Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetragu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa poddasza budynku remizy strażackiej łącznie z zmianą sposobu użytkowania na cele społeczno-kulturalne wsi wraz z budową wiaty w Starym Ujeździe

INFORMACJA

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty

w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

Przebudowa poddasza budynku remizy strażackiej łącznie z  zmianą sposobu użytkowania na cele społeczno-kulturalne wsi wraz z  budową wiaty w Starym Ujeździe.


Numer ogłoszenia w BZP : 232174-2012 ; data zamieszczenia: 03.07.2012r.

 

Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (DZ.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) zawiadamiam, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Przebudowa poddasza budynku remizy strażackiej łącznie z  zmianą sposobu użytkowania na cele społeczno-kulturalne wsi wraz z  budową wiaty w Starym Ujeździe.

 

wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez  firmę :

 

Firma Ciach Prim - Mirosław Ciach

ul. Piotrkowska 5/3, 45-304 Opole

ul. Boczna 1, 46-054 Kotórz Mały

 

Cena wybranej oferty wynosi brutto :  429.213,01 zł

słownie: czterystadwadzieściadziewiećdwieścietrzynaście złotych 01/100 groszy

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty – zgodnie z przyjętymi kryteriami (cena 100%) oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Punktacja

(Cena 100%)

1

Firma Ciach Prim - Mirosław Ciach

ul. Piotrkowska 5/3, 45-304 Opole

ul. Boczna 1, 46-054 Kotórz Mały

 

100,00

4

 WEMA” Kompleksowe Roboty

Budowlane i Wykończeniowe

Józef Moszek, ul. Młyńska 10,

47-208 Pokrzywnica

98,82

3

Konsorcjum Firm:

Lider konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

ULBUD Urszula Sumisławska

46-282 Lasowice Wielkie 53

Partner konsorcjum:

AXEL - Systemy Budowlane Sp. z o.o.

Ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole

82,70

5

Przedsiębiorstwo Robót Remontowo

Budowlanych RYMAR

R. Szejna, M.Biała,

Ul. Przyjaźni 45A, 47- 225 Kędzierzyn Koźle

75,89

2

Głubczyckie Przedsiębiorstwo Budowlane

BUDOMEX Sp. z o.o.

Ul. Raciborska 20, 48-100 Głubczyce

75,33

       

 

W toku postępowania nie odrzucono oraz nie wykluczono żadnych ofert.

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt.4 informuję, iż umowa w sprawie zamówienia może być zawarta , zgodnie z art.94 ust.1. pkt. 2 w terminie nie krótszym niż 5 dnia od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

Burmistrz Ujazdu

Tadeusz Kauch

 

Podmiot udostępniający: UM Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Jastrzembska
Data wytworzenia: 2012-08-02