Gmina Ujazd

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
49875419865589549113399574878333170741965397049217256020
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
267112160524965228562862427438369202713830749288892800932235
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
255402832427817221001965419266187782164222253194322579025504
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
145461064913102182752345019840158721728917205176451586420511
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000001256123271587313962
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 71078
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 64064
 3. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 41766
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 26700
 5. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 18496
 6. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 12733
 7. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 12466
 8. Zawiadomienia o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 10762
 9. obwieszczenia
  Wyświetleń: 10308
 10. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 10054
 11. Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 8035
 12. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 6809
 13. Gospodarka przestrzenna
  Wyświetleń: 6606
 14. Wybory Samorządowe
  Wyświetleń: 6275
 15. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6137
 16. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 5954
 17. Komunikaty o ochronie roślin przed chorobami i szkodnikami
  Wyświetleń: 5833
 18. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 5647
 19. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 5570
 20. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 5518
 21. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 5510
 22. Przetarg na opracowanie programu funkcjonalno– użytkowego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 5359
 23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Jaryszów z dnia 27.10.2009
  Wyświetleń: 5344
 24. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
  Wyświetleń: 5322
 25. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe z dnia 28.05.2012
  Wyświetleń: 5314
 26. Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 5311
 27. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy UJAZD - 2014r
  Wyświetleń: 5222
 28. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
  Wyświetleń: 5193
 29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Niezdrowice z dnia 28.05.2009
  Wyświetleń: 5144
 30. Burmistrz Ujazdu
  Wyświetleń: 5116
 31. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 4859
 32. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 4758
 33. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
  Wyświetleń: 4711
 34. Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych
  Wyświetleń: 4466
 35. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce z dnia 27.06.2012
  Wyświetleń: 4438
 36. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 4384
 37. Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 4350
 38. Referat Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 4196
 39. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 4164
 40. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4148
 41. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 3928
 42. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla częsci terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa z dnia 27.06.2012
  Wyświetleń: 3854
 43. Statut Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 3745
 44. Kwartalne informacje z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 3739
 45. Przetarg nieograniczony w systemie zaprojektuj i wybuduj na zadanie pn.: Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 3691
 46. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 3653
 47. Miejsko Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej
  Wyświetleń: 3641
 48. EKOPORTAL
  Wyświetleń: 3635
 49. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 3630
 50. Dofinansowania inne
  Wyświetleń: 3623
 51. Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3566
 52. Gminny Zarząd Oświaty
  Wyświetleń: 3543
 53. Rządowe Centrum Legislacji
  Wyświetleń: 3538
 54. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3473
 55. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 3391
 56. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3338
 57. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 3328
 58. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 3308
 59. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Ujeździe
  Wyświetleń: 3293
 60. Przyjmowanie i załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3278
 61. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Sieroniowice i Zimna Wódka z dnia 03.07.2009
  Wyświetleń: 3275
 62. Opracowanie ekofizjograficzne do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi: Klucz, Zimna Wódka, Olszowa, Sieroniowice
  Wyświetleń: 3252
 63. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 3247
 64. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy do referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 3219
 65. Karty informacyjne o środowisku - inne
  Wyświetleń: 3187
 66. Zarządzanie kryzysowe
  Wyświetleń: 3184
 67. Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 3167
 68. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3164
 69. Karty informacyjne o środowisku - zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 3155
 70. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3116
 71. Zapytanie ofertowe-opracowanie dokumentacji
  Wyświetleń: 3110
 72. Informacje
  Wyświetleń: 3109
 73. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe
  Wyświetleń: 3104
 74. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2013 rok
  Wyświetleń: 3096
 75. Referat Inwestycji
  Wyświetleń: 3064
 76. Uchwały podatkowe na 2007 rok
  Wyświetleń: 3053
 77. Referat Organizacyjno-Gospodarczy
  Wyświetleń: 2991
 78. Dofinansowania UE
  Wyświetleń: 2972
 79. MPZP terenu w granicach administracyjnych wsi Stary Ujazd z dnia 28.10.2010
  Wyświetleń: 2954
 80. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2945
 81. Wybory Ławników
  Wyświetleń: 2944
 82. Referat Finansowo-Budżetowy
  Wyświetleń: 2925
 83. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2923
 84. MPZP w gminie Ujazd dla części terenów miasta Ujazd z dnia 27.04.2010
  Wyświetleń: 2876
 85. ZAPYTANIE OFERTOWE- Kompleksowy nadzór inwestorski- Szkoła w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 2861
 86. Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych
  Wyświetleń: 2837
 87. Uchwały podatkowe na 2005 rok
  Wyświetleń: 2746
 88. Zasady dostępu do informacji publicznej
  Wyświetleń: 2737
 89. Wybory Parlamentarne
  Wyświetleń: 2724
 90. PRZETARG NIEOGRANICZONY- II POSTĘPOWANIE-PLACE ZABAW
  Wyświetleń: 2721
 91. Przetarg na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Ujazd i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2718
 92. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Założenie gminnego żłobka w Ujeździe
  Wyświetleń: 2699
 93. Referanda
  Wyświetleń: 2682
 94. Informacja o wydanej decyzji RG OŚ 7632-7/10
  Wyświetleń: 2657
 95. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2651
 96. Komórki organizacyjne
  Wyświetleń: 2646
 97. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 2546
 98. Uchwały podatkowe na 2006 rok
  Wyświetleń: 2529
 99. Uchwały podatkowe na 2004 rok
  Wyświetleń: 2523
 100. Informacja o mobilnym punkcie informacyjnym funduszy Europejskich
  Wyświetleń: 2516
 101. Pomoc dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 2515
 102. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2461
 103. 1/2018 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do obsługi Samorządu Gminnego
  Wyświetleń: 2418
 104. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 2399
 105. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 2351
 106. Ogłoszenie II przetargu pisemnego, na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 2342
 107. PRZETARG NIEOGRANICZONY - BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W BALCARZOWICACH DZ.NR 9
  Wyświetleń: 2318
 108. 2/2017 Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze do referatu Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 2316
 109. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
  Wyświetleń: 2316
 110. Przetarg nieograniczony: na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zad.pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe” - II postępowanie
  Wyświetleń: 2310
 111. Szkoły Podstawowe
  Wyświetleń: 2307
 112. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
  Wyświetleń: 2304
 113. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedaży 2 działek budowlanych , połozonych w Ujeździe, na osiedlu Piaski .
  Wyświetleń: 2304
 114. PRZETARG NIEOGRANICZONY- Wykonanie robót budowlanych - POSTĘPOWANIE NR GT.271.2.2018
  Wyświetleń: 2281
 115. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego - ul. Zapłotna w m. Olszowa
  Wyświetleń: 2277
 116. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2275
 117. Oświadczenia majątkowe Burmistrza Ujazdu kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2250
 118. Rok 2017
  Wyświetleń: 2225
 119. Rok 2017
  Wyświetleń: 2220
 120. Zawiadomienie RG OŚ 7632-7/2010 z dnia 21.01.2011r.
  Wyświetleń: 2214
 121. Zarządzenie 0050.243.2017 w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2196
 122. Konkurs na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
  Wyświetleń: 2195
 123. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 r.
  Wyświetleń: 2192
 124. 2/2017 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do referatu Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 2163
 125. Przedszkola
  Wyświetleń: 2111
 126. Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych za 2011 rok
  Wyświetleń: 2081
 127. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 2078
 128. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 2066
 129. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Zimna Wódka 2004 r.
  Wyświetleń: 2059
 130. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Wykonanie obiektów budowlanych- Poprawa oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2046
 131. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa, Zimna Wódka, Sieroniowice - SAG z dnia 28.10.2008
  Wyświetleń: 2024
 132. Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 2015
 133. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 2012
 134. Potwierdzenie za zgodność kopii dokumentu z oryginałem
  Wyświetleń: 2007
 135. Budżet Gminy Ujazd na 2006 rok
  Wyświetleń: 2001
 136. Budżet Gminy Ujazd na 2008 rok
  Wyświetleń: 1993
 137. Przetarg nieograniczony- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olszowa
  Wyświetleń: 1992
 138. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 1981
 139. Budżet Gminy Ujazd na 2012 rok
  Wyświetleń: 1967
 140. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las.
