Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe

Ujazd, dnia 29.11.2013 r

GT.042.2.8.2012.2013

Zaproszenie do złożenia oferty na

Projekt, wykonanie oraz montaż 1szt. tablicy informacyjnej   w ramach projektu pn. „Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe” o minimalnych wymiarach 70 cm x 90 cm.  w miejscowościach  Ujazd realizowanej przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.
Tablice informacyjną  należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013.

Na tablicy powinno być umieszczone:

  • logo Programu Operacyjnego,
  • logo Unii Europejskiej,
  • logo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
  • Herb Gminy Ujazd,
  • treść ustalona z zamawiającym

Warunki zamówienia
Kryteria oceny oferty – cena 100%
Termin wykonania i montażu tablicy informacyjnej do 14 grudnia 2013 r. Płatne przelewem po podpisaniu protokołu odbioru na podstawie faktury VAT, w terminie 14 dni od momentu dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego.

Termin składania oferty
Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej, faksem  lub papierowej na adres podany poniżej w terminie do dnia 05.12.2013 r. do godz. 15:00. Oferty złożone po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
,  faks : nr tel. fax : 77 40 487 63

Urząd Miejski w Ujeździe
Ul. Slawięcicka 19,
47-143 Ujazd
Osoba do kontaktu: Katarzyna Tomczyk  – tel. 77 40 487 57

Burmistrz Ujazd
Tadeusz Kauch
 

Podmiot udostępniający: UM Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2013-11-29