Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe.

Ujazd dnia 5 lipca 2012 roku

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA UJAZDU

o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
osiedla Piaski w Ujeździe

 

Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu uchwały Nr XVIII.93.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe. 

Z treścią powyższego dokumentu oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu można zapoznac się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, pok. nr 3, 47- 143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19, w godzinach pracy urzędu.

 

 

BURMISTRZ UJAZDU

 

Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Jastrzembska
Data wytworzenia: 13-07-2012