  Wyświetleń: 1963
 141. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 1953
 142. Uchwały Rady Miejskiej 2004
  Wyświetleń: 1951
 143. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego fragment miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice z dnia 31.08.2015
  Wyświetleń: 1946
 144. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 1941
 145. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów.
  Wyświetleń: 1929
 146. Wybory Parlamentarne 2011
  Wyświetleń: 1926
 147. Budżet Gminy Ujazd na 2011 rok
  Wyświetleń: 1921
 148. Wybory Parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 1921
 149. Wydanie i wymiana dowodu osobistego
  Wyświetleń: 1920
 150. Zapytanie ofertowe- dokumentacja
  Wyświetleń: 1912
 151. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 1910
 152. Chcesz pozyskać wsparcie z środków UE? Przystąp do Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 1909
 153. ROZEZNANIE RYNKU-DORADZTWO TECHNICZNE-OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW UJAZD
  Wyświetleń: 1903
 154. Uchwały Rady Miejskiej 2006
  Wyświetleń: 1902
 155. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r zadania z zakresu pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 1888
 156. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 1879
 157. Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko stałe
  Wyświetleń: 1875
 158. Podatek rolny
  Wyświetleń: 1875
 159. Wykaz osób fizycznych i osób prawnych, którym udzielono pomocy publicznej za 2009 rok
  Wyświetleń: 1875
 160. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KADENCJA 2014-2018
  Wyświetleń: 1836
 161. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1834
 162. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1832
 163. Uchwały Rady Miejskiej 2005
  Wyświetleń: 1827
 164. Uchwały Rady Miejskiej 2002-2003
  Wyświetleń: 1818
 165. PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 1814
 166. Skład osobowy Rady Miejskiej i Komisji Stałych 2014-2018
  Wyświetleń: 1811
 167. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1802
 168. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego lub zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  Wyświetleń: 1800
 169. Zapytanie ofertowe - LIKWIDACJA POGŁOSU W HALI SPORTOWEJ W JARYSZOWIE
  Wyświetleń: 1795
 170. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1763
 171. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 1760
 172. Konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych.
  Wyświetleń: 1759
 173. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Nogowczyce - 2004 r.
  Wyświetleń: 1748
 174. Lata 2009-2014
  Wyświetleń: 1748
 175. Organizacja pracy
  Wyświetleń: 1748
 176. Podatek leśny
  Wyświetleń: 1741
 177. PRZETARG NIEOGRANICZONY: NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANMYCH DLA ZAD.:Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 1731
 178. Organizacja pracy
  Wyświetleń: 1728
 179. Budżet Gminy Ujazd na 2014 rok
  Wyświetleń: 1725
 180. Budżet Gminy Ujazd na 2009 rok
  Wyświetleń: 1721
 181. Przetarg nieograniczony na zadanie: Rozbudowa drogi gminnej nr 105758 O Kolonia wraz z budową kanalizacji burzowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1441 O Jaryszów - Zimna Wódka w Jaryszowie.
  Wyświetleń: 1721
 182. Gminny Zarząd Oświaty
  Wyświetleń: 1715
 183. Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1708
 184. PRZETARG NIEOGRANICZONY - PRZEDSZKOLE W STARYM UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 1703
 185. PRZETARG NIEOGRANICZONY -ODPROWADZENIE WÓD BURZOWYCH W SAG OLSZOWA, ZIMNA WÓDKA
  Wyświetleń: 1702
 186. PRZETARG NIEOGRANICZONY- Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz
  Wyświetleń: 1700
 187. Wybory Ławników 2011
  Wyświetleń: 1698
 188. Budżet Gminy Ujazd na 2007 rok
  Wyświetleń: 1696
 189. Statut
  Wyświetleń: 1692
 190. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
  Wyświetleń: 1690
 191. Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1684
 192. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2007 rok
  Wyświetleń: 1658
 193. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej
  Wyświetleń: 1655
 194. Plany pracy Rady Miejskiej i Komisji Stałych
  Wyświetleń: 1654
 195. Statut
  Wyświetleń: 1648
 196. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2011 rok
  Wyświetleń: 1647
 197. Uchwały podatkowe na 2011 rok
  Wyświetleń: 1630
 198. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2017
  Wyświetleń: 1629
 199. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Ujazd i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1627
 200. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010
  Wyświetleń: 1622
 201. Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2010-2017
  Wyświetleń: 1619
 202. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KADENCJA 2010-2014
  Wyświetleń: 1614
 203. Budżet Gminy Ujazd na 2010 rok
  Wyświetleń: 1611
 204. ROK 2011 - karty informacyjne
  Wyświetleń: 1610
 205. Jak załatwić sprawę w OPS
  Wyświetleń: 1605
 206. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Olszowa 2004 r.
  Wyświetleń: 1605
 207. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2009 rok
  Wyświetleń: 1604
 208. Zezwolenie na wycinkę drzewa
  Wyświetleń: 1593
 209. Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości
  Wyświetleń: 1592
 210. Strategia Rozwoju Miasta i Gmniny Ujazd
  Wyświetleń: 1588
 211. Inkaso podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 1576
 212. Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia
  Wyświetleń: 1573
 213. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 1567
 214. Wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1562
 215. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchości gruntowych nr 25/13, 24/21, 23/13,18/9, położonych w Olszowej w SAG
  Wyświetleń: 1561
 216. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ujazd - 2004 r.
  Wyświetleń: 1561
 217. Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego
  Wyświetleń: 1556
 218. Budżet Gminy Ujazd na 2005 rok
  Wyświetleń: 1551
 219. Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu - przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 1548
 220. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa z dnia 11-09-2014
  Wyświetleń: 1547
 221. Referendum 06-09-2015
  Wyświetleń: 1546
 222. Zapytanie ofertowe-nadzór-żłobek
  Wyświetleń: 1545
 223. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1543
 224. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  Wyświetleń: 1535
 225. PRZETARG NIEOGRANICZONY: Rozbudowa drogi gminnej nr 105776 O ul. Europejska w m.Olszowa i Zimna Wódka
  Wyświetleń: 1532
 226. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1529
 227. Statut
  Wyświetleń: 1528
 228. Organizacja pracy
  Wyświetleń: 1525
 229. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2011
  Wyświetleń: 1524
 230. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 1519
 231. Akt zgonu
  Wyświetleń: 1516
 232. Archiwum nagrań z sesji Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1516
 233. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymania psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 1516
 234. Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 1500
 235. Uchwały podatkowe na 2016 rok
  Wyświetleń: 1484
 236. Rok 2014- karty informacyjne o środowisku.
  Wyświetleń: 1483
 237. ROK 2012 - karty informacyjne
  Wyświetleń: 1479
 238. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2013
  Wyświetleń: 1477
 239. Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 1472
 240. Budżet Gminy Ujazd na 2013 rok
  Wyświetleń: 1468
 241. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów SAG, uchwała z 25 lutego 2002.
  Wyświetleń: 1467
 242. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Wyświetleń: 1465
 243. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Sieroniowice 2004 r.
  Wyświetleń: 1462
 244. Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej
  Wyświetleń: 1458
 245. Informacja o wyrobach zawierających azbest
  Wyświetleń: 1456
 246. ZGKIM - Informacja (Pozwolenie Wodno Prawne)
  Wyświetleń: 1454
 247. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sieroniowicach i Balcarzowicach.
