu z dnia 28.03.2022 r. dla działki nr 2217/10 w Ujeździe
  Wyświetleń: 341
 1575. Uchwała Nr XL.267.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 338
 1576. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 337
 1577. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 337
 1578. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych
  Wyświetleń: 336
 1579. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU (MONITORING WIZYJNY)
  Wyświetleń: 332
 1580. Zarządzenie Nr 0050.209.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 329
 1581. Rok 2022 - karty informacyjne o środowisku
  Wyświetleń: 326
 1582. Zarządzenie Nr 0050.209.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 320
 1583. Uchwała Nr XXXIX.255.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 304
 1584. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 28.03.2022 r.
  Wyświetleń: 303
 1585. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zmianie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 302
 1586. Uchwała Nr XLIII.287.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 299
 1587. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 292
 1588. XXXIX Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 290
 1589. XL Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 288
 1590. Zarządzenie nr 0050.341.2022 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokali mieszkalnych
  Wyświetleń: 288
 1591. Uchwała Nr XLIV.290.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-04-2022
  Wyświetleń: 279
 1592. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 277
 1593. Informacja o wpłynięciu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego – „Aktywna Gmina”
  Wyświetleń: 276
 1594. Zarządzenie Nr 0050.293.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-12-2021
  Wyświetleń: 275
 1595. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 274
 1596. Zakup węgla przez gminę
  Wyświetleń: 273
 1597. Zarządzenie Nr 0050.280.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-10-2021
  Wyświetleń: 273
 1598. OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 271
 1599. Zarządzenie Nr 0050.292.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 06-12-2021
  Wyświetleń: 270
 1600. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 268
 1601. Zarządzenie Nr 0050.275.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-10-2021
  Wyświetleń: 266
 1602. Uchwała Nr XXXIX.257.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 264
 1603. Uchwała Nr XXXIX.260.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 264
 1604. Zarządzenie Nr 0050.276.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 15-10-2021
  Wyświetleń: 262
 1605. Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 261
 1606. Uchwała Nr XXXIX.258.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 260
 1607. XLI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 260
 1608. Zarządzenie Nr 0050.272.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2021
  Wyświetleń: 259
 1609. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wezwaniu inwestora do uzupełnienia raportu
  Wyświetleń: 259
 1610. Uchwała Nr XXXIX.259.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 258
 1611. Uchwała Nr XLIV.291.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-04-2022
  Wyświetleń: 257
 1612. Zarządzenie Nr 0050.304.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-12-2021
  Wyświetleń: 257
 1613. Uchwała Nr XXXIX.256.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 255
 1614. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2021 rok
  Wyświetleń: 255
 1615. Informacja o wyniku przetargu dz. 2356
  Wyświetleń: 253
 1616. Burmistrz Ujazdu serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest "Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi"
  Wyświetleń: 252
 1617. Zarządzenie Nr 0050.274.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-10-2021
  Wyświetleń: 252
 1618. Zarządzenie Nr 0050.285.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-11-2021
  Wyświetleń: 251
 1619. Zarządzenie nr 0050.356.2022 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ul. Strzeleckiej w Ujeździe, stanowiącego własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 251
 1620. Zarządzenie Nr 0050.286.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-11-2021
  Wyświetleń: 249
 1621. OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 248
 1622. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 248
 1623. Zarządzenie Nr 0050.273.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2021
  Wyświetleń: 247
 1624. OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 246
 1625. OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 246
 1626. Zarządzenie Nr 0050.291.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 03-12-2021
  Wyświetleń: 243
 1627. 5/2022 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy do spraw planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Ujeździe
  Wyświetleń: 241
 1628. Zarządzenie Nr 0050.278.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-10-2021
  Wyświetleń: 240
 1629. Zarządzenie Nr 0050.290.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 240
 1630. XLII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 239
 1631. Zarządzenie Nr 0050.303.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 27-12-2021
  Wyświetleń: 239
 1632. Uchwała Nr XLII.280.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-02-2022
  Wyświetleń: 238
 1633. 5/2022 Burmustrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do spraw planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Ujeździe
  Wyświetleń: 237
 1634. Uchwała Nr XL.265.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 237
