Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę drogi gminnej nr 105785O w Strefie Aktywności Gospodarczej obręb Zimna Wódka, gmina UjazdNumer ogłoszenia w BZP 135764 - 2012, data zamieszczenia 27.04.2012

GT.271.1.2012
 
INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty
w przetargu nieograniczonym na
„budowę drogi gminnej nr 105785O w Strefie Aktywności Gospodarczej obręb Zimna Wódka , gmina Ujazd
Numer ogłoszenia w BZP : 135764 - 2012; data zamieszczenia: 27.04.2012

Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (DZ.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) zawiadamiam, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  dla zadania pn. „budowa drogi gminnej nr 105785O w Strefie Aktywności Gospodarczej obręb Zimna Wódka , gmina Ujazd”
wybrana została najkorzystniejsza  oferta złożona przez :
Konsorcjum firm :
Lider : DROG-BUD Sp. z o.o. Lubojenka 88/90, 42 – 209 Częstochowa
Partner : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Sp. z o.o.
ul. M.Reja 8, 97 – 500 Radomsko
Cena wybranej oferty wynosi brutto :  1.877.162,80 zł.
słownie : jeden milion osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa 80/100 złotych.
 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty – zgodnie z przyjętymi kryteriami (cena 100%) oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Punktacja
(Cena 100%)
1
Konsorcjum firm :
Lider :   DROG-BUD Sp. z o.o. Lubojenka 88/90, 42 – 209 Częstochowa
Partner : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Sp. z o.o.
               ul. M.Reja 8, 97 – 500 Radomsko
100,00
2
 Konsorcjum firm :
Lider :    Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A.
              ul. 24 kwietnia 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Partner : Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. Holding
               ul. Roździeńska 28, 40-387 Katowice
67,27
3
Przedsiębiorstwo Remontów ulic i Mostów S.A.
ul. Nad Bytomską 1, 44 – 100 Gliwice
76,18
4
Kędzierzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „KPRI” Sp. z o.o.
ul. Kłosowa 4 , 47-206 Kędzierzyn - Koźle
89,32
 
W toku postępowania nie odrzucono oraz nie wykluczono żadnych ofert.
 
BURMISTRZ UJAZDU
Tadeusz Kauch 
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejskii w Ujeździe
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Roman Więcek
Data wytworzenia: 2012-05-18