Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykluczeniu oraz odrzuceniu ofert w postępowaniu pn Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

GT- 3410 / XXXIX / 45 /10                                                                                                           Ujazd dnia 22.06.2010r.
 
Dotyczy: postępowania przetargowego pn:
Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
Informacja o wykluczeniu z postępowania
 
            Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr. 19, poz. 177 z póź. zm.) zawiadamiam o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości „ oferty firmy
Zakład Ogólnobudowlany
Artur Kiowski
47-143 Niezdrowice
Ul. Wiejska 8
 
w związku z naruszeniem postanowień art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr. 19, poz. 177 z póź. zm.)
Uzasadnienie
1)      wykonawca na wniosek Zamawiającego nie przedłużył okresu związania ofertą oraz nie przedłużył okresu ważności wadium.
Informacja o odrzuceniu oferty
Na podstawie art. 24 ust. 4 w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 5 oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia zostaje odrzucona. Powód wykluczenia podany powyżej.


 

                                                                                                                                           Burmistrz Ujazdu - Tadeusz Kauch

 

GT- 3410 / XXXIX / 46 /10                                                                                                            Ujazd dnia 22.06.2010r.
 
 
Dotyczy: postępowania przetargowego pn:
Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
Informacja o wykluczeniu z postępowania
 
            Działając na podstawie art. 24 ust. 3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr. 19, poz. 177 z póź. zm.) zawiadamiam o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości „ oferty firmy
Zakład Ogólno-budowlany
„SZCZEPANIK” Sp. J.
47-303 Krapkowice
Ul. Armii Ludowej 13
w związku z naruszeniem postanowień art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr. 19, poz. 177 z póź. zm.)
Uzasadnienie
1)      wykonawca na wniosek Zamawiającego nie przedłużył okresu związania ofertą oraz nie przedłużył okresu ważności wadium.
Informacja o odrzuceniu oferty
 
Na podstawie art. 24 ust. 4 w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 5 oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia zostaje odrzucona. Powód wykluczenia podany powyżej.

                                                                                                                                           Burmistrz Ujazdu - Tadeusz Kauch
 

GT- 3410 / XXXIX / 47 /10                                                                                                            Ujazd dnia 22.06.2010r.
 
 
 
Dotyczy: postępowania przetargowego pn:
Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
 
Informacja o wykluczeniu z postępowania
 
            Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr. 19, poz. 177 z póź. zm.) zawiadamiam o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości „ oferty konsorcjum firm
MR Plus Sp. zo.o.
(lider konsorcjum)
Ul. Przyjaźni 45A
47-225 Kędzierzyn Koźle
 
Przedsiębiorstwo Robót Remontowo-Budowlanych
”RYMAR” . Szejna, M. Biała S.J
(partner konsorcjum)
Ul. Przyjaźni 45A
47-225 Kędzierzyn Koźle
 
Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne „CONRES” S.C
Z. Lipowski i J. Rudnicki
(partner konsorcjum)
Ul. Szkolna 9
47-253 Kobylice
 
w związku z naruszeniem postanowień art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr. 19, poz. 177 z póź. zm.)
Uzasadnienie
1)      wykonawca na wniosek Zamawiającego nie przedłużył okresu związania ofertą oraz nie przedłużył okresu ważności wadium.
 
Informacja o odrzuceniu oferty
 
Na podstawie art. 24 ust. 4 w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 5 oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia zostaje odrzucona. Powód wykluczenia podany powyżej.

                                                                                                                                            Burmistrz Ujazdu - Tadeusz Kauch

 

GT- 3410 / XXXIX / 48 /10                                                                                                           Ujazd dnia 22.06.2010r.
 
 
Dotyczy: postępowania przetargowego pn:
Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
Informacja o wykluczeniu z postępowania
 
            Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr. 19, poz. 177 z póź. zm.) zawiadamiam o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości „ oferty firmy
Firma Inżynierska
„ALOG”
47-220 Kędzierzyn Koźle
Ul. Kosmonautów 2
 
w związku z naruszeniem postanowień art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień  Publicznych ( Dz. U. Nr. 19, poz. 177 z póź. zm.)
Uzasadnienie
1)      Zamawiający w dniu 15.06.2010r wezwał wszystkich wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu do przedłużenia okresu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. W dniu 18.06.2010r około godziny 12:00 w tutejszym urzędzie zostało złożone przez przedstawiciela firmy „Alog” pismo nr L.dz. 203/2010 wraz z oryginalnym aneksem nr 1 z dnia 15.06.2010 do gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium 1502/Wr/1064/2010. Z w/w aneksu wynika, że z dniem 15.06.2010 do ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium nr 1502/Wr/1064/2010 z dnia 07.05.2010r zostały wprowadzone następujące zmiany:
Cytat:
„ Pkt 6 otrzymuje brzmienie:
1. Niniejsza gwarancja ważna jest od dnia 20.06.2010r do 17.07.2010r … „
Koniec cytatu.
W związku z złożonym aneksem oraz jego treścią doszło do sytuacji, w której Zamawiający od dnia zawarcia w/w aneksu nie posiadał żadnego zabezpieczenia w postaci wadium (od dnia 15.06.2010r do dnia 19.06.2010r.). Jest to sytuacja niezgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr. 19, poz. 177 z póź. zm.) zgodnie z którą wadium ma obejmować cały okres związania z ofertą, co w tym przypadku nie zostało spełnione. O godzinie 14:50 do tutejszego urzędu wpłynęło kolejne pismo nr L.dz. 205/2010 firmy „Alog” z treścią podobną do pierwszego niemniej jednak bez odpowiedniego oryginalnego dokumentu potwierdzającego przedłużenie wniesienia wadium. W związku z powyższym Zamawiający do dnia dzisiejszego nie jest w posiadaniu odpowiednich dokumentów potwierdzających wniesienie wadium przez firmę „Alog” obejmującego cały nieprzerwany okres związania ofertą.
Informacja o odrzuceniu oferty
Na podstawie art. 24 ust. 4 w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 5 oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia zostaje odrzucona. Powód wykluczenia podany powyżej.

                                                                                                                                              Burmistrz Ujazdu - Tadeusz Kauch

 

 

Podmiot udostępniający: UM Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Panek Krzysztof
Data wytworzenia: 2010-06-22