Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.567.2024 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-03-2024

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 poz. 40 z późn.zm), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn.zm), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 27 032,00 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 27 032,00 zł.
Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 27 032,00 zł .

§ 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 27 032,00 zł.
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 7 000,00 zł. Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 7 000,00 zł.
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 7 000,00 zł .

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 34 032,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 7 000,00 zł.
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 7 000,00 zł .

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 27 032,00 zł.
Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 27 032,00 zł .

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 032,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł
§ 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 3 555,60 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 3 555,60 zł.
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 3 555,60 zł .

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 290,35 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 574,25 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
w kwocie 691,00 zł


§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 3 555,60 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 3 555,60 zł.
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 3 555,60 zł .

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 555,60 zł
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Hubert Ibrom