Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego dla MGODK w Ujeździe

 

 

 
Informacja
 
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
w przetargu nieograniczonym pn.:
 
„Dostawa oleju opałowego
dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe na rok 2012-2014”
 
Numer ogłoszenia w BZP: 306450 – 2012; data zamieszczenia 20.08.2012 r.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) zawiadamiam, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.:
  „Dostawa oleju opałowego dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe na rok 2012-2014”
 
wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę:
 
P.H.U. „PETROMEX”
45 – 129 Opole, ul. Kępska 2
 
Cena wybranej ofert wynosi brutto: 3,90 zł/l
Słownie: trzy złote 90/100 groszy
 
Oferta  spełnia wymogi określone w art. 22 w/w ustawy, nie podlega wykluczeniu i odrzuceniu,jest zgodna z przepisami Ustawy Pzp oraz warunkami SIWZ a także oferuje najkorzystniejszą cenę w postępowaniu. Wykonawca uzyskał  w postępowaniu 100 punktów. Jedynym kryterium oceny ofert  była cena.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
 

Numer
oferty
Nazwa(firma) i adres wykonawcy
Punktacja
Cena 100%
3
P.H.U. „PETROMEX”
45 – 129 Opole, ul. Kępska 2 
100
4
„ORLEN PetroTank Sp. z o.o. 36 – 145 Widełka 869
99
 
2
PETROL” s-ka z o.o
55 – 080 Kąty Wrocławskie, ul. 1 Maja 90
98
1
BEMAR Sp. z.o.o
44 – 101 Gliwice, ul. Świętokrzyska 2
96

 
 
 
W toku postępowania nie odrzucono oraz nie wykluczono żadnych ofert.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.
 
 
 
 
 
 
Dyrektor M-G O.Dz.K.
 
    Grażyna Kocenda
 


 
Podmiot udostępniający: MGODK
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Kocenda
Data wytworzenia: 2012-09-05