Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 28779Luty: 13469Marzec: 17144Kwiecień: 11348Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 82042Luty: 106654Marzec: 53362Kwiecień: 30239Maj: 43844Czerwiec: 35466
Lipiec: 29463Sierpień: 49612Wrzesień: 18919Październik: 50474Listopad: 52627Grudzień: 38161
Rok 2022
Styczeń: 74080Luty: 76170Marzec: 88478Kwiecień: 63823Maj: 80371Czerwiec: 85190
Lipiec: 85295Sierpień: 89941Wrzesień: 109302Październik: 94542Listopad: 113388Grudzień: 75117
Rok 2021
Styczeń: 87080Luty: 68616Marzec: 76011Kwiecień: 90018Maj: 84267Czerwiec: 83968
Lipiec: 76893Sierpień: 72279Wrzesień: 228523Październik: 84041Listopad: 69975Grudzień: 86508
Rok 2020
Styczeń: 39828Luty: 47406Marzec: 37068Kwiecień: 52118Maj: 54319Czerwiec: 49097
Lipiec: 46701Sierpień: 52766Wrzesień: 68716Październik: 52330Listopad: 52936Grudzień: 70741
Rok 2019
Styczeń: 42833Luty: 52856Marzec: 54980Kwiecień: 63907Maj: 38488Czerwiec: 48558
Lipiec: 38262Sierpień: 35531Wrzesień: 31968Październik: 48871Listopad: 28388Grudzień: 40787
Rok 2018
Styczeń: 49075Luty: 41228Marzec: 54900Kwiecień: 48290Maj: 39308Czerwiec: 47643
Lipiec: 32632Sierpień: 70045Wrzesień: 51160Październik: 47059Listopad: 39158Grudzień: 49632
Rok 2017
Styczeń: 26408Luty: 21348Marzec: 24631Kwiecień: 22552Maj: 28211Czerwiec: 27084
Lipiec: 36386Sierpień: 25262Wrzesień: 30239Październik: 28399Listopad: 26114Grudzień: 30317
Rok 2016
Styczeń: 25169Luty: 27910Marzec: 27493Kwiecień: 21801Maj: 19372Czerwiec: 19030
Lipiec: 18526Sierpień: 21370Wrzesień: 21945Październik: 19138Listopad: 25463Grudzień: 25169
Rok 2015
Styczeń: 14318Luty: 10499Marzec: 12960Kwiecień: 15304Maj: 23156Czerwiec: 19602
Lipiec: 15670Sierpień: 17123Wrzesień: 17032Październik: 17443Listopad: 15654Grudzień: 20286
Rok 2014
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 122Wrzesień: 6Październik: 12136Listopad: 15643Grudzień: 10524
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 175086
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 166706
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 165884
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 124500
 5. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 65049
 6. obwieszczenia
  Wyświetleń: 40884
 7. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 40778
 8. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KADENCJA 2018-2023
  Wyświetleń: 40187
 9. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 36325
 10. Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 33893
 11. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 30777
 12. Zawiadomienia o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 30353
 13. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 26008
 14. Gospodarka przestrzenna
  Wyświetleń: 24451
 15. Komunikaty o ochronie roślin przed chorobami i szkodnikami
  Wyświetleń: 23826
 16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Niezdrowice z dnia 28.05.2009
  Wyświetleń: 23681
 17. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 23213
 18. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 20670
 19. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 18623
 20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Jaryszów z dnia 27.10.2009
  Wyświetleń: 17231
 21. Burmistrz Ujazdu
  Wyświetleń: 16329
 22. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 15117
 23. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 14980
 24. Kwartalne informacje z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 14642
 25. Dofinansowania inne
  Wyświetleń: 14533
 26. Wybory Samorządowe
  Wyświetleń: 14514
 27. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 13841
 28. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 13645
 29. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 13166
 30. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 12890
 31. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 12393
 32. Transmisja z obrad Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 11774
 33. Archiwum nagrań z sesji Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 11657
 34. Zarządzanie kryzysowe
  Wyświetleń: 11307
 35. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy UJAZD - 2014r
  Wyświetleń: 11076
 36. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 10740
 37. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 10600
 38. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 10503
 39. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 10229
 40. Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 10203
 41. Statut Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 9970
 42. Gminny Zarząd Oświaty
  Wyświetleń: 9902
 43. Miejsko Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej
  Wyświetleń: 9778
 44. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 9774
 45. Rejestr działalności regulowanej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 9768
 46. Wybory Parlamentarne
  Wyświetleń: 9743
 47. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe z dnia 28.05.2012
  Wyświetleń: 9650
 48. Karty informacyjne o środowisku - inne
  Wyświetleń: 9617
 49. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 9562
 50. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Ujeździe
  Wyświetleń: 9551
 51. KADENCJA 2002-2006
  Wyświetleń: 9531
 52. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 9507
 53. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 9424
 54. EKOPORTAL
  Wyświetleń: 9408
 55. Zaświadczenie o przeznaczeniu w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz o potwierdzeniu czy działka/i nie znajduje/ą się lub znajduje/ą na obszarze rewitalizacji i/lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji
  Wyświetleń: 9230
 56. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 8942
 57. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2013 rok
  Wyświetleń: 8921
 58. Informacje
  Wyświetleń: 8893
 59. Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 8778
 60. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 8703
 61. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 8593
 62. Karty informacyjne o środowisku - zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 8590
 63. Referenda
  Wyświetleń: 8561
 64. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 8554
 65. Rządowe Centrum Legislacji
  Wyświetleń: 8463
 66. Wybory Ławników
  Wyświetleń: 8432
 67. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 8431
 68. Referat Organizacyjno-Gospodarczy
  Wyświetleń: 8390
 69. Przetarg na opracowanie programu funkcjonalno– użytkowego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 8379
 70. Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 8276
 71. Program Ochrony
  Wyświetleń: 8248
 72. Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 8143
 73. Przyjmowanie i załatwianie spraw
  Wyświetleń: 8137
 74. Pobierz programy
  Wyświetleń: 8128
 75. Referat Inwestycji
  Wyświetleń: 8103
 76. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
  Wyświetleń: 7977
 77. Uchwały Rady Miejskiej 2005
  Wyświetleń: 7948
 78. Petycje
  Wyświetleń: 7921
 79. Uchwały Rady Miejskiej 2004
  Wyświetleń: 7892
 80. Dofinansowania UE
  Wyświetleń: 7863
 81. Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych
  Wyświetleń: 7684
 82. Referat Finansowo-Budżetowy
  Wyświetleń: 7671
 83. Opracowanie ekofizjograficzne do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi: Klucz, Zimna Wódka, Olszowa, Sieroniowice
  Wyświetleń: 7614
 84. Budżet Gminy Ujazd na 2010 rok
  Wyświetleń: 7564
 85. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7564
 86. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 7520
 87. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 7503
 88. Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej 2018-2023
  Wyświetleń: 7436
 89. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 7422
 90. Uchwały Rady Miejskiej 2002-2003
  Wyświetleń: 7418
 91. Zasady dostępu do informacji publicznej
  Wyświetleń: 7413
 92. Pomoc dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 7388
 93. Dostępność
  Wyświetleń: 7327
 94. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce z dnia 27.06.2012
  Wyświetleń: 7292
 95. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 7287
 96. PRZETARG NIEOGRANICZONY- II POSTĘPOWANIE-PLACE ZABAW
  Wyświetleń: 6971
 97. Budżet Gminy Ujazd na 2008 rok
  Wyświetleń: 6966
 98. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 6921
 99. Przedszkola
  Wyświetleń: 6822
 100. MPZP terenu w granicach administracyjnych wsi Stary Ujazd z dnia 28.10.2010
  Wyświetleń: 6515
 101. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla częsci terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa z dnia 27.06.2012
  Wyświetleń: 6513
 102. Budżet Gminy Ujazd na 2007 rok
  Wyświetleń: 6504
 103. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymania psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 6469
 104. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 6397
 105. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KADENCJA 2014-2018
  Wyświetleń: 6382
 106. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KADENCJA 2010-2014
  Wyświetleń: 6262
 107. Szkoły Podstawowe
  Wyświetleń: 6247
 108. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 6243
 109. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Sieroniowice i Zimna Wódka z dnia 03.07.2009
  Wyświetleń: 6212
 110. Przetarg nieograniczony w systemie zaprojektuj i wybuduj na zadanie pn.: Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 6111
 111. MPZP w gminie Ujazd dla części terenów miasta Ujazd z dnia 27.04.2010
  Wyświetleń: 6017
 112. Rok 2017
  Wyświetleń: 5918
 113. Statut
  Wyświetleń: 5900
 114. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 5856
 115. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 5813
 116. Wydanie i wymiana, zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  Wyświetleń: 5798
 117. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Zimna Wódka 2004 r.
  Wyświetleń: 5712
 118. PRZETARG NIEOGRANICZONY- Wykonanie robót budowlanych - POSTĘPOWANIE NR GT.271.2.2018
  Wyświetleń: 5679
 119. Organizacja pracy
  Wyświetleń: 5608
 120. Zapytanie ofertowe-opracowanie dokumentacji
  Wyświetleń: 5508
 121. Rok 2017
  Wyświetleń: 5500
 122. Organizacja pracy
  Wyświetleń: 5487
 123. Gminny Zarząd Oświaty
  Wyświetleń: 5486
 124. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 5486
 125. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 5458
 126. Przetarg nieograniczony- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olszowa
  Wyświetleń: 5426
 127. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2018 rok
  Wyświetleń: 5361
 128. Potwierdzenie za zgodność kopii dokumentu z oryginałem
  Wyświetleń: 5340
 129. Informacja o mobilnym punkcie informacyjnym funduszy Europejskich
  Wyświetleń: 5332
 130. OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO - budowa dróg publicznych na osiedlu Piaski w Ujeździe - etap III,
  Wyświetleń: 5284
 131. Zapytanie ofertowe-nadzór-żłobek
  Wyświetleń: 5282
 132. Statut
  Wyświetleń: 5249
 133. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe
  Wyświetleń: 5246
 134. PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 5236
 135. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 5188
 136. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 5179
 137. Podatek rolny
  Wyświetleń: 5177
 138. Uchwały podatkowe na 2007 rok
  Wyświetleń: 5158
 139. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
  Wyświetleń: 5124
 140. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego fragment miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice z dnia 31.08.2015
  Wyświetleń: 5095
 141. Przetarg nieograniczony: na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zad.pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe” - II postępowanie
  Wyświetleń: 5023
 142. Sprawozdania Finansowe
  Wyświetleń: 5015
 143. 2014
  Wyświetleń: 5009
 144. ZAPYTANIE OFERTOWE- Kompleksowy nadzór inwestorski- Szkoła w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 5002
 145. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Założenie gminnego żłobka w Ujeździe
  Wyświetleń: 4987
 146. Oświadczenia majątkowe Burmistrza Ujazdu kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 4932
 147. 2010
  Wyświetleń: 4930
 148. PRZETARG NIEOGRANICZONY- Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz
  Wyświetleń: 4909
 149. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 4906
 150. Budżet Gminy Ujazd na 2009 rok
  Wyświetleń: 4904
 151. PRZETARG NIEOGRANICZONY- NADZÓR
  Wyświetleń: 4903
 152. 2008
  Wyświetleń: 4875
 153. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
  Wyświetleń: 4869
 154. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów.
  Wyświetleń: 4868
 155. 2012
  Wyświetleń: 4861
 156. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa, Zimna Wódka, Sieroniowice - SAG z dnia 28.10.2008
  Wyświetleń: 4850
 157. Chcesz pozyskać wsparcie z środków UE? Przystąp do Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 4848
 158. Zapytanie ofertowe-remont dachu kościoła
  Wyświetleń: 4820
 159. Przetarg na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Ujazd i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 4819
 160. 2009
  Wyświetleń: 4817
 161. Ogłoszenie II przetargu pisemnego, na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 4807
 162. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedaży 2 działek budowlanych , połozonych w Ujeździe, na osiedlu Piaski .
  Wyświetleń: 4803
 163. Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu - przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 4792
 164. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ujazd - 2004 r.
  Wyświetleń: 4781
 165. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Olszowa 2004 r.
  Wyświetleń: 4757
 166. 2013
  Wyświetleń: 4715
 167. Rok 2006
  Wyświetleń: 4712
 168. Uchwały podatkowe na 2006 rok
  Wyświetleń: 4710
 169. Wybory Parlamentarne 2011
  Wyświetleń: 4698
 170. 2011
  Wyświetleń: 4694
 171. Uchwały podatkowe na 2004 rok
  Wyświetleń: 4692
 172. Konkurs na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
  Wyświetleń: 4688
 173. Uchwały podatkowe na 2005 rok
  Wyświetleń: 4677
 174. Lata 2009-2014
  Wyświetleń: 4676
 175. Statut
  Wyświetleń: 4671
 176. Informacja o wydanej decyzji RG OŚ 7632-7/10
  Wyświetleń: 4667
 177. Wynik konkursu na Dyrektora Żłobka Publicznego w Ujeździe
  Wyświetleń: 4657
 178. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4656
 179. PRZETARG NIEOGRANICZONY - BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W BALCARZOWICACH DZ.NR 9
  Wyświetleń: 4621
 180. Podatek leśny
  Wyświetleń: 4618
 181. Wybory Parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 4582
 182. Wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4578
 183. Budżet Gminy Ujazd na 2012 rok
  Wyświetleń: 4552
 184. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (dla osób fizycznych, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą)
  Wyświetleń: 4548
 185. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Nogowczyce - 2004 r.
  Wyświetleń: 4543
 186. Rok 2005
  Wyświetleń: 4540
 187. Budżet Gminy Ujazd na 2014 rok
  Wyświetleń: 4529
 188. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 4522
 189. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 4521
 190. Budżet Gminy Ujazd na 2011 rok
  Wyświetleń: 4511
 191. Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia
  Wyświetleń: 4509
 192. Rok 2009
  Wyświetleń: 4501
 193. Referendum 06-09-2015
  Wyświetleń: 4474
 194. PRZETARG NIEOGRANICZONY- PRZEBUDOWA DRÓG- GT.271.6.2018
  Wyświetleń: 4470
 195. Zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 4411
 196. VI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 4410
 197. Rok 2004
  Wyświetleń: 4393
 198. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4384
 199. Organizacja pracy
  Wyświetleń: 4379
 200. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 4377
 201. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 4369
 202. Rok 2008
  Wyświetleń: 4368
 203. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 r.
  Wyświetleń: 4358
 204. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 4357
 205. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2012 rok
  Wyświetleń: 4357
 206. Obwodnica
  Wyświetleń: 4351
 207. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
  Wyświetleń: 4344
 208. ogłoszenia
  Wyświetleń: 4324
 209. Rok 2003
  Wyświetleń: 4323
 210. Ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości
  Wyświetleń: 4315
 211. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Sieroniowice 2004 r.
  Wyświetleń: 4288
 212. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4288
 213. Skład osobowy Rady Miejskiej i Komisji Stałych 2014-2018
  Wyświetleń: 4285
 214. Akt zgonu
  Wyświetleń: 4284
 215. Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4284
 216. Wybory Ławników 2019
  Wyświetleń: 4274
 217. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2011 rok
  Wyświetleń: 4257
 218. Rok 2005
  Wyświetleń: 4256
 219. VII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4245
 220. Rok 2007
  Wyświetleń: 4244
 221. Rok 2002
  Wyświetleń: 4238
 222. Zawiadomienie RG OŚ 7632-7/2010 z dnia 21.01.2011r.
  Wyświetleń: 4233
 223. Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2010-2017
  Wyświetleń: 4215
 224. Rok 2007
  Wyświetleń: 4214
 225. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2017
  Wyświetleń: 4210
 226. Zapytanie ofertowe- dokumentacja
  Wyświetleń: 4209
 227. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego lub zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  Wyświetleń: 4202
 228. Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko stałe
  Wyświetleń: 4198
 229. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2011
  Wyświetleń: 4191
 230. Rok 2008
  Wyświetleń: 4189
 231. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów SAG, uchwała z 25 lutego 2002.
  Wyświetleń: 4183
 232. Rok 2003
  Wyświetleń: 4180
 233. 2007
  Wyświetleń: 4175
 234. Rok 2004
  Wyświetleń: 4168
 235. Żłobki
  Wyświetleń: 4166
 236. PRZETARG NIEOGRANICZONY: NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANMYCH DLA ZAD.:Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 4160
 237. Wybory Ławników 2011
  Wyświetleń: 4160
 238. Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
  Wyświetleń: 4155
 239. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Wykonanie obiektów budowlanych- Poprawa oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 4149
 240. Strategia Rozwoju Miasta i Gmniny Ujazd
  Wyświetleń: 4142
 241. Plany pracy Rady Miejskiej i Komisji Stałych
  Wyświetleń: 4137
 242. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Balcarzowice - 2004 r.
  Wyświetleń: 4133
 243. Jak załatwić sprawę w OPS
  Wyświetleń: 4132
 244. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego - ul. Zapłotna w m. Olszowa
  Wyświetleń: 4124
 245. Wybory do Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 4124
 246. Rok 2006
  Wyświetleń: 4118
 247. Zarządzenie 0050.243.2017 w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 4113
 248. Przetarg nieograniczony- PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STARYM UJEŹDZIE - II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 4112
 249. Budżet Gminy Ujazd na 2006 rok
  Wyświetleń: 4102
 250. PRZETARG NIEOGRANICZONY - PRZEDSZKOLE W STARYM UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 4056
 251. Budżet Gminy Ujazd na 2013 rok
  Wyświetleń: 4043
 252. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 4042
 253. ROK 2011 - karty informacyjne
  Wyświetleń: 4006
 254. Zapytanie ofertowe - LIKWIDACJA POGŁOSU W HALI SPORTOWEJ W JARYSZOWIE
  Wyświetleń: 3989
 255. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010
  Wyświetleń: 3987
 256. Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej
  Wyświetleń: 3985
 257. Miejscowy Plan Zagosopodarowania Przestrzennego wsi Klucz - 2004 r.
  Wyświetleń: 3960
 258. Wybory Samorządowe 2016 - Uzupełniające
  Wyświetleń: 3960
 259. Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 3958
 260. Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 3957
 261. PRZETARG NIEOGRANICZONY -ODPROWADZENIE WÓD BURZOWYCH W SAG OLSZOWA, ZIMNA WÓDKA
  Wyświetleń: 3954
 262. Rok 2001
  Wyświetleń: 3944
 263. Wykaz osób fizycznych i osób prawnych, którym udzielono pomocy publicznej za 2009 rok
  Wyświetleń: 3944
 264. Zamówienia publiczne nieobjęte PZP
  Wyświetleń: 3938
 265. Konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych.
  Wyświetleń: 3931
 266. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 3926
 267. ROZEZNANIE RYNKU-DORADZTWO TECHNICZNE-OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW UJAZD
  Wyświetleń: 3923
 268. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r zadania z zakresu pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 3912
 269. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2014
  Wyświetleń: 3896
 270. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  Wyświetleń: 3895
 271. Rok 2016
  Wyświetleń: 3893
 272. Rejestracja urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 3883
 273. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej
  Wyświetleń: 3879
 274. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego adprowadzania ścieków na terenie Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 3874
 275. Wniosek do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ujazd
  Wyświetleń: 3874
 276. Skład osobowy Rady Miejskiej i Komisji Stałych
  Wyświetleń: 3870
 277. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2013
  Wyświetleń: 3864
 278. Rok 2000
  Wyświetleń: 3859
 279. Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 3842
 280. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3840
 281. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2018-2023
  Wyświetleń: 3836
 282. PRZETARG NIEOGRANICZONY-ŚWIETLICA W NOGOWCZYCACH
  Wyświetleń: 3836
 283. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o zebraniu materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3835
 284. Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 3835
 285. Ocena Jakości Wody
  Wyświetleń: 3834
 286. PRZETARG NIEOGRANICZONY: Rozbudowa drogi gminnej nr 105776 O ul. Europejska w m.Olszowa i Zimna Wódka
  Wyświetleń: 3833
 287. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2014 rok
  Wyświetleń: 3832
 288. Zapytanie ofertowe-boisko Niezdrowice-ogrodzenie,piłkochwyt,wiaty magazynowe
  Wyświetleń: 3815
 289. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski w Ujeździe - etap III
  Wyświetleń: 3795
 290. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3781
 291. Obwieszczenia, zawiadomienia
  Wyświetleń: 3778
 292. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa z dnia 11-09-2014
  Wyświetleń: 3773
 293. Budżet Gminy Ujazd na 2005 rok
  Wyświetleń: 3769
 294. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2012
  Wyświetleń: 3766
 295. Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń w pasie drogowym (linii elektroenergetycznej, telefonicznej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej itp.)
  Wyświetleń: 3765
 296. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa wiaty miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nogowczyce wraz z przyłączem energetycznym.
  Wyświetleń: 3764
 297. Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego
  Wyświetleń: 3760
 298. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 3747
 299. Projekt systemowy Moja Szansa
  Wyświetleń: 3742
 300. Uchwały podatkowe na 2011 rok
  Wyświetleń: 3733
 301. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2010
  Wyświetleń: 3724
 302. ROK 2012 - karty informacyjne
  Wyświetleń: 3717
 303. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 3711
 304. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Wyświetleń: 3701
 305. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.255.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu, położonych w Olszowej w SAG
  Wyświetleń: 3694
 306. Inkaso podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 3693
 307. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las.
