Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadania pn. Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd. 22.08.2013r.

GT.271.3.2013

                                                                                                                Ujazd, dnia 22.08.2013 r.

                                                                                                                                                             

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm ), zwanej dalej ustawą , Zamawiający – Gmina Ujazd  informuje, że w postępowaniu  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu- Nr ogłoszenia: 73957-2013; data zamieszczenia 13.05.2013 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – Nr ogłoszenia: 211654- 2013; data zamieszczenia 03.06.2013 na zadanie pn.:

 

Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd.

 

Wybrano ofertę złożoną przez :

 

K&K Kapica Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna, ul. Szkolna 46, 44-200 Rybnik

 

Cena oferty brutto: 2 279 284,00 zł

Zgodnie z przyjętymi kryteriami (cena – 100%) oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

Informacje o złożonych ofertach

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty [zł]

1

Sanito Sp. z o.o.; ul. Puławska 476; 02-884 Warszawa

2 942 332,45

2

K & K Kapica Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna, ul. Szkolna 46, 44-200 Rybnik

2 279 284,00

3

Inventeam E.T. Sp. z o.o., ul. Gen. Okulickiego 19, 05-500 Piaseczno

3 651 411,25

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Punktacja ( cena 100%)

1.

Nr oferty: (2)

K & K Kapica Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna, ul. Szkolna 46, 44-200 Rybnik

100,00

2.

Nr oferty: (1)

Sanito Sp. z o.o.; ul. Puławska 476; 02-884 Warszawa

77,47

3.

Nr oferty: (3)

Inventeam E.T. Sp. z o.o., ul. Gen. Okulickiego 19, 05-500 Piaseczno

62,42

 

W toku postępowania nie odrzucono oraz nie wykluczono żadnych ofert.

Ponadto informujemy, że umowa w spawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Burmistrz Ujazdu

Tadeusz Kauch 

 

Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mateusz Klyta
Data wytworzenia: 2013-08-22