Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXXI.488.2024 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-04-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 229 pkt.3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje:

§ 1. Skargę Nr OG.1510.1.2024 z dnia 13 marca 2024 r. na działalność Burmistrza Ujazdu w zakresie dotyczącym rzetelności dokumentacji i informacji przekazanych Radzie Miejskiej w Ujeździe na sesji w dniu 27 marca 2023 r., w celu podjęcia uchwały intencyjnej nr LVII.389.2023 dla terenu położonego w Ujeździe na Osiedlu Piaski (w szczególności działki 2356), uznaje się za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe do poinformowania osoby skarżącej o sposobie załatwienia sprawy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr LXXI.488.2024 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-04-2024 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ujazdu.pdf (482,13KB)

DOCXZałącznik nr a1 LXXI.488.2024.docx (9,14KB)