  Wyświetleń: 3691
 308. Zawarcie związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą
  Wyświetleń: 3690
 309. Udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
  Wyświetleń: 3689
 310. Potwierdzenie własnoręczności podpisu
  Wyświetleń: 3688
 311. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
  Wyświetleń: 3684
 312. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie
  Wyświetleń: 3684
 313. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3679
 314. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchości gruntowych nr 25/13, 24/21, 23/13,18/9, położonych w Olszowej w SAG
  Wyświetleń: 3674
 315. Przetarg nieograniczony na zadanie: Rozbudowa drogi gminnej nr 105758 O Kolonia wraz z budową kanalizacji burzowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1441 O Jaryszów - Zimna Wódka w Jaryszowie.
  Wyświetleń: 3671
 316. Rok 2014- karty informacyjne o środowisku.
  Wyświetleń: 3659
 317. OBWIESZCZENIESTAROSTY STRZELECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 3656
 318. ZGKIM - Informacja (Pozwolenie Wodno Prawne)
  Wyświetleń: 3644
 319. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3622
 320. Rok 2010 - karty informacyjne o środowisku
  Wyświetleń: 3621
 321. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2009 rok
  Wyświetleń: 3615
 322. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 3608
 323. Informacja o wyrobach zawierających azbest
  Wyświetleń: 3604
 324. Zarządzenie Nr 0050.266.2014 z dnia 30.07.2014r. dot. sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym oraz w formie bezprzetargowej nieruhomości stanowiących włsność Gminy Uajzd położone w m. Olszowa.
  Wyświetleń: 3603
 325. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedazy lokali uzytkowych na rzecz najemców
  Wyświetleń: 3600
 326. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 3575
 327. ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO
  Wyświetleń: 3574
 328. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3566
 329. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej
  Wyświetleń: 3563
 330. Przetarg nieograniczony - przewóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 3556
 331. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe
  Wyświetleń: 3554
 332. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2007 rok
  Wyświetleń: 3548
 333. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 3507
 334. Rok 2012 - karty informacyjne o środowisku.
  Wyświetleń: 3506
 335. Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe ogłasza nabór ofert w zakresie obsługi gastronomicznej dożynek gminnych w Ujeździe.
  Wyświetleń: 3504
 336. Wybory do Gminnej Rady Seniorów 2019
  Wyświetleń: 3502
 337. Dostawa oleju opałowego dla placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Ujazd na rok 2013-2014
  Wyświetleń: 3501
 338. Zmiana terminu składania deklaracji osób prawnych i opłat na podatek od nieruchomości w styczniu 2012
  Wyświetleń: 3493
 339. Uchwała - wzór deklaracji na podatek rolny
  Wyświetleń: 3491
 340. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 3486
 341. Rok 2013- karty informacyjne o środowisku.
  Wyświetleń: 3478
 342. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ujazd przy ul. Chrobrego na dz. nr 419.
  Wyświetleń: 3477
 343. zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sparwie sprzedaży działek w formie bezprzetargowej na poprawę warunków sąsiedniej działki
  Wyświetleń: 3476
 344. Przetarg nieograniczony na: Zabudowę pomp ciepła powietrze- woda oraz wykonanie boiska do siatkówki plażowej w obiekcie sportowym przy ulicy Chrobrego w Ujeździe.
  Wyświetleń: 3474
 345. Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 3465
 346. Rok 2011 - karty informacyjne o środowisku.
  Wyświetleń: 3465
 347. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2016 rok
  Wyświetleń: 3458
 348. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 3458
 349. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sieroniowicach i Balcarzowicach.
  Wyświetleń: 3457
 350. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej dz. nr 101 o pow. 0,1500ha położonej w Olszowej na poprawę warunków sąsiedniej działki stanowiącej własność firmy SEEK.
  Wyświetleń: 3449
 351. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe.
  Wyświetleń: 3424
 352. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych położonych w Ujeździe na osiedlu Piaski oraz w Niezdrowicach, stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 3423
 353. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko stałe.
  Wyświetleń: 3421
 354. Budżet Gminy Ujazd na 2016 rok
  Wyświetleń: 3416
 355. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU
  Wyświetleń: 3407
 356. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu 0050.232.2014 z dnia 06.02.2014r. w sparwie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3402
 357. Budowa drogi gminnej ulicy Pięknej w Ujeździe
  Wyświetleń: 3394
 358. Klauzule informacyjne
  Wyświetleń: 3390
 359. Przetarg nieograniczony: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Klucz
  Wyświetleń: 3389
 360. Budowa drogi gminnej nr 105785O w Strefie Aktywności Gospodarczej obręb Zimna Wódka, gmina Ujazd
  Wyświetleń: 3384
 361. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2017 rok
  Wyświetleń: 3380
 362. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 105774 O Księży Las w Olszowej
  Wyświetleń: 3375
 363. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 04 grudnia 2017 roku na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3374
 364. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
  Wyświetleń: 3371
 365. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2015 rok
  Wyświetleń: 3354
 366. Skład osobowy Rady Miejskiej i Komisji Stałych 2018-2023
  Wyświetleń: 3353
 367. Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 3350
 368. Ogłoszenie II przetargu Ustnego Nieograniczonego - na sprzedaż 3 działek budowlanych , niezabudowanych , położonych w Ujeździe na osiedlu Piaski
  Wyświetleń: 3332
 369. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3331
 370. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Ujazd i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 3326
 371. Burmistrz Ujazdu Ogłasza II Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż 4 działek budowlanych położonych w Ujeździe na osiedlu Piaski
  Wyświetleń: 3323
 372. Budżet Gminy Ujazd na 2004 rok
  Wyświetleń: 3322
 373. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi.
  Wyświetleń: 3315
 374. Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na dyrektora PSP Olszowa
  Wyświetleń: 3313
 375. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2015
  Wyświetleń: 3311
 376. Modernizacja ujęć wody na terenie gminy Ujazd - roboty elektryczne
  Wyświetleń: 3310
 377. Wyznaczenie miejsc na terenioe Gminy Ujazd przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych.
  Wyświetleń: 3304
 378. Zarządzanie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości ptrzeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3304
 379. Wpis lub zmiana wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 3297
 380. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3293
 381. Zawiadomienie-Budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych w Olszowej, gm. Ujazd.
  Wyświetleń: 3282
 382. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3280
 383. Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej ul. Polnej w Jaryszowie.
  Wyświetleń: 3277
 384. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2010 rok
  Wyświetleń: 3271
 385. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek rolnych położonych w Ujeździe
  Wyświetleń: 3270
 386. Protokół z otwarcia ofert z przetargu nieograniczonego pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 3267
 387. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Budowa drogi gminnej nr 105784 O ul. Krzemowa i Bazaltowa w Ujeździe
  Wyświetleń: 3251
 388. Dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 3249
 389. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.186.2013 z dnia 22.07.2013r w sprawie sprzedaży drewna opałowego.
  Wyświetleń: 3248
 390. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 105758 O Kolonia w Jaryszowie.
  Wyświetleń: 3223
 391. Wybory Parlamentarne 2019
  Wyświetleń: 3223
 392. Zarządzenie Nr 0050.52.11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 3223
 393. Budżet Gminy Ujazd na 2015 rok
  Wyświetleń: 3222
 394. ZAPYTANIE OFERTOWE-NADZÓR NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI
  Wyświetleń: 3217
 395. Zarządzenie nr 0151/211/2009 Burmistrza Ujazdu
  Wyświetleń: 3209
 396. PRZETARG NIEOGRANICZONY - RUINY ZAMKU
  Wyświetleń: 3203
 397. Zarządzenie Burmistrza w sprawie sprzedaży działki budowlanej w Ujexdzie przy ul. Kościuszki oraz działki rolnej w Kluczu
  Wyświetleń: 3197
 398. Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęć wody na terenie gminy Ujazd
  Wyświetleń: 3196
 399. Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na modernizację ujęć wody na terenie gminy Ujazd - roboty elektryczne
  Wyświetleń: 3193
 400. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 3191
 401. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zabudowę pomp ciepła powietrze-woda oraz wykonanie boiska do siatkówki plażowej w obiekcie sportowym przy ulicy Chrobrego w Ujeździe.
  Wyświetleń: 3191
 402. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu PROJEKTÓW UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW
  Wyświetleń: 3182
 403. Przebudowa poddasza budynku remizy strażackiej łącznie z zmianą sposobu użytkowania na cele społeczno-kulturalne wsi wraz z budową wiaty w Starym Ujeździe
  Wyświetleń: 3179
 404. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.155.2013 z dnia 12.02.2013r.w sprawie sprzedazy działek budowlanych w Ujeździe na osiedlu Piaski oraz w Niezdrowicach .
  Wyświetleń: 3179
 405. Kwartalne wykonanie budżetu - rok 2017
  Wyświetleń: 3173
 406. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w latach 2014 – 2020
  Wyświetleń: 3171
 407. Zarządzenie Burmistrza o sprzedaży w przetargu lok.mieszkalnego nr 7 w budynku przy Pl. 1 Maja 13 w Ujeździe wraz z oddaniem w użytk. wiecz. gruntu
  Wyświetleń: 3164
 408. Uchwała - wzór deklaracji na podatek leśny
  Wyświetleń: 3163
 409. Zarządzenie 0050.23.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 3154
 410. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawy gruntów mienia komunalnego
  Wyświetleń: 3153
 411. sprzedaż najemcy lokalu mieszkalnego nr 37B/1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu dz. nr 635 w Ujexdzie przy ul. Traugutta 37
  Wyświetleń: 3152
 412. zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających
  Wyświetleń: 3149
 413. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych ,niezabudowanych, położonych w Ujeżdzie na osiedlu Piaski i Niezdrowicach
  Wyświetleń: 3147
 414. Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3147
 415. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK"
  Wyświetleń: 3142
 416. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3138
 417. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz działki nr 224/2 , położonej w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 3134
 418. I Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek nr 238/1 , 238/5 w Olszowej oraz dz. nr 617/1 w Starym Ujeździe
  Wyświetleń: 3123
 419. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego - Budowa zakładu produkcyjnego firmy Polmag w Olszowej.
  Wyświetleń: 3121
 420. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ujazd
  Wyświetleń: 3119
 421. łoszenie o I przetargu na lokal mieszkalny o pow. 114,80 m2 w Ujeździe przy ul. 3 Maja 19
  Wyświetleń: 3118
 422. Zarządzenie Burmistrza o sprzedaży 4 działek budowlanych niezabudowanych położonych w Ujexdzie na osiedlu Piaski
  Wyświetleń: 3118
 423. Konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych.
  Wyświetleń: 3114
 424. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3114
 425. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2016
  Wyświetleń: 3109
 426. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.198.2013 z dnia 02.09.2013r.w sparwie sprzedaży działki nr 238/5 w Olszowej oraz dz. nr 617/1 w Starym Ujeździe
  Wyświetleń: 3107
 427. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.201.2013 z dnia 12.09.2013r.w sprawie sprzedaży dz. nr 238/1 w Olszowej
  Wyświetleń: 3107
 428. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 3107
 429. Konsultacje społeczne dla projektu: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ujazd”
  Wyświetleń: 3106
 430. Zarządzenie Nr 0050.53.2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3099
 431. Konsultacje społeczne Projektu dokumentu „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 3092
 432. INFORMACJA o wydanej decyzji - Komora przeładunkowa farmaceutyczna.
  Wyświetleń: 3089
 433. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą: TARGI PANIEŃSKIE
  Wyświetleń: 3083
 434. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 4 działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową , położonych w Ujeździe na osiedlu Piaski
  Wyświetleń: 3078
 435. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Nogowczycach przy ul. Lipowej
  Wyświetleń: 3077
 436. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.173.2013 z dnia 10.05.2013r. w sparwie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu
  Wyświetleń: 3074
 437. Zarządzenie burmistrza nr 0050.214.2013 z dnia 12 listopada 2013 w sprawie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne
  Wyświetleń: 3073
 438. ZARZĄDZENIE NR 0050. 178. 2013 z dnia 11.06.2013r w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .
  Wyświetleń: 3071
 439. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2003 rok
  Wyświetleń: 3069
 440. Zarządzenie nr 0050.54.2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3068
 441. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 3 działek budowlanych położonych w Ujeździe przy ul. Krzemowej na os. Piaski
  Wyświetleń: 3064
 442. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3062
 443. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe- zaprojektuj i wybuduj.
  Wyświetleń: 3061
 444. Kwartalne wykonanie budżetu - 2016
  Wyświetleń: 3060
 445. Zarządzenie Nr 0050.5.2014 Burmistrza Ujazdu z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
  Wyświetleń: 3059
 446. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania- Produkcja eko-pelletu.
  Wyświetleń: 3058
 447. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom-szkoła-dom
  Wyświetleń: 3053
 448. Zarządzenie Burmistrza nr 0050.96.2012 z dnia 16.05.2012r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej dz. nr 312/1 w Olszowej
  Wyświetleń: 3048
 449. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3042
 450. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego - Utworzenie Parku Miniatur oraz bazy gastronomiczno-noclegowej w Olszowej
  Wyświetleń: 3042
 451. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3041
 452. ZARZĄDZENIE Burmistrza Ujazdu NR 0151/ 304 /2010 r.z dnia 07.12.2010r. w sprawie sprzedazy nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 3040
 453. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Komora przeładunkowa farmaceutyczna
  Wyświetleń: 3037
 454. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na 2016 rok
  Wyświetleń: 3034
 455. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 3032
 456. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji- Budowa zakładu produkującego firmy Polmag w Olszowej.
  Wyświetleń: 3028
 457. Ogłoszenie o terminie sesji w sprawie uchwalenia Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Olszowa
  Wyświetleń: 3026
 458. ZAPYTANIE OFERTOWE- PFU- ZAGOSPODAROWANIE RYNKU W UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 3024
 459. Obwieszczenie o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestcyji celu pu
  Wyświetleń: 3014
 460. Wyniki przetargu - Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęć wody na terenie gminy Ujazd
  Wyświetleń: 3009
 461. ZARZĄDZENIE NR 0151/170 /2009 r. BURMISTRZA UJAZDU w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .
  Wyświetleń: 3009
 462. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o sprzedaży dz nr 2351/3 o pow. 0,0182 ha położonej w Ujexdzie na os. Piaski
  Wyświetleń: 3008
 463. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 3006
 464. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 01.06.2012 r.
  Wyświetleń: 3003
 465. zarządzenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3002
 466. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu mpzp osiedla Piaski w Ujeździe.
  Wyświetleń: 3000
 467. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 3000
 468. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe na rok 2012-2014
  Wyświetleń: 2992
 469. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o sprzedazy dz. nr 1551 o pow. 0,1810 ha położonej w Ujęździe przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową
  Wyświetleń: 2988
 470. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów na Kanale Gliwickim w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 2984
 471. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa- Ujazd w m. Olszowa ul. Wiejska.
  Wyświetleń: 2982
 472. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2982
 473. PRZETARG NIEOGRANICZONY - PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STARYM UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 2981
 474. ZARZĄDZENIE NR 0151/180 /2009 r. BURMISTRZA UJAZDU w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .
  Wyświetleń: 2980
 475. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. nr 317/6 , położonej w m. Zimna Wódka
  Wyświetleń: 2978
 476. Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę materiałów i urządzeń do modernizacji ujęcia wody w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 2976
 477. I ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Olszowa w SAG o nr ewid. 30/21 i 31/9.
  Wyświetleń: 2975
 478. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.256.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych , położonych w Olszowej w SAG, które sprzedane zostaną w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2972
 479. Ogłoszenie I Przetarg Ustny Nieograniczony ba dzierżawę na cele rolne, na okres 5 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2969
 480. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Domu Spotkań wraz z zagospodarowaniem terenu w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 2967
 481. ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO
  Wyświetleń: 2965
 482. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. nr 317/3 położonej w m. Zimna Wódka
  Wyświetleń: 2962
 483. Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2959
 484. I Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych , niezabudowanych , przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz usugi
  Wyświetleń: 2956
 485. Zarządzenie 0050.98.2016
  Wyświetleń: 2956
 486. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę drogi gminnej ulicy Pięknej w Ujeździe
  Wyświetleń: 2949
 487. Zarządzenie nr 0050.211.2013 Burmistrza Ujazd w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2944
 488. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na ?Przebudowę drogi gminnej ul. Polnej w Jaryszowie?
  Wyświetleń: 2942
 489. Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie oceny oddzaiływania na środowisko w związku z przystąpieniem do sporządzenia 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2942
 490. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 105758 O kolonia wraz z budową kanalizacji burzowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1441 O Jaryszów- Zimna Wódka w Jaryszowie.
  Wyświetleń: 2941
 491. Ogłoszenie II Przetarg Ustny Nieograniczony na dzierżawę na cele rolne.
  Wyświetleń: 2938
 492. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZAD.PN.: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zimnej Wódce na potrzeby zabezpieczeń SAG w wodę pitną i ppoż. Znak spr. GT.271.3.2016
  Wyświetleń: 2933
 493. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 2931
 494. Testowa podstrona w nowym BIP
  Wyświetleń: 2926
 495. Zarządzenienie nr 0050.84.2012 Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy e formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2923
 496. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu - przewóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2922
 497. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.162.2013 z dnia 19.03.2013r w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych położonych w Ujeździe
  Wyświetleń: 2919
 498. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 23.05.2013 r.
  Wyświetleń: 2912
 499. Informacja o wydanej decyzji - Budowa zakładu produkcyjnego firmy Polmag w Olszowej
  Wyświetleń: 2911
 500. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zadaniu pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej
  Wyświetleń: 2907
 501. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę obiektu wielofunkcyjnego nw działce nr 544 w Ujeździe
  Wyświetleń: 2905
 502. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 12.06.2012 r.
  Wyświetleń: 2903
 503. Ogłoszenie I Przetarg Ustny Nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat część nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ujazd z przeznaczeniem pod posadowienie garażu.
  Wyświetleń: 2889
 504. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na: Budowę budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ujazd przy ul. Bolesława Chrobrego na dz. nr 419.
  Wyświetleń: 2888
 505. PRZETARG NIEOGRANICZONY- PALCE ZABAW I SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE
  Wyświetleń: 2888
 506. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.2.2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2886
 507. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 2885
 508. Zarządzenie nr 0050.75.2011 Burmistrza Ujazdu z dnia 19.12.2011 w sprawie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne
  Wyświetleń: 2880
 509. Zarządzenie o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Ujeździe i Jaryszowie
  Wyświetleń: 2872
 510. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Ujazd w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012-2030.
  Wyświetleń: 2871
 511. Konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2870
 512. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 2868
 513. Zarządzenie Nr 0151/173/2009r. Burmistrza Ujazdu z dnia 26 marca 2009r.
  Wyświetleń: 2868
 514. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 2866
 515. Ogłoszenie I Przetargu Ustnego Nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 2863
 516. Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęcia w Ujeździe gm. Ujazd
  Wyświetleń: 2858
 517. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 2856
 518. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2849
 519. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice.
  Wyświetleń: 2848
 520. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2846
 521. Zarządzenie Burmistrza Ujzdu w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargopwej lokalu użytkowego w Ujeździe pl. 1 Maja 11 na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 2845
 522. PRZETARG NIEOGRANICZONY - PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM DLA ZADANIA pn.:„Odprowadzenie wód burzowych w SAG Olszowa, Zimna Wódka”
  Wyświetleń: 2843
 523. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.188.2013 z dnia 31.07.2013r.w sprawie sprzedaży działki nr 617/2 w Starym Ujeździe pod ciągi pieszo-jezdne
  Wyświetleń: 2831
 524. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 2822
 525. Ogłoszenie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty wykonawcy K&K Kapica Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna
  Wyświetleń: 2821
 526. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 2819
 527. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przepompowni ścieków wraz z pozostałą infrastrukturą techniczną na terenie SAG Olszowa - Sieroniowice, Gmina Ujazd
  Wyświetleń: 2816
 528. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujzas z organizacjami pozarządowymi.
  Wyświetleń: 2816
 529. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 17.05.2013 r.
  Wyświetleń: 2813
 530. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 26.04.2013 r.
  Wyświetleń: 2804
 531. INFORMACJA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2803
 532. Zarządzenie Nr 0050.107.2016 Burmistrza Ujazdu z dnia 01 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 2803
 533. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zad.pn:„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie m. Klucz.”
  Wyświetleń: 2801
 534. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie oraz montaz 1szt. tablicy informacyjnej.
  Wyświetleń: 2799
 535. Kwartalne wykonanie budżetu - 2015
  Wyświetleń: 2796
 536. Zaproszenie do złożenia oferty na nadzór inwestorski pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2794
 537. SZACOWANIE WARTOŚCI-OBSŁUGA BANKOWA
  Wyświetleń: 2791
 538. Przetarg nieograniczony na zad.pn.:Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zimnej Wódce na potrzeby zabezpieczeń SAG w wodę pitną i ppoż
  Wyświetleń: 2783
 539. ZAPYTANIE OFERTOWE-KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTORSKI PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM DLA ZADANIA pn.:Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 2782
 540. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE PFU - REWITALIZACJA RYNKU W UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 2781
 541. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów na Kanale Gliwickim w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 2780
 542. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe zadania z zakresu pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 2776
 543. Konkurs ofert na przygotowanie dokumentacji - Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
  Wyświetleń: 2773
 544. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 2772
 545. Zmiana Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2016 r.
  Wyświetleń: 2772
 546. Zarządzenie nr 0050.100.2016 Burmistrza Ujazdu z dnia 28 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 2770
 547. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DOŻYNKI GMINNE
  Wyświetleń: 2769
 548. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu pn.: Budowa wiaty- miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nogowczyce wraz z przyłączem energetycznym.
