Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu - przewóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Ujazd

Ujazd, dnia 18 lipiec 2011 r.
 
GZO I – 341.1.2011
 
OGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na:
 „PRZEWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY UJAZD NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH, Z WYKORZYSTANIEM POWIERZONYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU NALEŻĄCEGO DO GMINY,
 W LATACH SZKOLNYCH 2011/2012; 2012/2013 i 2013/2014”.
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający – Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „PRZEWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY UJAZD NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH, Z WYKORZYSTANIEM POWIERZONYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU NALEŻĄCEGO DO GMINY, W LATACH SZKOLNYCH 2011/2012; 2012/2013 i 2013/2014”
 
Wybrano ofertę złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. 47-100 Strzelce Op. ul. 1 Maja 59.
Cena oferty: 22.508,00 złotych (brutto) na 1 m-c
Zgodnie z przyjętymi kryteriami (cena – 100%) oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.
 
Informuję, że w postępowaniu zostały złożone oferty przez n/w Wykonawców:
Lp.
Nazwa Wykonawcy
Adres
Punktacja (cena 100%)

1.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.

47-100 Strzelce Op.
 ul. 1 Maja 59.
 

100 pkt
 
Dyrektor
Michalina Ciapa
 
 

Podmiot udostępniający: GZO Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2011-07-20