  Wyświetleń: 1449
 248. Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
  Wyświetleń: 1448
 249. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2012 rok
  Wyświetleń: 1439
 250. Uchwała - wzór deklaracji na podatek rolny
  Wyświetleń: 1435
 251. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2014 rok
  Wyświetleń: 1433
 252. Przetarg nieograniczony - przewóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1427
 253. Skład osobowy Rady Miejskiej i Komisji Stałych
  Wyświetleń: 1423
 254. Miejscowy Plan Zagosopodarowania Przestrzennego wsi Klucz - 2004 r.
  Wyświetleń: 1418
 255. Rejestracja urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 1413
 256. Udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
  Wyświetleń: 1412
 257. ZAPYTANIE OFERTOWE-NADZÓR NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI
  Wyświetleń: 1411
 258. Obwieszczenia, zawiadomienia
  Wyświetleń: 1409
 259. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2014
  Wyświetleń: 1405
 260. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi.
  Wyświetleń: 1404
 261. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ujazd przy ul. Chrobrego na dz. nr 419.
  Wyświetleń: 1402
 262. Potwierdzenie własnoręczności podpisu
  Wyświetleń: 1395
 263. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 1391
 264. Nabycie lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 1391
 265. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Balcarzowice - 2004 r.
  Wyświetleń: 1380
 266. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2012
  Wyświetleń: 1379
 267. Zawiadomienie-Budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych w Olszowej, gm. Ujazd.
  Wyświetleń: 1379
 268. Przetarg nieograniczony na: Zabudowę pomp ciepła powietrze- woda oraz wykonanie boiska do siatkówki plażowej w obiekcie sportowym przy ulicy Chrobrego w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1378
 269. Wniosek do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1378
 270. Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń w pasie drogowym (linii elektroenergetycznej, telefonicznej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej itp.)
  Wyświetleń: 1373
 271. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 105758 O kolonia wraz z budową kanalizacji burzowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1441 O Jaryszów- Zimna Wódka w Jaryszowie.
  Wyświetleń: 1372
 272. Zawarcie związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą
  Wyświetleń: 1372
 273. Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na modernizację ujęć wody na terenie gminy Ujazd - roboty elektryczne
  Wyświetleń: 1366
 274. Dostawa oleju opałowego dla placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Ujazd na rok 2013-2014
  Wyświetleń: 1360
 275. Rok 2012 - karty informacyjne o środowisku.
  Wyświetleń: 1357
 276. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 04 grudnia 2017 roku na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1355
 277. Budowa drogi gminnej ulicy Pięknej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1354
 278. Rok 2009
  Wyświetleń: 1352
 279. 2014
  Wyświetleń: 1350
 280. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 1347
 281. 2010
  Wyświetleń: 1335
 282. Przebudowa poddasza budynku remizy strażackiej łącznie z zmianą sposobu użytkowania na cele społeczno-kulturalne wsi wraz z budową wiaty w Starym Ujeździe
  Wyświetleń: 1334
 283. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa wiaty miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nogowczyce wraz z przyłączem energetycznym.
  Wyświetleń: 1334
 284. 2009
  Wyświetleń: 1333
 285. Budowa drogi gminnej nr 105785O w Strefie Aktywności Gospodarczej obręb Zimna Wódka, gmina Ujazd
  Wyświetleń: 1331
 286. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych położonych w Ujeździe na osiedlu Piaski oraz w Niezdrowicach, stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1329
 287. Budżet Gminy Ujazd na 2004 rok
  Wyświetleń: 1320
 288. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrznnego dla obszarów SAG, uchwała z dnia 09 listopada 2007r.
  Wyświetleń: 1314
 289. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 105774 O Księży Las w Olszowej
  Wyświetleń: 1313
 290. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2010
  Wyświetleń: 1308
 291. Projekt systemowy Moja Szansa
  Wyświetleń: 1306
 292. Rok 2011 - karty informacyjne o środowisku.
  Wyświetleń: 1303
 293. Rok 2010 - karty informacyjne o środowisku
  Wyświetleń: 1298
 294. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zabudowę pomp ciepła powietrze-woda oraz wykonanie boiska do siatkówki plażowej w obiekcie sportowym przy ulicy Chrobrego w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1293
 295. Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej ul. Polnej w Jaryszowie.
  Wyświetleń: 1292
 296. Przetarg nieograniczony: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Klucz
  Wyświetleń: 1292
 297. PRZETARG NIEOGRANICZONY- PRZEBUDOWA DRÓG- GT.271.6.2018
  Wyświetleń: 1288
 298. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1288
 299. Konsultacje społeczne Projektu dokumentu „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 1286
 300. Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na dyrektora PSP Olszowa
  Wyświetleń: 1282
 301. Zmiana terminu składania deklaracji osób prawnych i opłat na podatek od nieruchomości w styczniu 2012
  Wyświetleń: 1282
 302. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 105758 O Kolonia w Jaryszowie.
  Wyświetleń: 1281
 303. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 1281
 304. 2012
  Wyświetleń: 1280
 305. I Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek nr 238/1 , 238/5 w Olszowej oraz dz. nr 617/1 w Starym Ujeździe
  Wyświetleń: 1277
 306. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 1274
 307. Wybory Samorządowe 2016 - Uzupełniające
  Wyświetleń: 1270
 308. Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe ogłasza nabór ofert w zakresie obsługi gastronomicznej dożynek gminnych w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1268
 309. Rok 2005
  Wyświetleń: 1267
 310. Rok 2003
  Wyświetleń: 1266
 311. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów SAG, uchwała z dnia 01 sierpnia 2006 r.
  Wyświetleń: 1265
 312. Rok 2013- karty informacyjne o środowisku.
  Wyświetleń: 1265
 313. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na 2016 rok
  Wyświetleń: 1263
 314. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla Piaski w Ujeździe - 2003 r.
  Wyświetleń: 1258
 315. Protokół z otwarcia ofert z przetargu nieograniczonego pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1254
 316. Rok 2004
  Wyświetleń: 1254
 317. Zarządzenie Nr 0050.266.2014 z dnia 30.07.2014r. dot. sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym oraz w formie bezprzetargowej nieruhomości stanowiących włsność Gminy Uajzd położone w m. Olszowa.
  Wyświetleń: 1253
 318. Rok 2001
  Wyświetleń: 1250
 319. 2008
  Wyświetleń: 1249
 320. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko stałe.
  Wyświetleń: 1249
 321. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
  Wyświetleń: 1249
 322. 2013
  Wyświetleń: 1248
 323. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą: TARGI PANIEŃSKIE
  Wyświetleń: 1245
 324. 2011
  Wyświetleń: 1244
 325. Rok 2005
  Wyświetleń: 1243
 326. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1239
 327. Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęcia w Ujeździe gm. Ujazd
  Wyświetleń: 1238
 328. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek rolnych położonych w Ujeździe
  Wyświetleń: 1235
 329. Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęć wody na terenie gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1227
 330. Rok 2006
  Wyświetleń: 1226
 331. Wpis lub zmiana wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1221
 332. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w latach 2014 – 2020
  Wyświetleń: 1218
 333. Rok 2008
  Wyświetleń: 1213
 334. Przetarg nieograniczony na zad. pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd- Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice.