  Wyświetleń: 2768
 549. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Przebudowa drogi gminnej nr 105774O Księży Las w Olszowej
  Wyświetleń: 2766
 550. Kominikaty o zagrożeniu upraw z dnia 04.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2765
 551. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.
  Wyświetleń: 2760
 552. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą TARGI PANIEŃSKIE organizowanej w dniu 1 CZERWCA 2014 roku na rynku w Ujeździe
  Wyświetleń: 2759
 553. Ogłoszenie burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las.
  Wyświetleń: 2755
 554. Uchwały podatkowe na 2008 rok
  Wyświetleń: 2754
 555. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2751
 556. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 2751
 557. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 2751
 558. Ogłoszenie II przetargu ustnegop nieograniczonego na sprzedaż lokalu nr 3 mieszczącego się w budynku mieszkalno-usługowym w Ujeździe przy ul. 3 Maja 19 wraz z ułamkową częścią gruntu.
  Wyświetleń: 2750
 559. Przetarg nieograniczony na zad. pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd- Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice.
  Wyświetleń: 2747
 560. Informacja o wydanej decyzji nr RG.6220.1.2013
  Wyświetleń: 2743
 561. Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej
  Wyświetleń: 2743
 562. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2736
 563. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce.
  Wyświetleń: 2736
 564. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla Piaski w Ujeździe - 2003 r.
  Wyświetleń: 2735
 565. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 2732
 566. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. nr 442 położonej w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej, st. wła. Gminy Ujazd, pod zabudowę mieszkaniową , wielorodzinną.
  Wyświetleń: 2725
 567. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. " ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK"
  Wyświetleń: 2722
 568. Ogłoszenie I przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 387 w Kluczu o pow. 0,5046 ha oraz działki budowlanej o pow. 0,0604 ha w Ujeździe przy ul. Kościuszki
  Wyświetleń: 2722
 569. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o sprzedaży dz. nr 471/1 o pow. 0,1460 ha, położonej w Niezdrowicach, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową
  Wyświetleń: 2721
 570. INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na: Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sieroniowicach i Balcarzowicach.
  Wyświetleń: 2720
 571. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2720
 572. Zarządzenie Nr 0050.274.2018 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Ujeździe przy ul. Strzeleckiej 6
  Wyświetleń: 2717
 573. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 23.04.2013 r.
  Wyświetleń: 2714
 574. Zawiadomienie nr RG.OŚ.6220.32011
  Wyświetleń: 2711
 575. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 02.07.2012 r.
  Wyświetleń: 2709
 576. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 2709
 577. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne
  Wyświetleń: 2709
 578. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn.Budowa budynku inwentarskiego - fermy brojlerów w miejscowości Klucz.
  Wyświetleń: 2709
 579. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych.
  Wyświetleń: 2706
 580. Zaproszenie do składania odert na demontaż, transport oraz utylizację materiałów azbestowych z terenu Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 2706
 581. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzcji - Budowa kanalziacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki.`
  Wyświetleń: 2705
 582. Zarządzenie Burmistzra Ujazdu Nr 0050.237.2014 z dnia 27.03.2014r. w sprawie sprzedaży dz. nr 224/2 położonej w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 2704
 583. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 15.04.2013 r.
  Wyświetleń: 2698
 584. Informacja o wyborze oferty konkursu wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2692
 585. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do wglądu do publicznego projektu MPZP dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las.
  Wyświetleń: 2690
 586. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2690
 587. Zawiadomienie stron o wydanym postanowieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki.
  Wyświetleń: 2684
 588. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 08.03.2013 r.
  Wyświetleń: 2683
 589. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
  Wyświetleń: 2682
 590. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego- Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1.
  Wyświetleń: 2682
 591. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzcji - Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1
  Wyświetleń: 2680
 592. Informacja o wynikach konkursu na realizację zadań - usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych
  Wyświetleń: 2679
 593. Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 2679
 594. Zmiana mpzp w gminie Ujazd dla części terenów wsi OLSZOWA - 2008 r.
  Wyświetleń: 2677
 595. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DNI ZIEMI UJAZDOWSKIEJ 09-10 lipca 2011
  Wyświetleń: 2676
 596. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla części terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa.
  Wyświetleń: 2675
 597. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. Regulacja koryta rzeki Jordan w km 1+090 - 2+250 Gmina Ujazd
  Wyświetleń: 2670
 598. Ogłoszenie konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z Organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2669
 599. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 08.07.2013 r.
  Wyświetleń: 2668
 600. Informacja w sprawie rostrzygnięcia konkursu na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
  Wyświetleń: 2659
 601. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 05.10.2012 r.
  Wyświetleń: 2659
 602. Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych niezabudowanych nr 2246/6 i 2374/2 połozonych w Ujeździe przy ul. Bursztynowej
  Wyświetleń: 2658
 603. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Produkcja eko-pelletu.
  Wyświetleń: 2656
 604. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą TARGI PANIEŃSKIE
  Wyświetleń: 2654
 605. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy planerowej DNI ZIEMI UJAZDOWSKIEJ
  Wyświetleń: 2653
 606. Nabór ofert w zakresie obsługi gastronomiczno-handlowej na 2-dniowy festyn w Ujeździe - DNI PARTNERSTWA UJAZD-BRIDLICNA
  Wyświetleń: 2650
 607. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce.
  Wyświetleń: 2646
 608. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce.
  Wyświetleń: 2644
 609. Zaproszenie do złożenia oferty na zamieszczenie w prasie lokalnej ogłoszenia promującego projekt pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 2644
 610. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 21.09.2012 r.
  Wyświetleń: 2642
 611. Zaproszenie do złożenia oferty na nadzór inwestorski w zadaniu Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 2641
 612. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 10.06.2013 r.
  Wyświetleń: 2640
 613. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki
  Wyświetleń: 2639
 614. Zwolnienia od podatku dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 2637
 615. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrznnego dla obszarów SAG, uchwała z dnia 09 listopada 2007r.
  Wyświetleń: 2634
 616. Informacja o wydanej decyzji środowiskowej- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa-Ujazd w m. Olszowa ul. Wiejska
  Wyświetleń: 2633
 617. Ogłoszenie o uzupełniającym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2630
 618. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa oleju opałowego dla placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Ujazd na rok 2013-2014
  Wyświetleń: 2628
 619. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą DOŻYNKI GMINNE 04 września 2011
  Wyświetleń: 2626
 620. obwieszczenie RDOŚ w Katowicach
  Wyświetleń: 2625
 621. Informacja o wydanej decyzji- Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd - odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 2624
 622. Informacja o wydanej decyzji o zmianie decyzji Nr RG.6220.5.2011 z dnia 3 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 2622
 623. Informacja o wykluczeniu oraz odrzuceniu ofert w postępowaniu pn Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
  Wyświetleń: 2621
 624. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.4.2012
  Wyświetleń: 2618
 625. Informacja o wydanej decyzji - Utworzenie Parku Miniatur oraz bazy gastronomiczno-noclegowej w Olszowej.
  Wyświetleń: 2611
 626. PRZETARG NIEOGRANICZONY- PSP W SIERONIOWICACH
  Wyświetleń: 2611
 627. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 2607
 628. Informacja o wydanej decyzji - Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istnejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw w miejscwości Olszowa-Księży Las
  Wyświetleń: 2607
 629. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa wrejonie przysiółka Księży Las.
  Wyświetleń: 2607
 630. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego dot. wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa ronda wraz z infrastrukturą techniczą na terenie KSSE w Ujeździe
  Wyświetleń: 2606
 631. Ogłoszenie I Przetarg Ustny Nieograniczony na dzierżawę części działki pod garaże oraz pod komercyjną działalność gospodarczą, na okres 5 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2605
 632. Zarządzenie NR 0050.173.2016 Burmistrza Ujazdu z dnia 5.12.2016 w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2602
 633. Informacja o wydanej decyzji o zmianie decyzji Nr RG.6220.5.2011 z dnia 3 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 2601
 634. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 2601
 635. OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2599
 636. Informacja o wydanej decyzji - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki.
  Wyświetleń: 2597
 637. Zarządzenie 0050.245.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2590
 638. Informacja o wydanej decyzji- Budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych w Olszowej, gm. Ujazd.
  Wyświetleń: 2585
 639. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2584
 640. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia-RG.OŚ.6220.6.2011 z dnia 7 października 2011r.
  Wyświetleń: 2584
 641. ZAPYTANIE OFERTOWE-GT.042.8.2018.2019
  Wyświetleń: 2579
 642. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2575
 643. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu 0050.198.2017 z dnia 27.03.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia wniosków złożonych w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 roku
  Wyświetleń: 2570
 644. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 16.07.2012 r.
  Wyświetleń: 2568
 645. ZAPYTANIE OFERTOWE-SWI WRAZ Z WNIOSKIEM APLIKACYJNYM-ODPROW.WÓD BURZOWYCH W SAG OLSZOWA I ZIMNA WÓDKA
  Wyświetleń: 2567
 646. informacja o odrzuceniu oferty w postępowaniu przetargowym pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2566
 647. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa.
  Wyświetleń: 2566
 648. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2566
 649. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o II przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 17.11.2021 r.
  Wyświetleń: 2565
 650. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia RG.OŚ.6220.7.2011
  Wyświetleń: 2564
 651. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 9 grudnia 2014 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2563
 652. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DOŻYNKI GMINNE, organizowanej w dniu 07 września 2014 roku w Ujeździe
  Wyświetleń: 2559
 653. Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 2556
 654. Zarządzenie Nr 0050.297.2014 Burmistrza Ujazdu z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
  Wyświetleń: 2554
 655. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzieżawy
  Wyświetleń: 2553
 656. PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2020 R.
  Wyświetleń: 2552
 657. ZAWIADOMIENIE stron o wydanym postanowieniu- Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw.
  Wyświetleń: 2550
 658. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.158.2016 z dnia 2 listopada 2016r, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym, położonych w m. Zimna Wódka
  Wyświetleń: 2548
 659. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 5 grudnia 2016 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2545
 660. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia- Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów śceków dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2545
 661. ZAPYTANIE OFERTOWE-OPRACOWANIE SWI WRAZ Z WNIOSKIEM APLIKACYJNYM O DOFINANSOWANIE I FORMULARZEM ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
  Wyświetleń: 2537
 662. Wynik rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 16 grudnia 2014 roku na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2531
 663. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 2529
 664. ogłoszenie I przetargu na sprzedaż lok. mieszkalnego nr 7 miesczącego się w budynku w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu
  Wyświetleń: 2528
 665. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2528
 666. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 2528
 667. Informacja o wyborze wykonawcy Studium wykonalności projektu pn. Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd i budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe ? odnawialne źródła energii pompy ciepła
  Wyświetleń: 2527
 668. Unieważnienie postępowania na przygotowanie kompleksowych SIWZ w zwiazku z zadaniem pn. Modernizacja boiska sprotowego w Ujeździe wraz z rozbudowa infrastruktury towrzyszącej.
  Wyświetleń: 2525
 669. Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kompletem uzgodnień i decyzji do uzyskania pozwolenia na budowę projektu pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2517
 670. Informacja o wydanej decyzji - Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1.
  Wyświetleń: 2516
 671. Informacja o wydanej decyzji -Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2516
 672. Informacja o wydanej decyzji pn. Produkcja eko-pelletu w miejscowości Sierobiowice.
  Wyświetleń: 2513
 673. Zawiadomienie RG.OŚ.6220.2.2011 Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw
  Wyświetleń: 2512
 674. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd.
  Wyświetleń: 2508
 675. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia- Produkcja eko-pelletu w Sieroniowicach.
  Wyświetleń: 2507
 676. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 19.06.2013 r., 20.06.2013 r., 25.06.2013 r.
  Wyświetleń: 2499
 677. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 2011-2032.
  Wyświetleń: 2499
 678. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 05.06.2013 r.
  Wyświetleń: 2497
 679. Raport o stanie Gminy za 2019 rok
  Wyświetleń: 2487
 680. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.196.2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego, w roku szkolnym 2017/2018, uczniom obecnych klas szóstych szkół podstawowych w Jaryszowie i Olszowej.
  Wyświetleń: 2481
 681. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
  Wyświetleń: 2477
 682. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
  Wyświetleń: 2476
 683. Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów
  Wyświetleń: 2476
 684. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.2.2013 z dnia 16 października 2013 r.
  Wyświetleń: 2472
 685. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na obsługę gastronomiczną imprezy pod nazwą: „TARGI PANIEŃSKIE„ organizowanej w dniu 21 MAJA 2017 roku na Rynku Miasta w Ujeździe
  Wyświetleń: 2472
 686. ZAPYTANIE OFERTOWE - OBSŁUGA BANKOWA
  Wyświetleń: 2467
 687. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu ochrocny i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2464
 688. OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2463
 689. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa.
  Wyświetleń: 2457
 690. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowie stacji obsługi samochodów ciężarowych w Olszowej, gm. Ujazd?
  Wyświetleń: 2457
 691. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.4.2013 z dnia 7 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 2456
 692. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów SAG, uchwała z dnia 01 sierpnia 2006 r.
  Wyświetleń: 2455
 693. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na obsługę gastronomiczną Dożynek Gminnych w Ujeździe w dniu 10 września 2017 r.
  Wyświetleń: 2455
 694. Zaproszenie do złożenia oferty na zamieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu realizacji projektu: Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd- odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 2455
 695. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 2448
 696. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DOŻYNKI GMINNE, organizowanej w dniu 13 września 2015 roku w Ujeździe - w zamian za wyłączność na obsługę gastronomiczną.
  Wyświetleń: 2445
 697. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2018
  Wyświetleń: 2444
 698. Wyniki konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 roku
  Wyświetleń: 2442
 699. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd -odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 2441
 700. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego- Przebudowa dróg leśnych odcienek I km 0+000 do km 1+430, odcienek II km 0+000 do km 0+450 w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 2441
 701. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Regulacja koryta rzeki Jordan w km 1+090 - 2+250 Gmina Ujazd
  Wyświetleń: 2439
 702. VIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 2438
 703. Zaproszenie do złożenia oferty na projekt, wykonanie oraz montaż 3 szt. tablic pamiątkowych w ramach projektu pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 2438
 704. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą: „TARGI PANIEŃSKIE" organizowanej w dniu 22 MAJA 2016 roku na rynku w Ujeździe
  Wyświetleń: 2436
 705. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie 2 szt. tabliczek pamiątkowych w ramach projektu pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2435
 706. OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO
  Wyświetleń: 2431
 707. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej składającej się z 2 działek tj. dz. nr 1690/1 o pow. 0,4995 ha oraz dz. nr 1690/4 o pow. 1,7620 ha połozonej w Ujeździe przy ul. Okrzei 6.
  Wyświetleń: 2424
 708. OBWIESZCZENIE o opracowaniu projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 2011-2032 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu
  Wyświetleń: 2419
 709. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 grudnia 2017 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2414
 710. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 2412
 711. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 05 grudnia 2016 roku na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2410
 712. Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 2407
 713. Obwieszczenie wydania decyzji na wycinkę drzew wzdłóż rzeki Kłodnica
  Wyświetleń: 2403
 714. Informacja o wyborze w zad. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd- Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice.
  Wyświetleń: 2393
 715. Zarządzenie Nr 0050.267.2014 z dnia 30.07.2014 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2, mieszczącego się w budynku przy Pl. 1 Maja 15 w Ujeździe oraz oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu .
  Wyświetleń: 2389
 716. ZAPYTANIE OFERTOWE-DORADZTWO TECHNICZNE
  Wyświetleń: 2382
 717. Interpelacje i zapytania 2018-2023
  Wyświetleń: 2373
 718. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu 0050.194.2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 roku
  Wyświetleń: 2368
 719. PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” Etap II - ODBUDOWA ZDEGRADOWANEGO STAWU W STARYM UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 2361
 720. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu ochrony środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”
  Wyświetleń: 2343
 721. Otwarty nabór partnera - REWITALIZACJA
  Wyświetleń: 2337
 722. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w północnej części wsi Sieroniowice”
  Wyświetleń: 2326
 723. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w spr. sprzedaży w formie bezprz. lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku mieszkalnym w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu na rzecznajemcy lokalu
  Wyświetleń: 2326
 724. Konkurs na opracowanie studium wykonalności - Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd i budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe ? odnawialne źródła energii pompy ciepła
  Wyświetleń: 2324
 725. Zaproszenie do złożenia oferty na projekt, wykonanie oraz montaż 1szt. tablicy pamiątkowej w ramach projektu pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2320
 726. Zarządzenie Burmistrza w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów
  Wyświetleń: 2320
 727. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego dla MGODK w Ujeździe
  Wyświetleń: 2318
 728. PRZETARG NIEOGRANICZONY - NADZÓR - Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe
  Wyświetleń: 2317
 729. Projekt planu zrównoważonego transportu zbiorowego dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI"
  Wyświetleń: 2314
 730. Informacja rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 grudnia 2014 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2309
 731. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 4 grudnia 2015 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2308
 732. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2308
 733. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych
  Wyświetleń: 2305
 734. ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 , o pow. 20,10m2 wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntudz. nr 635 oraz 2 działek budowlanych położonych na Piaskach w Ujeździe
  Wyświetleń: 2304
 735. Informacja o odrzuceniu oferty w postępowaniu przetargowym pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2298
 736. Ogłoszenie o II Przetargu Ustnym Nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, mieszczącego się w budynku mieszkalno-usługowym, w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13 wraz z oddaniem w uż. wieczyste 238/10000 części działek nr 518, 519, 520, 521, 522
  Wyświetleń: 2290
 737. Przetarg nieograniczony- Budowa drogi ul. Zapłotnej oraz przebudowa ul. Wiejskiej w Olszowej
  Wyświetleń: 2290
 738. ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI
  Wyświetleń: 2282
 739. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetragu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa poddasza budynku remizy strażackiej łącznie z zmianą sposobu użytkowania na cele społeczno-kulturalne wsi wraz z budową wiaty w Starym Ujeździe
  Wyświetleń: 2274
 740. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa ronda wraz z infrastrukturą techniczną na terenie KSSE w Ujeździe
  Wyświetleń: 2274
 741. ZARZĄDZENIE NR 0151/242/2010 r. BURMISTRZA UJAZDU w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste dz. nr 548/1 pod garaż wraz z 193/1000 częściami dz. nr 548/8- plac manewrowy położonych w Ujeździe
  Wyświetleń: 2263
 742. PRZETARG NIEOGRANICZONY- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodnosci biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn; Etap I -Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe
  Wyświetleń: 2262
 743. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 600 kW oraz odcinka przyłączeniowej linii elektroenergetycznej na działce nr 305/5; położonej w Księżym Lesie, obręb Olszowa, k.m. 4
  Wyświetleń: 2259
 744. PRZETARG NIEOGRANICZONY- NADZÓR- Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 2253
 745. Raport o stanie Gminy za 2018 rok
  Wyświetleń: 2250
 746. Zarządzenie Nr 0050.96.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 2250
 747. ZAPYTANIE OFERTOWE-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
  Wyświetleń: 2247
 748. Ogłoszenie Związku Powiatowo - Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 17 października 2017
  Wyświetleń: 2245
 749. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych w 2016r
  Wyświetleń: 2244
 750. Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2243
 751. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA-opracowanie PFU dla poprawy gospodarki wodnej w miejscowości Ujazd
  Wyświetleń: 2236
 752. PRZETARG NIEOGRANICZONY- PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W JARYSZOWIE-UL.STAWOWA
  Wyświetleń: 2217
 753. ZAPYTANIE OFERTOWE - Na opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę nowych siłowni zewnętrznych i placów zabaw oraz modernizację istniejących placów zabaw polegających na doposażeniu ich w nowe urządzenia i urządzenia siłow
  Wyświetleń: 2217
 754. ZAPYTANIE OFERTOWE- OPRACOWANIE PFU-GT.7011.3.2019
  Wyświetleń: 2217
 755. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia Nr RG.6220.2.2014
  Wyświetleń: 2212
 756. Burmistrz Ujazdu Ogłasza I Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku przy Pl. 1 Maja 13 w Ujeździe o pow. 53m2 wraz z oddaniem w użyt. wiecz.ułamk. części gruntu działek nr 518, 519, 520, 521,522
  Wyświetleń: 2205
 757. Zarządzenie Nr 0050.98.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-11-2019
  Wyświetleń: 2196
 758. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjnego z przylegającą do niego częścią socjalno-biurową, parkingu na samochody osobowe oraz zjazdu z drogi gminnej -dz. 312/2 na dz. 319 w miejscowości Olszowa.
  Wyświetleń: 2195
 759. Zapytanie ofertowe - Budowa siłowni zewnętrznej dla seniorów w ramach projektu pn. "Ujazd gmina przyjazna seniorom"
  Wyświetleń: 2192
 760. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego z dnia 12.10.2017 r.
  Wyświetleń: 2190
 761. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.3.2013 z dnia 05.02.2014r.
