Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę materiałów i urządzeń do modernizacji ujęcia wody w Gminie Ujazd

Ujazd, dnia 21.06.2011r.

 
Numer sprawy: 3/2011
 
 
ENEL-AUTOMATYKA Sp. z o.o.
44-101 Gliwice
ul. Sowińskiego 3
 
dot: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów i urządzeń do modernizacji ujęcia wody w Ujeździe gm. Ujazd
 
Na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29.01.2004. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm./ zawiadamiamy uprzejmie, że Zamawiający na realizację zamówienia pn: „Dostawa materiałów i urządzeń do modernizacji ujęcia wody w Ujeździe „ wybrał ofertę złożoną przez ENEL-AUTOMATYKA Sp. z o.o. , 44-101 Gliwice ul. Sowińskiego 3 za cenę 136 800,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy osiemset złotych).
Oferta była jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu, spełniała wymogi SIWZ i uzyskała największą ilość punktów t.j. 100 pkt. na 100 możliwych.
 
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art.180 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./ wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemne odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie określonym w art. 182 ust. 1 ustawy pzp.
Prosimy uprzejmie o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu (077) 463-70-58
 
Kopie:
a/a
 
 
Z   poważaniem
Piotr Przygoda

 
Podmiot udostępniający: ZGKiM Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2011-07-04