Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o odrzuceniu oferty w postępowaniu przetargowym pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd

 
RG.271.1.2012                                                                                  Ujazd dnia 14.08.2012r.
 
 
 
 
 
 
 
Dotyczy: postępowania przetargowego pn:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
 
 
INFORMACJA
O ODRZUCENIU OFERTY
 
 
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz 177 z póź. Zm.) zawiadamiam o odrzuceniu oferty złożonej przez firmę
 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAK-MET
Stanisław Juśkiewicz
55-200 Oława, ul. Kasztanowa 2
 
 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd” w związku z naruszeniem postanowień art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz 177 z póź. zm.)
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 9.5 tj:
 
„Oferta powinna obejmować całość zamówienia”
 
w związku z powyższym wykonawca powinien wycenić całość zamówienia. Niemniej jednak nie uczynił tego, gdyż w ofercie podał niezgodną z SIWZ ilość usługi niepełnej do wykonania, w której skład wchodził załadunek, transport, rozładunek i utylizacja płyt azbestowych. Przewidywana ilość płyt luzem to 2371,51 m2 a nie jak wpisał wykonawca 2071,51 m2.
 
W związku z powyższym oferta zostaje odrzucona.
 
 
                                                                                                                                       Burmistrz Ujazdu
                                                                                                                                       Tadeusz Kauch
                                                             
Otrzymują:
1. adresat
2. a/a.


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Ujeździe
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krzysztof Panek
Data wytworzenia: 2012-08-14