Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa oleju opałowego dla placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Ujazd na rok 2013-2014

Informacja

 o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa oleju opałowego dla placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Ujazd na rok 2013-2014

Numer ogłoszenia w BZP: 415286; data zamieszczenia 24 październik 2012 r.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) zawiadamiam, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Dostawa oleju opałowego dla placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Ujazd na rok 2013-2014” wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę:

P.H.U. „PETROMEX”
45 – 129 Opole, ul. Kępska 2

Cena wybranej ofert wynosi brutto: 3,78 zł/l
Słownie: trzy złote 78/100 groszy

Oferta spełnia wymogi określone w art. 22 w/w ustawy, nie podlega wykluczeniu i odrzuceniu, jest zgodna z przepisami Ustawy Pzp oraz warunkami SIWZ a także oferuje najkorzystniejszą cenę w postępowaniu. Wykonawca uzyskał w postępowaniu 100 punktów. Jedynym kryterium oceny ofert była cena.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer
oferty
Nazwa(firma) i adres wykonawcy Punktacja
Cena 100%
1 „PETROL” s-ka z o.o.
55-080 Kąty Wrocławskie
ul. 1 Maja 80
99,67
2 P.H.U. „PETROMEX”
45-129 Opole
ul. Kępska 2
100,00
3 „BEMAR” spółka z o.o.
44-101 Gliwice
ul. Świętokrzyska 2
99,39
4 „PETRO TANK” spółka z o.o.
36-145 Widełka 869
99,35

W toku postępowania nie odrzucono oraz nie wykluczono żadnych ofert.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.

Dyrektor GZO

Małgorzata Kulesa

 

Podmiot udostępniający: GZO Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Kulesa
Data wytworzenia: 2012-11-08