  Wyświetleń: 1210
 335. Testowa podstrona w nowym BIP
  Wyświetleń: 1209
 336. 1/2018 Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy do obsługi Samorządu Gminnego
  Wyświetleń: 1207
 337. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Domu Spotkań wraz z zagospodarowaniem terenu w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 1206
 338. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1206
 339. Rok 2003
  Wyświetleń: 1204
 340. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2010 rok
  Wyświetleń: 1202
 341. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.255.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu, położonych w Olszowej w SAG
  Wyświetleń: 1199
 342. I ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Olszowa w SAG o nr ewid. 30/21 i 31/9.
  Wyświetleń: 1195
 343. Rok 2004
  Wyświetleń: 1195
 344. Wyniki przetargu - Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęć wody na terenie gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1192
 345. Rok 2008
  Wyświetleń: 1190
 346. Ocena Jakości Wody
  Wyświetleń: 1189
 347. Zmiana mpzp w gminie Ujazd dla części terenów wsi OLSZOWA - 2008 r.
  Wyświetleń: 1188
 348. Przetarg nieograniczony- PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STARYM UJEŹDZIE - II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 1183
 349. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
  Wyświetleń: 1183
 350. Rok 2006
  Wyświetleń: 1181
 351. ogłoszenia
  Wyświetleń: 1180
 352. Rok 2000
  Wyświetleń: 1179
 353. Ogłoszenie II przetargu Ustnego Nieograniczonego - na sprzedaż 3 działek budowlanych , niezabudowanych , położonych w Ujeździe na osiedlu Piaski
  Wyświetleń: 1174
 354. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2003 rok
  Wyświetleń: 1174
 355. Rok 2002
  Wyświetleń: 1173
 356. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe na rok 2012-2014
  Wyświetleń: 1171
 357. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zadaniu pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej
  Wyświetleń: 1168
 358. Konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych.
  Wyświetleń: 1165
 359. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu PROJEKTÓW UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW
  Wyświetleń: 1164
 360. Informacja o wyborze w zad. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd- Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice.
  Wyświetleń: 1156
 361. Ogłoszenie I Przetarg Ustny Nieograniczony ba dzierżawę na cele rolne, na okres 5 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1155
 362. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego - Budowa zakładu produkcyjnego firmy Polmag w Olszowej.
  Wyświetleń: 1152
 363. Przetarg nieograniczony na zad.pn.:Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zimnej Wódce na potrzeby zabezpieczeń SAG w wodę pitną i ppoż
  Wyświetleń: 1150
 364. Modernizacja ujęć wody na terenie gminy Ujazd - roboty elektryczne
  Wyświetleń: 1148
 365. Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1140
 366. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1139
 367. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedazy lokali uzytkowych na rzecz najemców
  Wyświetleń: 1138
 368. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 1136
 369. Zarządzenie Nr 0050.5.2014 Burmistrza Ujazdu z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
  Wyświetleń: 1134
 370. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DOŻYNKI GMINNE, organizowanej w dniu 13 września 2015 roku w Ujeździe - w zamian za wyłączność na obsługę gastronomiczną.
  Wyświetleń: 1128
 371. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.2.2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 1126
 372. Informacja o wykluczeniu oraz odrzuceniu ofert w postępowaniu pn Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
  Wyświetleń: 1123
 373. I Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych , niezabudowanych , przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz usugi
  Wyświetleń: 1122
 374. Dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 1121
 375. INFORMACJA o wydanej decyzji - Komora przeładunkowa farmaceutyczna.
  Wyświetleń: 1114
 376. łoszenie o I przetargu na lokal mieszkalny o pow. 114,80 m2 w Ujeździe przy ul. 3 Maja 19
  Wyświetleń: 1112
 377. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych ,niezabudowanych, położonych w Ujeżdzie na osiedlu Piaski i Niezdrowicach
  Wyświetleń: 1112
 378. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Komora przeładunkowa farmaceutyczna
  Wyświetleń: 1109
 379. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przepompowni ścieków wraz z pozostałą infrastrukturą techniczną na terenie SAG Olszowa - Sieroniowice, Gmina Ujazd
  Wyświetleń: 1107
 380. Budżet Gminy Ujazd na 2016 rok
  Wyświetleń: 1107
 381. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. nr 317/6 , położonej w m. Zimna Wódka
  Wyświetleń: 1107
 382. Rok 2007
  Wyświetleń: 1107
 383. PRZETARG NIEOGRANICZONY- NADZÓR
  Wyświetleń: 1106
 384. Nabór na wolne stanowisko pracy do referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 1104
 385. Rok 2007
  Wyświetleń: 1103
 386. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu 0050.232.2014 z dnia 06.02.2014r. w sparwie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1098
 387. Uchwała - wzór deklaracji na podatek leśny
  Wyświetleń: 1093
 388. INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na: Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sieroniowicach i Balcarzowicach.
  Wyświetleń: 1089
 389. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2015 rok
  Wyświetleń: 1089
 390. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 1089
 391. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom-szkoła-dom
  Wyświetleń: 1088
 392. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1086
 393. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 1086
 394. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz działki nr 224/2 , położonej w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 1083
 395. Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1083
 396. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1079
 397. Zaproszenie do składania odert na demontaż, transport oraz utylizację materiałów azbestowych z terenu Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 1078
 398. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 1074
 399. Konsultacje społeczne dla projektu: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ujazd”
  Wyświetleń: 1072
 400. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe- zaprojektuj i wybuduj.
  Wyświetleń: 1068
 401. Zarządzenie Nr 0050.297.2014 Burmistrza Ujazdu z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
  Wyświetleń: 1068
 402. Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1068
 403. 2007
  Wyświetleń: 1066
 404. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania- Produkcja eko-pelletu.
  Wyświetleń: 1066
 405. Ogłoszenie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty wykonawcy K&K Kapica Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna
  Wyświetleń: 1064
 406. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 1063
 407. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 1058
 408. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu - przewóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1055
 409. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.155.2013 z dnia 12.02.2013r.w sprawie sprzedazy działek budowlanych w Ujeździe na osiedlu Piaski oraz w Niezdrowicach .
  Wyświetleń: 1050
 410. Zarządzanie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości ptrzeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1048
 411. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1046
 412. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 1045
 413. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2015
  Wyświetleń: 1042
 414. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 1041
 415. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1040
 416. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów na Kanale Gliwickim w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 1033
 417. Budżet Gminy Ujazd na 2015 rok
  Wyświetleń: 1031
 418. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1028
 419. zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sparwie sprzedaży działek w formie bezprzetargowej na poprawę warunków sąsiedniej działki
  Wyświetleń: 1028
 420. Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kompletem uzgodnień i decyzji do uzyskania pozwolenia na budowę projektu pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1027
 421. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 1026
 422. Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę materiałów i urządzeń do modernizacji ujęcia wody w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 1026
 423. Uchwały podatkowe na 2008 rok
  Wyświetleń: 1026
 424. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK"
  Wyświetleń: 1022
 425. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DOŻYNKI GMINNE, organizowanej w dniu 07 września 2014 roku w Ujeździe
  Wyświetleń: 1022
 426. Informacja rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 grudnia 2014 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1019
 427. Ogłoszenie I Przetargu Ustnego Nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 1017
 428. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego - Utworzenie Parku Miniatur oraz bazy gastronomiczno-noclegowej w Olszowej
  Wyświetleń: 1017
 429. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji- Budowa zakładu produkującego firmy Polmag w Olszowej.
  Wyświetleń: 1017
 430. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 1016
 431. Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej
  Wyświetleń: 1015
 432. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 1015
 433. Zwolnienia od podatku dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 1013
 434. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 3 działek budowlanych położonych w Ujeździe przy ul. Krzemowej na os. Piaski
  Wyświetleń: 1010
 435. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 1009
 436. Zarządzenie nr 0151/211/2009 Burmistrza Ujazdu
  Wyświetleń: 1007
 437. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 17.05.2013 r.
  Wyświetleń: 1005
 438. Konkurs ofert na przygotowanie dokumentacji - Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
  Wyświetleń: 1004
 439. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę drogi gminnej ulicy Pięknej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1004
 440. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej dz. nr 101 o pow. 0,1500ha położonej w Olszowej na poprawę warunków sąsiedniej działki stanowiącej własność firmy SEEK.
  Wyświetleń: 1004
 441. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 08.07.2013 r.
