Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą DOŻYNKI GMINNE 04 września 2011

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DOŻYNKI GMINNE, organizowanej w dniu 04 września 2011 roku w Ujeździe - w zamian za wyłączność na obsługę gastronomiczną.
 
 
Miejsko – Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe, zwany dalej Zamawiającym- Organizatorem ogłasza z dniem 14 marca 2011 r. nabór ofert w zakresie obsługi gastronomicznej dożynek gminnych w Ujeździe.
 
Osoba do kontaktu: Grażyna Kocenda, dyrektor, tel. (0 77) 4048715.
 
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 04 maja 2011 r. godz.10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19.
 
Cena wywoławcza w zamian za otrzymanie wyłączności: 5.000,00 zł (pięćtysięcyzłotych).
 
PUBLICZNE OTWARCIE OFERT NASTĄPI W URZĘDZIE MIEJSKIM W UJEŹDZIE-   05 maja 2011 r o godz. 10.00.  O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.
 
ZAKRES ZAMÓWIENIA
 
      Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia do obsługi DOŻYNEK GMINNYCH, który musi zapewnić Oferent obejmuje co najmniej:
 1. 5 ( pięć) rollbarów z piwem, w co najmniej trzech gatunkach – w tym „Tyskie”
 2. 2 ( dwa) rollbary z napojami zimnymi, podawanymi w firmowych, jednorazowych kubkach.
 3. 3 (trzy) stanowiska gastronomiczne, o zróżnicowanym asortymencie, w tym m.in.:
  potrawy z grilla (kiełbaski, szaszłyki, steki, krupnioki), potrawy z rożna gazowego (kurczak, golonko), hot-dogi, knysze, hamburgery, sałatki – w ilości wystarczającej do obsługi dożynek.
 4. Ogródek piwny , na który złoży się 300 miejsc siedzących ze stołami, i co najmniej 10 (dziesięć) parasoli firmowych.
Uwaga!- obsługa gastronomiczna prowadzona będzie poza wyznaczonym terenem imprezy.
 
WARUNKI UCZESTNICTWA W WYBORZE OFERTY:
 • złożenie oferty zgodnej z zakresem zamówienia i specyfikacją istotnych warunków zamówienia
 • deklaracja sponsoringu
 • załączenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej i zezwolenia na sprzedaż alkoholu wraz z podaniem do Burmistrza Ujazdu o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % i piwa.
 • Załączenie referencji z obsługi imprez masowych.
SPOSÓB OCENY OFERT
 
Przy wyborze oferty Zamawiający weźmie pod uwagę następujące kryteria:
 • zadeklarowaną formę sponsoringu, doświadczenie i referencje w zakresie obsługi imprez masowych.
Niespełnienie któregokolwiek z przedstawionych warunków – dyskwalifikuje ofertę.
 
WARUNKI UMOWY
 1. Wykonawca zobowiązuje się rozstawić stoiska handlowe na co najmniej godzinę przed planowanym rozpoczęciem imprezy.
 2. Wykonawca bierze odpowiedzialność za spełnienie i zachowanie obowiązujących wymogów sanitarnych oraz wyposażenie co trzeciego stanowiska handlowego w gaśnicę p.-poż.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania i utrzymania porządku na stoisku, obok oraz stolikach będących jego własnością.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych.
 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowanego sprzętu.
ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
 • program artystyczny
 • dostęp do energii elektrycznej
 • dostęp do poboru wody
 • dostęp do sanitariatów
 • zabezpieczenie w worki na śmieci
 • ochronę i zabezpieczenie imprezy
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE WYŁĄCZNOŚĆ NA:
 • Stoiska nie związane z gastronomią, w tym:
 • Wesołe miasteczko- karuzele, strzelnice
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta w terminie: do 1 tygodnia po wyborze oferenta.
 •  w Urzędzie Miejskim w Ujeździe należy załatwić  formalności związane z wydaniem        jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • wszystkie inne szczegółowe postanowienia zawarte zostaną w umowie na kompleksową obsługę DOŻYNEK GMINNYCH.
 


 

Podmiot udostępniający: MGODK
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Kocenda
Data wytworzenia: 2011-03-17