Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe

Ujazd, dnia 16.12.2011 r

GT.041.3.2011

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe” do RPO WO 2007-2013 do działania 4.1 zapraszam Państwa firmę do złożenia oferty na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych tj.:

  1. Studium Wykonalności Inwestycji przygotowane w oparciu o Wytyczne stanowiące załącznik dla obowiązującego Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013
  2. Wniosek aplikacyjny,
  3. Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko,
  4. Harmonogram rzeczowo-finansowy
  5. Inne oświadczenia (kwalifikowalność VAT, udział własny, prawo do dysponowania nieruch. itp.)

Termin złożenia oferty do dnia : 23.12.2011 r. do godz. 12.00
faksem nr 77 4048763 lub przesłać pocztą e-mail: , pocztą lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, ul. Sławiecicka 19, 47-143 Ujazd

Po wyborze najkorzystniejszej oferty termin wykonania zamówienia bezwzględnie do 09 stycznia 2012 r. do godz. 12.00

Program funkcjonalno-użytkowy oraz kosztorys inwestorski przesłany zostanie w dniu 04.stycznia 2012 r.

Kryterium wyboru oferty: cena 100 %

 

Podmiot udostępniający: UM Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2011-12-16