Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXXI.487.2024 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-04-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji rodziców dzieci będących pod opieką w żłobku Wesoła Gajowa Zimna Wódka wniesionej w dniu 21 marca 2024 r., uznaje petycję za zasadną. Uzasadnienie dotyczące sposobu jej załatwienia stanowi załącznik do uchwały. § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe do poinformowania osoby wnoszącej petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr LXXI.487.2024 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-04-2024 w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (433,45KB)

DOCXZałącznik nr a1 LXXI.487.2024.docx (6,67KB)