 1635. Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 237
 1636. 6/2022 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy do referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych
  Wyświetleń: 235
 1637. Decyzja
  Wyświetleń: 235
 1638. Zarządzenie Nr 0050.313.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-01-2022
  Wyświetleń: 234
 1639. Uchwała Nr XLIII.286.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 232
 1640. INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH
  Wyświetleń: 231
 1641. Sprawozdania finansowe za 2021 rok
  Wyświetleń: 231
 1642. Zarządzenie Nr 0050.277.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-10-2021
  Wyświetleń: 231
 1643. Zarządzenie Nr 0050.289.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-11-2021
  Wyświetleń: 231
 1644. Zarządzenie Nr 0050.299.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 231
 1645. Zarządzenie Nr 0050.300.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2021
  Wyświetleń: 231
 1646. Zarządzenie Nr 0050.302.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 27-12-2021
  Wyświetleń: 230
 1647. Zarządzenie Nr 0050.312.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-01-2022
  Wyświetleń: 227
 1648. Zakup węgla przez gminę - WNIOSEK
  Wyświetleń: 223
 1649. Zarządzenie Nr 0050.296.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-12-2021
  Wyświetleń: 223
 1650. ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 223
 1651. Uchwała Nr XL.261.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 222
 1652. Uchwała Nr XLIII.284.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 222
 1653. Zarządzenie Nr 0050.297.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 222
 1654. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.12.2021 z dnia 7 lutego 2022 roku
  Wyświetleń: 221
 1655. Uchwała Nr XXXIX.253.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 221
 1656. Uchwała Nr XL.262.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 219
 1657. Uchwała Nr XLIII.283.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 219
 1658. Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 219
 1659. Uchwała Nr XL.263.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 218
 1660. Uchwała Nr XL.264.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 218
 1661. Uchwała Nr XXXIX.254.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 218
 1662. Zarządzenie Nr 0050.298.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 218
 1663. Uchwała Nr XLIII.285.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 217
 1664. Zarządzenie Nr 0050.310.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 217
 1665. Decyzja
  Wyświetleń: 216
 1666. Zarządzenie Nr 0050.287.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-11-2021
  Wyświetleń: 214
 1667. Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 214
 1668. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 212
 1669. Zarządzenie Nr 0050.309.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-01-2022
  Wyświetleń: 212
 1670. Zarządzenie Nr 0050.311.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 210
 1671. Zarządzenie Nr 0050.306.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-01-2022
  Wyświetleń: 209
 1672. Uchwała Nr XXXIX.252.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 208
 1673. Uchwała Nr XLV.294.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2022
  Wyświetleń: 206
 1674. Zarządzenie Nr 0050.281.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-10-2021
  Wyświetleń: 205
 1675. Zarządzenie Nr 0050.307.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-01-2022
  Wyświetleń: 204
 1676. Sprawozdania finansowe ZGKIM za 2021 rok
  Wyświetleń: 203
 1677. Uchwała Nr XLIII.289.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 203
 1678. Sprawozdania finansowe jednostkowe UM w Ujeździe za 2021
  Wyświetleń: 201
 1679. Zarządzenie Nr 0050.305.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 03-01-2022
  Wyświetleń: 201
 1680. Zarządzenie Nr 0050.279.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 20-10-2021
  Wyświetleń: 199
 1681. Zarządzenie Nr 0050.308.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-01-2022
  Wyświetleń: 199
 1682. Uchwała Nr XLIII.288.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 198
 1683. Zarządzenie Nr 0050.288.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-11-2021
  Wyświetleń: 197
 1684. Uchwała Nr XLI.272.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 194
 1685. Uchwała Nr XLVII.308.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 194
 1686. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 192
 1687. Uchwała Nr XLV.293.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2022
  Wyświetleń: 191
 1688. Uchwała Nr XLIII.281.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 190
 1689. Uchwała Nr XLV.295.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2022
  Wyświetleń: 190
 1690. Uchwała Nr XLV.292.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2022
  Wyświetleń: 189
 1691. Uchwała Nr XLIII.282.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 187
 1692. Uchwała Nr XLVI.300.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-05-2022
  Wyświetleń: 187
 1693. Zarządzenie Nr 0050.282.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-11-2021
  Wyświetleń: 187
 1694. Zarządzenie Nr 0050.301.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2021
  Wyświetleń: 186
 1695. Obwieszczenie o wydanej decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 185
 1696. Zarządzenie Nr 0050.283.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-11-2021
  Wyświetleń: 185
 1697. Uchwała Nr XLVII.306.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 183
