Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.564.2024 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-03-2024

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023r. poz. 40 z póź.zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) Burmistrz Ujazdu zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2023 rok, zawierające :
1) Informację opisową z uwzględnieniem wydatków jednostek budżetowych, sprawozdania samorządowej instytucji kultury, sprawozdania samorządowego zakładu budżetowego - zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2) Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2023 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3) Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2023 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 3;
4) Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za 2023 rok- zgodnie z załącznikiem Nr 4;
5) Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za 2023 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 5;
6) Plan i wykonanie dotacji z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych za 2023 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 6;
7) Plan i wykonanie dotacji z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2023 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 7;
8) Plan i wykonanie wydatków za 2023 rok – Fundusz sołecki - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Informacja o stanie mienia Gminy Ujazd na dzień 31.12.2023 r. – zgadnie z załącznikiem Nr 9 i Nr 10.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Ujeździe i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.Hubert Ibrom

 

PDFZalacznik1 0050.564.2024.pdf (976,08KB)

PDFZalacznik2 0050.564.2024.pdf (630,56KB)

PDFZalacznik3 0050.564.2024.pdf (748,73KB)

PDFZalacznik4 0050.564.2024.pdf (202,22KB)

PDFZalacznik5 0050.564.2024.pdf (456,62KB)

PDFZalacznik6 0050.564.2024.pdf (441,54KB)

PDFZalacznik7 0050.564.2024.pdf (416,60KB)

PDFZalacznik8 0050.564.2024.pdf (303,72KB)

PDFZalacznik9 0050.564.2024.pdf (286,80KB)

PDFZalacznik10 0050.564.2024.pdf (347,63KB)