Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania odert na demontaż, transport oraz utylizację materiałów azbestowych z terenu Gminy Ujazd.

RG.6235.4.2012                                                                               Ujazd, dnia 29 maja 2012 r.

 
 
 
 
                                                                                                          Zaproszenie do składania ofert 
 
W związku z planowanym zadaniem usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Ujazd zapraszam Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd.
 
W ofercie proszę podać cenę za 1m2 w rozbiciu na dwie opcje:
Opcja 1:  demontażu, transportu oraz utylizacji:
- płyt falistych azbestowo- cementowych,
- płyt azbestowo-cementowych płaskich,
 
Opcja 2: transportu oraz utylizacji:
- płyt falistych azbestowo- cementowych,
- płyt azbestowo-cementowych płaskich.
 
Oferta powinna zawierać:
1.            Decyzję Marszałka Województwa zatwierdzającą Wykonawcy (Podwykonawcy) program gospodarki odpadami, obejmującą wytwarzanie odpadów niebezpiecznych
(w tym zawierającym azbest)- kopia za zgodność z oryginałem – aktualna.
2.      Zezwolenie Wykonawcy (Podwykonawcy) na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych – aktualne, kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem.
3.      Decyzję dla właściciela składowiska, na którym będą deponowane odpady zawierające azbest zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie – aktualna, potwierdzona za zgodność z oryginałem.
4.      Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj działalności wykonywany przez oferenta – potwierdzony za zgodność z oryginałem.
 
Ponadto informuję, iż w chwili zainteresowania przez Państwa zaproszeniem dokładnych informacji można uzyskać pod nr tel. 077-404 87 56/54
 
Termin przedstawienia oferty cenowej ustalam na dzień 12.06.2012 roku
do godz. 12:00. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Ujeździe - sekretariat,
ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd.
 
 
                                                                                                                                          Burmistrz Ujazdu - Tadeusz Kauch
 


 


 

RG.6235.4.2012                                                                 Ujazd, dnia 13 czerwca 2012 r.
 
 
Dot.: informacja z otwarcia ofert.
 
 
W dniu 12.06.2012 r. o godz. 12:10 dokonano otwarcia złożonych ofert z zapytania o cenę na wykonanie robót związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd.
Oferty otrzymano od następujących firm:
 

Nr oferty
Nazwa oferenta oraz jego adres
Cena
                                      [PLN]
Oferta
nr 1
„CHEM-KOR” spółka cywilna
Stanisław Cieżak Marek Kaliszewski
ul. Mostowa 30A,
47-223 Kędzierzyn-Koźle
Demontaż, transport, składowanie:
- płyt falistych: 28,00 zł netto + 8% VAT za m2
- płyt płaskich: 26,00 zł netto + 8% VAT za m2
 Transport oraz składowanie:
- płyty faliste i płaskie: 890,00 zł/Mg + 8% VAT
Oferta
nr 2
Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta Hofman
ul. Arkuszowa 65/43
01-934 Warszawa
 Demontaż wyrobów azbestowych wraz
z załadunkiem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest:
- płyty faliste azbestowo-cementowe:
10,20 zł + 8% VAT = 11,02 zł brutto za m2
- płyty azbestowo-cementowe płaskie:
8,10 zł + 8% VAT = 8,75 zł brutto za m2
Załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest:
- płyty faliste azbestowo-cementowe:
6,70 zł + 8 %VAT = 7,24 brutto za m2
- płyty azbestowo-cementowe płaskie:
5,20 zł + 8% VAT – 5,62 brutto za m2
Oferta
nr 3
Zakład Usługowo-Produkcyjny
„RES”
Roman Szymański
ul. Nadrzeczna 1
47-230 Kędzierzyn-Koźle
Demontaż, transport oraz utylizacja:
- płyt falistych azbestowo-cementowych
- płyt azbestowo- cementowych płaskich
18 zł netto za 1m2
Transport oraz utylizacja:
- płyt falistych azbestowo-cementowych
- płyt azbestowo- cementowych płaskich
870,00 zł netto za 1 tonę
Oferta
nr 4
Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski
Mikołaj Gronowski
Mikorzyn 19,
87-732 Lubanie
Demontaż, transport i utylizacja płyt a-c falistych:
11,50 zł netto m2 + VAT = 12,42 zł brutto m2
Demontaż, transport i utylizacja płyt a-c płaskich:
11,50 zł netto m2 + VAT = 12,42 zł brutto m2
Transport i utylizacja płyt a-c falistych:
7,50 zł netto m2 + VAT = 8,10 zł brutto m2
Transport i utylizacja płyt a-c płaskich:
7,50 zł netto m2 + VAT = 8,10 zł brutto m2
Oferta
nr 5
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
 Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Zaolszany 3
44-120 Pyskowice
 Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynku mieszkalnego 20,00 zł netto + 8%VAT = 21,60 zł brutto /1m2 płyty faliste
Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynku mieszkalnego 20,00 zł netto + 8%VAT = 21,60 zł brutto /1m2 płyty płaskie
 
Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynku gospodarczego 20,00 zł netto + 23%VAT = 24,60 zł brutto /1m2 płyty faliste
Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynku gospodarczego 20,00 zł netto + 23%VAT = 24,60 zł brutto /1m2 płyty płaskie.
Odbiór, transport i utylizacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z posesji 7,00 zł netto + 8%VAT = 7,56 zł brutto/1m2 płyty faliste
Odbiór, transport i utylizacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z posesji 7,00 zł netto + 8%VAT =7,56 zł brutto/1m2 płyty płaskie.
Oferta
nr 6
STILLER
Pokrycia Dachowe
Adrian Stiller
ul. Opolska 34
47-100 Strzelce Opolskie
Demontaż, transport, utylizacja wyrobów zawierających azbest:
16 zł/netto/m2;  17,28 zł/brutto/m2
Transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest:
10 zł/netto/m2; 10,80 zł/brutto/m2
Oferta
nr 7
Firma LEO Dagmar Malkusz
ul. Strzelecka 60
47-320 Gogolin
Demontaż, transport i utylizacja:
- płyty faliste: 16 zł / m2 netto + 8% VAT
- płyty płaskie karo 40x40cm:18 zł/m2 netto + 8% VAT
Transport oraz utylizacja:
380 zł/Mg netto (1m2=13 kg) + 8% VAT
(przy złożeniu, że materiał będzie przygotowany do transportu zgodnie z ustawą)

 
 
                                                                                              Burmistrz Ujazdu - Tadeusz Kauch


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Ujeździe
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Panek Krzysztof
Data wytworzenia: 2012-05-29