Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.563.2024 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-03-2024

Na podstawie art. 26 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 7 pkt.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022, poz.530), zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Burmistrza Ujazdu nr 0050.1.2018 z dnia 19 listopada 2018 roku zmienia się treść § 3, który otrzymuje brzmienie:
„Zastępca Burmistrza Ujazdu pełni funkcję do końca Kadencji Burmistrza Ujazdu 2018-2024 ”;

§ 2. Z upływem kadencji 2018-2024, tj. 30 kwietnia 2024r., traci moc Zarządzanie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.314.2022 z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie określenia zakresu i odpowiedzialności oraz upoważnień Zastępcy Burmistrza Ujazdu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Ujeździe w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Hubert Ibrom