 1698. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 182
 1699. 4/2022 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy do spraw planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Ujeździe
  Wyświetleń: 177
 1700. Uchwała Nr XLII.279.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-02-2022
  Wyświetleń: 177
 1701. Uchwała Nr XLI.268.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 174
 1702. Uchwała Nr XLVII.307.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 174
 1703. Zarządzenie Nr 0050.284.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-11-2021
  Wyświetleń: 172
 1704. Decyzja
  Wyświetleń: 170
 1705. Uchwała Nr XLVII.309.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 170
 1706. Uchwała Nr XLVI.301.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-05-2022
  Wyświetleń: 169
 1707. Uchwała Nr XLVII.311.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 169
 1708. Uchwała Nr XLVIII.313.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-07-2022
  Wyświetleń: 169
 1709. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 168
 1710. Uchwała Nr XLI.273.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 167
 1711. Uchwała Nr XLI.275.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 167
 1712. Uchwała Nr XLVII.310.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 167
 1713. XLV Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 167
 1714. Uchwała Nr XLII.278.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-02-2022
  Wyświetleń: 165
 1715. Uchwała Nr XLVII.312.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 162
 1716. Uchwała Nr XLI.274.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 160
 1717. Zapytanie ofertowe dot. usuwania azbestu
  Wyświetleń: 160
 1718. Uchwała Nr XLVI.298.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-05-2022
  Wyświetleń: 159
 1719. Uchwała Nr XLVI.299.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-05-2022
  Wyświetleń: 157
 1720. Uchwała Nr XLVIII.314.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-07-2022
  Wyświetleń: 157
 1721. Uchwała Nr XLI.270.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 153
 1722. Zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 152
 1723. Zarządzenie Nr 0050.294.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-12-2021
  Wyświetleń: 151
 1724. Uchwała Nr XLI.269.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 150
 1725. Uchwała Nr XLI.271.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 150
 1726. Uchwała Nr XLII.277.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-02-2022
  Wyświetleń: 150
 1727. Zarządzenie Nr 0050.295.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-12-2021
  Wyświetleń: 148
 1728. Zarządzenie Nr 0050.321.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-03-2022
  Wyświetleń: 148
 1729. Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 147
 1730. Uchwała Nr XLVII.305.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 147
 1731. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 144
 1732. Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 144
 1733. Gmina Ujazd ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia analizy ryzyka na ujęciach wody w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 143
 1734. Uchwała Nr XLVII.304.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 143
 1735. Uchwała Nr XLII.276.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-02-2022
  Wyświetleń: 142
 1736. Informacja o wynikach przetargu z dnia 24.11.2021 r. dz. 2217/8 w Ujeździe
  Wyświetleń: 141
 1737. Zapytanie ofertowe dot. zakupu opału
  Wyświetleń: 135
 1738. Zarządzenie Nr 0050.320.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-03-2022
  Wyświetleń: 134
 1739. Zarządzenie Nr 0050.328.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-05-2022
  Wyświetleń: 130
 1740. Informacja o wpłynięciu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego - Kultura i Integracja Mniejszości Niemieckiej w Gminie Ujazd w 2022 roku
  Wyświetleń: 129
 1741. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 128
 1742. Zarządzenie Nr 0050.329.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-05-2022
  Wyświetleń: 127
 1743. Uchwała Nr XLVI.297.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-05-2022
  Wyświetleń: 126
 1744. Zarządzenie Nr 0050.325.A.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-04-2022
  Wyświetleń: 126
 1745. Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 125
 1746. Uchwała Nr XLIX.325.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 124
 1747. Uchwała Nr XLVI.296.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-05-2022
  Wyświetleń: 124
 1748. Decyzja
  Wyświetleń: 123
 1749. Zarządzenie Nr 0050.327.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-04-2022
  Wyświetleń: 122
 1750. Informacja o zamiarze zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych
  Wyświetleń: 118
 1751. Zarządzenie Nr 0050.326.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-04-2022
  Wyświetleń: 115
 1752. Uchwała Nr XLIX.323.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 114
 1753. Zarządzenie Nr 0050.324.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-04-2022
  Wyświetleń: 114
 1754. Zarządzenie Nr 0050.325.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-04-2022
  Wyświetleń: 113
 1755. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W SPRAWIE ODBIORU FOLII
  Wyświetleń: 112
 1756. Uchwała Nr L.333.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022
  Wyświetleń: 111
 1757. Zarządzenie Nr 0050.323.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-03-2022
  Wyświetleń: 110
 1758. Zarządzenie Nr 0050.352.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-07-2022