  Wyświetleń: 2189
 762. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2189
 763. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu uchwały Nr XL.226.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 2186
 764. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2186
 765. Ogłoszenie konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013
  Wyświetleń: 2181
 766. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadania pn. Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd. 22.08.2013r.
  Wyświetleń: 2181
 767. Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowania przetargowym pn Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 2176
 768. Burmistrz Ujazdu Ogłasza II Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż lokalu miesz. nr 7, mieszczącego się w budynku przy Pl. 1 Maja 13 , wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części działki nr 518, 519, 520, 521, 522-UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 2169
 769. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw w miejscowości Olszowa - Księży Las 1
  Wyświetleń: 2167
 770. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie warsztatu blacharskiego dla samochodów osobowych na działce nr 22 położonej w Balcarzowicach, gm. Ujazd
  Wyświetleń: 2166
 771. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru SAG obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice z dnia 29.01.2018 oraz Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Opolskiego z dn 27.02.2018 stwierdzającego nieważność w części w/w planu
  Wyświetleń: 2156
 772. PRZETARG NIEOGRANICZONY-Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 2155
 773. Wynik rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2011 roku na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2152
 774. Zarządzenie nr 0050.1.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-11-2018r.
  Wyświetleń: 2149
 775. Informacja o nowych formularzach na podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 2141
 776. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjnego z przylegającą do niego częścią socjalno-biurową, parkingu na samochody osobowe oraz zjazdu z drogi gminnej -dz. 312/2 na dz. 319 w miejscowości Olszowa.
  Wyświetleń: 2133
 777. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi gminnej dojazdowej do studni wodociągowych w Ujeździe
  Wyświetleń: 2130
 778. Ogłoszenie o II Przetargu Ustnym Nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, mieszczącego się w budynku mieszkalno-usługowym, w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13 wraz z oddaniem w uż. wieczyste 238/10000 części działek nr 518, 519, 520, 521, 522
  Wyświetleń: 2125
 779. Zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie kompleksowych SIWZ w zwiazku z zadaniem pn. Modernizacja boiska sprotowego w Ujeździe wraz z rozbudowa infrastruktury towrzyszącej.
  Wyświetleń: 2107
 780. INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę drogi gminnej nr 105785O w Strefie Aktywności Gospodarczej obręb Zimna Wódka, gmina UjazdNumer ogłoszenia w BZP 135764 - 2012, data zamieszczenia 27.04.2012
  Wyświetleń: 2101
 781. STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy UJAZD - 2008 r.
  Wyświetleń: 2100
 782. Zaproszenie do złożenia oferty na druk ulotki informacyjnej wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, na potrzeby promocji projektu pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2100
 783. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o sprzedazy w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalneg nr 13/4 mieszczące się w budynku mieszkalno-usługowym w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13-16 wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste ułamkowej cześci gruntu
  Wyświetleń: 2100
 784. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 2093
 785. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu uchwały Nr XLIV.251.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 11 września 2014r. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa
  Wyświetleń: 2092
 786. ROZEZNANIE RYNKU NA OPRACOWANIE SWI
  Wyświetleń: 2092
 787. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część wsi Sieroniowice z dnia 28.12.2017 oraz Rozstrzygnięce Nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 02.02.2018 stwierdzające nieważność w części w/w planu
  Wyświetleń: 2089
 788. Burmistrz Ujazdu serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest „Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi"
  Wyświetleń: 2059
 789. Uchwała Nr II.11.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 2053
 790. Uchwała Nr XXIV.185.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 2048
 791. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o terminie naboru kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Gminy w Ujeździe oraz o zasadach i terminie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2044
 792. Otwarty nabór Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności biologicznej gminy Ujazd”
  Wyświetleń: 2044
 793. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie oraz montaż 4 szt. tablic informacyjnych w ramach promocji projektu: Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd- odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 2043
 794. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia ? usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych w 2014 rok
  Wyświetleń: 2042
 795. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na obsługę gastronomiczną imprezy pod nazwą: „TARGI PANIEŃSKIE„ organizowanej w dniu 20 MAJA 2018 roku na Rynku Miasta w Ujeździe w zamian za wyłączność
  Wyświetleń: 2036
 796. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia ? usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych
  Wyświetleń: 2031
 797. Sprawozdania finansowe ZGKIM za 2018 rok
  Wyświetleń: 2024
 798. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA-RPO WO 2001-2020 DZ.2.2.1 - SWI WRAZ Z WNIOSKIEM APLIKACYJNYM - ODPROWADZENIE WÓD BURZOWYCH W SAG OLSZOWA I ZIMNA WÓDKA
  Wyświetleń: 2024
 799. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe
  Wyświetleń: 2023
 800. PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 2017
 801. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie oraz montaż 4 szt. tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu: Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd- odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 2017
 802. Zarządzenie Nr 0050.123.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-01-2020
  Wyświetleń: 2013
 803. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28 listopada 2017 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2006
 804. Uchwała Nr II.12.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1997
 805. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1994
 806. Zarządzenie Nr 0050.118.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-01-2020
  Wyświetleń: 1986
 807. Zarządzenie Nr 0050.124.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-01-2020
  Wyświetleń: 1976
 808. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 1975
 809. Zarządzenie Nr 0050.125.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-01-2020
  Wyświetleń: 1971
 810. Zarządzenie Nr 0050.127.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-01-2020
  Wyświetleń: 1971
 811. Uchwała Nr II.14.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1970
 812. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Przebudowa drogi gminnej nr 105734 O ul. Jaryszowska w m. Zimna Wódka
  Wyświetleń: 1963
 813. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r zadania z zakresu pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 1958
 814. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.89.2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Ujazd
  Wyświetleń: 1953
 815. XV Sesja RM
  Wyświetleń: 1939
 816. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi publicznej nr 10576O, na północ od ul. Europejskiej, wraz z infrast. tech. na terenie KSSE w Ujeździe
  Wyświetleń: 1936
 817. Zawiadomienie o wszęciu postępowania
  Wyświetleń: 1932
 818. Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-11-2018
  Wyświetleń: 1923
 819. Rejestr Instytucji Kultury Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1922
 820. Zarządzenie Nr 0050.64.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-08-2019
  Wyświetleń: 1915
 821. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1913
 822. Zarządzenie Nr 0050.129.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-02-2020
  Wyświetleń: 1912
 823. Uchwała Nr II.8.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1909
 824. Plan postępowań
  Wyświetleń: 1906
 825. Uchwała Nr II.9.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1902
 826. Uchwała Nr II.15.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1900
 827. Zarządzenie Nr 0050.126.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-01-2020
  Wyświetleń: 1893
 828. Uchwała Nr II.10.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1882
 829. Zarządzenie Nr 0050.131.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-03-2020
  Wyświetleń: 1878
 830. Zarządzenie Nr 0050.3.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-11-2018
  Wyświetleń: 1877
 831. Informacja o wyniku przetargu na działkę nr 2396 w Ujeździe
  Wyświetleń: 1876
 832. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok
  Wyświetleń: 1876
 833. Przetarg nieograniczony - Odwiercenie studni głębinowych w m. Ujazd, Sieroniowice i Zimna Wódka
  Wyświetleń: 1872
 834. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1871
 835. Wyniki przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem części lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 1871
 836. Zarządzenie Nr 0050.110.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-12-2019
  Wyświetleń: 1870
 837. XVII Sesja RM
  Wyświetleń: 1868
 838. Uchwała Nr II.7.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1867
 839. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2019 rok
  Wyświetleń: 1866
 840. Zarządzenie Nr 0050.128.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-02-2020
  Wyświetleń: 1851
 841. Zarządzenie Nr 0050.47.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-04-2019
  Wyświetleń: 1850
 842. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu dot. kosultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2023
  Wyświetleń: 1849
 843. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego pod działalność rehabilitacyjną
  Wyświetleń: 1848
 844. IX Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1844
 845. Uchwała Nr II.13.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1844
 846. Uchwała Nr II.16.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1844
 847. Obwieszczenie Wojewody ws obwodnicy
  Wyświetleń: 1843
 848. Zarządzenie Nr 0050.60.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-07-2019
  Wyświetleń: 1841
 849. XIV Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1832
 850. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.239.2021 z dnia 27.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1832
 851. Zarządzenie Nr 0050.172.2020 Burmistrz Ujazdu z dnia 15-09-2020
  Wyświetleń: 1832
 852. Zarządzenie Nr 0050.52.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-05-2019
  Wyświetleń: 1825
 853. Przetarg nieograniczony (II postępowanie)- „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” Etap I - Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe
  Wyświetleń: 1823
 854. Zarządzenie Nr 0050.48.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-04-2019
  Wyświetleń: 1823
 855. Zarządzenie Nr 0050.35.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-03-2019
  Wyświetleń: 1822
 856. Zarządzenie Nr 0050.122.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 13-01-2020
  Wyświetleń: 1810
 857. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd w organizacjami pozarządowymi na rok 2020
  Wyświetleń: 1808
 858. Zarządzenie Nr 0050.50.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-05-2019
  Wyświetleń: 1806
 859. Zawiadomienie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 1805
 860. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2016 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1804
 861. Zarządzenie Nr 0050.53.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-05-2019
  Wyświetleń: 1802
 862. Zarządzenie Nr 0050.2.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-11-2018
  Wyświetleń: 1790
 863. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych w 2018r
  Wyświetleń: 1787
 864. Zarządzenie Nr 0050.61.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-07-2019
  Wyświetleń: 1787
 865. Decyzja ZRiD
  Wyświetleń: 1785
 866. Zarządzenie Nr 0050.49.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-04-2019
  Wyświetleń: 1782
 867. Zarządzenie Nr 0050.74.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-09-2019 w
  Wyświetleń: 1777
 868. XII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1776
 869. Zarządzenie Nr 0050.130.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-03-2020
  Wyświetleń: 1775
 870. Zarządzenie Nr 0050.59.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-06-2019
  Wyświetleń: 1774
 871. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego dot. wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi publicznej nr 105786O, na północ od ul. Europejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie KSSE w Ujeździe
  Wyświetleń: 1773
 872. Zarządzenie Nr 0050.44.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-04-2019 w
  Wyświetleń: 1771
 873. Zarządzenie Nr 0050.38.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-03-2019 w
  Wyświetleń: 1770
 874. Zarządzenie Nr 0050.36.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-03-2019 w
  Wyświetleń: 1768
 875. Zarządzenie Nr 0050.91.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-11-2019
  Wyświetleń: 1768
 876. Strategia Rozowju Gminy Ujazd na lata 2015-2025
  Wyświetleń: 1765
 877. Zarządzenie Nr 0050.13.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-12-2018
  Wyświetleń: 1765
 878. X Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1762
 879. Zarządzenie Nr 0050.84.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-10-2019
  Wyświetleń: 1762
 880. Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe
  Wyświetleń: 1761
 881. Zarządzenie Nr 0050.58.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-06-2019
  Wyświetleń: 1760
 882. Zarządzenie nr 0050.259.2021 z 30.07.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonej w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 1756
 883. Zarządzenie Nr 0050.14.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-12-2018
  Wyświetleń: 1755
 884. Zarządzenie Nr 0050.109.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-12-2019
  Wyświetleń: 1752
 885. Zarządzenie Nr 0050.117.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-12-2019
  Wyświetleń: 1752
 886. Zarządzenie Nr 0050.83.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-10-2019 w
  Wyświetleń: 1752
 887. Zarządzenie Nr 0050.34.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2019 w
  Wyświetleń: 1751
 888. Zarządzenie Nr 0050.54.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-05-2019
  Wyświetleń: 1751
 889. Zarządzenie Nr 0050.8.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-12-2018
  Wyświetleń: 1751
 890. Zarządzenie Nr 0050.111.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-12-2019
  Wyświetleń: 1746
 891. Zarządzenie Nr 0050.69.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-08-2019 w
  Wyświetleń: 1746
 892. Uchwała Nr IV.35.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1737
 893. Zarządzenie Nr 0050.116.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-12-2019
  Wyświetleń: 1735
 894. Zarządzenie Nr 0050.6.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-12-2018
  Wyświetleń: 1735
 895. Zarządzenie Nr 0050.5.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-11-2018
  Wyświetleń: 1727
 896. Uchwała Nr III.27.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1726
 897. Zarządzenie Nr 0050.72.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-09-2019
  Wyświetleń: 1726
 898. Raport o stanie Gminy za 2020 rok
  Wyświetleń: 1725
 899. Uchwała Nr IV.29.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1725
 900. Zarządzenie nr 0050.101.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-11-2019r.
  Wyświetleń: 1724
 901. Uchwała Nr IV.34.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1723
 902. Zarządzenie Nr 0050.151.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-06-2020
  Wyświetleń: 1722
 903. Zarządzenie Nr 0050.18.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-01-2019 w
  Wyświetleń: 1721
 904. Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-12-2019
  Wyświetleń: 1718
 905. Uchwała Nr III.28.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1717
 906. XVI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1717
 907. Zarządzenie Nr 0050.73.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-09-2019
  Wyświetleń: 1717
 908. Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-12-2018
  Wyświetleń: 1716
 909. Zarządzenie Nr 0050.79.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-10-2019
  Wyświetleń: 1715
 910. Zarządzenie Nr 0050.113.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-12-2019
  Wyświetleń: 1708
 911. Zarządzenie Nr 0050.76.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-09-2019
  Wyświetleń: 1705
 912. Zarządzenie Nr 0050.89.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 06-11-2019
  Wyświetleń: 1703
 913. Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 1701
 914. Zarządzenie Nr 0050.15.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1700
 915. Wybory Samorządowe 2024
  Wyświetleń: 1699
 916. Uchwała Nr III.19.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1698
 917. Uchwała Nr III.26.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1698
 918. Zarządzenie Nr 0050.120.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-01-2020
  Wyświetleń: 1694
 919. Zarządzenie Nr 0050.16.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2018
  Wyświetleń: 1689
 920. Zarządzenie Nr 0050.67.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-08-2019
  Wyświetleń: 1685
 921. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1684
 922. Zarządzenie Nr 0050.156.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-06-2020
  Wyświetleń: 1683
 923. Zarządzenie Nr 0050.5a.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-11-2018
  Wyświetleń: 1683
 924. Zarządzenie Nr 0050.85.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-10-2019
  Wyświetleń: 1680
 925. Uchwała nr III.23.2018 z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1679
 926. Uchwała Nr IV.33.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1679
 927. Harmonogram postępowania rekrutaryjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 201812019 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Ujazd
  Wyświetleń: 1678
 928. Uchwała Nr IV.32.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1677
 929. Zarządzenie Nr 0050.63.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-08-2019
  Wyświetleń: 1677
 930. Zapytanie ofertowe - Drugi etap budowy wiaty przy domu spotkań w Zimnej Wódce dz. nr 663
  Wyświetleń: 1675
 931. Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-12-2018
  Wyświetleń: 1674
 932. Zarządzenie Nr 0050.66.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-08-2019
  Wyświetleń: 1673
 933. Zarządzenie Nr 0050.86.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-10-2010
  Wyświetleń: 1669
 934. XIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1668
 935. Zarządzenie Nr 0050.62.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-08-2019
  Wyświetleń: 1668
 936. Zarządzenie Nr 0050.46.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-04-2019
  Wyświetleń: 1665
 937. Zarządzenie Nr 0050.9.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-12-2018
  Wyświetleń: 1665
 938. Zarządzenie Nr 0050.45.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-04-2019
  Wyświetleń: 1664
 939. Zarządzenie Nr 0050.65.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-08-2019
  Wyświetleń: 1664
 940. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych w 2017r
  Wyświetleń: 1656
 941. XVIII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1655
 942. Uchwała Nr III.20.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1653
 943. Uchwała Nr IV.31.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1652
 944. Uchwała Nr II.17.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1651
 945. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1649
 946. Zarządzenie Nr 0050.157.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2020
  Wyświetleń: 1648
 947. Zarządzenie Nr 0050.153.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 1645
 948. Zarządzenie Nr 0050.33.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-02-2019
  Wyświetleń: 1645
 949. Zarządzenie Nr 0050.97.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 1645
 950. Zarządzenie Nr 0050.90.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 06-11-2019 w
  Wyświetleń: 1644
 951. Uchwała Nr I.1.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-11-2018
  Wyświetleń: 1642
 952. Zarządzenie Nr 0050.11.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-12-2018
  Wyświetleń: 1640
 953. Zarządzenie Nr 0050.43.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-04-2019
  Wyświetleń: 1639
 954. Zarządzenie Nr 0050.92.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-11-2019
  Wyświetleń: 1639
 955. Uchwała Nr XXV.187.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020
  Wyświetleń: 1638
 956. Zarządzenie Nr 0050.51.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-05-2019
  Wyświetleń: 1638
 957. Uchwała Nr II.18.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1637
 958. Zarządzenie Nr 0050.158.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2020
  Wyświetleń: 1637
 959. Zarządzenie Nr 0050.57.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-06-2019
  Wyświetleń: 1637
 960. Zarządzenie Nr 0050.87.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-10-2019
  Wyświetleń: 1637
 961. Uchwała Nr II.6.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1636
 962. Zarządzenie Nr 0050.7.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-12-2018
  Wyświetleń: 1635
 963. Uchwała Nr I.2.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-11-2018
  Wyświetleń: 1634
 964. Uchwała Nr III.21.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1634
 965. Zarządzenie Nr 0050.155.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-06-2020
  Wyświetleń: 1633
 966. Zarządzenie Nr 0050.80.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-10-2019 w
  Wyświetleń: 1633
 967. Zarządzenie Nr 0050.31.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 1629
 968. Zarządzenie Nr 0050.82.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-10-2019
  Wyświetleń: 1626
 969. Zarządzenie Nr 0050.71.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-08-2019 w
  Wyświetleń: 1625
 970. Zarządzenie Nr 0050.78.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2019
  Wyświetleń: 1625
 971. Zarządzenie Nr 0050.114.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2019
  Wyświetleń: 1623
 972. Zarządzenie Nr 0050.154.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-06-2020
  Wyświetleń: 1620
 973. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1620
 974. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1619
 975. Uchwała Nr III.22.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1619
 976. Zarządzenie Nr 0050.55.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-05-2019
  Wyświetleń: 1616
 977. Zarządzenie Nr 0050.56.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-06-2002
  Wyświetleń: 1616
 978. Uchwała Nr XXV.189.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020
  Wyświetleń: 1615
 979. Uchwała Nr I.3.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-11-2018
  Wyświetleń: 1614
 980. Zarządzenie Nr 0050.88.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-11-2019
  Wyświetleń: 1612
 981. Uchwała Nr IV.30.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1610
 982. Zarządzenie Nr 0050.152.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-06-2020
  Wyświetleń: 1609
 983. Zarządzenie Nr 0050.159.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-07-2020
  Wyświetleń: 1609
 984. Zarządzenie Nr 0050.95.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 1609
 985. Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 14.08.2020 r. na działki 2393 i część działki 2392
  Wyświetleń: 1602
 986. Zarządzenie Nr 0050.37.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-03-2019
  Wyświetleń: 1602
 987. Zarządzenie Nr 0050.70.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-08-2019 w
  Wyświetleń: 1602
 988. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA-NADZÓR-RYNEK W UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 1596
 989. Zarządzenie Nr 0050.104.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-12-2019
  Wyświetleń: 1596
 990. Zarządzenie Nr 0050.112.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-12-2019
  Wyświetleń: 1596
 991. Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 23.08.2021 r. dla dz. 2420
  Wyświetleń: 1595
 992. Zarządzenie Nr 0050.115.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2019
  Wyświetleń: 1589
 993. Zarządzenie Nr 0050.149.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-06-2020
  Wyświetleń: 1589
 994. Zarządzenie Nr 0050.98.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-11-2019
  Wyświetleń: 1587
 995. Zapytanie ofertowe na "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1586
 996. XIX Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1579
 997. Zarządzenie Nr 0050.138.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-04-2020
  Wyświetleń: 1578
 998. Zarządzenie Nr 0050.75.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-09-2019
  Wyświetleń: 1576
 999. Zarządzenie Nr 0050.99.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-11-2019
  Wyświetleń: 1574
 1000. Uchwała Nr II.4.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1573
 1001. Zarządzenie Nr 0050.93.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-11-2019
  Wyświetleń: 1573
 1002. Uchwała Nr II.5.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1570
 1003. Zarządzenie Nr 0050.182.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 13-10-2020
  Wyświetleń: 1570
 1004. Zarządzenie Nr 0050.189.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-10-2020 w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 1569
 1005. Zarządzenie Nr 0050.96.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 1569
 1006. Wstrzymanie do odwołania procedury konkursowej na dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe
  Wyświetleń: 1568
 1007. Drugie postępowanie - Zapytanie ofertowe - Drugi etap budowy wiaty przy domu spotkań w Zimnej Wódce dz. nr 663
  Wyświetleń: 1567
 1008. Zawiadomienie-Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1567
 1009. Zarządzenie Nr 0050.121.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 13-01-2020
  Wyświetleń: 1560
 1010. Zarządzenie Nr 0050.107.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-12-2019
  Wyświetleń: 1557
 1011. Sprawozdania finansowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 1556
 1012. Zarządzenie Nr 0050.105.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-12-2019
  Wyświetleń: 1554
 1013. Zarządzenie Nr 0050.32.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-02-2019
  Wyświetleń: 1549
 1014. Zarządzenie Nr 0050.181.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 13-10-2020
  Wyświetleń: 1545
 1015. Zarządzenie Nr 0050.190.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-10-2020
  Wyświetleń: 1545
 1016. ZAPYTANIE OFERTOWE- KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTORSKI -„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn”; Etap I - Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe
  Wyświetleń: 1544
 1017. Zarządzenie Nr 0050.150.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-06-2020
  Wyświetleń: 1544
 1018. Zarządzenie Nr 0050.106.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-12-2019
  Wyświetleń: 1538
 1019. Zarządzenie Nr 0050.77.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2019
  Wyświetleń: 1537
 1020. Zarządzenie Nr 0050.187.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-10-2020
  Wyświetleń: 1535
 1021. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi za rok 2019
  Wyświetleń: 1533
 1022. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Zimna Wódka i część wsi Sieroniowice"
  Wyświetleń: 1526
 1023. Uchwała Nr XI.89.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1526
 1024. Zarządzenie Nr 0050.185.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-10-2020
  Wyświetleń: 1526
 1025. Zarządzenie Nr 0050.188.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-10-2020
  Wyświetleń: 1525
 1026. Zarządzenie Nr 0050.28.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-02-2019
  Wyświetleń: 1525
 1027. Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 23.08.2021 r. dla dz. 2421
  Wyświetleń: 1522
 1028. Uchwała Nr III.24.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1520
 1029. ZAPYTANIE OFERTOWE na "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1520
 1030. Zarządzenie Nr 0050.94.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-11-2019
  Wyświetleń: 1520
 1031. Gmina Ujazd w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant w wysokości 60 000 zł na zakup sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 1518
 1032. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach
  Wyświetleń: 1516
 1033. Zarządzenie Nr 0050.17.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2018
  Wyświetleń: 1514
 1034. Zarządzenie Nr 0050.186.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-10-2020
  Wyświetleń: 1514
 1035. Zarządzenie Nr 0050.137.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 1512
 1036. Informacja o wydanej decyzji
  Wyświetleń: 1510
 1037. Informacja o unieważnieniu konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe
  Wyświetleń: 1506
 1038. Sprawozdania finansowe ZGKIM za 2019 rok
  Wyświetleń: 1506
 1039. Zarządzenie Nr 0050.119.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-01-2020
  Wyświetleń: 1506
 1040. Informacja o wydanej decyzji
  Wyświetleń: 1501
 1041. Unieważnienie konkursu na dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe
  Wyświetleń: 1500
 1042. Zarządzenie Nr 0050.183.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-10-2020
  Wyświetleń: 1500
 1043. Zarządzenie Nr 0050.42.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-04-2019
  Wyświetleń: 1499
 1044. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 1497
 1045. Zarządzenie Nr 0050.68.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1497
 1046. PROGRAM „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”
  Wyświetleń: 1493
 1047. Zarządzenie Nr 0050.147.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-06-2020
  Wyświetleń: 1490
 1048. Zarządzenie Nr 0050.135.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-03-2020
  Wyświetleń: 1489
 1049. Zarządzenie Nr 0050.29.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-02-2019
  Wyświetleń: 1488
 1050. Informacja o wydanej decyzji nr RG.6220.8.2019
  Wyświetleń: 1487
 1051. Zarządzenie Nr 0050.81.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-10-2019
  Wyświetleń: 1486
 1052. Uchwała Nr VI.53.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 1485
 1053. Zarządzenie Nr 0050.141.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-04-2020
  Wyświetleń: 1485
 1054. Zarządzenie Nr 0050.133.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2020
  Wyświetleń: 1484
 1055. Zarządzenie Nr 0050.148.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-06-2020
  Wyświetleń: 1483
 1056. Uchwała Nr XI.87.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1482
 1057. Uchwała Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1477
 1058. Uchwała Nr XI.93.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1477
 1059. Zarządzenie Nr 0050.134.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2020
  Wyświetleń: 1477
 1060. Zarządzenie Nr 0050.140.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-04-2020
  Wyświetleń: 1477
 1061. Zarządzenie Nr 0050.143.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 04 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe
  Wyświetleń: 1476
 1062. Zarządzenie Nr 0050.184.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-10-2020
  Wyświetleń: 1474
 1063. Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 23.08.2021 r. dla działki 2418
  Wyświetleń: 1473
 1064. Zarządzenie Nr 0050.146.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-06-2020
  Wyświetleń: 1471
 1065. Zarządzenie Nr 0050.100.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-11-2019
  Wyświetleń: 1470
 1066. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej położonej w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 1469
 1067. Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-01-2020
  Wyświetleń: 1467
 1068. Zarządzenie Nr 0050.103.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-12-2019
  Wyświetleń: 1464
 1069. Zarządzenie Nr 0050.257.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-07-2021
  Wyświetleń: 1459
 1070. Zarządzenie Nr 0050.139.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-04-2020
  Wyświetleń: 1457
 1071. Zarządzenie Nr 0050.27.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-02-2019
  Wyświetleń: 1457
 1072. Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 19.08.2021 r dla działki 2246/6
  Wyświetleń: 1456
 1073. Zarządzenie Nr 0050.39.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-03-2019 w
  Wyświetleń: 1456
 1074. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej położonej w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 1449
 1075. Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 23.08.2021 r. dla dz. 2419
  Wyświetleń: 1447
 1076. Uchwała Nr XI.92.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1446
 1077. Uchwała Nr XII.95.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 1445
 1078. Uchwała Nr V.45.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 1443
 1079. Zarządzenie Nr 0050.41.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-04-2019
  Wyświetleń: 1443
 1080. Zarządzenie Nr 0050.160.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-07-2020
  Wyświetleń: 1442
 1081. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1440
 1082. Zarządzenie Nr 0050.142.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-04-2020
  Wyświetleń: 1439
 1083. Zarządzenie Nr 0050.21.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-01-2019
  Wyświetleń: 1438
 1084. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o II przetargu ustnym ograniczonym w dniu 16.11.2021 r.
