Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Ujazd w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012-2030.


 

RG.602.1.2012                                                                     Ujazd, dnia 27 września 2012 r.
  
 
O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA UJAZDU
 o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Ujazd w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012-2030”
 
 
            Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 ze zm.)
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Ujazd w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012-2030” na okres 21 dni tj. od 27 września 2012r. do 18 października 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, Referat Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej, pokój nr 11 w godz. od 8.00 do 14.00.
 
            Zgodnie z art. 19 ust. 7 w/w ustawy w czasie wyłożenia projektu osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Ujazd mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń, które należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Ujeździe lub za pomocą komunikacji elektronicznej (e-mail: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.10.2012 r.
 
 
                                                                                              Burmistrz Ujazdu
                                                                                              Tadeusz Kauch 

Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ochr. Śr. Rol. i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2012-09-27