  Wyświetleń: 1001
 442. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu mpzp osiedla Piaski w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1001
 443. Ogłoszenie II Przetarg Ustny Nieograniczony na dzierżawę na cele rolne.
  Wyświetleń: 1001
 444. Zarządzenie Burmistrza w sprawie sprzedaży działki budowlanej w Ujexdzie przy ul. Kościuszki oraz działki rolnej w Kluczu
  Wyświetleń: 1001
 445. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na: Budowę budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ujazd przy ul. Bolesława Chrobrego na dz. nr 419.
  Wyświetleń: 1000
 446. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujzas z organizacjami pozarządowymi.
  Wyświetleń: 1000
 447. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 23.05.2013 r.
  Wyświetleń: 998
 448. Informacja o wyborze wykonawcy Studium wykonalności projektu pn. Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd i budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe ? odnawialne źródła energii pompy ciepła
  Wyświetleń: 997
 449. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 995
 450. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 4 działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową , położonych w Ujeździe na osiedlu Piaski
  Wyświetleń: 994
 451. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 26.04.2013 r.
  Wyświetleń: 991
 452. Konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 990
 453. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZAD.PN.: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zimnej Wódce na potrzeby zabezpieczeń SAG w wodę pitną i ppoż. Znak spr. GT.271.3.2016
  Wyświetleń: 988
 454. Burmistrz Ujazdu Ogłasza II Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż 4 działek budowlanych położonych w Ujeździe na osiedlu Piaski
  Wyświetleń: 987
 455. ZAPYTANIE OFERTOWE- PFU- ZAGOSPODAROWANIE RYNKU W UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 985
 456. INFORMACJA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 982
 457. Zarządzenie 0050.23.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 982
 458. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 980
 459. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie oraz montaz 1szt. tablicy informacyjnej.
  Wyświetleń: 979
 460. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą TARGI PANIEŃSKIE organizowanej w dniu 1 CZERWCA 2014 roku na rynku w Ujeździe
  Wyświetleń: 978
 461. Nabór ofert w zakresie obsługi gastronomiczno-handlowej na 2-dniowy festyn w Ujeździe - DNI PARTNERSTWA UJAZD-BRIDLICNA
  Wyświetleń: 977
 462. Zarządzenie Nr 0050.267.2014 z dnia 30.07.2014 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2, mieszczącego się w budynku przy Pl. 1 Maja 15 w Ujeździe oraz oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu .
  Wyświetleń: 976
 463. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 975
 464. OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 974
 465. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa- Ujazd w m. Olszowa ul. Wiejska.
  Wyświetleń: 969
 466. Informacja o wydanej decyzji nr RG.6220.1.2013
  Wyświetleń: 967
 467. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zad.pn:„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie m. Klucz.”
  Wyświetleń: 965
 468. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 23.04.2013 r.
  Wyświetleń: 959
 469. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na ?Przebudowę drogi gminnej ul. Polnej w Jaryszowie?
  Wyświetleń: 958
 470. ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 , o pow. 20,10m2 wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntudz. nr 635 oraz 2 działek budowlanych położonych na Piaskach w Ujeździe
  Wyświetleń: 958
 471. Zaproszenie do złożenia oferty na projekt, wykonanie oraz montaż 1szt. tablicy pamiątkowej w ramach projektu pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 958
 472. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia- Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów śceków dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 956
 473. Wyznaczenie miejsc na terenioe Gminy Ujazd przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych.
  Wyświetleń: 955
 474. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie 2 szt. tabliczek pamiątkowych w ramach projektu pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 953
 475. Informacja o wydanej decyzji - Budowa zakładu produkcyjnego firmy Polmag w Olszowej
  Wyświetleń: 951
 476. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. nr 317/3 położonej w m. Zimna Wódka
  Wyświetleń: 948
 477. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 19.06.2013 r., 20.06.2013 r., 25.06.2013 r.
  Wyświetleń: 948
 478. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.201.2013 z dnia 12.09.2013r.w sprawie sprzedaży dz. nr 238/1 w Olszowej
  Wyświetleń: 947
 479. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 05.06.2013 r.
  Wyświetleń: 946
 480. Zarządzenie 0050.245.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 946
 481. ZAPYTANIE OFERTOWE-OPRACOWANIE SWI WRAZ Z WNIOSKIEM APLIKACYJNYM O DOFINANSOWANIE I FORMULARZEM ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
  Wyświetleń: 944
 482. Ogłoszenie II przetargu ustnegop nieograniczonego na sprzedaż lokalu nr 3 mieszczącego się w budynku mieszkalno-usługowym w Ujeździe przy ul. 3 Maja 19 wraz z ułamkową częścią gruntu.
  Wyświetleń: 942
 483. Zaproszenie do złożenia oferty na nadzór inwestorski pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 941
 484. ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO
  Wyświetleń: 941
 485. Zmiana Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2016 r.
  Wyświetleń: 939
 486. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Ujazd w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012-2030.
  Wyświetleń: 934
 487. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych
  Wyświetleń: 933
 488. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 928
 489. Kwartalne wykonanie budżetu - 2016
  Wyświetleń: 926
 490. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 925
 491. Ogłoszenie o II Przetargu Ustnym Nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, mieszczącego się w budynku mieszkalno-usługowym, w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13 wraz z oddaniem w uż. wieczyste 238/10000 części działek nr 518, 519, 520, 521, 522
  Wyświetleń: 924
 492. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych w 2016r
  Wyświetleń: 924
 493. Zarządzenie Nr 0050.107.2016 Burmistrza Ujazdu z dnia 01 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 923
 494. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 923
 495. Burmistrz Ujazdu Ogłasza I Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku przy Pl. 1 Maja 13 w Ujeździe o pow. 53m2 wraz z oddaniem w użyt. wiecz.ułamk. części gruntu działek nr 518, 519, 520, 521,522
  Wyświetleń: 922
 496. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Przebudowa drogi gminnej nr 105774O Księży Las w Olszowej
  Wyświetleń: 921
 497. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o zebraniu materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 921
 498. Rok 2016
  Wyświetleń: 921
 499. Kwartalne wykonanie budżetu - rok 2017
  Wyświetleń: 919
 500. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego
  Wyświetleń: 916
 501. Zaproszenie do złożenia oferty na projekt, wykonanie oraz montaż 3 szt. tablic pamiątkowych w ramach projektu pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 915
 502. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DOŻYNKI GMINNE
  Wyświetleń: 913
 503. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd
  Wyświetleń: 911
 504. zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających
  Wyświetleń: 909
 505. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 08.03.2013 r.
  Wyświetleń: 907
 506. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
  Wyświetleń: 905
 507. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.256.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych , położonych w Olszowej w SAG, które sprzedane zostaną w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 905
 508. Zawiadomienie nr RG.OŚ.6220.32011
  Wyświetleń: 905
 509. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 12.06.2012 r.
  Wyświetleń: 901
 510. Zarządzenie Nr 0050.52.11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 901
 511. Zarządzenie Burmistrza nr 0050.96.2012 z dnia 16.05.2012r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej dz. nr 312/1 w Olszowej
  Wyświetleń: 899
 512. Zarządzenie Burmistzra Ujazdu Nr 0050.237.2014 z dnia 27.03.2014r. w sprawie sprzedaży dz. nr 224/2 położonej w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 898
 513. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla części terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa.
  Wyświetleń: 896
 514. informacja o odrzuceniu oferty w postępowaniu przetargowym pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 895
 515. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu pn.: Budowa wiaty- miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nogowczyce wraz z przyłączem energetycznym.
  Wyświetleń: 895
 516. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego- Przebudowa dróg leśnych odcienek I km 0+000 do km 1+430, odcienek II km 0+000 do km 0+450 w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 895
 517. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn.Budowa budynku inwentarskiego - fermy brojlerów w miejscowości Klucz.
  Wyświetleń: 895
 518. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 01.06.2012 r.