  Wyświetleń: 110
 1759. Zarządzenie Nr 0050.322.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-03-2022
  Wyświetleń: 109
 1760. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach
  Wyświetleń: 108
 1761. Zapytanie ofertowe dot. usuwanie odpadów z folii rolniczych
  Wyświetleń: 108
 1762. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 107
 1763. Zarządzenie Nr 0050.351.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-07-2022
  Wyświetleń: 107
 1764. Zarządzenie Nr 0050.314.2022 Burmistrz Ujazdu z dnia 15-02-2022
  Wyświetleń: 106
 1765. Zarządzenie Nr 0050.315.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-02-2022
  Wyświetleń: 106
 1766. Uchwała Nr XLIX.315.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 105
 1767. Zarządzenie Nr 0050.350.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-07-2022
  Wyświetleń: 105
 1768. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. usunięcia azbestu
  Wyświetleń: 105
 1769. Uchwała Nr XLIX.324.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 103
 1770. Zarządzenie Nr 0050.319.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2022
  Wyświetleń: 103
 1771. Zarządzenie Nr 0050.317.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2022
  Wyświetleń: 102
 1772. Zarządzenie Nr 0050.316.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-02-2022
  Wyświetleń: 101
 1773. Uchwała Nr L.330.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022
  Wyświetleń: 100
 1774. Uchwała Nr XLIX.317.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 99
 1775. Uchwała Nr XLIX.318.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 99
 1776. Zarządzenie Nr 0050.318.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2022
  Wyświetleń: 99
 1777. Zarządzenie Nr 0050.344.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-06-2022
  Wyświetleń: 98
 1778. Zarządzenie Nr 0050.349.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-07-2022
  Wyświetleń: 98
 1779. L Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 97
 1780. Uchwała Nr XLIX.321.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 97
 1781. Uchwała Nr L.331.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022
  Wyświetleń: 96
 1782. Uchwała Nr XLVII.302.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 96
 1783. Uchwała Nr XLVII.303.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 94
 1784. Zarządzenie Nr 0050.346.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-06-2022
  Wyświetleń: 93
 1785. Zarządzenie Nr 0050.348.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2022
  Wyświetleń: 93
 1786. Uchwała Nr L.327.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022
  Wyświetleń: 92
 1787. Uchwała Nr XLIX.320.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 92
 1788. Uchwała Nr L.328.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022
  Wyświetleń: 91
 1789. Uchwała Nr L.329.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022
  Wyświetleń: 91
 1790. Uchwała Nr L.332.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022
  Wyświetleń: 91
 1791. Uchwała Nr LI.335.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-10-2022
  Wyświetleń: 91
 1792. Uchwała Nr XLIX.319.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 90
 1793. Zarządzenie Nr 0050.345.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-06-2022
  Wyświetleń: 89
 1794. Uchwała Nr LI.337.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-10-2022
  Wyświetleń: 88
 1795. Uchwała Nr XLIX.316.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 88
 1796. Zarządzenie Nr 0050.282.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-11-2021
  Wyświetleń: 88
 1797. Zarządzenie Nr 0050.347.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2022
  Wyświetleń: 87
 1798. Decyzja
  Wyświetleń: 85
 1799. Zarządzenie Nr 0050.336.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-05-2022
  Wyświetleń: 83
 1800. Zarządzenie Nr 0050.339.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-06-2022
  Wyświetleń: 82
 1801. Uchwała Nr XLIX.322.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 80
 1802. Zarządzenie Nr 0050.322.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-03-2022
  Wyświetleń: 80
 1803. Zarządzenie Nr 0050.322.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-03-2022
  Wyświetleń: 79
 1804. Zarządzenie Nr 0050.335.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-05-2022
  Wyświetleń: 79
 1805. Zarządzenie Nr 0050.322.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-03-2022
  Wyświetleń: 78
 1806. Zarządzenie Nr 0050.340.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-06-2022
  Wyświetleń: 78
 1807. Zarządzenie Nr 0050.355.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-07-2022
  Wyświetleń: 78
 1808. Zarządzenie Nr 0050.338.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-06-2022
  Wyświetleń: 76
 1809. Zarządzenie Nr 0050.334.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-05-2022
  Wyświetleń: 75
 1810. Zarządzenie Nr 0050.359.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-08-2022
  Wyświetleń: 75
 1811. Zarządzenie Nr 0050.341.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-06-2022
  Wyświetleń: 74
 1812. Zarządzenie Nr 0050.353.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-07-2022
  Wyświetleń: 74
 1813. Zarządzenie Nr 0050.357.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-08-2022
  Wyświetleń: 74
 1814. Uchwała Nr L.326.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022
  Wyświetleń: 73
 1815. Zarządzenie Nr 0050.356.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-07-2022
  Wyświetleń: 73
 1816. Zarządzenie Nr 0050.322.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-03-2022
