Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko stałe.

GT.271.1.36.2013

                                                                                                                Ujazd, dnia 19.02.2013 r.

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm ), zwanej dalej ustawą , Zamawiający – Gmina Ujazd  informuje, że w postępowaniu  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 6639 - 2013; data zamieszczenia: 11.01.2013 na 

 

„Adaptację i przebudowę zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko stałe”

 

Wybrano ofertę złożoną przez :

Firmę Wielobranżową 

Budownictwo – Produkcja – Handel

           „ RAJBUD”

Ul. Krasowska 4, 47-150 Leśnica

Cena oferty  brutto      1 446 777,28 zł.

Zgodnie z przyjętymi kryteriami (cena – 100%) oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

Informacje o złożonych ofertach

Numery ofert i Wykonawcy

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Firma Ogólnobudowlana

„DEKABUD” Wojciech Jerzakowski

62-200 Gniezno, Skiereszowo 3A

2 078 537,92 zł

30.04.2014

36 mcy

zgodnie z IPU

2

ALTAPLAN Sp.zo.o

Ul. Grota – Roweckiego 168

52-214 Wroclaw

3 202 841,55 zł

30.04.2014

36 mcy

zgodnie z IPU

3

EKO-BUD Sp.zo.o

33-100 Tarnów, ul. Torowa 1

1 833 295,00  

30.04.2014

36 mcy

zgodnie z IPU

4

 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

PROFEKTUS  sp. z.o.o

47-143 Niezdrowice, ul. Wiejska 8

1 639 926,60 zł

30.04.2014

36 mcy

zgodnie z IPU

5

Zakład Budowlano-Remontowy

           „JURKOWSKI”

Mgr inż. Jan Jurkowski

46-200 Kluczbork, ul. Armii Krajowej 9

1 985 070,03 zł

30.04.2014

36 mcy

zgodnie z IPU

6

Firma Wielobranżowa Budownictwo-Produkcja-Handel "RAJBUD"

Ul. Krasowska 4, 47-150 Leśnica

1 446 777,28 zł

30.04.2014

36 mcy

zgodnie z IPU

7

Des

Henryk Dowgier, Anna Dowgier sp.j.

30-053 Krakow, ul. Galla 5/1

1 863 683,58 zł

30.04.2014

36 mcy

zgodnie z IPU

8

Głubczyckie Przedsiębiorstwo Budowlane

“ BUDOMEX” sp z.o.o

48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 20

1 988 758,98 zł

30.04.2014

36 mcy

zgodnie z IPU

9

TOP DACH 

Adam Pasierski

46-070 Komprakcice,

Osiny, ul. Opolska 29 A

1 827 297,57 zł

30.04.2014

36 mcy

zgodnie z IPU

10

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno – Handlowe „ Budowlani „ sp z.o.o

41-902 Bytom , ul. Dworska 2

2 066 948,33 zł

30.04.2014

36 mcy

zgodnie z IPU

11

Zaklad Wielobranżowy

„GOLBUD”

47-200 Krapkowice, ul. Piastowska 40

1 986 159,98 zł

30.04.2014

36 mcy

zgodnie z IPU

12

Przedsiębiorstwo Robot Remontowo Budowlanych  „ RYMAR „

R. Szejna. M. Biała Sp.j

Ul. Przyjaźni45 A, 47- 225 Kędzierzyn-Koźle

 

2 013 970,92 zł

30.04.2014

36 mcy

zgodnie z IPU

13

Firma Inżynierska ALOG mgr inż. Gerard Gola

Kozielska 24

47-208 Reńska Wieś

2 256 280,18 zł

30.04.2014

36 mcy

zgodnie z IPU

14

WEMA Kompleksowe Roboty Budowlane i Wykończeniowe Józef Moszek

Młyńska 10

47-208 Pokrzywnica

 1 554 614,96 zł

30.04.2014

36 mcy

zgodnie z IPU

 

Na postawie art. 92 ust.1 pkt 3 ustawy  informuję , że w tym samym postępowaniu nie  wykluczono wykonawców

 

Na postawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy , informuję , że w tym samym postępowaniu odrzucono oferty  wykonawców

 

 

Oferty odrzucone

Lp.

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

Nr oferty: 2

ALTAPLAN Sp.zo.o

Ul. Grota – Roweckiego 168

52-214 Wroclaw

Art. 89. ust.1 pkt 2

Oferta została odrzucona ponieważ  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia . Istotne postanowienia przyszłej umowy o roboty budowlane  oraz Karta gwarancyjna  nie zostały zaakceptowane przez wykonawcę

2

Nr oferty: 9

TOP DACH 

Adam Pasierski

46-070 Komprakcice,

Osiny, ul. Opolska 29 A

Art. 89. ust.1 pkt 2

Oferta została odrzucona ponieważ  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia . Karta gwarancyjna  nie została zaakceptowana przez wykonawcę

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt) Punktacja ( cena 100%)

1

Nr oferty: (6)

Firma Wielobranżowa Budownictwo-Produkcja-Handel "RAJBUD"

Ul. Krasowska 4, 47-150 Leśnica

100 ,00   

2

Nr oferty: (14)

WEMA Kompleksowe Roboty Budowlane i Wykończeniowe Józef Moszek

Młyńska 10

47-208 Pokrzywnica

93 ,06

3

Nr oferty: (4)

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

PROFEKTUS  sp. z.o.o

47-143 Niezdrowice, ul. Wiejska 8

88,22

4

Nr oferty: (3)

 

EKO-BUD Sp.zo.o

33-100 Tarnów, ul. Torowa

78,92

5

Nr oferty: (7)

Des

Henryk Dowgier, Anna Dowgier sp.j.

30-053 Krakow, ul. Galla 5/1

77,63

6

Nr oferty: (5)

Zakład Budowlano-Remontowy

           „JURKOWSKI”

Mgr inż. Jan Jurkowski

46-200 Kluczbork, ul. Armii Krajowej 9

72,88

7

Nr oferty: (11)

 

Zaklad Wielobranżowy

„GOLBUD”

47-200 Krapkowice, ul. Piastowska 40

72,84

8

Nr oferty: (8)

Głubczyckie Przedsiębiorstwo Budowlane

“ BUDOMEX” sp z.o.o

48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 20

72,75

9

Nr oferty: (12)

Przedsiębiorstwo Robot Remontowo Budowlanych  „ RYMAR „

R. Szejna. M. Biała Sp.j

Ul. Przyjaźni45 A, 47- 225 Kędzierzyn-Koźle

 

71,84

10

Nr oferty: (10)

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno – Handlowe „ Budowlani „ sp z.o.o

41-902 Bytom , ul. Dworska 2

70,00

11

Nr oferty: (1)

Firma Ogólnobudowlana

„DEKABUD” Wojciech Jerzakowski

62-200 Gniezno, Skiereszowo 3A

69,61

12

Nr oferty: (13)

 

Firma Inżynierska ALOG mgr inż. Gerard Gola

Kozielska 24

47-208 Reńska Wieś

64,12

 

 

Ponadto informujemy, że umowa w spawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty..

 

 

 

                                                                                                         Burmistrz Tadeusz Kauch

 

Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Katarzyna Tomczyk
Data wytworzenia: 2013-02-19