Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce.

GT.6721.2.16.2011.2012
Ujazd, dnia 16 sierpnia 2012 roku
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA UJAZDU
o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce
Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
zawiadamiam
o podjęciu uchwały Nr XX.104.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce
Z treścią powyższego dokumentu oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, pok. nr 3, 47- 143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19, w godzinach pracy urzędu.
 
 
BURMISTRZ UJAZDU
 

Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Jastrzembska
Data wytworzenia: 2012-09-05