  Wyświetleń: 1436
 1085. Zarządzenie Nr 0050.40.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-04-2019
  Wyświetleń: 1436
 1086. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 1432
 1087. Uchwała Nr XI.88.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1431
 1088. Zarządzenie Nr 0050.143.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-05-2020
  Wyświetleń: 1428
 1089. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd ( działka 359 Stary Ujazd)
  Wyświetleń: 1427
 1090. Uchwała Nr XII.94.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 1426
 1091. Uchwała Nr XII.96.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 1425
 1092. Zarządzenie Nr 0050.144.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-05-2020
  Wyświetleń: 1419
 1093. Zarządzenie Nr 0050.24.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-01-2019
  Wyświetleń: 1417
 1094. Uchwała Nr IX.74.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019
  Wyświetleń: 1414
 1095. Zarządzenie Nr 0050.145.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-05-2020
  Wyświetleń: 1414
 1096. Zarządzenie Nr 0050.20.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-01-2019
  Wyświetleń: 1413
 1097. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku
  Wyświetleń: 1412
 1098. Zarządzenie Nr 050.30.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-02-2019
  Wyświetleń: 1409
 1099. Zarządzenie Nr 0050.102.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-12-2019
  Wyświetleń: 1407
 1100. Uchwała Nr XI.91.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1406
 1101. ZARZĄDZENIE NR 0050.144.2020 BURMISTRZA UJAZDU  z dnia 5 maja 2020 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy  w formie bezprzetargowej 
  Wyświetleń: 1406
 1102. Uchwała Nr VI.51.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 1405
 1103. Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-01-2019
  Wyświetleń: 1405
 1104. Zarządzenie w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości przez Gminę Ujazd
  Wyświetleń: 1403
 1105. Zarządzenie Nr 0050.136.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-03-2020
  Wyświetleń: 1402
 1106. Uchwała Nr VII.61.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 1400
 1107. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1398
 1108. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021
  Wyświetleń: 1398
 1109. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 27 listopada 2019 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1398
 1110. Uchwała Nr V.44.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 1397
 1111. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 - poprzednia wersja
  Wyświetleń: 1397
 1112. Uchwała Nr IX.76.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019
  Wyświetleń: 1395
 1113. Uchwała Nr V.43.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 1394
 1114. Uchwała Nr V.41.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 1388
 1115. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 1384
 1116. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KADENCJA 2018-2023 - poprzednia wersja
  Wyświetleń: 1383
 1117. Uchwała Nr XI.80.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1382
 1118. Zarządzenie w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1382
 1119. Zmiana terminu II przetargu ustnego nieograniczonego zaplanowanego na dzień 17.11.2021 r.
  Wyświetleń: 1380
 1120. Uchwała Nr VII.60.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 1379
 1121. Zarządzenie Nr 0050.26.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-02-2019
  Wyświetleń: 1377
 1122. Uchwała Nr VII.59.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 1372
 1123. Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 20.08.2021 r. dla dz. 218/2
  Wyświetleń: 1371
 1124. Uchwała Nr VIII.65.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
  Wyświetleń: 1371
 1125. Uchwała Nr VIII.68.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019
  Wyświetleń: 1370
 1126. XX Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1368
 1127. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 1363
 1128. Uchwała Nr X.77.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-07-2019
  Wyświetleń: 1363
 1129. Uchwała Nr VIII.64.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019
  Wyświetleń: 1359
 1130. Informacja o odrzuceniu oferty Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej, ul. Tatrzańska 62/64, 93-219 Łódź - na zadanie „Sieć Życia Seniorów”
  Wyświetleń: 1358
 1131. Zarządzenie w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w Ujeździe przy ul. Strzeleckiej 11
  Wyświetleń: 1357
 1132. Uchwała Nr V.42.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 1354
 1133. Burmistrz Ujazdu ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 1352
 1134. Informacja o wyniku przetargu z dnia 20.08.2021 r.
  Wyświetleń: 1348
 1135. Uchwała Nr VII.63.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 1348
 1136. Uchwała Nr IX.71.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019
  Wyświetleń: 1347
 1137. Uchwała Nr VI.48.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 1345
 1138. Uchwała Nr V.40.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 1344
 1139. Uchwała Nr IX.75.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019
  Wyświetleń: 1343
 1140. Zarządzenie Nr 0050.132.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2020
  Wyświetleń: 1343
 1141. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nogowczyce i dla obrębu Balcarzowice
  Wyświetleń: 1339
 1142. Uchwała Nr VII.62.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 1339
 1143. Uchwała Nr VIII.67.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019
  Wyświetleń: 1332
 1144. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1330
 1145. Uchwała Nr VIII.66.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019
  Wyświetleń: 1328
 1146. Zakup węgla przez gminę
  Wyświetleń: 1328
 1147. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany MPZP części obszaru SAG obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice
  Wyświetleń: 1323
 1148. Uchwała Nr X.78.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-07-2019
  Wyświetleń: 1318
 1149. Zarządzenie Nr 0050.177.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-09-2020
  Wyświetleń: 1317
 1150. KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO
  Wyświetleń: 1315
 1151. Uchwała Nr XI.85.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1314
 1152. Zarządzenie Nr 0050.25.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-02-2019
  Wyświetleń: 1314
 1153. Uchwała Nr VI.47.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 1310
 1154. Zarządzenie Nr 0050.174.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-09-2020
  Wyświetleń: 1310
 1155. Zarządzenie Nr 0050.177.A.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-09-2020
  Wyświetleń: 1308
 1156. Uchwała Nr VI.50.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 1307
 1157. Zarządzenie Nr 0050.171.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-09-2020
  Wyświetleń: 1304
 1158. Zarządzenie Nr 0050.175.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-09-2020
  Wyświetleń: 1301
 1159. Uchwała Nr XXVII.205.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 1300
 1160. Uchwała Nr XXV.190.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020
  Wyświetleń: 1299
 1161. Uchwała Nr XI.90.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1298
 1162. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2020 rok
  Wyświetleń: 1298
 1163. Zarządzenie Nr 0050.268.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-09-2021
  Wyświetleń: 1297
 1164. Przetarg nieograniczony na zad. pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd- Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice.
  Wyświetleń: 1293
 1165. Zarządzenie Nr 0050.173.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-09-2020
  Wyświetleń: 1293
 1166. Uchwała Nr XXVII.204.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 1291
 1167. Uchwała Nr X.79.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-07-2019
  Wyświetleń: 1290
 1168. Zarządzenie Nr 0050.180.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-10-2020
  Wyświetleń: 1290
 1169. Uchwała Nr XXIX.218.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 1287
 1170. Zarządzenie Nr 0050.101.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-11-2019
  Wyświetleń: 1282
 1171. Zarządzenie Nr 0050.178.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-09-2020
  Wyświetleń: 1282
 1172. Zarządzenie Nr 0050.269.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 28-09-2021
  Wyświetleń: 1282
 1173. Zarządzenie Nr 0050.23.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-01-2019 w
  Wyświetleń: 1281
 1174. Uchwała Nr XI.86.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1273
 1175. Zarządzenie Nr 0050.170.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-09-2020
  Wyświetleń: 1273
 1176. Uchwała Nr XXVII.203.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 1271
 1177. Uchwała Nr IV.36.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1269
 1178. Zarządzenie Nr 0050.176.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-09-2020
  Wyświetleń: 1269
 1179. Uchwała Nr VI.55.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 1267
 1180. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1267
 1181. Uchwała Nr XXVII.201.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 1262
 1182. Uchwała Nr XXXIV.236.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-06-2021
  Wyświetleń: 1262
 1183. Uchwała Nr IX.70.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019
  Wyświetleń: 1259
 1184. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dn 25-01-2021 o wydaniu zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1258
 1185. Zarządzenie Nr 0050.179.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2020
  Wyświetleń: 1258
 1186. Uchwała Nr XXXII.226.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31-05-2021
  Wyświetleń: 1257
 1187. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1255
 1188. Uchwała Nr VII.58.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 1253
 1189. Uchwała Nr VII.57.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 1252
 1190. Uchwała Nr VI.54.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 1248
 1191. Uchwała Nr XXXIV.233.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-06-2021
  Wyświetleń: 1248
 1192. Zarządzenie Nr 0050.164.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-08-2020
  Wyświetleń: 1247
 1193. Uchwała Nr V.46.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 1246
 1194. Uchwała Nr VI.56.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 1240
 1195. Uchwała Nr XXVII.202.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 1239
 1196. Uchwała Nr IV.38.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1238
 1197. Uchwała Nr XXXIV.232.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-06-2021
  Wyświetleń: 1234
 1198. Wody Polskie Informują o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1234
 1199. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wyborze Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1233
 1200. Zarządzenie Nr 0050.162.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-07-2020
  Wyświetleń: 1233
 1201. Uchwała Nr IX.72.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019
  Wyświetleń: 1232
 1202. Uchwała Nr XXXII.224.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31-05-2021
  Wyświetleń: 1232
 1203. Zarządzenie Nr 0050.169.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-08-2020
  Wyświetleń: 1231
 1204. Zarządzenie Nr 0050.166.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-08-2020
  Wyświetleń: 1228
 1205. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1228
 1206. Uchwała Nr IX.73.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019
  Wyświetleń: 1227
 1207. Uchwała Nr XI.81.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1227
 1208. Zarządzenie Nr 0050.165.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-08-2020
  Wyświetleń: 1227
 1209. Uchwała Nr XXVIII.207.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-02-2021
  Wyświetleń: 1224
 1210. Zarządzenie Nr 0050.163.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-07-2020
  Wyświetleń: 1223
 1211. Uchwała Nr XI.82.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1220
 1212. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.236.2021 z dnia 13.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1217
 1213. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1217
 1214. Uchwała Nr XI.83.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1216
 1215. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych w 2019r
  Wyświetleń: 1216
 1216. Uchwała Nr VIII.69.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019
  Wyświetleń: 1215
 1217. Zarządzenie Nr 0050.161.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-07-2020
  Wyświetleń: 1214
 1218. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Stary Ujazd
  Wyświetleń: 1214
 1219. Uchwała Nr XI.84.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1209
 1220. Zarządzenie Nr 0050.168.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-08-2020
  Wyświetleń: 1209
 1221. Uchwała Nr XXVIII.208.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-02-2021
  Wyświetleń: 1208
 1222. Uchwała Nr XXIX.216.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 1205
 1223. Klauzula Informacyjna Decyzje podatkowe - RODO
  Wyświetleń: 1203
 1224. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1203
 1225. Uchwała Nr XXX.219.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 12-04-2021
  Wyświetleń: 1202
 1226. XXII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1201
 1227. Uchwała Nr XXXII.225.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31-05-2021
  Wyświetleń: 1198
 1228. Uchwała Nr XXXIV.234.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-06-2021
  Wyświetleń: 1195
 1229. Uchwała Nr V.39.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 1192
 1230. Uchwała Nr XXVIII.206.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-02-2021
  Wyświetleń: 1192
 1231. Zarządzenie Nr 0050.167.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-08-2020
  Wyświetleń: 1191
 1232. Uchwała Nr XXIX.214.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 1189
 1233. Uchwała Nr XXXIV.230.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-06-2021
  Wyświetleń: 1189
 1234. Uchwała Nr XXIX.217.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 1188
 1235. 11/2023 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy do referatu Organizacyjno-Gospodarczego
  Wyświetleń: 1187
 1236. Uchwała Nr IV.37.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1186
 1237. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi za rok 2020
  Wyświetleń: 1183
 1238. Uchwała Nr XXVIII.210.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-02-2021
  Wyświetleń: 1181
 1239. Rok 2021 - karty informacyjne o środowisku
  Wyświetleń: 1173
 1240. XXII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1168
 1241. Uchwała Nr XXIX.215.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 1165
 1242. XXI Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1165
 1243. Uchwała Nr XXXIV.235.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-06-2021
  Wyświetleń: 1162
 1244. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.8.2020 z dnia 10 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 1160
 1245. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1156
 1246. Uchwała Nr XXVII.200.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 1154
 1247. Oświadczenia majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 1152
 1248. Uchwała Nr XXVII.197.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 1152
 1249. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Ujeździe
  Wyświetleń: 1148
 1250. Uchwała Nr XXVII.199.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 1146
 1251. Uchwała Nr XXVIII.209.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-02-2021
  Wyświetleń: 1141
 1252. Zarządzenie Nr 0050.255.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 13-07-2021
  Wyświetleń: 1140
 1253. Uchwała Nr XXXIV.231.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-06-2021
  Wyświetleń: 1139
 1254. Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021
  Wyświetleń: 1138
 1255. Uchwała Nr XXIX.213.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 1132
 1256. Zarządzenie Nr 0050.250.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-06-2021
  Wyświetleń: 1128
 1257. Uchwała Nr XXXI.221.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-04-2021
  Wyświetleń: 1124
 1258. Zarządzenie Nr 0050.251.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2021
  Wyświetleń: 1124
 1259. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1123
 1260. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1121
 1261. Zarządzenie Nr 0050.256.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-07-2021
  Wyświetleń: 1119
 1262. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Ujazd w 2020 roku
  Wyświetleń: 1117
 1263. Uchwała Nr XXVII.198.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 1116
 1264. Sprawozdania finansowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 1115
 1265. Uchwała Nr XXVI.195.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 1114
 1266. Zawiadomienie stron o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 1114
 1267. Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów
  Wyświetleń: 1105
 1268. Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek GDDKiA postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1105
 1269. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 27 listopada 2019 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1103
 1270. Zarządzenie Nr 0050.252.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2021
  Wyświetleń: 1103
 1271. Ogłoszenie otwartego konkursu na realizacje przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku 2021
  Wyświetleń: 1098
 1272. Zarządzenie Nr 0050.192.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-11-2020
  Wyświetleń: 1098
 1273. Zarządzenie Nr 0050.210.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 1098
 1274. Uchwała Nr XXVI.193.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 1096
 1275. Uchwała Nr XXVI.196.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 1095
 1276. Uchwała Nr XXXV.241.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-08-2021
  Wyświetleń: 1095
 1277. Uchwała Nr XX.156.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 1092
 1278. Zarządzenie Nr 0050.253.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2021
  Wyświetleń: 1090
 1279. XXIV Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1087
 1280. Zarządzenie Burmistrza w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów
  Wyświetleń: 1086
 1281. Sprawozdania finansowe ZGKIM za 2020 rok
  Wyświetleń: 1085
 1282. Uchwała Nr XXIX.211.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 1085
 1283. XXV Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1085
 1284. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1084
 1285. Zarządzenie Nr 0050.193.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-11-2020
  Wyświetleń: 1082
 1286. Uchwała Nr XXIX.212.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 1081
 1287. Uchwała Nr XXVI.194.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 1081
 1288. Zarządzenie Nr 0050.191.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 12-11-2020
  Wyświetleń: 1081
 1289. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1080
 1290. Zarządzenie Nr 0050.241.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-04-2021
  Wyświetleń: 1078
 1291. Zarządzenie Nr 0050.209.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 1075
 1292. Zarządzenie Nr 0050.242.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-04-2021
  Wyświetleń: 1074
 1293. Zarządzenie Nr 0050.240.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-04-2021
  Wyświetleń: 1073
 1294. Uchwała Nr XXV.191.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020
  Wyświetleń: 1072
 1295. Uchwała Nr XXXV.240.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-08-2021
  Wyświetleń: 1071
 1296. Zarządzenie Nr 0050.199.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-12-2020
  Wyświetleń: 1070
 1297. Uchwała Nr XXV.192.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020
  Wyświetleń: 1066
 1298. Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 1065
 1299. Uchwała Nr XXXI.223.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-04-2021
  Wyświetleń: 1060
 1300. Zarządzenie Nr 0050.197.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-12-2020
  Wyświetleń: 1060
 1301. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1056
 1302. Zarządzenie Nr 0050.196.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 1055
 1303. Zarządzenie Nr 0050.234.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-03-2021
  Wyświetleń: 1053
 1304. Zarządzenie Nr 0050.200.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-12-2020
  Wyświetleń: 1050
 1305. Zarządzenie Nr 0050.204.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-12-2020
  Wyświetleń: 1050
 1306. Uchwała Nr XXXV.239.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-08-2021
  Wyświetleń: 1049
 1307. Zarządzenie Nr 0050.219.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 1049
 1308. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 1047
 1309. Zarządzenie Nr 0050.195.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-11-2020
  Wyświetleń: 1046
 1310. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1046
 1311. Zarządzenie Nr 0050.201.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-12-2020
  Wyświetleń: 1045
 1312. Zarządzenie Nr 0050.202.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-12-2020
  Wyświetleń: 1042
 1313. Uchwała Nr XXXI.220.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-04-2021
  Wyświetleń: 1036
 1314. Uchwała Nr XV.118.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 1034
 1315. Uchwała Nr XV.121.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 1034
 1316. Zarządzenie Nr 0050.194.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-11-2020
  Wyświetleń: 1033
 1317. Zarządzenie Nr 0050.203.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-12-2020
  Wyświetleń: 1033
 1318. Uchwała Nr XIV.114.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 1032
 1319. Zarządzenie Nr 0050.218.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-01-2021
  Wyświetleń: 1032
 1320. Zarządzenie Nr 0050.220.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-02-2021
  Wyświetleń: 1032
 1321. Uchwała Nr XXXIII.227.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-06-2021
  Wyświetleń: 1030
 1322. Informacja o wyniku przetargu z dnia 28.03.2022 r. dla działki nr 2217/7 w Ujeździe
  Wyświetleń: 1029
 1323. Uchwała Nr XXXIII.229.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-06-2021
  Wyświetleń: 1028
 1324. Informacja o wyniku przetargu z dnia 24.11.2021 r. działka 2396 w Ujeździe
  Wyświetleń: 1027
 1325. Uchwała Nr XV.125.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 1027
 1326. Uchwała Nr XIV.110.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 1026
 1327. Uchwała Nr XVI.129.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020
  Wyświetleń: 1025
 1328. Uchwała Nr XXXIII.228.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-06-2021
  Wyświetleń: 1025
 1329. Zarządzenie Nr 0050.205.2020 Burmistrz Ujazdu z dnia 28-12-2020
  Wyświetleń: 1025
 1330. Zarządzenie Nr 0050.222.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-02-2021
  Wyświetleń: 1022
 1331. Zarządzenie Nr 0050.198.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-12-2020
  Wyświetleń: 1021