  Wyświetleń: 894
 519. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 894
 520. Zaproszenie do złożenia oferty na zamieszczenie w prasie lokalnej ogłoszenia promującego projekt pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 894
 521. Burmistrz Ujazdu Ogłasza II Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż lokalu miesz. nr 7, mieszczącego się w budynku przy Pl. 1 Maja 13 , wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części działki nr 518, 519, 520, 521, 522-UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 893
 522. Zarządzenie Burmistrza o sprzedaży w przetargu lok.mieszkalnego nr 7 w budynku przy Pl. 1 Maja 13 w Ujeździe wraz z oddaniem w użytk. wiecz. gruntu
  Wyświetleń: 893
 523. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa ronda wraz z infrastrukturą techniczną na terenie KSSE w Ujeździe
  Wyświetleń: 891
 524. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 15.04.2013 r.
  Wyświetleń: 890
 525. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów na Kanale Gliwickim w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 889
 526. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.186.2013 z dnia 22.07.2013r w sprawie sprzedaży drewna opałowego.
  Wyświetleń: 889
 527. Informacja o wydanej decyzji o zmianie decyzji Nr RG.6220.5.2011 z dnia 3 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 888
 528. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice.
  Wyświetleń: 888
 529. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjnego z przylegającą do niego częścią socjalno-biurową, parkingu na samochody osobowe oraz zjazdu z drogi gminnej -dz. 312/2 na dz. 319 w miejscowości Olszowa.
  Wyświetleń: 888
 530. Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 887
 531. Zarządzenie nr 0050.211.2013 Burmistrza Ujazd w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 886
 532. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 886
 533. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej składającej się z 2 działek tj. dz. nr 1690/1 o pow. 0,4995 ha oraz dz. nr 1690/4 o pow. 1,7620 ha połozonej w Ujeździe przy ul. Okrzei 6.
  Wyświetleń: 885
 534. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 882
 535. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 21.09.2012 r.
  Wyświetleń: 880
 536. Zarządzenie nr 0050.75.2011 Burmistrza Ujazdu z dnia 19.12.2011 w sprawie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne
  Wyświetleń: 880
 537. Ogłoszenie I przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 387 w Kluczu o pow. 0,5046 ha oraz działki budowlanej o pow. 0,0604 ha w Ujeździe przy ul. Kościuszki
  Wyświetleń: 879
 538. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 9 grudnia 2014 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 879
 539. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 879
 540. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd -odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 879
 541. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.4.2013 z dnia 7 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 878
 542. Informacja o wydanej decyzji- Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd - odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 878
 543. ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO
  Wyświetleń: 878
 544. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.173.2013 z dnia 10.05.2013r. w sparwie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu
  Wyświetleń: 877
 545. ZARZĄDZENIE NR 0151/170 /2009 r. BURMISTRZA UJAZDU w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .
  Wyświetleń: 877
 546. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu uchwały Nr XLIV.251.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 11 września 2014r. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa
  Wyświetleń: 875
 547. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą TARGI PANIEŃSKIE
  Wyświetleń: 875
 548. Informacja o wydanej decyzji o zmianie decyzji Nr RG.6220.5.2011 z dnia 3 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 874
 549. obwieszczenie RDOŚ w Katowicach
  Wyświetleń: 872
 550. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe.
  Wyświetleń: 871
 551. Ogłoszenie konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z Organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 871
 552. zarządzenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 871
 553. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego- Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1.
  Wyświetleń: 871
 554. Ogłoszenie I Przetarg Ustny Nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat część nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ujazd z przeznaczeniem pod posadowienie garażu.
  Wyświetleń: 870
 555. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu ochrocny i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 870
 556. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą: „TARGI PANIEŃSKIE" organizowanej w dniu 22 MAJA 2016 roku na rynku w Ujeździe
  Wyświetleń: 870
 557. Zarządzenie Nr 0050.53.2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 868
 558. Konkurs na opracowanie studium wykonalności - Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd i budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe ? odnawialne źródła energii pompy ciepła
  Wyświetleń: 867
 559. sprzedaż najemcy lokalu mieszkalnego nr 37B/1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu dz. nr 635 w Ujexdzie przy ul. Traugutta 37
  Wyświetleń: 867
 560. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. Regulacja koryta rzeki Jordan w km 1+090 - 2+250 Gmina Ujazd
  Wyświetleń: 867
 561. Informacja o wydanej decyzji - Utworzenie Parku Miniatur oraz bazy gastronomiczno-noclegowej w Olszowej.
  Wyświetleń: 866
 562. PRZETARG NIEOGRANICZONY - PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STARYM UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 866
 563. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych.
  Wyświetleń: 866
 564. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.198.2013 z dnia 02.09.2013r.w sparwie sprzedaży działki nr 238/5 w Olszowej oraz dz. nr 617/1 w Starym Ujeździe
  Wyświetleń: 866
 565. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu uchwały Nr XL.226.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 864
 566. Zarządzenie Nr 0151/173/2009r. Burmistrza Ujazdu z dnia 26 marca 2009r.
  Wyświetleń: 863
 567. Zarządzenie Burmistrza o sprzedaży 4 działek budowlanych niezabudowanych położonych w Ujexdzie na osiedlu Piaski
  Wyświetleń: 860
 568. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 859
 569. Ogłoszenie I Przetarg Ustny Nieograniczony na dzierżawę części działki pod garaże oraz pod komercyjną działalność gospodarczą, na okres 5 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 858
 570. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
  Wyświetleń: 858
 571. Kwartalne wykonanie budżetu - 2015
  Wyświetleń: 856
 572. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 856
 573. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce.
  Wyświetleń: 855
 574. Obwieszczenie wydania decyzji na wycinkę drzew wzdłóż rzeki Kłodnica
  Wyświetleń: 853
 575. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi publicznej nr 10576O, na północ od ul. Europejskiej, wraz z infrast. tech. na terenie KSSE w Ujeździe
  Wyświetleń: 851
 576. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego dla MGODK w Ujeździe
  Wyświetleń: 850
 577. ZAPYTANIE OFERTOWE - Na opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę nowych siłowni zewnętrznych i placów zabaw oraz modernizację istniejących placów zabaw polegających na doposażeniu ich w nowe urządzenia i urządzenia siłow
  Wyświetleń: 849
 578. ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI
  Wyświetleń: 848
 579. Zarządzenie burmistrza nr 0050.214.2013 z dnia 12 listopada 2013 w sprawie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne
  Wyświetleń: 847
 580. Informacja o wyborze oferty konkursu wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 846
 581. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.2.2013 z dnia 16 października 2013 r.
  Wyświetleń: 845
 582. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawy gruntów mienia komunalnego
  Wyświetleń: 844
 583. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 10.06.2013 r.
  Wyświetleń: 843
 584. Zawiadomienie stron o wydanym postanowieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki.
  Wyświetleń: 842
 585. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzcji - Budowa kanalziacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki.`
  Wyświetleń: 842
 586. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe.
  Wyświetleń: 841
 587. Zaproszenie do złożenia oferty na druk ulotki informacyjnej wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, na potrzeby promocji projektu pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 841
 588. Zarządzenie nr 0050.54.2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 840
 589. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do wglądu do publicznego projektu MPZP dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las.
  Wyświetleń: 839
 590. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Nogowczycach przy ul. Lipowej
  Wyświetleń: 838
 591. ZARZĄDZENIE NR 0151/180 /2009 r. BURMISTRZA UJAZDU w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .
  Wyświetleń: 836
 592. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 02.07.2012 r.
  Wyświetleń: 834
 593. ogłoszenie I przetargu na sprzedaż lok. mieszkalnego nr 7 miesczącego się w budynku w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu
  Wyświetleń: 834
 594. Informacja w sprawie rostrzygnięcia konkursu na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
  Wyświetleń: 833
 595. ZAPYTANIE OFERTOWE-KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTORSKI PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM DLA ZADANIA pn.:Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 833
 596. Zarządzenienie nr 0050.84.2012 Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy e formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 833
 597. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. nr 442 położonej w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej, st. wła. Gminy Ujazd, pod zabudowę mieszkaniową , wielorodzinną.
