Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę drogi gminnej ulicy Pięknej w Ujeździe

 

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm ), zwanej dalej ustawą , Zamawiający – Gmina Ujazd informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „
Budowę drogi gminnej ulicy Pięknej w Ujeździe
Wybrano ofertę złożoną przez :
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
PROFEKTUS sp. z o.o
47-143 Niezdrowice, ul. Wiejska 8
Cena oferty : 232 532,80 zł.
Zgodnie z przyjętymi kryteriami (cena – 100%) oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

Lp
Nazwa Wykonawcy
Adres
Punktacja ( cena 100%)
 
1.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
PROFEKTUS sp. z o.o
 
47-143 Niezdrowice,          
ul. Wiejska 8
 
                    
100 ,00
 
2.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EUROBUD-PLUS”
Wojciech Jeleń
 
Laskowice 28a
48-231 gm. Lubrza
 
98,10
 
3.
 
ADAC-LEWAR S.C
 
 
42-141 Przystajń
Ul. Słoneczna 11
 
82,90
 
4.
 
K. EKO.-BUD Sp.z o.o
 
 
Ul. Cegielniana 31,
47-303 Krapkowice
 
 78,50
 
5.
GABART S.C
Artur Hu czek, Gabriela Huczek
 
47-180 Izbicko
Ul. Stawowa 41
 
 78,80
 
6.
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe         „MAK-RO” S. Górski, I. Górska sp.j
 
48-120 Baborów, ul. Witosa 1A
 
 77,20

                          
 
 Na postawie art. 92 ust.1 pkt 3 ustawy  informuję , że w tym samym postępowaniu wykluczono wykonawców:

 
Lp
 
Nazwa i adres
 
                 
             Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:
1.
 
Oferta nr 6
PPHU "SANBUD”                                                                                 Agnieszka Akonom                                                                                Ul. Pokucie 11/3
47-220 Kędzierzyn – Koźle
 
 
Art. 24 ust. 2 pkt 4
Wykonawca pomimo wezwania do uzupełnienia ( pismo z dnia 17.06.2011 r) nie złożył następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału :
1. załącznik nr 2,
2. załącznik nr 3
3. załącznik nr 5
 
2.
 
Oferta nr 8
MPK BRUK   Sp.z o.o
Ul. Zamiejska 79
45-831 Opole
 
 
Art. 24 ust. 2 pkt 4
Wykonawca pomimo wezwania do uzupełnienia ( pismo z dnia 17.06.2011 r) nie złożył następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału :
1. załącznik nr 2,
2. załącznik nr 3
3. załącznik nr 5
 

Na postawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy , informuję , że w tym samym postępowaniu odrzucono oferty wykonawców
 

 
Lp
 
Nazwa i adres
 
                 
             Uzasadnienie odrzucenia oferty :
1.
 
Oferta nr 6
PPHU „SANBUD” Agnieszka Akonom                                                                                Ul. Pokucie11/3 
47-220 Kędzierzyn – Koźle
 
 
Art. 89 ust. 1 pkt 5
Oferta została odrzucona , ponieważ wykonawca został wykluczony
 
2.
 
Oferta nr 8
MPK BRUK Sp.z o.o
Ul. Zamiejska 79
45-831 Opole
 
 
Art. 89 ust. 1 pkt 5
Oferta została odrzucona , ponieważ wykonawca został wykluczony
 

 
 
Na podstawie art. 92 ust 1 pkt. 4 informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 w terminie nie krótszym niż 5  dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Burmistrz
 Tadeusz Kauch
 

 
Podmiot udostępniający: UM Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2011-06-28