 1332. Zarządzenie Nr 0050.223.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-02-2021
  Wyświetleń: 1019
 1333. Zarządzenie Nr 0050.237.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-04-2021
  Wyświetleń: 1017
 1334. Zarządzenie Nr 0050.239.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-04-2021
  Wyświetleń: 1016
 1335. Zarządzenie Nr 0050.248.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-06-2021
  Wyświetleń: 1015
 1336. Uchwała Nr XVI.127.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020
  Wyświetleń: 1014
 1337. Zarządzenie Nr 0050.249.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-06-2021
  Wyświetleń: 1014
 1338. Raport o stanie Gminy za 2021 rok
  Wyświetleń: 1013
 1339. Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 1012
 1340. Uchwała Nr XXIV.184.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 1011
 1341. Uchwała Nr XXXI.222.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-04-2021
  Wyświetleń: 1010
 1342. Uchwała Nr XIII.109.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 1007
 1343. Zarządzenie Nr 0050.233.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-03-2021
  Wyświetleń: 1007
 1344. Uchwała Nr XII.99.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 1006
 1345. Uchwała Nr XVI.128.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020
  Wyświetleń: 1006
 1346. Uchwała Nr XXXV.242.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-08-2021
  Wyświetleń: 1006
 1347. Uchwała Nr XV.119.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 1005
 1348. Uchwała Nr XXII.169.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-09-2020
  Wyświetleń: 1005
 1349. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1004
 1350. Uchwała Nr XV.117.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 1003
 1351. Uchwała Nr XIII.105.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 1002
 1352. Uchwała Nr XV.122.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 1002
 1353. Uchwała Nr XIV.111.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 997
 1354. XII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 996
 1355. Zarządzenie Nr 0050.235.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-04-2021
  Wyświetleń: 995
 1356. Uchwała Nr XV.120.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 994
 1357. Uchwała Nr XIV.115.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 993
 1358. Uchwała Nr XIX.152.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020
  Wyświetleń: 993
 1359. XXXV Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 993
 1360. 11/2023 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do referatu Organizacyjno-Gospodarczego
  Wyświetleń: 991
 1361. Zarządzenie Nr 0050.238.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-04-2021
  Wyświetleń: 990
 1362. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 3 grudnia 2020 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 989
 1363. Zarządzenie Nr 0050.244.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-05-2021
  Wyświetleń: 982
 1364. Uchwała Nr XIX.151.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020
  Wyświetleń: 980
 1365. Uchwała Nr XVI.132.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020
  Wyświetleń: 980
 1366. Uchwała Nr XIX.149.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020
  Wyświetleń: 979
 1367. Uchwała Nr XVI.130.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020
  Wyświetleń: 979
 1368. Uchwała Nr XIII.108.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 978
 1369. XXVII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 977
 1370. Zarządzenie Nr 0050.215.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-01-2021
  Wyświetleń: 977
 1371. XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 976
 1372. Uchwała Nr XIII.104.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 974
 1373. Uchwała Nr XIII.106.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 974
 1374. Uchwała Nr XXXVI.243.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 02-09-2021
  Wyświetleń: 974
 1375. Uchwała Nr XIX.147.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020
  Wyświetleń: 973
 1376. Zarządzenie Nr 0050.245.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-05-2021
  Wyświetleń: 973
 1377. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 972
 1378. Uchwała Nr XV.123.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 971
 1379. XI Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 971
 1380. Zarządzenie Nr 0050.221.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-02-2021
  Wyświetleń: 971
 1381. Uchwała Nr XIV.113.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 970
 1382. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 967
 1383. Uchwała Nr XIX.150.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020
  Wyświetleń: 967
 1384. Uchwała Nr XVI.133.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020
  Wyświetleń: 966
 1385. Zarządzenie Nr 0050.254.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-07-2021
  Wyświetleń: 966
 1386. Uchwała Nr XIX.148.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020
  Wyświetleń: 962
 1387. Uchwała Nr XV.124.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 960
 1388. Zarządzenie Nr 0050.243.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-04-2021
  Wyświetleń: 959
 1389. Uchwała Nr XXIII.175.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-10-2020
  Wyświetleń: 958
 1390. XXIX sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 957
 1391. Uchwała Nr XIV.112.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 956
 1392. Decyzja
  Wyświetleń: 955
 1393. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 955
 1394. Uchwała Nr XV.116.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 953
 1395. Uchwała Nr XXXVII.244.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-09-2021
  Wyświetleń: 952
 1396. Zarządzenie Nr 0050.247.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-06-2021
  Wyświetleń: 952
 1397. Uchwała Nr XIII.102.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 950
 1398. Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych
  Wyświetleń: 948
 1399. XXXI Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 948
 1400. Zarządzenie Nr 0050.236.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 13-04-2021
  Wyświetleń: 948
 1401. Uchwała Nr XXXVII.245.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-09-2021
  Wyświetleń: 947
 1402. Uchwała Nr XXI.167.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 946
 1403. XXVIII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 945
 1404. Uchwała Nr XXIV.179.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 942
 1405. Uchwała Nr XX.158.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 939
 1406. Uchwała Nr XXI.164.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 939
 1407. Uchwała Nr XXIII.174.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-10-2020
  Wyświetleń: 937
 1408. Uchwała Nr XXIII.176.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-10-2020
  Wyświetleń: 934
 1409. Zarządzenie w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w Ujeździe przy Placu 1 Maja 14
  Wyświetleń: 934
 1410. Uchwała Nr XXII.170.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-09-2020
  Wyświetleń: 933
 1411. OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 931
 1412. OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 931
 1413. Uchwała Nr XXIV.183.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 930
 1414. Uchwała Nr XXI.166.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 929
 1415. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 929
 1416. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Ujazd
  Wyświetleń: 928
 1417. Zarządzenie Nr 0050.224.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-02-2021
  Wyświetleń: 926
 1418. Uchwała Nr XXIII.177.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-10-2020
  Wyświetleń: 925
 1419. Uchwała Nr XXIV.180.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 924
 1420. Uchwała Nr XXIV.181.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 923
 1421. Uchwała Nr XX.157.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 922
 1422. Uchwała Nr XXIV.182.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 921
 1423. Uchwała Nr XXXV.238.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-08-2021
  Wyświetleń: 920
 1424. Zarządzenie Nr 0050.228.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-03-2021
  Wyświetleń: 920
 1425. Uchwała Nr XXI.168.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 919
 1426. Uchwała Nr XXIII.178.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-10-2020
  Wyświetleń: 918
 1427. Uchwała Nr XXII.172.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-09-2020
  Wyświetleń: 916
 1428. Uchwała Nr XIII.107.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 915
 1429. Zarządzenie Nr 0050.217.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-01-2021
  Wyświetleń: 915
 1430. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej ooś i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” - kopia
  Wyświetleń: 913
 1431. Uchwała Nr XXI.162.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 913
 1432. Uchwała Nr XIX.153.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020
  Wyświetleń: 912
 1433. Uchwała Nr XXI.163.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 912
 1434. Uchwała Nr XX.154.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 911
 1435. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie bezprzetargowej, położonej w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 911
 1436. Zarządzenie Nr 0050.212.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-12-2020
  Wyświetleń: 907
 1437. Uchwała Nr XXI.165.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 905
 1438. Uchwała Nr XXXVII.246.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-09-2021
  Wyświetleń: 905
 1439. Zarządzenie Nr 0050.232.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 905
 1440. Uchwała Nr XXII.171.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-09-2020
  Wyświetleń: 903
 1441. Uchwała Nr XX.155.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 901
 1442. Zarządzenie Nr 0050.211.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-12-2020
  Wyświetleń: 901
 1443. Uchwała Nr XVIII.140.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 899
 1444. Uchwała Nr XXI.161.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 898
 1445. Zarządzenie Nr 0050.230.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-03-2021
  Wyświetleń: 897
 1446. Zarządzenie Nr 0050.229.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-03-2021
  Wyświetleń: 895
 1447. Uchwała Nr XXXVII.247.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-09-2021
  Wyświetleń: 893
 1448. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 893
 1449. Uchwała Nr XX.160.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 889
 1450. Zarządzenie Nr 0050.207.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-12-2020
  Wyświetleń: 889
 1451. Uchwała Nr XXXV.237.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-08-2021
  Wyświetleń: 887
 1452. Uchwała Nr XVII.135.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020
  Wyświetleń: 885
 1453. Zarządzenie Nr 0050.226.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-02-2021
  Wyświetleń: 885
 1454. Uchwała Nr XX.159.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 884
 1455. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Ujazd w 2021 roku
  Wyświetleń: 882
 1456. Uchwała Nr XXV.188.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020
  Wyświetleń: 881
 1457. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd 2021
  Wyświetleń: 880
 1458. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 878
 1459. Plan postępowań na rok 2022
  Wyświetleń: 876
 1460. Zarządzenie Nr 0050.225.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-02-2021
  Wyświetleń: 875
 1461. Uchwała Nr XVIII.141.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 873
 1462. Decyzja
  Wyświetleń: 871
 1463. Uchwała Nr XII.100.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 871
 1464. Informacja o wyniku przetargu z dnia 24.11.2021 r. działka 445/3 w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 870
 1465. Uchwała Nr XVII.139.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020
  Wyświetleń: 868
 1466. OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 867
 1467. Zarządzenie Nr 0050.206.2020 Burmistrz Ujazdu z dnia 28-12-2020
  Wyświetleń: 860
 1468. Uchwała Nr XVIII.142.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 859
 1469. Uchwała Nr XVIII.144.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 858
 1470. Uchwała Nr XVIII.143.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 857
 1471. Uchwała Nr XVIII.146.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 856
 1472. Uchwała Nr XII.97.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 855
 1473. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 855
 1474. Uchwała Nr XVIII.145.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 852
 1475. Uchwała Nr XVII.137.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020
  Wyświetleń: 846
 1476. Zarządzenie Nr 0050.208.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-12-2020
  Wyświetleń: 843
 1477. Uchwała Nr XVII.138.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020
  Wyświetleń: 838
 1478. Uchwała Nr XII.101.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 835
 1479. Zarządzenie Nr 0050.267.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-09-2021
  Wyświetleń: 833
 1480. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 831
 1481. Zarządzenie Nr 0050.216.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-01-2021
  Wyświetleń: 829
 1482. Uchwała Nr XVII.134.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020
  Wyświetleń: 827
 1483. Uchwała Nr XIII.103.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 823
 1484. Uchwała Nr XVII.136.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020
  Wyświetleń: 823
 1485. Uchwała Nr XXV.186.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020
  Wyświetleń: 821
 1486. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 815
 1487. Zarządzenie Nr 0050.265.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-09-2021
  Wyświetleń: 814
 1488. Zarządzenie Nr 0050.263.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-09-2021
  Wyświetleń: 813
 1489. Zarządzenie Nr 0050.266.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-09-2021
  Wyświetleń: 807
 1490. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 798
 1491. Zarządzenie Nr 0050.271.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-09-2021
  Wyświetleń: 797
 1492. Burmistrz Ujazdu serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest "Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi"
  Wyświetleń: 793
 1493. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 3 grudnia 2020 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 790
 1494. Zarządzenie Nr 0050.231.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-03-2021d
  Wyświetleń: 790
 1495. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 28.03.2022 r.
  Wyświetleń: 789
 1496. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 789
 1497. Uchwała Nr XII.98.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 788
 1498. 2/2023 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do referatu Organizacyjno-Gospodarczego
  Wyświetleń: 786
 1499. Zarządzenie Nr 0050.246.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-05-2021
  Wyświetleń: 786
 1500. Zarządzenie Nr 0050.258.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 20-07-2021
  Wyświetleń: 786
 1501. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 784
 1502. Zarządzenie Nr 0050.270.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-09-2021
  Wyświetleń: 776
 1503. XXXVII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 773
 1504. 10/2023 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w referacie Spraw Obywatelskich i Obronnych
  Wyświetleń: 770
 1505. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 770
 1506. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu z dnia 12-06-2020 II przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 769
 1507. Zarządzenie Nr 0050.227.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-02-2021
  Wyświetleń: 769
 1508. Zarządzenie Nr 0050.264.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-09-2021
  Wyświetleń: 764
 1509. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej ooś i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”
  Wyświetleń: 761
 1510. Zarządzenie Nr 0050.268.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-09-2021
  Wyświetleń: 760
 1511. Uchwała Nr XXXVIII.248.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-10-2021
  Wyświetleń: 755
 1512. Zarządzenie Nr 0050.213.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-01-2021
  Wyświetleń: 754
 1513. Zarządzenie Nr 0050.214.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-01-2021
  Wyświetleń: 752
 1514. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach”
  Wyświetleń: 742
 1515. Ogłoszenie otwartego konkursu na realizacje przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku 2022
  Wyświetleń: 741
 1516. Uchwała Nr XXXVIII.249.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-10-2021
  Wyświetleń: 741
 1517. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 736
 1518. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 734
 1519. 9/2023 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych
  Wyświetleń: 726
 1520. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 2356 w Ujeździe
  Wyświetleń: 725
 1521. Zarządzenie Nr 0050.259.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-07-2021
  Wyświetleń: 720
 1522. Zakup węgla przez gminę - WNIOSEK
  Wyświetleń: 717
 1523. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 716
 1524. Informacja o wyniku przetargu z dnia 28.03.2022 r. dla działki nr 2217/5 w Ujeździe
  Wyświetleń: 714
 1525. Informacja o wpłynięciu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 711
 1526. Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 24.11.2021 r. dz. 2356 w Ujeździe
  Wyświetleń: 709
 1527. Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 707
 1528. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy zarządzonych na dzień 21 października 2021 r.
  Wyświetleń: 702
 1529. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach
  Wyświetleń: 699
 1530. Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 697
 1531. ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ujazd i jej jednostek podległych”
  Wyświetleń: 697
 1532. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 19-11-2021 o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 690
 1533. Uchwała Nr VI.49.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019 w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie lub budowie źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 688
 1534. Informacja o wpłynięciu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego – „Aktywna Gmina”
  Wyświetleń: 686
 1535. Uchwała Nr XXXVIII.250.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-10-2021
  Wyświetleń: 682
 1536. Informacja o wynikach przetargu z dnia 24.11.2021 r. dz. 2217/3 w Ujeździe
  Wyświetleń: 680
 1537. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 120 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w miejscowości Klucz.
  Wyświetleń: 676
 1538. Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 676
 1539. Dane przestrzenne
  Wyświetleń: 675
 1540. Informacja o wyniku przetargu dz. 2356
  Wyświetleń: 675
 1541. Uchwała Nr VI.52.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty
  Wyświetleń: 653
 1542. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej - SIM
  Wyświetleń: 650
 1543. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 642
 1544. Informacja o wynikach konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 637
 1545. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi w Olszowej
  Wyświetleń: 635
 1546. Burmistrz Ujazdu serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest "Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi"
  Wyświetleń: 633
 1547. Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022
  Wyświetleń: 632
 1548. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 631
 1549. 10/2023 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w referacie Spraw Obywatelskich i Obronnych
  Wyświetleń: 629
 1550. Wybory Sołtysów
  Wyświetleń: 628
 1551. Zarządzenie Nr 0050.260.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-08-2021
  Wyświetleń: 627
 1552. Uchwała Nr XXXVIII.251.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-10-2021
  Wyświetleń: 626
 1553. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dla Burmistrza Ujazdu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe
  Wyświetleń: 625
 1554. Informacja o wynikach przetargu z dnia 24.11.2021 r. dz. 2217/4 w Ujeździe
  Wyświetleń: 621
 1555. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Burmistrza Ujazdu, decyzję administracyjną Nr 1/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w Olszowej
  Wyświetleń: 621
 1556. Informacja o wynikach przetargu z dnia 24.11.2021 r. dz. 2217/8 w Ujeździe
  Wyświetleń: 617
 1557. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 614
 1558. Zarządzenie Nr 0050.262.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-08-2021
  Wyświetleń: 608
 1559. Zarządzenie Nr 0050.261.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-08-2021
  Wyświetleń: 597
 1560. Informacja o wyniku przetargu z dnia 28.03.2022 r. dla działki nr 2217/10 w Ujeździe
  Wyświetleń: 596
 1561. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o uchwaleniu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w północnej części wsi Sieroniowice”
  Wyświetleń: 589
 1562. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 587
 1563. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU (MONITORING WIZYJNY)
  Wyświetleń: 585
 1564. Informacja Burmistrza Ujazdu dotycząca rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022
  Wyświetleń: 584
 1565. Wybory Parlamentarne 2023
  Wyświetleń: 573
 1566. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych
  Wyświetleń: 570
 1567. Rok 2022 - karty informacyjne o środowisku
  Wyświetleń: 568
 1568. 9/2023 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych
  Wyświetleń: 559
 1569. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 557
 1570. Uchwała Nr XL.266.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 556
 1571. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 554
 1572. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 550
 1573. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 550
 1574. Uchwała Nr XL.267.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 548
 1575. Uchwała Nr XLIII.287.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 548
 1576. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 546
 1577. XXV Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 543
 1578. Zarządzenie Nr 0050.329.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-05-2022
  Wyświetleń: 543
 1579. Zarządzenie nr 0050.341.2022 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokali mieszkalnych
  Wyświetleń: 542
 1580. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2021 rok
  Wyświetleń: 539
 1581. 8/2023 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze do spraw planowania przestrzennego w referacie Inwestycji, planowania przestrzennego, spraw komunalnych i koordynacji programów unijnych
  Wyświetleń: 538
 1582. Zarządzenie nr 0050.356.2022 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ul. Strzeleckiej w Ujeździe, stanowiącego własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 535
 1583. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 28.03.2022 r.