  Wyświetleń: 832
 598. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 05.10.2012 r.
  Wyświetleń: 829
 599. Informacja o wydanej decyzji- Budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych w Olszowej, gm. Ujazd.
  Wyświetleń: 828
 600. Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych niezabudowanych nr 2246/6 i 2374/2 połozonych w Ujeździe przy ul. Bursztynowej
  Wyświetleń: 828
 601. Wynik rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 16 grudnia 2014 roku na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 828
 602. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DNI ZIEMI UJAZDOWSKIEJ 09-10 lipca 2011
  Wyświetleń: 826
 603. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd.
  Wyświetleń: 822
 604. Otwarty nabór partnera - REWITALIZACJA
  Wyświetleń: 822
 605. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.162.2013 z dnia 19.03.2013r w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych położonych w Ujeździe
  Wyświetleń: 822
 606. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.4.2012
  Wyświetleń: 821
 607. ZARZĄDZENIE Burmistrza Ujazdu NR 0151/ 304 /2010 r.z dnia 07.12.2010r. w sprawie sprzedazy nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 821
 608. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 16.07.2012 r.
  Wyświetleń: 820
 609. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 820
 610. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki
  Wyświetleń: 819
 611. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe zadania z zakresu pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 819
 612. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 818
 613. Zaproszenie do złożenia oferty na nadzór inwestorski w zadaniu Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 817
 614. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o sprzedaży dz nr 2351/3 o pow. 0,0182 ha położonej w Ujexdzie na os. Piaski
  Wyświetleń: 813
 615. Zarządzenie nr 0050.100.2016 Burmistrza Ujazdu z dnia 28 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 813
 616. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 600 kW oraz odcinka przyłączeniowej linii elektroenergetycznej na działce nr 305/5; położonej w Księżym Lesie, obręb Olszowa, k.m. 4
  Wyświetleń: 812
 617. Zarządzenie 0050.98.2016
  Wyświetleń: 811
 618. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą DOŻYNKI GMINNE 04 września 2011
  Wyświetleń: 810
 619. Obwieszczenie o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestcyji celu pu
  Wyświetleń: 808
 620. Ogłoszenie o II Przetargu Ustnym Nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, mieszczącego się w budynku mieszkalno-usługowym, w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13 wraz z oddaniem w uż. wieczyste 238/10000 części działek nr 518, 519, 520, 521, 522
  Wyświetleń: 808
 621. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o sprzedazy dz. nr 1551 o pow. 0,1810 ha położonej w Ujęździe przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową
  Wyświetleń: 808
 622. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw w miejscowości Olszowa - Księży Las 1
  Wyświetleń: 807
 623. Ogłoszenie burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las.
  Wyświetleń: 804
 624. Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 804
 625. Zaproszenie do złożenia oferty na zamieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu realizacji projektu: Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd- odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 803
 626. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.158.2016 z dnia 2 listopada 2016r, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym, położonych w m. Zimna Wódka
  Wyświetleń: 803
 627. Transmisja z obrad Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 800
 628. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia-RG.OŚ.6220.6.2011 z dnia 7 października 2011r.
  Wyświetleń: 800
 629. Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 797
 630. Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowania przetargowym pn Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 796
 631. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa oleju opałowego dla placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Ujazd na rok 2013-2014
  Wyświetleń: 795
 632. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ujazd
  Wyświetleń: 795
 633. Ogłoszenie o terminie sesji w sprawie uchwalenia Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Olszowa
  Wyświetleń: 795
 634. ZAPYTANIE OFERTOWE-SWI WRAZ Z WNIOSKIEM APLIKACYJNYM-ODPROW.WÓD BURZOWYCH W SAG OLSZOWA I ZIMNA WÓDKA
  Wyświetleń: 795
 635. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 793
 636. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy planerowej DNI ZIEMI UJAZDOWSKIEJ
  Wyświetleń: 792
 637. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 792
 638. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 791
 639. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia RG.OŚ.6220.7.2011
  Wyświetleń: 789
 640. ZARZĄDZENIE NR 0151/242/2010 r. BURMISTRZA UJAZDU w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste dz. nr 548/1 pod garaż wraz z 193/1000 częściami dz. nr 548/8- plac manewrowy położonych w Ujeździe
  Wyświetleń: 787
 641. Informacja o wydanej decyzji środowiskowej- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa-Ujazd w m. Olszowa ul. Wiejska
  Wyświetleń: 785
 642. INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę drogi gminnej nr 105785O w Strefie Aktywności Gospodarczej obręb Zimna Wódka, gmina UjazdNumer ogłoszenia w BZP 135764 - 2012, data zamieszczenia 27.04.2012
  Wyświetleń: 783
 643. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce.
  Wyświetleń: 783
 644. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Budowa drogi gminnej nr 105784 O ul. Krzemowa i Bazaltowa w Ujeździe
  Wyświetleń: 783
 645. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Produkcja eko-pelletu.
  Wyświetleń: 783
 646. PRZETARG NIEOGRANICZONY - PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM DLA ZADANIA pn.:„Odprowadzenie wód burzowych w SAG Olszowa, Zimna Wódka”
  Wyświetleń: 781
 647. Kominikaty o zagrożeniu upraw z dnia 04.07.2016 r.
  Wyświetleń: 780
 648. ZARZĄDZENIE NR 0050. 178. 2013 z dnia 11.06.2013r w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .
  Wyświetleń: 779
 649. Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 779
 650. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia Nr RG.6220.2.2014
  Wyświetleń: 779
 651. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzieżawy
  Wyświetleń: 778
 652. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.3.2013 z dnia 05.02.2014r.
  Wyświetleń: 776
 653. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadania pn. Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd. 22.08.2013r.
  Wyświetleń: 773
 654. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.188.2013 z dnia 31.07.2013r.w sprawie sprzedaży działki nr 617/2 w Starym Ujeździe pod ciągi pieszo-jezdne
  Wyświetleń: 773
 655. Informacja o wynikach konkursu na realizację zadań - usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych
  Wyświetleń: 771
 656. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.
  Wyświetleń: 771
 657. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w spr. sprzedaży w formie bezprz. lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku mieszkalnym w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu na rzecznajemcy lokalu
  Wyświetleń: 771
 658. Zarządzenie NR 0050.173.2016 Burmistrza Ujazdu z dnia 5.12.2016 w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 769
 659. Informacja o wydanej decyzji - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki.
  Wyświetleń: 768
 660. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę obiektu wielofunkcyjnego nw działce nr 544 w Ujeździe
  Wyświetleń: 767
 661. Informacja o wydanej decyzji -Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 764
 662. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce.
  Wyświetleń: 763
 663. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. " ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK"
  Wyświetleń: 760
 664. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 760
 665. Zarządzenie o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Ujeździe i Jaryszowie
  Wyświetleń: 760
 666. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o sprzedazy w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalneg nr 13/4 mieszczące się w budynku mieszkalno-usługowym w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13-16 wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste ułamkowej cześci gruntu
  Wyświetleń: 759
 667. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa.
  Wyświetleń: 755
 668. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie warsztatu blacharskiego dla samochodów osobowych na działce nr 22 położonej w Balcarzowicach, gm. Ujazd
  Wyświetleń: 755
 669. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa wrejonie przysiółka Księży Las.
