Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa wrejonie przysiółka Księży Las.

Ujazd, dnia 14 stycznia 2013 roku
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA UJAZDU
o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las
 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
zawiadamiam
o podjęciu uchwały Nr XXIV.125.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las
Z treścią powyższego dokumentu oraz podsumowaniem o którym mowa w art. 55 ust. 3 zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu o którym mowa w art. 42 pkt. 2 ww. ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, pok. nr 3, 47- 143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19, w godzinach pracy urzędu.
 
                                                                                                              BURMISTRZ UJAZDU
                                                                                                       Tadeusz Kauch

 


 

Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Jastrzembska
Data wytworzenia: 2013-01-29