Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty wykonawcy K&K Kapica Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna

GT.271.3.2013

                                                                                                                Ujazd, dnia 21.08.2013 r.

                                                                                            

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYTSNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI ODRZUCENIA OFERTY WYKONAWCY K&K KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd.

Ogłoszenie o zamówieniu- Nr ogłoszenia: 73957-2013; data zamieszczenia 13.05.2013

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – Nr ogłoszenia: 211654- 2013; data zamieszczenia 03.06.2013

 

Zamawiający– Gmina Ujazd informuje, iż po rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania wniesionego przez wykonawcę K&K Kapica Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna postępuje zgodnie z wydanym w niniejszej sprawie wyrokiem z dnia 7 sierpnia 2013r. Sygn. akt: KIO 1791/13.  

Zamawiający unieważnia:

  • czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu tj. oferty wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w Warszawie
  • czynność odrzucenia oferty wykonawcy K&K Kapica Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna w Rybniku

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje ponownej czynności badania i oceny ofert. 

 


BURMISTRZ UJAZDU

Tadeusz Kauch
 

Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mateusz Klyta
Data wytworzenia: 2013-08-21