Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu z dnia 14.05.2024 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA UJAZDU

z dnia 14.05.2024 r.

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2024 r. poz. 278) w związku z art. 68 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), zawiadamiam, że:

w dniach od 21 maja 2024 r. do 24 czerwca 2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

1. Otwartego spotkania konsultacyjnego. Podczas spotkania zbierane będą uwagi do projektu uchwały. Spotkanie zaplanowano na dzień 3 czerwca 2024 roku o godz. 16.00 (w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, sala narad II piętro, ul. Sławięcicka 19 , 47-143 Ujazd),

2. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dostępnego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe (Sekretariat) oraz umieszczonego na stronie internetowej ujazd.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ujazd.pl/ (zakładka Rewitalizacja Gminy Ujazd w menu tematycznym), który należy przesłać na adres plany@ujazd.pl, złożyć osobiście/korespondencyjnie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe lub wypełnić formularz on-line https://forms.gle/2WsUPgaPHcozaQpM7,

3. Zbierania uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej ujazd.pl – link: https://forms.gle/2WsUPgaPHcozaQpM7.

Projekt uchwały wraz z załącznikami oraz formularz konsultacyjny dostępne będą w dniach od 21 maja 2024 r. do 24 czerwca 2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ujazd.pl/ i na stronie internetowej www.ujazd.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w godzinach pracy urzędu.

Uwagi do projektu uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (wypełnione formularze konsultacyjne) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2024 roku (decyduje data wpływu) drogą elektroniczną na adres: , drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Ujeździe lub osobiście w godzinach pracy urzędu: ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, poprzez formularz uwag on-line (ankieta): https://forms.gle/2WsUPgaPHcozaQpM7.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, informacja zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych www.ujazd.pl oraz http://bip.ujazd.pl/.

BURMISTRZ UJAZDU

PDFFormularz konsultacyjny dotyczący regulaminu komitetu rewitalizacji.pdf (245,49KB)
PDFProjekt Uchwaly w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.pdf (157,97KB)
PDFRegulamin Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Ujazd.pdf (145,65KB)
PDFZalacznik Nr 1do Regulaminu Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Ujazd.pdf (129,73KB)