Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z otwarcia ofert z przetargu nieograniczonego pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd

RG.271.1.2012                                                                                  Ujazd, dnia 10.08.2012r.
 
Dot.: protokół z otwarcia ofert.
 
W dniu 10.08.2012 roku o godz. 12:30 na otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd” dokonano otwarcia następujących ofert:
Nr oferty
 
 
Nazwa oferenta oraz jego adres
Cena końcowa oferty za całość zamówienia brutto [PLN]
Oferta nr 1
„EKO-MIX”
Konstanty Spurek
50-950 Wrocław, ul. Grabiszyńska 163
104 109,92 zł
Oferta nr 2
Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”
Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski
Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie
70 235,99 zł
Oferta nr 3
PPHU DEX-TRANS
Robert Pach
26-212 Smyków, Gliniany Las 22
86 632,22 zł
Oferta nr 4
Firma LEO
Dagmar Malkusz
47-320 Gogolin, ul. Strzelecka 60
99 622,91 zł
Oferta nr 5
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAK-MET
Stanisław Juśkiewicz
55-200 Oława, ul. Kasztanowa 2
157 239, 21 zł
Oferta nr 6
Firma Handlowo-Usługowa
Zygfryd Dapa
Ostrożnica, ul. Kościelna 23
47-280 Pawłowiczki
116 584,08 zł
Oferta nr 7
Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z o.o. 41-700 Ruda Śl. ul. Kokotek 33
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Zaolszany 8, 44-120 Pyskowice
107 998,85 zł
Oferta nr 8
REMONDIS Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa
Oddział w Dąbrowie Górniczej
ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza
 
82 975,10 zł
 
Kwota jaką zamawiający posiada w budżecie na sfinansowanie zamówienia: 30 000,00 zł
Termin realizacji zadania: 15.11.2012 r.
Warunki płatności: faktura końcowa - płatność 30 dni od daty wpływu dokumentu rozliczeniowych do Zamawiającego.
Warunki gwarancji: nie dotyczy
                                                                                                          Burmistrz Ujazdu
                                                                                                          Tadeusz Kauch
 

Podmiot udostępniający: Gmina Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krzysztof Panek
Data wytworzenia: 2012-08-10