Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na opracowanie studium wykonalności - Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd i budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe ? odnawialne źródła energii pompy ciepła

Ujazd, dnia 11.05.2012 r

GT.041.1.2012

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd i budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe – odnawialne źródła energii pompy ciepła” do RPO WO 2007-2013 do działania 4.3 zapraszam Państwa  do złożenia oferty na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych tj.:

  1. Studium Wykonalności Inwestycji przygotowane w oparciu o Wytyczne stanowiące załącznik dla obowiązującego Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013
  2. Wniosek aplikacyjny,
  3. Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko,
  4. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Termin złożenia oferty do dnia : 21.05.2012 r. do godz. 15.00 faksem nr 77 4048763 lub przesłać pocztą e-mail: , pocztą lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, ul. Sławiecicka 19, 47-143 Ujazd , sekretariat po. Nr 7.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty termin wykonania zamówienia do 31 lipca 2012 r.

Kryterium wyboru oferty: najkorzystniejsza cena 100 %

Burmistrz Ujazdu
Tadeusz Kauch
 


 

Podmiot udostępniający: UM Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2012-05-12