  Wyświetleń: 754
 670. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 753
 671. Zarządzenie Burmistrza Ujzdu w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargopwej lokalu użytkowego w Ujeździe pl. 1 Maja 11 na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 753
 672. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Regulacja koryta rzeki Jordan w km 1+090 - 2+250 Gmina Ujazd
  Wyświetleń: 752
 673. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego dot. wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa ronda wraz z infrastrukturą techniczą na terenie KSSE w Ujeździe
  Wyświetleń: 750
 674. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetragu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa poddasza budynku remizy strażackiej łącznie z zmianą sposobu użytkowania na cele społeczno-kulturalne wsi wraz z budową wiaty w Starym Ujeździe
  Wyświetleń: 746
 675. OBWIESZCZENIE o opracowaniu projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 2011-2032 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu
  Wyświetleń: 746
 676. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie oraz montaż 4 szt. tablic informacyjnych w ramach promocji projektu: Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd- odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 744
 677. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 743
 678. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 2011-2032.
  Wyświetleń: 742
 679. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzcji - Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1
  Wyświetleń: 742
 680. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 4 grudnia 2015 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 740
 681. Informacja o wydanej decyzji - Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istnejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw w miejscwości Olszowa-Księży Las
  Wyświetleń: 738
 682. Ogłoszenie konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013
  Wyświetleń: 737
 683. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi gminnej dojazdowej do studni wodociągowych w Ujeździe
  Wyświetleń: 735
 684. STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy UJAZD - 2008 r.
  Wyświetleń: 731
 685. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia ? usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych
  Wyświetleń: 726
 686. Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie oceny oddzaiływania na środowisko w związku z przystąpieniem do sporządzenia 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 726
 687. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjnego z przylegającą do niego częścią socjalno-biurową, parkingu na samochody osobowe oraz zjazdu z drogi gminnej -dz. 312/2 na dz. 319 w miejscowości Olszowa.
  Wyświetleń: 725
 688. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2016
  Wyświetleń: 724
 689. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE PFU - REWITALIZACJA RYNKU W UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 724
 690. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa.
  Wyświetleń: 723
 691. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 720
 692. Ogłoszenie o uzupełniającym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 719
 693. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia- Produkcja eko-pelletu w Sieroniowicach.
  Wyświetleń: 718
 694. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowie stacji obsługi samochodów ciężarowych w Olszowej, gm. Ujazd?
  Wyświetleń: 718
 695. PRZETARG NIEOGRANICZONY- PSP W SIERONIOWICACH
  Wyświetleń: 716
 696. Zawiadomienie RG.OŚ.6220.2.2011 Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw
  Wyświetleń: 715
 697. ROZEZNANIE RYNKU NA OPRACOWANIE SWI
  Wyświetleń: 711
 698. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 711
 699. ZAWIADOMIENIE stron o wydanym postanowieniu- Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw.
  Wyświetleń: 710
 700. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne
  Wyświetleń: 705
 701. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego dot. wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi publicznej nr 105786O, na północ od ul. Europejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie KSSE w Ujeździe
  Wyświetleń: 704
 702. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2016 rok
  Wyświetleń: 698
 703. Informacja o odrzuceniu oferty w postępowaniu przetargowym pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 697
 704. Unieważnienie postępowania na przygotowanie kompleksowych SIWZ w zwiazku z zadaniem pn. Modernizacja boiska sprotowego w Ujeździe wraz z rozbudowa infrastruktury towrzyszącej.
  Wyświetleń: 694
 705. Projekt planu zrównoważonego transportu zbiorowego dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI"
  Wyświetleń: 689
 706. Informacja o wydanej decyzji - Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1.
  Wyświetleń: 684
 707. Wyniki konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 roku
  Wyświetleń: 684
 708. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia ? usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych w 2014 rok
  Wyświetleń: 683
 709. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie oraz montaż 4 szt. tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu: Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd- odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 681
 710. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu dot. kosultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2023
  Wyświetleń: 680
 711. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o sprzedaży dz. nr 471/1 o pow. 0,1460 ha, położonej w Niezdrowicach, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową
  Wyświetleń: 675
 712. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 5 grudnia 2016 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 672
 713. Informacja o wydanej decyzji pn. Produkcja eko-pelletu w miejscowości Sierobiowice.
  Wyświetleń: 660
 714. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.196.2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego, w roku szkolnym 2017/2018, uczniom obecnych klas szóstych szkół podstawowych w Jaryszowie i Olszowej.
  Wyświetleń: 660
 715. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu 0050.198.2017 z dnia 27.03.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia wniosków złożonych w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 roku
  Wyświetleń: 647
 716. Bezpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 633
 717. OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 633
 718. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na obsługę gastronomiczną imprezy pod nazwą: „TARGI PANIEŃSKIE„ organizowanej w dniu 21 MAJA 2017 roku na Rynku Miasta w Ujeździe
  Wyświetleń: 623
 719. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na obsługę gastronomiczną Dożynek Gminnych w Ujeździe w dniu 10 września 2017 r.
  Wyświetleń: 620
 720. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych w 2017r
  Wyświetleń: 619
 721. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA-RPO WO 2001-2020 DZ.2.2.1 - SWI WRAZ Z WNIOSKIEM APLIKACYJNYM - ODPROWADZENIE WÓD BURZOWYCH W SAG OLSZOWA I ZIMNA WÓDKA
  Wyświetleń: 604
 722. Wynik rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2011 roku na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 595
 723. Otwarty nabór Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności biologicznej gminy Ujazd”
  Wyświetleń: 591
 724. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 05 grudnia 2016 roku na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 578
 725. ZAPYTANIE OFERTOWE-DORADZTWO TECHNICZNE
  Wyświetleń: 561
 726. Zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie kompleksowych SIWZ w zwiazku z zadaniem pn. Modernizacja boiska sprotowego w Ujeździe wraz z rozbudowa infrastruktury towrzyszącej.
  Wyświetleń: 555
 727. Zarządzenie Nr 0050.274.2018 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Ujeździe przy ul. Strzeleckiej 6
  Wyświetleń: 550
 728. Przetarg nieograniczony na zad. pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd- Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice.
  Wyświetleń: 545
 729. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu 0050.194.2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 roku
  Wyświetleń: 540
 730. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2016 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 517
 731. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 517
 732. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 grudnia 2017 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 498
 733. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego z dnia 12.10.2017 r.
  Wyświetleń: 462
 734. Ogłoszenie Związku Powiatowo - Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 17 października 2017
  Wyświetleń: 427
 735. ZAPYTANIE OFERTOWE-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
  Wyświetleń: 416
 736. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego adprowadzania ścieków na terenie Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 411
 737. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28 listopada 2017 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 405
 738. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych w 2018r
  Wyświetleń: 403
 739. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na obsługę gastronomiczną imprezy pod nazwą: „TARGI PANIEŃSKIE„ organizowanej w dniu 20 MAJA 2018 roku na Rynku Miasta w Ujeździe w zamian za wyłączność
  Wyświetleń: 352
 740. Harmonogram postępowania rekrutaryjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 201812019 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Ujazd
  Wyświetleń: 327
 741. Wynik konkursu na Dyrektora Żłobka Publicznego w Ujeździe
  Wyświetleń: 325
 742. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część wsi Sieroniowice z dnia 28.12.2017 oraz Rozstrzygnięce Nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 02.02.2018 stwierdzające nieważność w części w/w planu
  Wyświetleń: 218
 743. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru SAG obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice z dnia 29.01.2018 oraz Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Opolskiego z dn 27.02.2018 stwierdzającego nieważność w części w/w planu
  Wyświetleń: 216
 744. PRZETARG NIEOGRANICZONY- PALCE ZABAW I SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE
  Wyświetleń: 200
 745. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 91
 746. Skład osobowy Rady Miejskiej i Komisji Stałych 2018-2023
  Wyświetleń: 63
 747. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 56
 748. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 35
 749. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2018-2023
  Wyświetleń: 33
 750. Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej 2018-2023
  Wyświetleń: 28
Metryczka
 • wytworzono:
  18-08-2014
  przez: Roman Więcek
 • opublikowano:
  18-08-2014 09:23
  przez: Roman Więcek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 4148
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 487 50
fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
Konto bankowe: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×