Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe- zaprojektuj i wybuduj.

GT.271.2.16.2013

                                                                                                                Ujazd, dnia 18.03.2013 r.

                                                                           

                                                                                       

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm ), zwanej dalej ustawą , Zamawiający – Gmina Ujazd  informuje, że w postępowaniu  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 43820 - 2013; data zamieszczenia: 01.02.2013 na:

„Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych  osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe  – zaprojektuj i wybuduj”

  

Wybrano ofertę złożoną przez :

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

            PROFEKTUS  Sp. z.o.o

    47-143 Niezdrowice, ul. Wiejska 8

 

Cena oferty  brutto      1 470 000,00 zł.

Zgodnie z przyjętymi kryteriami (cena – 100%) oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

Informacje o złożonych ofertach

Numery ofert i Wykonawcy

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

 

INSTAL Warszawa  S.A

04-394 Warszawa, ul. Siennicka 29

 

2 636 406,60

30.09.2014

60 mcy

zgodnie z IPU

2.

 

Przedsiębiorstwo „EKOLOBUD” S.A 16-

400 Suwalki, ul. Przytorowa 9

Oddział w Olsztynie

10-463 Olsztyn ul. Sprzętowa 6

 

 

 

3 874 500,00

 

 

30.09.2014

 

 

60 mcy

 

 

zgodnie z IPU

3

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

PROFEKTUS  sp. z.o.o

47-143 Niezdrowice, ul. Wiejska 8

 

1 470 000,00

30.09.2014

60 mcy

zgodnie z IPU

 

Na postawie art. 92 ust.1 pkt 3 ustawy  informuję , że w tym samym postępowaniu nie wykluczono wykonawców

 

Na postawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy , informuję , że w tym samym postępowaniu nie  odrzucono ofert  wykonawców

  

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt) Punktacja ( cena 100%)

1

Nr oferty: (3)

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

PROFEKTUS  sp. z.o.o

47-143 Niezdrowice, ul. Wiejska 8

 

100 ,00   

2

Nr oferty: (1)

INSTAL Warszawa  S.A

04-394 Warszawa, ul. Siennicka 29

 

55,70

3

Nr oferty: (2)

Przedsiębiorstwo „EKOLOBUD” S.A 16-

400 Suwalki, ul. Przytorowa 9

Oddział w Olsztynie

10-463 Olsztyn ul. Sprzętowa 6

                                  37,90

 

 

 

Ponadto informujemy, że umowa w spawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy

Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia

o wyborze najkorzystniejszej oferty..

 

 

                                                                                                 Burmistrz  Tadeusz Kauch
 

Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Katarzyna Tomczyk
Data wytworzenia: 2013-03-18