  Wyświetleń: 72
 1817. Zarządzenie Nr 0050.337.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-06-2022
  Wyświetleń: 72
 1818. Zarządzenie Nr 0050.342.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-06-2022
  Wyświetleń: 72
 1819. Zarządzenie Nr 0050.354.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-07-2022
  Wyświetleń: 72
 1820. Zarządzenie Nr 0050.375.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-09-2022
  Wyświetleń: 72
 1821. Zarządzenie Nr 0050.330.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-05-2022
  Wyświetleń: 71
 1822. Zarządzenie Nr 0050.377.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2022
  Wyświetleń: 71
 1823. Zarządzenie Nr 0050.331.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-05-2022
  Wyświetleń: 69
 1824. Uchwała Nr LI.334.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-10-2022
  Wyświetleń: 68
 1825. Zarządzenie Nr 0050.376.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2022
  Wyświetleń: 68
 1826. ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA- POZWOLENIE WODNOPRAWNE
  Wyświetleń: 68
 1827. Zarządzenie Nr 0050.332.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-05-2022
  Wyświetleń: 67
 1828. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o uchwaleniu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach”
  Wyświetleń: 63
 1829. Zarządzenie Nr 0050.333.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-05-2022
  Wyświetleń: 62
 1830. Zarządzenie Nr 0050.343.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-06-2022
  Wyświetleń: 62
 1831. Zarządzenie Nr 0050.371.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-09-2022
  Wyświetleń: 61
 1832. Zarządzenie Nr 0050.370.2022 Burmistrz Ujazdu z dnia 12-09-2022
  Wyświetleń: 60
 1833. Zarządzenie Nr 0050.374.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-09-2022
  Wyświetleń: 60
 1834. Zarządzenie Nr 0050.369.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-09-2022
  Wyświetleń: 58
 1835. Uchwała Nr LI.336.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-10-2022
  Wyświetleń: 54
 1836. Zarządzenie Nr 0050.372.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-09-2022
  Wyświetleń: 54
 1837. Zarządzenie Nr 0050.373.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-09-2022
  Wyświetleń: 54
 1838. INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO NA USŁUGI WODNE
  Wyświetleń: 53
 1839. LI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 53
 1840. Oświadczenia majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 47
 1841. Zawiadomienie- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 47
 1842. Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko -Strzeleckiego na lata 2021-2030 wraz z Prognoza Oddziaływania na Środowisko
  Wyświetleń: 42
 1843. Zarządzenie Nr 0050.362.2022 Burmistrz Ujazdu z dnia 26-08-2022
  Wyświetleń: 39
 1844. OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
  Wyświetleń: 37
 1845. Zarządzenie Nr 0050.332.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-05-2022
  Wyświetleń: 37
 1846. Zarządzenie Nr 0050.360.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-08-2022
  Wyświetleń: 37
 1847. Zarządzenie Nr 0050.363.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 37
 1848. Zarządzenie Nr 0050.367.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 06-09-2022
  Wyświetleń: 36
 1849. Zarządzenie Nr 0050.361.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-08-2022
  Wyświetleń: 35
 1850. Zarządzenie Nr 0050.365.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-08-2022
  Wyświetleń: 34
 1851. Zarządzenie Nr 0050.366.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 06-09-2022
  Wyświetleń: 34
 1852. Zarządzenie Nr 0050.364.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-08-2022
  Wyświetleń: 33
 1853. Zarządzenie Nr 0050.368.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-09-2022
  Wyświetleń: 32
 1854. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 20
 1855. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 13
 1856. LII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 11
 1857. Uchwała Nr LII.341.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 7
 1858. Uchwała Nr LII.355.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 5
 1859. Uchwała Nr LII.340.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 4
 1860. Uchwała Nr LII.338.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 3
 1861. Uchwała Nr LII.343.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 3
 1862. Uchwała Nr LII.349.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 3
 1863. Uchwała Nr LII.352.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 3
 1864. Uchwała Nr LII.353.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 3
 1865. Uchwała Nr LII.354.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 3
 1866. Uchwała Nr LII.339.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 2
 1867. Uchwała Nr LII.342.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 2
 1868. Uchwała Nr LII.344.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 2
 1869. Uchwała Nr LII.345.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 2
 1870. Uchwała Nr LII.346.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 2
 1871. Uchwała Nr LII.347.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 2
 1872. Uchwała Nr LII.348.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 2
 1873. Uchwała Nr LII.350.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 2
 1874. Uchwała Nr LII.351.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 2
 1875. Zawiadomienie-Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2
 1876. Uchwała Nr LII.347.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 1