Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.569.2024 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-04-2024

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 poz. 40 z późn.zm), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn.zm), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 67 200,00 zł Dział 600 Transport i łączność w kwocie w kwocie 7 000,00 zł.
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy w kwocie 7 000,00 zł.

§ 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 000,00 zł.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 60 200,00 zł.
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 60 200,00 zł .

§ 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 60 200,00 zł.
§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 67 200,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy
Dział 600 Transport i łączność w kwocie w kwocie 7 000,00 zł.
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy w kwocie 7 000,00 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 60 200,00 zł.
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 60 200,00 zł .

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 200,00 zł
§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 4 600,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 4 600,00 zł.
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 4 600,00 zł .

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 600,00 zł
§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 4 600,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 4 600,00 zł.
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 4 600,00 zł .

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 500,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 014,21 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,79 zł
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Hubert Ibrom