Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowania przetargowym pn Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

GT- 3410 / XXXIX / 38 /10                                                                                                                Ujazd dnia 15.06.2010r.
 
 
 
 
Uczestnicy postępowania  
 
 
Dotyczy: postępowania przetargowego pn:
Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
 
 
 
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego informacji o naruszeniu prawa, Zamawiający – Gmina Ujazd zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) informuje o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert.
W związku z powyższym działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający – Gmina Ujazd, wzywa do wyrażenia zgody na przedłużenie o 28 dni terminu związania ofertą (tj. od 20.06.2010 do dnia 17.07.2010r.).
            Jednocześnie informujemy, że zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
            Zgodę wykonawcy (w oryginale), podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentacji, wraz z dowodem wniesienia wadium (w oryginale) na przedłużony okres, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, lub przesłać na adres Zamawiającego (Urząd
Miejski w Ujeździe, ul. Sławęcicka 19, 47-143 Ujazd). Dotychczasowy termin związania ofertą upływa w dniu 19 czerwca 2010 r.                                                                                                                                           Burmistrz Ujazdu - Tadeusz Kauch
Podmiot udostępniający: UM Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krzysztof Panek
Data wytworzenia: 2010-06-15