  Wyświetleń: 534
 1584. Informacja o wynikach naboru na Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe
  Wyświetleń: 533
 1585. Uchwała Nr XLIV.290.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-04-2022
  Wyświetleń: 528
 1586. 3/2023 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do referatu Finansowo-Budżetowego
  Wyświetleń: 527
 1587. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zmianie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 523
 1588. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 521
 1589. Informacja o zamiarze zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych
  Wyświetleń: 518
 1590. Uchwała Nr XXXIX.255.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 511
 1591. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 502
 1592. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 502
 1593. XL Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 497
 1594. 3/2023 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy do referatu Finansowo-budżetowego w Urzędzie Miejskim w Ujeździe
  Wyświetleń: 496
 1595. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 496
 1596. XXXIX Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 493
 1597. Sprawozdania finansowe za 2021 rok
  Wyświetleń: 489
 1598. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 487
 1599. 1/2023 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe
  Wyświetleń: 482
 1600. OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 482
 1601. OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 482
 1602. Plan postępowań na rok 2023
  Wyświetleń: 482
 1603. Decyzja
  Wyświetleń: 481
 1604. Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 481
 1605. Uchwała Nr XLIV.291.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-04-2022
  Wyświetleń: 480
 1606. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wezwaniu inwestora do uzupełnienia raportu
  Wyświetleń: 478
 1607. Zarządzenie Nr 0050.280.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-10-2021
  Wyświetleń: 476
 1608. Zarządzenie Nr 0050.274.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-10-2021
  Wyświetleń: 473
 1609. Uchwała Nr XXXIX.256.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 467
 1610. Zarządzenie Nr 0050.304.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-12-2021
  Wyświetleń: 466
 1611. Zarządzenie Nr 0050.275.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-10-2021
  Wyświetleń: 464
 1612. Zarządzenie Nr 0050.285.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-11-2021
  Wyświetleń: 464
 1613. Zarządzenie Nr 0050.293.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-12-2021
  Wyświetleń: 464
 1614. 8/2023 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych
  Wyświetleń: 461
 1615. Zarządzenie Nr 0050.292.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 06-12-2021
  Wyświetleń: 458
 1616. Uchwała Nr XXXIX.257.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 457
 1617. XLI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 457
 1618. Uchwała Nr XXXIX.260.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 456
 1619. Zarządzenie Nr 0050.276.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 15-10-2021
  Wyświetleń: 456
 1620. Zarządzenie Nr 0050.303.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 27-12-2021
  Wyświetleń: 456
 1621. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 454
 1622. 7/2023 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych
  Wyświetleń: 453
 1623. Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 453
 1624. OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 452
 1625. Zarządzenie Nr 0050.272.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2021
  Wyświetleń: 452
 1626. Uchwała Nr XLIII.286.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 451
 1627. Uchwała Nr XXXIX.259.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 450
 1628. Uchwała Nr XXXIX.258.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 449
 1629. Zarządzenie Nr 0050.300.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2021
  Wyświetleń: 449
 1630. Uchwała Nr XLIII.285.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 447
 1631. Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 447
 1632. Zarządzenie Nr 0050.273.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2021
  Wyświetleń: 445
 1633. Sprawozdania finansowe ZGKIM za 2021 rok
  Wyświetleń: 440
 1634. Zarządzenie Nr 0050.278.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-10-2021
  Wyświetleń: 440
 1635. 6/2023 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe
  Wyświetleń: 439
 1636. Zarządzenie Nr 0050.209.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 437
 1637. XLII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 436
 1638. Zarządzenie Nr 0050.302.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 27-12-2021
  Wyświetleń: 436
 1639. Zarządzenie Nr 0050.299.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 435
 1640. Uchwała Nr XL.265.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 433
 1641. Zarządzenie Nr 0050.313.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-01-2022
  Wyświetleń: 433
 1642. Sprawozdania finansowe jednostkowe UM w Ujeździe za 2021
  Wyświetleń: 432
 1643. Zarządzenie Nr 0050.296.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-12-2021
  Wyświetleń: 432
 1644. Uchwała Nr XLVII.308.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 431
 1645. Zarządzenie Nr 0050.277.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-10-2021
  Wyświetleń: 431
 1646. Zarządzenie Nr 0050.312.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-01-2022
  Wyświetleń: 429
 1647. INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH
  Wyświetleń: 426
 1648. Uchwała Nr XLIII.283.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 426
 1649. Zarządzenie Nr 0050.286.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-11-2021
  Wyświetleń: 426
 1650. Zarządzenie Nr 0050.291.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 03-12-2021
  Wyświetleń: 426
 1651. Uchwała Nr XL.261.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 425
 1652. Uchwała Nr XL.262.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 425
 1653. Zarządzenie Nr 0050.310.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 424
 1654. Zarządzenie Nr 0050.297.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 423
 1655. Uchwała Nr XLIII.284.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 422
 1656. Zarządzenie Nr 0050.290.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 421
 1657. 2/2023 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy do referatu organizacyjno-gospodarczym w Urzędzie Miejskim w Ujeździe
  Wyświetleń: 420
 1658. Zarządzenie Nr 0050.209.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 420
 1659. ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 420
 1660. Zarządzenie Nr 0050.298.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 418
 1661. OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 417
 1662. Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych
  Wyświetleń: 417
 1663. Zarządzenie Nr 0050.311.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 417
 1664. Uchwała Nr XLII.280.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-02-2022
  Wyświetleń: 416
 1665. ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA- POZWOLENIE WODNOPRAWNE
  Wyświetleń: 416
 1666. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.12.2021 z dnia 7 lutego 2022 roku
  Wyświetleń: 415
 1667. Uchwała Nr XL.264.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 411
 1668. Uchwała Nr XL.263.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 410
 1669. Zarządzenie Nr 0050.309.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-01-2022
  Wyświetleń: 409
 1670. Zarządzenie Nr 0050.289.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-11-2021
  Wyświetleń: 406
 1671. Zarządzenie Nr 0050.307.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-01-2022
  Wyświetleń: 405
 1672. Zarządzenie Nr 0050.306.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-01-2022
  Wyświetleń: 403
 1673. Zarządzenie Nr 0050.308.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-01-2022
  Wyświetleń: 403
 1674. Obwieszczenie o wydanej decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 402
 1675. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działek nr 2217/3, 2217/4, 2217/5, 2217/8
  Wyświetleń: 402
 1676. Uchwała Nr XXXIX.254.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 402
 1677. 7/2023 Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy do referatu Inwestycji, planowania przestrzennego, spraw komunalnych i koordynacji programów unijnych
  Wyświetleń: 401
 1678. Uchwała Nr XLV.294.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2022
  Wyświetleń: 401
 1679. Uchwała Nr XXXIX.253.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 401
 1680. Zarządzenie Nr 0050.281.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-10-2021
  Wyświetleń: 401
 1681. Uchwała Nr XLVI.300.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-05-2022
  Wyświetleń: 400
 1682. Zarządzenie Nr 0050.305.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 03-01-2022
  Wyświetleń: 400
 1683. Uchwała Nr XLV.292.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2022
  Wyświetleń: 399
 1684. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 399
 1685. Uchwała Nr XLIII.289.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 396
 1686. Zarządzenie Nr 0050.279.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 20-10-2021
  Wyświetleń: 395
 1687. Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 395
 1688. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 393
 1689. Uchwała Nr XLV.293.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2022
  Wyświetleń: 391
 1690. Uchwała Nr XXXIX.252.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 391
 1691. Zarządzenie Nr 0050.287.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-11-2021
  Wyświetleń: 390
 1692. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 390
 1693. Uchwała Nr XLIII.288.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 388
 1694. Raport o stanie Gminy za 2022 rok
  Wyświetleń: 386
 1695. Uchwała Nr XLVII.306.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 384
 1696. Zarządzenie Nr 0050.301.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2021
  Wyświetleń: 383
 1697. 5/2023 Burmustrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do spraw planowania przestrzennego w referacie inwestycji, planowania przestrzennego, spraw komunalnych i koordynacji programów unijnych
  Wyświetleń: 380
 1698. Uchwała Nr XLVIII.313.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-07-2022
  Wyświetleń: 380
 1699. Uchwała Nr XLV.295.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2022
  Wyświetleń: 379
 1700. Zarządzenie Nr 0050.283.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-11-2021
  Wyświetleń: 377
 1701. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 377
 1702. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 376
 1703. Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 376
 1704. Zarządzenie Nr 0050.282.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-11-2021
  Wyświetleń: 375
 1705. Zarządzenie Nr 0050.288.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-11-2021
  Wyświetleń: 373
 1706. Zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 371
 1707. Uchwała Nr XLVII.307.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 370
 1708. 4/2023 Burmustrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do spraw planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Ujeździe
  Wyświetleń: 369
 1709. Burmistrz Ujazdu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe
  Wyświetleń: 365
 1710. Decyzja
  Wyświetleń: 365
 1711. Uchwała Nr XLII.279.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-02-2022
  Wyświetleń: 365
 1712. Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 364
 1713. Uchwała Nr XLVII.310.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 364
 1714. Uchwała Nr XLIII.281.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 363
 1715. Uchwała Nr XLVII.309.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 363
 1716. Zapytanie ofertowe dot. zakupu opału
  Wyświetleń: 362
 1717. Informacja o wpłynięciu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego - Kultura i Integracja Mniejszości Niemieckiej w Gminie Ujazd w 2022 roku
  Wyświetleń: 360
 1718. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 360
 1719. Uchwała Nr XLI.272.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 359
 1720. Zarządzenie Nr 0050.284.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-11-2021
  Wyświetleń: 359
 1721. Uchwała Nr XLIII.282.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 357
 1722. Uchwała Nr XLVII.311.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 357
 1723. Uchwała Nr XLVIII.314.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-07-2022
  Wyświetleń: 357
 1724. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1729 obręb Ujazd
  Wyświetleń: 354
 1725. Uchwała Nr XLVII.312.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 354
 1726. Uchwała Nr XLVI.301.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-05-2022
  Wyświetleń: 353
 1727. Zapytanie ofertowe dot. usuwania azbestu
  Wyświetleń: 353
 1728. Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 352
 1729. Uchwała Nr XLVII.304.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 345
 1730. XLV Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 344
 1731. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 341
 1732. Zarządzenie Nr 0050.328.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-05-2022
  Wyświetleń: 341
 1733. Zarządzenie Nr 0050.325.A.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-04-2022
  Wyświetleń: 340
 1734. Uchwała Nr XLII.278.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-02-2022
  Wyświetleń: 339
 1735. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 339
 1736. Zarządzenie Nr 0050.321.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-03-2022
  Wyświetleń: 339
 1737. Gmina Ujazd ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia analizy ryzyka na ujęciach wody w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 338
 1738. Uchwała Nr LII.356.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 338
 1739. Zarządzenie Nr 0050.375.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-09-2022
  Wyświetleń: 338
 1740. Zarządzenie Nr 0050.320.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-03-2022
  Wyświetleń: 335
 1741. Uchwała Nr XLI.268.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 334
 1742. Oświadczenia majątkowe za 2023 rok
  Wyświetleń: 333
 1743. Uchwała Nr XLIX.325.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 333
 1744. Miejska Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 331
 1745. Rewitalizacja Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 330
 1746. Uchwała Nr XLVI.298.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-05-2022
  Wyświetleń: 330
 1747. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 330
 1748. Zarządzenie Nr 0050.327.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-04-2022
  Wyświetleń: 330
 1749. Zarządzenie Nr 0050.350.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-07-2022
  Wyświetleń: 330
 1750. Zarządzenie Nr 0050.352.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-07-2022
  Wyświetleń: 330
 1751. Uchwała Nr XLI.273.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 329
 1752. Uchwała Nr XLIX.323.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 329
 1753. Uchwała Nr XLI.275.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 328
 1754. Uchwała Nr XLVI.299.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-05-2022
  Wyświetleń: 328
 1755. Uchwała Nr XLVII.305.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 328
 1756. Zarządzenie Nr 0050.349.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-07-2022
  Wyświetleń: 328
 1757. 5/2023 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko do spraw planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Ujaździe
  Wyświetleń: 326
 1758. 6/2023 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe
  Wyświetleń: 326
 1759. Zarządzenie Nr 0050.294.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-12-2021
  Wyświetleń: 326
 1760. Zarządzenie Nr 0050.351.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-07-2022
  Wyświetleń: 326
 1761. Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023
  Wyświetleń: 325
 1762. Uchwała Nr L.333.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022
  Wyświetleń: 324
 1763. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego dz. 1561/6, 1380 Ujazd, dz. 484/1, 484/2 Klucz, dz. 669 Jaryszów, dz.1000 Zimna Wódka
  Wyświetleń: 324
 1764. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o uchwaleniu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach”
  Wyświetleń: 323
 1765. Zarządzenie Nr 0050.325.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-04-2022
  Wyświetleń: 321
 1766. Zbiory danych przestrzennych APP
  Wyświetleń: 321
 1767. Uchwała Nr LI.336.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-10-2022
  Wyświetleń: 320
 1768. Zapytanie ofertowe dot. usuwanie odpadów z folii rolniczych
  Wyświetleń: 320
 1769. Uchwała Nr L.330.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022
  Wyświetleń: 319
 1770. Zarządzenie Nr 0050.377.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2022
  Wyświetleń: 319
 1771. Uchwała Nr XLI.270.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 318
 1772. Decyzja
  Wyświetleń: 316
 1773. Uchwała Nr XLIX.315.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 316
 1774. Zarządzenie Nr 0050.323.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-03-2022
  Wyświetleń: 316
 1775. Zarządzenie Nr 0050.324.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-04-2022
  Wyświetleń: 316
 1776. Zarządzenie Nr 0050.346.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-06-2022
  Wyświetleń: 316
 1777. Informacja o wyniku przetargu na dz. nr 2217/3 obręb Ujazd
  Wyświetleń: 315
 1778. Uchwała Nr XLI.274.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 315
 1779. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W SPRAWIE ODBIORU FOLII
  Wyświetleń: 315
 1780. Zawiadomienie- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 315
 1781. Uchwała Nr LI.335.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-10-2022
  Wyświetleń: 314
 1782. Zarządzenie Nr 0050.344.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-06-2022
  Wyświetleń: 313
 1783. Zarządzenie Nr 0050.347.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2022
  Wyświetleń: 313
 1784. Uchwała Nr XLI.269.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 312
 1785. Zarządzenie Nr 0050.326.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-04-2022
  Wyświetleń: 312
 1786. Zarządzenie Nr 0050.348.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2022
  Wyświetleń: 312
 1787. Uchwała Nr XLIX.324.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 311
 1788. Zarządzenie Nr 0050.376.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2022
  Wyświetleń: 311
 1789. Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko -Strzeleckiego na lata 2021-2030 wraz z Prognoza Oddziaływania na Środowisko
  Wyświetleń: 310
 1790. Zarządzenie Nr 0050.295.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-12-2021
  Wyświetleń: 310
 1791. Uchwała Nr L.327.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022
  Wyświetleń: 309
 1792. Zarządzenie Nr 0050.372.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-09-2022
  Wyświetleń: 308
 1793. 4/2023 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy do spraw planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Ujeździe
  Wyświetleń: 307
 1794. Informacja o wpłynięciu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia”
  Wyświetleń: 307
 1795. Uchwała Nr L.331.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022
  Wyświetleń: 307
 1796. Uchwała Nr LI.337.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-10-2022
  Wyświetleń: 307
 1797. Uchwała Nr XLII.277.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-02-2022
  Wyświetleń: 307
 1798. Zarządzenie Nr 0050.374.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-09-2022
  Wyświetleń: 307
 1799. Uchwała Nr XLI.271.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 306
 1800. Zarządzenie Nr 0050.322.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-03-2022
  Wyświetleń: 306
 1801. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. usunięcia azbestu
  Wyświetleń: 306
 1802. Zarządzenie Nr 0050.345.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-06-2022
  Wyświetleń: 304
 1803. Zarządzenie Nr 0050.373.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-09-2022
  Wyświetleń: 304
 1804. Zapytanie ofertowe na dostawę tonerów i tuszy do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
  Wyświetleń: 303
 1805. Uchwała Nr XLIX.318.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 302
 1806. L Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 299
 1807. Uchwała Nr XLII.276.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-02-2022
  Wyświetleń: 299
 1808. Zarządzenie Nr 0050.371.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-09-2022
  Wyświetleń: 298
 1809. Zarządzenie Nr 0050.355.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-07-2022
  Wyświetleń: 296
 1810. Uchwała Nr L.328.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022
  Wyświetleń: 295
 1811. Zarządzenie Nr 0050.354.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-07-2022
  Wyświetleń: 295
 1812. Uchwała Nr L.332.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022
  Wyświetleń: 294
 1813. LI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 293
 1814. Uchwała Nr L.326.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022
  Wyświetleń: 293
 1815. Uchwała Nr L.329.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022
  Wyświetleń: 293
 1816. Zarządzenie Nr 0050.357.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-08-2022
  Wyświetleń: 292
 1817. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych
  Wyświetleń: 291
 1818. Zarządzenie Nr 0050.359.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-08-2022
  Wyświetleń: 291
 1819. Uchwała Nr XLIX.317.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 289
 1820. INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO NA USŁUGI WODNE
  Wyświetleń: 288
 1821. Uchwała Nr LII.355.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 288
 1822. Uchwała Nr XLVI.296.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-05-2022
  Wyświetleń: 288
 1823. Zarządzenie Nr 0050.356.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-07-2022
  Wyświetleń: 288
 1824. Zarządzenie Nr 0050.353.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-07-2022
  Wyświetleń: 287
 1825. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 287
 1826. Zarządzenie Nr 0050.370.2022 Burmistrz Ujazdu z dnia 12-09-2022
  Wyświetleń: 286
 1827. Uchwała Nr XLVI.297.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-05-2022
  Wyświetleń: 285
 1828. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 283
 1829. Zarządzenie Nr 0050.369.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-09-2022
  Wyświetleń: 283
 1830. Zarządzenie Nr 0050.314.2022 Burmistrz Ujazdu z dnia 15-02-2022
  Wyświetleń: 282
 1831. Zapytanie ofertowe dot. zakupu serwera
  Wyświetleń: 281
 1832. Uchwała Nr LII.351.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 278
 1833. Zarządzenie Nr 0050.315.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-02-2022
  Wyświetleń: 276
 1834. Ogłoszenie otwartego konkursu na realizacje przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku 2023
  Wyświetleń: 275
 1835. Uchwała Nr LII.348.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 275
 1836. Uchwała Nr LII.349.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 275
 1837. Uchwała Nr XLIX.321.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 275
 1838. Uchwała Nr XLIX.319.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 274
 1839. Uchwała Nr LI.334.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-10-2022
  Wyświetleń: 273
 1840. Zarządzenie Nr 0050.318.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2022
  Wyświetleń: 273
 1841. Zarządzenie Nr 0050.319.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2022
  Wyświetleń: 273
 1842. Uchwała Nr XLIX.320.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 272
 1843. Zarządzenie Nr 0050.317.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2022
  Wyświetleń: 272
 1844. Zarządzenie Nr 0050.342.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-06-2022
  Wyświetleń: 272
 1845. Uchwała Nr LIII.360.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-12-2022
  Wyświetleń: 271
 1846. Zarządzenie Nr 0050.339.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-06-2022
  Wyświetleń: 271
 1847. Uchwała Nr LII.347.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 270
 1848. Uchwała Nr LIII.361.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-12-2022
  Wyświetleń: 270
 1849. Uchwała Nr XLIX.322.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 270
 1850. Zarządzenie Nr 0050.316.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-02-2022
  Wyświetleń: 270
 1851. Uchwała Nr XLIX.316.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 269
 1852. Zarządzenie Nr 0050.378.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-10-2022
  Wyświetleń: 269
 1853. Decyzja
  Wyświetleń: 268
 1854. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 265
 1855. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd
  Wyświetleń: 264
 1856. Uchwała Nr LII.354.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 263
 1857. Zarządzenie Nr 0050.338.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-06-2022
  Wyświetleń: 262
 1858. Uchwała Nr LII.352.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 261
 1859. Uchwała Nr LIV.365.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-12-2022
  Wyświetleń: 261
 1860. Uchwała Nr XLVII.303.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 260
 1861. Uchwała Nr LII.353.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 259
 1862. Zarządzenie Nr 0050.330.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-05-2022
  Wyświetleń: 258
 1863. Uchwała Nr LII.345.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 256
 1864. Uchwała Nr LII.350.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 256
 1865. Zarządzenie Nr 0050.336.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-05-2022
  Wyświetleń: 256
 1866. Zapytanie ofertowe na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 255
 1867. Zarządzenie Nr 0050.331.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-05-2022
  Wyświetleń: 255
 1868. Zarządzenie Nr 0050.335.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-05-2022
  Wyświetleń: 255
 1869. Uchwała Nr LII.341.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 254
 1870. Zawiadomienie-Obwieszczenie
  Wyświetleń: 254
 1871. Uchwała Nr LIV.364.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-12-2022
  Wyświetleń: 253
 1872. Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego dz.1729 położona w Ujeździe
  Wyświetleń: 253
 1873. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 253
 1874. OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
  Wyświetleń: 252
 1875. Zarządzenie Nr 0050.337.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-06-2022
  Wyświetleń: 252
 1876. Zarządzenie Nr 0050.340.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-06-2022
  Wyświetleń: 252
 1877. Uchwała Nr LII.340.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 251
 1878. Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 248
 1879. Zarządzenie Nr 0050.341.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-06-2022
  Wyświetleń: 247
 1880. LIV Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 246
 1881. Uchwała Nr XLVII.302.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 246
 1882. Uchwała Nr LIII.357.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-12-2022
  Wyświetleń: 245
 1883. Uchwała Nr LIII.358.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-12-2022
  Wyświetleń: 245
 1884. Uchwała Nr LIII.359.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-12-2022
  Wyświetleń: 245
 1885. Zarządzenie Nr 0050.334.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-05-2022
  Wyświetleń: 242
 1886. Zarządzenie Nr 0050.343.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-06-2022
  Wyświetleń: 242
 1887. Uchwała Nr LII.342.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 241
 1888. Zarządzenie Nr 0050.363.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 241
 1889. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 240
 1890. Zarządzenie Nr 0050.333.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-05-2022
  Wyświetleń: 240
 1891. Uchwała Nr LV.370.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-01-2023
  Wyświetleń: 239
 1892. Zarządzenie Nr 0050.332.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-05-2022
  Wyświetleń: 239
 1893. Informacja o wynikach konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2023 roku
  Wyświetleń: 238
 1894. Burmistrz Ujazdu zaprasza do składania ofert cenowych na Ekogroszek workowany w ilości 20 ton
  Wyświetleń: 234
 1895. Informacja o wynikach konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023
  Wyświetleń: 234
 1896. Zarządzenia Burmistrza Ujazdu w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów obowiązujących przy udzielaniu dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Ujazd na realizację zadań służących ochronie powietrza
  Wyświetleń: 233
 1897. Zarządzenie Nr 0050.364.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-08-2022
  Wyświetleń: 232
 1898. LIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 228
 1899. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 228
 1900. LV Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 227
 1901. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych
  Wyświetleń: 227
 1902. Informacja o wyniku przetargu dla dz. 1561/6 w Ujeździe
  Wyświetleń: 226
 1903. Zarządzenie Nr 0050.368.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-09-2022
  Wyświetleń: 226
 1904. Decyzja
  Wyświetleń: 224
 1905. LII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 224
 1906. Zarządzenie Nr 0050.367.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 06-09-2022
  Wyświetleń: 224
 1907. Zarządzenie Nr 0050.362.2022 Burmistrz Ujazdu z dnia 26-08-2022
  Wyświetleń: 222
 1908. Zarządzenie Nr 0050.365.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-08-2022
  Wyświetleń: 222
 1909. Zarządzenie Nr 0050.361.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-08-2022
  Wyświetleń: 221
 1910. Zarządzenie Nr 0050.366.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 06-09-2022
  Wyświetleń: 221
 1911. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zakupu serwera
  Wyświetleń: 221
 1912. Uchwała Nr LII.343.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 220
 1913. Uchwała Nr LIV.366.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-12-2022
  Wyświetleń: 219
 1914. Uchwała Nr LII.344.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 218
 1915. Zarządzenie Nr 0050.360.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-08-2022
  Wyświetleń: 218
 1916. OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
  Wyświetleń: 216
 1917. Obwieszczenie o wydanej decyzji
  Wyświetleń: 216
 1918. Informacja o wynikach przetargu z dnia 24.11.2021 r. dz. 2217/8 w Ujeździe
  Wyświetleń: 214
 1919. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek nr 1000 w Zimnej Wódce, dz. 1380 w Ujeździe, 1561/6 w Ujeździe
  Wyświetleń: 212
 1920. Zarządzenie Nr 0050.393.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-11-2022
  Wyświetleń: 212
 1921. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 211
 1922. Uchwała Nr LV.375.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-01-2023
  Wyświetleń: 210
 1923. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o powołaniu składu komisji konkursowej – dotyczy konkursu na dyrektora PSP Ujazd
  Wyświetleń: 209
 1924. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zakupu opału
  Wyświetleń: 209
 1925. Uchwała Nr LV.376.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-01-2023
  Wyświetleń: 208
 1926. LVII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 207
 1927. Uchwała Nr LII.338.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 207
 1928. Uchwała Nr LII.346.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 207
 1929. Zarządzenie Nr 0050.386.2022 Burmistrz Ujazdu z dnia 07-11-2022
  Wyświetleń: 207
 1930. Zarządzenie Nr 0050.406.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-11-2022
  Wyświetleń: 207
 1931. Uchwała Nr LV.372.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-01-2023
  Wyświetleń: 206
 1932. Sprawozdania finansowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 205
 1933. Uchwała Nr LV.374.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-01-2023
  Wyświetleń: 202
 1934. Decyzja
  Wyświetleń: 201
 1935. Uchwała Nr LVI.385.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-02-2023
  Wyświetleń: 201
 1936. Zarządzenie Nr 0050.388.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-11-2022
  Wyświetleń: 200
 1937. Uchwała Nr LIV.363.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-12-2022
  Wyświetleń: 199
 1938. Uchwała Nr LVI.382.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-02-2023
  Wyświetleń: 199
 1939. Uchwała Nr LVII.393.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-03-2023
  Wyświetleń: 199
 1940. Zarządzenie Nr 0050.379.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-10-2022
  Wyświetleń: 199
 1941. Zarządzenie Nr 0050.392.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-11-2022
  Wyświetleń: 198
 1942. Informacja Burmistrza Ujazdu dotycząca rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024
  Wyświetleń: 197
 1943. Uchwała Nr LVI.384.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-02-2023
  Wyświetleń: 197
 1944. Zarządzenie Nr 0050.390.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-11-2022
  Wyświetleń: 197
 1945. Zarządzenie nr 0050.468.2023 w sprawie sprzedaży formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ul. Plac 1 Maja w Ujeździe, stanowiącego własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 197
 1946. Uchwała Nr LIV.362.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-12-2022
  Wyświetleń: 196
 1947. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 195
 1948. Uchwała Nr LVi.383.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-02-2023
  Wyświetleń: 195
 1949. Uchwała Nr LII.339.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 194
 1950. Uchwała Nr LVII.390.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-03-2023
  Wyświetleń: 194
 1951. Uchwała Nr LV.368.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-01-2023
  Wyświetleń: 191
 1952. Zarządzenie Nr 0050.389.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-11-2022
  Wyświetleń: 191
 1953. Uchwała Nr LVII.389.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-03-2023
  Wyświetleń: 190
 1954. Obwieszczenie - Kwalifikacja Wojskowa 2023
  Wyświetleń: 189
 1955. Uchwała Nr LV.373.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-01-2023
  Wyświetleń: 189
 1956. Zarządzenie Nr 0050.391.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-11-2022
  Wyświetleń: 189
 1957. Zarządzenie Nr 0050.387.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-11-2022
  Wyświetleń: 188
 1958. Uchwała Nr LVI.377.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-02-2023
  Wyświetleń: 185
 1959. Uchwała Nr LV.371.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-01-2023
  Wyświetleń: 183
 1960. Uchwała Nr LV.369.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-01-2023
  Wyświetleń: 182
 1961. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego dz. 2371/3 obręb Ujazd
  Wyświetleń: 182
 1962. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Ujazd
  Wyświetleń: 180
 1963. Zarządzenie Nr 0050.385.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-11-2022
  Wyświetleń: 179
 1964. Uchwała Nr LVI.381.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-02-2023
  Wyświetleń: 177
 1965. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 174
 1966. Uchwała Nr LVI.378.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-02-2023
  Wyświetleń: 174
 1967. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 172
 1968. Zarządzenie Nr 0050.322.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-03-2022
  Wyświetleń: 171
 1969. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 170
 1970. Uchwała Nr LVI.380.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-02-2023
  Wyświetleń: 170
 1971. Zarządzenie Nr 0050.322.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-03-2022
  Wyświetleń: 169
 1972. Zarządzenie Nr 0050.322.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-03-2022
  Wyświetleń: 169
 1973. Zarządzenie Nr 0050.322.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-03-2022
  Wyświetleń: 169
 1974. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach
  Wyświetleń: 168
 1975. Wybory Ławników 2023
  Wyświetleń: 168
 1976. Zawiadomienie - Obwieszczenie
  Wyświetleń: 165
 1977. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy tonerów i tuszy do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
  Wyświetleń: 165
 1978. Uchwała Nr LX.400.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-05-2023
  Wyświetleń: 164
 1979. Uchwała Nr LX.402.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-05-2023
  Wyświetleń: 164
 1980. Uchwała Nr LV.367.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-01-2023
  Wyświetleń: 163
 1981. Uchwała Nr LVIII.397.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-04-2023
  Wyświetleń: 163
 1982. LVI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 161
 1983. Zarządzenia, postanowienia, uchwały i obwieszczenia
  Wyświetleń: 161
 1984. Zarządzenie Nr 0050.384.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-10-2022
  Wyświetleń: 161
 1985. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 159
 1986. Uchwała Nr LVI.379.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-02-2023
  Wyświetleń: 157
 1987. Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Innych Instrumentów Terytorialnych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko
  Wyświetleń: 156
 1988. Uchwała Nr LXIV.429.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-10-2023
  Wyświetleń: 156
 1989. Uchwała Nr LVIII.396.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 154
 1990. Zarządzenie Nr 0050.282.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-11-2021
  Wyświetleń: 154
 1991. Zarządzenie Nr 0050.427.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-01-2023
  Wyświetleń: 151
 1992. Decyzja
  Wyświetleń: 150
 1993. Zarządzenie Nr 0050.425.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-01-2023
  Wyświetleń: 150
 1994. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi za rok 2022
  Wyświetleń: 149
 1995. Uchwała Nr LVII.388.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-03-2023
  Wyświetleń: 148
 1996. Uchwała Nr LVIII.394.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-04-2023
  Wyświetleń: 148
 1997. Zarządzenie Nr 0050.429.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-01-2023
  Wyświetleń: 148
 1998. Burmistrz Ujazdu serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest "Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok"
  Wyświetleń: 147
 1999. Uchwała Nr LVII.386.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-03-2023
  Wyświetleń: 147
 2000. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2022 rok
  Wyświetleń: 147
 2001. Zarządzenie Nr 0050.426.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-01-2023
  Wyświetleń: 147
 2002. Uchwała Nr LVIII.399.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-04-2023
  Wyświetleń: 146
 2003. Zarządzenie Nr 0050.394.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-11-2022
  Wyświetleń: 146
 2004. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi za rok 2021
  Wyświetleń: 145
 2005. Zarządzenie Nr 0050.395.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-11-2022
  Wyświetleń: 145
 2006. Zarządzenie Nr 0050.408.2022 Burmistrz Ujazdu z dnia 09-12-2022
  Wyświetleń: 145
 2007. Zarządzenie Nr 0050.431.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-01-2023
  Wyświetleń: 145
 2008. Uchwała Nr LVIII.398.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-04-2023
  Wyświetleń: 144
 2009. Informacja o wpłynięciu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego - Kultura i Integracja Mniejszości Niemieckiej w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 143
 2010. LVIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 143
 2011. Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej
  Wyświetleń: 143
 2012. Zarządzenie Nr 0050.430.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-01-2023
  Wyświetleń: 143
 2013. Zarządzenie Nr 0050.383.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-10-2022
  Wyświetleń: 142
 2014. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 2371/3 obręb Ujazd
  Wyświetleń: 141
 2015. Sprawozdania finansowe ZGKIM za 2022 rok
  Wyświetleń: 141
 2016. Uchwała Nr LVII.391.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-03-2023
  Wyświetleń: 141
 2017. Obwieszczenie o wydanej decyzji
  Wyświetleń: 140
 2018. Zarządzenie Nr 0050.439.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-01-2023
  Wyświetleń: 140
 2019. Zarządzenie Nr 0050.428.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-01-2023
  Wyświetleń: 139
 2020. Decyzja
  Wyświetleń: 138
 2021. Uchwała Nr LXI.411.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2023
  Wyświetleń: 138
 2022. Konsultacje społeczne 2023
  Wyświetleń: 137
 2023. Uchwała Nr LVIII.395.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-04-2023
  Wyświetleń: 137
 2024. Zarządzenie Nr 0050.381.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-10-2022
  Wyświetleń: 137
 2025. Zarządzenie Nr 0050.469.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-05-2023
  Wyświetleń: 137
 2026. Uchwała Nr LVII.387.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-03-2023
  Wyświetleń: 136
 2027. Zarządzenie Nr 0050.382.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-10-2022
  Wyświetleń: 136
 2028. Zarządzenie Nr 0050.424.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-01-2023
  Wyświetleń: 136
 2029. Uchwała Nr LX.403.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-05-2023
  Wyświetleń: 135
 2030. Zarządzenie Nr 0050.463.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-04-2023
  Wyświetleń: 135
 2031. LXI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 134
 2032. Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 134
 2033. Uchwała Nr LXI.412.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2023
  Wyświetleń: 134
 2034. Zarządzenie Nr 0050.380.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-10-2022
  Wyświetleń: 134
 2035. Zarządzenie Nr 0050.401.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-12-2022
  Wyświetleń: 134
 2036. Zarządzenie Nr 0050.466.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-05-2023
  Wyświetleń: 134
 2037. Zarządzenie Nr 0050.468.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-05-2023
  Wyświetleń: 133
 2038. Rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 132
 2039. Uchwała Nr LXI.409.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2023
  Wyświetleń: 132
 2040. Zarządzenie Nr 0050.450.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-03-2023
  Wyświetleń: 132
 2041. Informacja o wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 6 grudnia 2023 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w roku 2024
  Wyświetleń: 131
 2042. LX Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 131
 2043. Uchwała Nr LVII.392.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-03-2023
  Wyświetleń: 130
 2044. Uchwała Nr LXI.410.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2023
  Wyświetleń: 130
 2045. Uchwała Nr LXI.413.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2023
  Wyświetleń: 130
 2046. Zarządzenie Nr 0050.423.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-01-2023
  Wyświetleń: 130
 2047. Zarządzenie Nr 0050.448.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-03-2023
  Wyświetleń: 130
 2048. Zarządzenie Nr 0050.449.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-03-2023
  Wyświetleń: 130
 2049. Sprawozdania finansowe jednostkowe UM w Ujeździe za 2022
  Wyświetleń: 129
 2050. Zarządzenie Nr 0050.443.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-02-2023
  Wyświetleń: 129
 2051. Zawiadomienie-obwieszczenie
  Wyświetleń: 129
 2052. Zarządzenie Nr 0050.446.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-02-2023
  Wyświetleń: 128
 2053. Zarządzenie Nr 0050.464.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-05-2023
  Wyświetleń: 127
 2054. Zarządzenie Nr 0050.496.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-09-2023
  Wyświetleń: 127
 2055. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zakupu opału
  Wyświetleń: 127
 2056. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd
  Wyświetleń: 126
 2057. Uchwała Nr LX.401.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-05-2023 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd”
  Wyświetleń: 126
 2058. Uchwała Nr LXI.408.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2023
  Wyświetleń: 126
 2059. Zarządzenie Nr 0050.444.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-02-2023 w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok
  Wyświetleń: 126
 2060. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu z dnia 07.09.2023 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2024-2030
  Wyświetleń: 125
 2061. Informacja o wyniku przetargu dla dz. 1380 w Ujeździe
  Wyświetleń: 124
 2062. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 124
 2063. Zarządzenie Nr 0050.415.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-12-2022
  Wyświetleń: 124
 2064. Zarządzenie w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w budynku w Ujeździe przy ul. Plac 1 Maja
  Wyświetleń: 124
 2065. Uchwała Nr LXI.406.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2023
  Wyświetleń: 123
 2066. Uchwała Nr LXII.422.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-08-2023- Stwierdzenie nieważność Uchwały przez rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 123
 2067. Zarządzenie Nr 0050.445.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-02-2023 w sprawie zmiany planów finansowych na 2023 rok
  Wyświetleń: 123
 2068. Zarządzenie Nr 0050.447.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-03-2023
  Wyświetleń: 123
 2069. Zarządzenie Nr 0050.467.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-05-2023
  Wyświetleń: 123
 2070. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice
  Wyświetleń: 121
 2071. Zarządzenie Nr 0050.346.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-06-2022
  Wyświetleń: 121
 2072. Zarządzenie Nr 0050.404.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-11-2022
  Wyświetleń: 121
 2073. Zarządzenie Nr 0050.451.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-03-2023
  Wyświetleń: 121
 2074. Zarządzenie Nr 0050.400.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 120
 2075. Zarządzenie Nr 0050.402.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-11-2022
  Wyświetleń: 120
 2076. Zarządzenie Nr 0050.407.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-12-2022
  Wyświetleń: 120
 2077. Zarządzenie Nr 0050.462.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-04-2023
  Wyświetleń: 120
 2078. Zawiadomienie-Obwieszczenie
  Wyświetleń: 120
 2079. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu
  Wyświetleń: 119
 2080. Uchwała Nr LII.347.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 119
 2081. Zarządzenie Nr 0050.403.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-11-2022
  Wyświetleń: 119
 2082. Zarządzenie Nr 0050.420.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-01-2023
  Wyświetleń: 119
 2083. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 118
 2084. Uchwała Nr LXI.405.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2023
  Wyświetleń: 118
 2085. Zarządzenie Nr 0050.332.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-05-2022
  Wyświetleń: 118
 2086. Zarządzenie Nr 0050.421.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-01-2023
  Wyświetleń: 118
 2087. Zarządzenie Nr 0050.437.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-01-2023
  Wyświetleń: 118
 2088. Zarządzenie Nr 0050.438.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-01-2023
  Wyświetleń: 118
 2089. Zarządzenie Nr 0050.418.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-12-2022
  Wyświetleń: 117
 2090. Zarządzenie Nr 0050.465.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-05-2023
  Wyświetleń: 117
 2091. ZARZĄDZENIE NR 0050.530.2023 BURMISTRZA UJAZDU z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024
  Wyświetleń: 117
 2092. Informacja o wyniku przetargu dla dz. 2371/3 w Ujeździe
  Wyświetleń: 116
 2093. Zarządzenie Nr 0050.395.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-11-2022
  Wyświetleń: 116
 2094. Zarządzenie Nr 0050.435.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-01-2023 w sprawie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne
  Wyświetleń: 116
 2095. Zarządzenie Nr 0050.399.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-11-2022
  Wyświetleń: 115
 2096. Zarządzenie Nr 0050.405.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-11-2022
  Wyświetleń: 115
 2097. Zarządzenie Nr 0050.410.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-12-2022
  Wyświetleń: 115
 2098. Zarządzenie Nr 0050.453.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-03-2023
  Wyświetleń: 115
 2099. Zarządzenie Nr 0050.455.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-03-2023
  Wyświetleń: 115
 2100. Zarządzenie Nr 0050.422.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-01-2023
  Wyświetleń: 114
 2101. Zarządzenie Nr 0050.440.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-01-2023
  Wyświetleń: 114
 2102. Uchwała Nr LXI.407.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2023
  Wyświetleń: 113
 2103. Zarządzenie Nr 0050.397.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-11-2022
  Wyświetleń: 113
 2104. Zarządzenie Nr 0050.457.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-03-2023
  Wyświetleń: 113
 2105. Zarządzenie Nr 0050.452.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-03-2023
  Wyświetleń: 112
 2106. Zarządzenie Nr 0050.398.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-11-2022
  Wyświetleń: 111
 2107. Zarządzenie Nr 0050.412.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-12-2022
  Wyświetleń: 111
 2108. Zarządzenie Nr 0050.442.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-02-2023
  Wyświetleń: 111
 2109. Zarządzenie Nr 0050.442.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-01-2023
  Wyświetleń: 111
 2110. Zarządzenie Nr 0050.454.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-03-2023
  Wyświetleń: 111
 2111. Zarządzenie Nr 0050.458.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-04-2023
  Wyświetleń: 111
 2112. OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
  Wyświetleń: 110
 2113. Ogłoszenie otwartego konkursu na realizacje przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku 2024
  Wyświetleń: 110
 2114. Zarządzenie Nr 0050.459.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-04-2023
  Wyświetleń: 110
 2115. Zarządzenie Nr 0050.461.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-04-2023
  Wyświetleń: 110
 2116. Zawiadomienie -Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 110
 2117. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Ujazd-Niezdrowice
  Wyświetleń: 109
 2118. Zarządzenie Nr 0050.411.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-12-2022
  Wyświetleń: 109
 2119. Zarządzenie Nr 0050.432.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-01-2023
  Wyświetleń: 109
 2120. Zarządzenie Nr 0050.441.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-01-2023
  Wyświetleń: 109
 2121. Zarządzenie Nr 0050.490.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-08-2023
  Wyświetleń: 109
 2122. Zarządzenie Nr 0050.413.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-12-2022
  Wyświetleń: 108
 2123. Zarządzenie Nr 0050.417.2022 Burmistrz Ujazdu z dnia 30-12-2022
  Wyświetleń: 108
 2124. Zarządzenie Nr 0050.419.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-12-2022
  Wyświetleń: 108
 2125. Zarządzenie Nr 0050.416.2022 Burmistrz Ujazdu z dnia 29-12-2022
  Wyświetleń: 107
 2126. LIX Uroczysta Sesja z okazji Obchodów 800- lecia Miasta Ujazd
  Wyświetleń: 106
 2127. Zarządzenie Nr 0050.409.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-12-2022
  Wyświetleń: 106
 2128. Uchwała Nr LXII.421.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-08-2023
  Wyświetleń: 105
 2129. Zarządzenie Nr 0050.433.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-01-2023
  Wyświetleń: 105
 2130. Zarządzenie Nr 0050.456.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-03-2023
  Wyświetleń: 105
 2131. Zawiadomienie- obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 105
 2132. Informacje o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów
  Wyświetleń: 104
 2133. Uchwała Nr LXII.418.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-08-2023
  Wyświetleń: 103
 2134. Burmistrz Ujazdu zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Ekogroszku workowanego w ilości 20 ton
  Wyświetleń: 101
 2135. LXIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 100
 2136. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w przedmiocie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych
  Wyświetleń: 100
 2137. Zarządzenie Nr 0050.414.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-12-2022
  Wyświetleń: 100
 2138. Zarządzenie Nr 0050.460.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-04-2023
  Wyświetleń: 100
 2139. LXII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 98
 2140. Zawiadomienie-Obwieszczenie
  Wyświetleń: 97